Шрифт

Акафисты Праздникам

Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню

Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1

О всеспаси́тельный Кре́сте и всечестны́й, тебе́ покланя́емся ве́рнии и велича́ем, ра́дующеся боже́ственному твоему́ воздви́жению: но я́ко побе́ды зна́мение и оружие непреобори́мое, огради́ и покры́й твое́ю благода́тию тебе́ вопию́щия:

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

И́кос 1

А́нгели с небесе́ неви́димо окружа́ют Крест живоно́сный в стра́се, и светопода́тельную благода́ть оби́льно подаю́ща ны́не ве́рным ви́дяще, ужаса́ются и стоя́т вопию́ще к нему́ сицева́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, вселе́нныя храни́телю;

ра́дуйся, Це́ркве прославле́ние.

Ра́дуйся, исцеле́ния изоби́льно источа́яй;

ра́дуйся, преде́лы ми́ра просвеща́яй.

Ра́дуйся, дре́во живоблагоуха́нное и чуде́с сокро́вище;

ра́дуйся, пречу́дный благода́тей пода́телю.

Ра́дуйся, я́ко еси́ подно́жие боже́ственное;

ра́дуйся, я́ко положе́н был еси́ всем на поклоне́ние.

Ра́дуйся, ча́ше, некта́ра испо́лненная;

ра́дуйся, свети́льниче го́рния све́тлости.

Ра́дуйся, и́мже вся тварь благословля́ется;

ра́дуйся, и́мже поклоне́ние Творцу́ возсыла́ется.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 2

Ви́дящи Еле́на в себе́ жела́ние обрести́ Крест, глаго́лет царе́ви дерзнове́нно: всевожделе́нное души́ твое́й удо́бнейше моему́ тща́нию явля́ется: и́щущи у́бо держа́внейшее ти побе́ды зна́мение, я́ко глаго́леши, зову́: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум неразумева́емый пре́жде цари́ца разуме́вши, а́бие возопи́ к служи́телем: из боку́ земли́ извлещи́ вско́ре и пода́ти Крест потщи́теся, на него́же воззре́вши рече́ в стра́се, оба́че зову́щи си́це:

Ра́дуйся, ра́дости и́стинныя зна́мение;

ра́дуйся, кля́твы дре́вния искупле́ние.

Ра́дуйся, сокро́вище, в земли́ за́вистию сокрыва́емое;

ра́дуйся, явле́йся звезда́ми вообража́емый.

Ра́дуйся, Кре́сте четверолучео́гненный и огнеобра́зный;

ра́дуйся, ле́ствице высокоутвержде́нная, дре́вле предуви́денная.

Ра́дуйся, а́нгелов тихообра́зное чу́до;

ра́дуйся, де́монов многоплаче́вная я́зво.

Ра́дуйся, кра́сное сло́ва сокро́вище;

ра́дуйся, пла́мене пре́лести угаше́ние.

Ра́дуйся, предста́телю неиму́щих;

ра́дуйся, тве́рдый наста́вниче благотеку́щих.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 3

Си́ла дре́ва кре́стнаго яви́ся тогда́ ко увере́нию и́стинному всех, и безгла́сную и ме́ртвую к животу́ возста́ви, и се бы́сть тогда́ стра́шное виде́ние всем име́ющим жа́ти спасе́ние, во е́же пе́ти си́це: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́щи Еле́на ору́жие непобеди́мое, востече́ к сы́ну своему́, той же а́бие возра́довася премно́го, позна́в Крест пресла́вный, и в весе́лии душе́внем вопия́ше к нему́ сицева́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, све́та прия́телище;

ра́дуйся, Кре́сте, жи́зни сокро́вище.

Ра́дуйся, дарова́ний духо́вных пода́телю;

ра́дуйся, морепла́вателем необурева́емое приста́нище.

Ра́дуйся, трапе́зо, я́ко же́ртву нося́щая Христа́;

ра́дуйся, розго́, грозд иму́щая, вино́ та́инственное источа́ющий.

Ра́дуйся, я́ко ски́птры царе́й охраня́еши;

ра́дуйся, я́ко главы́ змие́в сокруша́еши.

Ра́дуйся, све́тлое ве́ры зна́мение;

ра́дуйся, всего́ ми́ра избавле́ние.

Ра́дуйся, сме́ртным Бо́жие благослове́ние;

ра́дуйся, к Бо́гу о сме́ртных хода́тайство.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Кондак 4

Ре́вность вну́трь боже́ственную Еле́на прие́мши, взыска́ и обре́те со тща́нием в земли́ Крест сокрыва́емый, и яви́вшийся на небеси́ царе́ви, его́же возвы́си, и ви́девше лю́дие ве́рою реко́ша: Аллилу́ия.

И́кос 4

Солнцезра́чен яви́ся Крест в ми́ре, и вси просвеще́ния испо́лньшеся и прите́кше я́ко ко звезде́, зрят сего́, я́коже до́брых вину́, рука́ма освяще́нныма воздви́жена, его́же пою́ще ре́ша:

Ра́дуйся, заре́ мы́сленнаго со́лнца;

ра́дуйся, исто́чниче неистощи́маго ми́ра.

Ра́дуйся, Ада́ма и Е́вы воззва́ние;

ра́дуйся, князе́й а́довых умерщвле́ние.

Ра́дуйся, я́ко воздвиза́емый ны́не нас совоздвиза́еши;

ра́дуйся, я́ко покланя́емый ду́ши на́ша освяща́еши.

Ра́дуйся, апо́столов ми́ру пропове́данная сла́во;

ра́дуйся, страстоте́рпцев благода́тнейшая кре́посте.

Ра́дуйся, Кре́сте, неве́рных обличе́ние;

ра́дуйся, ве́рных челове́ков похвало́.

Ра́дуйся, и́мже низве́ржеся ад;

ра́дуйся, и́мже возсия́ благода́ть.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 5

Богодарова́нное дре́во уви́девше, вси да прибе́гнем ны́не к покро́ву его́, держа́ще сие́ я́ко ору́жие, обрати́м в бе́гство полки́ враго́в, и косну́вшеся устна́ми подно́жия Неприкоснове́ннаго, воззове́м Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́де све́т с небесе́ Константи́н Вели́кий, показу́ющий Креста́ зна́мение звезда́ми, и́мже и побежда́я враго́в мно́жество, потща́ся Дре́во яви́ти и возопи́ти к нему́ сицева́я:

Ра́дуйся, неизрече́ннаго сове́та исполне́ние;

ра́дуйся, рог люде́й благочести́вых.

Ра́дуйся, полки́ враго́в в бе́гство обраща́яй;

ра́дуйся, де́моны я́ко пла́мя сожига́яй.

Ра́дуйся, небе́сный ски́птре ве́рнаго царя́;

ра́дуйся, непобеди́мая побе́до христолюби́ваго во́инства.

Ра́дуйся, горды́ню вра́жию ниспроверга́яй;

ра́дуйся, о душа́х челове́ческих попече́ние прилага́яй.

Ра́дуйся, от мно́гих зол защище́ние;

ра́дуйся, вели́ких благ награжде́ние.

Ра́дуйся, и́мже христоно́сцы взыгра́ют;

ра́дуйся, и́мже распина́телие рыда́ют.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 6

Ле́ствица, до небе́с досяза́ющая, Крест Госпо́день бысть, вся возводя́ от земли́ к высоте́ небе́сней, с ли́ки а́нгельскими сообита́ти всегда́, оста́вльшия ны́не су́щая я́ко не су́щая, и ве́дущия пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́в свет всем, Спа́се, су́щим во а́де, просвети́л еси́ до́лу лежа́щия: вра́тницы же а́довы, зари́ не терпя́ще твоея́, я́ко ме́ртви падо́ша. изба́вльшиися же сих, ны́не зря́ще Крест вопию́т:

Ра́дуйся, уме́рших воскресе́ние;

ра́дуйся, пла́чущих утеше́ние.

Ра́дуйся, а́довых храни́лищ истоще́ние;

ра́дуйся, ра́йския сла́дости вкуше́ние.

Ра́дуйся, же́зле, во́инство еги́петское потопи́вый;

ра́дуйся, па́ки изра́ильския лю́ди напои́вый.

Ра́дуйся, одушевле́нное дре́во, разбо́йника спасе́ние;

ра́дуйся, ши́пок благово́нный, благочести́вых благоуха́ние.

Ра́дуйся, пи́ще а́лчущих духо́вно;

ра́дуйся, печа́те, ю́же прия́ша челове́цы.

Ра́дуйся, Кре́сте, та́инств отверзе́ние.

ра́дуйся, источа́яй боже́ственныя струи́.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Кондак 7

Хотя́щу Моисе́ови изба́вити лю́ди многострада́льныя от гони́теля, дан был еси́ ему́ я́ко жезл, но позна́лся от него́ я́коже Бо́жие зна́мение, сего́ ра́ди изумле́н бысть той могу́ществом Креста́ Госпо́дня и возопи́: Аллилу́ия.

И́кос 7

Зако́н да́вый иногда́ богови́дцу на Сина́и, пригвожде́н бысть во́лею ко Кресту́ за лю́ди беззако́нныя, и упраздни́ зако́на кля́тву дре́внюю, да вси мы, ви́дяще ны́не Креста́ си́лу, воззове́м ему́:

Ра́дуйся, па́дших челове́ков воста́ние;

ра́дуйся, ми́ру сему́ покланя́ющихся паде́ние.

Ра́дуйся, воскресе́ния Христо́ва прославле́ние;

ра́дуйся, мона́шествующих боже́ственное услажде́ние.

Ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются ве́рнии;

ра́дуйся, дре́во, проро́ки глаго́ланное, на земли́ насажде́нное.

Ра́дуйся, ца́рствию на враги́ поможе́ние;

ра́дуйся, христоимени́тому жи́тельству держа́вное предста́тельство.

Ра́дуйся, Судии́ Пра́веднаго явле́ние;

ра́дуйся, челове́ков согреша́ющих осужде́ние.

Ра́дуйся, Кре́сте, сиро́т засту́пниче;

ра́дуйся, Кре́сте, ни́щих богати́телю.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 8

Стра́нное чу́до ви́девше, стра́нное житие́ поживе́м, ум на не́бо возвыша́юще: сего́ бо ра́ди на Кресте́ Христо́с пригвозди́ся и пло́тию пострада́, хотя́ привлещи́ к высоте́ Ему́ вопию́щия: Аллилу́ия.

И́кос 8

Весь прии́де с высоты́, Бог сый, еди́ное предве́чное Сло́во, и рожде́йся от Де́вы Ма́тере, и явле́йся ми́рови смире́н Челове́к, Крест восприе́мый, оживи́ ему́ вопию́щия:

Ра́дуйся, Кре́сте, ору́жие ми́ра;

ра́дуйся, путеше́ствующим огражде́ние.

Ра́дуйся, спаса́ющимся прему́дрость и утвержде́ние;

ра́дуйся, погиба́ющим безу́мие и сокруше́ние.

Ра́дуйся, благопло́дное, безсме́ртное и живоно́сное произрасте́ние;

ра́дуйся, цве́те, процве́тший на́ше спасе́ние.

Ра́дуйся, я́ко су́щая на земли́ с го́рними соединя́еши;

ра́дуйся, я́ко сердца́ до́льних просвеща́еши.

Ра́дуйся, и́мже тле́ние изгна́ся;

ра́дуйся, и́мже печа́ль исчезе́.

Ра́дуйся, неизмери́мое блаже́нство до́брых;

ра́дуйся, многоиме́нная сла́во ве́рных.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Кондак 9

Паде́ де́монов всескве́рный полк, и род распина́телей устыде́ся, ви́дяще ны́не Крест от всех с любо́вию покланя́емый, при́сно же источа́ющий исцеле́ния вопию́щим: Аллилу́ия.

И́кос 9

Пото́цы преста́ша помышле́ний злосла́вных, распе́ншуся ти, Христе́, на дре́ве: недоумева́ют бо, е́же ка́ко и Крест претерпе́л еси́, и тле́ния избежа́л еси́. мы же воскресе́ние сла́вяще возопии́м:

Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия высото́;

ра́дуйся, промышле́ния его́ глубино́.

Ра́дуйся, безу́мным суесло́вцем неве́домый;

ра́дуйся, неразу́мных прорица́телей погубле́ние.

Ра́дуйся, я́ко воскресе́ние Христо́во явля́еши;

ра́дуйся, я́ко страда́ния Его́ обновля́еши.

Ра́дуйся, преступле́ние первозда́нных разреши́вый;

ра́дуйся, рая́ вхо́ды отве́рзый.

Ра́дуйся, Кре́сте, все́ми почита́емый;

ра́дуйся, язы́ком неве́рным сопроти́вниче.

Ра́дуйся, Кре́сте, неду́гующим врачу́;

ра́дуйся, при́сный вопию́щим помо́щниче.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ мир, и́же ми́ра Украси́тель, сни́де к нему́ неизрече́нно, и Крест претерпе́, Бог сый: нас ра́ди вся я́же по нам прие́млет, те́мже и избавле́й нас, слы́шит от всех: Аллилу́ия.

И́кос 10

Сте́ну неруши́мую боже́ственную вселе́нней почита́ем тя, живоно́сный Кре́сте, зане́ соде́лавый тя Творе́ц не́ба и земли́ ру́це на тебе́ распростре́, о стра́ннаго слы́шания! научи́в всех возглаша́ти:

Ра́дуйся, основа́ние благоче́стия;

ра́дуйся, побе́до насле́дствующих.

Ра́дуйся, мы́сленнаго Амали́ка прогоня́яй;

ра́дуйся, рука́ма Иа́ковлевыма прообразова́нный.

Ра́дуйся, ты бо возобрази́л еси́ древне́йшия се́ни;

ра́дуйся, ты бо испо́лнил еси́ пророкоглаго́ланныя гла́сы.

Ра́дуйся, Спаси́теля всех носи́вый;

ра́дуйся, губи́теля душ упраздни́вый.

Ра́дуйся, и́мже со а́нгелы соедини́хомся;

ра́дуйся, его́же ра́ди све́том озари́хомся.

Ра́дуйся, я́ко почита́юще покланя́емся тебе́;

ра́дуйся, я́ко восклица́юще взыва́ем к тебе́:

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 11

Пе́ние вся́кое умаля́ется, после́довати хотя́щее изоби́лию мно́гому чуде́с твои́х: и́бо похва́л мно́жество а́ще принесе́м ти, о Кре́сте честны́й, ничто́же соверша́ем досто́йно, я́же дал еси́ нам: но у́бо возопии́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Светопода́тельную зарю́ су́щим во тьме́ да́рует Крест живодарова́тельный сей: невеще́ственный бо прия́т свет, и к ра́зуму боже́ственному наставля́ет вся, возвыша́ет же, ны́не возвыша́емь, ум наш воспева́ти сия́:

Ра́дуйся, свети́ло, су́щим во тьме сия́ющее;

ра́дуйся, звездо́, мир озаря́ющая.

Ра́дуйся, мо́лние, христоуби́йцы ослепля́ющая;

ра́дуйся, гро́ме, неве́рныя ужаса́яй.

Ра́дуйся, я́ко ли́ки правосла́вных украси́л еси́;

ра́дуйся, я́ко тре́бища и́дольская сокруши́л еси́.

Ра́дуйся, его́же о́браз с небесе́ яви́ся;

ра́дуйся, его́же благода́тию лука́вство прогна́ся.

Ра́дуйся, умерщвле́ние пло́ти зна́менуяй;

ра́дуйся, воста́ние страсте́й убива́яй.

Ра́дуйся, на не́мже Христо́с распя́ся;

ра́дуйся, и́мже весь мир спасе́ся.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 12

Благода́ть дарова́ти челове́ком восхоте́в, Христо́с ру́це на Кресте́ распростре́, призыва́яй вся язы́ки, и да́рует Ца́рство Небе́сное всем пою́щим ему́ песнь досто́йно, и с ве́рою вопию́щим: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще песнь сию́, Крест восхваля́ем с любо́вию, я́ко дре́во Госпо́дне одушевле́нное: на нем бо распе́нся пло́тию Влады́чествуяй го́рними си́лами, освяти́ ны, просла́ви и научи́ вопи́ти тому́ сицева́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, мы́сленный мечу́;

ра́дуйся, святы́х свято́е созерца́ние.

Ра́дуйся, проро́ков и пра́ведных предвозвеще́ние;

ра́дуйся, Христо́во светоно́сное во́инствование.

Ра́дуйся, добро́то и ве́нче царе́й благочести́вых;

ра́дуйся, держа́во и кре́посте иере́ев благогове́йных.

Ра́дуйся, и́стины украше́ние благосла́внейшее;

ра́дуйся, спасе́ния приста́нище благоприя́тнейшее.

Ра́дуйся, всех све́тлое удобре́ние;

ра́дуйся, сыно́в неве́рных прогна́ние.

Ра́дуйся, све́та непоро́чнаго свети́льниче;

ра́дуйся, души́ моея́ ра́дование.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 13

О всепе́тое Дре́во, носи́вшее всех святы́х святе́йшее Сло́во! Си́лою на тебе́ Распя́таго от вся́кия изба́ви напа́сти всех, и ве́чныя изми́ му́ки Тому́ вопию́щия: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га, и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, пречестны́й и животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшаго си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́, Крест Свой честны́й, на прогна́ние вся́каго супоста́та. О пречестны́й и животворя́щий Кре́сте Госпо́день, помога́й ми со свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею, и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, силою Честнаго и Животворящего Креста, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню