Шрифт

Акафисты Ангелам

Акафист Архангелу Божию Михаилу

Акафист Архангелу Божию Михаилу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Из­бра́н­ный Не­бе́с­ных сил вое­во́­до и ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го зас­ту́п­ни­че, сие́ те­бе́ и́же то­бо́ю от ско́рб­ных избавля́еми, бла­го­да́р­ствен­ное при­но́­сим пе́­ние: ты же, я́ко пред­сто­я́й Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы, от вся́­ких нас бед сво­бож­да́й, да с ве́­рою и лю­бо́­вию в по­хва­лу́ те­бе́ зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Икос 1

Я́ко а́нгельских огнезра́чных лико́в предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́те тя, Михаи́ле: но до́ндеже вразумля́еми то­бо́ю навы́кнем безпло́тных глаго́лом, услы́­ши, а́ще и от че­ло­ве́­чес­ких, оба́­че благода́рных усте́н, си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, звез­до́ ми́­ра первообра́зная; ра́­дуй­ся, свеще́ и́с­ти­ны и пра́в­ды златоза́рная.

Ра́­дуй­ся, луче́й све́­та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельских ликостоя́ниях прие́мниче; ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов нача́льниче.

Ра́­дуй­ся, в не́м­же наивя́щше светле́ется сла́­ва Тво́рческия Десни́цы; ра́­дуй­ся, и́м­же красу́ются собо́ры всех суще́ств безпло́тных.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 2

Прови́дяще ве́­ры очесы́ ве­ли́­чие ду­хо́в­ныя красоты́ и си́­лу молниено́сныя десни́цы твоея́, Арха́нгеле Бо́­жий, мы, я́ко земни́и и пло́­тию обложе́ннии, удивле́нием, ра́­дос­тию и благодаре́нием ко Твор­цу́ вся́ческих исполня́емся, зо­ву́­ще со все́­ми Небе́сными си́лами: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум чист и свобо́ден от страс­те́й ис­про­си́ нам, пре­чу́д­ный Михаи́ле, Не­бе́с­ных чино́в нача́льниче, да, возне́сшеся мы́слию от зем­ны́х к Не­бе́с­ным, хвале́бную песнь воспое́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, Бо́­жия не­из­ре́чен­ныя красоты́ и добро́ты ближа́йший зри́­те­лю; ра́­дуй­ся, всеблаги́х сове́тов Пре­свя­ты́я Тро́ицы преи́скренний таи́н­ни­че.

Ра́­дуй­ся, преве́чных суде́б Тро́ических ве́р­ный исполни́телю; ра́­дуй­ся, ему́­же с лю­бо́­вию удивля́ются Не­бе́с­ная во́­ин­ства.

Ра́­дуй­ся, его́­же с ве́­рою прославля́ют земноро́днии; ра́­дуй­ся, его́­же тре­пе́­щут а́дския си́­лы.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 3

Си́­лу необори́мыя ре́вности по сла́­ве Бо́­жией в се­бе́ явля́я, стал еси́ во главе́ лико́в а́нгельских, Михаи́ле, про­ти́­ву ды́шащаго зло́бою, прего́рдаго Денни́цы, ему́­же со те́мными клевре́ты его́ с вы­со­ты́ не­бе́с­ныя в преиспо́днюю низве́ржену су́щу, во́­ин­ства Не­бе́с­ная, то­бо́ю пресла́вне води́мая, с ве­се́­ли­ем, я́ко еди­н́ы­ми ус­ты́, пред Пре­сто́­лом Бо́­жи­им возгласи́ша: Алли­лу́иа.

Икос 3

И́мать те­бе́, Арха́нгеле Михаи́ле, весь род христиа́нский вели́ка за­сту́п­ни­ка и ди́вна во бра́нех с проти́вными по­мо́щ­ни­ка: се­го́ ра́­ди пречу́днаго покро́ва тво­его́ спо­до́­би­ти­ся жела́юще, в день торжества́ тво­его́ взы­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, и́м­же са­та­на́, я́ко мо́лния, с Не­бе­се́ низве́ржеся; ра́­дуй­ся, и́м­же храни́мый род челове́ческий к Не­бе­си́ вос­хо́­дит.

Ра́­дуй­ся, всесве́тлаго ми́­ра Го́р­ня­го преди́вное укра­ше́­ние; ра́­дуй­ся, па́д­ша­го ми́­ра до́ль­ня­го пре­сла́в­ное за­ступ­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, николи́же си́лами зла побежде́нный; ра́­дуй­ся, со все́­ми А́н­ге­лы Бо́­жи­ими в и́стине и пра́вде на ве́­ки бла­го­да́­тию Бо́­жиею утвержде́нный.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 4

Бу́ри ис­ку­ше́­ний и бед из­ба́­ви нас, А́н­ге­лов первопресто́льниче, с лю­бо́­вию и ра́­дос­тию пресве́тлое торжество́ твое́ соверша́ющих: ты бо еси́ в бе­да́х ве­ли́­кий помо́щник и в час сме́р­ти от злых ду­хо́в храни́тель и засту́пник всех во­пию́­щих тво­ему́ и на́­ше­му Вла­ды́­це и Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Ви́­дя­ще твое́ про­ти́­ву по́лчищ сатани́нских дерз­но­ве́­ние, вси чи́нове а́нгельстии с ра́­дос­тию подвиго́шася во след те­бе́ на брань за и́мя и сла́­ву сво­его́ Влады́ки, во­пию́­ще: кто я́ко Бог? Мы же, ве́­ду­ще сатану́ под нога́ма твои́ма пове́ржена, те­бе́, я́ко по­бе­ди́­те­лю, зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, и́м­же мир и тишина́ на Не­бе­си́ водвори́шася; ра́­дуй­ся, от него́же ду́хове зло́бы да́же до а́да низложи́шася.

Ра́­дуй­ся, а́нгельския во́­ин­ства и си́­лы ми́­ра неви́димаго ко истребле́нию зла направля́яй; ра́­дуй­ся, прю и возмуще́ние стихи́й ми́­ра ви́димаго незри́мо укро­ща́­яй.

Ра́­дуй­ся, подъе́млющих брань к духово́м зло́бы поднебе́сным ди́вный спобо́рниче; ра́­дуй­ся, изнемога́ющих во искуше́ниих и на­па́с­тех ве́­ка се­го́ кре́пкий по­мо́щ­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 5

Богото́чный ис­то́ч­ник превели́ких чу­де́с яви́л­ся еси́ во хра́­ме тво­е́м, и́же в Хо́нех; не то́­чию бо змий ве­ли́­кий и стра́шный, на ме́сте том пребыва́вый, си́­лою твое́ю потреби́ся, но и струи́ водны́я, вся́кий не­ду́г теле́сный врачу́ющия, откры́шася, да вси про­слав­ля́­юще­му тя Вла­ды́­це А́н­ге­лов с ве́­рою зову́т: Алли­лу́иа.

Икос 5

Слы́­ша­ще и ве́­ду­ще тя я́ко све­ти́­ло вели́кое, посреде́ лико́в а́нгельских блиста́ющася, пре­чу́д­ный Михаи́ле, к те­бе́, по Бо́­зе и Пресвяте́й Ма­те­ри Бо­жией, при­бе­га́­ем: озари́ лу­ча́­ми све́­та тво­его́ всех нас, во­пию́­щих ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, вож­дю́ и хра­ни́­те­лю в пусты́ни наро́да богоизбра́ннаго; ра́­дуй­ся, высо́кий посре́дниче зако́на, ру­ко́ю Моисе́а на Сина́и да́ннаго.

Ра́­дуй­ся, у него́же судии́ и вожди́ Изра́илевы си́­лу и по­кро́в обрета́ху; ра́­дуй­ся, чрез него́же проро́цы и первосвяще́нницы иуде́йстии дар ве́­де­ния от всеве́дущаго Бо́­га приима́ху.

Ра́­дуй­ся, богобоя́зненныя законода́вцы та́йною прему́дростию снабдева́яй; ра́­дуй­ся, суд и пра́вду творя́щим бла́гость на се́рд­це полага́яй.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 6

Провозве́стника тя Бо́­жи­их суде́б ег­да́ узре́ не́­ког­да Мано́е, недоуме́ния и стра́ха ис­по́л­ни­ся, мня не жи́ти ктому́ на зем­ли́; науче́н же от жены́ своея́ о бла́­гос­ти яв­ле́­ния и кро́­тос­ти сло­ве́с тво­и́х, в ра́­дос­ти о име́вшем роди́тися, по словеси́ тво­ему́, сы́­не сво­е́м Сампсо́не, бла­го­да́р­не возо­пи́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ пречу́дно сла́­вою, Михаи́ле, ег­да́ во о́б­ра­зе челове́честе пред Иису́­сом Нави́ном стал еси́, глаго́ля: Иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю: аз есмь Архистрати́г си́­лы Госпо́дни. Таково́му явле́нию тво­ему́ чудя́шеся, с лю­бо́­вию во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, боговенча́нных глав не­усы́п­ный охрани́телю; ра́­дуй­ся, противля́ющихся вла́сти, я́ко Бо́­жию повеле́нию проти́вящихся, ско́­рый низ­ло­жи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, усмири́телю наро́дных треволне́ний; ра́­дуй­ся, незри́мый упраздни́телю злочести́вых обы́чаев.

Ра́­дуй­ся, я́ко ты просвеща́еши сомня́щихся в час лю́­тых недоуме́ний; ра́­дуй­ся, я́ко ты исхища́еши искуша́емых от пагубоно́сных наважде́ний.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 7

Хо­тя́й Вла­ды́­ка вся́ческих показа́ти, я́ко жре́бии сыно́в че­ло­ве́­чес­ких не самослуча́йнии суть, но в десни́це Его́ вы́­ну содержа́тся, даде́ тя ца́рствам земны́м за­сту́п­ни­ка и храни́теля, да племена́ и наро́ды к ве́ч­но­му Ца́рствию Бо́­жию уготовля́еши; се­го́ ра́­ди вси, ве́дущии о вели́цем служе́нии тво­е́м спа­се́­нию челове́ческому, бла­го­да́р­не зову́т Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вая чу­де­са́ по­ка­за́ нам, Архистрати́же, то­бо́ю на зем­ли́ всех чу­де́с Тво­ре́ц и Вла­ды́­ка, ег­да́ храм, во и́мя твое́ созда́нный, от потопле́ния вода́ми ре́чными ди́в­но спасл еси́, струя́м пото́ка в не́дра зем­на́я устреми́тися повеле́вый: е́же ви́­дя бла­же́н­ный Архи́пп с духо́вными ча́ды свои́ми, бла­го­да́р­не к те­бе́ возо­пи́:

Ра́­дуй­ся, свя­ты́х хра́мов Бо́­жи­их несокруши́мая огра́до; ра́­дуй­ся, враго́м ве́­ры Хри­сто́­вы не­обо­ри́­мая прегра́до.

Ра́­дуй­ся, его́­же веле́нию стихи́и покоря́ются; ра́­дуй­ся, и́м­же вси зло́бнии за́мыслы со­кру­ша́­ют­ся.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ным ра́­дость от Пре­сто́­ла Вседержи́теля износя́щий; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных на стезю́ пра́в­ды и и́с­ти­ны приводя́щий.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 8

Стра́н­ное чу́­до си́­лы твоея́, Архистрати́же Бо́­жий, уве́де на се­бе́ Авваку́м, ег­да́ по ма́нию Бо́­жию восхи́тив, прине́сл еси́ его́ скороте́чне от Иуде́и в Вавило́н, да́­ти пи́щу Дании́лу, в ро́ве со львы заключе́ну: те́м­же уди́влься превели́кому де́йствию си́­лы твоея́, возо­пи́ с ве́­рою: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь еси́ в вы́ш­них, Михаи́ле, Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы пред­сто­я́й, не дале́к еси́ и от ни́ж­них, ра́туя вы́­ну со вра­га́­ми спа­се́­ния че­ло­ве́­чес­ка­го: те́м­же вси вожделе́ннаго Оте́чества Не­бе́с­на­го дости́гнути хотя́щии со­гла́с­но те­бе́ зову́т:

Ра́­дуй­ся, нача́льниче трисвята́го а́н­гель­ска­го пе́­ния; ра́­дуй­ся, земноро́дных при́с­но го­то́­вый пред­ста́­те­лю и хра­ни́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, прего́рдаго фарао́на с неве́рными еги́птяны порази́вый страннообра́зно; ра́­дуй­ся, ве́р­ныя иуде́и путеводи́вый в пусты́ни пресла́вно.

Ра́­дуй­ся, и́м­же угаси́ся пла́мень пещи́ вавило́нския; ра́­дуй­ся, и́м­же посрами́шася ко́зни бесо́вския.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 9

Вси и́ноцы Свя­ты́я Горы́ Афо́нския в ра́достный тре́пет приидо́ша, ви́­дя­ще, ка́­ко богобоя́зненна о́трока, неи́стовно от не­чес­ти́­вых златолю́бцев во глу­би­ну́ морску́ю с ка́мнем пове́ржена, спасл еси́: те́м­же прия́вшая его́ оби́­тель, и́ме­нем тво­и́м красу́ющися, бла­го­да́р­не взыва́ет ко Го́с­по­ду: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́й гла­го́­лы и любому́дров смы́слы не довле́ют ко изглаго́ланию си́­лы твоея́, Михаи́ле, ка́­ко во еди́ну нощь сто о́смьдесят и пять ты́сящ порази́л еси́ от во́ев ца­ря́ ассири́йска Сеннахири́ма, да нака́жется про́чее не хули́ти и́мя Госпо́дне: мы же, почита́юще свя­ту́ю ре́в­ность твою́ о сла́­ве Бо́­га И́с­тин­на­го, с ве­се́­ли­ем зо­ве́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, пра­во­сла́в­ных во́инств не­по­бе­ди́­мый вое­во́­до; ра́­дуй­ся, злове́рных ра́тей страх и низ­ло­же́­ние.

Ра́­дуй­ся, пра́­выя ве́­ры и бо­го­почита́ния на­са­ди́­те­лю; ра́­дуй­ся, ду­ше­вре́д­ных ере­се́й и раско́лов искорени́телю.

Ра́­дуй­ся, благочести́выя Маккаве́и на по́ле бра́­ни мно́гажды укрепи́вый; ра́­дуй­ся, не­чес­ти́­ва­го вождя́ Антио́хова Илиодо́ра в саме́м хра́­ме порази́вый.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 10

Спас­ти́­ся хотя́щим нам бу́­ди помо́щник тверд, Архистрати́же Бо́­жий, избавля́яй и храня́й нас от бед и на­па́с­тей, па́­че же от злых на́выков и гре­хо́в на́­ших, да, преспева́юще в ве́­ре, на­де́ж­де и любви́ Христо́ве, с ра́­дос­тию о преди́внем заступле́нии тво­е́м, ко Вла­ды́­це А́н­ге­лов и че­ло­ве́­ков бла­го­да́р­не зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ ве́рующим че­ло­ве́­ком, Архистрати́же Бо́­жий, и столп кре́пок во бра́нех со вра­га́­ми ви́димыми и неви́димыми: се­го́ ра́­ди от сете́й бесо́вских то­бо́ю избавля́еми, благода́рным се́рд­цем и ус­ты́ зо­ве́м си́­це:

Ра́­дуй­ся, враго́м ве́­ры и сопроти́вником Свя­ты́я Це́рк­ве не­по­бе­ди́­мый противобо́рниче; ра́­дуй­ся, сми­ре́н­ным провозве́стником Ева́нгелиа неутоми́мый споспе́шниче.

Ра́­дуй­ся, во тьме зло­ве́­рия седя́щих све́­том ве́­ры Хри­сто́­вы про­све­ща́яй; ра́­дуй­ся, лжему́дрием объюро́девших на стезю́ и́с­ти­ны и по­кая́­ния на­став­ля́яй.

Ра́­дуй­ся, гро́зный отмсти́телю кляну́щимся и́ме­нем Бо́­жи­им всу́е; ра́­дуй­ся, молниено́сный кара́телю глумя́щихся безу́мне о та́инствех свя­ты́я ве́­ры.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 11

Пе́­ние вся́­кое хва­ле́б­ное побежда́ется мно́жеством чу­де́с тво­и́х, Архистрати́же Бо́­жий, я́ко соверше́на суть то­бо́ю не то́­чию на Не­бе­си́ и на зем­ли́, но и в те́мных се́нех преиспо́дней, иде́­же глуби́ннаго зми́я связа́л еси́ у́зами си́­лы Госпо́дней, да избавля́емии от зло́бы его́ благословя́т Вла­ды́­ку Не­бе­се́ и зем­ли́, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоно́сный служи́тель и́с­ти­ны и чис­то­ты́ бо­го­почита́ния яви́л­ся еси́, Архистрати́же, ег­да́, прови́дя ко́з­ни ду́­ха тьмы, воспрети́л еси́ ему́ и́ме­нем Бо́­жи­им, да не де́рзнет сокрове́нное те́­ло почи́вшаго вождя́ Изра́илева Моисе́а яви́­ти ко обо́жению чу́вственным сыново́м Изра́илевым: се­го́ ра́­ди, чту́ще ны́­не благосве́тлый собо́р твой, бла­го­да́р­не во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, чис­то­ту́ богове́дения во дни Ве́тхаго Заве́та среди́ иуде́ев сохрани́вый; ра́­дуй­ся, пле́­ве­лы за­блуж­де́­ний во дни Но́выя бла­го­да́­ти мно́гажды искорени́вый.

Ра́­дуй­ся, язы́ческих прорица́лищ и куми́ров истреби́телю; ра́­дуй­ся, христиа́нских подви́жников и стра­сто­те́рп­цев укрепи́телю.

Ра́­дуй­ся, немощны́я ду́­хом си́­лою бла­го­да́­ти Бо­жией ис­пол­ня́­яй; ра́­дуй­ся, изнемога́ющия пло́­тию всеору́жием ве́­ры облека́яй.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 12

Бла­го­да́ть от Бо́­га с Не­бе­се́ ис­про­си́ нам, пою́­щим во сла́­ву все­чест­на́­го и́мене тво­его́, Михаи́ле, да, осеня́еми тво­и́м заступле́нием, во вся́ком бла­го­че́с­тии и чис­то­те́ по­жи­вем, до́ндеже, отреше́ннии сме́р­тию от уз пло́­ти, спо­до́­бим­ся пред­ста́­ти огнезра́чному Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы и с ли́ки а́нгельскими возопи́ти: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще многообра́зная твоя́ чу­де­са́, Михаи́ле, во спа­се́­ние на́­ше соде́янная, мо́­лим Го́с­по­да и Вла­ды́­ку вся́ческих, да дух ре́вности по сла́­ве Бо́­­жией, и́же в те­бе́, николи́же оскуде́ет и в нас, зо­ву́­щих ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных ра­бо́в Бо́­жи­их во вре́­мя благопотре́бно на вы­со­ту́ вла́сти преди́вне поставля́яй; ра́­дуй­ся, проде́рзых и не­до­сто́й­ных с вы­со­ты́ си́­лы и сла́­вы незри́мо низлага́яй.

Ра́­дуй­ся, в день после́дний избра́нных от четы́рех конце́в зем­ли́ име́яй собра́ти; ра́­дуй­ся, и́м­же гре́ш­ныя, я́ко пле́­ве­лы, по гла́су Бо́­жию, ог­ню́ ве́ч­но­му преда́ны бу́дут.

Ра́­дуй­ся, и́м­же са­та­на́ со а́н­ге­лы его́ во е́зеро о́гненное на ве́­ки пове́ргнется; ра́­дуй­ся, и́м­же пра́веднии во оби́­те­лех От­ца́ Не­бе́с­на­го пресла́вне водворя́тся.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 13

О пре­чу́д­ный Арха́нгелов и А́н­ге­лов нача́льниче, за преди́вное служе́ние твое́ спа­се́­нию ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го при­ими́ от нас возноси́мый к те­бе́ ны́­не глас хвалы́ и благодаре́ния, и я́ко испо́лнь си́­лы Бо­жией, по­кры́й нас невеще́ственныма крило́ма твои́ма от всех враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, да прославля́емому то­бо́ю и просла́вившему тя Го́с­по­ду вы́­ну зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «Я́ко а́нгельских...» и 1-й кондак «Из­бра́н­ный Не­бе́с­ных сил...»

Мо­ли́т­ва

Свя­ты́й и ве­ли́­кий Арха́нгеле Бо́­жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во А́нгелех предстоя́телю, ро́­да же че­ло­ве́­чес­ка­го приста́вниче и хра­ни́­те­лю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми гла­ву́ прего́рдаго Денни́цы на Не­бе­си́ и посрамля́яй вы́­ну зло́бу и ко­ва́р­ства его́ на зем­ли́! К те­бе́ при­бе­га́­ем с ве́­рою и те­бе́ мо́­лим­ся с лю­бо́­вию: бу́­ди щит несокруши́м и за­бра́­ло тве́рдо Свя­те́й Це́рк­ви и Пра­во­сла́в­но­му Оте́чествию на́­ше­му, огражда́я их молниено́сным ме­че́м тво­и́м от всех враг, ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых. Не оста́­ви же, о Арха́нгеле Бо́­жий, по́­мо­щию и заступле́нием тво­и́м и нас, про­слав­ля́ю­щих днесь свято́е и́мя твое́: се бо, а́ще и многогре́шни ес­мы, оба́­че не хо́щем в без­за­ко́­ни­их на́­ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́с­по­ду и оживле́нным бы­ти от Не­го́ на дела́ бла­га́я. Озари́ у́бо ум наш све́­том ли­ца́ Бо́­жия, и́же вы́­ну сия́ет на молниеви́днем челе́ тво­е́м, да возмо́жем ра­зу­ме́­ти, что есть во́ля Бо́­жия о нас бла­га́я и соверше́нная, и ве́дети вся, я́же по­до­ба́­ет нам твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укре­пи́ бла­го­да́­тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́­ше, да, утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́нии пло́­ти, увлека́ющеся, по подо́бию несмы́сленных дете́й, скороги́бнущими красо́тами ми́­ра се­го́, я́ко ра́­ди тле́н­на­го и зем­на́­го безу́мне забыва́ти ве́ч­ная и не­бе́с­ная. Над все́­ми же си́­ми ис­про­си́ нам Свы́­ше дух и́с­тин­на­го по­кая́­ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́­зе и сокруше́ние о гре­се́х на́­ших, да остаю́щее нам число́ дней вре́меннаго жи­во­та́ на́­ше­го иждиве́м не во угожде́нии чувств и рабо́те стра­сте́м на́­шим, но во изглажде́нии зол, соде́янных на́­ми, сле­за́­ми ве́­ры и со­кру­ше́­ния серде́чнаго, по́двигами чис­то­ты́ и свя­ты́­ми дела́ми ми­ло­се́р­дия. Ег­да́ же прибли́зится час оконча́ния на́­ше­го, освобожде́ния от уз бре́ннаго се­го́ телесе́, не оста́­ви нас, Арха́нгеле Бо́­жий, беззащи́тных про­ти́­ву ду­хо́в зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да, охраня́еми то­бо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йс­ких, иде́­же несть печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная, и, сподо́бльшеся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́с­по­да и Влады́ки на́­ше­го, па́дше со сле­за́­ми у ног Его́, в ра́­дос­ти и уми­ле́­нии воскли́кнем: сла́­ва Те­бе́, дража́йший Ис­ку­пи́­те­лю наш, И́же за премно́гую лю­бо́вь Твою́ к нам, недосто́йным, бла­го­во­ли́л еси́ посла́ти А́н­ге­лы Твоя́ в служе́ние спа­се́­нию на́­ше­му! Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Акафист Архангелу Божию Михаилу