Шрифт

Акафисты святым

Акафист святым преподобным Кириллу и Марии Радонежским, родителям преподобного Сергия Радонежского

преподобным Кириллу и Марии Радонежским
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́ннии чудотво́рцы и вели́цыи уго́дницы Госпо́дни, оби́тели на́шея засту́пницы и при́снии о душа́х на́ших моли́твенницы, преподо́бнии схимона́ше Кири́лле и схимона́хине Мари́е! Пе́ние похва́льное ва́м принося́ще, мо́лим вы́ усе́рдно: я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Го́споду, предста́тельством ва́шим от вся́ких бе́д на́с свободи́те и насле́дники Ца́рствия Небе́снаго на́с соде́лайте, да зове́м ва́м ра́достно:

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

И́кос 1.

А́нгели земни́и и челове́цы небе́снии вои́стину яви́стеся преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, от ю́ности ва́шея чи́стую со́весть иму́щии к Бо́гу, и до́бре во благоче́стии и чистоте́ вку́пе пожи́вшии, на́м же оста́вльшии в приме́р подража́ния житие́ ва́ше богоуго́дное, ему́же чудя́щеся и чудесы́ ва́шими озаря́еми, зове́м ва́м гла́сы хвале́бными си́це:

Ра́дуйтеся, от ю́ности ва́шея Христа́ возлюби́вшии и Тому́ от души́ порабо́тавшии;

Ра́дуйтеся, целому́дрия храни́тели и душе́вныя и теле́сныя чистоты́ рачи́тели.

Ра́дуйтеся, ду́ши ва́ши и телеса́ на земли́ в обита́лище Ду́ха Свята́го угото́вившии;

Ра́дуйтеся, испо́лненнии прему́дрости и ра́зума Боже́ственнаго.

Ра́дуйтеся, я́ко от земли́ на не́бо преидо́сте и та́мо со А́нгелы Тро́ице предстои́те;

Ра́дуйтеся, я́ко со безпло́тными ли́ки трисвяту́ю пе́снь Е́й воспева́ете.

Ра́дуйтеся, на небеси́ и на земли́ от Го́спода просла́вленнии;

Ра́дуйтеся, обре́тшии ве́чное всесве́тлое ме́сто упокое́ния.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Конда́к 2.

Ви́дя всеви́дящее о́ко Отца́ све́тов вельми́ благоуго́дное Бо́гу ва́ше житие́, благоволи́ избра́ти ва́с, блаже́ннии, да яви́те ми́рови свети́льник пресве́тлый Се́ргия преподо́бнаго, да о не́м и ва́ши имена́ просла́вятся и вси́ ве́рнии воспою́т просла́вльшему ва́с Го́сподеви: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зума Боже́ственнаго преиспо́лненнии, Кири́лле и Мари́е, неуста́нно рабо́тасте Го́сподеви, наставля́я ча́да своя́ в послуша́нии и кро́тости. Умудри́те у́бо и на́с, преподо́бнии, непреста́нно оправда́нием Госпо́дним сле́довати нело́жно, да обря́щем вку́пе с ва́ми спасе́ние ве́чное и принесе́м ва́м благохвале́ния таковы́я:

Ра́дуйтеся, блаже́ннии, в боголю́бии пожи́вшии и благове́рие сохра́ншии;

Ра́дуйтеся, ми́лости и сострада́ния преиспо́лненнии.

Ра́дуйтеся, ми́лостынею и моли́твами Небе́сное Ца́рствие стяжа́вшии;

Ра́дуйтеся, смире́нием и поще́нием ве́чное блаже́нство улучи́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на Небесе́х е́сть;

Ра́дуйтеся, я́ко моли́твами ва́шими и мы́ наде́жды Ца́рствия Христо́ва не лиша́емся.

Ра́дуйтеся, я́ко ра́дость ва́ша ве́чна во све́тлостех святы́х;

Ра́дуйтеся, я́ко тоя́жде све́тлости ва́с ра́ди и мы́ насле́дниками явля́емся.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Конда́к 3.

Си́лою Бо́жиею огражда́емь преподо́бный Кири́лл кня́зю Росто́вскому со вся́ким усе́рдием служа́ше и вку́пе с ни́м во орду́ Ага́рянскую, ми́ра ра́ди, хожда́ше, да лю́ди ру́сские осла́бу от и́га и́х и́мут и Бо́гу непреста́нно пою́т: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́щи помышле́ние преподо́бнии Кири́лл и Мари́я и лю́дие о трикра́тном во чре́ве Мари́ином в це́ркве плода́ глаше́нии и уди́вльшеся, разуме́ша не́что пресла́вное и чу́дное бы́ти; и по си́х уве́девше ра́достное сы́на рожде́ние, ра́довахуся и ра́достная ва́м приноша́ху глаго́люще:

Ра́дуйтеся, дво́ице пресве́тлая, Бо́гом совокупле́нная;

Ра́дуйтеся, зве́зды непреле́стнии, пу́ть супру́жескаго жития́ богоуго́днаго ве́рно указу́ющии.

Ра́дуйтеся, роди́тели благи́и до́браго и избра́ннаго плода́;

Ра́дуйтеся, вся́кия благода́ти Бо́жия его́ испо́лнившии.

Ра́дуйтеся, супру́гов христиа́н ко благоче́стию наста́вницы;

Ра́дуйтеся, до́брому богобоя́зненному ча́д воспита́нию и́х науча́ющии.

Ра́дуйтеся, целому́дрия и воздержа́ния супру́жескаго о́брази преизя́щнии;

Ра́дуйтеся, хотя́щих богоуго́дно жи́ти богому́дрии учи́телие.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Кондак 4

Бу́ря скорбе́й и напа́стей, воздвиза́емая наме́стником Вели́каго Кня́зя, не осла́би кре́пкия любве́ ва́шея я́же к Бо́гу, Кири́лле и Мари́е блаже́ннии, но па́че научи́ вы́ изря́днее отража́ти разже́нныя стре́лы лука́ваго. Научи́те у́бо и на́с вся́ ско́рби ми́ра сего́ с кро́тостию преноси́ти, в весе́лии вопия́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше, блаже́ннии, Варфоломе́а, ди́вное ча́до ва́ше, не́когда гра́моте неиску́сна, чту́ща богодухнове́нныя писмены́, удиви́шася зело́, и ста́рца-схи́мника, прему́дрость ему́ дарова́вшаго, в до́м сво́й прия́ша, за́поведь Апо́стола Па́вла храня́ше: страннолю́бия не забыва́йте; те́м бо не ве́дяще не́ции странноприя́ша А́нгелы. Такову́ю доброде́тель ва́шу воспева́юще, вопие́м ва́м си́це:

Ра́дуйтеся, за́поведей Христо́вых ве́рнии исполни́тели;

Ра́дуйтеся, уче́ния Ева́нгельскаго и́стиннии после́дователи.

Ра́дуйтеся, уго́дницы Бо́жии, житию́ вели́ких святы́х соприча́стницы;

Ра́дуйтеся, страннопри́имства дре́вняго пра́отца Авраа́ма подража́тели.

Ра́дуйтеся, све́том благоче́стнаго жития́ ва́шего, я́ко свети́ла богосве́тлая, просия́вшии;

Ра́дуйтеся, любо́вь и милосе́рдие к бе́дным и си́рым яви́вшии.

Ра́дуйтеся, безпомо́щным ско́рии помо́щницы;

Ра́дуйтеся, я́ко и на́м при́сно помога́ете и к Небе́сному Оте́честву руково́дствуете.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Конда́к 5.

Боготе́чным звезда́м подо́бны бы́сте, преблаже́ннии Кири́лле и Мари́е, егда́ прише́дше от страны́ Росто́вския в преде́лы кня́жества Моско́вскаго и во гра́де Ра́донеже посели́стеся, та́мо су́щих бо люде́й благоче́стием свои́м удиви́сте, подвиза́я пе́ти: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше, святи́и, тща́ние сы́на своего́, преподо́бнаго Се́ргия, к и́ноческому житию́, моля́ху его́, да пребу́дет с ва́ми до кончи́ны ва́шея. О́н же, я́ко сы́н послуша́ния, изде́тска науче́нный ва́ми за́поведи Госпо́дни исполня́ти, покори́ся во́ле ва́шей, Кири́лле и Мари́е, я́коже Бо́жией, науча́я все́х вопи́ти ва́м та́ко:

Ра́дуйтеся, блаже́нств Христо́вых прича́стницы;

Ра́дуйтеся, честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех до́брии о́брази.

Ра́дуйтеся, ангелонра́внии челове́цы;

Ра́дуйтеся, преподо́бных и пра́ведных соприча́стницы.

Ра́дуйтеся, Пресвяты́я Тро́ицы ве́рнии уго́дницы;

Ра́дуйтеся, я́ко и ча́д ва́ших угожда́ти Е́й научи́вшии.

Ра́дуйтеся, того́ ра́ди сы́н ва́ш Триипоста́сному Божеству́ оби́тель ди́вную устро́ивый;

Ра́дуйтеся, сего́ ра́ди и ва́ша святы́я имена́ просла́влены е́сть по все́й Руси́.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Конда́к 6.

Пропове́дницы ве́ры правосла́вныя и ревни́тели благоче́стия не сло́вом то́кмо, но и житие́м ва́шим, бы́сте во гра́де Ра́донеже, прехва́льнии Кири́лле и Мари́е: те́мже и свята́я Це́рковь досто́йно почита́ет ва́с, немо́лчно воспева́я Ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ во гра́де Ра́донеже све́т доброде́тельнаго ва́шего жития́, преблаже́ннии Кири́лле и Мари́е; егда́ же дости́гше во́зраста прекло́нна, во оби́тель Хотько́вскую устреми́шася под покро́в Бо́жией Ма́тери прите́кше, та́мо ве́лий о́браз А́нгельский на ся́ восприя́ли есте́, те́мже о́браз вы́шшаго на́м смире́ния показу́я, ему́же поуча́яся, с любо́вию вопие́м ва́м такова́я:

Ра́дуйтеся, я́ко любве́ ра́ди Го́спода ми́ра сего́ сла́ву оста́висте;

Ра́дуйтеся, я́ко и́ноческое равноа́нгельное житие́ усе́рдно восприя́сте.

Ра́дуйтеся, во оби́тель дре́внюю прише́дшии и та́мо поко́й себе́ обре́тшии;

Ра́дуйтеся, Пречи́стей Де́ве Богоро́дице ду́ши свои́ вручи́вшии.

Ра́дуйтеся, о́браз а́нгельский восприи́мшии и непоро́чно его́ сохра́ншии;

Ра́дуйтеся, все́м и́ноком и и́нокиням до́брии о́брази.

Ра́дуйтеся, пре́жде кончи́ны ва́шея вся́ стра́сти умертви́вшии воздержа́нием;

Ра́дуйтеся, святу́ю схи́му в броню́ спасе́ния восприя́вшии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Кондак 7

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь яви́ти в житии́ ва́шем, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, о́браз назида́ния, не то́кмо лю́дем мирски́м, но и и́ноческому ли́ку, внуши́ ва́м в ста́рости масти́тей оста́вите сла́ву земну́ю и восприя́ти о́браз и́ноческий, в не́мже посто́м, бде́нием и моли́твою до́бре подвиза́стеся, неуста́нно воспева́я Триеди́ному Бо́гу Серафи́мскую пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую благода́ть показа́ все́х Творе́ц и Влады́ка чрез ва́с, преподо́бнии, егда́ прешли́ есте́ от вре́менныя сея́ юдо́ли плаче́вныя во оби́тели ве́чныя. Святы́я мо́щи ва́ша, а́ще и под спу́дом сокрове́нны, мно́гая чудеса́ источа́ху, мно́гим боля́щим исцеле́ния подава́ху; па́че же приноси́мыя к ва́м младе́нцы исцеля́ху. Сего́ ра́ди приими́те, вра́чеве на́ши блаже́ннии, от на́с похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйтеся, сме́ртию вре́менною прише́дшии к жи́зни ве́чней;

Ра́дуйтеся, от Го́спода нетле́нием и чудесы́ просла́вленнии.

Ра́дуйтеся, я́ко па́мять ва́ша с похвала́ми и успе́ние со святы́ми;

Ра́дуйтеся, я́ко имена́ ва́ша че́стны су́ть и благослове́нны во Оте́честве ва́шем.

Ра́дуйтеся, боля́щим младе́нцем исцеле́ние подаю́щии;

Ра́дуйтеся, тя́жко боля́щую деви́цу, с любо́вию к ва́м прите́кшую, от неду́га изба́вившии.

Ра́дуйтеся, о лю́бящих и чту́щих ва́с небе́снии предста́тели;

Ра́дуйтеся, приснопрося́щии на́м у Го́спода да́ры бла́гости Его́.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Конда́к 8.

Стра́шное и ужа́сное бе́дствие прии́де на зе́млю Моско́вскую, егда́ я́звою морово́ю уя́звлены бы́ша лю́дие мно́зи во гра́дех и ве́сех, и мно́жество и́х умро́ша. Тогда́ собо́р освяще́нный со и́нокини моле́бныя пе́ния ва́м приноша́ху и предста́тельствы ва́шими избавле́ние от беды́ получи́ша, вопию́ще благоде́ющему чрез ва́с Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вси́ боголю́бцы ско́рбию ве́лиею объя́ты бы́ша, егда́ во дни́ лихоле́тий, на зе́млю Росси́йскую прише́дших, оби́тель Покро́ва Пречи́стая Де́вы в Хо́тькове богобо́рцы разоре́нию и запусте́нию преда́ша. Но па́мять о ва́с, преподо́бнии, в лю́дех жи́ва бы́сть, и сла́вляху ча́да росси́йския житие́ ва́ше и чудеса́ благохвале́нии сицевы́ми:

Ра́дуйтеся, чудотво́рцы на́ши преди́вныя;

Ра́дуйтеся, не оставля́ющии на́с в ско́рбныя дни́.

Ра́дуйтеся, гра́да Хотько́ва и оби́тели на́шея огражде́ние несокруши́мое;

Ра́дуйтеся, на враги́ ви́димыя и неви́димыя кре́пции на́м спобо́рницы.

Ра́дуйтеся, благодея́ний мно́жество на́м источа́ющии;

Ра́дуйтеся, ми́лостию сострада́ния ва́шего все́х объе́млющии.

Ра́дуйтеся, при́снии все́м на́м хода́таи спасе́ния;

Ра́дуйтеся, неотсту́пнии гра́да Хотько́ва и оби́тели на́шея храни́тели.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Кондак 9

Вси́ А́нгели и святы́х ли́ки ра́довахуся ра́достию ве́лиею, егда́ оби́тель ва́ша, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, Це́ркви возвраще́на бы́сть и мо́щи ва́ша честны́я, от ле́т дре́вних Бо́гом сокрове́нныя, в хра́ме собо́рнем положе́ны бы́сть. И возже́нна бя́ху моли́твы лампа́да и лю́дие вси́ узре́вше све́т ея́ удивля́хуся зело́, к ва́м в напа́стех прибега́ют и по́мощь от ва́с получа́ют; ея́же и на́с сподо́бите преподо́бнии, о ва́с вопию́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́йство челове́ческое не довле́ет к досто́йному прославле́нию чуде́с от моще́й ва́ших и поны́не соверша́ющихся, преблаже́ннии Кири́лле и Мари́е: ста́рица бо немощна́я мона́хиня ко́стное преломле́ние претерпе́вшая и от враче́й не уте́шенная, к ва́м, преподо́бнии, прите́кше и со слеза́ми моля́ху ва́с. Вско́ре же исцеле́ние соверше́нное получи́в, во умиле́нии се́рдца воспе́ша ва́м:

Ра́дуйтеся, благода́ти Свята́го Ду́ха сосу́ди избра́ннии;

Ра́дуйтеся, ра́дости на́м ве́чныя благоприя́тнии хода́таи.

Ра́дуйтеся, ста́рицу немощну́ю от неду́га ско́ро исцели́вшии;

Ра́дуйтеся, исцеле́нием си́м иску́сных враче́й удиви́вшии.

Ра́дуйтеся, нетле́нныя благоуха́ющии цве́ты;

Ра́дуйтеся, безсме́ртия немерца́ющии лучи́.

Ра́дуйтеся, на земли́ вели́чием чуде́с блиста́ющии;

Ра́дуйтеся, на небеси́ со А́нгелы Бо́га сла́вящии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Конда́к 10.

Спасе́ние ве́чное унасле́довавше, богоблаже́ннии Кири́лле и Мари́е, душа́ми ва́шими во оби́телех го́рних неразлу́чно в Бо́зе пребыва́ете, святы́ми же мощми́ ва́шими во оби́тели Пренепоро́чныя Де́вы нетле́нно вку́пе почива́ете и оби́льная исцеле́ния источа́ете, на́с в Го́рний Иерусали́м о́ный руково́дствуя, вопию́щих того́ Гра́да Упра́вителю: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ и прибе́жище все́м к ва́м притека́ющим вы́ есте́, преподо́бнии. Оби́тель бо ва́ша к жи́зни и́ночестей возрожде́нная мно́жество и́щущих спасе́ния собра́, и́х же вы́ от искуше́ний и собла́знов сохрани́те, блаже́ннии, и мона́шескому де́ланию научи́те, да улучи́вше жела́емое, принесу́т ва́м сицевы́я благода́рственныя словеса́:

Ра́дуйтеся, чадолюби́выя на́ши предста́телие;

Ра́дуйтеся, руково́дствующии на́с ко Христу́ Бо́гу.

Ра́дуйтеся, наставля́ющии ше́ствовати по за́поведем Госпо́дним;

Ра́дуйтеся, науча́ющии терпели́во носи́ти кре́ст сво́й и Влады́це на́шему после́довати.

Ра́дуйтеся, я́ко с преподо́бным отце́м на́шим Се́ргием име́ете дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему и ко Святе́й Его́ Богома́тери;

Ра́дуйтеся, я́ко вы́ есте́ хода́таи о на́с недосто́йных, жи́тельствующих во святе́й оби́тели на́шей, е́й же вы́ и нача́льницы.

Ра́дуйтеся, я́ко Бо́гом собра́нней дружи́не се́й вы́ помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы;

Ра́дуйтеся, я́ко ва́шими моли́твами сохраня́ема невреди́мы от бесо́в и от челове́к злы́х пребыва́ем.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Конда́к 11.

Пе́ние моле́бное прино́сят ва́м, преблаже́ннии Кири́лле и Мари́е, не во оби́тели Хотько́вской то́кмо, но и в Высо́цкой, сыно́м ва́шим основа́нней, многоцеле́бных моще́й ва́ших ча́сть иму́щей, сла́вят чудеса́ ва́ми соверша́емыя: младе́нец бо неду́г неисце́льный име́яй, исцеле́ние от ва́с получа́ет, роди́телей ра́дости безме́рныя исполня́я, вопию́щих исцеле́ний пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́том трисия́нным осиява́еми, Кири́лле и Мари́е, всеблаже́ннии, со все́ми святы́ми предстои́те ны́не на Небеси́ Престо́лу Царя́ ца́рствующих и отту́ду, я́ко свети́ла светоза́рнии, при́сно просвеща́ете ду́ши притека́ющих к ра́це моще́й ва́ших и покая́нию и́стинному науча́ете. Сего́ ра́ди, прославля́юще ва́с, глаго́лем:

Ра́дуйтеся, я́ко сконча́ли есте́ жи́знь свою́ те́лом, но ду́хом не отступа́ете от на́с;

Ра́дуйтеся, с ве́рою приходя́щих к ра́це моще́й ва́ших благода́тно освяща́ющии.

Ра́дуйтеся, би́сери сия́ющии и благода́тно просвеща́ющии челове́ков;

Ра́дуйтеся, све́ти у́мнии, заре́ю Свята́го Ду́ха облиста́ющии.

Ра́дуйтеся, изве́стнии умилостиви́тели Царя́ Небе́снаго;

Ра́дуйтеся, призыва́ющих моли́твенно честна́я имена́ ва́ши ско́рии услы́шатели.

Ра́дуйтеся, упова́ние на ва́с по Бо́зе возлага́ющих ди́внии помо́щницы;

Ра́дуйтеся, все́м правове́рным вся́кое проше́ние во и́х по́льзу исполня́ющии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Конда́к 12.

Благода́ть от Бо́га да́нную ва́м ве́дяще, приле́жно мо́лим вы́ ны́не, прехва́льнии схимона́си: проле́йте те́плую о на́с моли́тву ко Го́споду, да сохрани́т оби́тель на́шу неврежде́нну от напа́стей и нестрое́ний, и на́с да поми́лует и спасе́т, вопию́щих Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще ва́ше Богоуго́дное житие́, преподо́бнии, и на небеси́ от Бо́га прославле́ние, ублажа́ем пра́ведное преставле́ние ва́ше, велича́ем безчи́сленныя чудеса́ от святы́х моще́й ва́ших истека́ющия, и на неусы́пныя моли́твы ва́ша упова́юще, взыва́ем ва́м сицева́я:

Ра́дуйтеся, житие́ ва́ше земно́е благоче́стне сконча́вшии;

Ра́дуйтеся, от Царя́ Небе́снаго венцы́ сла́вы прие́мшии.

Ра́дуйтеся, обличе́ннии в ри́зу благода́тнаго нетле́ния;

Ра́дуйтеся, во благоуха́нии святы́ни нетле́нно почива́ющии.

Ра́дуйтеся, препоя́саннии си́лою мно́гих чуде́с;

Ра́дуйтеся, я́ко ра́ка ва́ша честна́я враче́бница яви́ся неду́гом челове́ческим.

Ра́дуйтеся, я́ко от нея́ вся́к с ве́рою приходя́й да́ры целе́бныя прие́млет;

Ра́дуйтеся, я́ко оби́тель на́ша моще́й ра́ди ва́ших по все́й земле́ Росси́йстей прославля́ется.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, блази́и о на́с пред Бо́гом засту́пницы.

Конда́к 13.

О, пресла́внии чудотво́рцы и уго́дницы Госпо́дни Кири́лле и Мари́е! Приими́те сия́ моле́ния на́ша от всея́ души́ ва́м ны́не возноси́мыя и сподо́бите на́с предста́тельствы ва́шими в чи́не а́нгельском дости́гнути Небе́снаго Ца́рствия, иде́же вси́ святи́и, А́нгели и челове́цы воспева́ют непреста́нными гла́сы хвалу́ Пресвяте́й Тро́ице, Бо́гу на́шему: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, а зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й

Моли́тва преподо́бным Кири́ллу и Мари́и, роди́телем преподо́бнаго Се́ргия Ра́донежскаго

О раби́ Бо́жии, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е! А́ще и сконча́ли есте́ вре́менную жи́знь свою́ те́лом, но ду́хом не отступа́ете от на́с, руково́дствуете же ны́ ко Христу́ Бо́гу, наставля́ете ше́ствовати по за́поведем Госпо́дним и носи́ти кре́ст сво́й и после́довати Влады́це на́шему. Вы́, преподо́бнии, вку́пе с преподо́бным и Богоно́сным отце́м на́шим Се́ргием, ва́шим возлю́бленным сы́ном, име́ете дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему и ко Святе́й Его́ Богома́тери. Бу́дите моли́твенницы и хода́таи о на́с, недосто́йных, жи́тельствующих во святе́й оби́тели ва́шей, е́й же вы́ и нача́льницы. Бу́дите помо́щницы и засту́пницы Бо́гом собра́нней дружи́не се́й, да жи́тельствующим на ме́сте се́м и приходя́щий с ве́рою, ва́шими моли́твами сохраня́еми, невреди́ми от бесо́в и от челове́к злы́х пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобным Кириллу и Марии Радонежским