Шрифт

Акафисты святым

Акафист святой блаженной Ксении Петербургской

блаженной Ксении Петербургской
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избра́нная уго́днице Хри­сто́­ва, свя­та́я блаже́нная Ксе́ние, хва­ле́б­ное пе́­ние ти при­но́­сим, чту́ще терпе́ние твое́ и злострада́ние во́льное; ты же, иму́­щи дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, во вся́­ких бе­да́х и на­па́с­тех за­сту­па́й нас, гре́ш­ных, взыва́ющих к те­бе́:

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Икос 1

Равноа́нгельски на зем­ли́ пожила́ еси́, блаже́нная ма́­ти, по успе́нии му́жа тво­его́, без приуготовле́ния хри­сти­а́н­ска­го вне­за́­пу сконча́вшагося, отве́ргла еси́ жизнь мирску́ю, моля́щи Бо́­га супру́га тво­его́ ду́­шу поми́ловати, по́двиг юро́дства на се­бе́ прия́вши, стяжа́ла еси́ соверше́нство духо́вное. Того́ ра́­ди услы́­ши от нас похвалы́ сия́, те­бе́ возноси́мыя:

Ра́­дуй­ся, Хри­сто́­ва уго́дница, в ми́­ре надми́рно пожи́вшая; ра́­дуй­ся вся прило́ги ми́­ра, пло́­ти и диа́вола победи́вшая.

Ра́­дуй­ся, нищету́ во́льную на всю жизнь избра́вшая; ра́­дуй­ся, со­кро́­ви­ще на Не­бе­си́ име́ти возжела́вшая.

Ра́­дуй­ся, жи­ти­е́м тво­и́м Андре́ю, Хри­ста́ ра́­ди юро́дивому, ра́вная; ра́­дуй­ся, от всех лю­де́й пра­во­сла́в­ных лю­би́­мая и сла́вимая.

Ра́­дуй­ся, о часе́ сме́рт­нем по́мнити нас призыва́ющая; ра́­дуй­ся, бли́жняго ду́­шу па́­че ми́­ра се­го́ люби́ти нас науча́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 2

Ви́­дя­ще стра́н­ное жи­тие́ твое́, блаже́нная, я́ко во цве́­те мла́­до­сти твоея́ во оде́жду му́жа тво­его́ усо́пшаго облекла́ся еси́, и́ме­нем его́ нарекла́ся еси́, се­бе́ уме́ршую бы́­ти глаго́лющи, дом же твой и вся бла­га́я зем­на́я оста́вивши, скита́лицу се­бе́ сотвори́ла еси́, сро́дницы твои́ безу́мную тя бы́­ти мня́ху, лю́­дие же боголюби́вии воспе́ша: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум, от Бо́­га ти дарова́нный, в безу́мии мни́мом сокры́ла еси́, блаже́нная Ксе́ние; в суете́ же гра́­да вели́каго, а́ки пусты́нница, пребыва́ла еси́, мо­ли́т­вы своя́ к Бо́­гу вознося́щи непреста́нно. Мы же, ди­вя́­ще­ся жи­тию тво­ему́, вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, крест тя́жкий юро́дства, от Бо́­га ти да́нный, на ра́мо свое́ прия́вшая; ра́­дуй­ся, мни́мым безу́мием сия́ние бла­го­да́­ти сокры́вшая.

Ра́­дуй­ся, и́ме­нем му́жеским наре́кшися, не́­мо­щи же́нския отреши́вшаяся; ра́­дуй­ся, пе­ча́­ли и ско́р­би кро́тце терпе́вшая.

Ра́­дуй­ся, все име́ние твое́ бе́дным лю́­дем разда́вшая; ра́­дуй­ся, жи­ли́­ще Ду́ху Свя­то́­му в се́рд­це тво­е́м угото́вившая.

Ра́­дуй­ся, всем при­бе­га́ю­щим к те­бе́ благо́е уте­ше́­ние; ра́­дуй­ся, от сме́р­ти внеза́пныя из­бав­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 3

Си́­лою, свы́­ше ти да­ро­ва́н­ною, бла­го­да́­тию и му́­же­ством, зной и сту́жу лю́тую претерпева́ла еси́, всено́щно моля́щися и покло́ны творя́щи; те́м­же и просла́влена бысть свя́тость твоя́, блаже́нная Ксе́ние, во Оте́­чест­ве на́­шем многострада́льнем и во всем ми́­ре правосла́внем, да зо­ве́м с то­бо́ю Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́ла еси́, о ма́­ти блаже́нная, не́­бо по­кро́в и зе́м­лю ло́же свое́, о те́ле, во оде́жду ве́тхую облече́ннем, небрегла́ еси́, мо­ли́т­вы же к Бо́­гу пла́менне возноси́ла еси́, се­го́ ра́­ди вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, век твой зем­ны́й без кро́ва прове́дшая; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го кро́ва взыска́вшая и того́ улучи́вшая.

Ра́­дуй­ся, по вся дни но́щию в по́ли моли́вшаяся; ра́­дуй­ся, покло́ны зем­ны́я на вся стра­ны́ све́­та та́­мо твори́вшая.

Ра́­дуй­ся, град Петро́в всено́щным бде́­ни­ем от бед огражда́вшая; ра́­дуй­ся, гнев Бо́­жий от не­го́ мно́гажды отвраща́вшая.

Ра́­дуй­ся, бла­го­да́­тию Ду́­ха Свя­та́­го чу­де́с­но согрева́емая; ра́­дуй­ся, хлад лю́тый душ на́­ших мо­ли́т­вою твое́ю растаява́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 4

Бу́­рю жите́йскую, во гра́­де Петро́ве мяту́щуюся, кро́тостию и незло́бием препобежда́ла еси́, ма́­ти блаже́нная, безстра́стие же посреде́ ми́­ра су́ет­на­го стяжа́ла еси́ и та́­ко, Ду́­хом Свя­ты́м просвеща́емая, взыва́ла еси́ По­да́­те­лю тишины́ сер­де́ч­ныя Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шаша лю́­дие дар про­зре́­ния чу́д­ный, то­бо́ю явле́нный, свя­та́я ма́­ти, и удиви́шася. Се, жене́ не́коей рекла́ еси́: возми́ пята́к, зде царь на коне́, поту́хнет. Та же не ве́дающи, я́ко ты запале́ние до́­ма ея́ прозре́ла еси́, притече́ во своя́ си и узри́ дом свой во огни́ горя́щ, и а́бие по мо­ли́т­ве тво­е́й пла́мень ог­ня́ угасе́. Мно́­зи же стра́ждущии к по́­мо­щи тво­е́й прибега́ху, ю́же стя­жа́в­ше, та́­ко взыва́ша ти:

Ра́­дуй­ся, дар про­зре́­ния смире́нием кра́йним стяжа́вшая; ра́­дуй­ся, дар сей на по́ль­зу и спа­се́­ние стра́­жду­щим явля́вшая.

Ра́­дуй­ся, свеще́ негаси́мая, к Бо́­гу в мо­ли́т­вах горе́вшая; ра́­дуй­ся, ве́­рою твое́ю пла́менною запале́ние домо́в угаша́вшая.

Ра́­дуй­ся, гря­ду́­щия ско́р­би людски́я, а́ки настоя́щия, зре́вшая; ра́­дуй­ся, врач безме́здный и милосе́рдый лю́­дем бы́в­шая.

Ра́­дуй­ся, я́ко и нас, немощны́х в ве́­ре, укрепля́еши; ра́­дуй­ся, я́ко сия́­ни­ем свя́тости твоея́ лю́­ди пра­во­сла́вныя озаря́еши.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ная звез­да́ яви́­ся свя́тость твоя́ на тве́р­ди гра́­да Петро́ва, уго́днице Бо́­жия, за­ре́ю свое́ю серд­ца́ про­све­ща́ю­щая: уже́ бо лю́­дем, в безу́мии греха́ погиба́ющим, путь спа­се́­ния указа́ла еси́, к по­кая­нию их нас­тав­ля́ю­щи, вое́же вопи́ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дя­ще по́д­ви­ги твоя́ моли́твенныя, терпе́ние хла́да и зно́я вели́кое, лю́­дие осла́бити жела́ху злострада́ния твоя́; ты же оде́жду и вся, и́ми приноси́мая, ни́щим раздава́ла еси́, нищету́ свою́, а́ки со­кро́­ви­ще, храня́щи. Се­го́ ра́­ди слы́­ши­ши от нас си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, бо­га́т­ство твое́ то́кмо в любви́ к Бо́­гу и бли́жним полага́вшая; ра́­дуй­ся, ни­что́же земно́е име́вшая и всех духо́вно богати́вшая.

Ра́­дуй­ся, ми́лостивым тво­и́м се́рд­цем стра́­жду­щим сострада́вшая; ра́­дуй­ся, по́­мощь им чрез до́б­рых лю­де́й посыла́вшая.

Ра́­дуй­ся, чу́ждая ми́­ру, в ми́­ре живу́щим бла́­го твори́вшая; ра́­дуй­ся, ве́­ка се­го́ суему́дрия отверга́тися научи́вшая.

Ра́­дуй­ся, пла́кати с пла́чущими нас подвига́ющая; ра́­дуй­ся, от тя́жкаго сна грехо́внаго пробужда́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 6

Пропове́дана бысть свя́тость жи­тия́ тво­его́, блаже́нная, жи́телем гра́­да тво­его́, ег­да́ ты, о младе́нце, еще́ не ро́ждшемся, пеку́щися, жене́ до́брей, в до́­ме, то­бо́ю дарова́нном, жи́вшей, рекла́ еси́: Бог те­бе́ сы́­на посла́, теки́ на кла́дбище Смоле́нское. Та́я же, со тща́нием прите́кши, сироту́, рожде́нна ма́терию, вне­за́­пу на пу­ти́ пострада́вшею и сконча́вшеюся, в дом свой прия́ла есть; вся же ле́та жи­тия́ сво­его́, те­бе́ бла­го­да­ря́­ще, сия́ семья́ бла­го­да́т­ная Бо́­гу Человеколю́бцу взыва́ше: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́ла есть сла́­ва по́двигов тво­и́х, блаже́нная ма́­ти Ксе́ние, ег­да́ но́щию на верх хра́ма Смоле́нскаго ка́мение, тая́щися, но­си́­ла еси́, до́­му Пре­чи́с­тей возгради́тися посо́бствующи. Ны́­не же вси моля́щиися во святе́м хра́­ме сем и во всем ми́­ре Бо́жием, взи­ра́ю­ще на о́б­раз твой, вос­пе­ва́­ют ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, та́йно твори́ти добро́ науча́ющая; ра́­дуй­ся, к по́двигом бла­го­че́с­тия всех призыва́ющая.

Ра́­дуй­ся, строи́телем хра́мов Бо́­жи­их помога́ющая; ра́­дуй­ся, святы́ню церко́вную возлюби́вшая.

Ра́­дуй­ся, в де́­лех бла­ги́х усе́рдное поспеше́ние; ра́­дуй­ся, трудо́в на́­ших на пу­ти́ спа­се́­ния облегче́ние.

Ра́­дуй­ся, под кро́вом Бо́­жия Ма́­те­ре по́д­ви­ги твори́вшая и та́­ко почи́вшая; ра́­дуй­ся, с Не́ю ны́­не на Небесе́х о нас Хри­ста́ моля́щая.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 7

Хотя́ще судьбы́ людски́я во бла­га́я устро́ити, повеле́ла еси́ де́ве кро́тцей на Охту́ тещи́, проре́кши, я́ко «муж твой та́­мо жену́ погреба́ет». Та же, а́ще и недоумева́шеся, оба́­че не ослу́шася глаго́ла тво­его́, и та́­мо вдовца́ мла́да, над гро́бом жены́ рыда́вшаго, сре́тила есть и уте­ше́­ние в мо­ли́т­ве ему́ подаде́. Ле́ту же мину́вшу, о́на венча́стася, и та́­ко мно́гая ле́та в любви́ и согла́сии пожи́вше, чад сво­и́х наставля́ху те­бе́, свя­та́я ма́­ти, чти́ти, Бо́­гу же вос­пе­ва́­ти песнь: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вое чу́­до показа́ла еси́, блаже́нная, посреде́ скве́р­ны людски́я ду́­шу твою́, юро́дством сокры́тую, в кро́­тос­ти а́нгельстей соблю́дши. Нау­чи́ и нас, ма́­ти Ксе́ние, и ма́лыя до́ли скор­бе́й тво­и́х не терпя́щих и в ро́поте на Бо́­га и бли́жняго дни на́ши иждива́ющих, вся свы́­ше посыла́емая в тер­пе́­нии сноси́ти, да взи­ра́ю­ще на по́д­ви­ги твоя́, чи́стым се́рд­цем зо­ве́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, ми́­ру злохла́дному бла­го­да́т­ную му́дрость яви́вшая; ра́­дуй­ся, ни­ще­ты́ ду­хо́в­ныя бла­же́н­ство вкуси́вшая.

Ра́­дуй­ся, о́б­раз терпе́ния и благосе́рдия нам по­даю́­щая; ра́­дуй­ся, смире́нием и покая́нием от бед избавля́тися науча́ющая.

Ра́­дуй­ся, с мо­ли́т­вою и лю­бо́­вию дете́й благословля́вшая; ра́­дуй­ся, прикоснове́нием ру­ку́ твое́ю чу­де́с­но их исцеля́вшая.

Ра́­дуй­ся, уны́­ние тя́жкое, ду́­шу сокруша́ющее, от нас отводя́щая; ра́­дуй­ся, на­де́ж­дою не­сум­не́н­ною на ми́­лость Бо́­жию окриля́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 8

Стра́нница бездо́мная протекла́ еси́ путь ско́рбный жи­тия́ тво­его́ в сто́льнем гра́­де Оте́чества на́­ше­го, ма́­ти блаже́нная, взыску́ющи гра́­да вы́ш­ня­го, Иерусали́ма Не­бе́с­на­го; ны́­не же в нем со А́н­ге­лы и все́­ми свя­ты́­ми пое́ши Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Вся в мо­ли́т­вах ко Твор­цу́ пребыва́ющи, ма́­ти свя­та́я, до успе́­ния тво­его́, от страда́ний и по́двигов к жи́з­ни блаже́ней и ве́чней невозбра́нно прешла́ еси́. Се­го́ ра́­ди, преклоня́юще коле́на сер­де́ц на́­ших, бла­го­го­ве́й­ное пе́­ние ти при­но́­сим:

Ра́­дуй­ся, во оби́­те­лех го́рних с ли́ки свя­ты́х лику́ющая; ра́­дуй­ся, и нас, те­бе́ мо­ля́­щих­ся, та́­мо не забыва́ющая.

Ра́­дуй­ся, чу­де­са́ неисче́тная по успе́нии тво­е́м яви́вшая; ра́­дуй­ся, сме́ртно бо­ля́­щих, врачми́ оста́вленных, исцеля́вшая.

Ра́­дуй­ся, в пия́нстве ги́бнущих устра­ше́­ние и ис­прав­ле́­ние; ра́­дуй­ся, ме́ста слу­же́­ния лиши́вшимся благо́е поспеше́ние.

Ра́­дуй­ся, вдо­ви́ц и жен, супру́гом оста́вленных, покрови́тельнице; ра́­дуй­ся, стра́нников и безприю́тных пи­та́­тель­нице.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 9

Вся́­кия утоли́ бо­ле́з­ни, блаже́ная ма́­ти Ксе́ние, на тя наде́ющихся и к по́­мо­щи тво­е́й усе́рд­но при­те­ка́ю­щих: я́ко­же помина́вших пре́ж­де ду́­шу твою́ ра́­ди ду­ши́ своея́ спа­се́­ния, по заве́ту тво­ему́, та́­ко и ны́­не по­мя­ни́ всех, про­слав­ля́ю­щих тя, Бо́­гу же, в те­бе́ ди́в­но про­сла́в­лен­но­му, во­пию́­щих непреста́нно: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ви­ти́я суему́дренныя ра­зу­ме́­ти не мо́гут, ка́­ко ты безу́мием сво­и́м безу́мие ми́­ра се­го́ обличи́ла еси́ и не́мощию свое́ю си́льныя и кре́пкия посрами́ла еси́: не ве́­да­ют бо в те­бе́ си́­лы и пре­му́д­ро­сти Бо́­жия. Мы же, тя почита́юще, с лю­бо́­вию зо­ве́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, Бо­же́ст­вен­на­го Ду́­ха се­ле́­ние; ра́­дуй­ся, ве́­лие к Бо́­гу дерз­но­ве́­ние.

Ра́­дуй­ся, у усыпа́льницы твоея́ мо­ля́­щим­ся явля́ющаяся и им помога́ющая; ра́­дуй­ся, земле́ю и еле́ем от нея́ мно́­гия освяти́вшая и от не­ду́г исцели́вшая.

Ра́­дуй­ся, я́ко одержи́мых страсть­ми́ от ги́бели спаса́еши; ра́­дуй­ся, я́ко отверга́тися се­бе́ нас науча́еши.

Ра́­дуй­ся, люб­ве́ и сми­ре́­ния путь во спа­се́­ние нам указу́ющая; ра́­дуй­ся, во хра́­ме Бо́жием с на́­ми незри́мо пребыва́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 10

Спас­ти́ лю́­ди хо­тя́­щи, блаже́нная ма́­ти Ксе́ние, при́с­но да́руеши им за­ступ­ле́­ние твое́ чу́дное. Се де́ву благочести́вую с вдови́цею ма́терию ея́, в кану́н венча́ния у гробни́цы твоея́ усе́рд­но моли́вшуюся, от бра́ка спасла́ еси́ со злоде́ем, и́же ра́тнаго че­ло­ве́­ка уби́, и́мя же и чин его́ се­бе́ присво́и. В день то́йже уби́йца о́ный вне­за́­пу обличе́н бысть и, у́жасом объя́т, ис­по­ве́да пред все́­ми, я́ко си́­ла Бо́­жия сироту́ от бра́ка с ним из­ба́­ви, мы же, ди­вя́­ще­ся си́­ле мо­ли́тв тво­и́х, нас спаса́ющих, вос­пе­ва́­ем Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ неруши́мая, преблаже́нная ма́­ти, и дом пра­во­сла́в­ных. Не оста́­ви и ны́­не супру́ги разлуче́нныя, помози́ роди́телем, за гре­хи́ своя́ о ча́дех сле́зы пролива́ющим, нау­чи́ ю́ноши и де́­вы в чис­то­те́ се­бе́ храни́ти и всех нас святы́ню уз семе́йных почита́ти, да еди́неми ус­ты́ вос­пе­ва́­ем ти та́­ко:

Ра́­дуй­ся, дев бла­го­чес­ти́­вых от бра́ка неве́рнаго из­бав­ля́ю­щая; ра́­дуй­ся, спу́тника жи́з­ни до́браго им обрести́ помога́ющая.

Ра́­дуй­ся, сро́дник вражду́ющих благо́е при­ми­ре́­ние; ра́­дуй­ся, слез де́тских осуше́ние.

Ра́­дуй­ся, от убие́ния младе́нцев во чре́ве жена́м гро́з­ное пре­ще́­ние; ра́­дуй­ся, на ка́мени люб­ве́ и ве́­ры домо́в устрое́ние.

Ра́­дуй­ся, супру́гов, сме́р­тию разлуче́нных, уте­ше́­ние; ра́­дуй­ся, в жи́з­ни безсме́ртней ве́чное их соедине́ние.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 11

Пе́­ние бла­го­да́р­ствен­ное при­но́­сят ти, ма́­ти блаже́нная, лю́­дие пра­во­сла́в­нии, от бед и бо­ле́з­ней мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми изба́вленнии; и ны́­не, а́ще попу́стит нам Всепра́ведный Гос­по́дь ско́р­би грех на́­ших ра́­ди, со сле­за́­ми к те­бе́ припаде́м, упова́юще на ми́лостивое твое́ о нас к Бо́­гу предста́тельство, да воспое́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­то­за́р­ная лу­ча́ во мра́це жи­тия́ се­го́, путь ко Све́­ту Непристу́пному освеща́ющая, яви́­ла­ся еси́, богому́драя Ксе́ние, чу­де́с мно́жеством просия́вши. В лю́тую же годи́ну гоне́ний безбо́жных ве́рнии от часо́вни твоея́ не отступи́ша, но, презре́вше и страх сме́ртный, с ве́­рою и упова́нием к те­бе́ притека́ху, се́рд­цем вос­пе­ва́ю­ще си́­це:

Ра́­дуй­ся, безнаде́жных на­де́я­ние; ра́­дуй­ся, в бе́здне отча́яния погиба́ющих спа­се́­ние.

Ра́­дуй­ся, уни́женных и гони́мых покрови́тельнице; ра́­дуй­ся, от клеветы́ и суда́ непра́веднаго защи́тнице.

Ра́­дуй­ся, оби́­ди­мых и обездо́ленных уте­ше́­ние; ра́­дуй­ся, оби́дящих гро́з­ное вразумле́ние.

Ра́­дуй­ся, гра́­да свя­та́­го Пет­ра́ за­сту́п­ни­це; ра́­дуй­ся, ча́­дом зем­ли́ Рос­си́й­ския ма́­ти и пи­та́­тель­нице.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 12

Бла­го­да́ть утеше́ний оби́ль­но излива́еши, блаже́нная Ксе́ние, всем чту́­щим па́­мять твою́ и к зас­туп­ле­нию тво­ему́ при­те­ка́ю­щим. Те́м­же и мы, гре́ш­нии, на тя по Бо́­зе на­де́ж­ду на́­шу возлага́ем и мо́­лим­ся те­бе́ усе́рд­но: не оста́­ви нас во об­стоя́­ни­их ско́рб­ных, умо­ли́ Го́с­по­да сил, да не отпаде́м от ве́­ры пра­во­сла́вныя, в ней­же то­бо́ю утвержда́еми, зо­ве́м Ему́ ве́р­но: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще мно́гая твоя́ чу­де­са́, блаже́нная ма́­ти Ксе́ние, вос­хва­ля́­ем тя, я́ко те́плую на́­шу за­сту́п­ни­цу и ско́рую предста́тельницу. Улуча́юще же от те­бе́ по́­мощь бла­го­да́т­ную, неуста́нно вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, све́­том кро́­тос­ти твоея́ вся концы́ зем­ли́ озари́вшая; ра́­дуй­ся, жи­ти­е́м тво­и́м по́стническим горды́ню диа́вольскую посрами́вшая.

Ра́­дуй­ся, до́­му ца́рскому поможе́ние и благослове́ние; ра́­дуй­ся, ми́­ра Бо́­жия в серд­ца́ ве́р­ных на­са­жде́­ние.

Ра́­дуй­ся, о спа­се́­нии Оте́чества на́­ше­го при́с­но моля́щаяся; ра́­дуй­ся во Оте́чество Не­бе́с­ное нам путь указу́ющая.

Ра́­дуй­ся, по Бо­го­ро́­ди­це в ско́р­бех и пе­ча́­лех на́­ше уте­ше́­ние; ра́­дуй­ся, по Бо́­зе гре­хо́в на́­ших про­ще́­ние и ве́чное спа­се́­ние.

Ра́­дуй­ся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о ду­ша́х на́­ших.

Кондак 13

О свя­та́я блаже́нная ма́­ти Ксе́ние, в жи­тии тво­е́м крест тя́жкий поне́сшая. При­ими́ от нас, гре́ш­ных, мо­ле́­ние сие́, те­бе́ при­но­си́­мое, огради́ нас мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми от наве́тов ду­хо́в тьмы, от бед и на­па́с­тей, умо­ли́ Всеще́драго Бо́­га пода́ти нам си́­лу и кре́­пость, да взе́мше крест свой, восле́д Хри­сту́ гряде́м, пою́­ще Ему́ с то­бо́ю вове́ки: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «Равноа́нгельски на зем­ли́ …» и 1-й кондак «Избра́нная уго́дница …».

Мо­ли́т­ва

О свя­та́я всеблаже́нная ма́­ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́­га прия́ла еси́ и под се́нию Всемогу́щаго поко́ишися. Ны́­не Свя­та́я Це́р­ковь, я́ко благоуха́нный цвет, прославля́ет тя. Пред­стоя́­ще на ме́сте погребе́ния тво­его́, пред о́б­ра­зом тво­и́м свя­ты́м, я́ко живе́й ти, су́­щей с на́­ми, мо́­лим­ся те­бе́: при­ими́ про­ше́­ния на́­ша и принеси́ их ко Пре­сто́­лу милосе́рдаго От­ца́ Не­бе́с­на­го, я́ко дерз­но­ве́­ние к Не­му́ иму́щая. Ис­про­си́ при­те­ка́ю­щим к те­бе́ ве́чное спа­се́­ние, на бла­га́я де́ла и на­чи­на́­ния на́­ша ще́дрое благослове́ние, от вся́­ких бед и скор­бе́й из­бав­ле́­ние. Предста́ни свя­ты́­ми тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми пред Все­ми́­ло­сти­вым Спаси́телем на́­шим о нас, не­до­сто́й­ных и гре́ш­ных. Помози́, свя­та́я блаже́нная ма́­ти Ксе́ние, младе́нцы све́­том свя­та́­го креще́ния озари́ти и печа́тию да́­ра Ду́­ха Свя­та́­го запечатле́ти, о́троки и отрокови́цы в ве́­ре, че́стности, богобоя́зненности воспита́ти и успе́хи в уче́нии им дарова́ти; боля́щия и неду́гующия ис­це­ли́, семе́йным лю­бо́вь и согла́сие низпосли́, мо­на́­шест­вую­щих по́двигом до́брым подвиза́тися удосто́й и от поноше́ний огради́, па́стыри в кре́­пос­ти Ду́­ха Свя­та́­го утвер­ди́, лю́­ди и стра­ну́ на́­шу в ми́­ре и безмяте́жии со­хра­ни́, о лише́нных в предсме́ртный час причаще́ния Свя­ты́х Хри­сто́­вых Та́­ин умо­ли́. Ты на́­ша наде́жда и упо­ва́­ние, ско́­рое услы́­ша­ние и из­бав­ле́­ние, те­бе́ благодаре́ние возсыла́ем и с то­бо́ю сла́­вим От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха, ны́­не и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

блаженной Ксении Петербургской