Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Елеазару, Анзерскому чудотворцу

преподобному Елеазару, Анзерскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный угодниче Божий, светлостию жития твоего и чудес благодатию просиявый в пустыни севернаго Помория, преподобне отче наш Елеазаре! Хвалебныя песни приносим ти, подвиги твоя воспевающе. Ты же, яко благоприятный молитвенник ко Господу, от всяких нас бед свобождай, да зовем ти:

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Икос 1

Ангел житием и путеводитель многим ко спасению был еси, преподобне отче Елеазаре. Темже и мы ныне к твоему предстательству прибегающе, приносим ти хваления сицевая:

Радуйся, единаго Господа измлада возлюбивый; радуйся, чистоту душевную от юности сохранивый.

Радуйся, равноангельно поживый на земли; радуйся, яко со ангелы ликуеши на небеси.

Радуйся, на демоны мужественно ополчивыйся; радуйся, небесных видений сподобивыйся.

Радуйся, смирение сердца до конца сохранивый; радуйся, безмолвное житие тепле возлюбивый.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 2

Видевше благочестивии родители твои усердие твое ко иноческому житию, на сей спасительный путь тя благословити не отрекошася. Ты же, преподобне, из дому отеческаго абие изшед, во обитель Соловецкую устремился еси, еяже достиже, радостно воспел еси Богу: Аллилуия.

Икос 2

Разум богопросвещенный стяжав, мирскаго пристрастия избегл еси, пречудне Елеазаре, и подвиги плоть умертвив, образ добраго жития иноком преподал еси. Сего ради восхваляем тя сице:

Радуйся, отечество и род твой оставивый; радуйся, богатство и славу возненавидевый.

Радуйся, суровое житие возлюбивый; радуйся, Христу последовати возжелавый.

Радуйся, яко пристанища тихаго достигл еси; радуйся, яко спасению многих послужил еси.

Радуйся, грядущая прозираяй; радуйся, далече сущая провидяй.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 3

Сила Божия укрепляше тя на подвиги, блаженне Елеазаре, егда из обители преподобных Зосимы и Савватия изшед, в пустыню Анзерскаго острова вселился еси, идеже в безмолвии воспевал еси Богу: Аллилуия.

Икос 3

Имея молитву и крестное знамение яко щит непобедимый, досточудне Елеазаре, мужественно прогонял еси вражия ополчения, страховании многообразными на тя воюющая. Мы же яко воина Христова ублажаем тя сице:

Радуйся, темных духов прогонителю; радуйся, злокозненных их сетей разрушителю.

Радуйся, именем Иисусовым враги невидимыя отражавый; радуйся, мудрость духовную стяжавый.

Радуйся, на невидимую брань верою и молитвою вооруживыйся; радуйся, воин Христов непобедимь явивыйся.

Радуйся, полунощныя страны светильниче; радуйся, неусыпный о людех молитвенниче.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 4

Бурю искушений и бед враг рода человеческаго воздвизая на тя, доброподвижниче Елеазаре, аки от игумена посланный льстивно тебе является. Ты же молитвою Господнею того обличил еси и в бегство обратил еси, воспевая Богу: Аллилуия.

Икос 4

Слышав христолюбивый царь Михаил слух богоугоднаго твоего жития, преподобне Елеазаре, лице твое видети возжела: ты же, повелению цареву повинуяся, во стольный град притекл еси и о рождении первенца ему прорекл еси. Сего ради глаголем тебе сице:

Радуйся, дерзновение ко Господу стяжавый; радуйся, пророческаго дара исполненный.

Радуйся, христолюбиваго царя веру умноживый; радуйся, на хвалу Господню того подвигнувый.

Радуйся, честию царевою не превозносивыйся; радуйся, о славе единаго Бога возвеселивыйся.

Радуйся, яко твоею молитвою неплодие царицы прекратися; радуйся, яко плод благословен земли Российстей молитвою твоею даровася.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 5

Боготечная звезда иноком Соловецким являешися, отче Елеазаре, к небесному отечеству тех путеводящая, такожде и всех притекающих к раце мощей твоих умилением и верою просвещающая, вопиющих к Богу: Аллилуия.

Икос 5

Видеша ученицы твои, преподобне Елеазаре, царево к тебе благово-ление, и повеление его к построению храма во обители твоей прием-ше, радовахуся. Мы же, Господне на то благословение уведевше и видения чудесная тебе явленная воспоминающе, глаголем:

Радуйся, Христовы словесныя овцы ко спасению подвизаяй; радуйся, нерадивыя от сна греховнаго возбуждаяй.

Радуйся, ученики твоя неленостно в житии назидавый; радуйся, и по преставлении писаньми твоими тех сердца умиляяй.

Радуйся, словеса и учения святоотеческая в сердце твоем запечатлевый; радуйся, теми души ко спасению наставляяй.

Радуйся, верный подражатель богоносным учителем бывый; радуйся, искусный иноков наставник явивыйся.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 6

Провидец и провозвестник будущих и далече отстоящих яко близ сущих был еси, преподобне Елеазаре: темже и преставление духовнаго друга твоего за тридесять поприщ прозрел еси. Сего ради Богу, дивно прославляющему святыя Своя, поим: Аллилуия.

Икос 6

Возсияваше лице твое небесною радостию и духовным веселием, ангелоподобне Елеазаре, егда сподоблялся еси Божественных открове-ний и видений. Сего ради сице тебе зовем:

Радуйся, глас Божественный многажды слышавый; радуйся апостолу Павлу собеседник в видении бывый.

Радуйся, Христов лик присно во уме твоем предносивый; радуйся, многострадальнаго о Христе жития благий образ явивый.

Радуйся, на демоны воинствующим присный споборник бывый; радуйся, братию твою козни демонския прозирати научивый.

Радуйся, правыя веры добрый учителю; радуйся, сомнящихся вере мудрый наказателю.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 7

Хотяще злии человецы досаду тебе сотворити, и того ради глубокое море преплывше, дерзостно к келлии твоей с прещением приближишася; но Божественною силою во изступление ума впадше, окрест жилища твоего в недоумении блуждаху. Ты же, незлобив сый, молитвою тати оныя от таковаго помрачения исцелил еси и научил еси пети Богу: Аллилуия.

Икос 7

Дивно от Царицы Небесныя на подвиги наставляемь, преподобне отче, непоколебимь во твоем изволении блазе пребыл еси, и небесную славу улучити сподобился еси. Темже ублажающе тя, глаголем:

Радуйся, небесных видений достойный зритель бывый; радуйся, сосуде, Божия благодати преисполненный.

Радуйся, путь спасения ясно познавый; радуйся, житием твоим путь сей нам указавый.

Радуйся, безмолвия и молитвы учителю; радуйся, заповедей Господних верный блюстителю.

Радуйся, ангелоподобный человече; радуйся, монашескаго жития наставниче.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 8

Странствие досточудно совершил еси, чудотворче Христов Елеазаре, егда море преплывал еси с братиею, ладию твою молитвою от крушения посреде плавающаго леда избавил еси и спасл еси сущия в ней люди, воспевающия Богу песнь: Аллилуия.

Икос 8

Весь пламенем Божественныя любве объят был еси, преподобне Елеазаре, егда во острове пусте богомыслием непрестанным и плоти умерщвлением подвизался еси, душу убо молитвою питая, тело же веригами удручая. О сем хваляще тя, зовем таковая:

Радуйся, ветхаго человека в себе не пощадивый; радуйся, силою креста в подвизех себе утвердивый.

Радуйся, пустынное лишение доблественне претерпевый; радуйся, память смертную присно имевый.

Радуйся, власяницею и веригами плоть свою смиривый; радуйся, все плотское мудрование духу покоривый.

Радуйся, богодухновенных книг списатель бывый; радуйся, мудрость духовную возлюбивый.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 9

Вси жительствующии в богоспасаемой обители сей к раце честных мощей твоих сошедшеся днесь, приснопамятне Елеазаре, и памятию добродетелей твоих сердца умиляюще, приносим ти хвалебную песнь, ангельски поюще Богу: Аллилуия.

Икос 9

Витийственных словес плетение не довлеет восхвалити достойно чудотворения твоя, преподобне Елеазаре. Обаче любовию движими, восписуем ти сицевая:

Радуйся, вождю духовных воинов; радуйся, беснуемых свободителю.

Радуйся, приемый от Господа власть на духи нечистыя; радуйся, и по смерти твоей низлагаяй вражия на нас ополчения.

Радуйся, яко мощей твоих духи злобы устрашаются; радуйся, яко предстательством твоим всякия болезни исцеляются.

Радуйся, в пучине морстей плавающим помощниче; радуйся, обидимых защитниче.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 10

Спасения подвигом добре подвизался еси, приснопамятне Елеазаре. Темже от Господа венец нетления тебе сплетеся, егда святую душу твою предал еси в руце Вседержителя, воспевая ангельскую песнь: Аллилуия.

Икос 10

Царю превечному в Небеснем Царствии предстал еси, святе Елеазаре, отшед от временныя жизни. Мы же, молитвенника тя тепла пред Престолом Господним имуще, зовем сице:

Радуйся, от трудов времен-ных к покою вечному славно прешедый; радуйся, и нас труды богоугодныя возлюбити научаяй.

Радуйся, на земли Пресвятую Троицу присно славити обыкнувый; радуйся, Святей Троице ныне со ангелы предстояй радостно.

Радуйся, дерзновение молитвенное ко Господу стяжавый; радуйся, дар чудотворения свыше восприемый.

Радуйся, здравие болящим подаваяй; радуйся, во всякой нужде и беде сущим скоро помогаяй.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 11

Пения хвалебная угоднику Божию приносяще, о празднолюбцы, всечестную память его духовно торжествуим; подвиги же его и чудесная деяния прославляюще, воспоим Богу песнь: Аллилуия.

Икос 11

Светозарная звезда явился еси, отче Елеазаре, во мраце страстей нас сущих озаряющая и ко свету спасения приводящая всех вопиющих тебе таковая:

Радуйся, обитель твою и по смерти не оставляяй; радуйся, живущия в ней невидимо назираяй.

Радуйся, пищею духовною нас удовляяй; радуйся, на потребу телесную вся от Господа нам подаваяй.

Радуйся, в житии твоем молитве деннонощней братию научивый; радуйся, и по преставлении твоем в молитве нас укрепляяй.

Радуйся, скорбящих тайный утешителю; радуйся, страдальцев незримый посетителю.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 12

Благодать приял еси от Христа Бога, угодниче Христов Елеазаре, еже за ны, во обители твоей жительствующия, молитися. Темже ныне память твою любезно почитающия благослови и удовли нас ко славословию Бога с песнию: Аллилуия.

Икос 12

Поюще твоя чудеса и пророческий дар твой благоговейно почитаю-ще, все же богоугодное твое житие и многая исцеления, от раки твоея святыя болящим подаваемая, любовию воспоминающе, молим тя, угодниче Христов Елеазаре, твоего предстательства и нас грешных не отщетити, но прияти от нас хваления сицевая:

Радуйся, благодатию Пресвятыя Троицы освященный; радуйся, благодатию Пресвятыя Богородицы осененный.

Радуйся, в лице преподобных ублажаемый; радуйся, к великим чудотворцем Соловецким сопричтенный.

Радуйся, со всеми святыми прославляемый; радуйся, со ангелы Пресвятей Троице предстояй.

Радуйся, еще на земли Господа зрети сподобивыйся; радуйся, ныне Того лицем к лицу созерцаяй.

Радуйся, преподобне отче наш Елеазаре.

Кондак 13

О преподобне и богоносне отче наш Елеазаре! Приими ныне приносимая тебе хваления наша и святыми твоими молитвами в жизни сей нас от всякаго злаго обстояния сохрани, в будущей же вечнаго осуждения избави, да сподобимся купно с тобою и со всеми святыми воспевати в Троице славимому Богу: Аллилуия.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Молитва

О преподобне отче наш Елеазаре, безмолвнаго иноческаго жития в пустыни Анзерстей богоизбранный начальниче и основателю! Молим тя мы, смиреннии и недостойнии, обстояще священный гроб твой во храме Пресвятыя Троицы, имже место сие освятися и, сущия ради в тебе благодати пророческия, прославися; испроси, угодниче Божий, у Вседержителя Бога, в Троице покланяемаго, Емуже в дерзновении с лики святых предстоиши, да дарует православному народу нашему на враги победу и одоление, державе Российстей мир и утверждение, церквам благостояние и всем людем тишину, и благоденствие, и изобилие плодов земных. Угаси молитвами твоими разжженныя на ны стрелы диавольския, да не прикоснется нам злоба вражия, да благочестно скончавше временное житие, сподобимся наследовати Царствие Небесное и купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Елеазару, Анзерскому