Шрифт

Акафисты святым

Акафист святым безсребренникам и чудотворцам Косме и Дамиану Римским

безсребренникам и чудотворцам Косме и Дамиану
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избраннии чудотворцы, страстотерпцы Христовы и врачеве премудрии, туне подающии здравие в болезнех сущим, похвальная восписуем вам, заступником нашим и в скорбех помощником: вы бо сосуди благодати суще, исцеляете душевныя и телесныя наша язвы. Темже славяще Бога, дивнаго во святых Своих, вас усердно ублажаем:

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Икос 1

Ангельскому жительству поревновавше, вся земная презрели есте и, подвигом мученичества венчавшеся, лицезрения Господа сил сподобилися есте. Молитеся убо за ны прилежно, к помощи вашей притекающих и похвальная вам вопиющих:

Радуйтеся, молитвенницы теплии о чтущих святую память вашу; радуйтеся, оставленных врачами неоскудно исцеляющии.

Радуйтеся, яко дом, имение и вся родителей стяжания ни во чтоже вменили есте; радуйтеся, нищия милосердием вашим препитавшии.

Радуйтеся, страждущия сердоболием утешавшии; радуйтеся, чистотою и святостию Ангелом уподобившиися.

Радуйтеся, светильницы Божественнаго света; радуйтеся, небеснии человецы, земнии Ангели.

Радуйтеся, яко христианом есте прибежище непостыдное; радуйтеся, все житие свое даже до последняго издыхания в служении Господу истощившии.

Радуйтеся, всесветлое благодати приятелище, Духа Святаго сосуди; радуйтеся, всем призывающим вас скории помощницы.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 2

Видя Господь Бог добрая ваша начинания и велие ко благочестию усердие ваше, яко вся земная и благая мира сего уметы вменивше, в непрестаннем труде любве ради ближняго пребысте и души своя благими нравы украсили есте, преисполни вас Духа Святаго, Егоже лучами озаритися и нам испросите у Христа Бога, да купно с вами поем Ему: Аллилуиа.

Икос 2

Разумом истиннаго богопознания царя нечестиваго научили есте, вразумив того силою словес ваших, имиже дерзновенно Христа проповедасте. Темже дерзновение ваше похваляюще, взываем сице:

Радуйтеся, лестию нечестиваго царя не уловленнии; радуйтеся, истину Христову дерзновенно пред ним исповедавшии.

Радуйтеся, прещения его не убоявшиися; радуйтеся, нечестивых соборища посрамившии.

Радуйтеся, небоязненнии проповедницы истины; радуйтеся, служения идольскаго истребителие.

Радуйтеся, веры православия поборницы; радуйтеся, исповедницы непоколебимии, духа терпения и ревности о славе Божией исполненнии.

Радуйтеся, немолчнии велений Господних провозвестницы; радуйтеся, вернии наставницы богомудрия.

Радуйтеся, Царствия Христова надежнии нам ходатаи; радуйтеся, и по смерти вашей нас не оставляющии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 3

Силою Вышняго, данною вам еще во временней жизни, прияли есте власть чудесно исцеляти всякия недуги; по смерти же вашей наипаче прослави вас Бог многими чудотворении, да вси притекаем к вам, молящеся о исцелении от недугов телесных, паче же душевных, и Богу велегласно вопием: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще, яко многоценное сокровище, многоцелебныя мощи ваша, радуемся и, любовию воспевающе данную вам от Бога благодать исцелений, благодарно зовем:

Радуйтеся, теплии о нас к Богу предстателие; радуйтеся, еллинская мудрования ни во чтоже вменившии.

Радуйтеся, Рима светильницы всесветлии; радуйтеся, омраченных стран просветителие.

Радуйтеся, мужества и терпения наставницы; радуйтеся, яко неповинне каменное побиение претерпевше, кончину мученическую улучили есте.

Радуйтеся, любве ради Христовы пострадавшии, и нас небесных благ причастники приимите; радуйтеся, раби Божии, от Господа Христа венцы победы приемшии.

Радуйтеся, дивный и прекрасный смирения и кротости образ всем показавшии; радуйтеся, непоколебимое православия основание.

Радуйтеся, светлая страстотерпцев славо; радуйтеся, добрии целебницы, ни от когоже мзды за исцеления вземшии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 4

Буря ярости велия царя Карина не возможе поколебати души вашея, и егда вернии в некоей пещере вас скрыша от яти вас ищущих, волею воином предстали есте, вопиюща: нас поимите, мы бо есмы, ихже ищете, неповинных же отпустите. Таже веригами обложени бывше, в Рим отведостеся. Мы же, веру вашу и вериги лобызающе, поем Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше римстии людие велию вашу ко страждущим любовь и чудесное врачевание ваше, отвсюду устремляхуся к вам с верою в целебную благодать Божию, в вас действующую; приемлюще же скорое исцеление, прославляху Бога, вас же, милосердых целителей своих, величаху, воспевая сице:

Радуйтеся, Бога истиннаго непреборимии проповедницы; радуйтеся, оружие Креста Христова добропобедно вземшии.

Радуйтеся, блазии врачеве, страждущим скории помощницы; радуйтеся, вся немощныя туне врачующии.

Радуйтеся, и ныне исцеления обильно источающии; радуйтеся, милостивии утешителие в бедах и скорбех сущим.

Радуйтеся, во всяких обстояниих нас защищающии; радуйтеся, безпомощных спасительное призрение.

Радуйтеся, праведных преславное украшение; радуйтеся, предстательство наше крепкое.

Радуйтеся, прилежнии о нас к Богу молитвенницы; радуйтеся, всем, верою призывающим вас, скории помощницы.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 5

Боготечным воистину путем шествовасте, раби Христовы, егда во узах в Рим ведоми, за еже идолом не послужисте, Христови же единому поработасте, горькая испытания терпели есте, святии; но вся претерпесте за возлюбльшаго вас Христа. Темже великому терпению и крепцей любви вашей ко Господу дивящеся, купно с вами поем Ему: Аллилуиа.

Икос 5

Видев царь, яко силою Христовою исцеле, хвалу Тому воздаде; мы же, славяще Бога, ублажаем вас, славных угодников Его, вопиюще сице:

Радуйтеся, горняя паче дольних возлюбившии; радуйтеся, ангельскому житию на земли поревновавшии.

Радуйтеся, яко, многобожие отринувше, родительскаго благочестия не отступили есте; радуйтеся, яко вся имения своя, по словеси Господню, нищим раздали есте, да Христа приобрящете.

Радуйтеся, не словом точию, но множае паче делом и непрестанною к Богу молитвою иных поучившии; радуйтеся, неоскудный источник исцелений и ныне являющии.

Радуйтеся, излиянием чудес, данных вам от Бога, нас обогащающии; радуйтеся, в самих себе храм Богу уготовавшии.

Радуйтеся, скорое нищих услышание; радуйтеся, скорбных приятное попечение.

Радуйтеся, ненадежных известное надеяние; радуйтеся, болящих скорое врачевание.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 6

Проповедницы имене Христова в животе своем бывше, и ныне силу Того свидетельствуете чудесы, от иконы вашея источаемыми, и якоже веры иногда жены некия не презресте, но во сне явльшеся ей, облегчение в недузе даровали есте; сице и наших молений и пений гласы услышите, о святии безсребреницы! Вере же и любви людей ваших внемлите и покров нам свыше даруйте, хвалящим вас и поющим Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия, яко свет, правда ваша, егда укоряема на судищи царя, дерзновенно рекосте нему: не волшебною хитростию врачуем болезни, но силою Спаса нашего Иисуса Христа, якоже Той заповеда, глаголя: болящия исцеляйте, прокаженныя очищайте, туне приясте, туне дадите. Темже дерзновению вашему дивящеся, ублажаем вас сими:

Радуйтеся, образ твердости и веры нам показавшии; радуйтеся, райския радости присно наслаждающиися.

Радуйтеся, премудрии сеятелие благочестия; радуйтеся, славнии проповедницы православия.

Радуйтеся, учителие, к Небеси наставляющии; радуйтеся, чистаго и непорочнаго жития неусыпнии хранителие.

Радуйтеся, теплии послушателие молящихся вам; радуйтеся, ко спасению изящнии и вернии путеводителие.

Радуйтеся, благочестно и богоугодно жити хотящим блазии наставницы; радуйтеся, ходатаи благих всем, почитающим память вашу.

Радуйтеся, добре течение свое скончавшии; радуйтеся, венцы правды от Владыки Христа приявшии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 7

Хотяще силу Христову злочестивому царю открыти, Духа Святаго исполнени рекосте: буди посрамлен, о Карине, и с богами твоими! И абие ему лице изменися, и выя совратися, и, молящеся к вам, глаголя: се ныне вижду, яко раби есте Истиннаго Бога. Молю убо вас, да якоже иных уврачевасте, сице исцелите и мене, да и аз купно с вами воспою Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Дивнии о нас молитвенницы, целителие душ и телес наших и ходатаи спасения вечнаго, благодарным сердцем воспевающе хвалебную песнь Богу, даровавшему нам таковых великих чудотворцев, приносим и вам похвалы сицевыя:

Радуйтеся, Ангелов терпением вашим удивившии; радуйтеся, божественным сиянием чудес своих вся просветившии.

Радуйтеся, скории от всяких болезней и безмезднии врачеве; радуйтеся, заступлением вашим разслабленныя исцеляющии.

Радуйтеся, от неисцельных болезней здравы воздвизающии; радуйтеся, достойне совершившии земный подвиг жития вашего.

Радуйтеся, о нас, обнаженных добрых дел, присно к Богу предстательствующии; радуйтеся, яко сиянием премудрости, от Господа вам данныя, всех верных просвещаете.

Радуйтеся, молитвенницы о нас и заступницы наши предивнии; радуйтеся, доблии страстотерпцы Христовы.

Радуйтеся, кровьми своими землю освятившии; радуйтеся, идольское безумие обличившии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 8

Странное мирови житие ваше видяще, устранимся и мы того сует и, ум на небеса преложше, возопиим к вам, святии безсребреницы: утолите болезни, источая благодатная врачевания всем, усердно к помощи вашей притекающим и вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Все житие ваше на земли любовию к Богу и к ближним исполнивше, святии безсребреницы Космо и Дамиане, скории и ныне помощники являетеся всем, с верою призывающим вас; не точию бо близ притекающим ко святым мощем вашим, но и далече сущим исцеления источаете. Темже приносим вам похвалы сия:

Радуйтеся, Единому Богу, в Троице славимому, верно послужившии; радуйтеся, единое еже на потребу премудро избравшии.

Рядуйтеся, яко в неустанном труде и подвизе дни и нощи ваша без всякаго уныния препроводили есте; радуйтеся, яко сицевым вашим тесным и скорбным житием славу Божию в человецех умножили есте.

Радуйтеся, доблии Христовы последователие; радуйтеся, яко научители и творцы Христовых заповедей явилися есте.

Радуйтеся, яко именами велиих в Царствии Небеснем наречени бысте; радуйтеся, славою Христовою весь мир озарившии.

Радуйтеся, яко страданием вашим безстрастие прияли есте; радуйтеся, яко мученическою смертию безсмертие стяжали есте.

Радуйтеся, яко Ангели, на небеси и на земли прославленнии; радуйтеся, яко Богу ныне венценосни предстоите.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 9

Всякое естество человеческое удивися сиянию в вас благодати Божией, святии Космo и Дамиане, егда нечестивый царь Карин, узрев чудеса, от имени Господа Иисуса Христа вами творимая, уверова и прослави Бога. Темже и мы, славяще давшаго вам сицевую силу, поем Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Вития многовещанная недоумеют довольно изобразити обилие любве вашея, еюже преисполнени бысте, святии угодницы, к человеком о Господе. Сего ради из глубины сердец наших вопием к вам:

Радуйтеся, Господу своему даже до смерти поработавшии; радуйтеся, огнем любве Божия воспаляеми, огнь жертв идольских угасившии.

Радуйтеся, ближняго паче самих себе возлюбившии; радуйтеся, яко болящия и недужныя посещали есте.

Радуйтеся, нужды убогих предварявшии; радуйтеся, печальных утешителие.

Радуйтеся, отчаянных заступницы; радуйтеся, сирых питателие.

Радуйтеся, люте страждущим помощницы; радуйтеся, угнетенных свободителие.

Радуйтеся, яко, добре течение скончавше, ко Христу вознесостеся; радуйтеся, яко в Царствии Его водворяетеся.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 10

Спасти хотя многия, яви нам Господь вы, чудотворцы Своя: кто бо не умилится, видя ваше безмерное ко всем сострадание; кто ли вы не ублажит, яко не токмо человеки от недуг исцеляете, но и скоты милуете; не отрините убо и наших молитв, но на вся ны неоскудно великия и богатыя ваша милости излейте, да вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стены есте всем, похваляющим чудеса ваша, о безмездницы, и к заступлению вашему прибегающим; стены и забрала есте, ограждающия от всех бед усердно в помощь вас призывающим. Темже убо и нас от нищеты, напастей, недугов и скорбей оградите, молимся и тепле вопием к вам:

Радуйтеся, адамантов крепость в терпении превозшедшии; радуйтеся, неповинно от зависти сребролюбца пострадавшии.

Радуйтеся, славнии в бедах заступницы; радуйтеся, немощных и обидимых укрепление.

Радуйтеся, крепцыи в напастех защитителие; радуйтеся, убогих и нищих всещедрии обогатителие.

Радуйтеся, алчущих милостивии кормителие; радуйтеся, болезньми и тяжкими недуги одержимых премудрии уврачевателие.

Радуйтеся, с верою к вам притекающим от всех скорбных обстояний теплии защитителие; радуйтеся, яко память ваша всеми славима на земли.

Радуйтеся, яко имена ваша написана суть на Небесех; радуйтеся, яко от Бога препрославлени есте.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 11

Пение всеумиленное, ныне нами приносимое, несть довольно к похвалению преславных подвигов и трудов ваших, яже Христа ради подъяли есте в животе своем; обаче дерзающе просим, усердное моление наше приемше, и нас от бед своими молитвами избавите, да умиленным сердцем воспоим Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарный и небесный ум явили есте иногда пред Карином, заблуждение того обличая; ныне же нетлением мощей ваших и множеством чудес православие утверждаете. Темже благодарственно зовем:

Радуйтеся, Ипостасное Слово дерзновенно проповедавшии; радуйтеся, силу идольскую добропобедно упразднившии.

Радуйтеся, яко вами попрася служение бесом; радуйтеся, яко вами поклонение Христу проповедася.

Радуйтеся, учителие премудрии; радуйтеся, всех добродетелей неленостные исполнителие.

Радуйтеся, яко по трудех земных в селениих небесных ликовствуете; радуйтеся, яко и по преставлении своем нас не оставляете.

Радуйтеся, яко всем, с верою призывающим вас, скорую помощь подаете; радуйтеся, святии врачеве, яко болезни наша исцеляете.

Радуйтеся, молитвы верных не отревающии; радуйтеся, и о нас недостойных у Престола Божия ходатайствующии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 12

Благодать, юже даде вам Господь Бог, целити вся недуги душевныя же и телесныя, днесь собра нас, да почтим память вашу, святии безсребреницы Космо и Дамиане, благоговейно убо взирающе на честную икону вашу и со умилением сердца к ней припадающе, молим избавитися всем нам от всяких зол и болезней, да воспоем вси Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще чудеса ваша, восхваляем труды и подвиги, ублажаем мученическую кончину, почитаем ходатайство и сильное заступление ваше о всех, требующих помощи вашея; величаем подателя всех благ Бога, даровавшаго нам толико дивных молитвенников, и со умилением зовем:

Радуйтеся, Иисуса Господа верно проповедавшии; радуйтеся, истины Его доблии свидетелие.

Радуйтеся, теплии о нас у Престола Его предстатели; радуйтеся, телес наших благосострадательнии врачеве.

Радуйтеся, Царствия Небеснаго и вечных благих наследницы; радуйтеся, по Бозе все наше упование.

Радуйтеся, миро благовонное исцелений источающии; радуйтеся, страстей злосмрадие молитвами своими отревающии.

Радуйтеся, исцелений дателие и чудес источницы; радуйтеся, светоноснии столпи церковнии и забрала недвижимая.

Радуйтеся, винограда истиннаго божественныя лозы; радуйтеся, двоице световидная мудрых безсребреников.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 13

О предивнии безсребреницы, чудотворцы, целителие и славнии угодницы Божии, Космо и Дамиане, приимите моления сия наша, от сокрушеннаго сердца возносимая; исцелите многообразныя недуги наша и теплым предстательством вашим испросите нам от Христа Бога избавление от всех бед и напастей, прощение прегрешений наших и благую надежду вечнаго спасения, да сподобимся с вами и со всеми святыми в безконечныя веки воспевати Богу, Спасителю нашему: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й «Ангельскому жительству…» и кондак 1-й «Избраннии чудотворцы…».

Молитва первая

Чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо и Дамиане! Вы от юности Христа Бога возлюбивше и Того повеления всем сердцем соблюдающе, аще и вдасте себе учению врачебному, но добродетельнаго ради жития и чистоты душевныя, силою Христа Бога, не врачевания токмо искусство, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте. Отонюдуже любовию и милосердием к недугующим подвизаеми, не токмо людем, но и скотом исцеления болезней подаваете, неисчетным множеством чудес ваших весь мир наполняете, и не телесныя токмо недуги исцеляете, но и верою Христовою души просвещаете, в терпении болезней укрепляете, в тяжких недузех о исправлении жития вразумляете и ко Христу покаянием привлекаете. Темже ныне и нас, припадающих к вам пред честною иконою вашею, скоро услышите, юныя дети, вашей помощи во учении книжном просящия, вашими молитвами наставите, да вашему житию ревнующе, не земное точию научение приобрящут, но паче во благочестии и правой вере выну да преуспеют. На одре болезни лежащим, человеческия помощи отчаянным, к вам же тепле с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивым, чудодейственным посещением даруйте. Многажды в болезни впадающия и от лютых недугов в уныние, малодушие и роптание пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении утвердите и наставите, да уразумеют волю о них Божию святую и благую и сами себе и живот свой воли Христа Бога предают. В недузех сущих, о исправлении же жития не радящих, во гресех не раскаивающихся, сердцем ожесточенных сокрушите во спасение и к покаянию призовите, да немощни суще телом, здрави пребудут душею, и причастницы соделаются Божия спасительныя благодати. Братию святаго храма сего, вашему святому заступлению от Бога врученную, и всех к вам усердно прибегающих невредимы сохраните от долгонедужия, от болезней лютых и неисцельных, от разслабления тела, от иступления ума, от смертоносныя язвы, от внезапныя смерти, и всемощным ходатайством вашим к Богу соблюдите в правой вере твердых, во благочестии преспевающих, в добрых делах усердных, в молитве к Богу прилежных, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славити всесвятое и великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем, мы, недостойнии, преклоньше колена, прибегаем и, припадающе, усердно вопием: не презрите моления нас, грешных, немощных, во многия беззакония впадших и по вся дни и часы согрешающих. Умолите Господа, да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя Своя милости; избавите нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры, безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея. Услышите нас, молящихся, и благоприятным ходатайством вашим испросите у Христа Бога православным людем на враги победу и одоление. Паки, припадающе, прилежно молим: испросите нам от Господа вся благополезная, яже в животе нашем временнем, наипаче же ко спасению вечному служащая, да сподобимся молитвами вашими улучити кончину христианскую, безболезненну, непостыдну, мирну, и да избавимся от козней диавольских и вечныя муки, безконечнаго же и блаженнаго Царствия Небеснаго наследницы будем. Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия. Аще бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы, вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

безсребренникам и чудотворцам Косме и Дамиану