Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому благоверному царевичу Димитрию Угличскому

благоверному царевичу Димитрию Угличскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́нному страстоте́рпцу и преди́вному чудотво́рцу, гра́да У́глича небе́сному покрови́телю, сла́вному благове́рному кня́зю царе́вичу Дими́трию соста́вим похвалы́, пра́вды ра́ди, я́ко А́вель, от врага́ пострада́вшему, преди́вному удобре́нию земли́ Росси́йския. Ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м ти́:

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

И́кос 1.

А́нгелов и челове́ков Творе́ц и Госпо́дь яви́ ду́шу твою́ непоро́чну и нра́в а́нгельский от святы́я купе́ли Креще́ния твоего́, страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие; избе́гл еси́ обы́чных све́та сего́ суе́т и собла́знов, чу́жд бы́л еси́ претыка́ний и паде́ний, чи́стым се́рдцем моля́ся ко Еди́ному Всеблаго́му Бо́гу, ми́лостивно взира́ющему на кро́тких и смире́нных. Сего́ ра́ди тя́ чти́м, я́ко моли́твенника те́пла и чудотво́рца изря́дна, и к честне́й твое́й ико́не припа́дающе, уми́льно тебе́ зове́м:

Радуйся, гра́да Москвы́ прозябе́ние свято́е.

Радуйся, ро́да ца́рскаго блага́я о́трасле.

Радуйся, от отца́, благода́ти тезоимени́та, и ма́тери, госпожи́ нарече́нныя, рожде́нный.

Радуйся, твоего́ А́нгела Храни́теля непреста́нное увеселе́ние.

Радуйся, У́глича гра́да неруши́мое утвержде́ние.

Радуйся, отроко́м похвало́ и сла́во.

Радуйся, неви́нностию и чистото́ю убеле́нный.

Радуйся, честно́ю твое́ю кро́вию обагре́нный.

Радуйся, Це́ркве Христо́вы лучеза́рный свети́льниче.

Радуйся, все́х спаса́емых кро́ткий наста́вниче.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Конда́к 2.

Ви́дя Госпо́дь Бо́г чи́стую твою́ ду́шу, восхоте́ бы́ти тебе́ освяще́нному сосу́ду Ду́ха Свята́го, все́льшагося в непоро́чное се́рдце твое́ и воздыха́нии неизглаго́ланными научи́вшаго тя́ благоприя́тно пе́ти Пресвяте́й Тро́ице: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум иму́ще помраче́нный зло́бою, врази́ твои́, царе́вичу Дими́трие, не терпя́ще тя́ зре́ти во гра́де Москве́, отосла́ша тя́ с ма́терию твое́ю во гра́д У́глич. Мы́ же тя́ срета́ем пе́нием таковы́м:

Радуйся, непови́нный изгна́нниче.

Радуйся, Ца́рствия Небе́снаго насле́дниче.

Радуйся, в ю́ности твое́й креста́ своего́ усе́рдный носи́телю.

Радуйся, и́го Христо́во и бре́мя Его́ благоду́шно подъе́мый.

Радуйся, в страда́нии твое́м до́блесть чу́дную яви́вый.

Радуйся, я́звы Го́спода Иису́са Христа́ на те́ле твое́м носи́вый.

Радуйся, гра́да У́глича и всея́ страны́ на́шея кре́пкое защище́ние.

Радуйся, святы́я Правосла́вныя Це́ркве све́тлая похвало́ и утвержде́ние.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго вои́стину тя́ храня́ше, свя́те Дими́трие, егда́ врази́ твои́ я́дом тя́ уби́ти хотя́ху; ты́ же, а́ще и сме́ртное испи́л еси́, оба́че без вреда́ пребы́л еси́, всехва́льне, чи́стыми усты́ твои́ми поя́ спа́сшему тя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я от ю́ности твоея́ чистоту́ се́рдца, чу́жд бы́л еси́ мирски́я уте́хи отроко́в; сего́ ра́ди Промысли́тель Бо́г, призира́яй всеви́дящим о́ком на всю́ тва́рь, испо́лни ду́шу твою́ благода́ти. Прославля́я у́бо Его́ благо́е о тебе́ промышле́ние, усе́рдно к тебе́ взыва́ем:

Радуйся, смире́ннаго и благода́тнаго о́трочества Христо́ва подража́телю.

Радуйся, благода́ти Бо́жия досто́йное храни́лище.

Радуйся, све́рстником твои́м приме́ре благонра́вия.

Радуйся, иску́са мирски́х сласте́й не прие́мый.

Радуйся, благода́тное отроча́, ду́х стра́ха Бо́жия стяжа́вшее.

Радуйся, жите́йских зо́л неприча́стный.

Радуйся, за лише́ние земно́е ра́йским наслажде́нием уте́шенный.

Радуйся, за ну́жды врeменныя изоби́лия бла́г ве́чныя несконча́емыя ра́дости сподо́бивыйся.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Кондак 4

Бу́рям жите́йских скорбе́й утоле́ния и́щущи, благове́рная Мари́я, ма́ти твоя́, Царе́вичу Дими́трие, с во́плем кре́пким моля́шеся и ко Го́споду взыва́ше: «Изми́ на́с, Го́споди, от челове́ков лука́вых и от муже́й непра́ведных изба́ви на́с». Те́мже в ско́рби се́рдца своего́ и́злиха вопия́ла е́сть к Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаще и ви́дяще лю́дие гра́да У́глича равноа́нгельное житие́ твое́, благове́рне царе́вичу Дими́трие, зело́ почита́ху тя́, я́ко Бо́жия избра́нника, и попремно́гу тя́ чествова́ху пе́нием таковы́м:

Радуйся, кня́же на́ш вожделе́нный.

Радуйся, во благове́рии на́м утвержде́ние.

Радуйся, я́ко Христа́ в неви́нней души́ твое́й всели́л еси́.

Радуйся, луча́ми Свята́го Ду́ха озаре́нный.

Радуйся, милосе́рдия Христо́ва подража́телю.

Радуйся, вдо́в и сиро́т прибе́жище и пита́телю.

Радуйся, младе́нцем и отроко́м на́шим небе́сный покрови́телю.

Радуйся, и все́м чту́щим тя́ усе́рдный к Бо́гу моли́твенниче.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Конда́к 5.

Боготе́чной звезде́, украша́ющей не́бо церко́вное, уподо́бити тя́ дерза́ем, страстоте́рпче кня́же Дими́трие, на́м, блудя́щим во тьме́ нече́стия и беззако́ния, пу́ть спасе́ния указу́ющей и на стези́ пра́вды и благоче́стия лю́ди Бо́жия наставля́ющей, усе́рдно Го́споду, Зижди́телю вся́ческих, немо́лчно взыва́ющих: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дим тя́, благове́рне царе́вичу Дими́трие, подо́бника тезоимени́тому ти́ великому́ченику Дими́трию Солу́нскому: я́коже о́н ко́пиями избоде́н бя́ше, та́ко и ты́ от твои́х рабо́в, я́ко а́гнец непоро́чен ноже́м закла́н бы́л еси́. Мы́ же, со стра́хом помина́юще му́ченическую кончи́ну твою́, к тебе́ взыва́ем си́це:

Радуйся, непови́нный страда́льче.

Радуйся, же́ртво беззако́ннаго властолю́бия.

Радуйся, ца́рскую диади́му кро́вию твое́ю обагри́вый.

Радуйся, я́ко кре́ст в ру́ку вме́сто ски́птра прия́л еси́.

Радуйся, я́ко вме́сто земна́го ца́рства, Небе́сное Ца́рство восприя́л еси́.

Радуйся, я́ко осмоле́тним во́зрастом, я́ко кла́с незре́л, пожа́лся еси́.

Радуйся, кро́вию твое́ю зе́млю У́гличскую освяти́вый.

Радуйся, я́ко с му́ченики и со все́ми святы́ми при́сно торжеству́еши.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Конда́к 6.

Пропове́дник непови́ннаго твоего́ убие́ния яви́ся гро́б тво́й, страстоте́рпче кня́же Дими́трие, и́же пятьна́десять ле́т храня́ше нетле́нным те́ло твое́; те́мже и до дне́сь благове́рнии лю́дие, припа́дающе к ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х, благода́рно пою́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ я́ко со́лнце па́мять твоя́, страстоте́рпче царе́вичу Дими́трие, и тече́т сла́ва, я́ко река́ в Росси́йстей земли́, пове́дающи, я́ко не по мно́зе вре́мене настоя́щее житие́ ви́де и осмоле́тним во́зрастом лю́тую, непови́нную сме́рть прия́л еси́; я́ко а́гнец незло́бив, ничи́м же проти́вился еси́ рабу́ твоему́ и уби́йце. Сего́ ра́ди мы́ со умиле́нием тебе́ взыва́ем си́це:

Радуйся, непови́нное закла́ние претерпе́вый.

Радуйся, я́ко кро́вь твоя́, я́коже А́велева, вопие́т от земли́ ко Христу́ Бо́гу.

Радуйся, би́сере драгоце́нный, в небе́сной сокро́вищнице Христо́ве сохране́нный.

Радуйся, диади́му княже́ния земна́го с венце́м му́ченическим сочета́вший.

Радуйся, исцеле́ний благода́тный исто́чниче.

Радуйся, дарова́ний вели́ких вмести́лище.

Радуйся, я́ко тобо́ю ди́вен Бо́г во Святы́х свои́х явля́ется.

Радуйся, я́ко тобо́ю благоче́стно и́мя Христо́во прославля́ется.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Кондак 7

Хотя́й Госпо́дь спасти́ зе́млю Ру́сскую, егда́ лю́тое колеба́ние бы́сть в земли́ на́шей по сме́рти твое́й, благове́рне царе́вичу Дими́трие, от о́ных злы́х и наве́тных челове́к, лжу́щих и́менем твои́м; твои́м же заступле́нием и моли́твами Бо́г те́х погуби́ и лю́тое колеба́ние от ни́х укроти́. Мы́ же хвале́бно о се́м ко Го́споду взыва́ем: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вый яви́ся вра́г в Росси́йстей земли́ по сме́рти твое́й, страстоте́рпче царе́вичу Дими́трие, и́же пре́жде нося́й на себе́ о́браз и́ноческий, по́слежде све́рже его́ с себе́, и возложи́ на ся́ тезоимени́тство твое́, и бы́сть ца́рь; Бо́г же, моли́тв ра́ди твои́х, до конца́ сего́ погуби́. Лю́дие же Росси́йския, от злы́х изба́вльшеся, благода́рно к тебе́ взыва́ху:

Радуйся, земли́ Росси́йския неусы́пный засту́пниче.

Радуйся, о спасе́нии ея́ те́плый моли́твенниче.

Радуйся, отра́до на́ша и в ско́рбех утеше́ние.

Радуйся, согреша́ющих исправле́ние и неду́гующих исцеле́ние.

Радуйся, благовре́менная на́ша в напа́стех по́моще.

Радуйся, предваря́яй проше́ния призыва́ющих тя́ в беда́х.

Радуйся, граждани́не Иерусали́ма Небе́снаго.

Радуйся, ца́рства Христо́ва насле́дниче.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Конда́к 8.

Стра́нное ми́рови житие́ твое́ ви́дяще, устрани́мся и мы́ того́ суе́т, и у́м на небеса́ прело́жше, возопии́м к тебе́: о страстоте́рпче царе́вичу Дими́трие! Утоли́ боле́зни и источи́ благода́тная врачева́ния все́м, усе́рдно к по́мощи твое́й притека́ющим и вопию́щим вы́ну к Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Все́ми вы́шними и ни́жними влады́чествуяй Госпо́дь, яви́ тя́, страстоте́рпче царе́вичу Дими́трие, при́снаго на́м помо́щника и от вра́г ви́димых и неви́димых кре́пкаго защи́тника, науча́ющаго на́с подража́ти тебе́ в чистоте́ и незло́бии, да напра́виши сердца́ на́ша ко смире́нию, покая́нию и неосла́бному исполне́нию за́поведей Христо́вых. Мы́ же взыва́ем ти́ си́це:

Радуйся, гре́шных ко исправле́нию приведе́ние.

Радуйся, ми́ро враче́бное неду́гов многоразли́чных.

Радуйся, храни́телю на́ш кре́пкий и неусы́пный.

Радуйся, не то́кмо теле́сных, но и душе́вных боле́зней изря́дный цели́телю.

Радуйся, в честны́х твои́х ико́нах и моща́ми с на́ми пребыва́яй.

Радуйся, испо́лнивый на себе́ сло́во Бо́жие: храни́т Госпо́дь вся́ ко́сти и́х.

Радуйся, Небе́снаго Сио́на жи́телю.

Радуйся, нерукотворе́нных ски́ний ра́йских обита́телю.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Кондак 9

Все́ естество́ а́нгельское возра́довася, ви́дяще тя́, страстоте́рпче царе́вичу Дими́трие: а́ще и я́ко кла́с незре́л пожа́лся еси́, но свято́ю твое́ю душе́ю невреди́м пребы́л еси́, и ны́не с ли́ки а́нгельскими в небе́сных селе́ниих пребыва́еши, ра́дуяся, и с ни́ми немо́лчно Святе́й Тро́ице пое́ши: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́я многовеща́нныя не возмо́гут по достоя́нию восхвали́ти ми́лости и вся́ чудеса́ твоя́, царе́вичу Дими́трие, и́миже отце́м на́шим вспомоществова́л еси́; не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих и моле́бне к тебе́ взыва́ющих:

Радуйся, ми́лостивый уте́шителю в беда́х на́м су́щим.

Радуйся, безпомо́щных спаси́тельное призре́ние.

Радуйся, боля́щих младе́нцев безме́здный целе́бниче.

Радуйся, ни́щих и убо́гих ско́рое услы́шание.

Радуйся, то́ки чуде́с ми́ру явля́яй.

Радуйся, слепце́м зре́ние возвраща́яй.

Радуйся, де́вственных лико́в сла́во и похвало́.

Радуйся, земны́х упова́ние и небе́сных сла́во.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Конда́к 10.

Спасти́ся на́м хотя́щим до́бр во́ждь ко спасе́нию яви́лся еси́, страстоте́рпче царе́вичу Дими́трие; сего́ ра́ди со усе́рдным моле́нием к чудотво́рному твоему́ о́бразу притека́ем, твое́ю всеси́льною о Го́споде по́мощию, я́ко необори́мою стено́ю, огражда́емся, усе́рдно взыва́юще ко Спа́су Христу́: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ и заступле́ние земли́ Росси́йския яви́лся еси́, страстоте́рпче Христо́в царе́вичу Дими́трие, я́ко твои́ми моли́твами Госпо́дь Бо́г посла́ на раба́ твоего́ и уби́йцу — не́коего врага́ и отме́тника пра́выя ве́ры, наре́кшагося тезоимени́тством твои́м, да све́ржет уби́йцу твоего́ с престо́ла ца́рска, е́же и бы́сть. Сего́ ра́ди тебе́ припа́дающе зове́м:

Радуйся, в беда́х и напа́стех ско́рый на́ш помо́щниче.

Радуйся, ве́рных огражде́ние и свяще́нное прибе́жище.

Радуйся, ревну́ющих о спасе́нии души́ кре́пкий помо́щниче.

Радуйся, предста́тельство бе́дствующим на́м в мо́ре жите́йском.

Радуйся, послу́шателю тебе́ моля́щихся.

Радуйся, пода́телю ми́лости тоя́ тре́бующим.

Радуйся, нетле́нием моще́й твои́х в и́стине воскресе́ния ме́ртвых на́с уверя́яй.

Радуйся, о́браз безсме́ртия в сме́ртном телеси́ показу́яй.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Конда́к 11.

Пе́ния и пе́сни духо́вныя соверша́ху лю́дие в пренесе́нии честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, царе́вичу Дими́трие, из богоспаса́емаго гра́да У́глича в ца́рствующий гра́д Москву́, его́же па́мять свята́я Це́рковь и до дне́сь соверша́ет, со все́ми ве́рными ча́ды свои́ми взыва́ющи ко Го́споду: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рнаго свети́льника пред Престо́лом Бо́жиим стоя́щаго, оча́ми ве́ры зри́м тя́, царе́вичу Дими́трие. Те́мже со умиле́нием припа́дающе ко изображе́нию лица́ твоего́, благода́рственно к тебе́ взыва́ем:

Радуйся, гра́да У́глича небе́сный покрови́телю.

Радуйся, все́м чту́щим па́мять твою́ небе́сных бла́г хода́таю.

Радуйся, прекра́сный кри́не, ве́рных сердца́ услажда́яй.

Радуйся, непоро́чнаго младе́нчества и о́трочества изря́дная похвало́.

Радуйся, целому́дрия и воздержа́ния ю́ных ве́рный наста́вниче.

Радуйся, веду́щим бра́нь проти́ву ми́ра, пло́ти и диа́вола до́брый споспе́шниче.

Радуйся, на́м, бе́дствующим, на по́мощь ускоря́яй.

Радуйся, от жития́ отходя́щим заступле́ние твое́ многомо́щное явля́яй.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Конда́к 12.

Благода́ть Боже́ственную и благовре́менную по́мощь испроси́ на́м, уго́дниче Бо́жий, страстоте́рпче царе́вичу Дими́трие, во дни́ безпомо́щия на́шего, и бу́ди на́м в напа́стех уте́шитель, в беда́х засту́пник, в неду́зех вра́ч, ту́не подава́яй на́м да́ры целе́бныя от святы́х моще́й твои́х, к ни́м же усе́рдно припа́дающе, взыва́ем чуде́с Творцу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще твоя́ чудеса́, страстоте́рпче Христо́в, царе́вичу Дими́трие, ублажа́ем му́ченическую кончи́ну твою́, восхваля́ем хода́тайство и си́льное заступле́ние твое́ о все́х, тре́бующих по́мощи твоея́, пред свято́ю ико́ною твое́ю с ве́рою и любо́вию тебе́ покланя́ющихся и к тебе́ моле́бно взыва́ющих:

Радуйся, у Престо́ла Святы́я Тро́ицы усе́рдный на́ш хода́таю.

Радуйся, к Пречи́стей Де́ве Богоро́дице немо́лчный на́ш моле́бниче.

Радуйся, собесе́дниче и слико́вниче святы́х А́нгелов.

Радуйся, святы́х му́чеников равностоя́телю и совсе́льниче.

Радуйся, я́ко в хра́мех, во и́мя твое́ созда́нных, неви́димо пребыва́еши.

Радуйся, я́ко моля́щихся в ни́х люде́й моли́твы во бла́го исполня́еши.

Радуйся, градо́в Москвы́ и У́глича недви́жимое утвержде́ние.

Радуйся, всея́ страны́ Росси́йския благонаде́жное от все́х бе́д заступле́ние.

Радуйся, святы́й страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие.

Конда́к 13.

О святы́й страстоте́рпче благове́рный кня́же царе́вичу Дими́трие! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние на́с, пред свято́ю ико́ною твое́ю с ве́рою и любо́вию тебе́ покланя́ющихся, и те́плыя моли́твы о на́с ко Го́споду вознеси́, и от бе́д и скорбе́й на́с свободи́, вопию́щих Ему́ вы́ну: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1 и конда́к 1.

Моли́тва благове́рному царе́вичу Дими́трию У́гличскому

О пресла́вный и ди́вный в чудесе́х, красото́ му́чеников, страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие! Ско́ро предста́ни Небе́сному Царю́ и му́ченическия твоя́ ру́це о на́с, гре́шных, моле́бне к Нему́ простри́, я́ко име́яй дерзнове́ние ве́лие. Сохрани́ же твои́ми моли́твами гра́д се́й и вся́ гра́ды и ве́си правосла́вныя, и святе́йшия патриа́рхи и преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и ве́сь свяще́нный чи́н церко́вный, и вся́ правосла́вныя христиа́ны; все́х на́с приими́ в твое́ заступле́ние, от все́х бе́д и зо́л избавля́я и от наше́ствия ви́димых и неви́димых, борю́щих на́с враго́в, свобожда́я, и те́х вся́к наве́т и злохи́трство погубля́я и отгоня́я; та́же прегреше́ний на́ших проще́ние испроси́ и в ве́к бу́дущий Небе́снаго Ца́рствия на́с сподо́би и спасе́нных Бо́гу предста́ви, благода́тию и человеколю́бием Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́ же че́сть и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва ина́я.

О святы́й му́чениче, благове́рный царе́вичу и кня́же Дими́трие! Я́ко а́гнец незло́бив от раба́ заколе́нный, венце́м ца́рским от Го́спода венча́лся еси́, и сы́н царе́в бы́в, му́ченик непобеди́м яви́лся еси́, и вме́сто земны́х и тле́нных на небеси́ нетле́нная восприя́л еси́. И ны́не предстоя́ в ра́дости Святе́й Тро́ице, посеща́й творя́щих ве́рно твою́ светоно́сную па́мять: соблюда́й оте́чествие твое́ и гра́д тво́й невреди́м, тому́ бо еси́ утвержде́ние; утверди́ правосла́вных жи́тельство в ми́ре глубо́це: междоусо́бную бра́нь укроти́, и вся́ поле́зная да́руй всегда́ лю́дем моли́твами твои́ми, да ве́рою и любо́вию вопие́м ти́:

Радуйся, свя́те Дими́трие, ве́рных люде́й те́плый засту́пниче и прибе́жище и земли́ Росси́йския украше́ние. Ами́нь.

Моли́тва тре́тья.

О вели́кий и ми́лостивый страстоте́рпче, царе́вичу кня́же Дими́трие! Услы́ши на́с, гре́шных, моле́ние со усе́рдием тебе́ принося́щих, и помози́ на́м в жи́зни се́й, от грехо́в и скорбе́й избавля́я, и в бу́дущем ве́це бу́ди помо́щник и засту́пник, от муче́ний а́довых свобожда́я и сподобля́я ку́пно с тобо́ю покланя́тися и воспева́ти Всесвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

благоверному царевичу Димитрию Угличскому