Шрифт

Акафисты Господу Богу

Акафист ко святому Причащению

Акафист ко святому Причащению
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́нный Женише́ ду́ш и серде́ц, вочелове́чением Свои́м и сме́ртию на Кресте́, обручи́вый Себе́ на ве́ки ве́сь ро́д челове́чь, и да́вый на́м в зало́г ве́чныя жи́зни са́мое пречи́стое Те́ло и Кро́вь Свою́, се́ по гла́су Твоему́ и а́з, недосто́йный, дерза́я прихожду́ к боже́ственной трапе́зе Твое́й и, пораже́н вели́чием ея́, вопию́:

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Икос 1.

Ангела Твоего́ к прови́дцу Иса́ии со у́глем горя́щим от алтаря́ небе́снаго посла́л еси́, во е́же очи́стити те́м устне́ его́, егда́ ви́дев Тя́, седя́ща на престо́ле, о нечистоте́ свое́й сокруша́шеся; а́з же, оскверне́нный душе́ю и те́лом, ка́ко дерзну́ приступи́ти ко причаще́нию Боже́ственных Твои́х Та́ин, а́ще не Ты́ Са́м очи́стиши мя́ свы́ше? Те́мже из глубины́ души́ вопию́ Ти́:

Иису́се Всеблаги́й, косни́ся огне́м благода́ти Твоея́ и мои́х нечи́стых усте́н; Иису́се, попали́ те́рние мои́х мно́гих прегреше́ний.

Иису́се, сози́жди во мне́ се́рдце чи́сто, и обнови́ во утро́бе мое́й ду́х пра́вый; Иису́се, изведи́ из темни́цы страсте́й бе́дную ду́шу мою́.

Иису́се, потреби́ во мне́ нечи́стыя по́мыслы и зла́я похоте́ния; Иису́се, напра́ви сла́быя стопы́ моя́ на пу́ть за́поведей Твои́х.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Конда́к 2.

Жела́нием возжела́вый я́сти со ученики́ после́днюю пред страда́нием Твои́м па́сху, да препода́си и́м, среди́ ея́, после́дний и наибо́льший зало́г любви́ Твоея́, пре́жде двою́ дню́ предпосла́л еси́ два́ от ни́х во Иерусали́м, да ше́дше угото́вают ю́. Поуча́яся отсю́да, ка́ко и на́м подоба́ет благовре́менне уготовля́ти себе́ к снеде́нию на́шея Боже́ственныя Па́схи, си́речь Те́ла и Кро́ви Твоея́, благода́рственно зову́ Ти́: Аллилу́ия.

Икос 2.

«Иззу́й сапоги́ от но́гу твое́ю, земля́ бо, на не́йже стои́ши, свята́ е́сть», — ре́кл еси́ Моисе́ю из купины́, горе́вшей и несгора́вшей, от неви́димаго во о́ной прису́тствия Твоего́. Сосу́д с Боже́ственным Те́лом и Кро́вию Твое́ю вои́стину бо́лее и святе́е неопали́мыя купины́ е́сть; а́з же пе́рстен, нечи́ст, про́дан под гре́х. Те́мже со смире́нием и ве́рою вопию́ Ти́:

Иису́се Всемогу́щий, совлеки́ мя́ ве́тхаго челове́ка с дея́ньми его́; Иису́се, умертви́ се́мя тли́, во мне́ гнездя́щееся.

Иису́се, расто́ргни у́зы греха́, и́миже связа́ мя́ вра́г; Иису́се пода́ждь ми́ се́рдце смире́нно и ду́х сокруше́н.

Иису́се, отжени́ от мене́ искуше́ния и собла́зны; Иису́се, утверди́ мя́ в ве́ре и любви́ к Тебе́.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Конда́к 3.

«Отцы́ ва́ши ядо́ша ма́нну в пусты́ни и умро́ша; Аз е́смь Хле́б, сходя́й с небесе́, да а́ще кто́ я́ст от него́, жи́в бу́дет во ве́ки; и Хле́б, его́же Аз да́м, Пло́ть Моя́ е́сть, ю́же Аз да́м за живо́т ми́ра», — ре́кл еси́ иуде́ом, иска́вшим ви́дети от Тебе́ зна́мение с небеси́, подо́бное ма́нне Моисе́евой. Его́ же мы́ слы́шаще и сбытие́ предрече́ннаго ви́дяще, со стра́хом зове́м: Аллилу́ия.

Икос 3.

«Воста́в с ве́чери, — я́коже повеству́ет святы́й Иоа́нн, — и препоя́сався ле́нтием, умы́л еси́ но́ги ученико́мъ», науча́я си́м, да не приступа́ем к Боже́ственней трапе́зе Твое́й, неомы́тые слеза́ми покая́ния, во греха́х на́ших. Ощуща́я презе́льную ну́жду сего́ та́инственнаго омове́ния и ску́дость сле́з ожесточе́ннаго се́рдца моего́, с Петро́м вопию́ Ти́:

Иису́се Преблаги́й, Са́м ми́ умы́й не но́зе то́кмо, но и ру́це и главу́; Иису́се, обнажи́ предо мно́ю бе́здну душе́внаго моего́ растле́ния.

Иису́се, разве́рзи во мне́ исто́чник сокруше́ния серде́чнаго; Иису́се, ороси́ мя́ ка́плями Твоего́ милосе́рдия.

Иису́се, обве́й мя́ стра́хом суда́ и му́к ве́чных; Иису́се, возбуди́ со́весть, спя́щую во мне́, и укрепи́ гла́с ея́.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Кондак 4

«Не се́й ли е́сть Иису́с, сы́н Ио́сифов, Его́же мы́ зна́ем отца́ и ма́терь? Ка́ко у́бо глаго́лет Се́й, я́ко с небесе́ снидо́х? И ка́ко мо́жет да́ти на́м Пло́ть Свою́ я́сти?» — глаго́лаху между́ собо́ю жи́дове, услы́шавше о пресла́вном обеща́нии Твое́м да́тися в сне́дь ве́рным, не ве́дуще, по окамене́нию серде́ц свои́х, со смире́нием ве́ровати и взыва́ти к Тебе́: Алли́луия.

Икос 4.

«Аще не сне́сте Пло́ти Сы́на Челове́ческаго и не пие́те Кро́ве Его́, живота́ не и́мате в себе́», — провеща́л еси́ ко́сным во е́же ве́ровати иуде́ом, е́же сло́во же́стоко к слы́шанию показа́ся и не́киим от учени́к Твои́х, неве́дущим еще́ та́ин Ца́рствия Бо́жия. Мы́ же, озаре́нные све́том Ева́нгелия и открове́нным лице́м Боже́ственную сла́ву Твою́ зря́ще, с ве́рою и любо́вию зове́м Ти́:

Иису́се, вся́ моги́й вели́чеством си́лы и держа́вы Твоея́; Иису́се, творя́й и соверша́яй па́че, не́же мо́жем разуме́ти и помы́слити.

Иису́се, ма́нну с не́ба, не́когда в зна́мение настоя́щаго та́инства, одожди́вый; Иису́се, к прообразова́нию того́жде, во́ду из ка́мене источи́вый.

Иису́се, о́блак кра́стелей в напита́ние а́лчущим в пусты́не иуде́ом посла́вый; Иису́се, пред о́чию сами́х сумня́щихся иуде́ев, пятию́ хле́бы пя́ть ты́сящ наро́да насы́тивый.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Конда́к 5.

«Яду́щим на ве́чери ученико́м, прие́м хле́б, благослови́в и преломи́в, по́дал еси́ и́м, ре́к: приими́те, яди́те, сие́ е́сть Те́ло Мое́, за вы́ ломи́мое, во оставле́ние грехо́в; пото́м же ча́шу пода́в, ре́кл еси́: пи́йте от нея́ вси́, сия́ е́сть Кро́вь Моя́, за вы́ излива́емая, во оставле́ние грехо́въ». — Сему́ боже́ственному и пресла́дкому гла́су вне́млюще, со благодаре́нием зове́м: Аллилу́ия.

Икос 5.

«Яды́й Мою́ Пло́ть и пия́й Мою́ Кро́вь во Мне́ пребыва́ет и Аз в не́м; то́й и́мать живо́т ве́чный и Аз воскрешу́ его́ в после́дний де́нь», си́ е́сть в воскресе́ние живота́ и блаже́нства. Сего́ у́бо вожделе́ннаго воскресе́ния в живо́т ища́ сподо́битися, из глубины́ души́ вопию́ Ти́:

Иису́се, прибли́зися ко и́щущему соедине́ния с Тобо́ю; Иису́се, вни́ди во утро́бу, во вся́ соста́вы и вся́ ко́сти моя́.

[Иису́се, бу́ди све́том моего́ помраче́ннаго ума́;] Иису́се, напо́лни Собо́ю ненасы́тимую все́м ми́ром бе́здну моего́ се́рдца.

Иису́се, веща́й гла́сом моея́ со́вести; Иису́се, дви́жи и управля́й мое́ю во́лею.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Конда́к 6.

«Ами́нь, ами́нь, глаго́лю ва́м: еди́н от ва́с преда́ст Мя́», — ре́кл еси́ в ско́рби ду́ха ученико́м Твои́м на ве́чери. Они́ же, а́ще и чи́сти от за́мысла преда́ния, «еда́ а́з е́смь», вопроша́ху Тя́ ки́йждо, показу́я си́м глубину́ своего́ смиренному́дрия. Аз же, что́ реку́ Ти́, седми́жды на де́нь па́даяй и изменя́яй Тебе́? Оба́че Ты́ Са́м соблюди́ мя́, да не отпаду́ в коне́ц, взыва́я Ти́ благода́рне: Аллилу́ия.

Икос 6.

«Якоже розга́ не мо́жет плода́ твори́ти о себе́, а́ще не бу́дет на лозе́, та́ко и вы́, а́ще во Мне́ не пребу́дете; а и́же бу́дет во Мне́ и Аз в не́м, то́й сотвори́т пло́д мно́гъ», — си́це, тайноде́йствуя, поуча́л еси́ возлю́бленные ученики́ Твоя́ на пути́ в Гефсима́нию. Сему́ у́бо наставле́нию вне́мля, и ве́дый не́мощь естества́ моего́ без благода́ти Твое́й, приле́жно вопию́ Ти́:

Иису́се, пренебе́сный де́лателю, Са́м мя́ всади́ в живоно́сный вертогра́д Тво́й; Иису́се, лоза́ и́стинная, прикрепи́ мя́ к Тебе́, я́ко ро́згу ди́кую.

Иису́се, ко́реню неизсыха́ющий, испо́лни мя́ со́ком жи́зни ве́чныя; Иису́се, победи́телю вся́кия ме́ртвенности, отреби́ е́же изсо́хло е́сть во мне́ от зно́я страсте́й.

Иису́се, кра́сный добро́тою, украси́ мя́ цвета́ми благи́х чу́вств и помышле́ний; Иису́се, бога́тый в ми́лости, уще́дри мя́ плода́ми и́стиннаго покая́ния и пра́вды.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Кондак 7

«И кто́ е́сть предая́й Тя́», — вопроси́вшу ученику́, и́же возлеже́ на ве́чери на пе́рсях Твои́х. — «То́й е́сть, — отвеща́л еси́, — ему́же Аз, омочи́в в соли́ло хле́б, пода́мъ». И омо́чь хле́б, по́дал еси́ Иу́де Си́монову Искарио́тскому, подвиза́я его́ на покая́ние. Он же, ожесточе́н сы́й ду́хом зло́бы, не восхоте́ разуме́ти гла́са любве́ своего́ Учи́теля и Го́спода. Какова́го жестокосе́рдия да бу́ду изба́влен благода́тию Твое́ю, зовя́ Ти́ вы́ну: Аллилу́ия.

Икос 7.

Щадя́ не́мощь естества́ на́шего, отвраща́ющагося вкуше́ния пло́ти челове́ческой, не я́ве, но под ви́дом хле́ба и вина́ благоволи́л еси́ препода́ти на́м Пречи́стое Те́ло и Кро́вь Твою́. Чудя́ся о таково́м снисхожде́нии прему́дрости Твоея́ к не́мощи естества́ на́шего, благода́рне славосло́влю Тя́ си́це:

Иису́се, прему́дре и человеколю́бне стро́яй все́ де́ло спасе́ния на́шего; Иису́се, са́мыя спаси́тельныя та́инства Твои́ приспособля́яй к не́мощи на́шего разуме́ния и чу́вств.

Иису́се, во увере́ние сумня́щихся на свято́й трапе́зе мно́гажды вме́сто хле́ба и вина́, са́мое Те́ло и Кро́вь Твою́ прояви́вый; Иису́се, досто́йным служи́телям алтаря́ Ду́ха Пресвята́го, на освяще́ние даро́в сходя́ща, показа́вый.

Иису́се, вме́сто недосто́йных служи́телей алтаря́ а́нгелов Твои́х неви́димо, для соверше́ния боже́ственнаго та́инства, посыла́яй; Иису́се, явле́нием чуде́с на святе́й трапе́зе мно́гия из са́мых злове́рных к ве́ре обрати́вый.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Конда́к 8.

«И по хле́бе», си́речь по вкуше́нии от по́даннаго Тобо́ю хле́ба преда́телю, я́коже повеству́ет святы́й Иоа́нн, «вни́де в о́нь сатана́». Оле, стра́шныя ка́зни за неве́рие! Оле, злополу́чнаго жре́бия преда́теля! Еже во спасе́ние долженствова́ло бы́ти, в сме́рть и поги́бель ему́ обре́теся. Пред таковы́м у́бо судо́м пра́вды Твоея́ благогове́я, со стра́хом и тре́петом зову́ Ти́: Аллилу́ия.

Икос 8.

«Сие́ твори́те в Мое́ воспомина́ние», — ре́кл еси́ ученико́м на ве́чери, препода́в и́м под ви́дом хле́ба Те́ло, а под ви́дом вина́ Кро́вь Свою́. «Те́мже у́бо ели́жды от хле́ба яди́м и ча́ши пие́м, сме́рть Твою́ возвеща́емъ», по сло́ву свята́го Па́вла. Воспомина́я у́бо ны́не страда́ния Твоя́, со умиле́нием зову́ Ти́:

Иису́се, в ру́це враго́в Твои́х для спасе́ния ми́ра Себе́ произво́льне преда́вый; Иису́се, легио́ном а́нгелов в защи́ту Твою́ яви́тися не попусти́вый.

Иису́се, неве́рнаго ученика́ воззре́нием на него́ и гла́сом але́ктора к покая́нию обрати́вый; Иису́се, Каиа́фе и Пила́ту, неразу́мно вопроси́вшим Тя́, отве́та не да́вый.

Иису́се, со Креста́ распе́ншим Тя́ у Отца́ отпуще́ние грехо́в проси́вый; Иису́се, Ма́тери Твое́й возлю́бленнаго ученика́ премилосе́рдне усынови́вый.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Кондак 9

«Иу́до, лобза́нием ли Сы́на Челове́ческаго предае́ши?» — воззва́л еси́ го́рце к ученику́ неве́рному, егда́ о́н прии́де со спи́рою в вертогра́д Гефсима́нский, ища́ преда́ти Тя́ лобза́нием. Оба́че и се́й прео́стрый глаго́л не порази́ раска́янием души́, во зле́ ожесточе́нныя. Ве́дый у́бо непостоя́нство и моея́ во́ли, страшу́ся, да не да́м Ти́ когда́ и а́з, неблагода́рный, лобза́ния Иу́дина. Ты́ Са́м у́бо укрепи́ мя́ благода́тию Твое́ю, да со благоразу́мным разбо́йником вы́ну зову́: Аллилу́ия.

Икос 9.

«Отче, да вси́ еди́но бу́дут, я́коже Ты́ во Мне́ и Аз в Тебе́, да и ти́и в На́с еди́но бу́дут, да и ми́р ве́ру и́мет, я́ко Аз от Тебе́ изыдо́хъ», — та́ко возгласи́л еси́ в после́дней вели́кой моли́тве ко Отцу́. Сему́ пресла́дкому гла́су Твоему́ после́дуя и о си́ле моли́твы Твоея́ дерза́я, с ве́рою возглаша́ю Ти́:

Иису́се, вся́ совокупля́яй во еди́но, возсоедини́ все́х на́с неразлу́чне с Тобо́ю и Отце́м Твои́м; Иису́се, вся́ примиря́яй, да́ждь, да бу́дем все́ единомы́сленни в ве́ре и любви́ к Тебе́.

Иису́се, не терпя́й вражды́ и разделе́ний, потреби́ злочести́выя е́реси и раско́лы; Иису́се, все́х любя́й и ми́луяй, собери́ во еди́но ста́до вся́ заблу́дшия о́вцы.

Иису́се, ми́р все́м подава́яй, утоли́ за́висть и пререка́ния между́ призыва́ющими и́мя Твое́; Иису́се, причаща́яй мя́ самаго Те́ла и Кро́ви Твоея́, да бу́ду вои́стину пло́ть от пло́ти Твоея́ и ко́сть от косте́й Твои́х.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Конда́к 10.

На ве́чери в Ка́не Галиле́йстей, во́ду в вино́ претвори́в, пе́рвое си́м зна́мение Боже́ственныя си́лы Твоея́ показа́л еси́. Отходя́ же на кре́ст, я́ко Жени́х ду́ш, после́днее чу́до любви́ ве́рующим в Тя́ яви́л еси́, претвори́в хле́б в Те́ло Твое́ и вино́ в Кро́вь Твою́, и́мже насыща́яся и а́з в живо́т ве́чный, благода́рне зову́ Ти́: Аллилу́ия.

Икос 10.

В де́нь Воскресе́ния Твоего́, двою́ от учени́к Твои́х спутеше́ствуя во о́бразе стра́нника во Еммау́с, поуча́л еси́ и́х о та́йне страда́ний Твои́х: о́нема же держа́стася о́чи, да Тя́ не позна́ста, а́ще и се́рдце и́х горя́ бе́ в ни́х от сла́дости слове́с Твои́х. Егда́ же прекло́нься на моле́ние и́х, вше́л еси́ с ни́ми облещи́, и благослови́в хле́б, по́дал еси́ и́м: а́бие отверзо́стеся и́ма о́чи, да Тя́ позна́ста. Подо́бясь си́м ученика́м, дерза́ю и а́з со смире́нием вознести́ к Тебе́ сицевы́й гла́с:

Иису́се, долготерпели́вый, не оста́ви и мене́ еди́наго на пути́ жи́зни за ску́дость ве́ры моея́; Иису́се, научи́ мя́, я́коже и о́нех, разуме́ти проро́чествия о Тебе́ и та́йну благода́тнаго соедине́ния с Тобо́ю.

Иису́се, согре́й и воспламени́, я́коже и о́нех ученико́в, и мое́ хла́дное се́рдце; Иису́се преблаги́й, обля́зи и со мно́ю, я́ко уже́ преклони́лся е́сть к ве́черу де́нь моея́ жи́зни.

Иису́се, да́ждь ми́ позна́ти Тя́ вои́стину в настоя́щем преломле́нии та́инственнаго хле́ба и в питии́ от ча́ши; Иису́се, сотвори́, да и а́з, позна́в си́лу любве́ Твоея́, бу́ду провозве́стником о́ныя для бра́тий мои́х.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Конда́к 11

Побежда́ющему обеща́л еси́ да́ти я́сти от дре́ва живо́тнаго, е́же е́сть посреди́ рая́ Бо́жия, и от ма́нны сокрове́нныя. К сему́ вкуше́нию на небеси́, да бу́дет ми́ приуготовле́нием на земли́ причаще́ние Те́ла и Кро́ви Твоея́, к нему́же а́з, недосто́йный, ны́не приступа́я, зову́: Аллилу́ия.

Икос 11.

«Яды́й и пия́й недосто́йне, су́д себе́ я́ст и пие́т, не разсужда́яй Те́ла и Кро́ви Госпо́дни», — вразумля́ет приступа́ющих к причаще́нию небоше́ственный Па́вел. Те́мже и а́з страшу́сь и трепе́щу своего́ недосто́инства, но да не надо́лзе удаля́яся Твоего́ обще́ния, от мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду, прихожду́ к Тебе́ со гла́сом таковы́м:

Иису́се, приими́ мя́, я́коже прия́л еси́ мытаря́, блудни́цу и разбо́йника; Иису́се, не возгнуша́йся вни́ти под кро́в души́ моея́, а́ще и ве́сь пу́ст и па́лся е́сть.

Иису́се, разве́рзи и моя́ душе́вныя о́чи, я́коже разве́рзл еси́ сле́пу от рожде́ния; Иису́се, прорцы́ и мне́, я́коже о́ному разсла́бленному: возста́ни и ходи́.

Иису́се, уста́ви то́к нечи́стых пожела́ний души́ моея́, я́коже уста́вил еси́ то́ки жены́ кровоточи́выя; Иису́се, уврачу́й прока́зу души́ и со́вести моея́.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Конда́к 12.

За́вистию диа́вола, усты́ зми́я глаго́лавшаго, ве́сь ро́д челове́ческий вкуше́нием от плода́ запреще́ннаго ра́й погуби́ и сме́рти предаде́ся. Вкуше́нием же от Пречи́стаго Те́ла и Кро́ве Твоея́, вси́ земноро́днии, па́ки ве́чныя сподобля́ются жи́зни и восхо́дят на пе́рвое достоя́ние. Врачество́ бо от я́да змии́на и се́мя безсме́ртия е́сть причаще́ние животворя́щих Та́ин Твои́х. Те́мже благода́рне зову́ Ти́: Аллилу́ия.

Икос 12.

Се́ пред сосу́дом с Боже́ственными Та́йнами Твои́ми предстою́, злы́х же помышле́ний мои́х не отступа́ю; еди́на всемогу́щая благода́ть Твоя́ ободря́ет и привлека́ет мя́. Те́мже, поверга́я себя́ в бе́здну милосе́рдия Твоего́, вопию́:

Иису́се, призыва́яй к поко́ю в Тебе́ все́х тружда́ющихся и обремене́нных, приими́ и мене́, утружде́ннаго суето́ю ми́ра; Иису́се, прише́дый призва́ти не пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние, разреши́ и мя́ от грехо́в и страсте́й мои́х.

Иису́се, исцеля́яй вся́кий неду́г и вся́кую я́зву, уврачу́й ра́ны и гное́ние души́ моея́; Иису́се, насыща́яй а́лчущия, насы́ти мя́ Те́лом и Кро́вию Твое́ю.

Иису́се, воскреша́яй ме́ртвыя, оживи́ мя́, уме́ршаго греха́ми; Иису́се, победи́телю а́да, извлеки́ мя́ из че́люстей ду́ха зло́бы.

Иису́се, Бо́же се́рдца моего́, прииди́ и соедини́ мя с Тобо́ю на ве́ки.

Кондак 13.

О, Пресла́дкий и Всеще́дрый Иису́се! Вы́ну сходя́й, я́ко ма́нна с небесе́, для пита́ния ду́ш и теле́с на́ших в Та́инстве Пречи́стаго Те́ла и Кро́ви Твоея́, сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися Боже́ственных Та́ин Твои́х, да исцеле́н, насыще́н, освяще́н и обоже́н Тобо́ю на ве́ки, благода́рно зову́ Ти́: Аллилу́ия.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́кос: Ангела Твоего́... и конда́к 1-й: Избра́нный Женише́...]

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Акафист ко святому Причащению