Шрифт

Акафисты святым

Акафист святителю и исповеднику Агафангелу, митрополиту Ярославскому и Ростовскому

святитель Агафангел Ярославский и Ростовский
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранниче предивный, Господем возлюбленный, на служение Церкви Христовой поставленный, саном священноначалия возвеличенный, пастырь добрый и истинный друг Христов показался еси, святителю Агафангеле, добродетельми и подвиги духовными украшен, Господа в молитве непрестанно взыскуя, приятелище соделался еси Духа Святаго. Слово Божие проповедаше, паству обильно пополнял еси, сопричти и нас избранному стаду Христову, благочестно поющих ти: Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче.

Икос 1

От юности житие безмолвное возлюбил еси, хождаше на сельское кладбище, среди крестов и могил тишиною и покоем сердце питаше, поучался еси глаголам вечности, в тщету вменяя временное житие, младенческою молитвою к Богу пламеневый, умолял еси Его соделати тя служителем олтаря. Мы же, умиляяся богомудрию твоему, с детских лет явившуся, со благоговением взываем:

Радуйся, житие твое младенческое в богомыслии проводивый; радуйся, яко святитель Игнатий, тишину и уединение паче детских игр возлюбивый.

Радуйся, глаголам вечности поучавыйся; радуйся, в молитве к Богу устремлявыйся.

Радуйся, служити Богу во олтари с детства стремивыйся, радуйся, служити Ему верою и правдою от благочестивых родителей научивыйся.

Радуйся, родителей присное радование; радуйся, истинных учителей славная похвало.

Радуйся, Церкве православныя пастырю предивный; радуйся, града Ярославля бисере многоценный.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче.

Кондак 2

Видяши град Ярославль святыя мощи твоя, от них же воистинну источаются обильныя чудеса и исцеления, дивляшеся благоутробию Божию, давшу нам предивнаго заступника и теплаго молитвенника, у Престола Божия за ны молящагося, со умилением и верою взывающе всех благ Подателю: Аллилуиа.

Икос 2

Разум Божественный дарова ти Господь, уготова тя к высокому служению в сане архиерейстем. Ты же талант от Господа восприявый, в земли его не сокрывый, во сто крат приумножил еси. Слово Божие по всей стране проповедаше, в паству Христову многая овцы уловил еси, не остави и нас сирых, воспевающих ти сице:

Радуйся, истинный проповедниче веры Православныяй; радуйся, православных радование.

Радуйся, светильниче небесный, присно горящий; радуйся, столпе огненный, во тьме неверия и смут верным светящий.

Радуйся, облаче, исполненный росою благодати духовныя; радуйся, красото и слава церковная.

Радуйся, земли Российския заступление; радуйся, града Ярославля предивное украшение.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче.

Кондак 3

Силою Вышняго осенен был еси, святителю Агафангеле, егда горько уязвленный смертию благоверныя супруги твоея и сына твоего вся тленная и временная мира сего отрясл еси, иноческий постриг восприяв, умиленно Богу воспевал еси: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяше благоразумие, егда лишихся счастия земнаго, не возроптал еси, с твердою же верою и упованием к Богу обратихся, возжелал еси служити Ему в иночестем чине. Крест свой на рамена подъявый, узкою стезею неуклонно в Царствие Небесное устремился еси. Мы же, похваляюще труды и подвиги твоя, умиленно воспеваем:

Радуйся, крест житейский на спасительный Крест Христов пременивый; радуйся, всем сердцем Христа возлюбивый.

Радуйся, в горе от Господа не отвративыйся; радуйся, от взора Его не сокрывыйся.

Радуйся, на Господа упование возложивый; радуйся, в житии твоем Христу послуживый,

Радуйся, вселенским учителем поревновавый; радуйся, верность Истине показавый.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче

Кондак 4

Бурю сумнений посеяше в сердце твоем злочестивый начальник, наученный врагом рода человеческаго, егда восхоте содеяти раскол в Церкви Христовой, яко лис прехитрый, прихождаше к тебе, научая заняти пост Патриаршаго Местоблюстителя. Трижды уготовляше ти искушение, посрамися смирением и терпением твоим. Ты же духом непрестанно горе устремляющеся воспевал еси Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша Слово Божие из богоглаголивых уст твоих, люди в истинней вере утверждашася, благочестно и праведно жити научахуся. Таже всем сердцем к Богу устремляхуся, благодатию Божиею укрепляемии, во узах и темницах за веру Христову страдаша, многоразличныя скорби претерпеваша, с верою и упованием Богу воспевая песнь хвалы и благодарения. Мы же имамы тя молитвенника чуднаго, со умилением вопием ти:

Радуйся, верою Христовою люди просвещающий; радуйся, твердо веру истинную проповедати научающий.

Радуйся, Святыя Троицы храме благоукрашенный; радуйся, любовию Христовою уязвленный.

Радуйся, Церкви непоколебимый столпе; радуйся, граду Ярославлю нерушимая стено.

Радуйся, твердое веры утверждение; радуйся, древа Иисусова райское прозябение.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче.

Кондак 5

Боготечная звезда явился еси, святителю Агафангеле, егда многая грады имеша тя пастыря добраго, избраннаго Божественным промышлением на многия архиерейския кафедры земли Российския. Ты же, яко истинный отец чадолюбивый, кротостию и смирением пример пастве показуя, многочисленныя чада духовныя приобрел еси, научающе их воспевати Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видящи, како любляше народ ярославский святителя Тихона, со слезами с ним расставашеся, сетующе и горько стеняху, ты отче богомудре в печали им сострадаше, в слове архипастырстем к ним обративыйся, просил еси их и тя прияти в любовь свою. Они же радостно тебе воспеваху:

Радуйся, пастырю предобрый; радуйся, молитвенниче наш пребодрый.

Радуйся, земли ярославския славо и украшение; радуйся, ветви райския насаждение.

Радуйся, в скорбех и печалех нас утешающий; радуйся, лишения терпети ради Христа научающий.

Радуйся, ангеле земный и человече небесный; радуйся, наставниче нелестный.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче.

Кондак 6

Проповедник веры Православныя изящнейший явился еси, благодатию Святаго Духа умудренный, пастве глаголы жизни вечныя неустанно возглашал еси, призываше всех служити Христу, дабы вси Царствия Небеснаго соделалися причастницы, вкупе со ангелы Богу воспевающи: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси житием твоим, яко адамант пресветлый, славнаго града Ярославля украшение и всея земли Российския похваление, благочестием и смиренномудрием души верных просвещающе, любовию к Богу и ближним Христу служити научающе, благодатию святительскою сердца верных озаряюще, озари и наша сердца любовию небесною и благодатию духовною, поющия ти:

Радуйся, жития подвижническаго ревнителю; радуйся, благочестия насадителю.

Радуйся, злочестия и неверия обличителю; радуйся, о пастве ярославстей усердный попечителю.

Радуйся, догматов церковных верный хранителю; радуйся, истинный Пресвятыя Троицы служителю.

Радуйся, Ангелов небесных сожителю; радуйся, духов злобы всесильный борителю.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче.

Кондак 7

Ходатай за повинныя смерти мятежники явился еси, миролюбче милостиве Агафангеле, егда грози им смерть неминуемая, умоляше помиловати их, тако и сам от Господа помилован еси, со избранными Божиими сопричтен еси, в Царствии Небеснем непрестанно Богу воспеваеши: Аллилуиа.

Икос 7

Новый исповедник истинныя веры явился еси, егда старец болезненный и многотрудный в Толгстем монастыре пребываше, безбожныя власти в келиях твоих обыск учиниша, в нестяжании богомудраго пастыря уверишася, но в покое не оставиша, уготовляюще тебе многая скорби и узы темничныя. Мы же укрепляемии силою духа твоего, с любовию воспеваем ти:

Радуйся, новый исповедниче Христов явивыйся; радуйся, прещений безбожных властей не устрашивыйся.

Радуйся, узы темничныя за Христа претерпевый; радуйся, помощником в скорбех Христа Подвигоположника имевый.

Радуйся, житием твоим мученику Агафангелу подражавый; радуйся, мучителем вся Христа ради прощавый.

Радуйся, твердым исповеданием любовь ко Господу показавый; радуйся, Царствие Небесное страданием стяжавый.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче

Кондак 8

Странник и пришлец был еси на земли, святче Божий, сие показа ти Господь, егда старец сединами убеленный, немощный и много болезненный, пришел еси во узах в землю, идеже ранее был еси архипастырем, поучаше народ благочестию и спасению. Ты же с благодарением тепле взывал еси Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вси люди удивляшеся, како пречестный старец терпит страдания телесныя вкупе с мужами крепкими, егда во узах темничных пребываше, ты же воине Христов предоблий в Слове Божии дни и нощи поучался еси, духом крепляшеся, к Богу в пламенней молитве обращашеся, вся Христа ради терпел еси. Мы же не могуще достойно восхвалити тя, со умилением вопием:

Радуйся, страданием за Христа плоть свою умерщвляющий; радуйся, терпением скорбей верныя люди научающий.

Радуйся, жизнь временную ни во что вменяющий; радуйся, взамен Царствие Небесное приобретающий.

Радуйся, благодушно претерпевати вся нас научающий; радуйся, купец премудрый, за долготерпение вечное блаженство искупающий.

Радуйся, духов злобы кротостию и смирением уязвляющий; радуйся, поборати страсти нам помогающий.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче.

Кондак 9

Вси людие горько восплакашася, рыдаху и стеняху, егда видя тя во гробе положена быша, пастыря предобраго и наставника премудраго лишишася, но уповающи на Господа крепляхуся, с верою взывая: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многоглаголивыя недоумеют, како похвалити житие твое, егда ты вся временная отринувше, к вечным обителем райским устремился еси, путем тесным и прискорбным жития иноческаго, блаженство райское стяжал еси, любовию ко Христу уязвляемый в вечности с Ним соединился еси. За сие верныя люди похваляют тя, богомудре отче, воспевая тако:

Радуйся, правило веры и кротости духовныя; радуйся, непоколебимый столпе церковный.

Радуйся, архиереев Божиих похваление; радуйся, нечестиво живущих посрамление.

Радуйся, врагов Церкви Христовой грозный обличителю; радуйся, козней демонских разорителю.

Радуйся, твердое наше упование; радуйся, града Ярославля непрестанное радование.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче.

Кондак 10

Спасение ти уготовляюще, дарова ти Христос прозревати грядущее отшествие, предуказа ти день кончины. Ты же, отче преславне, духом в Небесныя селения устремляяся, на земли тело твое ко отшествию приуготовил еси, Святых Христовых Тайн причастился еси, в мире и покое в Небесный град вечныя радости преселился еси, идеже непрестанно поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена нерушимая и крепкое заступление дадеся граду Ярославлю святыя мощи твоя, святителю пречудне, мы же с любовию и благоговением им поклоняющеся, помощь скорую обретаем, со умиленною душею и чистым сердцем взываем ти:

Радуйся, мощи твоя святыя благоухания духовнаго исполнены; радуйся, благий отче, давый нам мощи сии чудотворныя.

Радуйся, града Ярославля предивное заступление; радуйся, веры Православныя укрепление.

Радуйся, граду Ярославлю Божие благословение; радуйся, в скорбех отрада и утешение.

Радуйся, благ духовных таинниче; Радуйся, за землю Русскую молитвенниче.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче.

Кондак 11

Пение похвальное от нас недостойных приими, отче святый и не остави нас, уповающих на тя, с верою и любовию к мощем твоим притекающих, помощи и заступления просящих, дабы и мы сподобилися в Царстве Славы вкупе с тобою воспевати: Аллилуиа.

Икос 11

Светильник великий явился еси, не сокрытый под спудом, но высоко на свещнице Церкви Христовой поставленный, святителю Агафангеле, светом твоим верныя просвещающий, путь спасения неложный людем указующий, имже сам прошел еси и многия овцы словесныя превел еси. Не остави и нас заблудитися на путех земных, воспевающих ти тако:

Радуйся, путь в Царствие Небесное указующий; радуйся, благодать духовную нам дарующий.

Радуйся, заблудших взыскание; радуйся, неверных в стадо Христово призвание.

Радуйся, чтущих тя радостию небесною озаряющий; радуйся, и по смерти нас не оставляющий.

Радуйся, неизсякаемый источник благодати и исцелений; радуйся, Церкви Российския присное похваление.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче.

Кондак 12

Благодатъ и славу неизреченную от Господа улучив, вселился еси в Небесныя обители, святителю Агафангеле, тую же щедро подаеши всем верно ти молящимся, сего ради к тебе припадаем, не остави нас немощных и грешных в безакониих умрети. Умоли Господа, дабы сподобил ны благую кончину улучити безболезненну, непостыдну, Христовых Тайн причастну. Дабы и мы вкупе с тобою вечно воспевали Богу ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 12

Воспеваем величие Божие и милосердие неизреченное, яже дарова нам заступника небеснаго и помощника преизряднаго, егоже святыя мощи во граде Ярославле благочестно почивают, источающе токи благодати. Мы же к сим чудотворным мощем притекающи, святителю Агафангеле, ублажаем тя поющи:

Радуйся, источниче чудес и исцелений; радуйся, разорителю богопротивных учений.

Радуйся, догматы Церкви Христовой крепко хранивый; радуйся, хранити истинную веру нас научивый.

Радуйся, талант в земли не сокрывый; радуйся, ученьми твоими всю страну просветивый.

Радуйся, от телесных недугов исцеляющий; радуйся, вечное спасение нам низпосылающий.

Радуйся, святителю Агафангеле, Православныя веры исповедниче и теплый за ны молитвенниче.

Кондак 13

О, предивный угодниче Христов, новый исповедниче и пастырю предобрый, в житии твоем Господу неустанно служивый и во уме непрестанно Христа созерцавый. Ты вся временныя блага отринул еси, крест свой на рамена подъяв, за Христом последовал еси, с Ним же в жизни вечной соединился еси. Мы же грешнии и смирении с теплою молитвою к тебе притекаем: не остави нас сирых и убогих в мире сем многоскорбнем, умоли Господа Сил даровати нам веру крепкую, надежду несумненную, покаяние истинное и любовь нелицемерную. Да прошедше стезю жития земнаго сподобимся неосужденно вкупе со ангелы и всеми святыми вечно Богу воспевати: Аллилуиа. (трижды)

Этот кондак читай трижды, затем Икос 1 и Кондак 1.

Молитва святителю

О пречестная и священная главо и благодати Святаго Духа исполненная, Спасово со Отцем обиталище, великий архиерее, теплый наш заступниче, святителю Агафангеле, предстоя у Престола всех Царя и наслаждаяся света единосущныя Троицы и херувимски со ангелы возглашая песнь трисвятую, великое же и неизследованное дерзновение имея ко всемилостивому Владыце, моли спастися паствы Христовы людем, благостояние святых церквей утверди: архиереи благолепием святительства украси, монашествующыя к подвигом добраго течения укрепи, царствующий град и вся грады и страны добре сохрани, и веру святую непорочну соблюсти умоли, мир весь предстательством твоим умири, от глада и пагубы избави ны, и от нападения иноплеменных сохрани, старыя утеши, юныя настави, безумныя умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, пленных возврати, немощствующыя и молящияся тебе от всех напастей и бед ходатайством твоим свободи: моли о нас Всещедраго и Человеколюбиваго Христа Бога нашего, да и в день Страшнаго Пришествия Его от шуияго стояния избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святитель Агафангел Ярославский и Ростовский