Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Адриану, игумену Ондрусовскому, Олонецкому чудотворцу

преподобный Адриан Ондрусовский
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1.

Избра́нниче Бо́жий, преподо́бне о́тче на́ш Адриа́не, прии́м кре́ст сво́й, после́довал еси́ Христу́ и дея́нием учи́л еси́ презира́ти пло́ть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́ свое́й безсме́ртней. Те́мже со а́нгелы сра́дуется ду́х тво́й, и мы́, земни́и, тя́ по до́лгу ублажа́ем, пою́ще:

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

И́кос 1.

А́нгел земны́й и челове́к бы́в небе́сный, все́м житие́м твои́м науча́еши на́с, преподо́бне: наде́ющийся на Го́спода я́ко гора́ Сио́н не подви́жится во ве́к. То́й бо покры́ет и в де́нь напа́сти, и спасе́т от неприя́зни. Я́же па́мятствующе, та́ко ти́ рце́м:

Ра́дуйся, изря́дный сосу́де благода́ти Боже́ственныя; ра́дуйся, Христа́ ра́ди оста́вивый вся́ ми́ра сего́ кра́сная.

Ра́дуйся, те́сным и го́рьким путе́м вше́дый в ве́чный живо́т; ра́дуйся, сего́ ра́ди зело́ от Го́спода возлю́бленный.

Ра́дуйся, ди́вный в чудесе́х о на́с моли́твенниче; ра́дуйся, ско́рый тя́ призыва́ющим споспе́шниче.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́к 2.

Виде́ние бе́ ра́достное, егда́ тя́, младе́нца су́ща, имени́тии роди́телие твои́ принесо́ша в хра́м Госпо́день. Та́мо бо иере́й в купе́ли креще́ния возроди́ тя́ во Христе́ и свяще́нным миропома́занием дарова́ ти́ вся́ си́лы, я́же к животу́ и благоче́стию, да вы́ну Бо́гови со искупле́нными честно́ю Его́ Кро́вию, вы́ну пое́ши: Аллилу́ия.

И́кос 2.

Разуме́вше твои́ роди́телие, преподо́бне, я́ко то́чию благоче́стие на вся́ поле́зно, име́яй обетова́ние ны́нешняго и гряду́щаго жития́, тща́шася тя́ воспита́ти в стра́се Бо́жием и Це́ркви святе́й в послуша́нии, в не́мже и пребы́л еси́ до сконча́ния жития́. Сего́ ра́ди тебе́ та́ко вопие́м:

Ра́дуйся, от ро́да боя́рскаго прозябе́ние ди́вное; ра́дуйся, я́ко в купе́ли креще́ния от дре́вния кля́твы омы́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко да́р прему́дрости и ра́зума прия́л еси́ в миропома́зании; ра́дуйся, я́ко утверди́лся в тебе́ ду́х сове́та и кре́пости.

Ра́дуйся, тебе́ же укрепи́шася вся́ си́лы естества́ во спасе́ние ве́чное; ра́дуйся, призва́нный к де́ланию духо́вному от служе́ния в дружи́не кня́жестей.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́к 3.

Си́лою благода́ти Бо́жия приведе́н бы́в ко преподо́бному пустынножи́телю Алекса́ндру Сви́рскому, терпе́нию того́ умили́лся еси́, преподо́бне, а́ще и мла́д бы́в боля́рин и от вели́каго кня́зя люби́мь, оба́че си́лу слове́с Христо́вых, — а́ще кто́ хо́щет по Мне́ ити́, да отве́ржется себе́ и во́змет кре́ст сво́й и по Мне́ да и́дет, — уразуме́л еси́, и Тому́ невозвра́тно после́довал еси́ с пе́снию: Аллилу́ия.

И́кос 3.

Име́ния мно́га бе́дным разда́л еси́, преподо́бне, и вся́ отложи́в, к преподо́бному Алекса́ндру прише́л еси́ и жесто́кому того́ житию́ поревнова́л еси́, слы́шай дне́сь от на́с по достоя́нию сицевы́я хвалы́:

Ра́дуйся, я́ко же дре́вле Евста́фий Плаки́да, еле́нем приведе́нный к спаси́тельному пути́ жи́зни твоея́; ра́дуйся, обреты́й пусты́ннаго му́жа, от него́же позна́л еси́ и́ноческое пусты́нное житие́.

Ра́дуйся, то́е возлюби́вый а́бие; ра́дуйся, ревни́телю и́ноческих по́двигов.

Ра́дуйся, его́же ду́х я́ко еле́нь возжада́ к Бо́гу Кре́пкому, Живо́му; ра́дуйся, учениче́ ди́внаго Алекса́ндра, Святы́я Тро́ицы собесе́дника.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́ри е́зера Ла́дожскаго не убоя́лся еси́, преподо́бне, егда́ бу́ри и суеты́ жите́йския бежа́л еси́: с ра́достию бо устреми́лся еси́, отню́дуже я́ко свещи́, во тме́ мерца́ющия, светя́ху и зво́ном церко́вным окре́стная оглаша́юща, оби́тели Валаа́мская и Коне́вская украша́хуся ли́ки и́ноческими, и́же немо́лчно воспева́ху Бо́гови: Аллилу́ия.

И́кос 4.

Слы́ша боже́ственное пе́ние и зря́ мона́хов мно́жества, к стопа́м игу́мена Валаа́мскаго припа́л еси́, преподо́бне, и смире́нне моли́л еси́, да прии́мет тя́ я́ко еди́наго от нае́мник. Мы́ же, зря́ твое́ смире́ние, та́ко ти́ рце́м:

Ра́дуйся, прише́льче, зна́тность ро́да сокры́вый глубино́ю смире́ния; ра́дуйся, прия́тие обе́та нестяжа́ния упреди́вый раздая́нием име́ний ме́ньшей бра́тии.

Ра́дуйся, бра́ку честно́му предпочты́й обруче́ние ангелообра́зному житию́; ра́дуйся, вся́кое послуша́ние приима́вый со благодаре́нием.

Ра́дуйся, вся́ тяготы́ искуше́ния и́ноческаго пренесы́й до́бре; ра́дуйся, та́ко ся предугото́вавый ко прия́тию и́ноческаго вели́каго по́стрига.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́к 5.

Боготе́чный апо́стол Па́вел мно́ги страны́ обтеки́й благовеству́я Ева́нгелие, глаго́лаше ве́рным: глаго́лю безбра́чным и вдови́цам, добро́ и́м е́сть а́ще пребу́дут я́ко же и а́з, а́ще ли же ни́, да посяга́ют. Ожени́выйся бо пече́тся, ка́ко угоди́ти жене́, а не ожени́выйся пече́тся, ка́ко угоди́ти Го́сподеви. — Ты́ же, преподо́бне, де́вство па́че бра́ка че́стна избра́л еси́, я́ко ду́ху твоему́ сро́дное, и егда́ а́нгельскаго о́браза сподо́бился еси́, умиле́нне воспе́л еси́ Бо́гови: Аллилу́ия.

И́кос 5.

Врача́ Небе́снаго умоли́л еси́, преподо́бне, сего́ ра́ди ни па́мять пре́жняго твоего́ жития́, ни сла́вы и бога́тства отложе́ние, не возмого́ша смути́ти ду́х тво́й. Оба́че вся́ тяготы́ и ско́рби до́бре прене́сл еси́, науча́я на́с пе́ти ти́, я́ко и́ноков наста́внику:

Ра́дуйся, со отъя́тием вла́с во́ли своея́ отреши́выйся; ра́дуйся, смире́нное послуша́ние име́вый ко настоя́телю и бра́тии.

Ра́дуйся, в нищете́ сконча́вый дни́е своя́; ра́дуйся, посто́м истончи́вый пло́ти стра́стная.

Ра́дуйся, моли́твою просвети́вый ду́шу свою́; ра́дуйся, труды́ мно́гими пра́здности губи́тельныя бе́гавый.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́к 6.

Пропове́дниче смире́ния, преподо́бне о́тче на́ш Адриа́не, егда́ от настоя́теля и от бра́тии зело́ почита́ем бы́л еси́, сла́вы сея́ а́ки тя́жкаго бре́мене беги́й, та́йно отше́л еси́ в ме́сто бла́тно, отню́ду же наста́вника твоего́ Алекса́ндра по вре́мени посеща́л еси́ и с ни́м еди́неми усты́ и се́рдцем воспева́л еси́ Бо́гови: Аллилу́ия.

И́кос 6.

Возсия́ из пусты́ни доброде́тель твоя́, преподо́бне Адриа́не, и мно́ги привлече́ к тебе́ спорабо́тати хотя́щих, иму́ще тя́ искуше́нна наста́вника и му́дра. Сбы́стся о тебе́ сло́во Госпо́дне: не мо́жет гра́д укры́тися верху́ горы́ стоя́. Те́мже ти́ вопие́м:

Ра́дуйся, смире́нием возше́дый на го́ру доброде́телей благочести́вых; ра́дуйся, во убо́зей хи́жине возсыла́вый к Го́споду моли́твы те́плыя.

Ра́дуйся, зно́й и мра́к та́мо со благоду́шием преноси́вый; ра́дуйся, моли́твою прогоня́вый мра́чныя де́моны.

Ра́дуйся, препобеди́вый те́х многоразли́чная страхова́ния; ра́дуйся, пусты́ннаго жития́ рачи́телю.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́й спасе́ния на́шего Госпо́дь апо́столом Иа́ковом рече́: и́же а́ще обрати́т гре́шника от пути́ его́ нечести́ваго, спасе́т ду́шу и покры́ет мно́жество грехо́в. — Ты́ же, преподо́бне, сия́ памяту́юще, с любо́вию приима́л еси́ к тебе́ притека́ющих, и с ни́ми усе́рдная моле́ния возсыла́л еси́, науча́я и́х со и́скренним умиле́нием ду́ха пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 7.

Купе́ль Силоа́мская бы́сть оби́тель твоя́ гре́шником; два́ бо разбо́йника моли́твами твои́ми упра́вишася на пу́ть покая́ния и ве́чнаго спасе́ния: от ни́х же еди́н в оби́тели твое́й дни́е благоче́стно сконча́, други́й же Киприа́н имено́ван бы́в, оби́тель Стороже́вскую согради́ и мно́гия во спасе́ние упра́ви. Я́же помина́юще, та́ко ти́ рце́м:

Ра́дуйся, о ми́ре всего́ ми́ра неусы́пный моли́твенниче; ра́дуйся, умоли́вый слеза́ми разбо́йника Ондру́са не изгоня́ти тя́ со ученики́ из пусты́ни сея́ го́ркия.

Ра́дуйся, того́, от сопе́рника плене́нна и ко убие́нию свя́занна моли́твою разреши́вый от у́з и явле́нием; ра́дуйся, те́м и о́наго к позна́нию си́лы Бо́жия приведы́й а́бие.

Ра́дуйся, я́ко о́ба во оби́тели твое́й слеза́ми покая́ния омы́ша душе́вный сво́й позо́р; ра́дуйся, учениче́ Христо́в, приведы́й лю́тая разбо́йника ко подража́нию благоразу́мнаго разбо́йника.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́к 8.

Стра́нниче в земно́й юдо́ли, преподо́бне Адриа́не, покро́в стра́нником созда́л еси́, егда́ оби́тель Ондру́совскую согради́л еси́ ко утеше́нию и спасе́нию к тебе́ собра́вшихся, и хра́мом в че́сть Успе́ния Пречи́стыя Влады́чицы Богоро́дицы украси́л еси́, Ейже со умиле́нием вы́ну взыва́л еси́: к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, или́ к кому́ припаду́ в печа́ли мое́й, ра́зве не к Тебе́, Влады́чице? И сла́вил еси́ Тро́ицу Живонача́льную пе́снию: Аллилу́ия.

И́кос 8.

Вся́ во оби́тели твое́й устро́ив благообра́зно и по чи́ну, в ца́рствующий гра́д отше́л еси́, преподо́бне, да благодаре́ние возда́си царю́ благочести́вому за ми́лости, я́же оби́тели твое́й яви́. Сия́ помина́юще, та́ко тя́ хва́лим досто́йно:

Ра́дуйся, бра́тии ра́ди понесы́й труды́ мно́гия; ра́дуйся, показа́телю прия́тия дая́ний со благодаре́нием.

Ра́дуйся, убо́гим и́ноком дости́гий гра́да, в не́мже в бога́тстве и сла́ве пожи́л еси́ в ю́ности; ра́дуйся, любе́зне царе́м Иоа́нном прия́тый и цари́цею Анастаси́ею кро́ткою.

Ра́дуйся, со Генна́дием Костромски́м от купе́ли креще́ния дще́рь царе́ву прия́ти сподо́бивыйся; ра́дуйся, па́ки стра́нником в пусты́ню убо́гую пу́ть прие́мый.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Кондак 9

Вседу́шне прилепи́вшеся к тле́нному стяжа́нию и непра́ведным прибы́тком, не́ции от о́крест оби́тели твоея́ живу́щих нападо́ша на тя́, из ца́рствующаго гра́да возвраща́ющагося, мня́ще да́ры ца́рския похи́тити. Посрами́шася же во зло́м свое́м упова́нии, то́чию суму́ стра́нническу обрето́ша при тебе́ проли́вшии кро́вь твою́. Ты́ же в коне́ц жития́ страда́льческою кончи́ною украси́лся еси́ и возше́л еси́ на небеса́ с побе́дною пе́снию: Аллилу́ия.

И́кос 9.

Вити́йствующая уста́ твоя́ умолко́ша, сокры́шася кро́тции о́чи твоя́ и безгла́сен бы́л еси́, ста́рче му́дрый и нестяжа́тельный, земля́ скры́ тво́й ли́к умиле́нный, но сла́ва твои́х исправле́ний не у́мре, и мы́, чту́ще па́мять твою́, та́ко ти́ вопие́м:

Ра́дуйся, ра́бе, вше́дый в ра́дость Го́спода твоего́; ра́дуйся, нището́ю духо́вною обреты́й бога́тство неиждива́емое.

Ра́дуйся, жа́ждавый пра́вды, дне́сь зря́й пра́вду ве́чную; ра́дуйся, кро́тостию стяжа́вый зе́млю святы́х.

Ра́дуйся, в ско́рби вре́меннаго жития́ зело́ дне́сь уте́шенный; ра́дуйся, при́сный собесе́дниче Алекса́ндра Сви́рскаго.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́к 10.

Спасе́ния ра́ди и утеше́ния бра́тии по не́коем вре́мени откры́л еси́ еди́ному от и́нок, иде́же губи́телие сокры́ша честны́я мо́щи твоя́. Я́коже бо предре́кл еси́, та́ко и бы́сть: ко́нь бо бе́л обре́теся побли́зости, ору́щу не́коему земледе́льцу ту́, и́же и приведе́ к ме́сту бла́тну, из него́же извлеко́ша твое́ многотру́дное те́ло. Обре́тше же о́ное, тле́нию неприча́стное, вси́ просла́виша Бо́га пе́снию: Аллилу́ия.

И́кос 10.

Стена́ спаси́тельная бы́сть в дре́вняя времена́ оби́тель твоя́, преподо́бне, от мра́ка грехо́внаго и суеве́рия язы́ческаго, уча́щи лю́ди боголюбе́зному житию́. И па́мять исправле́ний твои́х не забве́ся, оба́че науча́ет на́с пе́ти тебе́ такова́я хвалы́:

Ра́дуйся, при́сный во благоче́стии наста́вниче; ра́дуйся, неусы́пный зде́ обита́ющих охрани́телю.

Ра́дуйся, низводя́й Бо́жие на ны́ благослове́ние; ра́дуйся, тя́ призыва́ющих защи́тителю.

Ра́дуйся, я́ко никто́ прося́й с ве́рою, то́щ от тебе́ отхо́дит; ра́дуйся, я́ко вся́к прие́млет проси́мое с ве́рою те́плою.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́к 11.

Пе́ние и зво́н не умолче́ на ме́сте, иде́же потруди́лся еси́, преподо́бне: не то́чию бо мно́зи ве́рующии притека́ют ко гро́бу твоему́ и ту́ исцеле́ния подае́ши, но и на вода́х пла́вающим спосо́бствуеши. Валаа́мскаго бо игу́мена Инноке́нтия, со святи́телем Никола́ем я́влься, спа́сл еси́ от потопле́ния на е́зере Ла́дожстем в нощи́ те́мней, и ве́тру зело́ свирепе́ющу, и кора́блецу разруше́нну бы́вшу, е́же памяту́юще, вопие́м умиле́нне: Аллилу́ия.

И́кос 11.

Светоприе́мная свеща́ благода́ти Бо́жия яви́ся гро́б тво́й, преподо́бне, и́же многоразли́чая источа́ет чудеса́, врачу́я стра́сти неисце́льныя и науча́я на́с пе́ти тебе́:

Ра́дуйся, его́же па́мять с похвала́ми; ра́дуйся, я́ко гро́б тво́й исто́чник исцеле́ний яви́ся.

Ра́дуйся, я́ко ко́сти твоя́ а́ки Елиссе́овы чудотворя́т; ра́дуйся, я́ко житие́м святы́м очи́стил еси́ пло́ти стра́стная.

Ра́дуйся, благода́ти Бо́жия прия́телище; ра́дуйся, прише́ствия втора́го Христо́ва провозве́стниче.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́к 12.

Благода́тию Бо́жиею иму́щаго бы́ти о́бщаго все́х воскресе́ния увери́теля, яви́ тя́ Влады́ка Христо́с, преподо́бне: гро́б бо тво́й, чудеса́ источа́яй, я́ве веща́ет, я́ко гряде́т ча́с, в о́ньже вси́ ме́ртвии оживу́т и изы́дут: сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́, а сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, пою́ще Бо́гови: Аллилу́ия.

И́кос 12.

Пое́м твоя́ ми́лости и чудеса́, преподо́бне о́тче на́ш Адриа́не: вы́ну бо и по отше́ствии свое́м на́с не оставля́еши, все́м бо потре́бная во спасе́ние ско́ро подае́ши, боле́зни и ско́рби на́ша незри́ме врачу́еши, да с ра́достию тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, незри́мый на́ш покрови́телю; ра́дуйся, нечи́стых духо́в прогони́телю.

Ра́дуйся, слепы́х прозре́ние; ра́дуйся, глухи́х слы́шание.

Ра́дуйся, разсла́бленных здра́вие; ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние.

Ра́дуйся, Адриа́не, ско́рый на́ш помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́к 13.

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Адриа́не, приими́ сие́ ма́лое, от лю́бящих тя́ серде́ц приноси́мое хвале́ние. Я́ко име́яй ве́лие ко Го́сподеви дерзнове́ние, моли́ся за ны́, да изба́вит на́с от вся́ких бе́д и скорбе́й, вра́г ви́димых и неви́димых, напра́сныя сме́рти и бу́дущих му́к, и сподо́бит со избра́нными Его́ вы́ну пе́ти Ему́ со безпло́тными пе́снь вели́кую: Аллилу́ия.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва преподо́бному Адриа́ну, игу́мену Ондру́совскому, Оло́нецкому чудотво́рцу.

О, преподо́бне о́тче Адриа́не, уго́дниче Бо́жий, пусты́нный жи́телю, послу́шниче Христо́в! Ты́ убие́ние от нечести́вых челове́к по науще́нию вра́жию претерпе́л еси́, но Госпо́дь Бо́г десна́го стоя́ния Своего́ со святы́ми тя́ сподо́би. Сего́ ра́ди к ра́це честны́х моще́й твои́х припа́даем и мо́лим тя́ усе́рдно: бу́ди моли́твенник ко Го́споду Бо́гу о на́с, гре́шных, святы́ми твои́ми моли́твами сохрани́ на́с от вся́каго зла́, огня́, гла́да, пото́па и вся́кия боле́зни и внеза́пныя сме́рти, и умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти на́м оставле́ние грехо́в, десна́го же стоя́ния и на́с сподо́бити, да непреста́нно прославля́ем Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобный Адриан Ондрусовский