Шрифт

Акафисты святым

Акафист святителю Иоанну Златоустому

святителю Иоанну Златоустому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Возбра́нный вождю́ Це́ркве Христо́вы, златослове́сный учи́телю Иоа́нне! От ю́ности доброде́тельми украси́вся, до́бре потруди́лся еси́, и за и́мя Христо́во гоне́ние претерпе́в, во изгна́нии житие́ сконча́л еси́: сего́ ра́ди на небесе́х сугу́бо просла́влен еси́, му́дрый чи́на Церко́внаго устрои́телю. Те́мже и мы́ умиле́нне чти́м тя́, зову́ще:

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

И́кос 1.

А́нгельский о́браз нося́, во пло́ти а́ки безпло́тен пожи́л еси́, Иоа́нне; во спасе́ние бо бра́тий мно́гия труды́ подъе́мля, де́лы до́брыми Отца́ Небе́снаго просла́вил еси́. Те́мже ти́ глаго́лем:

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя украше́ние; ра́дуйся, роди́телей имени́тых ча́до благослове́нное.

Ра́дуйся, еще́ во о́трочестве от ма́тере твоея́ любо́вию ко сло́ву Бо́жию напое́нный; ра́дуйся, от ю́ности ра́зум и́гу Христо́ву покори́вый.

Ра́дуйся, Бо́гови усе́рдно послужи́вый; ра́дуйся, вселе́нныя учи́телю.

Ра́дуйся, христиа́н все́х време́н в моли́твах наста́вниче; ра́дуйся, жития́ и́ноческаго в Царегра́де обнови́телю.

Ра́дуйся, го́тфов и ски́фов просвети́телю; ра́дуйся, богоукрепле́нный пра́вды ревни́телю.

Ра́дуйся, вше́дый в ра́дость Го́спода твоего́; ра́дуйся, усе́рдный о на́с предста́телю.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Конда́к 2.

Ви́дя Христо́с роди́телей твои́х Секу́нда и Анфу́сы житие́ чи́стое, благоволи́ я́ просла́вити, и тя́, Иоа́нне, и́ма во утеше́ние дарова́; да ве́рнии, доброде́тели твоя́ помина́юще, превозно́сят чету́ пра́ведную, тя́ израсти́вшую, и, то́й ревну́юще, пою́т Бо́гови: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум уче́нием умудри́вый, се́рдцем же во благоче́стии от мла́дости воспита́нный, ра́дость и утеше́ние бы́л еси́, Иоа́нне, ма́тери твое́й, егда́ супру́га своего́ и дще́ре лиши́ся. Те́мже прино́сим тебе́ хвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, отроко́м звездо́ благонра́вия; ра́дуйся, а́нгела храни́теля увеселе́ние.

Ра́дуйся, я́ко того́ николи́же опеча́лил еси́; ра́дуйся, при́сных люби́миче.

Ра́дуйся, во уче́нии преспева́вый и те́м мудрецы́ ми́ра сего́ удиви́вый; ра́дуйся, я́ко, еще́ учени́к сы́й, Анфи́мия богоху́льника посрами́л и вразуми́л еси́.

Ра́дуйся, угнете́нных сле́зы го́рькия в суде́х узре́вый; ра́дуйся, от творя́щих беззако́ния уклони́выйся.

Ра́дуйся, пути́ незло́бия спаси́тельнаго взыска́вый; ра́дуйся, по успе́нии ма́тере в пусты́ню заключи́выйся.

Ра́дуйся, та́мо за роди́тели преста́вльшияся Бо́гови усе́рдно моли́выйся; ра́дуйся, я́ко ти́и дне́сь, со Влады́чицею и святы́ми лику́юще, от земноро́дных велича́ются и хва́лятся.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Конда́к 3.

Си́лы, во е́же сло́вом и де́лом Христу́ рабо́тати, стяжа́л еси́, Иоа́нне, а́ки тезоиме́нный ти́ Предте́ча, в пусты́ни. Та́мо бо, посто́м стра́сти плотски́я умертви́в, моли́твою ду́х окрили́л еси́ и́, я́ко во́ин, проти́ву кня́зя вла́сти возду́шныя во вся́ ору́жия Бо́жия обле́клся еси́, со упова́нием поя́ Бо́гу кре́пкому: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я власяни́цу и по́яс усме́н о чре́слех, Крести́теля Христо́ва ревни́телю, бы́лием пита́лся еси́, Иоа́нне, в пусты́ни, из нея́же, я́ко му́ж си́лы испо́лнь, изше́л еси́. Те́мже вопие́м ти́:

Ра́дуйся, воздержа́нием Илии́ Проро́ку уподо́бивыйся; ра́дуйся, нищеты́ Христо́вы подража́телю.

Ра́дуйся, целому́дрием неможе́ние телесе́ укрепи́вый; ра́дуйся, богомы́слием уны́ние отгна́вый.

Ра́дуйся, па́мятию всеве́дения Бо́жия се́рдце непоро́чно соблюды́й; ра́дуйся, бде́нием ко́зни бесо́вския посрами́вый.

Ра́дуйся, искуше́ния са́м победи́вый и ины́я последи́ тому́жде научи́вый; ра́дуйся, в де́лании духо́внем подвиза́ющихся му́дрый укрепи́телю.

Ра́дуйся, дру́га твоего́ Фео́дора от паде́ния грехо́внаго удержа́вый; ра́дуйся, дру́га твоего́ епи́скопа Васи́лия во служе́нии утверди́вый.

Ра́дуйся, от ми́ра изгна́нным приста́нища ти́хаго указа́телю; ра́дуйся, и́ноческаго жития́ защи́тниче.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Кондак 4

Бу́рю искуше́ний но́вую победи́л еси́, Иоа́нне, в пеще́ре еди́н всели́вся; боле́зни же ра́ди из пусты́ни изше́д во Антиохи́ю, от свята́го Меле́тия во диа́кона поста́влен бы́л еси́ и попече́нию о неиму́щих ре́вностно преда́лся еси́. Е́же ви́дяще, ве́рнии ра́достно поя́ху Бо́гови: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шав от ве́рных о тебе́ ре́чи хвале́бныя, святы́й Флавиа́н по достоя́нию благода́ть свяще́нства низведе́ на тя́, Иоа́нне. Те́мже лю́дие антиохи́йстии веселя́хуся и, труды́ твоя́ пра́ведно чту́ще, та́ко тя́ велича́ху:

Ра́дуйся, о себе́ попече́ние вся́кое отверги́й; ра́дуйся, убо́гим покро́ве.

Ра́дуйся, те́плое си́рым прибе́жище; ра́дуйся, скорбе́й утоли́телю.

Ра́дуйся, о людски́х неве́жествиих печа́льниче; ра́дуйся, де́вственнаго жития́ сладкогла́сный ублажа́телю.

Ра́дуйся, мно́ги иуде́и просвети́вый; ра́дуйся, иска́вшия спасе́ния пра́вым уче́нием оглаша́вый.

Ра́дуйся, житие́м твои́м сего́ уче́ния не посрами́вый; ра́дуйся, благоче́стия свети́льниче.

Ра́дуйся, апо́столом единонра́вниче; ра́дуйся, я́ко пра́ведно даде́ся ти́ жре́бий па́стырскаго о душа́х попече́ния.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Конда́к 5.

Богото́чною кро́вию от ве́чныя сме́рти искупле́нныя соблюда́я, егда́ са́н свяще́нства прия́л еси́, Иоа́нне, де́ло благове́стника трезвя́ся до́бре сотвори́л еси́, облича́я, запреща́я, умоля́я со вся́ким долготерпе́нием и уче́нием и поя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дя нестрое́ния во гра́де, скорбя́ же о се́м, поко́я не позна́л еси́, Иоа́нне, неве́рныя бо благове́стием оглаша́л еси́, ве́рныя же та́инствы церко́вными освяща́я и та́йнам ве́ры уча́, досто́йно стяжа́л еси́ и́мя Злата́я уста́, слы́шав от все́х сицева́я:

Ра́дуйся, па́стырю до́брый; ра́дуйся, святы́м креще́нием мно́га ча́да Це́ркви Христо́ве породи́вый.

Ра́дуйся, пома́занием ми́ра печа́ть да́ра Ду́ха Свята́го те́м дарова́вый; ра́дуйся, святе́йшия Трапе́зы предстоя́телю умиле́нный.

Ра́дуйся, пи́щею нетле́ния ча́да твоя́ пита́вый; ра́дуйся, покая́нием серде́ц очисти́телю.

Ра́дуйся, супру́жеств о Го́споде сочета́телю; ра́дуйся, еле́а пома́занием цели́телю.

Ра́дуйся, сло́ва Бо́жия нело́жный истолкова́телю; ра́дуйся, ересе́й мо́щный обличи́телю.

Ра́дуйся, глубо́кий кла́дязю и́стиннаго богосло́вия; ра́дуйся, я́ко притяжа́л еси́ па́ствы сердца́, любве́ к тебе́ испо́лненная.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Конда́к 6.

Пропове́дник покая́ния наипа́че яви́лся еси́, Иоа́нне, егда́ лю́дие антиохи́йстии, царя́ подо́бие низве́ргше, гне́ву того́ досто́йно подпадо́ша. Бо́жиим бо милосе́рдием утеша́я, ко исправле́нию жития́ словесы́ твои́ми вле́кл еси́ вся́, во е́же се́рдцем чи́стым пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ Антиохи́я ра́достию, егда́ по словеси́ твоему́ беззако́ния своя́ опла́кавши, царе́во проще́ние получи́. Оба́че ско́рбию омрачи́ся вско́ре, с тобо́ю разлуча́ема: во архиепи́скопа бо Царюгра́ду при́зван бы́л еси́, Иоа́нне. Те́мже тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, а́ки Иса́ия, скорбьми́ гра́да оте́ческаго поболе́вый; ра́дуйся, а́ки Иереми́я, злонра́вие людско́е опла́кавый.

Ра́дуйся, а́ки Иезеки́иль, беззако́нники ко обраще́нию призыва́вый; ра́дуйся, мо́лние, горды́ню низложи́вшая.

Ра́дуйся, гро́ме, беззако́нно жи́вшия устраши́вый; ра́дуйся, корыстолю́бия обличи́телю.

Ра́дуйся, па́губу тщесла́вия показа́вый; ра́дуйся, сту́днаго е́ллинскаго многобо́жия посрами́телю.

Ра́дуйся, смяте́нных серде́ц умири́телю; ра́дуйся, споспе́шниче епи́скопу Флавиа́ну, ста́рцу пра́ведному.

Ра́дуйся, со пустынножи́тели ца́рския приста́вники на ми́лость преклони́вый; ра́дуйся, Ио́не, Ниневи́ю спа́сшему, ра́вный.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Кондак 7

Хотя́ це́рковь Царегра́дскую, а́ки неве́сту Христо́ву, досто́йно украси́ти, во благоле́пие вся́ приве́л еси́, Иоа́нне. Всено́щными бо бде́нии от сбо́рищ ариа́нских ве́рныя отврати́л еси́ и чи́н Боже́ственныя Литурги́и му́дре устро́ил еси́, я́ко благово́нное ми́ро, источи́в моли́твы, и́миже назида́ющеся, о тебе́ Бо́гови пое́м: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вое зна́мение ми́лости Бо́жия бы́сть о тебе́, святи́телю: моли́твами бо твои́ми ве́рнии все́х време́н, Бо́гови бесе́дующе, во спасе́ние умудря́ются. Приими́ у́бо от на́с сицевы́я хвалы́:

Ра́дуйся, а́ки Дави́д, словесы́ моли́твенными Це́рковь Бо́жию обогати́вый; ра́дуйся, а́ки бра́т Бо́жий Иа́ков, чи́н Боже́ственныя Литурги́и написа́вый.

Ра́дуйся, в то́мже Вели́кому Васи́лию подража́вый; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го прия́телище.

Ра́дуйся, тобо́ю бо Ду́х Святы́й написа́ словеса́ спаси́тельная; ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми, от сна́ воста́вше, Отца́ благодари́м.

Ра́дуйся, я́ко твои́ми словесы́, ко сну́ гряду́ще, от Ду́ха Свята́го прегреше́ний оставле́ния про́сим; ра́дуйся, я́ко усты́ твои́ми Сы́на Бо́жия умоля́ем, да не в су́д прича́стие Боже́ственных Та́ин прии́мем.

Ра́дуйся, ра́бе Бо́жий, уничиже́нныя на ве́черю Христо́ву глаша́яй; ра́дуйся, пропове́дниче Распя́таго на кресте́ за мирски́й живо́т и спасе́ние.

Ра́дуйся, я́ко в сло́во твое́, а́ки в ри́зы позлаще́ны, та́йны ве́ры оде́яшася; ра́дуйся, песнотво́рче и вити́я ди́вный.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Конда́к 8.

Стра́нник во юдо́ли земне́й бы́в, смире́ния, воздержа́ния и чистоты́ о́браз показа́л еси́, Иоа́нне, житие́м во ца́рствующем гра́де: та́мо бо оби́тели и́ноческия обнови́л и созда́л еси́ и уста́вы жития́ мона́шескаго да́л еси́ де́вам непоро́чным; от ни́хже, а́ки фимиа́м благово́нный, вознесе́ся Бо́гови пе́снь вели́кая: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Все́ю душе́ю Христо́ви рабо́тая, челове́ком угожда́ти не восхоте́л еси́, Иоа́нне. Имени́тым бо ве́чери устроя́ти преста́в, убо́гим трапе́зы умно́жил еси́, странноприи́мницы же и безме́здныя враче́бницы неду́жным созда́в, научи́л еси́ пе́ти тебе́:

Ра́дуйся, Никола́я, святи́теля Мирлики́йскаго, соревнова́телю; ра́дуйся, стяжа́вый смире́нием высо́кая.

Ра́дуйся, приобреты́й нището́ю бога́тая; ра́дуйся, си́ми доброде́тельми и́ноком о́браз бы́вый.

Ра́дуйся, гла́дных пита́телю; ра́дуйся, а́ки Авраа́м, стра́нныя приима́вый.

Ра́дуйся, безприю́тных сиро́т прия́телище; ра́дуйся, безпомо́щных ста́рцев и ста́риц попечи́телю.

Ра́дуйся, избы́тки своя́ неиму́щим расточи́вый; ра́дуйся, я́ко коему́ждо в го́рестех, а́ки а́нгел уте́шитель, явля́лся еси́.

Ра́дуйся, ру́ки бога́тых на благодея́ния отверза́вый; ра́дуйся, я́ко о глубине́ милосе́рдия твоего́ Ма́ти Бо́жия возра́довася.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Кондак 9

Вся́к язы́к спасти́ хотя́, пропове́дники Ева́нгелия ко ски́фом, пра́отцем на́шим, посла́л еси́, Иоа́нне, из Константи́на гра́да, в не́мже хра́м во и́мя Апо́стола Па́вла созда́л еси́ го́тфом, да и ти́и, е́ресь а́риеву отве́ргше, правосла́вными усты́ пою́т Бо́гови: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́и правосла́вия к неве́рным посла́в, к це́рквам ве́рных, во Аси́и су́щим, са́м подви́глся еси́, Иоа́нне, и ты́я посеща́я, неради́выя облича́я, усе́рдныя же похваля́я, вся́ смотри́тельне устро́ил еси́. Те́мже тя́ сла́вим:

Ра́дуйся, правосла́вия свети́ло; ра́дуйся, па́стырю до́брый, о заблу́ждших овца́х попеки́йся.

Ра́дуйся, я́ко в земли́ ски́фстей дне́сь и́мя твое́ прославля́ется; ра́дуйся, я́ко во и́мя твое́ це́ркви Бо́жия зде́ воздвиза́ются.

Ра́дуйся, служе́ния апо́стольскаго прича́стниче; ра́дуйся, по словеси́ Апо́стола Петра́ ста́до Бо́жие пасы́й.

Ра́дуйся, не ну́ждею, но во́лею и по Бо́зе сие́ посеща́вый; ра́дуйся, мздои́мства тве́рдый искорени́телю.

Ра́дуйся, пра́вил церко́вных нелицеприя́тный блюсти́телю; ра́дуйся, лени́выя рабы́ пра́ведно изгна́вый.

Ра́дуйся, я́ко во благо́е труди́вшиися от тебе́ похвали́шася и укрепи́шася; ра́дуйся, Це́ркве испы́танный упра́вителю.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Конда́к 10.

Спасе́нию па́ствы твоея́ служи́ти не преста́л еси́, Иоа́нне, от Аси́и в Царьгра́д возврати́вся. Егда́ же цари́цы и имени́тых злонра́вное житие́ облича́ти безбоя́зненне нача́л еси́, ско́рби мно́ги прия́л еси́; тобо́ю бо облича́емии, не могу́ще а́бие я́ве загради́ти пра́ведная уста́ твоя́, та́йно ко́вы де́яху, во е́же погуби́ти тя́, чи́сте Бо́гови взыва́юща: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ неви́нно гони́мым и́ноком яви́лся еси́, Иоа́нне: сего́ ра́ди я́ве обнажи́ся зло́ба ве́лия, ю́же врази́ на тя́ име́яху. Льсти́вый бо Фео́фил со цари́цею нечести́во на собо́рищи оболга́ и низложи́ тя́, не помяну́в трудо́в твои́х во бла́го оте́чествия. Мы́ же сия́ благода́рне воспомина́ем, глаго́люще:

Ра́дуйся, ди́вную любо́вь ко оте́честву земно́му показа́вый; ра́дуйся, Царягра́да от ва́рварскаго наше́ствия свободи́телю.

Ра́дуйся, Гаи́ны, гро́знаго вождя́ го́тфскаго, укроти́телю; ра́дуйся, ми́лостей дре́вних, Це́ркви царьми́ дарова́нных, охрани́телю.

Ра́дуйся, Евтро́пию вла́стному убе́жище церко́вное отъя́ти не попуска́вый; ра́дуйся, последи́ в се́м убе́жищи того́жде Евтро́пия гони́ма спасы́й.

Ра́дуйся, огражде́ния ра́ди нитри́йских и́ноков непра́вды собо́рища беззако́ннаго кро́тце претерпе́вый; ра́дуйся, я́ко сло́во Писа́ния «любы́ долготерпи́т», на тебе́ оправда́ся.

Ра́дуйся, ополча́тися за тя́ при́сным воспрети́вый; ра́дуйся, меча́ проти́ву враго́в не подъе́мый.

Ра́дуйся, власте́м повину́выйся и сего́ ра́ди во́лею в ру́ки во́инов но́щию преда́выйся; ра́дуйся, из оте́чествия пра́вды ра́ди изгна́нный.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Конда́к 11.

Пе́нием ра́достным измени́ся вско́ре пла́чь па́ствы твоея́, до́блий страда́льче: во изгна́ние бо влеко́му ти́, внеза́пу гро́м возгреме́, мо́лния возблиста́ и, ве́тром шумя́щим, земля́ поколеба́ся. Я́же ви́дящи и трепе́щущи, цари́ца раска́яся и че́стне тя́ возврати́, смире́нно вопию́щи Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́тлую правосла́вия свещу́, сугу́бо цари́ца возненави́де тя́ вско́ре, егда́ обличи́л еси́ ю́, подо́бие свое́ бли́з хра́ма поста́вльшую: сего́ ра́ди, втори́цею осужде́нный, в Куку́зе, ве́си да́льней и ма́лей, заточе́н бы́л еси́, Иоа́нне. Приими́ у́бо от на́с сицевы́я хвалы́:

Ра́дуйся, по словеси́ Иереми́ину от ю́ности яре́м Бо́жий подъе́мый; ра́дуйся, по глаго́лу Христо́ву, ру́ку де́лания на ра́ло духо́вное возложи́вый.

Ра́дуйся, до конца́ вспя́ть не отврати́выйся; ра́дуйся, проти́ву цари́цы злонра́вныя возгреме́вый.

Ра́дуйся, то́ю, а́ки Крести́тель Иродиа́дою, возненави́денный; ра́дуйся, от уби́йц незри́мо а́нгелом спасе́нный.

Ра́дуйся, в дому́ твое́м любо́вию па́ствы твоея́ храни́мый; ра́дуйся, клевре́тми непра́ведных суде́й уничиже́нный.

Ра́дуйся, в заточе́ние со смире́нием безро́потно ше́дый; ра́дуйся, ве́рными опла́канный.

Ра́дуйся, за Го́спода распя́таго изъязвле́нный и зауше́нный; ра́дуйся, я́ко му́ченицы со Предте́чею на небесе́х о терпе́нии твое́м ликова́ху.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Конда́к 12.

Благода́ть Бо́жия и во изгна́нии соблюда́ше тя́, Иоа́нне, та́мо бо, а́ки Па́вел святы́й во у́зах, финики́яном и пе́рсом Ева́нгелие возвеща́л еси́, посла́ньми ве́рныя утеша́я. И та́ко упа́сл еси́ Це́рковь да́же до дне́, во́ньже злата́я уста́ твоя́ изреко́ша словеса́ после́дняя: Сла́ва Бо́гу за вся́! Душа́ же твоя́ на небеса́ пренесена́ бы́сть святы́ми А́нгелы, побе́дне вопию́щими: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще ра́достно, ве́рнии пренесо́ша святы́я мо́щи твоя́, Иоа́нне, в Царьгра́д, отню́дуже сла́ва твоя́ про́йде до после́дних земли́ и обы́де всю́ вселе́нную, уча́щи все́х пе́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, стра́нниче, во оте́чествие небе́сное вше́дый; ра́дуйся, все́х церкве́й моли́твами напу́тствованный.

Ра́дуйся, на пути́ в Пифиу́нт да́льний в Кома́нех тече́ние сконча́вый; ра́дуйся, я́ко кончи́ну ти́ предрече́ священному́ченик Васили́ск.

Ра́дуйся, от сего́ услы́шавый: Бра́те, зау́тра ку́пно обря́щемся; ра́дуйся, Святы́х Та́ин прия́тием к восхожде́нию в ра́й укрепи́выйся.

Ра́дуйся, я́ко душа́ твоя́ от многотру́днаго телесе́ ти́хо разлучи́ся; ра́дуйся, я́ко тле́ние не прикосну́ся косте́м твои́м.

Ра́дуйся, я́ко на си́х во хра́мех Же́ртва Безкро́вная дне́сь возно́сится; ра́дуйся, небе́сных высо́т обита́телю, све́том невече́рним осия́нный.

Ра́дуйся, я́ко со святы́ми Васи́лием Вели́ким и Григо́рием Богосло́вом я́влься, восхваля́ти тя́ ку́пно со о́неми вся́ научи́л еси́; ра́дуйся, сла́во Це́ркве вселе́нския.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте.

Конда́к 13.

О святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! При́зри с небе́сных высо́т на ны́, до́лу пове́рженныя, и прие́м сие́ от любве́ на́шея приноси́мое ти́ хвале́ние, умоли́ Го́спода Бо́га, да излие́т на ны́ благода́ть Свою́, немощна́я врачу́ющую, су́щия во правосла́вии укрепи́т, отпа́дшия же от Це́ркве па́ки в ло́но тоя́ приведе́т, благоутро́бием Свои́м оскудева́ющая восполня́я, и все́х сподо́бит с тобо́ю и все́ми святы́ми пе́ти Ему́ во ве́ки: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва.

О святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и́, я́ко ра́б благи́й и ве́рный, вся́ да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стинну вселе́нский учи́тель бы́л еси́, я́ко вся́к во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Ты́ еси́ отроко́м – послуша́ния о́браз, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – во́ждь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звезда́, нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым – терпе́ния наста́вник: все́м вся́ бы́л еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же е́сть соу́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся́ дарова́ния во еди́нем лице́ твое́м во еди́но совокупи́л еси́ и ту́южде любо́вь, разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских все́м ве́рным пропове́дал еси́. Мы́ же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, быва́ем тщесла́вни, дру́г дру́га раздража́юще, дру́г дру́гу зави́дяще; сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в ми́р и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние на́м явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, на́с разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное бу́дем, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим дру́г дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Иоанну Златоустому