Шрифт

Акафисты святым

Акафист cвятому праведному Александру, Чагринскому чудотворцу

праведному Александру Чагринскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный угодниче Христов и предивный чудотворче, земли нашея изрядная похвало, прославляюще прославльшаго тя Господа, приносим ти от любве сердечныя хвалебное пение сие: ты же, праведне Александре, молися о нас благодарно почитающих священную память твою, да в радости сердца зовем ти: Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Икос 1

Ангел предстатель у престола Пресвятыя Троицы явился еси, праведне Александре, о людех зело бедствующих и скорбящих в мире сем, недоуменьми и соблазны века сего люте обуреваемых, мы же воспоминающе чистое и боголюбивое житие твое, яко священника Бога Вышняго почитаем тя, возглашающе с любовию сицевая:

Радуйся, благодати Божия сосуде избранный;

радуйся, издетска на служение Богу себе предуготовивый.

Радуйся, рода священническаго добрая леторасле и многоплодная;

радуйся, отца твоего Стефана чадо благопослушное.

Радуйся, яко того стопам усердно последовал еси;

радуйся, учению духовному прилежно внимал еси.

Радуйся, словеса наставников твоих в сердце твоем слагал еси;

радуйся, Закону Божию день и нощь трудолюбно поучался еси.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 2

Видя благое изволение сердца твоего, Пастыреначальник Господь наш Иисус Христос благодать священства дарова тебе, благоговейно восприим, священник непорочен Бога Вседержителя явился еси, вопия Ему в молитве и дерзновении мнозе: Аллилуиа.

Икос 2

Разум Божественных писаний стяжав, со тщанием и благоговением служение священническое совершал еси: люди окрест живущия, в расколе пребывающия, благолепным Богослужений церковных совершением в храм Божий привлекл еси. Тии же от заблуждений погибельных ко истине обратившеся, вопияху тебе сицевая:

Радуйся, священниче наш новый и предивный;

радуйся, благочестия образе.

Радуйся, красоту Православия нам являяй;

радуйся, словом Божиим нас богатно питаяй.

Радуйся, раскола ревностный обличителю;

радуйся, пагубных пороков и суеверий неленостный искоренителю.

Радуйся, неврежденныя веры Христовы пламенный возвестителю;

радуйся, нравов благочестивых добрый насадителю.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 3

Сила Духа Божественнаго осени тя, всеблаженне отче, егда умершаго без напутствия таинством покаяния со скорбию узрел еси, таже дерзновенною верою окриляем, возгласил еси умершему: востани и исповедуйся, яко тебе подобает исповедатися и с близкими твоими проститися. Абие умерый отверзе очи, знамением же крестным осенив себе, по исповедании прияв в радости Тело и Кровь Христову, паки мирно почи о Господе. Ты же благодарную песнь воспел еси Богу, иже несть Бог мертвых, но живых: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй велию ревность о славе Божией и присное попечение о пастве твоей, новый храм вместо ветхаго Святей Троице многими молитвами и трудами воздвигл еси, идеже Безкровную Жертву непорочно Богу Живу приносил еси. Вернии же вкупе с тобою в новом храме ликовствующе, глаголаху:

Радуйся, помощию Божиею храм Святей Троице из камене воздвигл еси;

радуйся, прежде онаго обиталище Духа Святаго в сердце твоем устроил еси.

Радуйся, Православно покланятися Триипостасному Божеству паству твою научивый;

радуйся, добрый путевождь ко спасению многим явивыйся.

Радуйся, стадо Христово на пажитех евангельских добре упасл еси;

радуйся, плевелы суеверий и раскольнических мудрований далече отогнал еси.

Радуйся, заблуждшия овцы во ограду Святыя Церкви возвратил еси;

радуйся, покаянию онех вельми возрадовался еси.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 4

Бурею житейских бед и скорбей потопляемии, к тебе яко к доброму пастырю и отцу чадолюбивому вседушно притекаху: зряще милостивное к Ним добросердечие твое и сострадание, праведне Александре, утешения духовнаго исполняеми, со умилением пояху Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша людие боговдохновенныя поучения твоя, к покаянию и исправлению жительства своего устремившеся, от грехов и страстей отвращающеся, в разум истинный прихождаху, и твоею учительною беседою назидающеся, образом же жития твоего умиляющеся, глаголаху:

Радуйся, покаяния велегласный проповедниче;

радуйся, добродетельнаго жития богомудрый наставниче.

Радуйся, пастырю наш предобрый;

радуйся, учителю наш кроткий.

Радуйся, алчущия и жаждущия души Хлебом Небесным питаяй;

радуйся, скорбящия и обремененныя упованием на Матерь Божию укрепляяй.

Радуйся, немощныя и страждущия благостию твоею покрываяй;

радуйся, всем требующим твоея помощи милостивно сию подаваяй.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 5

Боготечней звезде уподобился еси, угодниче Божий Александре, указуя спасительный путь во тьме греховней блуждающим, светом заповедей Христовых всех просвещая и вразумляя, добрых сердца в Православии утверждая, ленивых и нерадивых присно воздвизая к пению Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша множайшия люди благонравное житие твое, страннолюбие и нищелюбие, в храм Божий со усердием приходяще, святолепным лица твоего зраком утешахуся, в немже яве красота Божественнаго образа и подобия являшеся, и возглашаху тебе тако:

Радуйся, Божественныя благодати приятелище;

радуйся, дарований духовных нетесное вместилище.

Радуйся, священства велелепая красото;

радуйся, пастырскаго подвига премудрая доброто.

Радуйся, велию веру ко Христу стяжал еси;

радуйся, непрестанную молитву в сердце твоем возгревал еси.

Радуйся, пламенную любовь к Богу и ближним показал еси;

радуйся, чистотою сердечною и смиренномудрием украсился еси.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 6

Проповедник Православныя веры и благочестия чрез все житие твое быв, праведне Александре, словом и делом сие запечатлевый; егда же престаревся, восхотел еси мало почити от трудов твоих, обаче Господь на вящший подвиг тя подвизая, в Чагринскую Покровскую обитель стопы твоя направи, ты же, повинуяся Промыслу Божию, вся во благое устрояющему, со смирением воспел еси Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияша сугубо во обители Чагринстей духовная дарования твоя, яже стяжал еси благодатию Святаго Духа, в тя всельшагося, отче праведне. Темже обитель оная и насельницы ея, обретши таковаго пастыря и кормчаго, укрепляющаго их на пути иноческаго делания, в радости сердечней сия ти глаголаху:

Радуйся, добраго подвига вождю;

радуйся, новоустроенныя обители утверждение.

Радуйся, молитвы непрестанное возношение;

радуйся, к Богу присное собеседование.

Радуйся, чистых дев со Христом непорочный обручителю;

радуйся, в трудех и подвизех их усердный соревнователю.

Радуйся, яко наставлении твоими инокини в терпении укрепляхуся;

радуйся, яко воздыхании твоими козни вражия нивочтоже вменяхуся.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 7

Хотя Человеколюбец Господь ниспослати милость Свою людем земли нашея, дарова тя в скорбех помощника, в недузех врача благодатна, отчаявшимся надеяние, лютыми помыслами и унынием смущаемым кроткаго вразумителя, и всем во всякой нужде и обстоянии сущим добраго наставника, зовущим непрестанно ко Творцу своему: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго тя и преславнаго чудотворца яви Господь в земли Поволжстей, егда не токмо в ближних, но и в дальних странах услышано бысть о многих чудесех, твоими молитвами совершающихся во обители Чагринстей, болящия бо от многоразличных недугов исцеляхуся, бесныя свобождахуся и вси в скорби сущия ослабу и помощь приемше, глаголаху:

Радуйся, болящих скорое врачевание;

радуйся, скорбящих благое утешение.

Радуйся, бесных от демонов избавление;

радуйся, недугующим и страждущим благодатное вспоможение.

Радуйся, помазанием освященным елеем болезни врачевавый;

радуйся, воды святыя причащением и окроплением исцеления сподобивый.

Радуйся, с верою приходящим помощь неоскудно подаваяй;

радуйся, молитвами твоими от скорбных обстояний многажды избавляй.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 8

Странное и дивное бысть таинство, егда Сердцеведец Господь даром прозрения обогати тя, отче Александре, тайны сердечныя и деяния сокровенныя не скрышася от тебе, яко всем приходящим еже житию их потребная и душеспасительная благодатию Духа Святаго возвещал еси. Людие же, слышаще таковая, со страхом и умилением вкупе с тобою вопияху Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Всего себе на служение Богу и ближним предал еси, отче праведне, состраданием бо и милосердием ко страждущим преклоняем, не преставал еси врачевати недуги душевныя и телесныя, благодатию Божией в таинствах церковных преизобильно подаваемою. Тии же благодать сию восприемше, взываху тебе тако:

Радуйся, немощи немощных долготерпеливно понесый;

радуйся, упования еже на тя не посрамивый.

Радуйся, врачу кроткий и милостивый;

радуйся, смиренных сердцем отец чадолюбивый.

Радуйся, кающихся во гресех своих непостыдное упование;

радуйся, на путь спасения обращающихся любвеобильное ободрение.

Радуйся, подвизающимся на пути сем всесильное укрепление;

радуйся, благотекущих присное радование.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 9

Все житие твое от юности даже до глубокой старости в молитвенном предстоянии Богу и пастырском служении провождаемое, к концу приближися. Егда же приспе время твоего отшествия, благоволил еси, да канон пасхальный пропоют тебе, таже лицу твоему светло озарившуся, тихо и мирно предал еси душу твою Богу, блаженне Александре, предстоящим окрест и надгробное пение поющим: Аллилуиа.

Икос 9

Витийства суемудрых и лютых отступников посрамишася, не могущих благодарную память изкоренити из сердец верных чад твоих. Всуе бо труждающеся непокоривии, горце разориша обитель Чагринскую, обаче место погребения твоего, Промыслом Божиим сохраненное, николиже забвению предано бысть, любовию посещающим тя и зовущим:

Радуйся, блаженною кончиною Богоугодное житие твое запечатлевый;

радуйся, от земных во обители Небесныя преселивыйся.

Радуйся, по трудех и подвизех твоих блаженное упокоение приявый;

радуйся, вечную жизнь со Христом во Царствии Его улучити сподобивыйся.

Радуйся, лицем к лицу радостно ныне Того созерцаяй;

радуйся, и нас ко гробу твоему приходящих умиления исполняяй.

Радуйся, паству твою по отшествии своем не оставивый;

радуйся, и нас от Небесных с любовию назираяй.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 10

Спасения нашего всячески взыскуя, Всеблагий Господь дарова роду сему благоутробную милость Свою: прешедшим бо летом стом по кончине твоей, приснопамятне отче Александре, обретошася целебныя мощи твоя, да вси зрящии благодать таковую, воспоют дивному во святых Своих Богу благодарственную песнь: Аллилуиа.

Икос 10

Стена твердая и заступление необоримое обители Иверстей, восприявшей со благоговением и радостию святыя мощи твоя, явился еси, праведне Александре. И паки монашествующии и простии людие с верою и любовию притекающии к честным мощем твоим, чающе прияти от тебе помощь в нуждах своих, усердно зовут ти:

Радуйся, заре пресветлая, нощи прешедшей возсиявшая;

радуйся, луче, тьму греховную разгнавший.

Радуйся, яко моления наша исполняти не престал еси;

радуйся, яко отступления и согрешения отец наших не помянул еси.

Радуйся, и нас врагом прощати по заповеди Христовой научаяй;

радуйся, на путь спасительнаго покаяния наставляяй.

Радуйся, иночествующих от искушений избавление;

радуйся, от нападений демонских крепкое заступление.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 11

Пение умиленное от любве чистыя приносим ти, святче Божий, скорбьми и искушениями века сего колеблемыя, зряще бо нищету свою духовную, маловерие и малодушие, друг пред другом возношение и окаменение сердечное, молим тя смиренно: испроси у Господа грехов прощение, житию исправление, да добродетельми просветившеся, воспоем Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светильник веры Православныя и столп благочестия явился еси в земли Самарстей, праведне Александре, словом, житием, верою и любовию, чистотою и смирением просиял еси, темже и нас светом твоим озари и укрепи вслед тебе непреткновенно путем заповедей Христовых ходити, да благодарственное сотворим ти пение:

Радуйся, светильниче, не под спудом, но на свещнице церковней поставленный;

радуйся, от Света Присносущнаго богатно осияваемый.

Радуйся, у престола Святыя Троицы о нас всемощный предстателю;

радуйся, милосердия Божия к нам ходатаю.

Радуйся, молящихся к тебе скорый слышателю;

радуйся, смиренных и незлобивых сердцем покровителю.

Радуйся, греховнаго сна разгнателю;

радуйся, духовныя бодрости подателю.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 12

Благодать велию и дерзновение в молитве еще в земнем житии твоем богатно стяжал еси, праведне Александре, темже тоя благодати и нас причастники сотвори твоими богоприятными молитвами, да от греховных страстей избавльшеся, в чистоте и правде поживем до конца дней наших, вопиюще Спасителю Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твое богоугодное житие на земли, и на небеси в явлении честных мощей твоих прославление, молим тя смиренно, блаженне Александре: утверди молитвами твоими Православную веру в стране нашей, от неверия, ереси и расколов ограждая и защищая нас, да безболезненное и мирное житие поживше, тебе благодетелю и заступнику нашему хвалебное пение воспоем сицевое:

Радуйся, обители Покрова Пресвятыя Богородицы известная похвало;

радуйся, Самарския Иверския обители предивное украшение.

Радуйся, обитель сию от всякаго зла сохраняяй;

радуйся, милостиво свыше на нас призираяй.

Радуйся, избранниче Божий в сонме святых земли Российския прославленный;

радуйся, заступниче наш во дни сия многотрудныя нам дарованный.

Радуйся, всем в доброделании труждающимся помощь от Господа подаваяй;

радуйся, память твою почитающих любвеобильно посещаяй.

Радуйся, праведне Александре, молитвенниче о нас пред Богом теплейший.

Кондак 13

О всеблаженне праведне Александре, земли нашея пресветлый светильниче и изрядный чудотворче! Малаго сего моления, от недостойных устен наших тебе приносимаго, не презри, но буди нам в вере и покаянии наставник, во благочестии подвизающимся благий помощник и о спасении нашем неусыпный пред Богом молитвенник, о тебе вопиющих Господу: Аллилуиа.

Сей кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й.

Молитва

О великий и пречудный угодниче Христов, отче наш праведне Александре, земли Поволжския благое прозябение и ходатаю о всех зде живущих и повсюду труждающихся Православных христианах: воззри ныне на нас, недостойных, милостивым твоим оком и виждь яко зело умножишася скорби и злострадания в мире сем, во грехах и беззакониях иждиваем дни своя, данное же нам время на покаяние в суетных и многомятежных страстех провождающе, умильно просим и молим тя, заступниче наш: помози нам, чадом твоим, и испроси предстательством твоим ко Всевышнему Владыце вся яже к житию и благочестию полезная и благопотребная: болящия исцели, немощныя подкрепи, печальныя и унылыя ободри, скорбящия утеши и поверженныя возстави. Вознеси, угодниче Божий, всемощную молитву твою, да утвердится в державе нашей мир и благоденствие, благочестие и единомыслие, да пребудет во благих человецех правда и милость, в злых же страх и раскаяние, во еже престати им от зла и творити добрая, да тобою наставляеми и вразумляеми, прославим дивнаго во Святых Своих Бога: Емуже Единому подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

праведному Александру Чагринскому