Шрифт

Акафисты Праздникам

Акафист Рождеству Пресвятой Богородицы (иной)

Акафист Рождеству Пресвятой Богородицы
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́нней от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери, небеси́ и земли́ Цари́це, освяти́вшей ро́д челове́ческий прише́ствием к на́м во всечестне́м рождестве́ Твое́м, благогове́йная пе́ния прино́сим Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице. Ты́ же, я́ко прише́дшая на утеше́ние и спасе́ние на́ше, от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

И́кос 1.

Арха́нгел Гаврии́л по́слан бы́сть к пра́ведней А́нне, егда́ та́ в ско́рби непло́дства своего́ возопи́ ко Го́споду из глубины́ серде́чныя, узре́вше в са́де свое́м гнездо́ пти́чее, птенцы́ ма́лыя иму́щее, и благовести́ е́й ра́дость ве́лию, глаго́люще: Услы́шана моли́тва твоя́, сле́зы же твои́ пред Бо́гом внидо́ша, и се́ роди́ши Дще́рь преблагослове́нную, о Не́йже возблагословя́тся вся́ коле́на земна́я, нарече́тся же и́мя Е́й — Мари́я. Сему́ ра́достному обетова́нию чудя́щеся, возопие́м Преблагослове́нней:

Ра́дуйся, от благоро́днейшаго ца́рскаго ко́рене Иоаки́мом произраще́нная; ра́дуйся, от свяще́ннейшаго архиере́йскаго ро́да А́нною рожде́нная.

Ра́дуйся, прароди́телей на́ших от тли́ сме́ртныя свободи́вшая; ра́дуйся, роди́телей Твои́х поноше́ние безча́дства разреши́вшая.

Ра́дуйся, Святы́я Врата́ на Восто́к зря́щая, непло́дная врата́ рождество́м свои́м отве́рзшая; ра́дуйся, де́вственная Две́рь заключе́нная, вхо́да Святи́теля Вели́каго ожида́ющая.

Ра́дуйся, сле́з ма́тери Твоея́ премене́ние на ра́дость; ра́дуйся, тоя́ поноше́ния в лю́дех отъя́тие.

Ра́дуйся, вели́кое ро́ждшим Тя́ утеше́ние; ра́дуйся, всему́ ми́ру наслажде́ние.

Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, сле́з Е́виных избавле́ние.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

Конда́к 2.

Ви́дящи пра́ведная А́нна вели́каго арха́нгела явле́ние и слы́шавши глаго́лы его́, поклони́ся Бо́гу и рече́: Жи́в Госпо́дь Бо́г, я́ко а́ще рожду́ Отроча́, да́м Е́ в слу́жбу Ему́, да бу́дет служа́ и хваля́ и́мя Его́ Свято́е де́нь и но́щь во вся́ ле́та живота́ Своего́. Испо́лнися же ра́дости неизглаго́ланныя, тече́ во Иерусали́м со тща́нием, да та́мо в це́ркви воспое́т Бо́гу благода́рственно: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум чи́ст име́яй пред Бо́гом пра́ведный Иоаки́м, оба́че от люде́й отве́ржен бы́сть во хра́ме безча́дия ра́ди, и в ско́рби се́й и́де в пусты́ню, и та́мо моля́щеся со слеза́ми, рече́: Не вложу́ во уста́ моя́ пи́щи, ни в до́м мо́й возвращу́ся, но сле́зы моя́ пи́щею ми́ да бу́дут и пусты́ня — домо́м, до́ндеже посети́т мя́ Госпо́дь Бо́г Изра́илев. И се́ А́нгел Госпо́день яви́ся ему́ и благовести́, я́ко роди́тся ему́ Дще́рь, о Ея́же рождестве́ ра́дость бу́дет всему́ ми́ру. Се́ю ра́достию испо́лнився, и́де в Иерусали́м, и та́мо ку́пно с А́нною просла́ви Бо́га, глаго́люще Обетова́нней:

Ра́дуйся, от ле́т дре́вних все́ми ча́емая; ра́дуйся, от все́х проро́к я́ве предрече́нная.

Ра́дуйся, от сложе́ния ми́ра Бо́гом предъизбра́нная; ра́дуйся, от паде́ния прароди́телей гре́шным обетова́нная.

Ра́дуйся, Сове́те неизрече́нный Предве́чнаго попече́ния; ра́дуйся, О́бразе благонапи́санный Боже́ственнаго Предве́дения.

Ра́дуйся, Сви́тче одушевле́нный, в не́мже пе́рстом Бо́жиим написа́ся Сло́во; ра́дуйся, Исто́чниче присноживо́тный, из Него́же изоби́льно источи́ся благове́стие Христо́во.

Ра́дуйся, Боготка́нная Порфи́ро, в Ню́же облече́ся Предве́чное Сло́во; ра́дуйся, благоуха́нное Ми́ро, в Него́же, всели́ся благода́ть Ду́ха Пресвята́го.

Ра́дуйся, па́че зла́та вся́каго блиста́ющая, Нерукотворе́нная Пала́то Прему́дрости Бо́жия; ра́дуйся, у́тра вся́каго со́лнечнаго светле́йшая, Жили́ще Христо́во.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго осени́ тогда́ к зача́тию заматоре́вшую во дне́х свои́х пра́ведную А́нну, и непло́дная тоя́ ложесна́, я́ко ни́ву показа́ благопло́дную, да прозя́бнет от нея́ на ра́дость всему́ ми́ру, в ско́рби погиба́ющему, Село́ Сла́дкое, Преблагослове́нная Де́ва Мари́я, все́м хотя́щим жа́ти спасе́ние, и воспева́ти из глубины́ душе́вныя: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́ще, Пречи́стая, роди́тели Твоя́ житие́ непоро́чное, зача́ша Тя́ в ста́рости до́брей, не плотски́м сласте́м прилежа́ще, но в целому́дрии и воздержа́нии подвиза́ющеся, да яви́тся в рождестве́ Твое́м не естества́ произволе́ние, но благода́ти Бо́жия си́ла, естества́ чи́н побежда́ющая, и да позна́ют вси́, я́ко моли́тва, вку́пе и воздыха́ние непло́дства прозябе́ Тя́, пло́д Живоно́сен ми́ру. Сего́ ра́ди, почита́юще непоро́чное зача́тие Твое́, пое́м Тебе́ сицева́я:

Ра́дуйся, непло́дныя ма́тере увеселе́ние; ра́дуйся, безча́дных роди́телей утеше́ние.

Ра́дуйся, от суха́ ко́рене Иессе́ева прозя́бшая; ра́дуйся, и Цве́т от него́ Христа́ произрасти́вшая.

Ра́дуйся, естества́ уста́вы еще́ в зача́тии Твое́м побежда́ти нача́вшая; ра́дуйся, си́м Своего́ де́вства в рождестве́ сохране́ние предвозвести́вшая.

Ра́дуйся, я́ко отто́ле возве́яше ве́три спасе́ния провозве́стницы; ра́дуйся, я́ко отону́дуже пло́д рожда́ти Благода́ть начина́ет.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю естества́ на́шего непло́дство побежда́ется; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю прама́терняя кля́тва разреша́ется.

Ра́дуйся, всеми́рная ра́дости провозвеще́ние; ра́дуйся, Нача́ло на́шего спасе́ния.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

Кондак 4

Бу́рею печа́лей и скорбе́й мно́гих одержи́ми бы́ша пра́ведныя роди́тели Твоя́, Пречи́стая, я́ко до ста́рости безпло́дни бы́ша, мня́ше, я́ко недосто́йни име́ти насле́дие во Ца́рствии Бо́жием. Сострада́ше же с ни́ми от ве́ка о непло́дстве естества́ на́шего вся́ тва́рь, суете́ повину́вшеся: сте́нет у́бо Ада́м, я́ко проклята́ бы́сть земля́ его́ ра́ди; рыда́ет же и Е́ва, я́ко умно́жишася печа́ли и боле́зни ея́; совоздыха́ет же с ни́ми и ве́сь ро́д челове́чь, тле́нию приобщи́вшися. Егда́ же, о Богома́ти, рождество́м Твои́м разреши́ся дре́внее непло́дство и тле́ние потреби́ся, вся́ тва́рь благода́рственне о Тебе́ возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Услы́ша Госпо́дь Бо́г пра́ведных Иоаки́ма и А́нны воздыха́ния и дарова́ и́м по обетова́нию арха́нгелову Дще́рь Пречи́стую и Преблагослове́нную, Де́ву Мари́ю, спасе́ния на́шего Нача́ло и Хода́таицу, о Ея́же рождестве́ не́бо и земля́ возра́довастася, а́нгели и арха́нгели возвесели́шася, лю́ди е́же, просла́вивше Бо́га, воспе́ша си́це:

Ра́дуйся, Мари́е, вели́кое всея́ тва́ри чу́до; ра́дуйся, Дщи́ Дави́дова, Госпо́дня же Ма́ти.

Ра́дуйся, Еди́ная в жена́х благослове́нная; ра́дуйся, от а́нгел на небесе́х препросла́вленная.

Ра́дуйся, Заре́ незаходи́мая, све́т ми́рови возсия́вшая; ра́дуйся, Лампа́до неугаси́мая, но́щь скорбе́й просвети́вшая.

Ра́дуйся, я́ко ви́дение зра́ка Твоего́ а́нгелом пресла́достно; ра́дуйся, я́ко явле́ние Твое́ ми́ру челове́ком прера́достно.

Ра́дуйся, но́вый Раю́, на земли́ насажде́нный; ра́дуйся, све́тлый Черто́же, Небе́сному Царю́ преукраше́нный.

Ра́дуйся, Пала́то Ду́ха Пресвята́го; ра́дуйся, Ски́ния Бо́га с челове́ки.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

Конда́к 5.

Боготе́чную звезду́, от Назаре́та возсия́вшую и ве́сь ми́р просвети́вшую, зри́м Тя́, Пресвята́я Де́во: ма́л бо бе́ гра́д, его́же освяти́ла еси́ рождество́м Твои́м, и презира́ем бе́ у люде́й, чесо́ ра́ди вси́ глаго́лаху: от Назаре́та мо́жет ли что́ добро́ бы́ти? Оба́че немощна́я и уничиже́нная избра́ Бо́г, да кре́пкая посра́мят, и яви́ от Назаре́та Тя́ всему́ ми́ру Цве́т Неувяда́емый, де́вством присноцвету́щий, все́х святы́х Святе́йшую Де́ву, греха́ во все́м житии́ Свое́м ни еди́наго же позна́вшую, да вси́ о Тебе́ благода́рственно воспое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше роди́тели Твоя́ чу́дное рождество́ Твое́, Пречи́стая, принесо́ша Бо́гу да́ры вели́кия, и благослове́нны бы́ша от свяще́нник и от все́х люде́й, я́ко восприя́вшия благослове́ние Бо́жие, и сотвори́ша учрежде́ние ве́лие в дому́ свое́м, веселя́шеся ду́хом и прославля́юще Бо́га. Помина́юще же обетова́ние а́нгельское, почита́ху Тя́, я́ко Госпожу́ Свою́, и поклони́вшеся, воспе́ша Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, пре́жде все́х ве́к пронарече́нная Ду́ха Свята́го Неве́сто; ра́дуйся, в после́дняя времена́ я́вльшаяся Сы́на Бо́жия Ма́терь — Де́во.

Ра́дуйся, Бо́гу Отцу́ Дще́рь от все́х родо́в избра́нная; ра́дуйся, Живонача́льныя Тро́ицы заря́ми ди́вно осия́нная.

Ра́дуйся, вся́ Небе́сныя си́лы без разсужде́ния превосходя́щая; ра́дуйся, вся́ де́монския ра́ти без посрамле́ния отгоня́ющая.

Ра́дуйся, всему́ ро́ду челове́ческому всемо́щная Засту́пнице; ра́дуйся, все́м ка́ющимся гре́шником всеми́лостивая Хода́таице.

Ра́дуйся, честны́х же́н Похвало́; ра́дуйся, чи́стых де́в Сла́во.

Ра́дуйся, от ма́лаго Назаре́та добро́ всему́ ми́ру прине́сшая; ра́дуйся, да́же до после́дних земли́ любо́вию Свое́ю все́х покры́вшая.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

Конда́к 6.

Пропове́дницей Твоего́ прише́ствия в ми́р, Богоро́дице, бы́сть пра́ведная Елисаве́та. Поне́же, егда́ уви́де Тя́, в до́м ея́ гряду́щую, изы́де на сре́тение Твое́ и возопи́ гла́сом ве́лиим: Благослове́нна Ты́ в жена́х и благослове́н Пло́д чре́ва Твоего́. И отку́да мне́ сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне́? Си́це и мы́, пресла́вное рождество́ Твое́, я́ко пе́рвое земли́ на́шея посеще́ние Твое́, пра́зднующе, срета́ем Тя́ приве́тствием си́м: отку́да на́м сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода на́шего к на́м. Благослове́нна Ты́ в жена́х, и благослове́н Пло́д Чре́ва Твоего́, Ему́ же вси́ благода́рственно да воспое́м: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ ра́дость рождества́ Твоего́, Пречи́стая, не то́чию пра́ведным роди́телем Твои́м, но и все́м бли́жним и дале́че су́щим, и да́же до коне́ц вселе́нныя, я́ко Бо́г на разу́мных Престо́лех почива́яй, Престо́л Свя́т Себе́ предугото́ва уже́ на земли́ и Заря́ но́вая яви́ся, предвозвеща́юще Со́лнца Пра́вды Христа́ прише́ствие ско́рое. Сего́ ра́ди воспое́м Ти́, Чи́стая, си́це:

Ра́дуйся, Заре́ Светле́йшая, Вели́каго Со́лнца Христа́ Провозве́стнице; ра́дуйся, Луче́ незаходи́мая, Невече́рняго Све́та Роди́тельнице.

Ра́дуйся, огне́м Твои́х моли́тв челове́ки от страсте́й очища́ющая; ра́дуйся, росо́ю Твоея́ благода́ти пла́мень гее́нны немощны́м охлажда́ющая.

Ра́дуйся, о́блаче Све́та Боже́ственнаго, вся́кое помраче́ние разоря́ющее; ра́дуйся, благоуха́нное Кади́ло, моли́твы ве́рных к Сы́ну Твоему́ вознося́щее.

Ра́дуйся, Небе́сный Киво́те, от превы́шних к земны́м пренесе́нный; ра́дуйся, огнеобра́зный Престо́ле, Небе́сному Царю́ на земли́ угото́ванный.

Ра́дуйся, Ски́нию Дави́дову па́дшую возста́вившая; ра́дуйся, превы́шний Иерусали́м небе́сный на земли́ яви́вшая.

Ра́дуйся, пречестну́ю багряни́цу от крове́й Твои́х А́гнцу Бо́жию приугото́вившая; ра́дуйся, Боготка́нную порфи́ру Сло́ву Бо́жию от пло́ти Твоея́ истка́вшая.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Твои́м возвесели́вшая.

Кондак 7

Хотя́й долготерпели́вый Госпо́дь яви́ти бе́здну человеколю́бия Своего́ к па́дшему дре́вле в раи́ ро́ду челове́ческому, даде́ та́мо прароди́телем на́шим обетова́ние, я́ко се́мя жены́ сотре́т главу́ зми́я, в после́дняя же времена́ испо́лни на Тебе́, Пречи́стая, первообетова́ние Свое́, избра́в Тя́ Еди́ну от все́х родо́в в Ма́терь Себе́, да рождество́м Твои́м сотре́ши главу́ дре́вняго зми́я, чесо́ ра́ди благода́рственно воспое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вая стра́шная и чу́дная та́инства Твоя́, Богоро́дице, и но́вый яви́ся еси́ исто́чник жи́зни вме́сто Е́вы чу́вственныя: та́ бо, повину́вшися змию́, нача́ло положи́ отвраще́ния Бо́жия к челове́ком и печа́ль ро́ди жена́м. Тво́й же Сы́н, о Де́во, И́же Е́вину утро́бу осуди́ роди́ти плоды́ в боле́знех, в Твое́ чре́во всели́ся, безболе́зненно, ключи́ де́вства невреди́вый в рождестве́ твое́м. Сего́ ра́ди Тобо́ю ра́дуется па́дшее же́нское естество́, вме́сто дре́вния кля́твы свобо́ду Христо́ву получи́вше: Тебе́ после́дуя, жены́ я́ве враги́ побежда́ти начина́ют, де́вства держа́шеся и вопию́ще Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Боже́ственною сла́вою преукраше́нная; ра́дуйся, чистото́ю де́вства превознесе́нная.

Ра́дуйся, па́дшее челове́ческое естество́ обожи́вшая; ра́дуйся, же́н от дре́вния печа́ли свободи́вшая.

Ра́дуйся, красото́ю де́вства Твоего́ Гаврии́ла удиви́вшая; ра́дуйся, пресве́тлою чистото́ю Твое́ю а́нгельския собо́ры неизме́римо превосше́дшая.

Ра́дуйся, Две́ре непроходи́мая, Эде́м заключе́нный отве́рзшая; ра́дуйся, Кни́го запечатле́нная, недове́домыя та́йны Бо́жия вмести́вшая.

Ра́дуйся, Благоуха́нный Кри́не де́вства; ра́дуйся, Неувяда́емый Цве́те чистоты́.

Ра́дуйся, небе́сное де́вство на земли́ насади́вшая; ра́дуйся, две́ри ра́йския па́дшим отве́рзшая.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

Конда́к 8.

Стра́нное рождество́ Твое́ от непло́дове ви́дяще сла́сти не прича́стное, но от целому́дрия и воздержа́ния просия́вшее, устрани́мся су́етнаго ми́ра, и вся́каго нецелому́дрия душе́внаго и теле́снаго, у́м и се́рдца на небеса́ прело́жше. На сие́ бо пришла́ еси́ в ми́р Ма́ти целому́дрия, да ни́жняя возведе́ши к го́рней высоте́, и да научи́ши все́х чи́стыми усты́ и нескве́рным се́рдцем воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вся́ добра́ еси́, бли́жняя Моя́, и поро́ка не́сть в Тебе́. Возста́ни, прииди́, Голуби́це Моя́, яви́ Ми́ зра́к Тво́й и услы́шан сотвори́ Ми́ гла́с Тво́й, я́ко гла́с Тво́й сла́док и о́браз Тво́й красе́н. Еди́на еси́ ма́тери Твоея́, избра́нна еси́ роди́вшей Тя́, та́ко глаго́лаше Сы́н Тво́й и Госпо́дь, Пречи́стая, срета́юще, е́же от непло́дове рождество́ Твое́ и прише́ствие Твое́ в ми́р. Сему́ Боже́ственному гла́су вне́млюще, дерза́ем воспева́ти Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Цари́це, одесну́ю Царя́ Христа́ предста́вшая; ра́дуйся, Влады́чице, в ри́зы позлаще́нны де́вства оде́янная и преукраше́нная.

Ра́дуйся, Ея́же добро́ты возжела́ Ца́рь Небе́сный; ра́дуйся, И́мже бли́жнею и до́брою в жена́х нарече́на была́ еси́.

Ра́дуйся, Восходя́щая от пусты́ни, я́ко о́блако ды́ма, сми́рну и лива́н кадя́щее; ра́дуйся, Ми́ро излия́нное, благоуха́ние от Небе́снаго Мирова́рца износя́щее.

Ра́дуйся, Вертогра́де заключе́нный, в него́же никто́же возмо́жет взы́ти; ра́дуйся, Кла́дезю запечатле́нный, от его́же глубины́ никто́же возмо́жет испи́ти.

Ра́дуйся, блиста́ющаяся, я́ко у́тро во тьме́ сидя́щим; ра́дуйся, восходя́щая, я́ко луна́, избра́нная, я́ко со́лнце.

Ра́дуйся, Исто́чниче во́ды живо́тныя, приснотеку́щия от Престо́ла Бо́жия; ра́дуйся, Дре́во жи́зни, присноцвету́щее посреде́ рая́.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

Кондак 9

Вся́кое естество́ А́нгельское ра́достию возра́довася, прославля́юще Бо́га, егда́ по рождестве́ Твое́м, Пречи́стая, святи́тель вели́кий со иере́и и лю́ди избра́нны прии́де в до́м роди́телей Твои́х, моли́твы благода́рственныя возсыла́юще. Егда́ же благослови́ Тя́, воздви́же гла́с сво́й, глаго́люще: Бо́же оте́ц на́ших, благослови́ младе́нца сего́ и да́руй Е́й и́мя, да бу́дет просла́влено во все́ ро́ды. И нарече́ Тебе́ и́мя Мари́я, вели́кое и благода́тное, лю́дем пресла́достное, де́моном же стра́ха испо́лненно, и возопи́ с весе́лием: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́я многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя, недоумева́ют, ка́ко воспе́ти Твою́ равноа́нгельскую от младе́нческих пеле́н чистоту́, Пречи́стая, ю́же дарова́ Ти́ Госпо́дь, да предста́вит Тя́, Ма́терь Свою́, не иму́щу скве́рны или́ поро́ка, или́ не́что от таковы́х, но да бу́деши свя́та и непоро́чна. Сего́ ра́ди ма́ти Твоя́ со тща́нием соблюда́ше Тя́ в непоро́чней чистоте́, да ника́коже Одушевле́нному Киво́ту Бо́жию ко́снется рука́ скве́рных: та́ бо освяти́ ло́же Твое́, и себе́ саму́ отчужда́ше от вся́кия скве́рны, и призва́ чи́стыя де́вы храни́ти поко́й Тво́й. И егда́ сосцы́ пита́ше Тя́, моли́тву де́яше, да с млеко́м ма́терним наипа́че напита́ешися Бо́жиим Сло́вом. Такове́й непоро́чней чистоте́ Твое́й чудя́щеся, вопие́м Ти́ си́це:

Ра́дуйся, от младе́нчества Твоего́ ни еди́наго греха́ позна́вшая; ра́дуйся, от рождества́ Твоего́ все́х святы́х Святе́йшая.

Ра́дуйся, моли́твою па́че млека́ одое́нная; ра́дуйся, Сло́вом Бо́жиим па́че хле́ба насыще́нная.

Ра́дуйся, небе́сное произраста́ние, на земли́ насажде́нное; ра́дуйся, ра́йское прозябе́ние, от роди́телей Твои́х воспита́нная.

Ра́дуйся, чи́стая Голуби́це, Ея́же чистоты́ не бе́ досто́ин ве́сь ми́р; ра́дуйся, нескве́рная А́гнице, Ея́же непоро́чность яви́ Ю́ досто́йну Ма́терь Христу́.

Ра́дуйся, ма́нием Вседержи́теля от непло́дове пло́д возсия́вшая; ра́дуйся, досто́йное Твоея́ чистоты́ рождество́ восприя́вшая.

Ра́дуйся, я́ко от восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и́мя Твое́; ра́дуйся, я́ко от все́х родо́в благослове́нна Ты́ в жена́х.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́й ми́р от пре́лести вра́жия, Человеколю́бец Госпо́дь избра́ Тя́ от земна́го ро́да, от ма́лаго гра́да и от непло́дныя утро́бы в Ма́терь Себе́, от ве́ка предопределе́нную, проро́ки же дре́вле пропове́данную, Хода́таицей бы́ти на́шего спасе́ния, да бу́деши печа́льным и в беда́х су́щим ско́рое утеше́ние и мирска́го непло́дства разреше́ние, все́м же во мра́це греха́ блужда́ющим да яви́ши Со́лнце пра́вды Христа́, пою́щим Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ и прибе́жище все́м челове́ком, Богоро́дице Де́во, Твое́ рождество́ пра́зднующим: Ты́ бо от черто́га ма́лаго Гра́д Бо́жий су́щая, е́же бы́ти начина́еши, и от утро́бы нерожда́ющия исхо́д соверша́еши, да уготова́еши вхо́д Святи́телю Вели́кому: Еди́н бо Бо́г Тобо́ю про́йде стра́нною стезе́ю, неопа́льну Тя́ сохра́ньше. Сего́ ра́ди со дерзнове́нием зове́м Ти́, Еди́ней чи́стей и благослове́нней, такова́я:

Ра́дуйся, на небесе́х преблагослове́нная; ра́дуйся, на земли́ препросла́вленная.

Ра́дуйся, а́нгелов Ра́досте и Увеселе́ние; ра́дуйся, земноро́дным Отра́до и Утеше́ние.

Ра́дуйся, Го́рлице богогла́сная и незло́бивая; ра́дуйся, Ю́нице кро́ткая и ти́хая.

Ра́дуйся, Ду́ха Всесвята́го Хра́ме Святе́йший; ра́дуйся, небе́снаго уневе́щения Черто́же Чисте́йший.

Ра́дуйся, росо́ Аермо́нская, на го́ры Сина́йския соше́дшая; ра́дуйся, алава́стре Ми́ра многоце́ннаго, зе́млю облагоуха́вшая.

Ра́дуйся, Гра́де Бо́жий, от черто́га ма́лаго прозябе́ние; ра́дуйся, Назаре́та гра́да от суха́ ко́рене произраста́ние.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

Конда́к 11.

Пе́ние благода́рственное воспева́ет ду́хом боже́ственный Иоаки́м чу́дный и боже́ственная А́нна, я́ко ви́дяще на земли́ Ма́терь Созда́теля, Ю́же роди́ша, дще́рь Мари́ю, с ни́ми же и мы́, Влады́чице, равночи́сленнии па́че песка́ морска́го пе́сни прино́сим Ти́, восхваля́юще пресла́вное от непло́дных ложе́сн рождество́ Твое́, благода́рственно воспева́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоприи́мную свещу́, в нощи́ Ве́тхаго Зако́на рождество́м Твои́м пресла́вно возже́нную, ви́дим Тя́, Пресвята́я Де́во: все́м бо, во тьме́ греха́ и се́ни сме́ртней седя́щим, возсия́ла еси́ све́т, ра́дость, благода́ть и разреше́ние дре́вния кля́твы, Е́вы ра́ди бы́вшия: из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бо́г на́ш, просвеща́яй су́щия во тьме́, вопию́щия в похвалу́ Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Заре́ дне́ невече́рняго, врата́ Ца́рствия Христо́ва отве́рзшая; ра́дуйся, Денни́це Светле́йшая, спасе́ние на́м возвести́вшая.

Ра́дуйся, Звездо́ Незаходи́мая, Вели́кое Со́лнце в ми́р се́й вводя́щая; ра́дуйся, Свеще́ Светоза́рная, дре́внюю тьму́ грехо́вную разгоня́ющая.

Ра́дуйся, Исто́чниче Живоно́сный, жи́знь все́м подаю́щий; ра́дуйся, Свети́льниче, пре́жде Со́лнца све́т на́м источи́вший.

Ра́дуйся, еще́ су́щей тьме́ заря́ми благода́ти на́с просвети́вшая; ра́дуйся, Ма́ти Све́та У́мнаго, благода́тию всю́ вселе́нную озари́вшая.

Ра́дуйся, Неве́сто Черто́га светосия́ннаго, сия́нием ри́зы Своея́ всю́ поднебе́сную облиста́вшая; ра́дуйся, же́но, облече́нная в Со́лнце, в ми́р на спасе́ние погиба́ющим я́вльшаяся.

Ра́дуйся, под нога́ма Свои́ма луну́ иму́щая; ра́дуйся, от двоюна́десяте зве́зд увенча́нная.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

Конда́к 12.

Благода́ти тезоимени́тая Боже́ственная А́нна весели́тся и хва́лящися вопие́т: Непло́ды су́щи, роди́х Бо́жию Ма́терь, Ея́же ра́ди осужде́ние Е́вино разреши́ся и я́же в печа́лех боле́знь. И та́ко ра́дующися, даде́ обетова́ние, да приведе́т Дще́рь свою́ ро́ждшуюся Бо́гови и да бу́дет Ему́ в да́р соверше́н от все́х родо́в земны́х, челове́ком же — в ве́чное утеше́ние и ра́дование, во е́же пе́ти и́м вы́ну: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пое́м Твое́ Пречи́стое рождество́, чти́м и несказа́нное зача́тие, прославля́ем неизглаго́ланное от непло́дове рожде́ние Твое́, поклоня́емся са́мым пелена́м Твои́м, Неве́сто Богозва́нная и Де́во; славосло́вят же с на́ми вку́пе Твое́ в ми́р прише́ствие а́нгелов и арха́нгелов чи́ни и ду́ш святы́х Собо́ри: о́бщая бо ра́дость возсия́ на небеси́ и на земли́ от пра́ведных Иоаки́ма и А́нны рождество́м Твои́м, Богоро́дице, его́же прославля́юще, вопие́м Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, Всенепоро́чная, по Святе́й Тро́ице о́бщая все́х а́нгел и челове́к Влады́чице; ра́дуйся, Всеблагослове́нная, по Уте́шителе о́бщая все́х на небеси́ и на земли́ Уте́шительнице.

Ра́дуйся, Красото́ в десни́це Госпо́дней, украша́ющая блажа́щих Тя́ все́х небе́сных; ра́дуйся, Утеше́ние Вседержи́телево, возвеселя́ющая призыва́ющих Тя́ все́х земны́х.

Ра́дуйся, Не́бо небе́с, вся́ а́нгельския си́лы без сравне́ния превосходя́щая; ра́дуйся, Чу́до чуде́с, все́х челове́ков пе́рсть в Те́ло Бо́жие созида́ющая.

Ра́дуйся, Цари́ца цари́ц, все́й вселе́нней преде́л соде́ловавшая грехо́вному растле́нию; ра́дуйся, Свята́я Святы́х все́й Це́ркви Христо́вой, нача́ло положи́вшая на́шему спасе́нию.

Ра́дуйся, Боголе́пная Деви́це, все́х време́н и веко́в Бо́жие благослове́ние; ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, все́х язы́к и родо́в благода́тное примире́ние.

Ра́дуйся, Сто́лпе де́вства, все́м, де́вства жела́ющим, добро́ту де́вства я́ве низпосыла́ющая; ра́дуйся, Две́ре спасе́ния, все́м, спасе́ния ча́ющим, ру́ку по́мощи вско́ре подаю́щая.

Ра́дуйся, Пречи́стая, ве́сь ми́р рождество́м Свои́м возвесели́вшая.

Конда́к 13.

О, Всепе́тая Ма́ти, от непло́дове ро́ждшаяся на спасе́ние ми́ру, ны́нешняя на́ша о всечестне́м рождестве́ Твое́м прие́мши приноше́ния, не оста́ви на́с во вре́мя живота́ на́шего, от вся́кия напа́сти и пле́на вра́жия изба́ви на́с, и от непло́дства душе́внаго разреши́ все́х, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем 1-й икос и 1-й конда́к.

Моли́тва.

О, Пресвята́я и Богоизбра́нная Де́во, Влады́чице на́ша Богоро́дице, Небеси́ и земли́ Цари́це, на ра́дость и утеше́ние всему́ ми́ру от безпло́дных и безча́дных роди́телей Бо́гом дарова́нная! Роди́вшися Бо́жиим промышле́нием, Ты́ разреши́ла еси́ непло́дствие ро́ждшия Тя́, и ны́не непло́дное се́рдце мое́ плодоно́сно сотвори́ предста́тельством Твои́м у Престо́ла Вседержи́телева, непло́дствовати же соде́лай мя́ злы́ми де́лы, гнилы́ми словесы́ и нечи́стыми помышле́ньми. О, Всеблаже́нная, да явлю́ся ча́до Бо́жие, доброде́телей благопло́дие при́сно принося́щее. Ты́ утоли́ла еси́ пречи́стым рождество́м Твои́м пла́ч прама́тери на́шея Е́вы, и пра́ведныя роди́тели Твоя́ изба́вила еси́ поноше́ния безча́дства, и ны́не утоли́ пла́ч и воздыха́ния многоболе́зненныя и любогрехо́вныя души́ моея́ и изба́ви все́х на́с поноше́ния злосмра́дных де́л на́ших, страсте́й безче́стия и от вся́каго порабоще́ния вра́жескаго. Наипа́че же да́руй на́м, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, во всесве́тлый де́нь рождества́ Твоего́ чи́стым се́рдцем разуме́ти и па́мятовати, с коли́кою ра́достию и благодаре́нием непло́дная утро́ба святы́я пра́ведныя А́нны ноша́ше Тя́, да и мы́ не то́чию словесы́, но наипа́че де́лы свои́ми вы́ну бу́дем со умиле́нием серде́чнем прославля́ти Тя́, вопию́ще: Сла́ва прише́ствию Твоему́, Чи́стая. Сла́ва рождеству́ Твоему́. Сла́ва де́вству Твоему́, Ма́ти Безневе́стная. Ку́пно же с Тобо́ю сподо́би на́с непреста́нно сла́вити и велича́ти Всесвяты́й Пло́д Тво́й, Сло́во воплоще́нно, во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́мо, Ему́же сла́ва подоба́ет, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Акафист Рождеству Пресвятой Богородицы