Шрифт

Акафисты святым

Акафист святым праведным Богоотцам Иоакиму и Анне

праведным Богоотцам Иоакиму и Анне
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избра́ннии от че­ло­ве́­чес­ка­го ро́­да прароди́телие Хри­сто́­вы, ро́ждшии Преблагослове́нную Богоотрокови́цу, из Нея́же по пло́­ти Сын Бо́­жий роди́ся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно! Я́ко иму́щии дерз­но­ве́­ние ве́­лие ко Хри­сту́ Бо́­гу и вы́­ну предстоя́щии Пре­сто́­лу Его́ небе́сному, Тому́ приле́жно моли́теся от бед нам из­ба­ви­ти­ся, да вы́­ну зо­ве́м вам:

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Икос 1

А́н­гел пред­ста́­тель по́с­лан бысть к вам от Бо́­га, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно, ег­да́ о безпло́дии сво­е́м ов у́бо в пусты́ни, о́ва же в саду́ сво­е́м се́товасте, к Бо́­гу мо­ли́т­ву вознося́ще; и та́­ко благове́стие ра́­дост­ное при­не­се́ безпло́тный, я́ко роди́ти и́мате Дщерь Преблагослове́нную, о Ней­же возблагослови́тся весь род челове́ческий, с ни́мже и мы вам ра́­дост­ное при­но́­сим хвале́ние:

Ра́дуйтеся, ко́рене Дави́дова святопроцве́тшия ро́зги виногра́да живо́тнаго; ра́дуйтеся, ро́ждшии Дщерь, от всех ро­до́в Преблагослове́нную.

Ра́дуйтеся, вопло́щшагося Сы́­на Бо́­жия прароди́телие всечестни́и; ра́дуйтеся, та́инства, от ве́­ка утае́ннаго, прояви́телие всеизря́днии.

Ра́дуйтеся, уте́хи Изра́илевы ближа́йшии по пло́­ти сро́дницы; ра́дуйтеся, обетова́ннаго ми́­ру Спа­си́­те­ля единокро́внии ю́жицы.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 2

Ви́­дев се­бе́ свя­ты́й Иоаки́м, во хра́­ме Иерусали́мстем безпло́дия ра́­ди от архиере́я уничиже́нна, зело́ опеча́лися, и в го́рести ду́­ши своея́ в пус­ты́­ню к сво­и́м стадо́м удали́ся, и та́­мо со мно́­ги­ми сле­за́­ми те́п­ле ко Го́с­по­ду мо­ля́­ше­ся, да спо­до́­бит его́ от­це́м сво­ему́ ча́ду нарещи́ся, и та́­ко к мо­ли́т­ве же пост прилага́ше, и в сокруше́нии се́рд­ца Вседержи́телю Бо́­гу взыва́ше: Алли­лу́иа.

Икос 2

Си́­лу го́рести му́жа сво­его́ свя­та́я А́нна уве́девши, в до­му́ сво­е́м седя́щи, го́рце пла́кася и мо­ля́­ше­ся ко Го́с­по­ду, да поноше́ние безпло́дия от нея́ оты́мет. Мы же, то­ли́­кое терпе́ние пра́­вед­ных помина́юще, воззове́м:

Ра́дуйтеся, бо­го­из­бра́н­ная дво́ице, Еди́­но­му от Тро́ицы Ма́­терь по пло́­ти породи́вшая; ра́дуйтеся, Зижди́телю ва́шему Роди́тельницу непоро́чную произве́дшии.

Ра́дуйтеся, супру́зи благослове́ннии, Преблагослове́нную в же­на́х Дщерь воспита́вшии; ра́дуйтеся, в безпло́дии ва́шем от Го́с­по­да услы́шаннии.

Ра́дуйтеся, я́ко сле́зныя мо­ли́т­вы ва́ша пронико́ша не́­бо и во у́шию Бо́­га Изра́илева достиго́ша; ра́дуйтеся, я́ко поноше́ние ва́ше вре́менное во сла́­ву ве́ч­ную на не­бе­си́ и на зем­ли́ измени́ся.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 3

Си́­лою Бо́­жиею пре­ис­по́л­нен, яви́­ся А́н­гел Госпо́день свя­то́­му Иоаки́му в пусты́ни и ре­че́ ему́: «Услы́ша Бог мо­ли́т­ву твою́ и изво́ли да́­ти те­бе́ бла­го­да́ть Свою́, се бо жена́ твоя́ А́нна зачне́т и породи́т те­бе́ Дщерь, о Ней­же все­му́ ми́­ру бу́дет ра́­дость». Сия́ рек безпло́тный, по­ве­ле́ ему́ ко хра́­му Иерусали́мскому па́­ки отыдти́, иде́­же он супру́гу свою́ моля́щуся обря́щет, с не́ю­же вку́­пе да воспое́т та́­мо хвале́бную песнь Бо́­гу Изра́илеву: Алли­лу́иа.

Икос 3

Иму́­щи скорбь ве́­лию в се́рд­це сво­е́м А́нна свя­та́я и в вертогра́д до́­ма сво­его́ вше́дши, ви́де гнездо́ пти́чье на дре́­ве сооруже́но, птенцы́ ма́лыя в нем лежа́щия, а́бие мо­ле́­ния к моле́ниям прилага́ти потща́ся, да спо­до́­бит ю Гос­по́дь ма́­терь ча́ду бы­ти. И се яви́­ся ей а́н­гел Госпо́день, глаго́ля: «Услы́шана есть мо­ли́т­ва твоя́ и воздыха́ния твоя́ проидо́ша о́блаки, сле́зы же твоя́ пред Бо́­га внидо́ша: се зачне́ши и роди́ши Дщерь Преблагослове́нную, о Ней­же возблагословя́тся вся коле́на зем­на́я, и То́ю да́стся спа­се́­ние все­му́ ми́­ру, нарече́тся же и́мя Ей Мари́я». Та­ко­во́е а́н­гель­ское всера́достное благове́щение помина́юще, вос­по­и́м Богоотце́м та­ко­ва́я:

Ра́дуйтеся, супру́зи пра́веднии, от Бо́­га свы́­ше предызбра́ннии; ра́дуйтеся, во всех за́поведех Гос­по́д­них без поро́ка ходи́вшии.

Ра́дуйтеся, в ско́р­би ва́шей вре́­мен­ней уте­ше́­ние ве́чное получи́вшии; ра́дуйтеся, па́­че ча́яния ва́шего десни́цею Бо́­жиею превознесе́ннии.

Ра́дуйтеся, я́ко во смире́нии ва́шем и ско́р­би помяну́ вы Гос­по́дь; ра́дуйтеся, я́ко сподо́бистеся прароди́телие Сы́­ну Бо́­жию бы­ти.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 4

Бу́­рею сомне́ния Иоаки́м пра́ведный содержи́мь и о благове́стии ему́ а́н­ге­ла недоумева́я, а́бие во град Иерусали́м оты́де, иде́­же пред враты́ хра́ма свя­ту́ю А́нну обре́те, Го́с­по­да вельми́ славосло́вящую и ра́­дость а́н­гель­ска­го яв­ле́­ния и о ча́де прорече́ния ему́ возвеща́ющу, те́м­же и о сво­е́м виде́нии супру́жнице благовести́в, вку́­пе с не́ю возо­пи́ ко Го́с­по­ду: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­шав­ше сро́дницы и зна́емии о пресла́вном свя­ты́я А́нны зача́тии, Бо́­га Изра́илева сла́вляху, А́нна же богому́драя плод чре́ва сво­его́ на служе́ние Бо́­гу обрече́, те́п­лое благодаре́ние Го́сподеви возноша́ше; мы же све́т­ло всесла́вное зача́тие Богоотрокови́цы Ма­ри́и вос­пе­ва́ю­ще, Той свя­ты́м роди́телем гла­го́­лем си́­це:

Ра́дуйтеся, ра́достнии нам гряду́щаго в мир Искупи́теля провозве́стницы; ра́дуйтеся, при́с­но помина́емии ча́емаго Спа­си́­те­ля пра́отцы.

Ра́дуйтеся, чрез Дщерь ва́шу благослове́нную Сло́­ву Бо́­жию плоть взаимода́вшии; ра́дуйтеся, Бо́­га воплоще́нна Вну́ка се­бе́ нарица́ющии.

Ра́дуйтеся, ве́лией бла­го­че́с­тия та́й­ны досто́йнии служи́телие; ра́дуйтеся, Бо́­жия к че­ло­ве́­ком снисхожде́ния всеизря́днии посре́дницы.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 5

Богосве́тлую звезду́ я́вльшую Со́лн­це Пра́в­ды Хри­ста́ Бо́­га, Пресвяту́ю Богоро́дицу, пло́­тию роди́ти сподо́бистеся, и вожделе́нное и́мя Богооте́ц прия́сте, Иоаки́ме и А́нно всеблаже́ннии, о Ея́­же рождестве́ святе́м не́­бо и земля́ воз­ра́­до­ва­ша­ся, и весь род челове́ческий освяти́ся, вопия́ ди́в­но­му во свя­ты́х Сво­и́х Бо́­гу Изра́илеву: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше роди́телие от них ро́ждшуюся Богоотрокови́цу Мари́ю, Зижди́телеву же Ма́­терь, я́ко киво́ту Бо́­жию, бла­го­го­ве́й­но Той послужи́ша; те́м­же и нас, к вам моли́твенно при­па́­даю­щих, не отврати́тесь, глаго́лющих:

Ра́дуйтеся, в рождестве́ Богоотрокови́цы Ма­ри́и све́т­ло возликова́вшии; ра́дуйтеся, ви­де́­ни­ем Богоотрокови́цы услажде́ннии.

Ра́дуйтеся, слы́шанием Ея́ умиле́ннии; ра́дуйтеся, по сих от архиере́я Бо́­жия благослове́ннии и ублаже́ннии.

Ра́дуйтеся, А́гницу непоро́чную в до­му́ сво­е́м до́б­ре упа́сшии; ра́дуйтеся, А́гнца и Па́стыря Ма́­терь во Дщерь се­бе́ прие́мшии.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 6

Пропове́дницы чу­де́с Бо́­жи­их яви́стеся святи́и, ег­да́ обе́т свой Бо́­го­ви соверши́сте и триле́тнюю Богоотрокови́цу Мари́ю в храм Бо́­жий со сла́­вою введо́сте, да обита́ет та́­мо во свя­та́я свя­ты́х, о сих у́бо ра́­дост­но Бо́­гу оте́ц ва́ших славосло́вия песнь вос­пе­ва́­ти потща́стеся: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ Богоотрокови́ца, я́ко луна́ по́лная, в честне́м Сво­е́м в храм Госпо́день вхожде́нии, Ея́­же чис­то­те́ а́н­ге­лы удивля́хуся, и архиере́й Бо́­жий Заха́рия при­е́м Ю от рук ва́ших, святи́и Иоаки́ме и А́нно, во вну́тренняя свя­та́я свя­ты́х с че́стию введе́, я́ко вои́стину оду­шев­ле́н­ный Бо́­жий киво́т, вас же по до­стоя́­нию ублажи́ хвале́ньми таковы́ми:

Ра́дуйтеся, ра́­дость всеми́рную ро́ду челове́ческому породи́вшии; ра́дуйтеся, Вино́вницу че­ло­ве́­чес­ка­го обновле́ния воспита́вшии.

Ра́дуйтеся, в храм Госпо́день Киво́т оду­шев­ле́н­ный Бо́­жий приве́дшии; ра́дуйтеся, Дщерь ва́шу Свя­ту́ю во свя­та́я свя­ты́х вмести́вшии.

Ра́дуйтеся, Бо́­гу, воплоти́тися хотя́щему, сро́дницы явля́ющиися; ра́дуйтеся, а́н­ге­лом собесе́дницы бы́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 7

Же­ла́­ние ду́­ши твоея́ испо́лнив и обе́т твой Бо́­го­ви возда́в, Иоаки́ме пре­бла­же́н­не, в ста́­рос­ти до́брей свя́то и пра́ведно жизнь зем­ну́ю о Го́с­по­де сконча́л еси́. Те́м­же ны́­не Тому́ и о нас со­тво­ри́ мо­ли́т­ву, да благу́ю, ми́рную и непосты́дную кон­чи́­ну получи́ти спо­до́­бим­ся, зо­ву́­ще Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вое и бо­го­угод­ное жи­тие́ во вдовстве́ тво­е́м, А́нно свя­та́я, провожда́ла еси́, у хра́ма Бо́­жия примета́ющися и Свя­те́й и Пре­бла­го­сло­ве́н­ней Дще́ри тво­е́й сослужа́щи, те́м­же я́ко и́стинную и богоуго́дную вдо­ви́­цу, Христо́ву же праба́бу, тя вос­хва­ля́­ем, вку́­пе же и му́жа тво­его́, Богоотца́ Иоаки́ма, усе́рд­но че́ствуем и с лю­бо́­вию пе́сни та­ко­вы́я вам при­но́­сим:

Ра́дуйтеся, пра́ведницы, и́хже пра́вда, я́ко со́лн­це, сия́ет во ве́­ки; ра́дуйтеся, А́н­ге­лом дру́зи, сожи́телие свя­ты́м и при́снии Бо́­гу.

Ра́дуйтеся, бли́жнии не­бе́с­на­го Пре­сто́­ла предстоя́телие; ра́дуйтеся, дерз­но­ве́­ние ве́­лие ко Хри­сту́ Бо́­гу иму́щии.

Ра́дуйтеся, Це́рк­ве, на не­бе­си́ торжеству́ющия, укра­ше́­ние; ра́дуйтеся, Це́рк­ве, во́инствующия на зем­ли́, до́б­рое за­ступ­ле́­ние.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 8

Стра́нствие земно́е соверши́в, свя­та́я и пра́ведная А́нно, на ру­ка́х Пребоже́ственныя твоея́ Дще́ри, Бо­го­ро́­ди­цы Ма­ри́и, сном сме́ртным почи́ла еси́ и к Бо́­гу со упова́нием преста́вилася еси́, те́м­же свято́е успе́ние твое́ сла́­вя­ще, мо́­лим тя, о Богопрама́терь всечестна́я, да ег­да́ и мы сном сме́ртным усыпа́ти начне́м, умо­ли́ Спа́­са Хри­ста́ кро́тко ду́­шу на́­шу от те́­ла отдели́ти и бесо́вския вла́сти ю из­ба́­ви­ти, спа­се́­ния же ве́ч­на­го нас удосто́ити, да зо­ве́м Ему́ в ра́­дос­ти свя­ты́х: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь мир христиа́нский блажи́т вас по до­стоя́­нию, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно, и моли́твенно ва́ша честна́я име­на́ прославля́ет, Це́р­ковь же Хри­сто́­ва све́т­ло па́­мять ва́шу пра́зднует и пе́сни хвале́бныя вам прино́сит си́­це:

Ра́дуйтеся, свети́льницы, мрак душ на́­ших благода́тно озаря́ющии; ра́дуйтеся, от го́рних вы­со́т сла́­вы ва́шея к земноро́дным ми́­ло­сти­во проница́ющии.

Ра́дуйтеся, Бо­го­ро́­ди­це Ма­ри́и сомоли́твенницы всегда́шнии; ра́дуйтеся, Хри­ста́ Бо́­га умилостиви́телие многомо́щнии.

Ра́дуйтеся, лю­бо́вь и ве́­ру к вам иму́­щих от вся́­ких бед спаса́ющии; ра́дуйтеся, моли́твенно на по́­мощь вас при­зы­ва́ю­щих от на­пра́с­ныя и на́глыя сме́р­ти избавля́ющии.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 9

Вси а́нгели Бо́жии и ли́­цы свя­ты́х Бо́­жи­их на не­бе­си́ вас, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно, целу́ют, ро́­ди же челове́честии на зем­ли́ моли́твенными пе́снь­ми вас похваля́ют и о предста́тельстве ва́шем бла­го­да́р­но во­пи­ю́т Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́йства на́­ша не довле́ют к досто́йной вам похвале́, святи́и прароди́телие Хри­сто́­вы; оба́­че вы, ми́лостивы су́ще, и на́­ша убо́гая хвале́ния не отврати́те, но бу́дите о нас те́плии предста́тели и моли́твенницы ко Го́с­по­ду, ва́шими свя­ты́­ми мо­ли́т­ва­ми ску́дость душ на́­ших восполня́юще, да благода́рственне вам зо­ве́м:

Ра́дуйтеся, ра́­дос­ти и сла́­вы ве́ч­ныя вожделе́ннии нам стяжа́телие; ра́дуйтеся, благ вре́­мен­ных и ве́ч­ных усе́рднии нам пред Го́с­по­дем хода́таи.

Ра́дуйтеся, от смер­то­но́с­ныя я́з­вы пред­ста́­тель­ством ва́шим ве́р­ныя сохраня́ющии; ра́дуйтеся, тлетво́рныя ве́тры мо­ли́т­ва­ми ва́шими разгоня́ющии.

Ра́дуйтеся, трясе́ние зем­ли́ и бу́ри зе́льныя хо­да́­тай­ством ва́шим установля́ющии и в ти­ши­ну́ прелага́ющии; ра́дуйтеся, во вся́­ких бе­да́х и злоключе́ниих на по́­мощь к нам ускоря́ющии.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 10

Спа­се́­ния душе́внаго жела́ющим и о сем усе́рд­но подвиза́ющимся, помо́щницы блази́и, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно, яви́стеся, ов у́бо и́ноком, о́ва же и́нокинем храни́тели имену́етеся, о́бщее мо­ле́­ние за всех ве́р­ных Бо́­гу при­но­ся́­ще, да вси бла­го­да́р­ствен­но зову́т просла́вльшему вас во все­ле́н­ней, Ца­рю́ сла́­вы Хри­сту́: Алли­лу́иа.

Икос 10

Стено́ю мо­ли́тв ва́ших не­бе́с­ных, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно, сохраня́йте и огражда́йте нас от ис­ку­ше́­ний вра­га́ диа́вола, и́щущаго душе́вней по­ги́­бе­ли на́­шей: ве́­мы бо, ве́­мы, я́ко мно́­го мо́­жет мо­ли́т­ва ва́ша пред ли­це́м Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го, ва́шего же по пло́­ти Вну́ка. Его́­же умоля́ти не преста́йте о всех, с лю­бо́­вию вас по­чи­та́ю­щих и во­пию́­щих:

Ра́дуйтеся, ма́слина благопло́дная, еле́й ми́­лос­ти Бо­жией оби́ль­но нам ис­то­ча́ю­щая; ра́дуйтеся, кипари́си дво́е благосенноли́ственнии, зной страс­те́й на́­ших в по­ко́й без­стра́с­тия приводя́щии.

Ра́дуйтеся, виссо́не и багряни́це, из ни́х­же Ски́ния Бо́­жия се­ле́­ния сооруди́ся; ра́дуйтеся, го́рлицы единосупру́жнии, Голуби́цу непоро́чную произве́дшии.

Ра́дуйтеся, со Дще́рию ва́шею, всех Цари́цею, веч­но ца́рствующии; ра́дуйтеся, в Сио́не го́рнем в оби́­те­ли Ея́ не­бе́с­ней све́т­ло торжеству́ющии.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 11

Пе́­ние на́­ше хва­ле́б­ное ми́лостивно приими́те и щед­ро́т ва́ших моли́твенных нас не лиши́те, о святи́и прароди́телие Хри­сто́­вы Иоаки́ме и А́нно, а́ще и недосто́йнии ес­мы, гре­хо́в ра́­ди на́­ших, ва́шего свя­та́­го за­ступ­ле́­ния: оба́­че я́ко бла́зи и всеще́дри су́ще, сие́ нам подади́те, и помози́те нам покая́нием очи́ститися от скве́р­ны гре­хо́в­ныя, да в чис­то­те́ сер­де́ц воспое́м Со­зда́­те­лю на́­ше­му хвале́бную песнь: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светопода́тельная два све­ти́ль­ни­ка, всеми́рную Све­щу́ возже́гшии, позна́ем свя­ты́х Богооте́ц Иоаки́ма и А́нну, о бра́тие, и сия́­ни­ем тех не­бе́с­ныя сла́­вы оза­ря́е­ми, вос­по­и́м им та­ко­ва́я:

Ра́дуйтеся, сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м воспита́ти удосто́ившиися; ра́дуйтеся, лу­ча́­ми бла­го­да́­ти Бо́­жия осия́нии.

Ра́дуйтеся, благоуха́ния духо́внаго преиспо́лненнии; ра́дуйтеся, фимиа́м мо­ли́тв ва́ших о всем ми́­ре христиа́нстем Бо́­гу принося́щии.

Ра́дуйтеся, с Богоро́дицею Мари́ею и Предте́чею Иоа́нном у Пре­сто́­ла Хри­сто́­ва вы́­ну предстоя́щии.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 12

Бла­го­да́ть Бо́­жию и ми́­лость нам пода́ти, про­ще́­ние же гре­хо́в и исправле́ния жи­тия́ ниспосла́ти проси́те нам у Го́с­по­да, святи́и Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно, и не преста́йте о нас пред ли­це́м Вседержи́теля Бо́­га моля́ще, я́ко стяжа́вшии к Не­му́ дерз­но­ве́­ние мно́гое. О сем усе́рд­но к вам при­па́­даю­ще, я́ко при́сных предста́телей и засту́пников на́­ших, про́­сим и благоумиле́нно зо­ве́м всех Твор­цу́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще многомо́щное предста́тельство ва́ше к Бо́­гу, Иоаки́ме и А́нно пра́веднии, ве­ли­ча́­ем возвели́чившаго вас Хри­ста́ Го́с­по­да, вос­пе­ва́­ем и рожде́нную от вас Пренепоро́чную Его́ Ма́­терь, вам же от усе́рдия на́­ше­го сия́ достодо́лжныя похвалы́ при­но́­сим:

Ра́дуйтеся, от восто́ка и до за́пада препросла́вленнии; ра́дуйтеся, стра́жие боже́ственнии, неусы́пно бдя́щии в мо­ли́т­вах к Бо́­гу о всех ве́р­ных.

Ра́дуйтеся, по́­мощь ва́шу бла­го­да́т­ную вся́цей душе́ христиа́нстей подаю́щии; ра́дуйтеся, во бла­ги́х мо­ле́­ния и про­ше́­ния бла­го­чес­ти́­вых исполня́ющии.

Ра́дуйтеся, ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных не­ду́­гов преизря́днии и безме́зднии цели́тели; ра́дуйтеся, благ вре́­мен­ных и ве́ч­ных всеусе́рднии и благоприя́тнии нам хода́таи.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Кондак 13

О святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно! Мо́­лим вас со усе́рдием и лю­бо́­вию, к подно́жию ног ва́ших при­па́­даю­ще: умоли́те Го́с­по­да Бо́­га из­ба́­ви­ти нас от по­ги́­бе­ли ве́ч­ныя, гре́шником угото́ванныя, да милосе́рдием Бо́­га на́­ше­го спаса́еми и ва́шими свя­ты́­ми мо­ли́т­ва­ми споспешеству́еми, бла­го­да́р­ствен­но вос­по­и́м Ему́ а́нгельскую песнь: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1-й «А́н­гел пред­ста́­тель …» и кондак 1-й «Избра́ннии от че­ло­ве́­чес­ка­го ро́­да …».

Мо­ли́т­ва

О присносла́внии Хри­сто́­вы пра́ведницы, святи́и Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно, предстоя́щии небе́сному Пре­сто́­лу Вели́каго Ца­ря́ и ве́­лие дерз­но­ве́­ние к Не­му́ иму́щии, я́ко от Пре­бла­го­сло­ве́н­ныя Дще́ри ва́шея, Пречи́стыя Бо­го­ро́­ди­цы и При­сно­де́­вы Ма­ри́и, воплоти́тися изво́лившему, к вам, я́ко многомо́щным предста́телем и усе́рдным о нас моли́твенникам, при­бе­га́­ем мы, гре́ш­нии и недосто́йнии. Моли́те бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, по дело́м на́­шим пра́ведно на ны дви́жимый, и да безчи́сленныя прегреше́ния на́­ша пре­зре́в, обрати́т нас на путь по­кая́­ния и на стезе́ за́­по­ве­дей Сво­и́х да утвер­ди́т нас. Та́же мо­ли́т­ва­ми ва́шими в ми́­ре жи­во́т наш сохрани́те и во всех бла­ги́х благо́е поспеше́ние испроси́те, вся я́же к животу́ и благоче́стию по­тре́б­ная нам от Бо́­га да́рующе, от вся́­ких на­па́с­тей и бед и на­пра́с­ныя сме́р­ти пред­ста́­тель­ством ва́шим нас избавля́юще, и от всех враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых защища́юще, я́ко да ти́­хое и безмо́лвное жи­тие́ по­жи­вем во вся́ком бла­го­че́с­тии и чис­то­те́, и та́­ко в ми́­ре вре́менное сие́ жи­тие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем по­ко́й, иде́­же ва́шим свя­ты́м умоле́нием да спо­до́­бим­ся Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го, Ему́­же со От­це́м и Пре­свя­тым Ду́­хом по­до­ба́­ет вся­кая сла́­ва, честь и по­кло­не­ние во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

праведным Богоотцам Иоакиму и Анне