Шрифт

Акафисты святым

Акафист святителю Дионисию, архиепископу Суздальскому

святителю Дионисию, архиепископу Суздальскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Возбранный чудотворче и предивный иерарше, великий угодниче Христов, святителю отче Дионисие, граду и стране нашей источаяй щедроты и милости, восхваляем тя с любовию, чада твоя, ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свобода, да зовем ти:

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Икос1

Ангелов Творец и всея твари Создатель яви тя Церкви Своей святителя, и учителя, и заступника Руси Святей, имущаго к Нему дерзновение молитися об избавлении нас от всяких зол, бед и скорбей. Мы же, вернии, научившеся, поем ти сице:

Радуйся, сыновнею любовию ко Господу сердце исполнивый;

Радуйся, совершенну любовь ко Христу показавый.

Радуйся, талант, от Бога ти данный, в земли не сокрывый;

Радуйся, на спасение душ людских его источивый.

Радуйся, на небесех духовныма очима выну Господа созерцавый;

Радуйся, крест на рамена вземый и Христу последовавый.

Радуйся, мзду на небесех от Бога восприявый;

Радуйся, молитвы и пения к тебе взывающих не презревый.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 2

Видяще, яко дана тебе бысть от Господа, преподобне отче наш Дионисие, благодать подавати скорое вспоможение и утешение всем с верою к тебе притекающим, имамы убо таковаго милостиваго и скораго помощника, прославляем Всесильнаго Бога, поюще Ему: Аллилуиа!

Икос 2

Разум богомудрый стяжав и усмотрев суету мира сего, преподобне отче Дионисие, помышляяй о небеснем и жития постническаго ища, потщался еси тесным и прискорбным путем течение жизни сея совершити. Мы же, любовию побеждаеми, вопием ти сице:

Радуйся, винограда Христова неувядаемая розго;

Радуйся, цветов смирения прекрасное село.

Радуйся, монашествующих предивное похвало;

Радуйся, постников путеводительная звезда.

Радуйся, иноков пресветлая красото;

Радуйся, веры благочестивыя правило.

Радуйся, святителей преславная высото;

Радуйся, елея премудрости неугасимая лампадо.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 3

Смирением и постом и непрестанною молитвою на страсти плотския крепко ополчився, святителю Дионисие, плоть твою духови поработил еси, и сего ради ныне предстоиши с ликами Ангелов Престолу Пресвятыя Троицы, выну поя: Аллилуиа!

Икос 3

В пустыни, в нюже вселился еси, преподобне отче Дионисие, обитель устроися Божиим произволением, в нейже в преподобии и правде денно и нощно Богу работал еси. Мы же, прославляюще Господа Бога, вопием ти:

Радуйся, на брегах Волги обитель чудную основавый;

Радуйся, множество иноков в ней собравый.

Радуйся, преподобных Евфимия и Макария духовно возрастивый;

Радуйся, образ монашескаго жития им показавый.

Радуйся, дванадесять иноков на проповедь Евангелия пославый;

Радуйся, во страны и грады верхния их направивый.

Радуйся, княгиню Василиссу во ангельский образ посвятивый;

Радуйся, уставу иноческаго общежития ю наставивый.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 4

Боготечная звезда всея страны явился еси, преподобне отче Дионисие, всем быв образ словом, житием, любовию, тихостию, кротостию и смирением; темже и мы, видяще добродетели твоя, воспеваем Богу: Аллилуиа!

Икос 4

Возсия в тебе обильно благодать Божия, святителю отче Дионисие, яви тя светильника земли Российския: пребывая игуменом обители Печерския, о словесных овцах твоих, тебе Богом врученных, денно и нощно имел еси попечение. Мы же, взирающе на преподобническия труды твоя, вопием ти:

Радуйся, древних отец неленостный подражателю;

Радуйся, печальми обуреваемых смиренный утешителю.

Радуйся, скорбящих скорый услышателю;

Радуйся, ран сердечных милостивый целитетелю.

Радуйся, благочиния монастырскаго премудрый устроителю;

Радуйся, братии сострадательный и терпеливый учителю.

Радуйся, строптивых и нерадивых строгий обличителю;

Радуйся, кающихся пред Богом добрый предстателю.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 5

Видя тя воистину, отче Дионисие, подвижника крепкаго и молитвенника неусыпнаго, святитель Алексий почти тя саном епископским, граду Суздалю и Нижнему Новуграду архипастыря постави; мы же, мысленно взирающе на досточудныя твоя подвиги и труды, избравшему тя Богу вопием: Аллилуиа!

Икос 5

Видя Человеколюбец Господь твое добродетельное житие, да не сокрыт будет светильник под спудом, но да светит всем верху горы, да прославят Отца Небеснаго вси человецы, изведе тя из обители пустынныя и постави тя во епископа Нижегородскаго и Суздальскаго. Мы же, чтуще труды твоя, умиленно вопием ти:

Радуйся, истины Христовы ревностный исповедниче;

Радуйся, от ереси стригольников мужественный защитниче.

Радуйся, иноческаго общежития наставниче;

Радуйся, пасомых овец мудрый начальниче.

Радуйся, словесе Божия усердный проповедниче;

Радуйся, правил церковных непреодолимый поборниче.

Радуйся, преподобному Сергию спостниче и собеседниче;

Радуйся, взывающих пред Богом надежный заступниче.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 6

Илииною ревностию распалаяся, неправо ходящим противостал еси, никакоже соизволяяй недостойнаго на престол митрополичий поставити и нечестно дати волка в пастыря овцам, благочестно Христа славящим, поющим Ему: Аллилуиа!

Икос 6

Во град первопрестольный на собор призван был еси и тамо един от всех епископов княжескому повелению противостал еси, честь Митрополии Московския оберегая, противу ставленника князя возставая и на кафедру первосвятительскую взыти ему возбраняя. Мы же, видяще ревность твою, взываем ти:

Радуйся, яко древним каноном ревностный исполнитель был еси;

Радуйся, честь бо Митрополии ревностно оберегал еси.

Радуйся, ты же мудростию словес твоих князя обличил еси;

Радуйся, яко мудрования человеча в Церковь не допустил еси.

Радуйся, гнева бо князева не устрашен пребыл еси;

Радуйся, яко един от всех безстрашно противостал еси.

Радуйся, ты же ревность в послушании церковнем показал еси;

Радуйся, худаго бо намерения диавола посрамитель был еси.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 7

Днесь восхвалим вси великаго святителя Дионисия и почтим заступника и утверждение земли Российския, края Суздальскаго хранителя, Пскову и Новуграду от лжеучения оградителя, ереси стригольников ревностнаго искоренителя, и тако возопиим Богу: Аллилуиа!

Икос 7

Слыша премногую твою добродетель, видя искусна познателя Священных Писаний и Преданием прилежна исполнителя, уготова тя Патриарх Нил быти ереси стригольников искоренителя. Мы же, дивящеся явленней в тебе силе Божии, благодарне вопием:

Радуйся, Пскова и Новаграда от лжеучения охранителю;

Радуйся, ереси стригольников неустрашимый искоренителю.

Радуйся, в непрестанных трудех святительских рачителю;

Радуйся, паствы Христовы от ереси добрый хранителю.

Радуйся, нелицеприемный истины ревнителю;

Радуйся, в подвизе учительства неутомимый служителю.

Радуйся, безбожных и нечестивых уст заградителю;

Радуйся, кающихся в лжеименнем мудровании наставниче и учителю.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 8

Видя Господь твое добродетельное житие, любовь к Писанию и Священному Преданию, апостольскую ревность о Христе, молитвы многия, пост нелицемерный и милостыню всещедрую, любовь к ближним всесовершенную, возвыси тя, яко кедр ливанский; мы же, славу твою зряще, поем Богу: Аллилуиа!

Икос 8

Видя тя Патриарх града Константина в Священнем Писании прилежна познателя, трудов поста, молитвы и милостыни исполнителя, возложи крещатыя ризы на тя и возведе в сан архиепископский. Мы же, дивящеся житию твоему, умиленно вопием ти:

Радуйся, на скрижалех сердца закон Божий начертавый;

Радуйся, слезами житие свое украсивый.

Радуйся, милостынями Богу угодивый;

Радуйся, пост нелицемерный стяжавый.

Радуйся, молитвы непрестанныя от Бога удостоивыйся;

Радуйся, в Писании Священнем искусен познавыйся.

Радуйся, своим бдением Ангелом уподобивыйся;

Радуйся, и благих иных от Бога сподобивыйся.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 9

Проповедник не словом точию, но и делом явился еси Христова учения, святителю отче Дионисие яко пастырь добрый, душу твою полагал еси за овцы Христовы и вся с любовию наставлял еси ко спасению, всем образ жития по Бозе подавая и вся поучая взывати присно Богу: Аллилуиа!

Икос 9

Егда пастырски подвизался еси, святителю Дионисие, о просвещении верою Христовою людей суздальских и нижегородских, благодать Господня излияся во мнозех делех твоих, приводящи овцы заблуждшия к познанию Христову. Мы же, поминая труды и подвиги твоя, зовем ти:

Радуйся, времена и лета достопамятных деяний списати благоволивый;

Радуйся, на писание летописи инока Лаврентия благословивый.

Радуйся, иконы Божия Матере Одигитрии списати наказавый;

Радуйся, ихже в Суздаль и Нижний Новград доставите повелевый.

Радуйся, кивот со Страстьми Христовыми с Царьграда принести изволивый;

Радуйся, имиже землю Нижегородскую духовно украсивый.

Радуйся, Малахию Философа для просвещения на Русь пославый;

Радуйся, тьму суемудрия стригольническаго изобличивый.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 10

Православныя каноны утверждая, пришел еси в Царьград со святым Феодором и тамо вся своими добродетельми удивил еси. Патриархом Нилом митрополитом Российския земли поставлен был еси и в Киеве многия скорби и заточения претерпел еси; мы же, Бога прославляя, поем Ему: Аллилуиа!

Икос 10

В Константине граде на Митрополию Российскую поставлен был еси, великаго града Киева вскоре достигл еси и, от князя тамо заточение смиренно прием, в темнице святую душу свою честно Господеви предал еси. Мы же, на тя взирающе и тобою просвещаеми, дерзаем глаголати сице:

Радуйся, яко от Патриарха Нила митрополитом на Русь поставлен был еси;

Радуйся, якоже сана первосвятительскаго удостоился еси.

Радуйся, от князя бо заточение претерпел еси;

Радуйся, ты же вся скорби, яко от Бога, приял еси.

Радуйся, яко мирно и радостно час смертный сретил еси;

Радуйся, душу бо твою во смирении предал еси.

Радуйся, якоже в пещере великаго Антония погребен был еси;

Радуйся, ты же и по смерти твоей нас не оставил еси.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 11

Благодать от Бога стяжавшаго, дивнаго во святых Дионисия почтим сердцем и усты: кто исчислит твоя труды, молитвы и посты, о святителю? Мы же потщимся тебе всемерно подражати и благоприятно Богу вопияти: Аллилуиа!

Икос 11

Светоподательными лучи блистает житие твое, святителю отче Дионисие; евангельския заветы исполняя, крест на раменех своих за Христом безропотно понесл еси. Темже и мы глаголем ти:

Радуйся, Пресвятыя Троицы верный служителю;

Радуйся, Матере Божия усердный почитателю.

Радуйся, Ангелов Божиих сослужителю;

Радуйся, пророков святых ревнователю.

Радуйся, апостолов Господних подражателю;

Радуйся, мучеников Христовых соревнователю.

Радуйся, святителей ревностных равностоятелю;

Радуйся, преподобных отец сопредстателю.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 12

Благодать, данную ти от Бога, ведуще, притекаем к твоему заступлению, святителю отче Дионисие, усердно моляще тя. Не остави нас, чад твоих, в святых твоих молитвах, да и мы по скончании нашего земнаго жительства с тобою воспоем Богу: Аллилуиа!

Икос 12

Светоприемный светильник истиннаго света сущим на земли являешися, святителю Дионисие, просвещаеши бо верных сердца и к разуму Божественному вся наставляеши, поучая и нас радостно взывати ти:

Радуйся, свеще светозарная, Церковь озаряющая;

Радуйся, звездо, землю Российскую просвещающая.

Радуйся, заре, мрак страстей и грехов разгоняющая;

Радуйся, молние, еретичествующих устрашающая.

Радуйся, лучу, в иночестве подвизающихся укрепляющий;

Радуйся, свете, в подвизех благочестия наставляющий.

Радуйся, светильниче, Нижегородский удел просветляющий;

Радуйся, светило, Суздальский край освещающее.

Радуйся, святителю отче Дионисие, земли Российския пресветлое украшение.

Кондак 13

О предивный и преславный святителю отче Дионисие, приими от нас, недостойных, хвалебное пение сие, пролей о нас твоя теплыя молитвы и умоли Человеколюбца Господа, да не погубит нас со беззаконии нашими, но обратит к покаянию и исправлению, да прочее время жития нашего земнаго не в работе греху и страстем, но в делании заповедей Его святых и во благочестии провождаем; мы же с тобою вопием Ему: Аллилуиа!

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва

О святителю отче Дионисие, ты веси немощь естества нашего и скорбь времен настоящих, пролей о нас твоя теплыя молитвы и умоли Человеколюбца Господа, да не погубит нас со беззаконии нашими, но обратит к покаянию и исправлению, да прочее время жития нашего земнаго не в работе греху и страстем, но в делании заповедей Его святых и во благочестии провождаем. Не презри и не посрами упования нашего, но буди о нас предстатель немолчный к Богу, да сохранит нас от мирских искушений, от диавольских сетей и от плотских похотей, да дарует нам во бранех терпение неослабное. В час же смертный явися нам, отче, заступник необоримый, ускори тогда на молитву о нас, безпомощных, и помози нам мирную и благую кончину улучити, грозная мытарства воздушная без препятия минути и в Небесный Горний Иерусалим внити. О всеблаженне отче наш Дионисие, сподоби ны последовати, по силе нашей, святому твоему житию! Яко да всемилостивым предстательством Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и твоими святыми молитвами сподобит нас Преблагий Христос Бог наш наследники быти Царствия Своего Небеснаго, славящих и величающих Его купно со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Дионисию, архиепископу Суздальскому