Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому блаженному Лаврентию, Христа ради юродивому, Калужскому чудотворцу

Лаврентию, Христа ради юродивому, Калужскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный от Царя сил, Господа Иисуса, предивный в житии и чудесах, угодниче Христов Лаврентие! Восхваляем тя с любовию, милостиваго предстателя нашего; ты же, блаженне, яко имеяй дерзновение ко Господу, молитвами твоими от всяких нас бед и скорбей свобождай, да зовем ти:

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Икос 1

Ангел земный и человек небесный был еси, блаженне Лаврентие, от юности твоей юродство Христа ради себе усвоивый, да в жизни временней от всех оскорбляем и поругаем будеши, во блаженней вечности мзду небесную да обрящеши. Темже яко истинный угодник Божий от верных слышиши благохваления таковая:

Радуйся, от благочестивых родителей рожденный;

Радуйся, от юности на служение Богу предъизбранный.

Радуйся, миру и всем прелестем его поругавыйся;

Радуйся, страстем греховным неповинувыйся.

Радуйся, мудрый странниче, единаго Христа любовию усердно взыскавый;

Радуйся, истинный нищелюбче, во единей раздранней ризе ходивый.

Радуйся, яко поругания и биения сладце Христа ради претерпевый;

Радуйся, яко буйством о Христе совершенство духовное стяжал еси.

Радуйся, алкавый и жаждавый на земли;

Радуйся, достойно насытивыйся брашна нетленного на небеси.

Радуйся, праведниче, сияяй яко солнце во Царствии Небеснем;

Радуйся, угодниче Божий, прославленный многими дарами благодатными.

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Кондак 2

Видев непостоянство мира сего, Лаврентие блаженне, юродственное Христа ради житие возлюбил еси, и среди мира пребывая, чужд мирских страстей явился еси, и яко добрый воин Христов победоносно противу врагов спасения человеческаго ратовал еси, немолчно воспевая Подвигоположнику Господу Иисусу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумел еси добре, Лаврентие блаженне, вся козни врага диавола, имиже от злых человек поруганьми и биеньми доброе твое произволение сокрушити хотяще. Темже тому крепце противустал еси и за досадителя твоя молился еси, и нас вопити тебе научил еси:

Радуйся, терпения столпе непоколебимый;

Радуйся, незлобия образе предивный.

Радуйся, истинный Христов последователю;

Радуйся, биения благодушно претерпевый.

Радуйся, о укорениях и осмеяниях небрегий;

Радуйся, любовию святою злобу человеческую победивый.

Радуйся, в мире премирно поживый;

Радуйся, во плоти ангелам подражателю.

Радуйся, буйством о Христе премудрости небесныя стяжателю;

Радуйся, смирением высокая приявший.

Радуйся, яко подвиги твоими миру светильник явился еси;

Радуйся, яко страннообразным твоим житием Бога прославил еси.

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Кондак 3

Сила Божия осени тя, святе Лаврентие, и ратоборца крепкаго христианам противу полчищ агарянских яви тебе, егда благовернаго князя Симеона от погибели смертныя явлением твоим избавил еси, секирою супостаты поражающа и в бегство неверныя обращающа, верныя же побуждающа победную песнь Христу Богу возносити: Аллилуиа.

Икос 3

Имел еси огнь любве Божественныя в сердце твоем, Лаврентие богоблаженне, и яко некий пламеннообразный Серафим, непрестанно в молитве умной пребывал еси, сердцем и душею твоею выну ко Господу Иисусу Христу возношаяся. Темже и Господь дивными дарами духовными тя обогати, да вси тебе во-пиют радостно:

Радуйся, воине Христов, необязываяйся куплями житейскими;

Радуйся, прозорливче дивный, будущее, яко на-стоящее, созерцавый.

Радуйся, яко любимаго ти князя Симеона от посечения смертнаго избавил еси;

Радуйся, яко от псов словесных того защитил еси.

Радуйся, яко явлением твоим агарян неверных устрашивый и в бегство обративый;

Радуйся, силою Господа сил победу верным даровавый.

Радуйся, отечества твоего земнаго Богом данный заступниче;

Радуйся, православному воинству добрый соратаю.

Радуйся, воеводо победоносный людем христоименитым;

Радуйся, врагов Церкве Христовы грозный карателю.

Радуйся, смиренным и благочестивым тихое пристанище;

Радуйся, подвизающимся добрый помощниче.

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Кондак 4

Буря агарянскаго нашествия на град Калугу тобою, святе Лаврентие, умирися, и нечестивые полцы агарян зловерных от стада Христова тобою со студом отгнани быша; тако бо дарова тя Господь заступника изряднаго отечествию твоему, в нем же до ныне славится имя твое, и подвиги твои благодарственным чествуются пением Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышим многая и чудная исправления твоя, о праведниче, како уединенное о Бозе житие твое при храме Рождества Христова проходил еси, пещерную стезю от келлии твоея к тому ископав, да незримый человеки Богу молитвы твои совершаеши. Сему убо смиренномудрию и нас научи, преподобне, да зовем тебе хвалебно:

Радуйся, уединения любителю;

Радуйся, многослезный молитвенниче.

Радуйся, всякую гордыню от сердца своего отгнавый;

Радуйся, христоподражательное смирение искренно возлюбивый.

Радуйся, подвиги твоя молитвенные от человек утаивый;

Радуйся, юродством Христа ради сия благоискусно сокрывый.

Радуйся, таинниче Пресвятыя Троицы;

Радуйся, созерцателю Ангельских сил.

Радуйся, пещерною стезею во храм Божий ходивый;

Радуйся, путем тесным пространство Царствия Христова стяжавый.

Радуйся, яко дни в юродстве, а нощи в молитве препровождал еси;

Радуйся, яко постом и бдением душу свою про-светил еси.

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Кондак 5

Боготечное светило быв, согражданы твоя благочестию христианскому поучал еси, Лаврентие всеблаженне, образ равноангельного жития тем показуя. Кто убо, о твоем великом терпении слыша, не умилится и совершенное смирение твое воспоминая, како обидящим, по заповеди Христа Бога, вся прощал еси и Тому во умилении глубоцем воспевал еси: Аллилуиа.

Икос 5

Видим был еси от человек, яко юрод и безумен, по стогнам града в раздранней одежде ходяй, от всех поругаем, Лаврентие праведне, обаче мудр о Христе пребыл еси и сие чудесы многими проявил еси. Темже от людей благочестивых, яко истинный угодник Божий почитаем, слышал еси похвалы таковые:

Радуйся, словес Апостола Павла, еже о Христе юродства, добрый последователю;

Радуйся, евангельских Христовых заповедей верный исполнителю;

Радуйся, хлад и зной любве ради Божия претерпевый;

Радуйся, всякое упокоение плотское возненавидевый, да покой вечный наследиши.

Радуйся, в мире страннообразно поживый, да отечествие горнее приобрящеши;

Радуйся, биения телу твоему радостно приявый, да безсмертныя славы сподобишися.

Радуйся, мужу желаний духовных;

Радуйся, делателю благий винограда небеснаго.

Радуйся, плоды сладкие делания твоего Христу принесый;

Радуйся, временными лишеньми богатство небесное стяжавый.

Радуйся, изрядный праведнаго жития рачителю;

Радуйся, преподобия и чистоты ревнителю.

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Кондак 6

Проповедник был еси покаяния грешником и обличитель прозорливый беззаконий человеческих, Лаврентие преблаженне; слово бо твое многих ко спасению приведе и на путь исправления настави, их же с любовию обличал еси и к покаянию истинному призывал еси, Богу же учил еси воспевати: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси, яко звезда пресветлая, во граде Калуге, угодниче Божий, и чудес благодатию согражданы твоя просветил еси и многия болящия преславно молитвами твоими исцелил еси, и вся верныя подвизал еси звати тебе:

Радуйся, верующим врачу безмездный;

Радуйся, молитвенниче всесильный ко Господу Богу.

Радуйся, руце твои святыя цельбоподательно на недужныя полагавый;

Радуйся, единым прикосновением к одежде твоей больным здравие подававый.

Радуйся, яко чудотворения твоя юродством сокрыти тщался еси;

Радуйся, яко тем искушения демонския победоносно отгнал еси.

Радуйся, сострадательный и милостивый страждущим помощниче;

Радуйся, любвеобильный и благосердный скорбящих утешителю.

Радуйся, Богу всей душею твоею прилепивыйся;

Радуйся, ближняя твоя зело возлюбивый.

Радуйся, присно о обидящих тя молитвы возносивый;

Радуйся, кротость совершенную себе усвоивый.

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Кондак 7

Хотение присное имел еси, святе Лаврентие, да богоугодное и праведное житие твое от человек утаится. Темже всяко тщался еси от людей юродством сие сокрыти и радовался еси безчестиям и биениям, тебе наносимым, яко даром великим, присно зовый во смирении духа песнь Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго тя Андрея Цареградскаго познаем, Лаврентие блаженне, град Калугу дивным юродственным житием твоим просветившаго: дадеся бо тебе благодать от Бога помыслы человеческие познавати и согрешения тайные обличати, согражданом же твоим духовно светити и на стези покаяния и спасения тех приводити. О сем тебе восхваляюще, поем:

Радуйся, яко правда твоя в мире возсия немерца-емым Божия благодати светом;

Радуйся, яко тайнии подвизи твои от Бога явно чудесы прославишася.

Радуйся, древним пророкам подражавый;

Радуйся, прозорливец воистину неложный явивыйся.

Радуйся, приявый власть на духи нечистыя;

Радуйся, смирением твоим вся козни их разрушивый.

Радуйся, постом и молитвою сильно на диавола вооруживыйся;

Радуйся, нищетою и уничижением всю гордыню его поправый.

Радуйся, на земли небесный гражданине;

Радуйся, среди молвы народныя безмолвия добный хранителю.

Радуйся, землю одром упокоения имевый;

Радуйся, безчестие в честь вменивый.

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Кондак 8

Страннообразное юродственное житие твое, Лаврентие праведне, святою кончиною завершил еси, яко истинный угодник Божий, о Господе почив, душею же твоею в небесныя скинии Царствия Христова восшел еси, и тамо со святыми Пресвятой Троице сподобился еси воспевати приснохвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 8

Весь град Калуга благоухания духовнаго в час скончания твоего исполнился, Лаврентие блаженне, и келия твоя, идеже о Господе почил еси, мироположница благоухания Христова явися, емуже благовернии людие радующеся, тебе похвальныя сия словеса воспевати научишася:

Радуйся, величием чудес в житии и по смерти просиявый;

Радуйся, праведно и свято житие твое совершивый.

Радуйся, яко кончину твою благоуханием чудным ознаменовал еси;

Радуйся, яко ароматы райскими святость души твоея показал еси.

Радуйся, в сладкую воню Христову радостно востекий;

Радуйся, нетленное тело твое, аки масть духовную, верным оставивый.

Радуйся, град Калугу святыми мощами твоими освятивый;

Радуйся, радости многим подателю.

Радуйся, недугов душевных и телесных целителю;

Радуйся, ближним и дальним дары целебныя подаваяй.

Радуйся, чтущих тя прошения исполняяй;

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Кондак 9

Всем людем во утешение и освящение явися святое место уединения твоего, идеже во храме Рождества Христова гроб твой честный чудеса многа и предивна силою Христовою совершает и вся верныя научает твоя богоугодный подвиги чествовати. Богу же, прославльшему тя, пети: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство мирское недовлеет к прославлению чудес, по молитве блаженнаго Лаврентия совершаемых и разумение человеческое превосходящих, о нихже мы, смиреннии, благохвалити угодника по достоянию недоумеем, но от усердия нашего приносим ему малыя нехитростныя похвалы сия:

Радуйся, угодниче Божий, со святыми по-чиваяй;

Радуйся, избранниче Христов, земнородным милосердие твое являяй.

Радуйся, расслабленныя телом здравы возставляяй;

Радуйся, бесныя от насилия диавольскаго свобождаяй.

Радуйся, глухим слухи отверзаяй;

Радуйся, немым уста разрешаяй.

Радуйся, хромым право ходити устрояяй;

Радуйся, бедствующих скоропредстательный помощниче.

Радуйся, скорбящих благодатный утешителю;

Радуйся, града Калуги небесный покровителю.

Радуйся, святыя обители твоея неустанный хра-нителю;

Радуйся, всея земли нашея заступниче.

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Кондак 10

Спасительную Божию благодать подаеши всем, святе Лаврентие, с недугами человеческими и с верою крепкою молитвенно притекающим к цельбоносному твоему образу. Темже и мы, припадающе, молим тя недуги наша исцелити, грехом же нашим отпущение испросити, да зовем дивному во святых Своих Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Царя Небеснаго Христа Бога истинный раб и угодник был еси, Лаврентие блаженне, и от Него чудесы прославленный, отечествию твоему земному благотворения многая являеши, больныя исцеляя, расслабленныя укрепляя, слепыя просвещая. О немже радующеся, приносим ти сия радостныя пения:

Радуйся, звездо немерцающая, чудес зарею верныя озаряющая;

Радуйся, правды солнца Христа луче пресветлая.

Радуйся, милосердия Спасова подражателю;

Радуйся, милость твою болящим человеком являяй.

Радуйся, верныя души благодатью посещаяй;

Радуйся, в сониих и видениих земнородныя зраком лица твоего просвещаяй.

Радуйся, от горних высот к ищущим заступления твоего милостивно принимаяй;

Радуйся, от очес страждущих слезы отираяй.

Радуйся, области Калужския духовная красото;

Радуйся, Церкви Христовы светлая похвало.

Радуйся, на небеси со ангелы и святыми славою нетленною украшенный;

Радуйся, на земли от правоверных по долгу ублажаемый.

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Кондак 11

Пение молебное у гроба твоего с верою некий разслабленный приношаше, руце и нозе недвижими и язык немый имеяй, но егда к целебней раце мощей твоих прикоснулся, абие здрав соделася, руце свои простре и ногами ходити нача и языком своим ясно проглагола; темже велию твою к нему милость прославляше и благодарственно взываше ко Господу: Аллилуиа.

Икос 11

Светлостью чудес твоих, угодниче Божий Лаврентие праведне, помраченныя грехми души наша озаряеши и вся ны от сна лености возбуждаеши, да плоды покаяния принесем Христу, тебе в подвизех богоугождения подражающе, яко да возможем неосужденно благохвалити тя, предстателя нашего, сими песненными глаголы:

Радуйся, лампадо, светом Христовым всех просвещающая;

Радуйся, елеем милости твоего сердца болезненная умащаяй.

Радуйся, руце согбенная и недвижимая целы и действенны устроивый;

Радуйся, нозе неходящия к скорому и правому течению претворивый.

Радуйся, язык, немотою связанный, благодатно разрешивый;

Радуйся, разслабленнаго всеми уды крепка и здрава возставивый.

Радуйся, алавастре целебный, на всякия недуги врачевство содержаяй;

Радуйся, болящим милость сострадания твоего являяй.

Радуйся, по Бозе и Пресвятей Богородице упование на тя возлагающих не посрамляяй;

Радуйся, любящим тя и чествующим память твою предстательством небесным воздаваяй.

Радуйся, молитвенно призывающим святое имя твое на помощь ускоряяй;

Радуйся, поклоняющимся с верою честным мощем твоим дары целебные независтно подаваяй.

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чудотворче.

Кондак 12

Благодать Божию многоцелебную, от гроба твоего источаемую, некий муж уведев, сына своего, ногами болезновавша и отнюдь ходити не могуща, на плещах своих к целебной раце твоей, святе Лаврентие, принесе и со слезами о его исцелении к тебе моляшеся; и се молитве еще сущей во устех его, больной на нозе свои ста и ходити нача, скача и благодаря Бога, в тебе славно прославльшагося, благодарными усты взывая к Нему: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще подвиги твоя предивные и чудеса твоя преславная, Лаврентие праведне, молим тя, заступника нашего: приклонися милостивно к нашим молитвам смиренным и вознеси о нас ко Господу твоя благоприятныя молитвы, прося нам от благости Его дары благопотребныя душевному спасению нашему, да возможем и мы грешнии не токмо подвиги твоя прославляти, но и добродетелем твоим подражати, зовуще и глаголюще:

Радуйся, светлый образе богоугождения в мире жительствующим;

Радуйся, предивный наставниче в иночестве подвизающимся.

Радуйся, девствующим подражания образе;

Радуйся, нищелюбцем преуспеяния правило.

Радуйся, мудрости суетныя мирския посрамителю;

Радуйся, буйства о Христе благодатнаго проявителю.

Радуйся, евангельских обетований наследниче;

Радуйся, апостольских целебных даров преемниче.

Радуйся, ангельских воинств собеседниче;

Радуйся, всех святых сожителю.

Радуйся, телеса наша безмездно врачуяй;

Радуйся, о душах наших Господа умоляяй.

Радуйся, блаженне Лаврентие, Калужский чу-дотворче.

Кондак 13

О предивный чудотворче и заступниче всем нам премилостивый, святе блаженне Лаврентие! Приими с любовию сие малое, в похвалу тебе приносимое моление наше и помолися ко Господу Богу о еже избавится нам геенны огненныя и мучений вечных, Царствие же Небесное вкупе с тобою унаследовати, да в радости святых воспоем и мы, грешнии, Богу Спасителю нашему: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Лаврентию, Христа ради юродивому, Калужскому