Шрифт

Акафисты святым

Акафист святым мученикам Гурию, Самону и Авиву

мученикам Гурию, Самону и Авиву
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избра́ннии чудотво́рцы Хри­сто́­вы и свя­ты́я ве́­ры испове́дницы, Гу́рие, Само́не и Ави́ве добронра́внии, па́­мять ва́шу чту́ще пе́снь­ми похва́льными, вос­пе­ва́­ем я́ко хри­сти­а́н засту́пников, стра́ждущих покрови́телей. Вы же, иму́ще дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких бед и на­па́с­тей свободи́те нас, ве́­рою и лю­бо́­вию зо­ву́­щих:

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Икос 1

А́н­ге­лы во пло́­ти Тро́­ице Свя­те́й равночи́сленнии, лю­бо́­вию к Бо́­гу горя́ще и́до­лы попра́сте, ве́­ру Христо́ву укрепи́сте, Тро́ицу Свя­ту́ю просла́висте, те́м­же у́бо, по­хва­ля́ю­ще по́д­ви­ги ва́ша, гла­го́­лем вам си́­це:

Ра́дуйтеся, све­ти́ль­ни­ки бла­го­че́с­тия; ра́дуйтеся, обличи́тели не­че́с­тия.

Ра́дуйтеся, утвержде́ния ве́­ры Хри­сто́­вой; ра́дуйтеся, столпы́ Це́рк­ви Бо́­жия.

Ра́дуйтеся, ве́р­ных на­де́ж­до и за­ступ­ле́­ние; ра́дуйтеся, не­ве́р­ных страх и посрамле́ние.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 2

Ви́­дя не­че́с­тие лю­де́й гра́­да Эде́са, святи́и Гу́рий и Само́н в пус­ты́­ню удали́шася, бе́гая кня́зя ми́­ра се­го́ и собла́знов и усе́рд­но служа́ще Бо́­гу, день и ночь воспева́ху: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум прему́др име́я, святи́и му́ченицы, вы́­ну труди́шася во сла́­ву Бо́­жию, язы́ческое не­че́с­тие облича́я, и́щущия и́с­ти­ны на путь пра́вый наставля́я и мно́­зи не­ве́р­ныя к Бо́­гу И́стинному привлеко́ша, се­го́ ра́­ди гла­го́­лем вам си́­це:

Ра́дуйтеся, насади́тели и́с­тин­на­го Бо­го­почита́ния; ра́дуйтеся, искорени́тели де́монскаго слу­же́­ния.

Ра́дуйтеся, тьмы не­че́с­тия обличи́тели; ра́дуйтеся, и́дольс­кия пре́­лес­ти низложи́тели.

Ра́дуйтеся, испове́дницы Хри­сто́­вы изря́днии; ра́дуйтеся, свети́ла ве́­ры правосла́вней.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 3

Си́­лою свы́­ше осене́ннии святи́и му́ченицы, гони́телей свято́й ве́­ры не устраши́шася, веле́ния не­чес­ти́­ва­го Антониа́на небрего́ша и ве́­ру Христо́ву велегла́сно просла́виша, те́м­же и в темни́цу вве́ржени поя́ху Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я ве́­ру во Хри­ста́ адама́нта тверде́йшую и си́­лою тоя́ вооружи́вшиися, му́жественно претерпе́ли есте́, святи́и му́ченицы, темни́чные у́зы и са́мую смерть, се­го́ ра́­ди по­хва­ля́ю­ще та­ко­во́е му́жество, убла­жа́­ем вас си́­це:

Ра́дуйтеся, и́с­тин­ныя ве́­ры испове́дницы; ра́дуйтеся, Ца́рст­вия Бо́­жия насле́дницы.

Ра́дуйтеся, му́­че­ни­ков по­хва­ло́; ра́дуйтеся, стра­сто­те́рп­цев сла́­во.

Ра́дуйтеся, Свя­ты́я Це́рк­ви утвер­жде́­ние; ра́дуйтеся, всего́ ро́­да хри­сти­а́н­ска­го укра­ше́­ние.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 4

Бу́­рею по­мыш­ле́­ний су­мни́­тель­ных одержи́мый, не­чес­ти́­вый царь Лики́ний воздви́же жесто́кое гоне́ние на христиа́ны, ты же, стра­сто­те́рп­че Ави́ве, того́ не убоя́ся, с тве́р­дою ве́­рою взы­ва́л еси́ Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шав царь Лики́ний твои́ по́д­ви­ги, досточу́дный Ави́ве, и твое́ тве́р­дое ве́­ры ис­по­ве́­да­ние, разъяри́ся на тя зло́бою, по­ве­ле́ преда́ти тя сме́р­ти лю́тей я́ко проти́вника ца­ре́­ва, ты же, уве́­дев о сем, доброво́льно поте́кл еси́ на муче́ние, и с ра́­дос­тию пре­тер­пе́л еси́ о́гненное сожже́ние, се­го́ ра́­ди, ди­вя́­ще­ся ве­ли́­кому му́­же­ству тво­ему́, ве­ли­ча́­ем тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, по­бо́р­ни­че ве́­ры во Хри­ста́ неустраши́мый; ра́­дуй­ся, во́и­не Хрис­то́в не­по­бе­ди́­мый.

Ра́­дуй­ся, пове́шенный на дре́­ве за Рас­про­сте́р­ша­го ру́­це Свои́ на дре́­ве кре́ст­нем; ра́­дуй­ся, стро­га́н­ный когтьми́ желе́зными.

Ра́­дуй­ся, уте­ше́­ние по­да­ва́­яй скор­бя́­щим; ра́­дуй­ся, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем за и́с­ти­ну терпя́щим.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 5

Боготе́чным зве́здам на тве́р­ди не­бе́с­ней подо́бнии бы́ли есте́, святи́и му́ченицы, лу­ча́­ми жи­тия́ сво­его́ тьму язы́ческаго не­че́с­тия просвеща́ющии и мно́гих на путь и́с­ти­ны наставля́ющии. Те́м­же бла­го­го­ве́й­но чту́ще па́­мять ва́шу, бла­го­да́р­но по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́деша лю́­дие гра́­да Эде́са мно́гие чу­де­са́, быва́емыя от ра́ки свя­ты́х му́­че­ни­ков Гу́рия, Само́на и Ави́ва, зело́ ра́довахуся и Го́с­по­да всем се́рд­цем про­сла­вля́­ху, мы же чту́ще свя­ту́ю па́­мять ва́шу, святи́и му́ченицы, уми́ль­но взы­ва́­ем:

Ра́дуйтеся, непра́ведно гони́мых засту́пницы; ра́дуйтеся, ве́р­ных ра­бо́в Хри­сто́­вых дру́зи.

Ра́дуйтеся, су́­щих во у́зах и темни́цах храни́телие; ра́дуйтеся, гони́телей и оби́дящих вразуми́тели.

Ра́дуйтеся, пла́­чу­щих уте́шители; ра́дуйтеся, от на́глыя и лю́тыя сме́р­ти изба́вители.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 6

С вы­со­ты́ му́дрии бла­го­да́ть прие́мше, за су́­щих во искуше́нии предстои́те, всехва́льнии, те́м­же от­ро­ко­ви́­цу, святи́и, от сме́р­ти го́рькия изба́висте. Вы бо вои́стину есте́ гра́­ду Эде́су сла́­ва и ми́­ру ра́­дость, се­го́ ра́­ди вос­пе­ва́­ем ко Го́с­по­ду: Алли­лу́иа.

Икос 6

Вра́­жия рабо́ты из­ба́­ви нас, Иису́­се Жизнода́вче, Тво­и́х страда́лец мольба́ми умоля́ем, я́ко да не порабоще́нну стяжа́в от страс­те́й ду́­шу и те́­ло, вос­хва­ля́­ем тех скоре́йшую по́­мощь, я́ко­же во гро́бе затворе́нную му́жем и сию́ ско́ро предвари́вше от сме́р­ти изба́виша, те́м­же взы­ва́­ем вам си́­це:

Ра́дуйтеся, неви́нную жену́ от лю́тыя сме́р­ти спа́сшии; ра́дуйтеся, ди́вным спасе́нием ея́ зве́рства мучи́теля победи́вшии.

Ра́дуйтеся, зла́­го му́жа жесто́кое дея́ние обличи́вшии; ра́дуйтеся, и того́ ве́ровати в си́­лу Бо́­га хри­сти­а́н­ска­го научи́вшии.

Ра́дуйтеся, пода́тели ми́­лос­ти тоя́ тре́­бую­щим; ра́дуйтеся, стра́жи неусы́пнии по­чи­та́ю­щих па́­мять ва́шу.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 7

Хо­тя́й Человеколю́бец Гос­по́дь яви́­ти ми́­лость Свою́ лю́дям Сво­и́м, со­хра­ни́ телеса́ ва́ши нетле́нны, чу­де­са́ точа́щии, от них же вси ве́рнии то́­ки ис­це­ле́­ний получа́ют, зо­ву́­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вых засту́пников и ди́вных чудотво́рцев ве́­ду­ще, лю́­дие из гра́­да Эде́са свято́й храм в па́­мять ва́шу созда́ша, в нем же и мо́­щи ва́ша положи́ша, да вси стра́ждущии по́­мощь в них почерпа́ют, мы же та́кожде тве́р­ду на­де́ж­ду на вас иму́ще, взы­ва́­ем вам си́­це:

Ра́дуйтеся, ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных не­ду́­гов на́­ших цели́тели; ра́дуйтеся, бесо́в о и́мени Госпо́дни изгони́тели.

Ра́дуйтеся, Ева́нгельския и́с­ти­ны бла­го­да́­ти благовести́тели; ра́дуйтеся, Бо­же́ст­вен­ныя бла­го­да́­ти носи́тели.

Ра́дуйтеся, ско́р­би мно́ги за и́мя Госпо́дне прия́вшии; ра́дуйтеся, ди́в­но во свя­ты́х Его́ просия́вшии.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 8

Стра́н­но и стра́шно неве́рным слы́шати, каковы́ ди́вные де́ла от свя­ты́х мо­ще́й ва́ших соверша́ются: неду́зи врачу́ются, стра́с­ти ис­це­ля́­ют­ся, мы же, тве́р­ду на­де́ж­ду на вас иму́ще, Бо́­гу о вас та́­ко благоде́ющему с ве́­рою взы­ва́­ем: Алли­лу́иа.

Икос 8

Все́­ми доброде́тельми ис­по́л­нен­нии, за ни́х­же и сла́­вою Бо́­жиею почте́ннии, внима́йте, святи́и му́ченицы, моли́твам ве́р­ных, чту́­щих свя­ту́ю па́­мять ва́шу, от ни́х­же слы́шите си­це­ва́я:

Ра́дуйтеся, ни́щии ду́­хом, я́ко ва́ше есть Ца́рст­вие Не­бе́с­ное; ра́дуйтеся, пла́чущии, я́ко уте́шистеся.

Ра́дуйтеся, кро́тции, я́ко насле́довасте зе́м­лю; ра́дуйтеся, алка́вшии и жа́ждавшии пра́в­ды, я́ко насы́тишася.

Ра́дуйтеся, ми́лостивии, я́ко стяжа́ли есте́ поми́лование; ра́дуйтеся, чи́стии се́рд­цем, я́ко уже́ Бо́­га узре́сте.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 9

Вся́­кия на­па́с­ти, находя́щия на град Эде́с, разоря́ли есте́, святи́и му́ченицы, те́м­же и ны́­не не оста́вите нас смире́нных и гре́ш­ных, но вся лю́­ди стра­ны́ на́шия в правосла́вии и единомы́слии утверди́те, да вси еди­н́ы­ми ус­ты́ и еди́­ным се́рд­цем воскли́кнем просла́вившему вас Го́с­по­ду: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии, я́ко ры́­бы безгла́снии, зрим о вас, святи́и му́ченицы: не­до­уме́­ют бо, ка́­ко в пусты́ни ду́­хом вита́ли есте́ и посреде́ че­ло­ве́к неусы́пными по́д­ви­ги подвиза́стеся. Мы же ра́дующися, я́ко таковы́ и́ма­мы учи́тели и моли́твенники, про­сла­вля­ем вас, гла­го́­лю­ще:

Ра́дуйтеся, кимва́лы Сло́ва Бо́­жия; ра́дуйтеся, те́плии о нас пред Бо́­гом хода́таи.

Ра́дуйтеся, иуде́ев и е́ллинов просвети́тели; ра́дуйтеся, тридне́внаго Бо­же­ства́ благовести́тели.

Ра́дуйтеся, кро́­тос­ти и воз­дер­жа́­ния учи́тели; ра́дуйтеся, лжи и татьбы́ обличи́телие.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ лю́­ди гра́­да Эде́са от мы́сленнаго во́лка, тве́рдо увеща́ли есте́ тех стоя́ти во и́стинней ве́­ре ни­же́ ко́з­ней вра́жиих устраша́тися, но и в ско́р­бех и на­па́с­тех за вся благодари́ти Бо́­га, пою́­ще Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ тве́рда и наде́жное при­бе́­жи­ще есте́, святи́и му́ченицы, всем к вам при­бе­га́ю­щим и ско́рыя по́­мо­щи тре́­бую­щим, се­го́ ра́­ди во уми­ле́­нии серд­ца́ на́­ше­го взы­ва́­ем:

Ра́дуйтеся, всех скор­бя́­щих ра́­до­ва­ние; ра́дуйтеся, всех угнете́нных и порабоще́нных при­бе́­жи­ще и освобожде́ние.

Ра́дуйтеся, вдов и си­ро́т за­ступ­ле́­ние; ра́дуйтеся, от ере­се́й и раско́лов ог­раж­де́­ние.

Ра́дуйтеся, я́ко вси нечести́вии жи­тию ва́шему удивля́ются; ра́дуйтеся, я́ко вси благочести́вии о и́мени ва́шем веселя́тся.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 11

Пе́­ние бла­го­да́р­ствен­ное при­но­ся́­ще ко Го́с­по­ду и о нас, те́плии засту́пницы на́ши, мо́­лим вас при́с­но не отступа́ти от нас, грех на́­ших ра́­ди, но ми­ло­се́р­дие от Го́с­по­да всем испроси́те, во­пию́­щим Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоза́рную тро́ицу свя­ты́х му́­че­ни­ков восхваля́юще, ве́рнии, устра­ни́м­ся ра́спрей и раздо́ров в жи́з­ни сей, убежи́м несогла́сий и разделе́ний в Правосла́вней ве́­ре и храня́ще едине́ние ду́­ха в сою́зе ми́­ра, из глу­би­ны́ ду­ши́ воскли́кнем та́­ко:

Ра́дуйтеся, громогла́сныя трубы́ Ева́нгельскаго благове́стия; ра́дуйтеся, сладкозву́чныя гу́сли про́поведи спа­се́­ния.

Ра́дуйтеся, кре́пции пра́в­ды рачи́телие; ра́дуйтеся, непоколеби́мии не­пра́в­ды истреби́тели.

Ра́дуйтеся, благочести́вым семе́йствам ми́­ра и бла́га пода́тели; ра́дуйтеся, жесто́ким и неве́рным супру́гом стро́гие наказа́тели.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 12

Бла­го­да́ть, да́н­ную вам от Бо́­га, ве́­ду­ще, па́­мять ва́шу пра́зднуем, святы́е му́ченицы, с усе́рдным мо­ле́­ни­ем к ва́шему честно́му о́б­ра­зу притека́юще, ва́шею тве́р­дою по́­мо­щию, я́ко необори́мою стено́ю огражда́емся, се­го́ ра́­ди вос­хва­ля́­ем вас, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы, и усе́рд­но зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще ва́ше ди́в­ное жи­тие́ и му́­че­ни­чес­кую кон­чи́­ну, мо́­лим вас, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве, бу́дете нам во всем благи́е помо́щницы, благослови́те нас ми́­ром и лю­бо́­вию, пода́йте нам твер­дую ве́­ру, чис­то­ту́ жи́з­ни и страх Бо́­жий, да вси душе́вный по­ко́й иму́ще, в ра́­дос­ти восклица́ем:

Ра́дуйтеся, я́ко име­на́ ва́ша и между́ неве́рными прославля́ются.

Ра́дуйтеся, по­ко́й и от­ра́­до скор­бя́­щим; ра́дуйтеся, страх и удив­ле́­ние оби́дящим.

Ра́дуйтеся, неви́нную жену́ от лю́тыя сме́р­ти спа́сшии; ра́дуйтеся, зла́­го му́жа ея́ досто́йно покара́вшии.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Хри­сто́­вы и оби́­ди­мых покрови́телие.

Кондак 13

О святи́и страстоте́рпцы Хри­сто́­вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве, приими́те сие́ на́­ше хва­ле́б­ное пе́­ние и, услы́шав усе́рд­но же­ла́­ние на́­ше, изба́вите нас те́п­лым сво­и́м к Бо́­гу пред­ста́­тель­ством, от вся́­ка­го зла, от вражды́ и несогла́сий и вся́­ких лю́­тых бед и бо­ле́з­ней, да с лю­бо́­вию вас чту́ще, вы́­ну зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1-й «А́н­ге­лы во пло́­ти...» и кондак 1-й «Избра́ннии чудотво́рцы Хри­сто́­вы...».

Мо­ли́т­ва

О святи́и му́ченицы и испове́дницы Хри­сто́­вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о нас хода́таи и моли́твенницы пред Бо́­гом, во уми­ле́­нии сер­де́ц на́­ших, взира́я на пре­чи́с­тый ваш о́б­раз, смире́нно мо́­лим вас: услы́шите нас, гре́ш­ных и не­до­сто́й­ных ра­бо́в сво­и́х, су́­щих в бе­да́х, ско́р­бех и на­па́с­тех, и призре́в на́­ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те нам свою́ вели́кую ми́­лость, воздви́гните нас из глу­би­ны́ гре­хо́в­ныя, просвети́те наш ум, смягчи́те зло́е и окая́н­ное се́рд­це, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в нас живу́щие. Осени́те нас ми́­ром, лю­бо́­вию и стра́­хом Бо́­жи­им, умоли́те милосе́рднаго Го́с­по­да, да покры́ет мно́­жест­во гре­хо́в на́­ших Сво­и́м неизрече́нным милосе́рдием. Да со­блю­де́т Це́р­ковь Свою́ Свя­ту́ю от не­ве́­рия, ере­се́й и раско́лов. Да по­да́ст стра­не́ на́­шей мир, благоде́нствие, зем­ли́ плодоро́дие; супру́гом лю­бо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим страх Бо́­жий; скор­бя́­щим благоду́шие; ра́дующимся воз­дер­жа́­ние. Всех же нас да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да из­ба́­вит от гла́­да, губи́тельства, тру́­са, по­то́­па, ог­ня́, ме­ча́, на­ше́ст­вия иноплеме́нников и меж­до­усо́б­ныя бра́­ни, и на­пра́с­ныя сме́р­ти. Да огради́т нас опол­че­ни­ем свя­ты́х Сво­и́х а́н­ге­лов, во е́же из­ба́­вити­ся нам по исхо́де на́­шем из жи­тия́ се­го́ от ко́з­ней лу­ка́­ва­го и та́йных воз­душ­ных мыта́рств его́, и неосужде́нными пред­ста́­ти Пре­сто́­лу Го́с­по­да Сла́­вы, иде́­же ли́­цы свя­ты́х А́н­гел со все́­ми свя­ты́­ми вы́­ну сла́вят пре­свя­то́е и ве­ли­ко­ле́­пое и́мя От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

мученикам Гурию, Самону и Авиву