Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому праведному Иоанну Кронштадтскому, чудотворцу (другой акафист)

праведному Иоанну Кронштадтскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́нному во иере́ех, ди́вному уго́днику Бо́жию Иоа́нну, па́стырю и учи́телю, о царе́х моли́твеннику, ско́рбных уте́шителю, земли́ Росси́йския све́тлому свети́льнику, все́ житие́ свое́ на служе́ние Бо́гу и бли́жним посвяти́вшему, и мно́жество гре́шников на покая́ние обрати́вшему; мно́гим же боля́щим исцеле́ние у Бо́га испроси́вшему, похвалы́ вознесе́м, я́ко хода́таю на́шему и ско́рому помо́щнику. Ты́ же, о́тче, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свобожда́й, да зове́м ти́ хвале́бно:

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Икос 1.

Ангела-храни́теля своего́, еще́ шестоле́тен сы́й, в све́тлости неизрече́нней я́ве узре́л еси́, Иоа́нне, и́же и рече́ тебе́, я́ко по повеле́нию Госпо́дню всегда́ неви́димо сопрису́тствует и храни́т тя́ от все́х зо́л. Те́мже от ю́ности избра́нника Бо́жия тя́ ве́дуще, взыва́ем си́це:

Ра́дуйся, от младе́нства по предуве́дению Бо́гом избра́нный; ра́дуйся, от ю́ности в служе́ние Ему́ Того́ благода́тию призва́нный.

Ра́дуйся, а́нгела-храни́теля твоего́ из де́тства до́брыми нра́вы весели́вый; ра́дуйся, николи́же того́ чи́м опеча́ливый.

Ра́дуйся, яко незри́мый храни́тель тво́й я́ве тебе́ яви́ся; ра́дуйся, я́ко то́й всегда́ храни́ти тя́ обеща́ся.

Ра́дуйся, благочести́вых роди́телей ча́до возлю́бленное; ра́дуйся, те́ми изде́тска в стра́се Бо́жием воспита́нный.

Ра́дуйся, воздержа́нию от ю́ности себе́ обучи́вый; ра́дуйся, во убо́жестве и нищете́ млады́я дни́ своя́ препроводи́вый.

Ра́дуйся, я́ко благонра́вия твоего́ ра́ди благода́ть Бо́жия я́ве на тебе́ почива́ше; ра́дуйся, я́ко та́ лице́ твое́ всегда́ благоумиле́нно творя́ше.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Конда́к 2.

Ви́дим тя́, богому́дре Иоа́нне, от ю́на во́зраста благода́тию Бо́жиею осене́на бы́вша, и е́ю та́инственно на доброде́тельное житие́ наставля́ема и руководи́ма. Те́мже, иму́ще тя́ во о́браз на́м и подража́ние, уми́льно вопие́м Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 2.

Ра́зум тво́й измла́да в изуче́ние Свяще́нных и оте́ческих Писа́ний углуби́в, Иоа́нне, и из ни́х восприя́л еси́ оби́льно во́ду жи́ву, от исто́чника Свята́го Ду́ха проистека́ющую. Те́мже мо́лим тя́, умоли́ блага́го Го́спода, да сподо́бит прича́стники бы́ти сея́ живи́тельныя струи́ и на́с, взыва́ющих ти́ си́це:

Ра́дуйся, от младе́нчества чи́ста себе́ от страсте́й соблюды́й; ра́дуйся, благода́ть свята́го креще́ния це́лу и невреди́му сохрани́вый.

Ра́дуйся, чте́ние Боже́ственных Писа́ний усе́рдно возлюби́вый; ра́дуйся, сокрове́нный в ни́х смы́сл пра́во и до́бре уразуме́вый.

Ра́дуйся, во уче́нии кни́жнем прилежа́ние приме́рное показа́вый; ра́дуйся, в любому́дрии есте́ственнем и духо́внем сла́вно преуспе́вый.

Ра́дуйся, любому́дрием твои́м ми́ра пре́лести ско́ро распозна́вый; ра́дуйся, те́х се́тей, я́ко оре́л высокопа́рный, му́дре избежа́вый.

Ра́дуйся, се́верныя Росси́йския страны́ чу́дное и све́тлое воспита́ние; ра́дуйся, мра́ка грехо́внаго в лю́дех разгна́ние.

Ра́дуйся, все́м притека́ющим к тебе́ ско́рое вспоможе́ние подава́яй; ра́дуйся, многомо́щное на́м пред Бо́гом заступле́ние явля́яй.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Конда́к 3.

Си́ла благода́ти Бо́жия, недостаю́щая восполня́ющая, оби́льно излия́ся на тя́, Иоа́нне приснопа́мятне, егда́ от святи́теля Христофо́ра во иере́я рукополо́жен бы́л еси́, и гра́ду Кроншта́дту па́стырь учине́н; отто́ле бо нача́л еси́ учи́ти лю́ди е́же ве́рно служи́ти Святе́й Тро́ице и пе́ти Ей: Аллилу́ия.

Икос 3.

Име́я любо́вь Боже́ственную в се́рдце свое́м, му́дре Иоа́нне, и уста́вы воздержа́ния стро́го соблюда́я, удо́бь побора́л еси́ страсте́й двиза́ния, николи́же те́ми запя́т бы́в. Те́мже, я́ко му́ж си́лен, изше́л еси́ на де́лание ни́вы Госпо́дни: сло́вом, я́ко ра́лом, разрыхля́я отверде́вшая и оледене́вшая сердца́ челове́ческая, согрева́я та́ моли́твою и теплото́ю любве́ твоея́, и насева́я в ни́х се́мена и́скренняго покая́ния и живы́я ве́ры. Сего́ ра́ди воспису́ем ти́ похвалы́ таковы́я:

Ра́дуйся, избра́нный сосу́де Бо́жия благода́ти; ра́дуйся, даро́в небе́сных вмести́лище.

Ра́дуйся, все́м се́рдцем и все́м помышле́нием твои́м Бо́га возлюби́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди и ча́да твоя́ духо́вная и́скренне Того́ люби́ти научи́вый.

Ра́дуйся, за́поведи Бо́жия и уста́вы Це́ркве о посте́х опа́сно храни́вый; ра́дуйся, любо́вь твою́ к Бо́гу и бли́жним дея́ньми и уче́нии твои́ми прояви́вый.

Ра́дуйся, от ю́ности над страстьми́ воцари́выйся; ра́дуйся, сла́вен победи́тель над те́ми яви́выйся.

Ра́дуйся, в ми́ре пожи́вый преми́рно; ра́дуйся, на земли́ му́дрствовавый небе́сно.

Ра́дуйся, ца́рства Правосла́вно-Росси́йскаго сто́лпе непоколеби́мый; ра́дуйся, Правосла́вия и до́брых обы́чаев блюсти́телю непозы́блемый.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Кондак 4

Бу́рею мно́гих бе́д и волне́ний жите́йских одержи́мым, на́м помога́й, о́тче Иоа́нне, я́коже и в животе́ твое́м помога́л еси́ все́м, с ве́рою к тебе́ притека́вшим, да вси́ тобо́ю вспомоществу́еми, благода́рно о тебе́ пое́м Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 4.

Слы́шав апо́стола глаго́люща: «на́ше житие́ на небесе́х е́сть», и измла́да возжела́в насле́довати е́, маловре́менное сие́ житие́ не во угожде́нии пло́ти и страсте́м ижди́л еси́, Иоа́нне, но во очище́нии души́ от по́мыслов грехо́вных. Те́мже, иму́ще тя́ во о́браз богоуго́днаго жития́ и помо́щника во благоче́стии, взыва́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, све́та ева́нгельскаго в на́ша дни́ све́тлое блиста́ние; ра́дуйся, омраче́нных ду́ш вседе́йственное просвеще́ние.

Ра́дуйся, я́ко в Боже́ственная Писа́ния ве́сь у́м тво́й впери́л еси́; ра́дуйся, в ни́х бо стезю́ пра́вую в Ца́рствие небе́сное обре́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко вся́ дея́ния твоя́ све́т ми́ру бы́ша; ра́дуйся, я́ко тобо́ю Оте́ц Небе́сный ди́вно просла́вися.

Ра́дуйся, я́ко сло́во твое́ не бе́, я́коже кимва́л бряца́яй, ме́ртв, нечу́вствен; ра́дуйся, я́ко то́е бя́ше вои́стину жи́во и де́йственно.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ме́ртвии ду́хом ве́рою оживля́ются; ра́дуйся, я́ко па́дшии в бе́здну грехо́вную тобо́ю к покая́нию возбужда́ются.

Ра́дуйся, [я́ко тебе́ во дни́ на́ша яви́ Госпо́дь земли́ Росси́йстей я́ко проро́ка и апо́стола; ра́дуйся,] я́ко в тебе́ неустраши́маго обличи́теля и кре́пкаго противобо́рца враго́м и́стины ве́рнии обрето́ша.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Конда́к 5.

Звезда́ многосве́тлая земли́ Росси́йския, мра́к грехо́вный просвеща́ющая, яви́лся еси́, свяще́нне Иоа́нне. Те́мже и ны́не пода́ждь просвеще́ние сыно́м Росси́йским, тьмо́ю заблужде́ния объя́тым и во вла́сть нечести́вых преда́вшихся, да позна́ют свое́ окая́нство, и обрати́вшеся ко Го́споду, в покая́нии возопию́т Ему́: Аллилу́ия.

Икос 5.

Ви́девше Росси́йстии наро́ди вели́каго тя́ благоче́стия пропове́дника и многомо́щна пред Бо́гом моли́твенника и предста́теля, во мно́жестве отовсю́ду к тебе́ притека́ху, ини́и же издале́ча письмена́ тебе́ посыла́ху, исцеле́ния в боле́знех, сове́та в недоуме́ниих и утеше́ния в ско́рбех прося́ще, и улучи́вше жела́нная, благода́рственно тебе́ взыва́ху:

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый ми́ру свети́льниче; ра́дуйся, несре́дственный в моли́твах Бо́гу собесе́дниче.

Ра́дуйся, я́ко твоя́ моли́твы си́льны и многомо́щны Влады́ку умилостивля́ти; ра́дуйся, я́ко твое́ к Нему́ предста́тельство многоде́йственно бла́гость Его́ на щедрода́тельство подвиза́ти.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю, по ме́ре ве́ры, подаю́тся благода́тная исцеле́ния; ра́дуйся, я́ко неду́гующии прие́млют тобо́ю ско́рое неду́гов свои́х в здра́вие премене́ние.

Ра́дуйся, я́ко гре́шнии на покая́ние тобо́ю обраща́ются; ра́дуйся, я́ко безчи́ннии крамо́льницы тобо́ю вразумля́ются.

Ра́дуйся, я́ко безу́мнии глуми́телие над та́йнами ве́ры тобо́ю посрамля́ются; ра́дуйся, я́ко посмея́телие чуде́сных твои́х дея́ний тобо́ю подоба́ющее вразумле́ние прие́млют.

Ра́дуйся, скорбя́щих благода́тный уте́шителю; ра́дуйся, в недоуме́нии су́щих бла́гостный вразуми́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Конда́к 6.

Пропове́дником и́стины, богоно́сным отце́м подража́я, всего́ себе́ на служе́ние Бо́гу и бли́жним вда́л еси́, и са́н свяще́нства нося́, поко́я не ве́дал еси́, слу́жбы Бо́жия в хра́ме при́сно соверша́я и в доме́х ве́рных моле́бныя пе́ния воспева́я, нужда́ющимся же ще́дро благотворя́, та́ко наименова́ние благотво́рца и безсре́бренника стяжа́л еси́, Иоа́нне. Те́мже и по успе́нии твое́м, Росси́йстии лю́дие прославля́ют и́мя твое́, и ве́чную па́мять тебе́ возглаша́юще, пою́т Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 6.

Возсия́вый от Де́вы Христо́с Бо́г на́ш и тьму́ идолобе́сия све́том Ева́нгелия разгна́вый, яви́ тя, о́тче Иоа́нне, ве́рна и ре́вностна пропове́дника Своея́ и́стины, клевре́ты лука́ваго извраща́емыя. Те́мже, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, изба́ви от те́х зло́бы и кова́рства все́х воспева́ющих ти́ такова́я:

Ра́дуйся, служи́телю Христо́в изря́дный; ра́дуйся, во иере́ех уго́дниче Того́ преизя́щный.

Ра́дуйся, я́ко бы́л еси́ до́му Бо́жия стра́ж неусы́пный; ра́дуйся, я́ко пасо́мым твои́м бы́л еси́ от та́тей духо́вных кре́пкий храни́тель.

Ра́дуйся, писа́ньми твои́ми мно́гих от любве́ мирски́я к любви́ Христо́ве подви́гнувый; ра́дуйся, веща́ньми твои́ми любо́вь Бо́жию к челове́ком, в искупле́нии и промышле́нии на́м явле́нную, изъяви́вый.

Ра́дуйся, де́йствие Ду́ха Бо́жия на сердца́ челове́ческая удобопости́жно сказа́вый; ра́дуйся, та́йну моли́твеннаго с Бо́гом собесе́дования я́ве указа́вый.

Ра́дуйся, целому́дрие в зако́нном супру́жестве твое́м чуде́сно сохрани́вый; ра́дуйся, мно́гая ча́да духо́вная покая́нием породи́вый.

Ра́дуйся, в сердца́х ве́рных благу́ю па́мять по себе́ оста́вивый; ра́дуйся, я́ко па́мять сия́, я́ко пра́ведника, незабве́нна пребу́дет во ве́ки.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Кондак 7

Хотя́ Всеблаги́й Госпо́дь уте́шити ве́рныя лю́ди Своя́ и отврати́ти беззако́нных от злы́х де́л и́х, воздви́же тя́, проро́ка земли́ на́шей, я́коже не́когда Ниневи́и, гра́ду вели́кому, Ио́ну: да пропове́си гне́в Бо́жий, гряду́щий вско́ре на зе́млю на́шу, е́же и сбы́сться по твоему́ веща́нию, и́бо непока́яни в горды́ни свое́й пребы́хом и не восхоте́хом с тобо́ю смире́нно пе́ти Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 7.

Но́ва зна́мения гне́ва Бо́жия постиго́ша на́с, зане́ не восхоте́хом вня́ти богодухнове́нным твои́м глаго́лом: держа́ва бо Росси́йская паде́ся и лю́тым безбо́жником во вла́сть предаде́ся, и́же честны́я оби́тели и́ноческие разори́ша, святы́я хра́мы оскверни́ша, и вся́ благочести́выя лю́ди лю́те озло́биша, и мно́жество духо́внаго и мирска́го чи́на му́ченичестей сме́рти преда́ша. Те́мже из глубины́ души́ покая́ние Го́споду прино́сим, и к твое́й моли́тве прибега́ем, да проще́ние грехо́в на́ших и ми́лости Бо́жией сподо́бимся. Тебе́ же, я́ко предста́телю на́шему, уми́льно глаго́лем:

Ра́дуйся, покая́ния велегла́сный пропове́дниче; ра́дуйся, гряду́щаго гне́ва Бо́жия на лю́ди согреши́вшия нело́жный провозве́стниче.

Ра́дуйся, нече́стия людска́го громогла́сный обличи́телю; ра́дуйся, о исправле́нии те́х ре́вностный рачи́телю.

Ра́дуйся, ца́рства Правосла́вно-Росси́йскаго при животе́ твое́м кре́пкий опло́т бы́вый; ра́дуйся, от крамо́л во дни́ о́ны то́е сохрани́вый.

Ра́дуйся, Госуда́рей благочести́вых при́сный моли́твенниче и спобо́рниче; ра́дуйся, му́дрый те́х наста́вниче и храни́телю.

Ра́дуйся, о вла́сти ца́рстей, я́ко богоуста́вленной, мно́гая словеса́ провеща́вый; ра́дуйся, к послуша́нию и ве́рности зако́нной вла́сти то́й лю́ди тщали́во приводи́вый.

Ра́дуйся, моли́твами твои́ми престо́лы царе́й благочести́вых огражда́яй; ра́дуйся, суды́ пра́вы в лю́дех твори́ти те́х поуча́яй.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Конда́к 8.

Странноле́пный и ангелоподо́бный пу́ть жития́ земна́го соверши́л еси́, о́тче Иоа́нне: в ми́ре бо пожи́в в воздержа́нии и целому́дрии, и во всегда́шнем Бо́га славосло́вии вели́ким отце́м после́довал еси́. С ни́ми же ны́не на небеси́ Христу́ в весе́лии предстоя́, и моли́твы о ми́ре принося́, вы́ну пое́ши: Аллилу́ия.

Икос 8.

Вси́ правосла́внии лю́дие, я́коже в животе́ твое́м, та́ко и по преставле́нии, с ве́лиею любо́вию чту́т тя́, о́тче Иоа́нне, я́ко ве́лие дерзнове́ние к Бо́гу и́маши, и мо́лиши бла́гость Его́ о все́х к тебе́ притека́ющих, и та́ко взыва́ющих:

Ра́дуйся, блага́го ко́рене до́брое прозябе́ние; ра́дуйся, благочести́вых роди́телей честно́е рожде́ние и благо́е воспита́ние.

Ра́дуйся, я́ко ма́лая ве́сь Сура́, твоего́ ра́ди в не́й рожде́ния и воспита́ния, все́й земли́ Росси́йстей ве́дома сотвори́ся; ра́дуйся, я́ко гра́д Кроншта́дт твои́м в не́м служе́нием просла́вися.

Ра́дуйся, я́ко милосе́рдыми де́лы твои́ми вся́ земля́ Росси́йская напо́лнися; ра́дуйся, я́ко ве́сть о чу́днем и святе́м житии́ твое́м за преде́лы ея́ распространи́ся.

Ра́дуйся, я́ко писа́ньми твои́ми та́йна благода́тного с Бо́гом обще́ния изъясня́ется; ра́дуйся, я́ко си́ми писа́ньми све́т духо́внаго озаре́ния в сердца́ чту́щих я́ излива́ется.

Ра́дуйся, я́ко в писа́ниих твои́х чистота́ души́ твоея́ я́ве прозрева́ется; ра́дуйся, я́ко в ни́х, я́коже в зерца́ле, богоподо́бие души́ челове́ческия отобража́ется.

Ра́дуйся, я́ко богому́дрыми писа́ньми твои́ми не то́кмо лю́дие Росси́йстии, но и инозе́мнии ко благоче́стию своему́ назида́ются; ра́дуйся, я́ко те́ми писа́ньми и́стинная ве́ра возсиява́ет и мра́к ересе́й разгоня́ется.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Кондак 9

Вся́кое сло́во не довле́ет к похвале́ твое́й, о́тче Иоа́нне, ты́ бо Ду́хом Святы́м дви́жимь, от ю́ности Бо́гу усе́рдно послужи́л еси́: в изуче́нии Свяще́нных Писа́ний мно́га ле́та усе́рдно тружда́яся и ра́зум глубо́к стяжева́я, та́же о науче́нии отроко́в и о па́стве твое́й приле́жно пеки́йся, все́х поуча́л еси́ разу́мно пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 9.

Вити́и нечисти́вии и суему́дреннии и ве́ры хули́телие тобо́ю я́ве посра́млени бы́ша во злоче́стии свое́м, правосла́внии же в ве́ре утверди́шася, боговеща́нными твои́ми глаго́лы наставля́еми. Те́мже, восхваля́юще тя́, взыва́ем си́це:

Ра́дуйся, цевни́це, боговеща́нная; ра́дуйся, гу́сли Ду́ха сладкозву́чныя.

Ра́дуйся, словесы́ и писа́ньми твои́ми догма́ты ве́ры уясни́вый; ра́дуйся, веща́ньми твои́ми ве́рных смы́слы в Правосла́вии утверди́вый.

Ра́дуйся, мно́гих коле́блющихся в и́стинней ве́ре утверди́вый; ра́дуйся, гордели́ваго в суему́дрии хули́теля та́инств Це́ркве Христо́вы небоя́зненно обличи́вый.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю полки́ богобо́рцев побежде́ни бы́ша; ра́дуйся, я́ко со́нмы пасо́мых твои́м па́стырским раче́нием Ца́рствие небе́сное улучи́ша.

Ра́дуйся, ра́зума боже́ственнаго му́дрый изъяви́телю; ра́дуйся, та́инств церко́вных благогове́йный соверши́телю.

Ра́дуйся, благонаде́жный на́ш в Ца́рствие небе́сное руководи́телю; ра́дуйся, пути́ спаси́тельнаго на́ш и́стинный учи́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, полноту́ доброде́телей ева́нгельских в себе́ совокупи́л еси́, о́тче Иоа́нне: апо́стольское и святооте́ческое ве́ры испове́дание, му́ченическую в благоче́стии тве́рдость, всегда́шнее в моли́твах бо́дрствование, воздержа́ние и смире́ние, вку́пе же и по́двиги преподо́бных. Те́мже ны́не со святы́ми на небеси́ водворя́яся и непреста́нно Бо́га славосло́вя, помина́й на́с, сла́вную па́мять твою́ почита́ющих и пою́щих Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 10.

Царя́ Небе́снаго всеусе́рдный священнослужи́тель бы́в, о благоде́нствии земна́го оте́чества твоего́ ревнова́л еси́, правому́дренно поуча́я, е́же воздава́ти Бо́жие Бо́гови и ке́сареви ке́сарево. Сего́ ра́ди восхваля́ем тя́ си́це:

Ра́дуйся, ра́бе Бо́жий, благи́й и ве́рный; ра́дуйся, служи́телю Того́ усе́рдный.

Ра́дуйся, вся́ повеле́нная от Го́спода, тщали́во твори́вый; ра́дуйся, за́поведей Его́ иску́сный де́латель бы́вый.

Ра́дуйся, о вездесу́щии Бо́жии всегда́ помышля́вый; ра́дуйся, у́мным очесе́м свои́м Того́ вы́ну представля́вый.

Ра́дуйся, благочести́вых царе́й оте́чества твоего́, я́ко слу́г Бо́жиих, почита́вый; ра́дуйся, сло́вом твои́м и моли́твами в тру́днем по́двизе управле́ния и́м помога́вый.

Ра́дуйся, к попече́нию о благи́х Це́ркве и наро́да те́х подвиза́вый; ра́дуйся, от крамо́л и мяте́жей и́х оберега́вый.

Ра́дуйся, и ны́не о земли́ Росси́йстей и о все́х ца́рствах правосла́вных Бо́га умоля́яй; ра́дуйся, я́ко предста́тель еси́ все́х на тя́ наде́ющихся.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Конда́к 11.

Пе́сненными похвала́ми невозмо́жно е́сть изобрази́ти мно́жество о Бо́зе исправле́ний твои́х, о пречу́дне о́тче Иоа́нне, я́же соверши́л еси́ во все́м житии́ твое́м: немощны́я, моли́твами твои́ми, исцеля́я, бе́сы от челове́к изгоня́я, неду́говавшим пия́нством и ины́ми страстьми́ врачу́я, в нищете́ же и убо́жестве су́щия оби́льно ущедря́я, и все́м по коего́ждо потре́бе помога́я и благотворя́, во е́же благода́рно о тебе́ пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 11.

Свети́льника све́тла и прозорли́вца ди́вна тя́ Госпо́дь во дне́х на́ших, провозвести́вша гряду́щий гне́в Его́ на ца́рство Росси́йское, зане́ непока́яхомся про́поведию твое́ю. Те́мже, я́ко проро́ка Бо́жия и провозве́стника Того́ суде́б, ублажа́ем тя́ и в покая́нии взыва́ем:

Ра́дуйся, прови́дче ди́вный; ра́дуйся, бу́дущих собы́тий предсказа́телю нело́жный.

Ра́дуйся, дре́вним покая́ния пропове́дником ра́вный; ра́дуйся, гряду́щаго гне́ва Бо́жия на нераска́янныя гре́шники возвести́телю.

Ра́дуйся, покая́ния сладкогла́сный глаша́таю; ра́дуйся, смяте́нных серде́ц умири́телю.

Ра́дуйся, многомо́щный на́ш пред Бо́гом хода́таю; ра́дуйся, благонаде́жный на́ш пред Ни́м предста́телю.

Ра́дуйся, до́брый слове́сных ове́ц па́стырю, мно́жество заблу́дших ду́ш взыска́вый; ра́дуйся, от у́з темни́чных и сме́рти мно́гих свободи́вый.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Конда́к 12.

Благода́ть Бо́жия, ю́же прия́л еси́ сугу́бо во cвяте́м креще́нии и во иере́йстем рукоположе́нии, не вотще́ в тебе́ бы́сть, о́тче Иоа́нне: раче́нием бо твои́м употреби́л еси́ сию́ на по́льзу мно́гим и во сла́ву Дарода́теля ея́; све́тлостию бо жития́ твоего́ и де́лы милосе́рдными вели́кий уго́дник пред Бо́гом яви́лся еси́, и от мно́жества у́ст, тобо́ю духо́вно и теле́сно облагоде́тельствованных, возно́сится Тому́ вели́кая пе́снь: Аллилу́ия.

Икос 12.

Пою́ще богоуго́дное твое́ от ю́ности житие́, и духо́вное от си́лы в си́лу восхожде́ние, ублажа́ем пра́ведную твою́ кончи́ну и сла́вное погребе́ние благода́тных твои́х моще́й, ве́чный поко́й обре́тших в созда́нней тобо́ю деви́чей оби́тели. Ве́руем же, я́ко и свята́я душа́ твоя́ упоко́ися в пресве́тлых ра́йских селе́ниих, я́же насле́довати помози́ и на́м, возглаша́ющим ти́ похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, тече́ние вре́менныя жи́зни ра́вно и богоуго́дно сконча́вый; ра́дуйся, ве́ру пра́вую непоро́чну сохрани́вый.

Ра́дуйся, ми́рною христиа́нскою кончи́ною пра́ведность твою́ извести́вый; па́дуйся, поко́й ве́чный на небеси́ со святы́ми получи́вый.

Ра́дуйся, ра́дости пра́ведных во оби́телех ра́йских причасти́выйся; ра́дуйся, со мно́жеством ду́ш, тобо́ю спасе́ние улучи́вших, блаже́нства ве́чнаго сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, с ца́рственными новому́ченики Ца́рство небе́сное насле́дивый; ра́дуйся, с ни́ми Царю́ Сла́вы предстоя́й и о избавле́нии оте́чества на́шего от безбо́жных вра́г моли́твы вознося́й.

Ра́дуйся, вели́кий Правосла́вия побо́рниче; ра́дуйся, непреодоли́мый благоче́стия защи́тниче.

Ра́дуйся, со́нными явле́ньми пресла́вно чудотворя́й; ра́дуйся, иносла́вныя ко Правосла́вию приводя́й.

Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вый Росси́йский свети́льниче и те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче.

Конда́к 13.

О, всечестны́й о́тче Иоа́нне, не кроншта́дтский то́кмо, но и всеросси́йский, па́че же — всеми́рный свети́льниче и вели́кий Христо́в уго́дниче и чудотво́рче! Приими́ от на́с, недосто́йных, хвале́бное пе́ние сие́, и благоприя́тными твои́ми ко Бо́гу моли́твами изба́ви на́с от бе́д вре́менных и муче́ний ве́чных, да сподо́бимся с тобо́ю в Ца́рствии небе́снем ве́чно воспева́ти: Аллилу́ия.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды. Та́же и́кос 1-й: Ангела-храни́теля своего́... и конда́к 1-й: Избра́нному во иере́ех...]

Моли́тва свято́му пра́ведному отцу́ на́шему Иоа́нну, Кроншта́дтскому чудотво́рцу.

Святы́й пра́ведный о́тче на́ш Иоа́нне, вели́кий чудотво́рче и свети́льниче Ру́сския земли́! Ты́ во све́те пренебе́снем Христа́ Бо́га на́шего зри́ши, ми́лости Его́ за любо́вь твою́ сподобля́емь. Боже́ственныя благода́ти испо́лнен бы́в, Те́лом Христо́вым и Кро́вию Его́ при́сно пита́емь, изше́л еси́ на па́стырское де́лание да́же до ве́чера жи́зни твоея́. Оба́че не преста́л еси́ и ны́не от де́лания твоего́, во ве́ки живы́й во Христе́. Ве́мы, вели́кий па́стырю на́ш, я́ко свяще́нствовавшу ти́, ини́и милосе́рдию тобо́ю научи́шася, друзи́и же от нищеты́ и паде́ний грехо́вных тобо́ю возведе́нии бы́ша и зело́ возлюби́ша тя́, вся́кому добру́ и́х науча́юща. Те́мже мо́лим тя́: научи́ и на́с добро́ твори́ти, греха́ огреба́тися, о спасе́нии ду́ш на́ших пещи́ся, и во вся́ком де́ле бла́зе бу́ди на́м помо́щник благи́й, тебе́ бо сказа́ Бо́г ну́жды люде́й Свои́х, цели́телю и благоде́телю на́ш! Ве́мы и сия́, пра́ведный о́тче, я́ко вели́кий моли́твенник и чу́дный соверши́тель Безкро́вныя Же́ртвы ты́ бы́л еси́, испо́лнен сы́й ду́ха ве́ры, наде́жды и любве́ христиа́нския. Се́ бо Боже́ственную Литурги́ю соверша́я и о вручи́вших себе́ моли́твенному твоему́ заступле́нию пла́менно моля́ся, я́ко оте́ц чадолюби́вый все́х любо́вию твое́ю объима́л еси́, поминове́ние о ни́х творя́, да омы́ются грехи́ и́х святе́йшею Кро́вию Христо́вою. Те́мже и мы́, гре́шнии, упова́юще на любо́вь и по́мощь твою́, усе́рдно взыва́ем ти́: моли́ся, вели́кий па́стырю Ру́сския земли́, о бра́тии твое́й, архипа́стырех и па́стырех на́ших, да поживу́т по во́ли Бо́жией, я́коже пре́жнии пасты́ри, Бо́гу угоди́вшии, и да внуши́т Госпо́дь моле́ния и́х на вся́к ча́с. Моли́, чудотво́рче преди́вный, Всеми́лостиваго Спа́са на́шего о все́х неду́гующих и многообра́зне бе́дствующих, утеше́ния ча́ющих, да исцеле́ние и по́мощь прии́мут и да уте́шении бу́дут. Моли́ся Бо́гу, о́тче Иоа́нне, о де́тех и о́троцех уча́щихся, я́ко да позна́ют ти́и ве́ру Христо́ву и да поживу́т по ве́ре, возлюби́в кре́пко Го́спода на́шего, Пречи́стую Влады́чицу Богоро́дицу и вся́ святы́я, с ни́ми же и тя́, вои́стину до́брого отца́ и наста́вника и́х, и да соблюда́ют и́х а́нгели-храни́тели и́х, я́коже и тя́ а́нгеле-храни́телю тво́й соблюда́ше от прираже́ний вра́жиих. Ду́хом апо́стольския ре́вности о ве́ре Правосла́вной пламене́я, гро́зно и непреста́нно облича́л еси́ хулы́ искази́телей Ева́нгелия Христо́ва. Те́мже мо́лим тя́: порази́ и ны́не, уго́дниче Бо́жий, вся́ собла́зны и разделе́ния, толи́ко умно́жившияся ны́не, да поживу́т лю́дие правосла́внии в едине́нии и ми́ре, и в ве́рности Ма́тери свое́й, Це́ркви Христо́вой. К си́м же и сию́ вели́кую мольбу́ с ве́рою ти́ прино́сим: предста́тельствуй, вели́кий чудотво́рче и проро́че, ро́ду твоему́ явле́нный, у стра́шнаго престо́ла Го́спода Сла́вы, да пощади́т и поми́лует стра́ждущую зе́млю Ру́сскую, в не́й же толи́ко просия́ любы́ твоя́. И да изба́вит Госпо́дь лю́ди Своя́ от и́га лю́тых безбо́жник и го́рькаго мучи́тельства и́х. О, пречу́дный о́тче Иоа́нне, вели́кий иере́ю Бо́га Вы́шняго! Се́ о́браз тво́й честны́й лобыза́ем, ве́дуще, я́ко вели́кого засту́пника и уте́шителя дарова́ тя́ Госпо́дь лю́дем Свои́м. Испроси́ у́бо на́м ду́х покая́ния и обновле́ния и́стиннаго. Ве́мы, я́ко во дни́ земна́го жития́ твоего́ мно́гое мно́жество люде́й во святе́м хра́ме, го́рдость и смуще́ние отло́жше, пла́чуще и рыда́юще, о та́йных свои́х гресе́х я́ве ка́ющееся, чрез тя́ живи́тельное разреше́ние от Бо́га Спа́са приима́ху. Якоже тогда́ над ни́ми, простри́ и ны́не неви́димо благословля́ющую ру́ку твою́, и проще́ние грехо́в на́ших у Бо́га Милосе́рднаго испроси́. Посо́бствуй у́бо на́м про́чее вре́мя живота́ на́шего богоуго́дне преити́, да сподо́бимся святы́ми твои́ми моли́твами дости́гнути небе́снаго Ца́рствия, и та́мо вку́пе с тобо́ю, отце́м, моли́твенником и засту́пником на́шим, сла́вити Ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

праведному Иоанну Кронштадтскому