Шрифт

Акафисты святым

Акафист святителю Иоасафу, епископу Белоградскому, чудотворцу

вятителю Иоасафу, епископу Белоградскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́нных во́инов му́жества насле́дниче и Христо́ва ста́да па́стырю предо́брый, свети́льниче ве́ры, на све́щнице Белогра́да возсия́вый, ни́щих пита́телю и о лю́дех ко Христу́ Бо́гу моли́твенниче, похва́льная воспису́ем ти́ раби́ Го́спода твоего́ от серде́ц на́ших, к любви́ твое́й вопию́ще:

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

И́кос 1.

А́нгел Бо́жий по́слан бы́сть от Богоро́дицы прообразова́тельное де́йствие соверши́ти и о́трока тя́ су́ща ма́нтиею святи́тельскою покры́ти, Иоаса́фе. Сие́ роди́тель тво́й зре́ти в виде́нии сподо́бився, слы́шаше и гла́с Цари́цы Небе́сныя глаго́лющ ти́: Довле́ет Ми́ моли́тва твоя́. Таково́му сла́достному гла́су вне́млюще, и мы́, гре́шнии, любо́вию вопие́м ти́:

Ра́дуйся, от ма́тере твоея́ в де́нь Рождества́ Пречи́стыя рожде́нный; ра́дуйся, покро́вом Богоро́дицы от рожде́ния твоего́ покрове́нный.

Ра́дуйся, сосу́де, от де́тства твоего́ Бо́гом избра́нный; ра́дуйся, под се́нию оби́тели Тро́ицы Святы́я Го́сподеви воспита́нный.

Ра́дуйся, роди́телей благочести́вых возлю́бленный сы́не; ра́дуйся, па́че при́сных твои́х возлюби́вый пусты́ню.

Ра́дуйся, во Ки́еве гра́де ра́зумом науче́ние кни́жное стяжа́вый; ра́дуйся, чи́стое се́рдце твое́ Го́сподеви отда́вый.

Ра́дуйся, до́м роди́телей твои́х Го́спода ра́ди оста́вивый; ра́дуйся, та́йно в Межиго́рскую оби́тель стопы́ твоя́ напра́вивый.

Ра́дуйся, ю́ный моли́твенниче пеще́ры те́сныя; ра́дуйся, презре́вый земна́я, возлюби́вый небе́сная.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́к 2.

Ви́дя о́браз ми́ра сего́ преходя́щ и сла́ву челове́ческую я́коже ды́м исчеза́ющу, от ю́ности мона́шеское житие́ возлюби́л еси́ и, отроча́ сы́й, моли́тве и слу́жбе Бо́жией зело́ прилежа́л еси́, Иоаса́фе, а́нгельскую пе́снь при́сно воспева́я Го́сподеви: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум тво́й, науче́нием кни́жным в Богоявле́нском бра́тстве просвеща́емый, богомы́слию преда́л еси́, Иоаса́фе, сокро́вища прему́дрости не себе́ собира́я, па́че же си́ми в Бо́га богате́я, моли́твою же и поще́нием во служе́ние Христу́ себе́ уготовля́я. Те́м же и во ю́ности твое́й сицевы́х ублаже́ний досто́ин яви́лся еси́:

Ра́дуйся, о́бразе чистоты́ и целому́дрия; ра́дуйся, рачи́телю благи́й смиренному́дрия.

Ра́дуйся, отри́нувый, я́коже со́р, ми́ра сего́ душетле́нныя сла́дости; ра́дуйся, омы́вый ду́шу твою́ слеза́ми чи́стыми мла́дости.

Ра́дуйся, де́вство твое́ нерастле́нно Го́сподеви сохрани́вый; ра́дуйся, прельще́ния во́зраста ю́наго победи́вый.

Ра́дуйся, весно́, луча́ми благода́ти осия́нная; ра́дуйся, у́тро, доброде́тельми облагоуха́нное.

Ра́дуйся, я́ко Христу́ путе́м у́зким после́довал еси́; ра́дуйся, я́ко го́рняго Оте́чествия дости́гнути возжеле́л еси́.

Ра́дуйся, на ра́ло Госпо́дне ру́це твои́ возложи́вый; ра́дуйся, лица́ твоего́ николи́же вспя́ть обрати́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́к 3.

Си́лы ду́ха твоего́ во еди́но наме́рение совокупи́вый, во е́же Христу́ житие́ твое́ безразде́льне преда́ти, а́нгельский о́браз во ю́ности ра́нней восприя́л еси́, Иоаса́фе, и со ста́рцы вку́пе воспе́л еси́ Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я ору́жие непобеди́мое, кре́ст на се́рдце твое́м, ве́рою начерта́нный, проти́ву страсте́й и грехо́в сме́ртных, возраста́ющих на ны́, кре́пко ополчи́лся еси́, и, Го́споду побе́ды на ты́я враги́ дарова́вшу, сложи́л еси́ пе́снь честны́м доброде́телем, е́йже внима́юще, и мы́ благода́рными усты́ си́це ти́ воспева́ем:

Ра́дуйся, смире́ния о́бразе, и́мже горды́ня низлага́ется; ра́дуйся, благосе́рдия пра́вило, и́мже вся́ческая зло́ба побежда́ется.

Ра́дуйся, целому́дрия носи́телю и нечи́стых по́мыслов отраже́ние; ра́дуйся, любве́ кре́пкия рачи́телю и не́нависти истребле́ние.

Ра́дуйся, поста́ ору́жием от пле́на страсте́й свободи́выйся; ра́дуйся, кро́тости си́лою от гне́ва непра́веднаго огради́выйся.

Ра́дуйся, стра́же благоче́стия, от сна́ грехо́внаго ду́шу твою́ охраня́яй; ра́дуйся, доброде́телей содру́жеством от сме́ртныя тли́ ту́ю избавля́яй.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий, си́ми доброде́тельми в па́мяти христиа́н преукраше́нный; ра́дуйся, свети́льниче ве́ры, от Со́лнца Пра́вды во Ца́рствии Небе́снем возжже́нный.

Ра́дуйся, исто́чниче, в жи́знь ве́чную теки́й; ра́дуйся, на диа́вола кре́пце возмоги́й.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Кондак 4

Бу́рю искуше́ний и нападе́ний вра́жиих бо́дрственным житие́м твои́м утиша́я, от архиере́я Бо́жия на степе́нь свяще́нства возведе́н бы́л еси́, и со вся́ким смиренному́дрием на ра́мена твоя́ бре́мя служе́ния церко́внаго во честне́м Ки́еве подъя́л еси́, ко святы́ням гра́да сего́ при́сно припа́дая, иде́же и додне́сь и́ноцы и правосла́внии лю́дие вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаху бли́жнии и да́льнии о труде́х твои́х неуста́нных, Иоаса́фе, ка́ко пе́рвее во гра́де Лу́бнах оби́тель, тобо́ю благоукраша́емая, благословля́ше тебе́, игу́мена своего́, по си́х же Ла́вра Се́ргиева тобо́ю обнови́ся, ели́ко строе́нием домо́вным, та́ко и жития́ и́ноческаго исправле́нием. Того́ ра́ди гла́с наро́дный восхваля́ше тя́ си́ми:

Ра́дуйся, хра́мов святы́х иску́сный устрои́телю; ра́дуйся, честны́х оби́телей усе́рдный украси́телю.

Ра́дуйся, ревни́телю благоле́пия церко́внаго; ра́дуйся, па́че си́х рачи́телю де́лания духо́внаго.

Ра́дуйся, в се́рдце твое́м о́браз Христа́ носи́вый; ра́дуйся, Спаси́теля твоего́ до конца́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, пропове́дниче, его́же послу́шаше в сла́дость Росси́йская цари́ца; ра́дуйся, и́стины глаша́таю, не взира́яй на ли́ца.

Ра́дуйся, богомы́слию дея́ние приложи́вый; ра́дуйся, терпе́нию житие́м твои́м вся́ научи́вый.

Ра́дуйся, я́ко в по́те лица́ твоего́ Бо́га ра́ди труди́лся еси́; ра́дуйся, я́ко в по́двизе до́бре ду́х тво́й усоверши́л еси́.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́к 5.

Боготе́чней звезде́ послуша́ния, а́ки Вифлее́мстей, мы́сленно после́довав, обре́л еси́ Христа́, во хра́мине души́ твоея́ я́вльшася, о́тче преподо́бне, и тому́ во́лю твою́ подклони́л еси́. Те́мже и Госпо́дь, в боре́нии твое́м тя́ укрепля́я, в виде́нии повелева́ет Афана́сию, святи́телю Мга́рскому, на главу́ твою́ ру́це возложи́ти и те́м гряду́щая твоя́ возвести́ти, да со дерзнове́нием вопие́ши Царю́ Небе́сному: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше тя́ лю́дие Белогра́дстии наста́вника до́бра Боже́ственных уче́ний на престо́ле святи́тельстем я́вльшеся и оте́ческих преда́ний храни́теля ве́рна себе́ показу́юща, судию́ же нелицеприя́тна и па́стыря неусы́пна быва́юща, ра́довахуся зело́ и единоду́шне восхваля́ху тя́, глаго́люще:

Ра́дуйся, учи́телю и́стиннаго богопозна́ния; ра́дуйся, гони́телю волше́бства и гада́ния.

Ра́дуйся, обличи́телю злочести́ваго неве́рия; ра́дуйся, искорени́телю раско́ла и суеве́рия.

Ра́дуйся, вельмо́жу невозде́ржнаго свято́му посту́ научи́вый; ра́дуйся, уста́вы оте́ческия во оби́телех кре́пко водвори́вый.

Ра́дуйся, правосла́вныя и́стины насади́телю; ра́дуйся, учи́лищ благоче́стия покрови́телю.

Ра́дуйся, и́мже лати́нстии обы́чаи изгоня́ются; ра́дуйся, и́мже се́мена пра́вды Христо́вы посеява́ются.

Ра́дуйся, и́щущим науче́ния отве́рстая врата́; ра́дуйся, сла́вы Бо́жия немо́лчная уста́.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́к 6.

Пропове́дник сы́й Правосла́вия догма́тов, за́поведи Госпо́дни не усты́ то́кмо, но и все́м житие́м твои́м изъясни́л еси́, Иоаса́фе. Та́ко бо просвети́ся све́т тво́й пред челове́ки, я́ко, ви́девше до́брая дела́ твоя́, вси́ прославля́ху Отца́ Небе́снаго, Ему́же вся́кое дыха́ние пое́т хвалу́: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́вшу Со́лнцу Пра́вды горе́ пред очи́ма твои́ма, но́щь греха́ на земли́ ни́зу не стра́шна бы́сть тебе́, Иоаса́фе святи́телю, от Го́спода я́коже на корабли́ ко́рмчий поста́вленный и руко́ю кре́пкою корми́ло его́ прие́мый. Те́мже досто́йно сла́вим тя́ и не умолчи́м, вопию́ще:

Ра́дуйся, па́стырю, не себе́ угожда́яй; ра́дуйся, ста́до Христо́во от волко́в хи́щных ве́рно огражда́яй.

Ра́дуйся, жезло́м пра́вды нече́стие сокруши́вый; ра́дуйся, небрегу́щия о святы́ни от Це́ркве Бо́жия отлучи́вый.

Ра́дуйся, огра́до кре́пкая непра́ведно оби́димым; ра́дуйся, защище́ние тве́рдое пра́вды ра́ди ненави́димым.

Ра́дуйся, чтеца́ смире́ннаго от кня́жеских слу́г защити́вый; ра́дуйся, презри́тели уста́вов церко́вных низложи́вый.

Ра́дуйся, надме́нных пра́ведный обличи́телю; ра́дуйся, непоко́рных стро́гий смири́телю.

Ра́дуйся, меча́ духо́внаго в но́жны не вложи́вый; ра́дуйся, вене́ц пра́вды от Го́спода получи́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Кондак 7

Хотя́ бы́ти па́стырь и́стинен, и́же своя́ о́вцы глаша́ет по и́мени, многоча́стне ве́си и гра́ды па́ствы твоея́ обходи́л еси́ не ну́ждею, но по Бо́зе, ниже́ непра́ведными прибы́тки, но усе́рдно, о́браз ста́ду подая́ во труде́х твои́х, и ше́ствиих, и боле́знех, непреста́нно поуча́я и облича́я и вся́ челове́ки призыва́я служи́ти Бо́гу и пе́ти Тому́: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́ваго не́ба и но́выя земли́ по обетова́нию Христо́ву ча́я и си́х ра́ди вну́тренняго челове́ка на вся́к де́нь обновля́я, посто́м пло́ть твою́ от рабо́ты истле́ния свободи́л еси́, Иоаса́фе прему́дре, и моли́твою криле́ ду́ху твоему́ возрасти́л еси́, и́мже и на́с гре́шных духо́вне воздвиза́еши, во е́же сла́вити тя́ и воспева́ти:

Ра́дуйся, во труде́х и боле́знех обреты́й небе́сныя ра́дости; ра́дуйся, в поще́ниих и бде́ниих вкуси́вый духо́вныя сла́дости.

Ра́дуйся, во страда́ниих твои́х пло́ть смири́вый; ра́дуйся, о́браз терпе́ния лю́дем яви́вый.

Ра́дуйся, сосу́де немощны́й, си́лы духо́вныя храни́лище; ра́дуйся, ста́мно скуде́льная, благода́ти вмести́лище.

Ра́дуйся, кади́ло благово́нных Бо́гу куре́ний; ра́дуйся, хра́мино святы́х песнопе́ний.

Ра́дуйся, та́ин Бо́жиих ди́вный строи́телю; ра́дуйся, ча́д Це́ркве благода́тный учи́телю.

Ра́дуйся, я́ко тебе́ А́нгели незри́мо сослужа́ху; ра́дуйся, я́ко от тебе́ де́мони дале́че отступа́ху.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́к 8.

Стра́нник в ми́ре се́м бы́в, го́рняя му́дрствовал еси́, а не земна́я, Иоаса́фе преподо́бне, и, помина́я после́дняя твоя́, моли́лся еси́ Христу́ Бо́гу, глаго́ля: в ча́с сме́рти моея́ приими́ ду́х раба́ Твоего́, во стра́нствии су́ща, да со все́ми святы́ми воспою́ Ти́: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Все́м се́рдцем твои́м и свято́ю любо́вию твое́ю ме́ньшей бра́тии послужи́л еси́, святи́телю Иоаса́фе, а́лчущих пита́я, до́мы си́рых и убо́гих согрева́я, свои́ма рука́ма дрова́ вдови́цам уготовля́я, ми́лостыни же твоя́ творя́ в та́йне. Но Го́споду изво́лившу, яви́шася ми́рови блага́я дела́ твоя́, я́же сла́вяще, взыва́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, дре́во благода́тное, от его́же плодо́в пита́ются а́лчущии; ра́дуйся, исто́чниче утеше́ний, от него́же напая́ются жа́ждущии.

Ра́дуйся, я́ко шу́йца твоя́ не ве́де, я́же творя́ше десни́ца; ра́дуйся, я́ко трапе́за твоя́ бы́сть утеше́ние су́щим в темни́цах.

Ра́дуйся, пи́щею твое́ю воево́ду опа́льнаго пита́вый; ра́дуйся, я́ко воспрети́ти сие́ тебе́ не возмо́же прави́тель лука́вый.

Ра́дуйся, разбо́йники, напа́дшия на тя́, сло́вом твои́м устыди́вый; ра́дуйся, еди́наго от ни́х к покая́нию коне́чному обрати́вый.

Ра́дуйся, ма́терей, млеко́м пита́ющих, благо́е защище́ние; ра́дуйся, о отроча́тех ма́лых му́дрое попече́ние.

Ра́дуйся, я́ко ми́лость и су́д во еди́но совокупи́л еси́; ра́дуйся, я́ко любо́вию твое́ю наро́дную любо́вь себе́ стяжа́л еси́.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Кондак 9

Вся́кую та́йну души́ челове́ческия прозрева́ше духо́вное о́ко твое́. Те́мже откры́ся тебе́ и гре́х иере́я о́наго, ле́ты у́бо согбе́ннаго, кля́твою же А́нгела Бо́жия на земли́ се́й свя́заннаго, его́же к покая́нию приве́д и Бо́гу примири́в, по Литурги́и Боже́ственней от грехо́внаго пле́на и у́з привре́меннаго жития́ изба́вил еси́, поя́ Всеми́лостивому Спа́су: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́й многовеща́нных па́че, гла́с наро́дный немо́лчно сла́вит тя́, Иоаса́фе блаже́нне. Те́мже и ны́не приими́ похвалы́ сия́ от все́х на́с, во умиле́нии серде́ц к тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, я́ко моли́твы твоя́ всено́щныя благода́ть Бо́жию на зе́млю низвожда́ху; ра́дуйся, я́ко дни́е твои́ многотру́днии бла́го Це́ркви и лю́дем приноша́ху.

Ра́дуйся, о овца́х слове́сных ста́да твоего́ па́стырское попече́ние при́сно явля́яй; ра́дуйся, чи́н церко́вный благоле́пно исправля́яй.

Ра́дуйся, бра́ни и сва́ры преще́нием твои́м укроти́вый; ра́дуйся, ми́рному житию́ пресви́теры и диа́коны научи́вый.

Ра́дуйся, я́ко в тебе́ но́вый сосу́д благода́ти откры́ся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю Пеща́нский о́браз Богома́тери яви́ся.

Ра́дуйся, та́ин серде́чных я́вное возвеще́ние; ра́дуйся, гряду́щих ди́вное прозре́ние.

Ра́дуйся, заве́та ева́нгельскаго ве́рный храни́телю; ра́дуйся, за́поведей церко́вных нелицеме́рный блюсти́телю.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́к 10.

Спасти́ от расхище́ния о́вцы твоя́ хотя́, во́лки лю́тыя жезло́м святи́тельским дале́че отгна́л еси́ от огра́ды церко́вныя, сло́вом же и́стины, я́коже мече́м обоюдоо́стрым, нападе́ния о́ных отрази́л еси́, Иоаса́фе, побе́дную пе́снь воспева́я Го́сподеви: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стено́ю кре́пкою огради́л еси́ лю́ди твоя́, блаже́нне, на основа́нии ве́ры сию́ положи́в, от ка́мений же наде́жды и любве́ ту́ю воздви́гнув и па́мятию по́двигов твои́х на ве́ки укрепи́в. Си́х ра́ди пе́снь слага́ем тебе́, взыва́юще:

Ра́дуйся, обы́чаев злы́х гони́телю, до́брых же защи́тителю; ра́дуйся, о́бласти твоея́ прему́дрый упра́вителю.

Ра́дуйся, Росси́йския страны́ ору́жие духо́вное; ра́дуйся, зерца́ло све́тлое пра́вды церко́вныя.

Ра́дуйся, человекоуго́дия ра́ди никого́же пощади́вый; ра́дуйся, мздоприи́мство я́ве обличи́вый.

Ра́дуйся, стра́ха ра́ди челове́ча две́ри пра́вды николи́же затвори́вый; ра́дуйся, еди́ному стра́ху Бо́жию се́рдце твое́ покори́вый.

Ра́дуйся, пла́менем гне́ва Госпо́дня враги́ ве́ры опаля́яй; ра́дуйся, я́рость гне́ва непра́веднаго кро́тостию утиша́яй.

Ра́дуйся, воево́до Христо́в неустраши́мый; ра́дуйся, па́стырю, вся́ любя́й и от все́х люби́мый.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́к 11.

Пе́ние хвале́бное прино́сим ти́ от смире́нных серде́ц на́ших, Иоаса́фе блаже́нне. Сие́ у́бо любо́вию твое́ю прия́ти не отврати́ся, а́ще и сладча́йшия гла́сы А́нгелов ны́не слы́шиши, на небеси́ Бо́гу пою́щих: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рному небеси́ угото́вав ду́х тво́й и ско́рый коне́ц жития́ земна́го проразуме́в, к погребе́нию же телесе́ твоего́ хра́мину угото́вити повеле́в, посети́л еси́ оте́ческий гра́д и роди́тели твоя́, по за́поведи Бо́жией те́м че́сть воздава́я и любо́вию сыно́вней души́ и́х в ве́ре и упова́нии усоверша́я, и́миже и на́с просвети́, Иоаса́фе блаже́нне, зову́щих:

Ра́дуйся, ста́рость роди́телей посеще́нием твои́м озари́вый; ра́дуйся, се́ла оте́ческая пред кончи́ною твое́ю благослови́вый.

Ра́дуйся, я́ко неду́зи ду́х тво́й я́коже зла́то очища́ху; ра́дуйся, я́ко доброде́тели твоя́ я́коже ка́мение драго́е сия́ху.

Ра́дуйся, кораблю́, напа́стьми бу́рь жите́йских неодоле́нный; ра́дуйся, сла́вно сверши́вший пу́ть, от Христа́ повеле́нный.

Ра́дуйся, я́ко тебе́ при́стань благоуте́шная пресве́тлое Не́бо яви́ся; ра́дуйся, я́ко тебе́ две́рь Ца́рствия Христо́ва откры́ся.

Ра́дуйся, я́ко всели́лся еси́ ду́хом твои́м в го́рняя селе́ния; ра́дуйся, я́ко и на земли́ оста́вил еси́ нетле́нен зало́г воскресе́ния.

Ра́дуйся, звездо́, на тве́рди духо́вней сия́ющая; ра́дуйся, моли́тво о на́с к Бо́гу неумолка́ющая.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́к 12.

Благода́ти неистощи́мыя зна́мение непререка́емое яви́ на́м Христо́с в нетле́нии моще́й твои́х, Иоаса́фе прему́дре, пред ни́миже лю́дие ве́рнии моля́щеся, от ви́димых к неви́димым духо́вне восходи́ти науча́ются, Бо́га же, ди́внаго во святы́х Свои́х, сла́вити и а́нгельски Ему́ воспева́ти: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще пра́ведное житие́ твое́, Иоаса́фе блаже́нне, сла́вяще труды́ твоя́ и восхожде́ния от сла́вы в сла́ву, зри́м и испове́дуем, я́ко кончи́на твоя́ рожде́ние бы́сть в жи́знь приснотеку́щую, ея́же струя́ми благода́тными и на́с, земны́х, окропля́еши и от боле́зней душе́вных и теле́сных, Го́споду изволя́ющу, свобожда́еши, неду́гующим и приско́рбным многоча́стне в виде́нии явля́яся и утеше́ние принося́, наипа́че же моля́щимся пред гробни́цею твое́ю неви́димо вне́млеши и ви́димо по́мощь подае́ши. Те́мже, благода́рственно воспева́юще тя́, глаго́лем:

Ра́дуйся, ра́дости приобщи́выйся, в печа́ли же су́щих не забы́вый; ра́дуйся, у́хо твое́ ко юдо́ли скорбе́й преклони́вый.

Ра́дуйся, я́коже Илиа́ Фесви́тянин, огне́м ре́вности по Бо́зе горя́й; ра́дуйся, стопа́ми Чудотво́рца Ми́р Лики́йских в хи́жины бе́дных входя́й.

Ра́дуйся, отча́янным неча́янное вспоможе́ние; ра́дуйся, разсла́бленным благода́тное укрепле́ние.

Ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами хро́мии хожда́ху; ра́дуйся, я́ко тобо́ю слепи́и зре́ние получа́ху.

Ра́дуйся, от многообра́зных неду́гов исцеля́яй; ра́дуйся, во́ины правосла́вныя на бра́ни охраня́яй.

Ра́дуйся, земли́ росси́йския защи́тниче ве́рный; ра́дуйся, Правосла́вия побо́рниче нелицеме́рный.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́к 13.

О пресла́вный па́стырю Белогра́дский, святи́телю Иоаса́фе! Приими́ ма́лое сие́ хвале́ние на́ше и моли́ Христа́ Бо́га, да изба́вит зе́млю Росси́йскую и вся́ страны́ христиа́нския от смертоно́снаго неве́рия я́звы, от вся́кия вражды́ и нестрое́ния, от вра́г ви́димых и неви́димых. Це́рковь же святу́ю да возрасти́т и укрепи́т, и вся́ ве́рныя ко Христу́ всеми́рному Па́стырю приведе́т, пою́щия Ему́: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м 1-й и́кос «А́нгел Бо́жий…» и 1-й конда́к «Избра́нных во́инов…».

Моли́тва пе́рвая.

О святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче Белогра́дский! Ве́руем гре́шнии и недосто́йнии, я́ко о́чи Госпо́дни на пра́ведных и у́ши Его́ на моли́тву и́х, и того́ ра́ди к моли́твам твои́м прибега́ем и хода́тайства твоего́ за на́с про́сим, по глаго́лу апо́стольскому упова́юще, я́ко любы́ твоея́ николи́же отпа́дает. Во гресе́х и боле́знех на́ших льну́ куря́щемуся и тро́сти сокруше́нней уподо́бихомся, и, а́ще живе́м, ми́лостию Бо́га живе́м и за моли́твы пра́ведник Его́. Приклони́ у́бо и ты́, о́тче пра́ведне, се́рдце твое́ к моле́нию на́шему, и предста́тельством твои́м да́ждь ро́ду христиа́нскому от Го́спода ми́р и благослове́ние. Правосла́вие укрепи́, нападе́ния же лука́внующих и беззако́нных на це́рковь Бо́жию отжени́. Умоли́ Отца́ небе́снаго изба́витися на́м от наше́ствия вра́жескаго, от междоусо́бий же и смяте́ний наро́дных, от губи́тельных пове́трий и смертоно́сныя я́звы, от гла́да, огня́, пото́па и ины́х бе́д и обстоя́ний. Испроси́ у Христа́ Бо́га душа́м на́шим кре́пость и телесе́м на́шим потре́бное здра́вие, боле́знем же исцеле́ние: хромы́м хожде́ние, слепы́м прозре́ние, разсла́бленным утвержде́ние, печа́льным утеше́ние и от все́х скорбе́й избавле́ние. Отпа́дшыя же лозы́ Христо́вы ве́тви па́ки с то́ю соедини́, ея́же и са́м прича́стник бы́ти сподо́бился еси́, да та́ко просла́вится тобо́ю пречестно́е и великоле́пое и́мя Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва ина́я, пред честны́ми моща́ми святи́теля глаго́лемая.

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Иоаса́фе! От да́льних и бли́жних градо́в и ве́сей соше́дшеся, во е́же на ме́сте по́двигов твои́х помоли́тися и многоцеле́бныя мо́щи твоя́ облобыза́ти, из глубины́ се́рдца взыва́ем к тебе́: жезло́м бла́гости, я́коже па́стырь до́брый, упаси́ заблу́ждшыя о́вцы ста́да Христо́ва, во дворы́ Госпо́дни сия́ всели́, огради́ на́с от собла́зна, ересе́й и раско́лов, научи́ во стра́нствии су́щих го́рняя му́дрствовати: разсе́янный у́м на́ш просвети́ и на пу́ть и́стины напра́ви, охладе́вшее се́рдце согре́й любо́вию ко бли́жнему и ре́вностию к исполне́нию веле́ний Бо́жиих, грехо́м и нераде́нием осла́бленную во́лю на́шу оживотвори́ благода́тию Ду́ха всесвята́го: да твоему́ па́стырскому гла́су после́дующе, сохрани́м в чистоте́ и пра́вде души́ на́ша, и та́ко, Бо́гу помога́ющу, небе́снаго ца́рствия дости́гнем, иде́же ку́пно с тобо́ю воспросла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва тре́тия, благода́рственная.

О вели́кий Святи́телю на́ш и чудотво́рче преди́вный Иоаса́фе, ско́рый помо́щниче к тебе́ припа́дающих! Ми́лостивно при́зри на на́с недосто́йных, со слеза́ми умиле́ния зде́ моля́щихся и благодаре́ние тебе́ по си́ле принося́щих. Благодари́м тя́, уго́дниче Христо́в, я́ко услы́шал еси́ моле́ния на́с недосто́йных и проси́мая на́м оби́льно дарова́л еси́. Ве́мы и усты́ испове́дуем, я́ко вои́стину Христу́ те́плый о на́с еси́ моли́твенник и, по да́нной ти́ благода́ти и да́ру, во спасе́ние все́м на́м потре́бная да́руеши: боля́щыя исцеля́еши, стра́ждущыя утеша́еши, ми́р и отра́ду ско́рбным сердца́м излива́еши, пла́чущыя ра́доватися твори́ти, печа́льныя ликова́ти содева́еши: роди́телем ча́да воздравля́еши, супру́гом подру́жия от одра́ сме́ртнаго возставля́еши, вражду́ющия умиротворя́еши, зави́стливыя твори́ши ми́лостивы, и вся́кия непра́вды кара́еши, я́коже и в житии́ твое́м пра́вды и милосе́рдия му́жественный ревни́тель бы́л еси́. Благодари́м тя́, Святи́телю, за вели́кая твоя́ и на́м явле́нная благодея́ния, и смире́нно мо́лимся тебе́ мы́ недосто́йнии: предста́тельствуй за на́с у престо́ла Христо́ва, и помози́ на́м па́мять при́сную твои́х благодея́ний и щедро́т на на́с излия́нных храни́ти, да во смире́нии се́рдца про́чее соверши́м житие́, и небе́сное да насле́дуем селе́ние Боже́ственное, моли́твами твои́ми, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва четве́ртая, о неду́гующих и стра́ждущих.

О вели́кий уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче на́ш Иоаса́фе, ско́рый помо́щниче и ди́вный чудотво́рче! При́зри ми́лостивно на ны́ неду́гующыя. Ве́мы, уго́дниче Христо́в, ве́мы, и усты́ и се́рдцем испове́дуем, я́ко по де́лом на́шым беды́ постиго́ша на́с. С разбо́йником благоразу́мным испове́дуем Го́сподеви, я́ко досто́йная по де́лом на́шым восприе́млем и зла́я сия́ я́коже раби́ неключи́мии терпи́м. Си́ми бо вре́менными муче́ньми Госпо́дь милосе́рдый сокруша́ет горды́ню и жестоковы́йное се́рдце на́ше, да ве́чныя избежи́м ка́зни, гре́шником угото́ванная: се́яхом бо се́мена жития́ своево́льнаго, и жне́м те́рния скорбе́й. Оба́че, немощни́и су́ще, но в покая́ние те́плое прише́дше, о се́м моли́тися дерза́ем, да гне́в Госпо́день на ми́лость к на́м преложи́тся, и тебе́, святи́телю Бо́жий и чудотво́рче, усе́рдно про́сим: проли́й те́плую моли́тву твою́ ко Христу́ Го́споду на́шему, ему́же дне́сь предстои́ши и мо́лишися о почита́ющих тя́ с любо́вию и смире́нным на твое́ предста́тельство упова́нием. Се́ бо в житии́ твое́м, Святи́телю Христо́в, ни еди́наго же скорбя́ща и ми́лости твоея́ прося́ща, грехи́ же своя́ испове́дающа, николи́же презре́л еси́. Умоли́ пра́веднаго судию́, да преложи́т гне́в пра́вды своея́ на ми́лование на́ше. Благода́тию его́ тебе́ да́нною, святи́телю милосе́рдый, уврачу́й на́ша не́мощи, боле́зней лю́тых тече́ния уста́ви, сме́рти отити́ повели́, и на покая́ние си́лу на́м да́руй. Ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, ю́ность уцелому́дри, супру́жества в чистоте́ и смире́нии утверди́, на́м же все́м послуша́ние трудолю́бное и ми́рное жи́тельство моли́твою твое́ю да́руй, да терпе́нием тече́м на предлежа́щий на́м по́двиг жития́ сего́ вре́меннаго, взира́юще на нача́льника ве́ры и соверши́теля Го́спода Иису́са. Ему́же сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва в де́нь прославле́ния святи́теля.

Вели́кий и пра́зднственный де́нь се́й, де́нь твоего́ на земли́ прославле́ния, святи́телю о́тче на́ш Иоаса́фе, земли́ на́шея сла́во и ра́дование вели́кое, приими́ сия́ смире́нная и те́плая моле́ния на́ша. Дне́сь зри́м испо́лнившийся глаго́л Госпо́день: прославля́ющыя Мя́ просла́влю. Се́ бо во дни́ земна́го жития́ твоего́ ничто́же иска́л еси́, то́чию же во́лю Бо́жию исполня́ти и ча́да па́ствы твоея́ упра́вити во спасе́ние, и того́ ра́ди мно́гия труды́, ско́рби, боле́зни, путеше́ствия подъя́л еси́. По сконча́нии же твое́м просла́ви тя́ милосе́рдый Госпо́дь, телеси́ твоему́ нетле́ние и си́лы целе́бныя дарова́вый; те́мже то́ки исцеле́ний моля́щимся источи́л еси́ и призыва́ющим тя́ неду́гующим и скорбя́щим мно́гажды явля́лся еси́, и утеше́ние и цельбу́ ско́рую те́м подава́я. Сего́ ра́ди, я́коже избра́нника Боже́ственныя благода́ти тя́ ве́дущи, Це́рковь Христо́ва просла́вите тя́ я́коже но́ваго чудотво́рца земли́ на́шея сподо́бися. Благослови́ у́бо и поми́луй, архиере́ю и́стиннаго Бо́га, лю́ди правосла́вныя. Да́руй и́м утеше́ние се́рдца, отра́ду и ми́р и ра́дость при́сную о Го́споде. Сохрани́ в ми́ре держа́ву Росси́йскую и лю́ди ея́ во и́стине утверди́, во́ином му́жество непоколеби́мое да́руй и вся́ лю́ди безпеча́льны сохрани́. Изжени́ вся́кую крамолу́ и крамо́льных челове́к лука́вая разруши́ сове́тования, па́че же те́х са́мых в покая́ние приведи́. Па́стырем и архиере́ем пода́ждь прему́дрость, чистоту́ и пра́ведное житие́, я́коже и са́м си́ми украша́лся еси́. Младе́нцем воспита́ние благо́е да́ждь, ю́ныя научи́, боля́щим и скорбя́щим здра́вие испроси́. Су́щим во труде́х терпе́ние и упова́ние посли́, бога́тым смиренному́дрие и ко бли́жним милосе́рдие да́руй. На́м же все́м ра́дость о Го́споде при́сную пода́ждь, да вси́ благода́рне тя́ ублажа́ем, глаго́люще та́ко: велича́ем тя́, святи́телю о́тче Иоаса́фе, и чти́м святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́с Христа́ Бо́га на́шего.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

вятителю Иоасафу, епископу Белоградскому