Шрифт

Акафисты святым

Акафист святителю и исповеднику Луке, архиепископу Крымскому

исповеднику Луке, архиепископу Крымскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Возбра́нный святи́телю Це́ркве Правосла́вныя и испове́дниче, возсия́вый стране́ на́шей в земли́ Кры́мстей, я́ко светоза́рное свети́ло, до́бре потруди́выйся и за и́мя Христо́во гоне́ние претерпе́вый, прославля́юще просла́вльшаго тя́ Го́спода, дарова́вшаго на́м тебе́ но́ваго моли́твенника и помо́щника, похва́льное воспева́ем ти́ пе́ние: ты́ же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Влады́це небесе́ и земли́, от вся́ких неду́гов душе́вных и теле́сных свободи́ на́с и до́бре стоя́ти в Правосла́вии укрепи́, да вси́ во умиле́нии зове́м ти́:

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

И́кос 1.

А́нгелов собесе́дниче и челове́ков наста́вниче, Луко́ пресла́вный, подо́бно евангели́сту и апо́столу Луке́, ему́же тезоимени́т сы́й, от Бо́га да́р цели́ти неду́ги челове́ческия прия́л еси́, во врачева́нии боле́зней бли́жних мно́гия труды́ подъе́мля, и пло́ть нося́, о пло́ти не раде́л еси́, де́лы до́брыми Отца́ Небе́снаго просла́вил еси́. Те́мже благода́рне во умиле́нии зове́м ти́:

Ра́дуйся, от ю́ности ра́зум сво́й и́гу Христо́ву покори́вый.

Ра́дуйся, пречестно́е Святы́я Тро́ицы селе́ние бы́вый.

Ра́дуйся, блаже́нство ми́лостивых, по Сло́ву Го́спода, унасле́довавый.

Ра́дуйся, ве́рою Христо́вою и зна́нием богодарова́нным мно́гия неду́жныя исцели́вый.

Ра́дуйся, стра́ждущих теле́сными неду́ги врачу́ милосе́рдый.

Ра́дуйся, во дни́ бра́ни вожде́й и во́инов исцели́телю.

Ра́дуйся, все́х враче́й наста́вниче.

Ра́дуйся, ско́рый в ну́ждах и ско́рбех су́щим помо́щниче.

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя утвержде́ние.

Ра́дуйся, земли́ на́шея озаре́ние.

Ра́дуйся, кры́мския па́ствы похвало́.

Ра́дуйся, гра́да Симферо́поля украше́ние.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 2.

Ви́дя в челове́цех во вре́мя врачева́ний, а́ки в зерца́ле, прему́дрость и сла́ву Творца́ вся́ческих Бо́га, к Нему́ ду́хом вы́ну возноси́лся еси́, богому́дре, све́том же богоразу́мия твоего́ и на́с озари́, да вопие́м ку́пно с тобо́ю: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум тво́й Боже́ственными уче́ньми просвети́л еси́, Луко́ всесла́вне, отве́ргнув вся́кое плотско́е мудрова́ние, с ра́зумом же и во́лю повину́л еси́ Го́сподеви. Подо́бен апо́столом бы́в, ти́и бо по Сло́ву Христо́ву: «Гряди́та по Мне́, и сотворю́ вы́ ловца́ челове́ком», – оста́виша вся́ и по Не́м идо́ша, и ты́, свя́те, услы́шав зову́щаго тя́ на служе́ние Го́спода Иису́са чрез раба́ Своего́ архиепи́скопа Ташке́нтскаго Инноке́нтия а́бие прие́млеши свяще́нство в Це́ркви Правосла́вней. Сего́ ра́ди, я́ко богому́драго наста́вника тя́ ублажа́юще, воспева́ем си́це:

Ра́дуйся, А́нгела Храни́теля увеселе́ние.

Ра́дуйся, я́ко того́ николи́же опеча́лил еси́.

Ра́дуйся, во уче́нии преспева́вый и те́м мудрецы́ ми́ра сего́ удиви́вый.

Ра́дуйся, от творя́щих беззако́ние уклони́выйся.

Ра́дуйся, Бо́жия Прему́дрости созерца́телю и пропове́дниче.

Ра́дуйся, и́стиннаго богосло́вия златослове́сный учи́телю.

Ра́дуйся, апо́стольских преда́ний блюсти́телю.

Ра́дуйся, свеще́, Бо́гом возжже́нная, мра́к нече́стия разгоня́ющая.

Ра́дуйся, звездо́, пу́ть ко спасе́нию показу́ющая.

Ра́дуйся, Правосла́вия ревни́телю.

Ра́дуйся, раско́льников обличи́телю.

Ра́дуйся, свиде́ний и оправда́ний Госпо́дних возжада́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 3.

Си́лою благода́ти Бо́жия, еще́ во вре́менней жи́зни прия́л еси́ да́р, свя́те Луко́, неду́ги цели́ти, да вси́, усе́рдно притека́ющии к тебе́ неду́гов теле́сных и па́че душе́вных исцеле́ния сподобля́ются, вопию́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я неусы́пное попече́ние о спасе́нии ду́ш, вве́ренных тебе́ от Бо́га, Луко́ блаже́нне, па́стырски к душеспаси́тельней жи́зни и сло́вом и са́мым де́лом непреста́нно наставля́л еси́. Сего́ ра́ди приими́ от на́шего усе́рдия досто́йныя похвалы́ тебе́:

Ра́дуйся, Бо́жия ра́зума испо́лненный.

Ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го преосене́нный.

Ра́дуйся, нищеты́ Христо́вы подража́телю.

Ра́дуйся, па́стырю до́брый, уклоня́ющихся от ве́ры правосла́вныя и блужда́ющих по гора́м суему́дрия взыска́вый.

Ра́дуйся, де́лателю виногра́да Христо́ва, ча́д Бо́жиих укрепля́яй в и́стинней ве́ре правосла́вней.

Ра́дуйся, щи́те, защища́яй благоче́стие.

Ра́дуйся, непоколеби́мое Правосла́вия основа́ние.

Ра́дуйся, тве́рдый ка́меню ве́ры.

Ра́дуйся, душепа́губнаго неве́рия и злотво́рнаго обновле́нчества обличи́телю и искорени́телю.

Ра́дуйся, в де́лании духо́внем подвиза́ющихся му́дрый укрепи́телю.

Ра́дуйся, от ми́ра изгна́нным приста́нища ти́хаго указа́телю.

Ра́дуйся, я́ко прии́м кре́ст, Христу́ после́довал еси́.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Кондак 4

Бу́рю вну́трь име́я помышле́ний мно́гих, недоумева́ше ра́б Бо́жий, что́ рече́т о не́м Госпо́дь, егда́ проразумева́ху его́ досто́йна бы́ти епи́скопом гра́ду Ташке́нту: оба́че всего́ себе́ Христу́ Бо́гу предаде́, Тому́ о все́м благодаре́ние возсыла́я, зовы́й: «Благослове́н Бо́г, излива́яй благода́ть Свою́ на архиере́и Своя́», – и поя́ Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше лю́дие правосла́внии, в гоне́нии су́щии, о благопло́дных добро́тах души́ твоея́, богоно́се Луко́, и ви́девше тя́ на сте́пени святи́тельства, я́ко досто́йный сосу́д Боже́ственныя благода́ти, вся́ немощна́я врачу́ющия и оскудева́ющая восполня́ющия, дивя́тся чу́дному промышле́нию Бо́жию о тебе́ и прино́сят ти́ сицева́я благохвале́ния:

Ра́дуйся, архиере́ю, от Самаго́ Го́спода пронарече́нный.

Ра́дуйся, в надписа́нии са́на епи́скопскаго на кни́зе твое́й предуказа́ние мы́сленное прия́вый.

Ра́дуйся, иера́рхов украше́ние.

Ра́дуйся, па́стырю до́брый, гото́вый ду́шу твою́ положи́ти за о́вцы твоя́ слове́сныя.

Ра́дуйся, многосве́тлый Це́ркве свети́льниче.

Ра́дуйся, апо́столов соприча́стниче.

Ра́дуйся, испове́дников украше́ние.

Ра́дуйся, о себе́ попече́ние вся́кое отверги́й.

Ра́дуйся, скорбе́й утоли́телю.

Ра́дуйся, о людски́х неве́жествиих печа́льниче.

Ра́дуйся, иска́вших спасе́ния пра́вым уче́нием оглаша́вый.

Ра́дуйся, житие́м твои́м сего́ уче́ния не посрами́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 5.

Богото́чною Кро́вию от ве́чныя сме́рти искупле́нныя соблюда́я, егда́ са́н епи́скопа в дни́ стра́шных гоне́ний по благослове́нию свята́го Патриа́рха Ти́хона от ру́к архиере́ев правосла́вных прия́л еси́, святи́телю Луко́, де́ло благове́стника до́бре сотвори́л еси́, облича́я, запреща́я, умоля́я, со вся́ким долготерпе́нием и уче́нием, и поя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше а́нгельстии чи́нове вели́кия твоя́ по́двиги, егда́ по за́поведи Госпо́дней: «Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко те́х е́сть Ца́рство Небе́сное», – в кре́пости серде́чней безро́потно поне́сл еси́ заточе́ние и изгна́ние в Сиби́рь за и́мя Го́спода и святу́ю Це́рковь Христо́ву, терпе́нием ве́лиим устроя́я свое́ спасе́ние, приме́ром же свои́м ве́рных ду́ши назида́я. Мы́ же тя́ усе́рдно любо́вию почита́юще, честву́ем похвала́ми си́ми:

Ра́дуйся, свети́льниче, на све́щнице церко́вней поста́вленный.

Ра́дуйся, я́ко сло́во Писа́ния: «Любы́ долготерпи́т», – на тебе́ оправда́ся.

Ра́дуйся, защища́ти тя́ ве́рным воспрети́вый.

Ра́дуйся, власте́м повину́выйся и сего́ ра́ди во́лею в ру́ки во́инов но́щию преда́выйся.

Ра́дуйся, клевре́тми непра́ведных суде́й уничиже́нный.

Ра́дуйся, в заточе́ние со смире́нием безро́потно ше́дый.

Ра́дуйся, из управля́емыя тобо́ю Ташке́нтския епа́рхии пра́вды ра́ди изгна́нный.

Ра́дуйся, ве́рными опла́канный.

Ра́дуйся, за Го́спода Распя́таго изъязвле́нный и зауше́нный.

Ра́дуйся, уста́ лжи́вых неве́ров загради́вый.

Ра́дуйся, пра́ведными усты́ небе́сныя и́стины и в изгна́нии веща́вый.

Ра́дуйся, я́ко му́ченицы на небесе́х о терпе́нии твое́м ликова́ху.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 6.

Пропове́дник немо́лчный та́йны Пресвяты́я, Единосу́щныя и Неразде́льныя Тро́ицы бы́л еси́ и в темни́це, и во гра́дех сиби́рскаго изгна́ния, терпя́ гла́д, мра́з се́верныя страны́ и жесто́кость клевре́тов безбо́жных. Сего́ ра́ди пропове́дует Це́рковь Кры́мская вели́чия Бо́жия, явле́нная на тебе́, святи́телю Луко́, я́ко прия́л еси́ да́р цели́ти неду́ги душе́вныя и теле́сныя и в стране́ изгна́ния, да вси́ еди́ным се́рдцем и един́ыми усты́ воспева́ем Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́л еси́, я́ко звезда́ лучеза́рная, красноя́рстей па́стве и тамбо́встей, озаря́я ду́ши ве́рных и разгоня́я тьму́ нече́стия и безбо́жия. И испо́лнишася на тебе́ слова́ Христо́вы: «Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят ва́м, и иждену́т, и реку́т вся́к зо́л глаго́л на вы́ лжу́ще, Мене́ ра́ди». Ты́ же, гони́мый из гра́да во гра́д и клеветы́ терпя́, архипа́стырское служе́ние усе́рдне исполня́л еси́ и сла́достию писа́ний твои́х насыща́л еси́ вся́ а́лчущия и жа́ждущия пра́вды, и́же благода́рне взыва́ют тебе́:

Ра́дуйся, наста́вниче, все́х к небеси́ наставля́яй.

Ра́дуйся, сла́вы Бо́жия и́стинный ревни́телю.

Ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый.

Ра́дуйся, за Христа́ Го́спода темни́цы и бие́ния терпе́вый.

Ра́дуйся, смире́ния Его́ и́стинный подража́телю.

Ра́дуйся, вмести́лище Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, вше́дый с му́дрыми в ра́дость Го́спода твоего́.

Ра́дуйся, корыстолю́бия обличи́телю.

Ра́дуйся, па́губу тщесла́вия показа́вый.

Ра́дуйся, беззако́нники ко обраще́нию призыва́вый.

Ра́дуйся, и́мже сатана́ посрами́ся.

Ра́дуйся, и́мже Христо́с просла́вися.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Кондак 7

Хотя́ досто́йно соверши́ти по́двиг, возложе́нный на тя́ от Бо́га, обле́клся еси́ во вся́ ору́жия Бо́жия и ста́л на бра́нь проти́ву миродержи́телей ве́ка сего́, духо́в зло́бы поднебе́сных, препоя́сав чре́сла своя́ и́стиною и оболки́йся в броню́ пра́вды, угаси́л еси́, испове́дниче Луко́, вся́ стре́лы лука́ваго, поя́ Соде́телю и Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вое гоне́ние воздви́жеся от беззако́нных челове́к и безбо́жных на Це́рковь Правосла́вную, и в да́льнюю тае́жную глубину́ угна́ша тя́, святи́телю Луко́, и бли́з сме́рти бы́в, руко́ю Бо́жиею сохране́н, взыва́л еси́ с Па́влом апо́столом: «До ны́нешняго часа́ и а́лчем, и жа́ждем, и наготу́ем, и стра́ждем, и скита́емся. Гони́ми, терпи́м: я́коже отре́бие ми́ру бы́хом, все́м попра́ние досе́ле». Сего́ ра́ди, ве́дуще такова́я, ублажа́ем тя́:

Ра́дуйся, испове́дниче Христо́в блаже́нный.

Ра́дуйся, мра́з лю́тый и гла́д во изгна́нии претерпе́вый.

Ра́дуйся, бли́з сме́рти бы́вый, Го́сподом сохране́нный.

Ра́дуйся, самоотверже́ние всеце́лое показа́вый.

Ра́дуйся, уневе́стивый ду́шу твою́ Жениху́ Христу́.

Ра́дуйся, Го́спода Распя́таго на Кресте́ при́сно пред собо́ю предзре́вый.

Ра́дуйся, я́ко во бде́ниих и моли́твах неосла́бно пребыва́л еси́.

Ра́дуйся, Единосу́щныя Тро́ицы и́стинный ревни́телю.

Ра́дуйся, ско́рый от вся́кия боле́зни безме́здный врачу́.

Ра́дуйся, ломо́тныя и опу́хлыя уврачева́вый.

Ра́дуйся, от неисце́льныя гно́йныя боле́зни косте́й и ра́н здра́в и́ возста́вивый.

Ра́дуйся, я́ко ве́рою твое́ю и труды́ враче́вными разсла́бленнии изцеле́ша.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 8.

Стра́нник во юдо́ли земне́й бы́в, терпе́ния, воздержа́ния и чистоты́ о́браз показа́л еси́, испове́дниче Луко́. Любо́вь ева́нгельскую яви́л еси́, егда́ оте́чествие твое́ в опа́сности от наше́ствия иноплеме́нник пребыва́ше, денноно́щно во враче́бнице труди́лся еси́, исцеля́я неду́ги и ра́ны вожде́й и во́инов оте́чества земна́го, непамятозло́бием и любо́вию удивля́я вся́ творя́щия ти́ напа́сти, и мно́гия си́м обрати́л еси́ ко Христу́, во е́же пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь испо́лнь любве́ Христо́вы, Луко́ благосе́рде, ду́шу твою́ полага́л еси́ за дру́ги твоя́, и я́ко А́нгел Храни́тель прису́щ бы́л еси́ бли́жним и да́льним, озло́бленныя укроща́я, вражду́ющия примиря́я и спасе́ние все́м устроя́я. Помина́юще труды́ твоя́ во бла́го люде́й оте́чествия твоего́, благода́рне взыва́ем ти́:

Ра́дуйся, ди́вную любо́вь к оте́честву земно́му показа́вый.

Ра́дуйся, смире́ния и незло́бия учи́телю.

Ра́дуйся, изгна́ние и жесто́кия му́ки мужему́дренно претерпе́вый.

Ра́дуйся, за Христа́ пострада́вый и муче́ния прия́вый.

Ра́дуйся, тве́рдо Его́ испове́давый.

Ра́дуйся, зло́бу враго́в любо́вию Христо́вою победи́вый.

Ра́дуйся, о́тче благосе́рдый, взыска́вый спасе́ния мно́гих.

Ра́дуйся, я́ко вели́кими скорбьми́ искуше́н бы́л еси́.

Ра́дуйся, в гоне́ниих терпе́ние ди́вное яви́вый.

Ра́дуйся, я́ко за враги́ умоля́л еси́ Го́спода.

Ра́дуйся, его́же любы́ победи́ вся́ку вражду́.

Ра́дуйся, его́же незло́бие покори́ жесто́кия сердца́.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Кондак 9

Все́м бы́л еси́ вся́, я́коже и святы́й Па́вел, да вся́ко не́кия спасе́ши, святи́телю Луко́, архипа́стырский по́двиг соверша́я в Тамбо́встем кра́е, мно́гими труды́ хра́мы обновля́я и созида́я, уста́вы святооте́ческия стро́го соблюда́я, спасе́нию па́ствы твоея́ служи́ти не преста́л еси́, чи́сто Бо́гови поя́: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и челове́честии не возмо́гут по достоя́нию изрещи́ твои́х благодея́ний мно́жество, егда́ яви́лся еси́ на Кры́мстей земли́, я́ко оте́ц чадолюби́вый, святи́телю о́тче Луко́. Щедрода́тельная бо десни́ца твоя́ всю́ду досяза́ше. Мы́ же благосе́рдию твоему́ подража́ти хотя́ще, во удивле́нии взыва́ем к тебе́:

Ра́дуйся, лучу́ любве́ Бо́жия.

Ра́дуйся, сокро́вище милосе́рдия Спа́сова неистощи́мое.

Ра́дуйся, я́ко вся́ своя́ неиму́щим раздава́л еси́.

Ра́дуйся, бли́жния твоя́ па́че себе́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, безма́терних сиро́т пита́телю и окорми́телю.

Ра́дуйся, безпомо́щных ста́рцев и ста́риц попечи́телю.

Ра́дуйся, я́ко боля́щия и в темни́це заключе́нныя посеща́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко ну́жды бе́дных предваря́л еси́ в разли́чных ве́сех оте́чества своего́.

Ра́дуйся, я́ко ни́щия помина́я, обе́ды и́м устроя́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко коему́ждо в го́рестех, а́ки а́нгел уте́шитель явля́лся еси́.

Ра́дуйся, а́нгеле земны́й и челове́че небе́сный.

Ра́дуйся, я́ко о глубине́ милосе́рдия твоего́ Ма́терь Бо́жия возра́довася.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 10.

Спасе́нию кры́мския па́ствы твоея́ служи́ти многоле́тне не преста́л еси́, по о́бразу пастыренача́льника Христа́, на ра́мех заблу́ждшее взе́м естество́, Бо́гу и Отцу́ приве́л еси́. Бо́жиим бо милосе́рдием утеша́я, ко исправле́нию жития́ словесы́ учи́тельными твои́ми вле́кл еси́ вся́, во е́же се́рдцем чи́стым пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Царя́ Небе́снаго, Христа́ Бо́га ве́рный служи́тель бы́в, святи́телю о́тче Луко́, неуста́нно возвеща́л еси́ сло́во и́стины во все́х хра́мех земли́ на́шея Таври́ческия, душеспаси́тельною пи́щею уче́ния ева́нгельскаго ве́рныя ча́да науча́я и уста́в церко́вный стро́го исполня́ти повелева́я. Те́мже тя́, я́ко па́стыря до́браго, си́це прославля́ем:

Ра́дуйся, неутоми́мый пропове́дниче пра́вды ева́нгельския.

Ра́дуйся, я́ко Бо́гом вруче́нное тебе́ ста́до слове́сное до́бре пасы́й.

Ра́дуйся, я́ко о́вцы своя́ слове́сныя от душепа́губных волко́в охраня́вый.

Ра́дуйся, чи́на церко́внаго стро́гий блюсти́телю.

Ра́дуйся, чистоты́ ве́ры правосла́вныя охрани́телю.

Ра́дуйся, тобо́ю бо Ду́х Святы́й написа́ словеса́ спаси́тельная.

Ра́дуйся, я́ко та́йну богосло́вия о ду́се, души́ и телеси́ яви́л еси́ на́м.

Ра́дуйся, я́ко в сло́во твое́, а́ки в ри́зы позлаще́ны, та́йны ве́ры оде́яшася.

Ра́дуйся, мо́лние, горды́ню низлага́ющая.

Ра́дуйся, гро́ме, беззако́нно живу́щия устраша́яй.

Ра́дуйся, церко́внаго благоче́стия насади́телю.

Ра́дуйся, архипа́стырю, па́стыри духо́вныя наставля́яй и вразумля́яй непреста́нно.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 11.

Пе́ние у гро́ба твоего́, уго́дниче Бо́жий, не умолка́ше во дне́х блаже́ннаго успе́ния твоего́. Мно́зи бо ве́дяху тя́ богоно́сна и равноа́нгельна су́ща, собра́шася от все́х преде́л земна́го твоего́ оте́чествия соверши́ти собо́рное моле́ние о души́ твое́й, восходя́щей в Го́рния оби́тели оте́чествия Небе́снаго, воспева́юще и пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Свеща́ еси́ в Це́ркви Христо́вой, горя́щая невеще́ственным све́том благода́ти Бо́жией, бы́л еси́, святи́телю Луко́, вся́ концы́ земли́ на́шея озаря́я. Егда́ же приспе́ вре́мя отше́ствия твоего́, Боже́ственнии а́нгели прия́ша святу́ю ду́шу твою́ и в Небе́сныя оби́тели вознесо́ша. Те́мже, помина́юще блаже́нное успе́ние и ве́лие твое́ на небеси́ и на земли́ прославле́ние, с ра́достию прино́сим ти́ благохвале́ния сия́:

Ра́дуйся, свети́льниче неме́ркнущий Све́та Невече́рняго.

Ра́дуйся, я́ко мно́зи просла́виша чрез твоя́ до́брая дела́ Отца́ Небе́снаго.

Ра́дуйся, я́ко све́т до́брых де́л твои́х просвети́ся пред челове́ки.

Ра́дуйся, житие́м твои́м пра́ведным Бо́гу угоди́вый.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий, тече́ние благоче́стне сконча́вый.

Ра́дуйся, ве́ру, наде́жду и любы́ от Го́спода стяжа́вый.

Ра́дуйся, со Христо́м, Его́же возлюби́л еси́, наве́ки соедини́выйся.

Ра́дуйся, Ца́рствия Небе́снаго и сла́вы ве́чныя насле́дниче.

Ра́дуйся, архиере́ю, от ве́чнаго Архиере́я Христа́ благода́тными дара́ми испо́лненный.

Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче призыва́ющим тя́.

Ра́дуйся, земли́ Кры́мския но́вое свети́ло и утвержде́ние.

Ра́дуйся, ро́да христиа́нскаго благода́тный покрови́телю.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 12.

Благода́ть свы́ше ти́ да́нную позна́вше, благогове́йно лобыза́ем честна́го ли́ка твоего́ изображе́ние, святи́телю Луко́, ча́юще тобо́ю получи́ти проси́мое от Бо́га. Те́мже припа́дая ко святы́м моще́м твои́м, со умиле́нием мо́лим тя́: укрепи́ на́с до́бре стоя́ти в ве́ре правосла́вней и, угожда́юще благи́ми де́лы, немо́лчно пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, хва́лим тя́, Христо́ва испове́дника, святи́теля и предста́теля пред Го́сподем. Ве́сь бо еси́ в вы́шних, но и ни́жних не оставля́еши, святи́телю о́тче Луко́, при́сно со Христо́м ца́рствуеши и о на́с гре́шных пред Престо́лом Бо́жиим хода́тайствуеши. Сего́ ра́ди во умиле́нии зове́м ти́:

Ра́дуйся, све́та непристу́пнаго зри́телю.

Ра́дуйся, звездо́ лучеза́рная, над земле́ю на́шею возсия́вшая.

Ра́дуйся, ему́же сора́дуются а́нгели и о не́мже веселя́тся челове́цы.

Ра́дуйся, научи́вый за́поведем Христо́вым и сотвори́вый я́.

Ра́дуйся, я́ко досто́ин яви́лся еси́ Ца́рствия Небе́снаго.

Ра́дуйся, путе́м испове́дничества ра́йских селе́ний дости́гнувый.

Ра́дуйся, поноше́ния Христа́ ра́ди терпе́вый и ве́чную с Ни́м сла́ву прия́вый.

Ра́дуйся, ду́ши на́ша к Ца́рствию Небе́сному путеводя́й.

Ра́дуйся, предста́телю пред Престо́лом Бо́жиим за ны́ гре́шныя.

Ра́дуйся, Правосла́вия похвало́ и земли́ на́шея ра́дование.

Ра́дуйся, в со́нме святы́х бы́ти сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, Собо́ру все́х Кры́мских святы́х соприча́стниче.

Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 13.

О вели́кий и пресла́вный уго́дниче Бо́жий, святи́телю о́тче на́ш Луко́, приими́ сие́ похва́льное пе́ние от на́с, недосто́йных, оба́че с любо́вию сыно́внею тебе́ приноси́мое. Предста́тельством твои́м у Престо́ла Бо́жия и моли́твами твои́ми вся́ ны́ в ве́ре правосла́вней и до́брых де́лех утверди́. От вся́ких бе́д, скорбе́й, боле́зней и напа́стей в се́й жи́зни находя́щих сохрани́, от муче́ний в бу́дущем веце изба́ви. И сподо́би в ве́чней жи́зни ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми пе́ти Творцу́ на́шему: Аллилу́иа.

Се́й конда́к глаго́ли три́жды, зате́м и́кос 1 и конда́к 1.

Моли́тва святи́телю Луке́, испове́днику, архиепи́скопу Кры́мскому

О всеблаже́нный испове́дниче, Святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в! Со умиле́нием прекло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дающе к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с, гре́шных, и принеси́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на земли́.

Испроси́ у Христа́ Бо́га на́шего да утверди́т во Святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям Ея́ да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дом в стра́се Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние.

Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да тобо́ю осеня́еми изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия вражды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов.

Да́руй на́м богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни сея́, наста́ви на́с на пу́ть веду́щий в селе́ния пра́ведных, изба́ви на́с возду́шных мыта́рств и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни с тобо́ю непреста́нно сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

исповеднику Луке, архиепископу Крымскому