Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Авраамию, мученику Болгарскому, Владимирскому чудотворцу

преподобный Авраамий Болгарский
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Из­бра́н­ный стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в и чу­до­тво́р­че пре­ди́в­ный, во страда́нии тво­е́м ве­не́ц при­е́мый от ру­ки́ Вседержи́теля и со а́н­ге­лы пред­сто­я́й Его́ пре­сто́­лу, пе́снь­ми вос­хва­ля́­ем тя лю­бо́­вию и мо́лим ти ся, мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми от вся́­ких бед и скор­бе́й сво­бож­да́й нас, те­бе́ зо­ву́­щих:

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Икос 1

А́н­ге­лов сожи́тель и че­ло­ве́­ков засту́пник вои́стину яви́л­ся еси́, му́­че­ни­че достохва́льне, бла­го­во­ле́­ни­ем всех Творца́ Хри­ста́ Бо́­га, Его́же возлюби́л еси́ и за Не­го́ же пострада́л еси́ да́же до кро́­ве во испове́дании непоколеби́мем. Те́м­же при­ими́ от нас сия́ хвале́ния:

Ра́­дуй­ся, звез­до́ пре­све́т­лая бла­го­че́с­тия;

Ра́­дуй­ся, све­ти́­ло, во тме не­че́с­тия пресла́вно возсия́вшее.

Ра́­дуй­ся, зло­ве́­рия магоме́това обличи́телю;

Ра́­дуй­ся, ве́­ры хри­сти­а́н­ския небоя́зненный про­по­ве́д­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Ева́нгельскаго уче́ния до́б­рый по­слу́­ша­те­лю;

Ра́­дуй­ся, зако́на Гос­по́д­ня те́плейший хра­ни́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, ку́плю вре́менную пре­ме­ни́­вый на стяжа́ние ве́чное не­бе́с­ное;

Ра́­дуй­ся, ве́­ры Хри­сто́­вы би́сер многоце́нен стяжа́вый.

Ра́­дуй­ся, Хри­сто́­вым уче́нием ду́­шу твою́ просвети́вый;

Ра́­дуй­ся, удосто́ивыйся благода́тнаго осене́ния свы́­ше.

Ра́­дуй­ся, яви́­вый­ся доб­ро­де́­те­лей жи­ли́­ще, преукра́шенное чис­то­то́ю;

Ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го оби́­тель прекра́сная.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 2

Ви́­дя Хрис­то́с Гос­по́дь ду́­шу твою́, ко прия́тию се́мени сло́ва Бо́­жия чис­то­то́ю и ми́лостынею предугото́ванную, све́­том позна́ния Сво­его́ про­све­ти́ тя, блаже́нне, я́ко Корни́лия со́тника дре́в­ле, та́­ко и твоя́ доброде́тели преждебы́вшия по­мя­ну́в любоблагоутро́бно, спаса́емых ча́сти со­тво­ри́ тя о́бщника в Небе́снем Ца́рст­вии, иде́­же со а́н­ге­лы пое́ши Пресвяте́й Тро́­ице песнь: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум богопросвеще́нный да­ро­ва́­ся те­бе́, Авраа́мие, и́м­же я́сно проразуме́л еси́ тщету́ душепа́губную зло­ве́­рия магоме́това, и о́наго уклони́тися, Хри­ста́ же взыска́ти потща́лся еси́ вседу́шно; те́м­же взы­ва́­ем ти:

Ра́­дуй­ся, бла­же́н­ный после́дователю Хрис­то́в;

Ра́­дуй­ся, люби́телю за́­по­ве­дей Его́ преи́скренний.

Ра́­дуй­ся, кри́не благоуха́нный рая́ превы́шняго;

Ра́­дуй­ся, цве́­те прекра́сный вер­то­гра́­да Иису́сова.

Ра́­дуй­ся, бо­га́т­ство земно́е нивочто́же вмени́вый;

Ра́­дуй­ся, стяжа́ния тле́н­ная пре­зре́­вый.

Ра́­дуй­ся, ни́щия удовли́вый;

Ра́­дуй­ся, рука́ми убо́­гих со­кро́­ви­ща твоя́ го­ре́ предпосла́вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко не уклони́лся еси́ в сеть лихоима́ния;

Ра́­дуй­ся, я́ко неулови́м пребы́л еси́ мре́жею сребролю́бия.

Ра́­дуй­ся, му́д­рый купе́ц Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го;

Ра́­дуй­ся, ве́р­ный ра́­бе, да́нный те­бе́ мнас усугуби́вый.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го укре­пи́ тя на по́двиг страда́льческий, му­че­ни­че свя­ты́й Авраа́мие; не терпя́ бо ви́дети па́губу душ че­ло­ве́­чес­ких, ре́вностию разже́глся еси́ по Бо́­зе жи́ве, и став посреде́ то́ржища, небоя́зненно обличи́л еси́ магоме́тову пре́­лесть, поуча́я собра́тий тво­и́х бла­го­че́ст­но ве́ровати во Хри­ста́, за Не­го́ же и страда́ти не уклони́лся еси́, зо­вы́й: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я зло­ве́­ри­ем по­тем­не́н­ныя ду́­ши, не восхоте́ша бо́лгаре прини́кнути в ра́­зум сло­ве́с тво­и́х бо­же́ст­вен­ных, но ру́­це уби́йственныя на тя воз­ло­жи́в­ше, бие́нием лю́тым содробля́ху твоя́ соста́вы. Мы же, ублажа́я стра­да́­ния твоя́, гла­го́­лем:

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ вседу́шно воз­лю­би́­вый;

Ра́­дуй­ся, лю­бо́вь к Не­му́ я́з­вами, за Не­го́ подъя́тыми, яви́­вый.

Ра́­дуй­ся, апо́с­то­лом поревнова́вый;

Ра́­дуй­ся, орга́н Свя­та́­го Ду́­ха бы́вый.

Ра́­дуй­ся, благове́стия Ева́нгельскаго ус­та́ благоглаго́ливая;

Ра́­дуй­ся, словеса́ жи́з­ни ве́ч­ныя провеща́яй.

Ра́­дуй­ся, бие́ние лю́тое за пресла́дкаго ти Иису́­са сла́дце претерпе́вый;

Ра́­дуй­ся, поруга́ние и досажде́ние за Не­го́ благоду́шно восприя́вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко во испове́дании Христо́ве непоколеби́м пребы́л еси́;

Ра́­дуй­ся, я́ко ласка́нми и прельще́нми непрекло́нен яви́л­ся еси́.

Ра́­дуй­ся, стра­сто­те́рп­че, в му́­же­стве не­одо­ле́н­ный;

Ра́­дуй­ся, доб­ро­по­бе́д­ни­че, в тер­пе́­нии не­пре­ло́ж­ный.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 4

Бу́­рею зло́бы ды́шуще, нечести́вии бо́лгаре терза́ху тя, я́ко а́гнца незло́бива зве́рие ди́вии, покуша́яся му́­ка­ми отврати́ти тя от Хри­ста́ ко сво­ему́ нече́стию; но ни­что́же успе́ша потемне́ннии, си́­лою бо свы́­ше укрепля́емь, посрами́л еси́ о́ных ухищре́ние, посреде́ му­че́­ний немо́лчно испове́дуя Хри­ста́, еди́­на­го Творца́ и Бо́­га, и вопия́ Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шав увеща́тельныя твоя́ гла­го́­лы, мучи́телие твои́, а́спидом глухи́м уподо́бльшеся, сугу́быми ра́­на­ми уязвля́ху те́­ло твое́ многотерпели́вое, Авраа́мие свя́­те, я́ко не бы́­ти на нем ме́ста це́ла и неуя́звлена. Дивя́шеся у́бо вели́честву терпе́ния тво­его́, зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, учи́­те­лю бла­го­че́с­тия;

Ра́­дуй­ся, посрами́телю не­че́с­тия.

Ра́­дуй­ся, ра́­на­ми, я́ко у́тварьми многоце́нными укра­ше́н­ный;

Ра́­дуй­ся, кро́­вию твое́ю, я́ко багряни́цею, оде́янный.

Ра́­дуй­ся, всесожже́ние ту́чное се­бе́ Хри­сту́ прине́сший;

Ра́­дуй­ся, за прелюбе́знаго ти Иису́­са ду́­шу по­ло­жи́­вый.

Ра́­дуй­ся, страда́нием сочета́выйся Хри­сту́, ра́­ди на́­ше­го спа­се́­ния распя́тому;

Ра́­дуй­ся, ли­ков­ству́­яй в черто́зе не­бе́с­на­го Домовлады́ки.

Ра́­дуй­ся, у пре­сто́­ла Бо́­жия пред­сто­я́й с го́рними си́лами;

Ра́­дуй­ся, открове́нным ли­це́м созерца́яй сла́­ву трисия́ннаго Бо­же­ства́.

Ра́­дуй­ся, от ра́йс­ких вы­со́т приника́яй бла­го­се́р­ди­ем тво­и́м к нам земноро́дным;

Ра́­дуй­ся, спаса́яй от бед ве́­ру и лю­бо́вь к те­бе́ иму́­щих.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 5

Богому́дрым пропове́дником апо́с­то­лом, за и́мя Хрис­то́­во ра́­ны ра́­дост­но прие́мшим, подража́л еси́ во страда́нии тво­е́м, Авраа́мие, вопия́ сопроти́в му́чащих тя: Хри­ста́ чту, Его́ еди́­на­го люблю́ и умре́ти за Не­го́ преи́скренне жела́ю, да и с Ним жи́ву во ве́­ки, зо­вы́й: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше тя, злочести́вии мучи́телие бо́лгаре, непрекло́нна и непобеди́ма испове́дника Хри­сто́­ва, пе́рвее ру́­це и но́зе твои́ отсеко́ша, та́же и гла­ву́ твою́ чест­ну́ю ме­че́м отъя́ша, и та́­ко до́блестно те­че́­ние твое́ сконча́в, преше́л еси́ к оби́телем не­бе́с­ным, от нас же зем­ны́х слы́­ши­ши похвалы́ сия́:

Ра́­дуй­ся, ис­по­ве́д­ни­че Хрис­то́в не­по­бе­ди́­мый;

Ра́­дуй­ся, ада­ма́н­те терпе́ния крепча́йший.

Ра́­дуй­ся, но́вый му́­че­ни­че, дре́вним вели́ким му́чеником равноче́стне;

Ра́­дуй­ся, пре­сла́в­ный венцено́сче, го­ре́ увенча́нный.

Ра́­дуй­ся, чудотворе́ния бла­го­да́­тию от Го́с­по­да обогаще́нный;

Ра́­дуй­ся, целе́б по­да́­те­лю всеблаги́й.

Ра́­дуй­ся, во благоуха́нии свя­ты́­ни по­чи­ва́­яй;

Ра́­дуй­ся, арома́ты ра́йс­ки­ми облагоуха́яй ду́­ши ве́р­ных.

Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че да­ро́в многоразли́чных;

Ра́­дуй­ся, ре­ко́ приснотеку́щая чу­де́с.

Ра́­дуй­ся, ми­ло­се́р­дия к стра́­жду­щим со­кро́­ви­ще не­ис­то­щи́­мое;

Ра́­дуй­ся, бо­ля́­щих вра­чев­ство́ не­ос­ку́д­ное.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 6

Пропове́стся в стра­не́ Рос­си́й­стей до́блесть по́двига тво­его́ страда́льческаго, му­че­ни­че всехва́льный; те́м­же слы́шав твою́ кон­чи́­ну сла́вную и чудотворе́ний тво­и́х бла­го­да́ть, бла­го­ве́р­ный ве­ли́­кий князь Гео́ргий восхоте́ стяжа́ти тя за­сту́п­ни­ка сто́ль­но­му гра́­ду сво­ему́ Влади́миру, в онь же мо́­щи твоя́ от бо́лгар при­нес­ти́ потща́ся, зо­вы́й венча́ющему му́­че­ни­ки Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ пресла́вно чудотворе́ния лу­ча́­ми, по пренесе́нии мо­ще́й тво­и́х чест­ны́х, Авраа́мие свя́­те, во град Влади́мир, и́же о́ными све́т­ло красу́ется, я́ко сокро́вищем многоце́нным; мы же, чту́щии тя, ра́ку твою́ многоцеле́бную любе́зне обстоя́ще, зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, гра́­да на́­ше­го по­хва­ло́ и утвер­жде́­ние;

Ра́­дуй­ся, оби́­те­ли Богома́терния, в ней­же почива́еши, при́сное за­ступ­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, подвиза́ющимся в ней благода́тное вспоможе́ние;

Ра́­дуй­ся, о́ных по­кро́­ве и за­щи­ще́­ние.

Ра́­дуй­ся, неду́гующих ско́ро предста́тельный це­ле́б­ни­че;

Ра́­дуй­ся, уныва́ющих бла­го­на­де́ж­ное возбужде́ние.

Ра́­дуй­ся, скор­бя́­щих всежела́тельное уте­ше́­ние;

Ра́­дуй­ся, ни́­щих изоби́льное бо­га́т­ство.

Ра́­дуй­ся, бо­ля́­щих младе́нцев ис­це­ле́­ние;

Ра́­дуй­ся, изнемога́ющих укреп­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, рев­ну́ю­щих о бла­го­че́с­тии по­мо́щ­ни­че;

Ра́­дуй­ся, пребыва́ющих в посте́ и мо­ли́т­ве споспе́шниче.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 7

Хо­тя́ человеколю́бец Гос­по́дь яви́­ти щед­ро́т Сво­и́х оби́­лие стра­не́ Рос­си́й­стей, да­ро­ва́ нам те­бе́ страстоте́рпца но́­ва­го и мо­ли́т­вен­ни­ка богоприя́тнаго, чу­де́с бла­го­да́ть источа́юща и неду́жных без­ме́зд­но врачу́юща; те́м­же бла­го­да­ри́м то­бо́ю благоде́ющаго нам Го́с­по­да и све́т­ло пра́зднуем чест­ны́х мо­ще́й тво­и́х пренесе́ние, к ним с лю­бо́­вию при­па́­даю­ще и Хри­сту́ зо­ву́­ще: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́­ва­го тя му́ченика и до́бляго страда́льца, Хри­сто́­ва испове́дника и чудотво́рца сла́внаго, лю­бо́­вию убла­жа́­ем, и ра́дующеся о тво­е́м к нам прише́ствии, гла­го́­лем:

Ра́­дуй­ся, денни́це лучеза́рная, от бо́лгар во Влади́мир град прите́кшая;

Ра́­дуй­ся, лу­чу́ немерца́ющий со́лн­ца пра́в­ды Хри­ста́.

Ра́­дуй­ся, уго́д­ни­че Госпо́день, пре­ди́в­ный в чудесе́х;

Ра́­дуй­ся, пра́ведниче, про­сла́в­лен­ный на не­бе­си́ и на зем­ли́.

Ра́­дуй­ся, не­тле́­ни­ем мо­ще́й тво­и́х в и́стине воскресе́ния ме́рт­вых уверя́яй;

Ра́­дуй­ся, о́б­раз без­сме́р­тия в сме́рт­нем те­ле­си́ показу́яй.

Ра́­дуй­ся, я́ко те­бе́ дана́ бысть бла­го­да́ть за ны мо­ли­ти­ся и возбужда́ти нас ко бла­ги́м дело́м;

Ра́­дуй­ся, я́ко и по преставле́нии тво­е́м благодея́ние тре́­бую­щим подава́еши.

Ра́­дуй­ся, от смертоно́сных язв и бо­ле́з­ней при­те­ка́ю­щих к те­бе́ сохраня́яй;

Ра́­дуй­ся, бе́д­ствую­щим и оби́димым по­мо­га́­яй.

Ра́­дуй­ся, бо­го­люби́вых душ не­по­сты́д­ное упо­ва́­ние;

Ра́­дуй­ся, лю́бящих тя при́сное уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 8

Стра́н­но есть ви́дети ме́ртвенное те́­ло, жизнь присносу́щную явля́ющее, во гро́бе лежа́щее и не­ду́­ги врачу́ющее; но, му́­че­ни­че Хрис­то́в Авраа́мие, моща́ми тво­и́ми свя­ты́­ми в хра́­ме сем по­чи­ва́­яй, ве́­ру­ем несомне́нно, я́ко и ду́­хом тво­и́м не отлуча́ешися от нас не­до­сто́й­ных, чест­ну́ю ра́ку твою́ с лю­бо́­вию обстоя́щих и Хри­сту́ бла­го­да́р­не зо­ву́­щих: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь в вы́ш­них еси́, свя́тче Бо́­жий, во све́тлости свя­ты́х тор­жест­ву́е­ши и на­слаж­да́е­ши­ся неизрече́нных благ не­бе́с­ных; ве́­мы же, я́ко и нас зем­ны́х и пе́рстных не забыва́еши, но от го́рних вы­со́т ми́лостивно к нам приника́еши, под­ви­за́я нас че́ствовати тя си́­ми похвала́ми:

Ра́­дуй­ся, бла­го­че́с­тия утвер­жде́­ние;

Ра́­дуй­ся, пра­во­сла́­вия по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, зем­ли́ Рос­си́й­ския благода́тное осене́ние;

Ра́­дуй­ся, гра́­да Влади́мира све́т­лое ра́­до­ва­ние.

Ра́­дуй­ся, многострада́льная розго́ виногра́да Хри­сто́­ва;

Ра́­дуй­ся, граждани́не го́р­ня­го гра́­да, Иерусали́ма Не­бе́с­на­го.

Ра́­дуй­ся, в пресла́вном му́ченическом ли́ке пре­бы­ва́яй;

Ра́­дуй­ся, рая́ жи́телю все­бла­же́н­ный.

Ра́­дуй­ся, Ца́рст­вия Хри­сто́­ва нас­ле́д­ни­че;

Ра́­дуй­ся, ве́ч­ныя блаже́нныя жи́з­ни со­при­ча́ст­ни­че.

Ра́­дуй­ся, при­бе́­жи­ще на́­ше и за­щи­ще́­ние;

Ра́­дуй­ся, ско́­рое и без­ме́зд­ное не­ду́­гов врачева́ние.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 9

Вси А́нгели Небе́снии восприя́ша тя ра́­дост­но во оби́­те­ли ра́йс­кия, стра­да́ль­че бо­го­му́д­ре Авраа́мие, иде́­же свя­та́я твоя́ душа́, огне́м стра­да́­ния искуше́нная, по́честь побе́дную восприя́т от Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го, пра­вед­на­го мздовоздая́теля подвиза́ющихся за и́мя Его́ свято́е на зем­ли́; прославля́я бо их на Не­бе­си́, с Го́рними во́и у Пре­сто́­ла Сво­его́ предстоя́ния сподобля́ет, иде́­же пое́тся Ему́ не­мо́лч­ная песнь: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́йством злочести́вым и прельще́нием лука́вым неуловле́н пребы́л еси́, стра­сто­те́рп­че, изво́ливый па́­че умре́ти, не́­же Хри­ста́ и ве́­ры в Не­го́ свя­ты́я отрещи́ся, те́м­же, я́ко до́бляго испове́дника Хри­сто́­ва, убла­жа́­ем тя и зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, пречу́дное му́жество яви́­вый;

Ра́­дуй­ся, я́ко про­све­ще́н был еси́ за­ре́ю Пре­свя­та́­го Ду́­ха.

Ра́­дуй­ся, я́ко страх малоду́шный от се­бе́ отря́сл еси́;

Ра́­дуй­ся, я́ко щито́м ве́­ры огради́лся еси́.

Ра́­дуй­ся, неумолка́ющий бла­го­ве́ст­ни­че си́­лы Бо́­жия, в не́­мо­щи челове́честей соверша́ющияся;

Ра́­дуй­ся, и́с­тин­ный покло́нниче, ду́­хом и и́с­ти­ною кла́няяйся Твор­цу́.

Ра́­дуй­ся, му́­жу же­ла́­ний духо́вных, взыска́вый Хри­ста́ в стра­не́ не­че́с­тия магоме́това;

Ра́­дуй­ся, отри́нувый богопроти́вную о́ную пре́­лесть.

Ра́­дуй­ся, ку́плю де́явый вре́менную, вку́­пе же и ве́ч­ную, не­бе́с­ную;

Ра́­дуй­ся, стра́нники и ни́щия пита́вый от трудо́в тво­и́х пра́­вед­ных.

Ра́­дуй­ся, еле́ем ми́­лос­ти умаще́нная главо́;

Ра́­дуй­ся, горо́ доб­ро­де́­те­лей, ороше́нная кро́­ве страда́льческия излия́нием.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 10

Спас­ти́­ся нам преи́скренне жела́я, мо́лишися за нас го­ре́ у Пре­сто́­ла Бо́­жия, стра­да́ль­че Хрис­то́в Авраа́мие, и тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми посо́бствуеши нам в стра́нствии многотру́днем зем­на́­го жи­тия́, е́же в по­кая́­нии и бла­го­че́с­тии скон­ча́­ти, да спо­до́­бим­ся с то­бо́ю вос­пе­ва́­ти Хри­сту́ и Бо́­гу на́­ше­му: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте́­ну защище́ния стя­жа́в­ше твоя́ свя­ты́я мо­ли́т­вы, Авраа́мие чу́дне, ра́дуемся гре́ш­нии и чтем лю­бо́­вию па́­мять тво­его́ усекнове́ния и мо­ще́й тво­и́х свя­ты́х пренесе́ния, зо­ву́­ще:

Ра́­дуй­ся, великоимени́тый наш зас­ту́п­ни­че;

Ра́­дуй­ся, не­бо­жи́­те­лю богопросвеще́нный.

Ра́­дуй­ся, чу­до­тво́р­че ди́вный и ми́лостивый;

Ра́­дуй­ся, бла­ги́й по­слу́­ша­те­лю су́­щих в ско́р­бех.

Ра́­дуй­ся, предваря́яй про­ше́­ния при­зы­ва́ю­щих тя в бе­да́х;

Ра́­дуй­ся, гре́ш­ных ко исправле́нию приведе́ние.

Ра́­дуй­ся, ми́­ро враче́бное неду́гом многоразли́чным;

Ра́­дуй­ся, не то́кмо те­ле́с­ных, но и ду­ше́в­ных бо­ле́з­ней из­ря́д­ный це­ли́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, ду­хо́в нечи́стых от че­ло­ве́­ков прогони́телю;

Ра́­дуй­ся, да­ро́в бла­го­да́т­ных незави́стный по­да́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, бла­го­уха́­ни­ем мо­ще́й тво­и́х услажда́яй ду́­ши на́­ша;

Ра́­дуй­ся, чу­де­сы́ тво­и́ми утвержда́яй нас во и́стине свя­ты́я пра­во­сла́вныя ве́­ры.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 11

Пе́­ние моле́бное и по­хва­лу́ сию́ смире́нную не пре́­зри, му­че­ни­че; се бо ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ подвиза́еми, ра́ку мо­ще́й тво­и́х собо́рне обстоя́ще, убла­жа́­ем тя, за­сту́п­ни­ка на́­ше­го, и мо́­лим­ся: мо­ли́­ся за ны вы́­ну ко Го́с­по­ду, ве́­мы бо к Не­му́ твое́ невозбра́нное дерз­но­ве́­ние и тво­и́х мо­ли́тв благода́тное де́йство. Иму́ще та­ко­ва́­го пред­ста­те­ля, бла­го­да́р­но зо­ве́м ди́в­но­му во свя­ты́х Сво­и́х Бо́­гу на́­ше­му: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоно́сным Тро́ическим сия́­ни­ем го­ре́ осия́нный, Авраа́мие свя́­те, озари́ на́­ша серд­ца́, тьмо́ю грехо́вною покрове́нная; да еле́ем бла­ги́х дел возже́гши уга́сшия све­ти́ль­ни­ки на́­ша, спо­до́­бим­ся бра́чнаго Хри­сто́­ва черто́га, иде́­же ты все­ля́е­ши­ся со свя­ты́­ми и слы́­ши­ши сия́ от нас благохвале́ния:

Ра́­дуй­ся, Бо́­гом да́нный покрови́телю наш;

Ра́­дуй­ся, ангелоподо́бный че­ло­ве́­че.

Ра́­дуй­ся, нищелю́бче благослове́нный;

Ра́­дуй­ся, странноприи́мниче, дре́внему о́ному пра́отцу Авраа́му уподобля́яйся.

Ра́­дуй­ся, я́ко рука́ твоя́ изоби́льно помога́ше нужда́ющимся;

Ра́­дуй­ся, я́ко му́д­ре расточа́л еси́ бо­га́т­ство тле́нное.

Ра́­дуй­ся, о́ное пре­ме­ни́­вый на нетле́нныя не­бе́с­ныя бла́га;

Ра́­дуй­ся, на­слаж­да́­яй­ся бла­же́н­ства ми́лостивых.

Ра́­дуй­ся, пред­сто­я́й А́гнцу Бо́­жию в лице́ му́ченичестем;

Ра́­дуй­ся, ли­ков­ству́­яй в селе́нии пра́­вед­ных.

Ра́­дуй­ся, во страда́нии тво­е́м до́блесть чу́д­ную яви́­вый;

Ра́­дуй­ся, я́з­вы Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ на те́ле тво­е́м носи́вый.

Ра́­дуй­ся, му­́че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 12

Бла­го­да́ть и ми́­лость ис­про­си́ нам у Хри­ста́ и Бо́­га на́­ше­го, свя­ты́й и сла́в­ный стра­сто­те́рп­че Авраа́мие; ве́­ру­ем бо несомне́нно, я́ко е́же про́сиши, да́­ру­ет ти всеблаги́й Вла­ды́­ка; те́м­же и о нас гре́ш­ных умоля́ти не пре­стай Его́ благоутро́бие и ис­про­си́ нам дар коему́ждо благопотре́бен, да зо­ве́м всех бла­ги́х вино́внику и даропода́телю Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

По­е́м твою́ страда́льческую кон­чи́­ну, сла́­вим тво­и́х чест­ны́х мо­ще́й от бо́лгар во Влади́мир пренесе́ние, от ни́х­же то́­ки чу­де́с источа́еши непреста́нно, под­ви­зая зва́ти те­бе́:

Ра́­дуй­ся, арха́нгелов и а́н­ге­лов сослужи́телю;

Ра́­дуй­ся, па­три­а́р­хов и про­ро́­ков спредстоя́телю.

Ра́­дуй­ся, апо́с­то­лов единоревни́телю;

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­ков кра­со­то́.

Ра́­дуй­ся, свя­ти́­те­лей и пре­по­до́б­ных со­бе­се́д­ни­че;

Ра́­дуй­ся, пра́­вед­ных и всех свя­ты́х сожи́телю.

Ра́­дуй­ся, я́ко свы́­ше чу­де́с дея́нии укра́сился еси́;

Ра́­дуй­ся, в чест­ны́х и многоцеле́бных моще́х сво­и́х вы́­ну с на́­ми пре­бы­ва́яй.

Ра́­дуй­ся, о́ными пресла́вно чудоде́йствуяй;

Ра́­дуй­ся, от­ра́­до на́­ша и в ско́р­бех уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, неду́гующих ис­це­ле́­ние;

Ра́­дуй­ся, согреша́ющих ис­прав­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Авраа́мие.

Кондак 13

О пре­сла́в­ный стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в Авраа́мие, ми́­ло­сти­во прие́мши сие́ ма́­лое мо­ле́­ние на́­ше, умо­ли́ Ца­ря́ ца́рст­вую­щих и Го́с­по­да госпо́дствующих, Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го, из­ба́­ви­ти нас от вся́­кия ско́р­би и ну́ж­ды в жи́з­ни сей и му­че́­ний ве́ч­ных по сконча́нии на́­шем, да спо­до́­бим­ся в Ца́рст­вии Небе́снем вку́­пе с то­бо́ю пе́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

(Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1 и кондак 1)

Мо­ли́т­ва

Свя­ты́й му́­че­ни­че Авраа́мие, до́б­лий во́и­не Хри­ста́ Ца­ря́ Не­бе́с­на­го, в ско́р­бех и на­па́с­тех пре­сла́в­ный наш по­мо́щ­ни­че и за­щи́т­ни­че! Ничто́же возмо́же отлучи́ти тя от люб­ве́ ко Го́с­по­ду Иису́­су: ни ле́стныя обеща́ния благ вре́­мен­ных, ни пре­ще́­ния, ни му́­ки от злых вра­го́в святе́йшия Хри­сто́­вы ве́­ры; ты, я́ко лев, изше́л еси́ на брань про­ти́­ву вол­ко́в мы́с­лен­ных, ду­хо́в зло́бы, подви́гших на тя, ра́­ди до́браго тво­его́ испове́дания, единоплеме́нный те­бе́ наро́д бо́лгарский, и, я́ко о́гненная стрела́, тех порази́л еси́ си́­лою бла­го­да́­ти Свя­та́­го Ду́­ха, и кре́пкия, я́ко смерть, люб­ве́ твоея́ к Бо́­гу. А́ще и пролия́л еси́ кровь твою́ за Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го, погуби́в вре́менную жизнь, оба́­че безсме́ртною ду­ше́ю, я́ко оре́л, воспари́л еси́ в го́рния оби́­те­ли От­ца́ на́­ше­го, насле́довав там ве́ч­ную жизнь, сла́­ву и бла­же́н­ство не­из­ре­че́н­ное, и оста́вив нам нетле́нныя оста́нки твоя́, я́ко крин многоце́нный и благоуха́нный. Ве́­ру­ем, стра­сто­те́рп­че свя­ты́й, я́ко пред­стоя́ со а́н­ге­лы и все́­ми свя­ты́­ми Пре­сто́­лу Сла́­вы Триипоста́снаго Бо́­га, усе́рдныя и богоприя́тныя возно́сиши мо­ли́т­вы не то́кмо о нас, о свя­те́й оби́­те­ли сей и гра́­де на́­шем, но и о всей свя­те́й Христо́вей Це́рк­ви и о правосла́вней Ру́с­ской дер­жа́­ве. Ве́­ру­ем, пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че, я́ко ты, си́­лою всемогу́щаго Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́, чрез свя­ты́я мо́­щи твоя́, источа́еши оби́льныя да́ры бла­го­да́т­ныя по́­мо­щи во спа­се́­ние всем с ве́­рою к те­бе́ при­те­ка́ю­щим, наипа́че же испра́шиваеши кон­чи́­ну с покая́нием те­бе́ чту́­щим, и благосе́рдно по­мо­га́е­ши не­мощ­ны́м мла­де́н­цем, да вси от ма́ла до вели́ка единоду́шно про­сла­вля­ем неисповеди́мое ве­ли́­чие бла́­гос­ти Бо­жией. Тем же ве́­рою и лю­бо́­вию ко свя­ты́м моще́м тво­и́м при­па́­даю­ще и бла­го­го­ве́й­но о́ныя ло­бы­за́ю­ще, умоля́ем тя, до́б­рый на Не­бе­си́ наш мо­ли́т­вен­ни­че и зас­ту́п­ни­че, помога́й нам гре́ш­ным и сми­ре́н­ным тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми во всех ско́р­бех, ну́ж­дах и об­стоя́­ни­их на́­ших, сохраня́й нас, свя­ту́ю оби́­тель сию́ и град сей от вся́­ка­го зла и вся́­кия на­па́с­ти, наипа́че же споспешеству́й ве́ч­но­му спа­се́­нию на́­ше­му и всех прося́щих от те­бе́ по́­мо­щи и за­ступ­ле́­ния. Ей, смире́нно мо́­лим тя, уго́д­ни­че Бо́­жий, мо­ли́ Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го, да даст Он мир и ти­ши­ну́ всем правосла́вным христиа́ном и да отврати́т от нас вся́кий гнев, на ны дви́жимый, да из­ба́­вит нас от сете́й вра́жиих, томле́ния во у́зах греха́ и му­че́­ний а́до­вых, и да спо­до́­бит нас не­до­сто́й­ных одесну́ю Се­бе́ ста́ти на су­де́ Сво­е́м пра́веднем и вни́ти в ве́чный по­ко́й свя­ты́х Его́, иде́­же пра́зднующих глас непреста́нный и не­из­ре­че́н­ная сла́­дость зря́щих доб­ро́­ту ли­ца́ Его́; и та́­ко возмо́жем с то­бо́ю и все́­ми свя­ты́­ми прославля́ти От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобный Авраамий Болгарский