Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Лаврентию Черниговскому

преподобному Лаврентию Черниговскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный угодниче Божий, преподобне отче Лаврентие, приемый благословение от Божия Матери и пришедый во святый град Чернигов, еже вселитися в обитель Пресвятыя Троицы, идеже изыде на тя Дух Святый: изгнание претерпевый и множество словесных овец себе собравый, пищею слова Божия их напитавый и ко Христу приведый: яко имея дерзновение ко Святей Троице, не преставай моляся избавити нас от всяких бед и скорбей, да со уми-лением зовем ти:

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе притекающих.

Икос 1

Ангела дивна стране Черниговстей яви тя Господь, всея твари Содетель, яко показа Духа Святаго в тя всельшагося, даром прозрения и исцеления обогати тя. Мы же, зряще тя, сосуде избранный Пресвятыя Богородицы, благодаряще Бога, прославляем тя, яко светильника и молитвенника нашего, и прилежно зовем ти сицевая:

Радуйся, пречудный избранниче Божия Матере;

Радуйся, сосуде благодати преизрядный.

Радуйся, преподобных и святителей похвало и собеседниче.

Радуйся, преподобному старцу Серафиму поревновавый.

Радуйся, и по смерти с преподобными вселивыйся.

Радуйся, яко тобою помыслы нечистыя обличаются.

Радуйся, яко дела благая и полезная тобою благословляются.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе притекающих.

Кондак 2

Видяще исполнение божественнаго о людех смотрения Отца Небеснаго, избравшаго от народа мужей праведных ко спасительному служению, ради нашего поддержания духовнаго, и Божественным даром прозрения тя наградившаго, вопием Богу в Троице: Аллилуиа.

Икос 2

Разум Божественный вразуми тя, отче Лаврентие, егда отреклся еси от жизни временныя и притекл к жизни вечней, от юности Христа прославляя всем сердцем твоим и Тому Единому паче всех работая; притекл еси в Рыхловский монастырь, тамо подвизаяся в пении и чтении. Мы же, видяще в тебе сосуд Духа Святаго, со умилением зовем ти сице:

Радуйся, яко от юности пламенне житие монашеское возлюбил еси;

Радуйся, яко от мира сего отреклся еси.

Радуйся, старость матери упокоивый;

Радуйся, по смерти тоя в обители Святителя Николая вселивыйся.

Радуйся, яко в менших братии тамо послуживый.

Радуйся, яко в пении Бога в Троице прославивый.

Радуйся, яко тем Пресвятей Богородице угодивый.

Радуйся, разумом Божественным людей удививый.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе притекающих.

Кондак 3

Егда услыша о тебе, отче Лаврентие, архиепископ Антоний, повеле прибыти во град Чернигов, в монастырь Пресвятыя Троицы; ты же, внемля его прошению, усилил молитвы. Тогда Сама Царица Небесная благослови тя. Мы же грешнии, дивящеся сему чудеси, зовем ко Господу: Аллилуиа.

Икос 3

Пришел еси во святую обитель Пресвятыя Троицы и, узрев образ Богоматери Троице-Ильинския, поклонился ему, яко уведе в нем Явльшуюся тебе и Повелевшую идти в дом Ея Сына и тамо прославити Его. Тогда преклонився пред Нею, просил еси у Нея благословения и покрова. Мы же, видяще твое предание воле Божией, вопием таковая:

Радуйся, яко послушание велие Божией Матери явил еси;

Радуйся, яко избра тя служити Ей во граде Чернигове.

Радуйся, дивным пением Ея прославивый;

Радуйся, всего себе руководству Тоя предавый.

Радуйся, и до конца жизни твоей Ей добре послуживый;

Радуйся, в чистоте девство твое сохранивый;

Радуйся, сердцем и устами Ея прославивый;

Радуйся, образ смирения нам оставивый.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе притекающих.

Кондак 4

Звезда лучезарная, озарившая путь тебе, приведе тя во святый град Иерусалим, да поклонишися Гробу Господню и прославиши Бога, терпевшаго страдания за грехи наша, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Видя благодать и дар Святаго Духа в тебе, возлюбиша тя братия святыя обители Черниговския и избраша яко искуснаго руководи-теля и жизнию Богу угождающа. Мы же, благодаряще тя, вопием тебе:

Радуйся, Роману сладкопевцу уподобивыйся.

Радуйся, яко с ним в Сионе Горнем песнь Богу воспеваеши.

Радуйся, Царя Славы прославивый;

Радуйся, на путь спасения нас наставивый.

Радуйся, яко со Ангелы славу Его воспеваеши;

Радуйся, пением своим небо и землю соединивый.

Радуйся, всех достойно Бога славящих в бедах не оставляеши;

Радуйся, яко за них пред Господем и Богородицею ходатайствуеши.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе притекающих.

Кондак 5

Время наста, егда попрана бысть святыня, ты же яко пастырь добрый, душу свою за овцы положити готовый, не оставил еси града Чернигова и обители Троице-Ильинския, но молитвами святых, под покровом Божией Матери в горах Болдиных вселился еси, да тамо хвалебную песнь воспеваеши Богу в Троице единому славимому: Аллилуиа.

Икос 5

Прииде час и сбудется реченное тобою: обновися Дом Святыя Троицы, в нем же собрашася вся чада твоя духовная. Ты же в дом Духа Святаго вшел еси, боголепно его украсив, и мудро стадом словесных овец до кончины твоея руководил еси, имя Божие призывати в радостех и печалех всех поучая, и многим святым в трудех твоих поревновал еси. Возвращение мощей Святителя Феодосия провидев, место славно ему уготовил. Мы же, хваляще Бога, давшаго тебе дух прозрения и разум мудрый, воспеваем песнь таковую:

Радуйся, уставов церковных строгий блюстителю.

Радуйся, обители многоопытный руководителю;

Радуйся, рачителю благолепия церковнаго;

Радуйся, Православия столпе непоколеби-мый.

Радуйся, яко мощи блаженнаго Филарета нетленными почитал еси;

Радуйся, пришествие Святителя Феодосия песньми прославивый.

Радуйся, пред взором нашим седмь небес начертавый;

Радуйся, яко и по смерти на небесах в райских обителех вселивыйся.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе притекающих.

Кондак 6

Бурю многих бед и скорбей житейских претерпевая, помогал еси всем к тебе приходящим; тако и по смерти не оставил еси нас грешных, заповедав нам призывати тя в скорбех и печалех. Уповая на молитвенную помощь твою пред Господем, вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Провидев кончину свою скорую, отче Лаврентие, предрекл еси ю трикратно. Мы же молим тя, да не оставиши нас грешных по отшествии своем, но с нами пребудеши во вся дни, во еже с радостию ублажати тя:

Радуйся, кончину свою предуведевый;

Радуйся, о ней же многим возвестивый.

Радуйся, яко вечныя жизни сподобивыйся.

Радуйся, безболезненным исходом душу свою Богу предавый.

Радуйся, яко и бесы в той час вострепеташа;

Радуйся, сладость небесную на земли вкусивый.

Радуйся, яко на небеси тою наслаждаешися;

Радуйся, яко мощи твоя нетленныя нам оставил еси.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе притекающих.

Кондак 7

Пение и рыдание надгробное чада твоя духовная приношаху ти у гроба, отче Лаврентие, егда преставился еси ко Господу душею: нас же не оставил еси телом нетленным, праведнии бо и по смерти живы будут, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Четыредесят дний не смолкаше рыдание и пение у гроба твоего, блаженне Лаврентие; ты бо четыредесят дний ожидал еси, егда чада твоя уготовят ти место погребения. Пребывая с нами телом во храме, душею же молился еси за ны грешныя пред Господом. Сим пребыванием чудо велие явил еси: нетленныя бо мощи твоя, благовония исполненнии, показуют святость твою. Дивящеся сему чудеси, восхваляем тя тако:

Радуйся, благодать Божию стяжавый;

Радуйся, лозо винограда Христова.

Радуйся, четыредесятидневным стоянием телесе твоего нас утешивый;

Радуйся, яко множество чудес сотвори-вый.

Радуйся, благоуханием от гроба твоего всю обитель наполнивый;

Радуйся, яко по окончании четыредесяти дний тело твое с честию в гробницу положися.

Радуйся, яко и до ныне нетленно Богом сохранися;

Радуйся, яко и по смерти нас не оставивый.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе притекающих.

Кондак 8

Проповедником истины Христовой явился еси, отче Лаврентие: непрестанным служением Богу и ближним пророком древним уподобился еси. Службы Божия в храме совершая, в молитве келейной неустанно подвизался еси. Тем же и по преставлении твоем хвалебную песнь о тебе воспеваем Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Просвети землю Российскую лучезарным светом велиим преподобный Серафим Саровский чудотворец. По нем лучи трисолнечнаго сияния изыдоша от праведнаго Иоанна, чудотворца Кронштадтскаго. Ты же, святе Лаврентие, новый светильник по сих явился еси, просвещая и утверждая всех в вере непоколебимей. Сего ради ти яко светильнику земли Черниговския возглашаем тако:

Радуйся, преподобне Лаврентие, миру новый светильниче;

Радуйся, пред Богом наш новый молитвенниче.

Радуйся, сосуде златый, от чрева матери Богом избранный;

Радуйся, и Богородицею прославленный.

Радуйся, служителю Христов преизрядный;

Радуйся, яко во иереех Тому послуживый.

Радуйся, яко о имени твоем бесы падоша;

Радуйся, яко имя твое Ангелы на небеси прославиша.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе притекающих.

Кондак 9

Всякое слово и плоть довлеют к похвале твоей, отче Лаврентие: ты бо движимый Духом Святым, от юности и до конца дний твоих славил еси имя Всесвятаго Творца неба и земли, Его Пречистую Матерь и всех святых. И по смерти с ними водворился еси в райских чертозех, да и тамо со всеми святыми воспеваеши Богу хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 9

Витию богоугодна в тебе показа Господь, яко многа чада духовныя к тебе идоша. Вернии же Богу да возвеселятся с тобою во второе пришествие Спасителя. Мы же с кротостию и смирением приемлем наставления твоя и, подражая твоему человеколюбию, с любовию воспеваем тебе:

Радуйся, гусли духа сладкозвучныя;

Радуйся, кимвале восклицания.

Радуйся, цевнице боговещанная;

Радуйся, Ангелов собеседниче.

Радуйся, о Бозе живе наше подражание;

Радуйся, яко наставления твоя с радостию приемлем.

Радуйся, яко теми муки вечныя избавляемся;

Радуйся, поучение от Бога нам преподал еси.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвениче к тебе притекающих.

Кондак 10

Хотя спасти душу свою, всю полноту добродетелей Евангельских в себе совокупил еси богоблаженне Лаврентие: апостольское проповедание, мученическое терпение, преподобных воздержание, нестяжание, смирение и нищету духовную. Тем же ныне на небеси, восхваляюще Христа Бога, давшаго ти крепость, поминай нас, чтущих светлую память твою, и поющих Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Познал еси, богомудре отче Лаврентие, разум Божественных Писаний, непрестанно подвизаяся в молитвах, и почерпнул еси воду живу, юже и нам преподал еси; сего ради вопиим ти сице:

Радуйся, яко жаждущих от источника Святыя Троицы напаяеши;

Радуйся, теми же водами души исцеляеши.

Радуйся, вместо пищи водами словес твоих нас и ныне утешаеши;

Радуйся, пламенем словес твоих терние грехов наших попаляеши.

Радуйся, яко словеса твоя паче меда сладчайша;

Радуйся, яко сладостию словес твоих скорбящим радость даруеши.

Радуйся, яко прореченныя тобою словеса и ныне исполняются;

Радуйся, яко в них мы славу твою уразумеваем.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе притекающих.

Кондак 11

Множество чудес совершил еси, отче Лаврентие: бесы изгнал и прокаженныя исцелил еси, падшим духовно руку помощи твоея простерл еси. Посети и нас в бедах сущих, да умиленное пение тебе приносяще, вопием дивному во святых Своих Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светильник света Божественнаго, ты прозорливо провидя грехи наша, гнев Божий, праведно на ны движимый, предрекл еси. Мы же молим тя, отче Лаврентие, яко имуща дерзновение пред Господем: испроси нам недостойным милость у Бога, да яко молитвенника тепла, ублажаем тя, зовуще:

Радуйся, пророком последовавый и им же уподобивыйся;

Радуйся, пророчествами твоими мир наполнивый.

Радуйся, яко многим напутствие давый;

Радуйся, будущая в их жизни, предсказавый.

Радуйся, яко монастырь по предсказанию твоему устроился;

Радуйся, словесных овец пастырю.

Радуйся, гнева Божия на грешники возвестителю;

Радуйся, покаяния проповедниче и грешников исправителю.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе при-текающих.

Кондак 12

Благодать велию восхоте подати тебе Господь Вседержитель, прослави тя в житии твоем, дар прозрения дарова тебе и множеством чудес обогати. Научи и нас воспевати с тобою благодарственную песнь Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поем тя, угодниче Христов Лаврентие, яко низу пребывая на земли, удостоился еси возвыситися до высоты небесныя и тамо возсияти духом, яко солнце, да посетиши нас с высот небесных воспевающих ти сицевая:

Радуйся, светильниче лучезарный;

Радуйся, свете, мрак бесовский разгоняющий.

Радуйся, столпе огненный и каменю непоколебимый;

Радуйся, святителей любимый собеседниче.

Радуйся, апостолов преизрядный ревнителю;

Радуйся, мучеников и преподобных славо превознесенная.

Радуйся, благоверных похвало усердная;

Радуйся, чтущих память твою покрове и защищение.

Радуйся, преподобне отче наш Лаврентие, скорый помощниче и молитвенниче к тебе притекающих.

Кондак 13

О пречудный угодниче Божий, отче наш Лаврентие! Приими сие хвалебное пение, в похвалу тебе приносимое, и твоим богоприятным ходатайством избави нас от всех враг видимых и невидимых, от всякия напасти и скорби, от напрасныя смерти и будущия муки, да сподобимся с тобою и со всеми святыми воспевати Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Лаврентию Черниговскому