Шрифт

Акафисты святым

Акафист собору Екатеринбургских святых

собору Екатеринбургских святых
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Честни́и и сла́внии святи́и Екатеринбу́ржстии, от ве́ка Бо́гови благоугоди́вшии, и в Ца́рствии Небе́снем дне́сь ликовству́ющии, похва́льная пе́ния прино́сим ва́м мы́ гре́шнии, вы́ же, я́ко иму́ще дерзнове́ние ко о́бщему все́х Влады́це и Го́споду, от вся́ких на́с бе́д и напа́стей свобожда́йте благоприя́тными ва́шими моли́твами, да со умиле́нием взыва́ем си́це: Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

И́кос 1.

Тро́ицы Святы́я Престо́ла стра́шнаго, я́ко А́нгели предста́телие торжеству́юще яви́стеся, на весе́лие все́х правосла́вных собира́юще, мы́ же ве́рою серде́чною от души́ подвиза́еми, и благогове́ния ду́хом исполня́еми, помина́ем сла́вныя по́двиги ва́ша, и гла́сы хвале́бными зове́м такова́я:

Ра́дуйтеся, Святы́я Тро́ицы честна́я и чи́стая селе́ния;

ра́дуйтеся, с Небесе́ бо дне́сь на́м возвеща́ете Тоя́ веле́ния.

Ра́дуйтеся, А́нгелов собесе́дницы, со Апо́столы и Проро́ки ны́не велича́емии;

ра́дуйтеся, в селе́ниих пра́ведных со все́ми святы́ми ра́вно ублажа́емии.

Ра́дуйтеся, бо́дрии на́ши блюсти́телие от наве́тов а́да преле́стных;

ра́дуйтеся, и лени́вых подвиза́ющии достиза́ти высо́т Небе́сных.

Ра́дуйтеся, сла́вными венцы́ на Небесе́х увенча́ннии;

ра́дуйтеся, те́плии хода́таи, от Бо́га на́м дарова́ннии.

Ра́дуйтеся, все́х на́с заступа́ющии во вся́кой нужде́ и ско́рби;

ра́дуйтеся, все́м на́м помога́ющии в соверше́нии де́л благи́х и до́брых.

Ра́дуйтеся, чистоты́ и целому́дрия преди́внии храни́телие;

ра́дуйтеся, е́же о Бо́зе жи́тельства и́стиннии люби́телие.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Конда́к 2.

Еди́наго на потре́бу иска́ти на земли́ прему́дренно подвиго́стеся, святи́и, е́же да́рует пресла́дкое в Ца́рствии Бо́жием на Небеси́ пребыва́ние, те́мже труды́ вся́ческими подвиза́стеся, и разли́чныя ско́рби, искуше́ния, гоне́ния и сме́рть со благодаре́нием претерпе́сте; и ны́не от жития́ сего́ в жи́знь ве́чную преше́дше, со А́нгелы при́сно пое́те: Аллилу́ия.

И́кос 2.

Це́ркве Небе́сныя и земны́я украше́ния яви́лися есте́, святи́и Екатеринбу́ржстии, вы́ бо я́ко не́кая прекра́сная ка́мения драгоце́нная просия́сте, и я́ко не́цыи ди́внии цве́ти ра́йстии процвето́сте пред Го́сподем, те́мже чту́ще мно́гия и пресла́вныя ва́ша я́же о Христе́ по́двиги, умиле́нным се́рдцем от души́ пое́м ва́м такова́я:

Ра́дуйтеся, серафи́мски ми́лости Бо́жия огне́м вы́ну горя́щии;

ра́дуйтеся, от зла́ бесо́вскаго а́ки кри́лы херуви́мскими ве́рныя заслоня́ющии.

Ра́дуйтеся, любве́ Бо́жия ве́яние благотво́рное лю́дем излия́вшии;

ра́дуйтеся, и́же всю́ си́лу де́монов а́ки ды́м разгна́вшии.

Ра́дуйтеся, поги́бшия о́вцы в ра́йскую вводя́щии сла́дость;

ра́дуйтеся, А́нгелом Небе́сным о ни́х принося́щии ра́дость.

Ра́дуйтеся, те́плии люби́телие ду́ш, Христо́вою Кро́вию искупле́нных;

ра́дуйтеся, гро́знии устраши́телие ми́ром, пло́тию и диа́волом побежде́нных.

Ра́дуйтеся, стра́шнии бесо́в лука́вых прогони́телие;

ра́дуйтеся, хра́брии зло́бных наве́тов и́х победи́телие.

Ра́дуйтеся, вся́ бе́ды и печа́ли от челове́к удаля́ющии;

ра́дуйтеся, все́м призыва́ющим ва́с ско́рую по́мощь посыла́ющии.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Конда́к 3.

А́ки созве́здие прекра́сное, украша́ющее не́бо Це́ркве Ру́сския, сия́ете, святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, вы́ бо све́т от присносу́щнаго Све́та Бо́жия прии́мше, вся́ ве́рныя озаря́ете честны́м ва́шим предста́тельством, те́мже в па́мяти ва́шей услажда́ющеся, пои́м просла́вльшему ва́с Влады́це Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3.

По́вести сла́вныя о претру́дных ва́ших по́двизех слы́шаще, удивля́емся, вы́ бо си́лою свы́ше осене́ннии су́ще, на вся́кую зло́бу врага́ ро́да на́шего до́блественно подвиго́стеся, те́мже безпреткнове́нне вся́ блага́я начина́ния ва́ша соверши́вше, кре́пкаго врага́ до конца́ низложи́ли есте́, сего́ ра́ди зове́м ва́м се́рдцем и усты́ такова́я:

Ра́дуйтеся, земна́я скороги́бнущая бла́га па́че ме́ры не хвали́вшии;

ра́дуйтеся, Небе́сная вечнопребыва́ющая воздая́ния улучи́вшии.

Ра́дуйтеся, мо́ря жите́йскаго во́ды го́рькия до́бре преше́дшии;

ра́дуйтеся, ве́ры Боже́ственныя о́гнь в сердца́ своя́ прие́мшии.

Ра́дуйтеся, все́х бо теплото́ю любве́ и́стинныя согрева́ете;

ра́дуйтеся, росо́ю бо непосты́дныя наде́жды уны́ние потопля́ете.

Ра́дуйтеся, ве́янием благода́ти Ду́ха Свя́та ве́рныя услажда́ющии;

ра́дуйтеся, тве́рдым ше́ствием в Ца́рствие Бо́жие де́моны ужаса́ющии.

Ра́дуйтеся, я́ко тя́жкия у́зы грехо́вныя сокруши́сте;

ра́дуйтеся, я́ко стопа́ми ле́гкими к Бо́гу восхо́д соверши́сте.

Ра́дуйтеся, пучи́ну зо́л моли́твою ва́шею изсуша́ющии;

ра́дуйтеся, пла́менем хода́тайства ва́шего ве́рных ду́ши ороша́ющии.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Кондак 4

Естество́ на по́двиг пону́дивше, святи́и Екатеринбу́ржстии, пачеесте́ственнаго воздая́ния от Царя́ все́х сподо́бистеся, вы́ бо дерзнове́ние по Бо́зе Вседержи́теле ре́вностне разжещи́ потща́вшеся, я́ко о́гнь небе́сный зе́млю осия́ли есте́, те́мже пресла́вному блиста́нию его́ удивля́ющеся, пе́снь хвале́бную прино́сим Бо́гу, Пода́телю благи́х: Аллилу́ия.

И́кос 4.

Тьмы́ бесо́вския свои́м е́же о Бо́зе де́ланием посрами́вше, и треволне́ний мо́ря жите́йскаго че́стно избе́гше, ко оти́шию Небе́сному во отра́ду Ца́рствия Бо́жия ле́гкими стопа́ми ве́ры пра́выя внидо́сте, и отту́ду призира́ете на пребыва́ние претру́дное Це́ркве Бо́жия в земли́ се́й многомяте́жней и плаче́вней; не лиши́те у́бо хода́тайства своего́ ва́м принося́щих пе́ния такова́я:

Ра́дуйтеся, от дре́ва жи́зни в раю́ сла́дости сподо́бившиися вкуси́ти;

ра́дуйтеся, устроя́ющии ду́ши на́ша о Го́споде плодоноси́ти.

Ра́дуйтеся, те́рния душепа́губных заблужде́ний растерза́ющии;

ра́дуйтеся, цве́ты доброде́телей произраща́ти ве́рным помога́ющии.

Ра́дуйтеся, я́ко ва́ми шу́ма многомяте́жнаго ми́ра сего́ исхища́емся;

ра́дуйтеся, я́ко вы́ну в ти́хость све́та Боже́ственнаго призыва́емся.

Ра́дуйтеся, благоле́пием добро́ты жития́ ва́шего А́нгелы увесели́вшии;

ра́дуйтеся, си́лою по́двиг ва́ших бесо́м печа́ль учини́вшии.

Ра́дуйтеся, высоты́ ра́ди ва́шего к Бо́гови устремле́ния на земли́ почита́емии;

ра́дуйтеся, смире́ннаго ра́ди земна́го жи́тельства на Небеси́ возвыша́емии.

Ра́дуйтеся, благоуха́нием бо хода́тайства своего́ вся́ ве́рныя достиза́ете;

ра́дуйтеся, смра́да бо грехо́внаго скоре́е удаля́тися науча́ете.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Конда́к 5.

Ра́зум богопросвеще́нный стяжа́вше, мирска́го пристра́стия избе́гли есте́, Христо́вы уго́дницы, изря́днии воево́ды ратобо́рцев за ве́ру Христо́ву, те́плии уте́шителие все́м напа́ствуемым и обремене́нным скорбьми́ мно́гими, от Го́спода просла́влени есте́ явле́нием чуде́с, и́миже собра́сте на́с умиле́нною душе́ю пе́ти Го́сподеви: Аллилу́ия.

И́кос 5.

А́ще и земни́ бы́сте, святи́и, спасе́ние и блаже́нство ра́йское по́двиги свои́ми унасле́довасте, ни в че́м же лише́ни су́ще, но ра́вную пла́ту с дре́вними ве́лиими святы́ми от Небе́снаго Домовлады́ки прие́мше; моли́те приле́жно, во е́же и на́м немощны́м и гре́шным житие́ сие́ вре́менное без поро́ка проводи́ти, да зове́м ва́м:

Ра́дуйтеся, посети́телие и помо́щницы в страсте́х бе́дствующим;

ра́дуйтеся, посрами́телие и наказа́телие на бра́тию свою́ наве́тствующим.

Ра́дуйтеся, незаходи́мая сия́ния зари́ мы́сленныя;

ра́дуйтеся, безу́мия бесо́вскаго помрачи́телие вы́спреннии.

Ра́дуйтеся, зве́зды у́тренния, на восто́це сия́ющия;

ра́дуйтеся, да́же и до за́пад сия́нии свои́ми досяза́ющия.

Ра́дуйтеся, мо́лнии, облистава́ющия се́вера и мо́ря преде́лы;

ра́дуйтеся, гро́ми, оглаша́ющии ю́га и пусты́ни уде́лы.

Ра́дуйтеся, ясносве́тлии би́сери, и́миже на́ша земля́ украша́ется;

ра́дуйтеся, во́ды живы́я исто́чницы, и́миже ва́р грехо́вный охлажда́ется.

Ра́дуйтеся, кри́ни се́льнии, ми́р в злосмра́дии неве́рия вла́ющийся облагоуха́ющии;

ра́дуйтеся, ке́дри мо́щнии, под се́нию свое́ю пу́тники от зно́я укрыва́ющии.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Конда́к 6.

Стра́нницы по сло́ву Апо́столову яви́стеся на земли́, Оте́чествия своего́ Небе́снаго взыску́ющии, святи́и Екатеринбу́ржстии, те́мже вся́кое сло́во ри́торское не довле́ет к досто́йному песнохвале́нию ва́шему, пачеесте́ственне бо подвиза́вшеся во пло́ти немощне́й, Бо́гом просла́влени яви́стеся, чуде́с бога́тством ва́с обогати́вшаго, мы́ же те́ми озаря́еми, благода́рственно пое́м Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 6.

Тве́рдо о Христе́ иму́ще тща́ние, яви́сте все́м, я́ко вся́кий во́зраст не неудо́бь быва́ет благоче́стию, а́ще осени́т свы́ше благода́ть Бо́жия, я́же немощна́я врачу́ющи и оскудева́ющая восполня́ющи, те́мже и вы́, уго́дницы Бо́жии, во вся́цем во́зрасте Бо́гу угоди́вше, доброде́тели разли́чныя удо́бно соверши́ли есте́, и ны́не пое́м ва́м такова́я:

Ра́дуйтеся, у́тро благода́ти Боже́ственныя житие́м свои́м возвеща́ющии;

ра́дуйтеся, Дне́ Госпо́дня и воздая́ния де́лом свои́м ча́ющии.

Ра́дуйтеся, ве́чер жития́ своего́ со смире́нием срета́вшии;

ра́дуйтеся, но́щь нестрое́ний жите́йских ве́рою освеща́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко сия́нием моли́твы мра́к отча́яния разгоня́ете;

ра́дуйтеся, я́ко ве́ры све́т в сердца́х жела́ющих ю́ обрести́ возжига́ете.

Ра́дуйтеся, ва́ми бо со́н губи́тельный от на́ших ве́жд удаля́ется;

ра́дуйтеся, ва́шею бо сла́вою бо́дрость в ду́ши на́ша вселя́ется.

Ра́дуйтеся, к пробужде́нию от мра́чнаго сна́ грехо́внаго ми́р зову́щии;

ра́дуйтеся, си́лу к соверше́нию безпреткнове́нному земна́го ше́ствия подаю́щии.

Ра́дуйтеся, учи́вшии нечу́вствие к добру́ а́ки зло́ преодолева́ти;

ра́дуйтеся, запове́давшии благи́х восприя́тие а́ки досто́инство похваля́ти.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Кондак 7

О́чи серде́чныя к Бо́гу устремле́ни иму́ще, святи́и, врагу́ на подви́жники при́сно ополча́ющеся, жесто́ким житие́м противуста́сте, пло́ть ду́хови покори́вше, и сла́вою земно́ю не уязви́стеся, все́ю душе́ю Бо́гови прилепи́вшеся, те́мже и чудесы́ свои́ми всю́ зе́млю Ру́сскую исполня́ете, благогове́йно взыва́юще чуде́с Творцу́: Аллилу́ия.

И́кос 7.

Ро́да на́шего удобре́ние благо́е бы́вше, стена́ тве́рдая яви́стеся все́м челове́ком, к заступле́нию ва́шему притека́ющим, святи́и Екатеринбу́ржстии, те́мже моли́теся ра́зуму пода́тися на́м Боже́ственному, вы́ бо немерца́ющим сия́юще све́том, со все́ми про́чими святы́ми ны́не водворя́етеся, и приими́те от на́с ра́достныя похвалы́ сия́:

Ра́дуйтеся, свещи́, безбо́жия мра́чнаго тьму́ прогоня́ющия;

ра́дуйтеся, лампа́ды, ми́р Небе́сным весе́лием просвеща́ющия.

Ра́дуйтеся, и́стины ева́нгельския ве́рнии ревни́телие;

ра́дуйтеся, ересе́й и раско́лов всегро́знии обличи́телие.

Ра́дуйтеся, по пути́ спасе́ния все́х ве́рных веду́щии;

ра́дуйтеся, пучи́ны грехо́вныя ско́рии изсуши́телие су́щии.

Ра́дуйтеся, гу́сли ди́внии, пе́сни Богодухнове́нныя сла́достно возглаша́ющии;

ра́дуйтеся, цевни́цы духо́вныя, хвале́ние Бо́гу с ли́ком пра́ведных воспева́ющии.

Ра́дуйтеся, огне́м Ду́ха Свята́го кади́ла возжже́нная;

ра́дуйтеся, испо́лнившии благоуха́ния ве́сь кру́г вселе́нныя.

Ра́дуйтеся, бо́дрии Правосла́вия побо́рницы;

ра́дуйтеся, си́льнии о на́с ко Спа́су моли́твенницы.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Конда́к 8.

Освяще́ния Боже́ственнаго испо́лнили есте́ земли́ ва́шея концы́, еди́но попече́ние во мно́гих телесе́х иму́ще, о е́же благоугоди́ти Го́сподеви, те́мже о́браз жития́ пра́веднаго в себе́ на́м показа́сте, си́м все́х подвиза́юще в похвала́х достодо́лжных взыва́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 8.

Жития́ богоуго́днаго пра́вила яви́стеся, светопода́тельнии свети́льницы и преди́внии чудотво́рцы Екатеринбу́ржския земли́, и от си́лы в си́лу восходя́ще, я́ко сосу́ди честни́и благода́ти Бо́жия показа́стеся, не́цыи бо от ва́с свяще́нства да́ром почте́ни пред Бо́гом ходи́ша, ини́и в мирско́м зва́нии жи́тельствующе пра́ведни обрето́шася, те́мже удивля́ющеся мно́гому ва́шему терпе́нию и ве́ре, ублажа́ем ва́с зва́нии си́ми:

Ра́дуйтеся, пречу́дная в челове́цех удивле́ния;

ра́дуйтеся, бесо́в стра́шная помраче́ния.

Ра́дуйтеся, доброде́тельми просия́вшии;

ра́дуйтеся, я́же о Христе́ любо́вию пыла́вшии.

Ра́дуйтеся, хра́мы всечестни́и, Бо́гу освяще́ннии;

ра́дуйтеся, Того́ благода́тию при́сно осене́ннии.

Ра́дуйтеся, честни́и хода́таи и́щущим спасе́ния;

ра́дуйтеся, возводя́щии па́дших ко исправле́нию.

Ра́дуйтеся, ве́рнии наста́вницы богому́дрия;

ра́дуйтеся, гро́знии обличи́телие суему́дрия.

Ра́дуйтеся, ре́вности о сла́ве Бо́жией испо́лненнии;

ра́дуйтеся, того́ ра́ди в Ца́рствие Бо́жие вни́ти удосто́еннии.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Кондак 9

Ева́нгелие Христо́во в души́ свое́й всели́вше, любо́вь и милосе́рдие оби́льно все́м явля́ете, мно́гажды проше́ния на́ша исполне́нием и́х предваря́юще, даде́ся бо ва́м от Го́спода многоразли́чная благода́ть, те́мже дне́сь плоды́ хода́тайства ва́шего утеша́еми, Бо́гови со умиле́нием пое́м: Аллилу́ия.

И́кос 9.

Ны́не слы́шим вы́, святи́и, и по преставле́нии ва́шем, я́ко тру́бы многогла́сныя, чудесы́ ва́шими благовеству́ющия на́м всемо́щную си́лу Христо́ву, е́юже сме́рть попра́ся и жи́знь ве́чная челове́ком дарова́ся, те́мже прие́млюще заступле́нием ва́шим в ско́рбех утеше́ние, в неду́зех исцеле́ние, в бе́дах ско́рое вспоможе́ние, Го́спода прославля́ем, ва́м же, ве́рным слуга́м Его́, от серде́чныя любве́ воспева́ем:

Ра́дуйтеся, ве́ры благи́я плоды́ дне́сь на Небеси́ вкуша́ющии;

ра́дуйтеся, к ва́м притека́ющия ве́рныя те́ми услажда́ющии.

Ра́дуйтеся, му́жества и терпе́ния наста́вницы;

ра́дуйтеся, не́мощей на́ших ми́лостивии цели́тельницы.

Ра́дуйтеся, бли́жния, я́ко себе́, возлюби́вшии;

ра́дуйтеся, во искуше́ниих се́рдце свое́ не ожесточи́вшии.

Ра́дуйтеся, бога́тыя бо милосе́рдию ко убо́гим и оста́вленным науча́ете;

ра́дуйтеся, си́рыя бо и вдови́цы от напа́стей и бе́д защища́ете.

Ра́дуйтеся, нра́вов благи́х и до́брых насади́телие;

ра́дуйтеся, злы́х стремле́ний и де́л искорени́телие.

Ра́дуйтеся, оби́димых хра́брии предста́телие;

ра́дуйтеся, оби́дящих всегро́знии наказа́телие.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Конда́к 10.

Кре́ст сво́й благоду́шне на ра́му свою́ восприи́мше, во вся́ ору́жия Бо́жия облеко́стеся, те́мже возмого́сте проти́ву ста́ти все́м ко́знем диа́вольским, ны́не же и на́с, грехми́ обурева́емых, предста́тельством ва́шим свободи́те, я́ко да зове́м чуде́с Творцу́, о́бщему все́х Влады́це Христу́: Аллилу́ия.

И́кос 10.

Оби́льно плоды́ многоразли́чныя Бо́гу принесо́сте, страда́ньми Христа́ ра́ди, терпе́нием гоне́ний, де́лы воздержа́ния и милосе́рдия удобри́вшеся, сего́ ра́ди дарова́ся ва́м благода́ть Бо́жия, я́ко и чудеса́ пресла́вная соверша́ти; мы́ же си́ми чудесы́ науча́еми, тща́ние восприе́млем похвали́ти я́же о Христе́ труды́ и по́двиги ва́ша, зову́ще:

Ра́дуйтеся, златоза́рнии свети́льницы, пу́ть к Бо́гу освеща́ющии;

ра́дуйтеся, смире́ния глубину́ житие́м свои́м явля́ющии.

Ра́дуйтеся, презре́вшии ми́ра до́льняго тле́нную бла́гость;

ра́дуйтеся, ны́не вкуша́ющии горе́ нетле́нную сла́дость.

Ра́дуйтеся, безпомо́щных и отча́янных нежда́нно я́ко на руку́ нося́щии;

ра́дуйтеся, печа́льных и уны́нием объя́тых ди́вно веселя́щии.

Ра́дуйтеся, боле́зней вся́ческих безме́зднии цели́телие;

ра́дуйтеся, ско́рбных и озло́бленных серде́ц блази́и посети́телие.

Ра́дуйтеся, я́ко ва́шими моли́твами благоче́стие доны́не соблюда́ется;

ра́дуйтеся, я́ко ва́ми едине́ние в ме́сто вражды́ укореня́ется.

Ра́дуйтеся, о́блацы росоно́снии, ослабля́ющии зно́й страсте́й на́ших;

ра́дуйтеся, зве́зды, я́же в нощи́ скорбе́й на́м с Небесе́ возблиста́ша.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Конда́к 11.

Пропове́дницы сла́вных дея́ний ва́ших, святи́и Екатеринбу́ржстии, яви́шася мно́зи, бога́тии и убо́зии, ста́рцы и ю́нии, свяще́нницы и мирсти́и, вы́ бо все́м любо́вь свою́ излия́сте, те́мже правосла́внии, си́лою моли́тв ва́ших ми́лость Бо́жию обре́тше, Го́сподеви пою́т: Аллилу́ия.

И́кос 11.

Еди́ному Бо́гу благоугоди́ти потща́вшеся, Ду́ха Свя́та до́м избра́н показа́стеся, святи́и, вы́ бо сло́во Апо́стольское помина́юще, я́ко подоба́ет Бо́гу повинова́тися па́че не́жели челове́ком, веле́нием безбо́жным и душевре́дным противуста́ли есте́, сего́ ра́ди слы́шите от все́х благохвале́ния такова́я:

Ра́дуйтеся, жесто́кою стезе́ю в Ца́рство Бо́жие торжеству́юще внидо́сте;

ра́дуйтеся, я́ко орли́ высокопа́рнии, та́мо ю́ность свою́ обрето́сте.

Ра́дуйтеся, подви́жницы, опа́сно возше́дшии степе́ньми ле́ствицы;

ра́дуйтеся, Небе́сныя ра́дости ве́чныя провозве́стницы.

Ра́дуйтеся, я́ко ва́ми поспешеству́еми, суеты́ прираже́ния отрева́ем;

ра́дуйтеся, я́ко ва́шим заступле́нием зла́го врага́ хоте́ния низлага́ем.

Ра́дуйтеся, ору́дия си́лы Бо́жия, изыма́ющия а́дскаго пла́мене;

ра́дуйтеся, благода́ти Христо́вы су́ще чу́дное зна́мение;

Ра́дуйтеся, злосла́вное отсту́пническое любому́дрие разоря́ющии;

ра́дуйтеся, правосла́вное благоче́стие до́бре уясня́ющии.

Ра́дуйтеся, ва́ми бо многоразли́чная благодея́ния свы́ше посыла́ются;

ра́дуйтеся, к ва́м бо возноси́мая моле́ния преди́вно исполня́ются.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Конда́к 12.

Стена́ тве́рда бы́сть любо́вь ва́ша ко Го́споду, е́юже утверди́шася сердца́ ва́ша, богоно́снии Екатеринбу́ржстии све́ты, сего́ ра́ди все́м притека́ющим к ва́м с ве́рою и любо́вию, я́ко утвержде́ние неподви́жимое обрета́етеся, да вся́ческая Христу́ приобря́щете, те́мже вознеси́те моли́тву ва́шу ко Го́споду, во е́же непоколеби́мей бы́ти Це́ркви на́шей, да сла́вится и́мя Госпо́дне пе́снию: Аллилу́ия.

И́кос 12.

Но́ваго не́ба и но́выя земли́ по обетова́нию Христо́ву ча́юще, кре́пко подвиза́стеся о Правосла́вии, вну́тренняго челове́ка на вся́ко вре́мя обновля́юще, и труды́ пра́ведными пло́ть от рабо́ты нетле́ния свобожда́юще, и та́ко сме́ртию жи́знь ве́чную улучи́сте; те́мже у́бо моли́твою криле́ душа́м ва́шим израсти́вшии, ны́не подви́гните и на́с, во е́же сла́вити Бо́га и взыва́ти:

Ра́дуйтеся, в по́двизех о Христе́ посеще́ния и утеше́ния Бо́жия сподо́бльшиися;

ра́дуйтеся, добро́ту неизрече́нную сла́вы Его́ лицезре́ти удосто́ившиися.

Ра́дуйтеся, ка́ющихся и па́ки исправля́ющихся хода́таи преусе́рднии;

ра́дуйтеся, борю́щихся со страстьми́ и похотьми́ помо́щницы преизря́днии.

Ра́дуйтеся, обита́телие преблаже́ннии ми́ра го́рняго;

ра́дуйтеся, засту́пницы многомо́щнии ми́ра до́льняго.

Ра́дуйтеся, я́ко со́ль, житие́ и ве́ру на́шу благода́тно осоля́ющии;

ра́дуйтеся, я́ко гра́д, верху́ го́ры стоя́й, от грехо́вных по́мыслов охраня́ющии.

Ра́дуйтеся, словеса́ Госпо́дня, я́ко бога́тство мно́го, в сердца́х свои́х сокры́вшии;

ра́дуйтеся, за́поведей Бо́жиих пути́, и́миже теко́сте, все́м се́рдцем возлюби́вшии.

Ра́дуйтеся, ми́лость бо ва́ша к стра́ждущим николи́же оскудева́ет;

ра́дуйтеся, грехо́в бо челове́ческих мно́жество ва́ша любы́ покрыва́ет.

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние.

Конда́к 13.

О вели́цыи и сла́внии святи́и земли́ Екатеринбу́ржския, приими́те ми́лостивно сие́ приноше́ние убо́гое, и моли́твами ва́шими сохрани́те на́с в жи́зни се́й от неду́г душе́вных и теле́сных, по преставле́нии же на́шем помози́те от ве́чных му́к изба́витися, да сподо́бимся ку́пно с ва́ми во Ца́рствии Небе́снем вы́ну пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

собору Екатеринбургских святых