Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Корнилию, игумену Комельскому, Вологодскому чудотворцу

преподобному Корнилию, игумену Комельскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный воеводо, Богом врученнаго тебе полка воинов духовных, и предивный в чудесех, преподобне отче наш Корнилие! Восхваляем подвиги твоя в песнех хвалебных, и молим ти ся прилежно: яко имеяй дерзновение ко Господу, молися выну о спасении нас грешных, и молитвами твоими богоприятными, от всяких нас бед, временных и вечных, свободи, да зовем ти:

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Икос 1

Ангела земнаго и человека небеснаго, яви нам тебе всея твари Зиждитель, преподобне отче Корнилие: провидев бо благоплодие души твоея, от юных лет избра тя служити Ему в преподобии и чистоте, нам же, чтущым тя, внушает вопити к тебе:

Радуйся, благородных родителей сыне боголюбезный.

Радуйся, благочестивыя четы прозябение благодатное.

Радуйся, от младенчества на службу Богови освященный.

Радуйся, от юности на подвиги духовныя предъизбранный.

Радуйся, светлость сана болярскаго Христа ради презревый.

Радуйся, служити Царю Небесному преискренне восхотевый.

Радуйся, сего ради службу царю земному оставивый.

Радуйся, на подвиги поста и молитвы ревностно потекий.

Радуйся, в обители преподобнаго Кирилла во иночество постриженный.

Радуйся, в послушании старцу твоему зело преуспевый.

Радуйся, труды великия в хлебне неленостно совершивый.

Радуйся, вериги тяжкия на теле твоем носивый.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 2

Видев Господь твоя подвиги, бдения, сухоядения и молитвы, преподобне отче, осени тя божественною благодатию, и дарова ти силу и крепость, трудитися в послушаниих монастырских сугубо противу других братий, ихже немощи с любовию носил еси, и уроки им данныя в работах за них исполнял еси, нощи же в молитвах коленопреклоненных провождал еси, зовый немолчно Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум духовный тебе свыше дарова Бог, досточудне отче, имже добре разсуждал еси, что есть воля Божия и что воля человеческая; первей убо всецело повинул еси, вторыя же всячески избегал еси послушати, и был еси истинный угодник Божий, достойный нелестных похвал таковых:

Радуйся, чудоточнаго древа преподобнаго Кирилла отрасле благоплодная.

Радуйся, обители его святыя питомиче Богом прославленный.

Радуйся, иноче богоугодный, Богу, а не человеком угождавый.

Радуйся, смирением высокая стяжавый.

Радуйся, Писаний божественных неленостный изучителю.

Радуйся, книг душеспасительных трудолюбивый списателю.

Радуйся, в снискании мудрости духовныя с любовию подвизавыйся.

Радуйся, добродетели древних богоносных отец себе усвоивый.

Радуйся, словеса и учения их в сердце твоем запечатлевый.

Радуйся, яко пчела мед негиблющий богомудренно собиравый.

Радуйся, бразду душевную добре возделавый.

Радуйся, слезами молитвенными ниву сердечную уплодоносивый.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 3

Силою Божиею руководимый, оставил еси, отче Корнилие, обитель, тебе духовно воспитавшую, и яко муж совершен, подвиг странничества Бога ради на ся восприял еси, обители иноческия обходя, и в них житию духовному поучаяся, да возможеши сердцем и усты благоприятно воспевати Богу ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 3

Имея помысл чист и непорочную душу, преподобне отче, вся добрая и душеполезная, в странствии твоем виденная и слышанная, слагал еси в сердце твоем, и теми поучался еси богоугождению истинному, егоже верх — святая любы. Сию убо себе усвоив паче иных добродетелей, верный подражатель Христов был еси, и немощи немощных любвеобильно носил еси, во еже всем звати тебе:

Радуйся, богомудрый странниче.

Радуйся, Христов избранниче.

Радуйся, краснеи нозе твои в путь спасительный направивый.

Радуйся, странствие воистинну душеполезное совершивый.

Радуйся, от Новоградскаго святителя Геннадиа любовию о Христе почтенный.

Радуйся, превозношения человеческаго избегавый.

Радуйся, в пустыню от почестей земных сокрывыйся.

Радуйся, в места неудобопроходимая удаливыйся.

Радуйся, смирения стяжателю.

Радуйся, крине пустыннаго прозябения.

Радуйся, маслино небеснаго насаждения.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 4

Бурю скорбей пустынных мужественно претерпел еси, подвижниче Божий, и преходя от места к месту, Комельския пустыни достигл еси, идеже в обиталищи разбойников небоязненно вселился еси, место, беззаконии оскверненное очистив и освятив, на немже деннонощно возносил еси хвалы Богу, и пел еси Ему во умилении глубоцем: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше разбойницы твое им изобличение, и видевше небоязненное мужество души твоея, яко прещения их не устрашился еси, готов сый смерть прияти от рук их радостно, оставиша тя в покои, служити Богу на избранном ти месте, идеже ныне чествуем тя, взывающе тебе сице:

Радуйся, пустынниче, земных пристрастий чуждый.

Радуйся, постниче, умертвивый страсти воздержанием.

Радуйся, мужество крепкое о Христе явивый.

Радуйся, враги невидимыя до конца победивый.

Радуйся, разбойническое жилище в селение Божие претворивый.

Радуйся, разбойников прещения ни во что же вменивый.

Радуйся, любовию злобу победивый.

Радуйся, смирением ненависть укротивый.

Радуйся, разбойников, ограбивших тя, вразумивый чудесно.

Радуйся, книги твоя, ими похищенныя, возвративый преславно.

Радуйся, учителю благочестия.

Радуйся, наставниче богомудрия.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 5

Боготечное светило быв, сиянием добродетельнаго жития твоего привлекл еси в пустыню Комельскую пустыннолюбивыя иноки, сожительствовати тебе, преподобне отче: ты же по глаголу Христову, грядущих к тебе не изгонял еси, но с любовию приимал еси; и тако в пустыни твоей устроися обитель святая, в нейже иноков лик, тобою управляемый, пояше Богу хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше тя ученицы твои богоносна и равноангельна житием, возжелаша соорудити храм Божий на месте подвигов твоих пустынных, преподобне отче, ихже желание исполняя, храм первый, во имя Богоматере, в пустыни твоей построил еси, своима рукама в деле построения его труждаяся. Сия труды твоя воспоминающе, святче Божий, приносим ти пение таковое:

Радуйся, подвижниче совершенный.

Радуйся, трудолюбче нелицемерный.

Радуйся, усердный слуго Матере Господа нашего.

Радуйся, во имя Ея святое храм Божий в обители твоей соорудивый.

Радуйся, Ея покрову благодатному обитель твою препоручивый.

Радуйся, помощницу Ю во всем всегда имевый.

Радуйся, пустынный жителю, грады и веси исполнивый славою добрых дел твоих.

Радуйся, селение разбойников наполнивый подвижники благочестия.

Радуйся, пустыню в град претворивый.

Радуйся, дебрь неудобопроходимую иноками населивый.

Радуйся, многи скорби и биения от разбойников претерпевый.

Радуйся, нищету духовную зело возлюбивый.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 6

Проповедник Божий был еси братии твоей, отче преподобне: рукоположение бо священное восприем от митрополита Симона, олтарю Господню благоговейно служил еси, и таин Христовых совершитель непорочен был еси, поучая неленостно ученики твоя, словом и примером твоим, богоугождению истинному и пению хвалебному Пресвятей Троице: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси в пустыни Комельской светом добрых дел твоих, блаженне отче, о нихже прославляшеся на земли Отец Небесный – Бог наш: нищыя питал еси, странники упокоевал еси, больныя врачевал еси, и всякому просившему у тебе в нужде, доброхотен датель был еси. Темже слышиши благохваления сицевая:

Радуйся, Авраамле страннолюбие возлюбивый.

Радуйся, апостольское нищелюбие себе усвоивый.

Радуйся, всем бедствующым усерден помощник бывый.

Радуйся, хлеб твой с убогими разделявый.

Радуйся, странноприимницу и больницу в обители твоей устроивый.

Радуйся, чин и устав общежительный учеником твоим начертавый.

Радуйся, Антониа Великаго подвигом пустынным подражавый.

Радуйся, во имя его храм в обители твоей соорудивый.

Радуйся, видением его чудесным утешенный.

Радуйся, обетования благая от уст его услышавый.

Радуйся, молчаливая уста имевый.

Радуйся, псалмопению всегда прилежавый.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 7

Хотение имел еси, преподобне, в безмолвии ненарушимом работати Христу Богу: сего ради с любимым учеником твоим преподобным Геннадием удалился еси в пустыню на езеро Сурское, на место безмолвное и удаленное от жилищ человеческих, идеже в подвизех отшельнических добре подвизался еси, зовый немолчно Спасу Христу: Аллилуиа.

Икос 7

Новым подвигом духовным вдал еси себе, угодниче Божий, в пустыни Сурстей, и труды ко трудом прилагал еси, удручая плоть твою постом, бдением, коленопреклонением, долу леганием и молитвами непрестанными, яко дивитися ученику твоему Геннадию таковому житию твоему и ревности твоей о спасении душевнем, яже и нас во удивление приводят и подвизают звати тебе:

Радуйся, пустыннаго безмолвия возжелевый.

Радуйся, молвы человеческия уклонивыйся.

Радуйся, пророку Божию Илии подвиги пустынными подражавый.

Радуйся, Предтечи Господню Иоанну житием отшельническим последовавый.

Радуйся, многи чада о Христе духовно воспитавый.

Радуйся, к богоугождению истинному ученики твоя наставивый.

Радуйся, преподобнаго Кирилла Новоезерскаго во иночество постригий.

Радуйся, преподобнаго Геннадиа Любимоградскаго во ангельский образ облекий.

Радуйся, иночества богоугоднаго в пределех Вологодских распространителю.

Радуйся, обителей пустынных основателю.

Радуйся, звездо пресветлая в лице преподобных Российских.

Радуйся, благодатная красото святыя Христовы Церкве.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 8

Странствуя в пустыни Сурстей, преподобне отче, в сиротстве оставил еси обитель твою Комельскую, еяже сиротство увидев великий князь Василий, сожале о ней и повеле тебе возвратитися в ню на прежнее твое настоятельство, да управляеши обителию, тобою основанною и усовершенною: ты же послушлив сый воли Божией, в повелении благовернаго князя тебе явленней, со усердием в обитель Комельскую возвратился еси, и радость велию сим братии твоей сотворил еси, во еже вопити им благодарными гласы ко Господу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь в Бозе быв богомыслием молитвенным непрестанным, преподобне отче Корнилие, и ближних твоих о Бозе зело возлюбил еси, наипаче же нищих и страждущих, меньших о Христе братий твоих, ихже во время глада щедродательно питал еси, всякому нуждающемуся милостыню неоскудно подавал еси, и малыя дети любвеобильно призревал еси, как отец чадолюбивый. Темже тебе подражателю милосердия Спасова, вопием хвалебно:

Радуйся, преподобне, преподобием христоподражательным украшенный.

Радуйся, богоносне, Бога и ближняго твоего совершенно возлюбивый.

Радуйся, нищих питателю.

Радуйся, странных упокоителю.

Радуйся, страждущих утешителю.

Радуйся, вдов и сирот защитителю.

Радуйся, всяк возраст верных милостынею твоею снабдевавый.

Радуйся, малыя дети любовию твоею о Христе взыскавый.

Радуйся, во дни глада от житниц твоих многия препитавый.

Радуйся, утробу щедрот твоих скупостию не заградивый.

Радуйся, надежду несумненную на Бога возлагавый.

Радуйся, по вере и молитве твоей, от Бога препитание неоскудно получивый.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 9

Вся добродетели исполнив и совершенно Богу угодив, преблаженне отче, в старости маститей сый, паки оставил еси жезл настоятельства в обители твоей, и на покой отшел еси в обитель Кириллову, да идеже пострижен был еси в иночество, тамо и скончаеши подвиг жития святаго. Обаче ученики твоими умоленный, иже не терпяху скорби разлучения с тобою, к ним возвратился еси в обитель Комельскую, и в ней в безмолвии келейном пребывал еси, благоприятно поя Богу песнь хвалы и благодарения: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство человеческое не довлеет ко изглаголанию многих подвигов богоугоднаго равноангельнаго жития твоего, преподобне отче Корнилие: в старости глубоцей неослабно и неленостно подвизался еси в молитвах, бдениих и пощениих, готовяся ко исходу твоему и преселению в вечность. Сего ради тебе, доброму подвижнику Христову, смиренномудренно приносим сия песни хвалебныя:

Радуйся, истинный угодниче Божий, веру до конца сохранивый.

Радуйся, избранный слуго Господень, надежду несумненну стяжавый.

Радуйся, равноангельный человече, любовь святую себе усвоивый.

Радуйся, последователю евангельскаго учения, вся заповеди его совершивый.

Радуйся, в старости маститей юность духовную проявивый.

Радуйся, в безмолвии молитвенном духовно созревый.

Радуйся, к исходу смертному добре себе приуготовивый.

Радуйся, с горящим светильником добрых дел Жениха Небеснаго срести готовый.

Радуйся, святое имя Господа Иисуса в сердце и устех твоих всегда имевый.

Радуйся, Именем тем Божественным исцеления болящих совершавый.

Радуйся, благодатию целебною свыше обогащенный.

Радуйся, даром прозорливства от Господа одаренный.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 10

Спасения душевнаго во уповании быв, святче Божий, мирно и радостно возлежал еси на одре смертнем, последнее целование и благословение подавая братии твоей, иже горько плакаху о разлучении с тобою: ты же плачь их утоляя, и по смерти обещался еси духом твоим не разлучатися с ними, и не оставляти обитель твою, аще токмо соблюдут заповеди твоя и устав тобою им оставленный, в немже поучаеши благоугождати Богу и достойно возносити Ему трисвятую песнь: Аллилуиа.

Икос 10

Царя Небеснаго Христа Бога раб бывый, преподобне отче, в руце Его Святыя мирно и безмятежно предал еси чистую твою душу, тело же твое многоподвижное, в наследие целебное обители твоей оставил еси, в нейже оно честно погребеся, и токи чудес источает от раки твоея. Покланяющеся месту посмертнаго покоя твоего, святе, умиленно тебе вопием:

Радуйся, кончину праведную получивый.

Радуйся, непостыдно и свято течение твое скончавый.

Радуйся, во благоухании святыни сном смертным опочивый.

Радуйся, со слезами многими от них погребенный.

Радуйся, в храме Богоматере, тобою созданном, положенный.

Радуйся, под кровом Царицы Небесныя посмертный покой телу твоему обретый.

Радуйся, душею твоею святою в обители райския к Ней воспаривый.

Радуйся, от Сына Ея и Бога венцем безсмертныя жизни почтенный.

Радуйся, ликом святых, Престолу Его предстоящих, сопричтенный.

Радуйся, чудесы многими по смерти святость твою ознаменовавый.

Радуйся, от раки твоея честныя исцеления благодатныя источивый.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 11

Пение молебное, у святаго гроба твоего совершаемое, угодниче Божий, милостивно приемлеши, и с верою приходящым на поклонение многоцелебным мощем твоим дары благодатными воздаеши, больным исцеление, скорбящым утешение, бедствующым вспоможение даруя, молитвенным предстательством твоим у Престола Господа Славы, Емуже со святыми поеши: Аллилуиа.

Икос 11

Светлыми лучами чудес твоих, преподобне отче Корнилие, обитель твою просвещаеши, и всю страну Российскую благодатно озаряеши, яко славити тя ближним и дальним, преславнаго чудотворца. Темже и мы грешнии, заступления молитвеннаго твоего просяще, с верою и любовию прославляем тя по долгу благохвалении сими:

Радуйся, целебниче безмездный недугов душевных и телесных.

Радуйся, помощниче скорый и предивный на помощь тя призывающым.

Радуйся, слепым прозрение милостивый подателю.

Радуйся, разслабленных телом благодатный укрепителю.

Радуйся, в сониих и видениих верныя посещаяй.

Радуйся, болящым здравие явлением твоим подаваяй.

Радуйся, недужнаго болярина Симеона пред многими преславно исцеливый.

Радуйся, свещу у гроба твоего чудесно воспламенивый.

Радуйся, люте страдавшаго инока Корнилиа от мучительнаго недуга избавивый.

Радуйся, ногами болезновавшаго Мокиа право ходити устроивый.

Радуйся, бесноватаго Прокопиа от диавольскаго мучения свободивый.

Радуйся, изступленнаго умом Сергиа здравым смыслом одаривый.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 12

Благодать многих чудес, от Бога тебе дарованную, преподобне угодниче Христов, слышав святейший патриарх Всероссийский Иов, соборне установи праздновати святую память твою во всей Православной Всероссийской Церкви, яко воистинну Богом прославленнаго чудотворца. Таковое прославление твое в лице святых со утешением воспоминающе, благодарственно вопием Дивному во святых Своих Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поем многая и преславная чудотворения твоя, преподобне отче Корнилие, в нихже видим великую милость Божию к стране Российстей, таковаго чудотворца возрастившей, и усердно благодарим благих подателя Господа, сице благодеющаго Отечествию нашему, тебе же, небесному заступнику нашему, умильно глаголем:

Радуйся, друже Христов, до конца верен пребывый.

Радуйся, сожителю святых, присный Богу.

Радуйся, таинниче Пресвятыя Троицы.

Радуйся, избранный слуго Пресвятыя Богородицы.

Радуйся, ангельских воинств собеседниче.

Радуйся, преподобных украшение.

Радуйся, сосуде божественныя благодати.

Радуйся, сокровищнице даров Святаго Духа.

Радуйся, чудес реко приснотекущая.

Радуйся, сосуде мира целебнаго преисполненный.

Радуйся, телес наших врачу Богом дарованный.

Радуйся, о душах наших молитвенниче богоприятный.

Радуйся, Корнилие, великий чудотворче.

Кондак 13

О великий и преславный чудотворче, преподобне отче Корнилие! Призри от горних высот обителей райских на нас земных и грешных, и услыши малое сие моление наше, в похвалу тебе приносимое от истиннаго усердия: еже милостивно прием, умоли Создателя нашего Господа, избавити нас геенны огненныя и мучений вечных, и сподобити Царствия Небеснаго и блаженства святых, да с тобою воспоем Ему во веки: Аллилуиа.

Этот Кондак читается трижды, затем Икос 1-й и Кондак 1-й

Молитва святому преподобному Корнилию, игумену Комельскому, Вологодскому чудотворцу

О священная главо, земный ангеле, небесный человече, великий чудотворче, преподобне отче Корнилие! К тебе с верою и любовию усердно прибегающе, умиленно просим тя, небеснаго предстателя нашего: яви нам, смиренным и грешным, любовь твою отеческую и многомощное твое заступление; се бо, грех ради наших, не дерзаем с свободою чад Божиих просити Господа и Владыку нашего о нужных нам на потребу, но тебе молитвенника к нему благоприятнаго предлагаем, верующе несомненно, яко вся благая можеши нам испросити у благости Его, аще токмо восхощеши.

Испроси убо нам, угодниче Божий, у Всещедраго и Человеколюбца Бога, веру праву, благочестие непоколебимое, покаяние совершенное, жития исправление решительное: да прочее не прогневляем Господа нарушением святых Его заповедей и сподобимся прощения грехов наших от Него получити.

Умоли, чудотворче святый, даровати мир и благостроение стране нашей Российской, здравие же, спасение и на враги одоление. Умоли Бога: страждущую страну Российскую от лютых безбожник и власти их да свободит, и да возставит престол православных правителей; верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Яко да познают вси противляющиися, яко с нами Бог и святии угодники Его.

Сохрани, святче Божий, молитвами твоими Церковь Христову от ересей и расколов, суеверия и неверия человеческаго: да цветет в ней святое православие во всей силе и приносит плоды спасительныя душам.

Соблюди от всякаго зла и обитель тобою созданную, и вся живущыя и подвизающыяся в ней по твоим уставом: да целы и невредимы пребудут от искушений врага спасения человеческаго.

Призри милостивно и на предстоящыя раце мощей твоих и молящыяся люди, иже в обитель твою приходят на поклонение, и вся прошения их во благо исполни: болящым исцеление, скорбящым утешение, бедствующым вспоможение скоро подаждь. Всем же нам здравие душевное и телесное, земли плодоносие, тихое и богоугодное житие, благую христианскую кончину и добрый ответ на страшном Суде Христовом, у Всемилостиваго Бога исходатайствуй, яко воистинну имеяй велие к Нему дерзновение.

Ей отче! Вемы, яко много может молитва твоя пред лицем Вседержителя Господа: сего ради крепко на тя уповаем, и на твоя святыя молитвы зело надеемся, яко ты приведеши нас предстательством твоим в небурное пристанище спасения, и наследники покажеши нас всесветлаго Царствия Христова.

Не посрами же, святе отче наш, упования нашего, и сподоби нас вкупе с тобою блаженства райскаго наслаждатися: да славим, хвалим и величаем великую милость к нам Человеколюбца Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое благое отеческое заступление, во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Корнилию, игумену Комельскому