Шрифт

Акафисты святым

Акафист святым преподобным Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким чудотворцам

преподобным Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́ннии уго́дницы Госпо́дни и вели́цыи чудотво́рцы, свети́льницы Христо́вы Це́ркве пресве́тлии, облиста́вшии благоче́стия светлостьми́ пусты́ни Се́вернаго Помо́рия, и все́й стране́ Росси́йстей сия́ющии вы́ну чуде́с мно́жеством, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане, я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Го́споду, благоприя́тными свои́ми к Тому́ мольба́ми от вся́ких на́с бе́д и зо́л сохраня́йте, да ра́дующеся зове́м ва́м:

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

И́кос 1.

А́нгели вои́стину яви́стеся земни́и и челове́цы небе́снии житие́м ва́шим, преблаже́ннии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане: во пло́ти бо, я́ко безпло́тнии, а́нгельское соверши́сте жи́тельство на земли́, вся́ красоты́ ми́ра и наслажде́ния вре́менная я́ко уме́ты вменя́юще, чистото́ю же и поще́нием вы́ну к Бо́гу приближа́ющеся. Ему́же ны́не досто́йно со безпло́тными предстоя́ще, приими́те от любве́ на́шея приноси́мая ва́м хвале́ния сицева́я:

Ра́дуйтеся, Еди́наго Бо́га от всея́ души́ своея́ возлюби́вшии;

Ра́дуйтеся, от ю́ности Тому́ преподо́бием и пра́вдою послужи́вшии.

Ра́дуйтеся, возненави́девшии ми́ра сего́ тле́нныя красоты́;

Ра́дуйтеся, избежа́вшии му́дре жите́йских собла́знов и суеты́.

Ра́дуйтеся, к де́ланию за́поведей Госпо́дних все́ю любо́вию прилепи́вшиися;

Ра́дуйтеся, ми́ра сего́ и вся́каго пристра́стия ко о́ному удали́вшися.

Ра́дуйтеся, и́ноческое житие́ богоугожде́ния ра́ди себе́ предъизбра́вшии;

Ра́дуйтеся, те́сный и приско́рбный пу́ть все́ю душе́ю возлюби́вшии.

Ра́дуйтеся, му́дрии взыска́телие Христа́, би́сера вожделе́ннаго и драга́го;

Ра́дуйтеся, люботру́днии носи́телие Христо́ва бре́мене, ле́гкаго и блага́го.

Ра́дуйтеся, А́нгелом безпло́тным во пло́ти бре́нней подража́вшии;

Ра́дуйтеся, на земли́ жи́тельство небе́сное на́м показа́вшии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Конда́к 2.

Ви́дя себе́, свя́те Савва́тие, ра́ди мно́гих свои́х доброде́тельных исправле́ний, всю́ду в сопребыва́ниих и́ноческих почита́ема и ублажа́ема, и бе́гая су́етныя ми́ра сего́ сла́вы, взыску́я же ве́чнаго воздая́ния на небесе́х, устреми́лся еси́ ко ото́ку Солове́цкому, да та́мо вта́йне и ники́мже ви́димый порабо́таеши неви́димому и вся́ ви́дящему Бо́гу. Те́мже и улучи́в жела́емое, блаже́нным Ге́рманом к сему́ наставля́ем, ра́достно возопи́л еси́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум неукло́нно впери́в от утро́бы ма́терни к Бо́гу, и го́рняя вы́ну му́дрствуя и взыску́я, до́льних же всеце́ло отверга́яся, богому́дре Зоси́мо, поревнова́л еси́ житию́ преподо́бнаго Савва́тия, и во ото́це пу́сте, иде́же се́й богоуго́дне соверши́ по́двиги своя́, всели́лся еси́, да с ни́м насле́дуеши жи́тельство го́рняго Иерусали́ма. Те́мже во обои́х восхваля́юще пустынножи́тия рачи́тельство, зове́м ва́м:

Ра́дуйтеся, любве́ ра́ди Христо́вы, любо́вь в себе́ к ми́ру попра́вшии;

Ра́дуйтеся, вся́кую грехо́вную сла́дость ве́ка сего́ презре́вшии.

Ра́дуйтеся, подо́бницы Авраа́му не то́чию ве́рою и упова́нием, но и доброво́льным от ро́да своего́ и до́ма оте́ческаго преселе́нием;

Ра́дуйтеся, пусты́ни всекра́сная и благозла́чная насажде́ния.

Ра́дуйтеся, безмо́лвия тщали́вейшии рачи́телие;

Ра́дуйтеся, тру́дных подвиго́в пусты́нных и́скреннии люби́телие.

Ра́дуйтеся, в де́брех и гора́х па́че, не́же в се́лех ми́ра, изво́лившии примета́тися;

Ра́дуйтеся, в пусты́нях непроходи́мых, еди́ни во труде́х и соблюде́нии за́поведей Госпо́дних возлюби́вшии подвиза́тися.

Ра́дуйтеся, я́ко зла́то, искуси́вшиися в горни́ле пусты́ннаго озлобле́ния;

Ра́дуйтеся, до́блественне претерпе́вшии от бесо́в же и от люде́й мно́гая искуше́ния.

Ра́дуйтеся, проро́ку Бо́жию Илии́ и крести́телю Госпо́дню Иоа́нну нра́вом пустыннолю́бия подража́телие;

Ра́дуйтеся, до́блему Ге́рману единомы́сленнии сподви́жницы любобезмо́лвнии купножи́телие.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Конда́к 3.

Си́лы небе́сныя, в служе́ние посыла́емыя хотя́щим насле́довати спасе́ние, ди́вно послужи́ша ва́м, о дво́ице боголюби́вая. Егда́ бо насе́льницы мирсти́и, стужа́юще безмо́лвию твоему́, о́тче Савва́тие, жи́ти хотя́ху во о́строве бли́з тебе́ с жена́ми и ча́ды, а́нгели гро́зным преще́нием и наказа́нием жены́ ры́баревы воспяти́ша си́х от начина́ния богопроти́внаго: тебе́ же, о́тче Зоси́мо, во озиме́нии пребыва́вшему кроме́ бра́шна, а́нгельским служе́нием препода́шася потре́бная ко препита́нию. Сего́ ра́ди Бо́гу, спаса́ющему уго́дники Своя́, пои́м: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́ще ото́к морски́й во оби́телище себе́, ники́мже населя́емый, и в не́м пребыва́юще, а́ки в раи́ богозда́ннем, вне́ мяте́жей и волне́ний жите́йских, и кроме́ су́етных попече́ний, благоче́стно и богоуго́дно подвиза́стеся, о богоблаже́ннии, во дни́ и но́щи поуча́ющеся в зако́не Госпо́дни, и на вся́кий ча́с умо́м несмуще́нным и се́рдцем чи́стым вознося́ще усе́рдныя к Бо́гу моли́твы и моле́ния. Сего́ ра́ди ра́достию вопие́м ва́м:

Ра́дуйтеся, в зако́не Госпо́дни непоро́чно ходи́ти всегда́ восхоте́вшии;

Ра́дуйтеся, Го́спода своего́ пред очи́ма свои́ма при́сно име́вшии.

Ра́дуйтеся, стра́хом Госпо́дним вся́ пути́ своя́ огражда́вшии;

Ра́дуйтеся, в трезве́нии у́мнем все́ житие́ свое́ провожда́вшии.

Ра́дуйтеся, вся́ по́мыслы ума́ в послуша́ние Христо́во всеце́ло плени́вшии;

Ра́дуйтеся, чи́стыя ва́ша сердца́ в жили́ще Свято́му Ду́ху предста́вившии.

Ра́дуйтеся, не да́вшии сна́ очи́ма во всено́щных Го́сподеви предстоя́ниих;

Ра́дуйтеся, вы́ну претерпева́вшии ско́рби в поуче́нии сме́ртнем и в серде́чных ко Го́споду воздыха́ниих.

Ра́дуйтеся, с и́скреннею любо́вию подвиза́вшиися на славосло́вие Бо́жие и псалмопе́ния;

Ра́дуйтеся, се́рдцем и усты́ непреста́нныя возсыла́вшии к Бо́гу моле́ния.

Ра́дуйтеся, вну́трь се́рдца своего́ сокрове́нное Ца́рствие Бо́жие обре́тшии;

Ра́дуйтеся, восхожде́нии у́мными к небе́сным виде́нием восте́кшии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Кондак 4

Бу́рю жития́ сего́ многомяте́жнаго безбе́дно премину́сте, отцы́ Преподо́бнии, и свире́пыя во́лны страсте́й же и искуше́ний, от ми́ра и пло́ти и от духо́в зло́бы воздвиза́емыя, не погрузи́ша и не поколеба́ша корабля́ ду́ш ва́ших, ве́трилы моли́твы непреста́нныя окриля́емаго, и нестяжа́нием облегчава́емаго, благода́тию же Бо́жиею управля́емаго. Те́мже и достиго́сте к безмяте́жному приста́нищу живота́ ве́чнаго, вопию́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаще и ве́дуще от писа́ний Боже́ственных, я́ко вси́ подвиза́вшиися во благоче́стии, распина́ху пло́ть свою́ со страстьми́ и похотьми́, благочестному́дренно, о преподо́бнии, си́х по́двигом после́дствующе, подвиза́стеся умертви́ти у́ды своя́ су́щия на земли́, в поще́ниих, бде́ниих и во вся́ких труде́х и́ноческаго жития́ му́жески претерпева́юще ско́рби. Сего́ ра́ди, я́ко до́блия подви́жники благоче́стия, венча́ем вы́ хвале́нии сицевы́ми:

Ра́дуйтеся, телеса́ своя́ труды́ и боле́зньми воздержа́ния увяди́вшии;

Ра́дуйтеся, вся́ плотска́я мудрова́ния, на ду́х вою́ющая, ду́ху покори́вшии.

Ра́дуйтеся, покая́нными слеза́ми пла́мень страсте́й угаси́вшии;

Ра́дуйтеся, в пещи́ воздержа́ния ду́ши своя́ я́ко зла́то очи́стившии.

Ра́дуйтеся, ве́тхаго челове́ка со страстьми́ его́ совле́кшиися;

Ра́дуйтеся, оде́ждею безстра́стия и сла́вою нетле́ния досто́йно обле́кшиися;

Ра́дуйтеся, возненави́девшии вре́менную греха́ сла́дость;

Ра́дуйтеся, насле́довавшии на небеси́ несконча́емую ра́дость.

Ра́дуйтеся, пре́жде сме́рти, ми́ру и сласте́м его́ пло́ть свою́ распе́ншии;

Ра́дуйтеся, пре́жде воскресе́ния, сла́ву бу́дущия жи́зни в себе́ прояви́вшии.

Ра́дуйтеся, стезе́ю поста́ к насле́дию рая́, поте́ряннаго невоздержа́нием, пу́ть на́м указа́вшии;

Ра́дуйтеся, в телеси́ ме́ртвеннем и тле́ннем безсме́ртие и нетле́ние бу́дущаго ве́ка все́м предъяви́вшии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Конда́к 5.

Боготе́чныя и многосве́тлыя зве́зды яви́лися есте́, преподо́бнии отцы́ Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане, светоза́рными исправле́нии за́поведей Госпо́дних озаря́ющии ду́ши и сердца́ ве́рных, и препла́вающим в нощи́ грехо́внаго омраче́ния пучи́ну жите́йскаго мо́ря указу́ющии благонаде́жный пу́ть ко блаже́нному приста́нищу Небе́снаго Ца́рствия. Те́мже яви́вшему вы́, я́ко руководи́тели и наста́вники ко спасе́нию, благоде́телю Бо́гу пои́м: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше злоко́зненнии ненави́стницы спасе́ния челове́ческаго, нечи́стии ду́си тьмы́, богоуго́дное житие́ ва́ше, отцы́ преблаже́ннии, многообра́зная воздвига́ху на вы́ искуше́ния и страхова́ния, овогда́ в мы́сли и се́рдце всева́юще боя́знь и смуще́ние, овогда́ же преобразу́ющеся; в разли́чная привиде́ния ди́виих звере́й и га́д, с я́ростию устремля́хуся на вы́, ча́юще отврати́ти от по́двига богоуго́днаго и изгна́ти от пребыва́ния пусты́ннаго: вы́ же, тве́рдою ве́рою в Бо́га Промысли́теля возмога́юще и ору́жием моли́твы и воздержа́ния проти́ву враго́в ва́ших ополча́ющеся, до конца́ победи́сте и низложи́сте и́х держа́ву. Сего́ ра́ди, победи́тельную пе́снь пою́ще, взыва́ем к ва́м:

Ра́дуйтеся, во́ини духо́внии непобеди́мии;

Ра́дуйтеся, ору́жницы Христо́вы добропобе́днии.

Ра́дуйтеся, подви́жницы, проти́ву ко́зней лука́ваго му́жески ополчи́вшиися;

Ра́дуйтеся, столпи́ кре́пцыи, от нападе́ний вра́жиих не поколеба́вшиися.

Ра́дуйтеся, вся́ стре́лы диа́воли а́ки хвра́стие сокруши́вшии;

Ра́дуйтеся, вся́ стуже́ния того́ и страхова́ния ни во что́же вмени́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко во пло́ти су́ще, победи́сте враги́ безпло́тныя и неви́димыя;

Ра́дуйтеся, я́ко и во гробе́х лежа́ще, низлага́ете вра́жия ополче́ния.

Ра́дуйтеся, победоно́сцы сла́внии, венча́ннии от Небе́снаго Венцеда́теля;

Ра́дуйтеся, спобо́рницы до́блии ра́тующим на миродержи́теля тьмы́ ве́ка сего́.

Ра́дуйтеся, я́ко по́двигом ва́шим А́нгели удиви́шася;

Ра́дуйтеся, я́ко о сла́ве ва́шей собо́ри ве́рных возвесели́шася.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Конда́к 6.

Пропове́данное от а́нгел изволе́ние Бо́жие о населе́нии и́ночествующими ото́ка Солове́цкаго испо́лнися ва́ми, отцы́ преблаже́ннии Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане: се́ бо пусты́ня непло́дная и ненаселе́нная, по́ты же и слеза́ми ва́шими оби́льно напое́нная, показа́ся я́ко вертогра́д благоцвету́щий и ра́й слове́сный, иде́же ли́цы и́ночестии, ва́ми благонауче́ннии, плоды́ богоуго́дныя принося́ще, пою́т а́нгельскую Бо́гу пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́сте, отцы́ богоно́снии, све́том благоче́стия, я́ко свети́ла богосве́тлая, светоно́сными луча́ми ва́ших подвиго́в и доброде́телей просвеща́ющии всю́ду. Отону́дуже мы́, гре́шнии и тьмо́ю страсте́й помраче́ннии, во све́те ва́ших богоуго́дных дея́ний теку́ще ко дню́ све́та и спасе́ния, восхваля́ем вы́, пою́ще си́це:

Ра́дуйтеся, ученицы́ Христо́ви благопослу́шнии;

Ра́дуйтеся, Влады́ки своего́ раби́ блази́и и ве́рнии.

Ра́дуйтеся, трудолю́бнейшии виногра́да Христо́ва де́лателие;

Ра́дуйтеся, тщали́вейшии за́поведей Христо́вых исполни́телие.

Ра́дуйтеся, и́гу Христо́ва смире́ния и кро́тости благопоко́рне ра́мо свое́ подклони́вшии;

Ра́дуйтеся, во сле́д Христа́ Го́спода, учи́вшаго о нищете́, усе́рдно в нищете́ и нестяжа́нии после́довавшии.

Ра́дуйтеся, по словеси́ Го́спода, преше́дшии пу́ть вре́меннаго жития́ сего́, стезя́ми приско́рбными и те́сными;

Ра́дуйтеся, а́ки дожде́м, измы́вшии ду́ши своя́ то́ки сле́зными.

Ра́дуйтеся, красне́йшему ду́ш Жениху́ красоту́ де́вства своего́ сохрани́вшии;

Ра́дуйтеся, во вся́кой святы́ни, все́ми до́брыми де́лы Тому́ благоугоди́вшии.

Ра́дуйтеся, Го́спода своего́ просла́вившии в душа́х ва́ших и телесе́х;

Ра́дуйтеся, от Го́спода по достоя́нию просла́вленнии на земли́ и на небесе́х.

Ра́дуйтеся, Преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Кондак 7

Хотя́й спасти́ ва́ми мно́гия, Премилосе́рдый Бо́г яви́ ва́с бы́ти не то́чию наста́вники со́нма и́ночествующих, но я́коже боговеща́нныя пропове́дники, возвести́вшия и́мя Бо́жие в страна́х Лапла́ндии. Лю́дие бо, во о́нех ме́стех обита́ющии, и не ве́девшии дото́ле Бо́га, но прилежа́вшии весьма́ идолопоклоне́нию и нече́стию, во све́тлости ва́шего, о преподо́бнии, жития́, зна́мений же и чуде́с, узре́ша пе́рвую зарю́ спаси́тельнаго богове́дения и благоче́стия, и от ва́с научи́шася воспева́ти и́стинному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Ди́вно и пресла́вно соверши́вше пу́ть своего́ спасе́ния, чу́дную же и боголе́пную основа́вше оби́тель во спасе́ние и́ночествующим, блаже́нную восприя́сте живота́ своего́ кончи́ну, приснопа́мятнии отцы́ на́ши, Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане: оба́че, и по сме́рти ва́шей, при́сно жи́ви су́ще, на́с, ча́д свои́х, никогда́же оставля́ете, не ду́хом то́чию на́м при́сно спребыва́юще, но и мо́щи своя́ цельбоно́сныя на́м преда́вше, я́ко сокро́вище безце́нное. Сего́ ра́ди с ра́достию ублажа́ем вы́, зову́ще:

Ра́дуйтеся, до́брым по́двигом во все́м житии́ свое́м подвиза́вшиися;

Ра́дуйтеся, сла́вою и че́стию от Влады́ки своего́ Христа́ увенча́вшиися.

Ра́дуйтеся, я́ко привре́менно потруди́вшеся, в ве́чный поко́й внидо́сте;

Ра́дуйтеся, я́ко те́сным ше́ствовавше путе́м, к блаже́нству Ца́рства Небе́снаго достиго́сте.

Ра́дуйтеся, а́ще и не единоку́пно, но в ра́вных по́двизех подвиза́вшиися на земли́;

Ра́дуйтеся, за равноподви́жное житие́, ра́достию и весе́лием вку́пе наслажда́ющиися на небеси́.

Ра́дуйтеся, во ото́це пу́сте, я́ко гра́д, оби́тель и́ноком основа́вшии;

Ра́дуйтеся, со́нмы и́ноков о Христе́ Бо́зе во о́ней собра́вшии.

Ра́дуйтеся, стра́жи ста́ду своему́ приснобо́дреннии, и по дне́х вре́менныя жи́зни от де́л благотворе́ний не почива́ющии;

Ра́дуйтеся, сы́нове Ца́рствия, на Небесе́х живу́щии и земны́х не оставля́ющии.

Ра́дуйтеся, ду́хом ва́шим горе́ со А́нгелы святы́ми, и до́лу с на́ми гре́шными при́сно пребыва́ющии;

Ра́дуйтеся, от честны́х моще́й ва́ших струи́ ми́лости на все́х источа́ющии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Конда́к 8.

Стра́нную и пречу́дную, ве́лию же и прекра́сную узре́в на возду́се я́вльшуюся це́рковь, все́ же ме́сто о́но, на не́мже имя́ше возгради́тися оби́тель и́ноков, ви́дя неизрече́нным све́том осиява́емо, у́жасом испо́лнился еси́, о́тче Зоси́мо, от преди́внаго виде́ния. Оба́че, Бо́жие во о́ном открове́ние поразуме́в, на созида́ние оби́тели тебе́ поощря́ющее, ку́пно же и гряду́щую сла́ву ме́ста сего́ прозря́, умиле́нным се́рдцем и усты́ воспе́л еси́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вси́ правове́рнии росси́йстии лю́дие, прославля́юще ва́ше свято́е и равноа́нгельное житие́, во вся́ких ну́ждах и ско́рбех притека́ют к ва́шей по́мощи и заступле́нию, отцы́ досточу́днии: дана́ бо е́сть ва́м от Бо́га благода́ть, е́же моли́тися за ны́, избавля́ти же и спаса́ти от вся́ких бе́д и зо́л притека́ющия к ра́кам честны́х моще́й ва́ших, и на вся́ком ме́сте призыва́ющия свято́е ва́ше и́мя. Те́мже, испове́дающе чу́дная ва́ша благодея́ния, благода́рственная воспису́ем ва́м, зову́ще:

Ра́дуйтеся, исто́чницы Боже́ственных дарова́ний неизчерпа́емии;

Ра́дуйтеся, ми́лования и любве́ к лю́дем сосу́ди неиждива́емии.

Ра́дуйтеся, я́ко кади́ло благово́нное, о ми́ре моли́твы к Бо́гу вознося́щии;

Ра́дуйтеся, немо́лчными ва́шими хода́тайствы вся́кое благослове́ние от десни́цы Бо́жия на ны́ низводя́щии.

Ра́дуйтеся, су́щим в ско́рбех и ну́ждах изве́стнии помо́щницы;

Ра́дуйтеся, во обстоя́ниих и напа́стех ско́рии посо́бницы.

Ра́дуйтеся, в неду́зех цели́тели, и в бу́ри стра́ждущим благонаде́жнии ко́рмчии и изба́вители;

Ра́дуйтеся, во вся́ких бе́дах и искуше́ниих те́плии предста́тели и уте́шители.

Ра́дуйтеся, ве́рным, благоче́стно чту́щим ва́с, на сопроти́вныя спобо́рницы;

Ра́дуйтеся, всея́ земли́ Росси́йския избра́ннии моле́бницы и засту́пницы.

Ра́дуйтеся, на земли́ и на мо́ри чудеса́ пресла́вная содева́ющии;

Ра́дуйтеся, во вся́ концы́ призыва́ющим вы́ ско́рую по́мощь незави́стно простира́ющии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Кондак 9

Все́ми богокра́сными ле́потами доброде́телей украси́в себе́, прехва́льне Зоси́мо, наипа́че яви́лся еси́ красне́йший душе́ю же и те́лом, досто́йно пома́зався свяще́нства Боже́ственною ма́стию. Те́мже, егда́ во святе́м хра́ме соверша́л еси́ пред престо́лом Госпо́дним пе́рвую Боже́ственную слу́жбу, ви́деша вси́ лице́ твое́, облиста́нное све́том благода́ти, я́ко лице́ а́нгелово: ве́сь же хра́м, во изве́стное свиде́тельство досто́инства твоего́, испо́лнися ве́лия благоуха́ния. Сего́ ра́ди вси́, благодаря́ще Бо́га о свое́м па́стыре, ра́достным се́рдцем взыва́ху: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́йственными добровеща́ньми не́сть возмо́жно по достоя́нию воспе́ти и просла́вити мно́гая и неисче́тная, ве́лия же и пресла́вная, и вся́кое разуме́ние земно́е превосходя́щая, соверша́емая ва́ми, отцы́ преподо́бнии, на вся́кое вре́мя чудотворе́ния. Оба́че, да не яви́мся чрез немотствова́ние подо́бни рабу́, сокры́вшему сокро́вище своего́ Влады́ки, от у́ст, а́ще и не обуче́нных и сло́ва прему́дрости отню́д не иму́щих, любо́вию же то́чию и благодаре́нием дви́жимых, дерза́ем простира́ти пе́снь благодаре́ния в па́мять и прославле́ние чуде́с ва́ших, зову́ще си́це:

Ра́дуйтеся, чудотво́рцы великоимени́тии и благосла́внии;

Ра́дуйтеся, ду́ш и теле́с вра́чеве немздоприе́мнии.

Ра́дуйтеся, очеса́ слепы́х благода́тию Бо́жиею просвеща́ющии;

Ра́дуйтеся, немото́ю свя́занныя уста́ ко благоглаго́ланию разреша́ющии.

Ра́дуйтеся, рассла́бленных удесы́ исправля́ющии неможе́ние;

Ра́дуйтеся, хромы́м да́рующии правохожде́ние.

Ра́дуйтеся, плене́нных предста́тельством свои́м от у́з и плене́ния свобожда́ющии;

Ра́дуйтеся, ме́ртвыя си́лою Бо́жиею, ва́шим же умоле́нием воскреша́ющии.

Ра́дуйтеся, во вся́ких страсте́х и неду́зех соверша́ющии благода́тное исцеле́ние.

Ра́дуйтеся, томи́мым во обстоя́ниих и напа́стех да́рующии ми́р и духо́вное просветле́ние;

Ра́дуйтеся, иду́щим во сле́д Го́спода путе́м те́сным и приско́рбным подаю́щии боже́ственное вспоможе́ние.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Конда́к 10.

Спасе́ния по́двиг до́бре соверши́в, жития́ же сего́ вре́меннаго отреша́яся и отходя́ к животу́ ве́чному и блаже́нному, Зоси́мо богоблаже́нне, утеша́л еси́ ученики́ твоя́, глаго́ля я́ко, разлуча́яся с ни́ми теле́сне, неотсту́пен бу́деши от ни́х и оби́тели твоея́ твои́м ду́хом. Отону́дуже и саме́ми де́лы сло́во твое́ исполня́яй явля́ешися, не то́чию неви́димо сопрису́тствуя на́м и назира́я вся́, но и ви́димо мно́гажды, вку́пе со блаже́нным Савва́тием, явля́яся во вре́мя благопотре́бно призыва́ющим ва́с в по́мощь и вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ необори́мая и покро́в тве́рдый, спасе́ния забра́ло и ору́жие побе́ды бы́ша на́м, отцы́ преподо́бнии, те́плые ва́ша к Бо́гу моли́твы, в де́нь бра́ни о́ныя лю́тыя, егда́, по грехо́м и беззако́нием на́шим, врази́ кре́пцыи и бранноиску́снии со огне́м и мече́м нападо́ша на ны́ в достоя́нии ва́шем, во е́же сокруши́ти святы́ни ва́ша и положи́ти я́ в разоре́ние и попра́ние, духо́вная же ча́да ва́ша победи́ти и погуби́ти сме́ртию безго́дною; оба́че, нико́еже зло́ возмо́гше сотвори́ти, са́ми наипа́че ти́и испо́лнишася студа́ и безче́стия, упова́ющии же на по́мощь ва́шу препоя́сашася ра́достию и весе́лием о свое́м спасе́нии. Благодаря́ще у́бо о се́м Бо́га, испове́дуем ку́пно ва́ше хода́тайство и заступле́ние, и вопие́м ва́м те́пле из глубины́ души́:

Ра́дуйтеся, па́стырие до́брии, от враго́в губи́тельных ста́до свое́ защища́ющии;

Ра́дуйтеся, я́ко орли́ под крило́ма свои́ма птенцы́ своя́ покрыва́ющии.

Ра́дуйтеся, покро́вом моли́тв свои́х в де́нь бра́ни на́с осени́вшии;

Ра́дуйтеся, гне́в Бо́жий, пра́ведно на ны́ дви́жимый, хода́тайством свои́м утоли́вшии.

Ра́дуйтеся, не да́вшии своего́ достоя́ния в попра́ние и расхище́ние;

Ра́дуйтеся, па́че наде́жды сохрани́вшии е́ от о́гненнаго запале́ния.

Ра́дуйтеся, упова́ющия на вы́ от губи́тельства сме́ртнаго свободи́вшии;

Ра́дуйтеся, от ра́ны и я́звы, от у́з и плене́ния ди́вно те́х сохрани́вшии.

Ра́дуйтеся, враго́в горды́ню и дерзнове́ние обрати́вшии в сту́д и́м и безче́стие;

Ра́дуйтеся, ны́, жи́тельствующия в оби́тели ва́шей, неискусобра́нныя и безору́жныя, оде́явшии в ра́дость и весе́лие.

Ра́дуйтеся, ве́ры и благоче́стия оте́ческаго неусы́пнии охрани́тели;

Ра́дуйтеся, за Оте́чество я́вльшиися и по сме́рти му́жественнии вои́тели.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Конда́к 11.

Пе́сни хвале́бныя и моле́ния всеумиле́нная принося́ще, долготу́ же пу́тную и опа́сности мо́ря ни во что́же вменя́юще, притека́ют к цельбоно́сным моще́м ва́шим ца́рие и кня́зи, святи́тели и вельмо́жи, бога́тии и убо́зии, бли́жнии и да́льнии, вся́к во́зраст и по́л, и вся́кое ве́рных совокупле́ние, и я́ко от неистощи́маго исто́чника, по коего́ждо свое́й потре́бе, прие́млюще оби́льная врачева́ния душе́вная же и теле́сная, прославля́ют и велича́ют Бо́га, такову́ю благода́ть ва́м дарова́вшаго, пою́ще: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́том Боже́ственныя благода́ти, в не́дрех земли́, в преди́вных зна́мениих и чудесе́х, от пе́рвых дне́й упокое́ния возблиста́вшия ва́ша мо́щи, достодо́лжно и пра́ведно ли́цы и́ночестии, от многоле́тнаго покрове́ния изне́сше, поста́виша со благогове́нием на све́щнице церко́внем, во хра́ме, и́мени ва́шему созда́ннем, благоче́стием вели́каго и свята́го подража́теля ва́ших подвиго́в, испове́дника и му́ченика, Святи́теля и первопресто́льника Росси́йскаго Фили́ппа. И мы́ ны́не, благоче́стно о сла́ве ва́шей веселя́щеся, обстоя́ще честны́я ра́ки моще́й ва́ших и любе́зно ты́я облобыза́юще, велегла́сно зове́м ва́м:

Ра́дуйтеся, свети́льницы пресве́тлии, на све́щнице церко́внем пресла́вно поста́вленнии;

Ра́дуйтеся, киво́ти честни́и, не ка́мением и зла́том, но благода́ти дарова́ньми украше́ннии.

Ра́дуйтеся, я́ко три́ зве́зды, озаря́ющии тьму́ полу́нощную;

Ра́дуйтеся, я́ко три́ столпа́, в преде́лех Се́вернаго Помо́рия утвержда́ющии ве́ру правосла́вную.

Ра́дуйтеся, исто́чницы ра́йстии, моря́ чуде́с излива́ющии;

Ра́дуйтеся, би́серие дража́йшии, Це́рковь Христо́ву украша́ющии.

Ра́дуйтеся, благоче́стия и доброде́тели светле́йшая зерца́ла;

Ра́дуйтеся, Це́ркви и Оте́чества необори́мая забра́ла.

Ра́дуйтеся, ра́йскаго исполне́ния кри́ни благово́ннейшии;

Ра́дуйтеся, лозы́ Боже́ственныя ро́зги благопло́днейшия.

Ра́дуйтеся, отцы́ всеблаже́ннии, прославля́емии горе́ от Бо́га и А́нгел, и до́лу ублажа́емии от челове́к;

Ра́дуйтеся, я́ко ра́дость ва́ша, свята́я и соверше́нная, пребыва́ет во ве́к.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Конда́к 12.

Благода́ть свою́ Боже́ственную, в телесе́х ва́ших обита́ющую, яви́ иногда́ Преблаги́й Бо́г благогове́йному и́ноку Ио́сифу во о́бразе дву́х столпо́в огнезра́чных, от земли́ до небе́с над гробы́ ва́шими вознося́щихся и сия́ющих све́том неизрече́нным: вои́стинну бо вы́ есте́, отцы́ преподо́бнии, духо́внии светоза́рнии столпи́, све́тлостию высо́ких доброде́телей и све́том богозна́ния, зна́мений же и чуде́с, озари́вшии пресве́тло духо́вную тьму́ в страна́х полу́нощных. Сего́ ра́ди Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́, пои́м: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще в пе́снех по́двиги и труды́ ва́шего богоуго́днаго жития́, пресла́вная же соде́яная и содева́емая во вся́ком ро́де благотворе́ния и чудотворе́ния восхваля́юще и прославля́юще, недоуме́ем, отцы́ досточу́днии, ка́ко ва́с по до́лгу возъимену́ем: мно́гия бо су́ть ва́ша доброде́тели и дарова́ния, сего́ ра́ди мно́гая прили́чествуют ва́м и именова́ния. Оба́че, во мно́гих ма́лыми удовля́ющеся, сия́ ва́м с любо́вию воспису́ем:

Ра́дуйтеся, а́нгели земни́и, я́ко а́нгельским жи́тельством на земли́ пожи́сте;

Ра́дуйтеся, челове́цы небе́снии, я́ко земноро́дни су́ще, возненави́десте земна́я, небе́сная же возлюби́сте.

Ра́дуйтеся, по́стницы терпели́вейшии, в при́снем поще́нии все́ житие́ свое́ проводи́вшии;

Ра́дуйтеся, пусты́нницы достохва́льнии, в пусты́нях незаходи́мых Го́сподеви послужи́вшии.

Ра́дуйтеся, учи́телие и наста́вницы, руководя́щии свои́ми де́лы на пути́ спасе́ния;

Ра́дуйтеся, вожди́ духо́внии, мно́гих ду́ши возводя́щии в небе́сная селе́ния.

Ра́дуйтеся, му́чеником единонра́внии, я́ко му́жески бра́вшиися со страстьми́;

Ра́дуйтеся, апо́столом подража́телие, просвети́вшии тьму́ неве́рия богове́дения светлостьми́.

Ра́дуйтеся, проро́ком подо́бницы, та́йных и бу́дущих прове́дением и прорече́нием;

Ра́дуйтеся, все́м святы́м единоче́стнии, подвиго́в ра́ди и богоугожде́ния.

Ра́дуйтеся, таи́нницы благода́ти и чуде́с соверши́телие преди́внии;

Ра́дуйтеся, гра́ждане небе́снии и дру́зи Бо́гу и святы́м Его́ при́снии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане.

Конда́к 13.

О преподо́бнии отцы́ на́ши, Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане! Приими́те благоутро́бно от на́с смире́нных и недосто́йных сия́ возноси́мая ва́м хвале́ния, и благоприя́тными ва́шими к Бо́гу мольба́ми огради́те ны́ от вся́кия беды́ и напа́сти, от неду́га и гла́да, от огня́ и меча́, и наше́ствия иноплеме́нных. Наипа́че же сохрани́те ны́ ва́шим заступле́нием кре́пким от враго́в неви́димых, и́щущих ны́ погуби́ти, да избы́вше и́х многоко́зненных се́тей, пра́ведно и богоуго́дно поживе́м в ны́нешнем ве́це, и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии ку́пно с ва́ми воспева́ти Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва.

О преподо́бнии и богоно́снии отцы́ нaши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане, земни́и а́нгели и небе́cнии челове́цы, бли́жнии дру́зи Христо́вы и уго́дницы Бо́жии, оби́тели ва́шея сла́во и украше́ние, всея́ же се́верныя страны́, пaче и всего́ правосла́внаго Оте́чества на́шего необори́мая стено́ и вели́кое заступле́ние! Се́ мы́ недосто́йнии и многогре́шнии, с благогове́йною любо́вию ко святы́м моще́м ва́шим припа́дающе, ду́хом сокруше́нным и смире́нным се́рдцем приле́жно мо́лим вaс: моли́те непреста́нно благосе́рдаго Влады́ку и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́ко дерзнове́ние ве́лие к тому́ иму́щии, да не отсту́пит от на́с Его́ вседе́йствующая благода́ть, Покро́в же и заступлeние Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы на ме́сте се́м да пребу́дет, и да не оскуде́ют никогда́же и́стиннии ревни́тели а́нгельскаго жития́ во святе́й оби́тели се́й, иде́же вы́, богоно́снии отцы́ и нача́льницы, безме́рными труды́ и поще́нии, то́ки же сле́зными и всено́щными бде́нии, непреста́нными моли́твами и моле́нии нача́ло и́ноческому житию́ положи́сте. Е́й, уго́дницы святи́и, моли́твенницы к Бо́гу благоприя́тнейшии, те́плыми ва́шими к Нему́ мольба́ми огради́те и сохрани́те ны́ и свято́е селе́ние сие́ ва́ше от тру́са, пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и смертоно́сныя я́звы, от вражды́ и вся́ких нестрое́ний, от вся́кия беды́ и ско́рби и от вся́каго зла́: да непреста́нно на ме́сте се́м, в ми́ре и безмо́лвии, благоче́стно сла́вится пресвято́е и́мя Го́спода и Бо́га, и обрета́ют ве́чное спасе́ние и́щущии Его́. О преблаже́ннии отцы́ на́ши Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане! Услы́шите ны́ гре́шныя, во святе́й оби́тели ва́шей и под кро́вом ва́шего защище́ния недосто́йно жи́тельствующия, и благомо́щными ва́шими к Бо́гу хода́тайствы испроси́те душа́м на́шим грехо́в оставле́ние, жития́ исправле́ние и ве́чных бла́г восприя́тие в Небе́cнем Ца́рствии: все́м же ве́рующим, и́же на вся́ком ме́сте и во вся́кой ну́жде призыва́ют ва́с в по́мощь и заступле́ние, и и́же с благогове́йною любо́вию во оби́тель ва́шу притека́ют, не преста́ните излива́ти вся́кую благода́ть и ми́лоcть, сохраня́юще и́х от вся́кия сопроти́вныя си́лы, от вся́кия напа́сти и от вся́каго зла́го обстоя́ния, и подаю́ще и́м вся́ потре́бная к душе́вней и теле́сней по́льзе. Наипа́че же моли́те премилоcе́рдаго Бо́га, да утверди́т и укрепи́т Це́рковь Свою́ святу́ю и все́ на́ше правосла́вное Оте́чество в ми́ре и тишине́, в любви́ и единомы́слии, в правове́рии и благоче́стии да сохрани́т и соблюде́т во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва ина́я.

О преподо́бнии отцы́, вели́цыи засту́пницы в ско́рби и услы́шателие моли́тв, уго́дницы Бо́жии и чудотво́рцы Зоси́мо, Савва́тие и Гeрмане! Не забу́дите, я́коже обеща́стеся, посеща́ти ча́да ва́ша. А́ще бо и отидо́сте от на́с те́лом, но ду́хом при́сно с на́ми пребыва́ете. Мо́лим у́бо вы́, о преподо́бнии: изба́вите ны́ от огня́, от наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от тлетво́рных ве́тров, и от напра́сныя сме́рти, и от все́х прило́гов бесо́вских, находя́щих на ны́. Услы́шите на́с гре́шных, и приими́те моли́тву сию́ и моле́ние на́ше, я́ко кади́ло благово́нное, я́ко же́ртву богоуго́дну, и ду́ши на́ша, злы́ми де́лы и сове́ты и по́мыслы умерщвле́нныя, оживи́те, и я́коже уме́ршую отрокови́цу возста́висте, я́коже неисце́льныя ра́ны мно́гих исцели́сте, от духо́в нечи́стых зле́ му́чимых изба́висте, та́ко и на́с, содержи́мых во у́зах вра́жиих, изми́те, и от сете́й диа́вола изба́вите, из глубины́ прегреше́ний изведи́те, и ми́лостивым ва́шим посеще́нием и хода́тайством от враго́в ви́димых и неви́димых огради́те ны́ благода́тию и си́лою Всесвяты́я Тро́ицы, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобным Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким