Шрифт

Акафисты Господу Богу

Акафист ко Господу Саваофу

Акафист ко Господу Саваофу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Взбранный Воевода небесных и Огненных Сил, Господи Боже Саваофе, яко созданный Тобою аз, раб Твой, духовныя пения восписую Тебе, сый неисчерпаемый источник благости, от всяких бед свободи мя, зовуще:

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Икос 1

Архангелов и Ангелов начало, Властей, Престолов, Господствий, Сил Небесных, Херувимов и Серафимов и всего мира Творче, Судия и Господи отверзи ми, яко же Моисею недоуменный ум и язык на славословие чудного Твоего имени, да вопию Ти таковая:

Господи Боже,Адонай Елой Великий и Чудный.

Господи Боже,Альфа Всесовершенный.

Господи Боже,Омега при сущый.

Господи Боже,Боже духов.

Господи Боже,святый Творче миров.

Господи Боже,крепкий Царю Царей.

Господи Боже,Безсмертный, победителю ада и смерти.

Господи Боже,Силою Всеобладающий.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 2

Видя, Господи Боже Отче, триипостасное Божество Твое в Сыне рождаемое, в Животворящем Духе, от Тебя исходящем с верою, надеждою и любовию Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу пою: Аллилуиа.

Икос 2

Разум, дарованный ми Тобою, Господи, на похвалу Пречистого имени Твоего посвящаю и во умилении сердца вопию: Господи, да святится имя Твое! Господи, да приидет Царствие Твое. Господи, да будет воля Твоя во мне грешном. Господи, хлеб наш насущный даждь мне днесь. Господи, остави ми долги моя вся. Господи, избави мя от лукавого. Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси мя. Господи, сохрани мя от телесного ада. Господи, сподоби мя пресветлого рая. Господи, научи мя творити волю Твою.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 3

Силою свыше Моисея и Аарона облекий, Господи, не посрамление гордого фараона, облецы и мя во всеоружие Твоя сопротивления козням диавольским, поправ злохитрое их коварство, с благодарным сердцем и умиленною душею вопию Тебе во веки: Аллилуиа.

Икос 3

Имея, Господи, богатство благости неизследимое, Адама призвал еси в рай из небытия, Аавраама в Ханааю, Моисея из купины, призови убо и меня к созерцанию Существа Твоего. Да, видя Тя разумно, воспою Ти тако:

Господи Боже,Чудный в существе.

Господи Боже,Дивный в совете.

Господи Боже,Таинственный в промысле.

Господи Боже,Всесильный во создании.

Господи Боже,Премудрый во управлении.

Господи Боже,Праведный в суде.

Господи Боже,Всещедрый во мзде.

Господи Боже,Животворящий во славе.

Господи Боже,Всевидящий душе.

Господи Боже,одухотворяй ангелов.

Господи Боже,одушевляй человеков.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 4

Бурю сатанинской войны на погибель ему устрояй, низвержен бо бысть с небеси и из ангелов света стал темным бесом. Аз есмь земля, сый и пепел, малым, сый удаленный от Ангелов дерзаю воспевати Тебе, Творцу моему: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша и видеша Ангельский чин победу Твою над диаволом на небеси, воспеша песнь: Аллилуиа. Яко воцарися Господь Вседержитель, азмь же на земли долу вопию Ти тако: Господи, да слышны будут чудеса Твоя во всем. Господи, побори всех врагов борящих на ны. Господи, победи все стрелы лукавого. Господи, победи мысленного диавола. Господи, покори гордого Аммана. Господи, порази Малика лукавого. Господи, потопи древнего фараона. Господи, спаси мя, яко же Моисея и Аарона.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 5

Боготечною рекою благости, излияна в струях Божественной крови Единородного Сына Твоего, обновивый мир, обнови и во утробе моей дух правый, сердце чисто созижди во мне, и мысль благую подаждь ми. Да со духи и души праведными пою Богу моему: Аллилуиа.

Икос 5

Яко видя пророк Исая на Престоле превознесенно Тя Бога, азмъ окаянный имамы к Тебе вопити таковая:

Господи Боже,Всевышний, услыши мой вопль.

Господи Боже,Всеблагий, очисти сердце мое.

Господи Боже,Всемогущий, просвети мысль мою.

Господи Боже,Превечный, от века в вечность призови мя.

Господи Боже,Пресовершенный, усоверши мя.

Господи Боже,Самодержавный, управи мя.

Господи Боже,Благославенный, благослови мы.

Господи Боже,Праведнейший, оправдай мя.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 6

Пророков речение предвозвездеших нам, Господи, тайну Воплощения Единородного Сына Твоего и излияние Святого Духа на верных, сбытие зряще удивляются и благовейно почитая непостежимое смотрение Твое, вопием: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия, Господи, свет благословления Твоего во тьме неверия идолослужений и озарив сердца неверующих лучем Евангельского Благовестия, того ради праведных от тьмы к свету, от идолослужения к Богопознанию вопию Ти тако:

Господи Боже,творяй Ангелы Своя духом.

Господи Боже,Архангелом даяй крепость.

Господи Боже,умудряяй Херувимов.

Господи Боже,воспламеняяй Серафимов.

Господи Боже,научай пророков.

Господи Боже,освящаяй Апостолов.

Господи Боже,Судия Властей.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 7

Хотяй спастися и в разум истино прийти, дал еси доброго пастыря Единородного Сына Твоего Иисуса Христа иже положи душу Свою за овцы, тем же спаси люди Твоя, Господи, и благослови достояние Твое. Да вкупе еси, едиными усты и единым сердцем поем Тебе: Аллилуиа.

Икос 7

Дивны суть дела твоя, Господи, и непреступен свет лица Твоего нам грешным, обаче напоследок веков благоволил еси явити нам преблаженный зрак лица Твоего в подобие Богочеловека. Сего ради со страхом зову Ти тако:

Господи Боже,пошли нам свет Твой для веры.

Господи Боже,открой нам истину для надежды.

Господи Боже,подай нам огонь Твой для любви.

Господи Боже,вдохни дух Твой для проречения.

Господи Боже,даруй премудрость для Благовестия.

Господи Боже,умножи крепость на одоление невидимых врагов.

Господи Боже,сотри их, яко прах пред лицем ветра.

Господи Боже,освяти видения добра и зла.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 8

Страшно есть впасть в руце гнева Твоего, Господи, сего ради яко пророк Давид припадаю к Тебе, Источнику света и жизни Подателю, и умиленно вопию Ти: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и сопричти мя избранному Твоему стаду, да водвори в селения Твоих обителей; ныне вопию Тебе, Спасу мира: Аллилуиа.

Икос 8

Весь еси желание, весь еси сладость, живот и блаженство наше, Господи. Сего ради недостойный азъ погружаюсь в бездне Твоея благости и вопию Ти из глубины души:

Господи Боже,не лиши меня небесных благ Твоих.

Господи Боже,избави мя от вечныя муки.

Господи Боже,сохрани мя от козней диавольских.

Господи Боже,отврати от меня беды и напасти.

Господи Боже,спаси мя от сетей вражиих.

Господи Боже,избави мя от скорбей и болезней.

Господи Боже,укрепи мя в нужде и печали.

Господи Боже,не допусти мя до отчаяния.

Господи Боже,избави мя от ожесточения.

Господи Боже,покрый мя от всякого зла.

Господи Боже,подаждь ми конец благий.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 9

Вся небесная Ангельская Воинства непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф исполнь небо и земля славы Твоея; подражая оным, яко же и мы бренными усты на земли немолчными песнями вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Явиши древле в Вавилоне отроцы ввержены в пещь. По указанию нечестивого царя Навуходоносора брошены бо в пещи быша, воспеши Богу песнь глаголаши: Благословен еси, Господи, с ними же и мы купно, многогрешные, вопием Ти:

Господи Боже,благословен Ты, яко усыновил мя еси.

Господи Боже,благословен Ты, яко врата райские отверзл еси.

Господи Боже,благословен Ты еси, светом Евангельским озарил мя еси.

Господи Боже,благословен Ты еси, яко на путь спасения наставил мя еси.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 10

Спасти хотяй заблудившегося человека, послал еси Боже Отче Единородного Сына Твоего, восприяше на себе плоть человеческую и крестную смерть, загладише проклятие, произнесенное Тобою на род человеческий: того ради поклоняющиеся Тебе вкупе со Единородным Твоим Сыном и Животворящим Духом поют: Аллилуиа.

Икос 10

Царю небесный, Боже Отче Саваофе, вся словом и Духом Твоим исполняя, Сокровище благих и жизни Подателю, призри с небеси от Святого жилища Твоего оком милосердия на чада Твоя, приносящие Тебе хвалы таковая:

Господи Боже,Ты еси Зиждитель Премудрейший.

Господи Боже,Ты еси Повелитель Самодержавнейший.

Господи Боже,Ты еси Спаситель Сладчайший.

Господи Боже,Ты еси утешитель Желаннейший.

Господи Боже,Ты еси Царь царей Правосуднейший.

Господи Боже,Ты еси Судия судей Страшнейший.

Господи Боже,Ты еси Отец отцов Всемилостивейший.

Господи Боже,Ты еси Духа Святого Ниспослателю.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 11

Пение наше не довлеет Ти, Господи Творче всяких! Яко вся ничтоже суть перед Тобою! Тем же, яко создание Твое, Боголюбную песнь воспеваем: Аллилуиа.

Икос 11

Света Подателю и веков Творче, Господи, от высоты Твоего Боговеления наставил еси, да яко же многоочитии Херувими и шестокрылатии Серафими, предстоящие Великолепному Престолу Твоему, непрестанно славословив, восхваляют Тя и азъ, недостойный, благодарные пения приношу Ти таковая:

Господи Боже,дивный источниче Духа.

Господи Боже,Всещедрый подателю жизни.

Господи Боже,Всеблагий подателю благодати.

Господи Боже,непостижимый по Божеству.

Господи Боже,слышащий по Духу.

Господи Боже,вся освещаяй Духом.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 12

Боже духов и всякия плоти, Тебе поклоняется и перед Тобою трепещет всякое колено небесных, земных и преисподних! И всяк язык исповедует, яко Ты еси Бог Богов и Господь Господей; того ради поклоняющиеся Тебе со страхом и трепетом, яко Богу и Творцу моему, пою Ти: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое бытие, величие, честь и славу, видя Апостол, восхищенный до третьего Небеси, рече во удивлении: О, глубино богатства, премудрости и разума Божия! С великой преданностью перед Тобою благоговею, падши долу молю Тя:

Господи Боже,Отче мой, усынови мя Возлюбленным Сыном Твоим.

Господи Боже,Отче мой, усоверши мя Животворящим Духом Твоим.

Господи Боже,Отче мой, огради мя Пресветлыми Ангелами Твоими.

Господи Боже,Отче мой, защити мя молитвами святых Твоих угодников.

Господи Боже,Отче мой, сотвори со мною по милости Твоей, ниже со беззаконием моим.

Господи Боже,Отче мой, азъ же, яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедр и долготерпелив, помилуй мя, видя немощь души моея.

Господи Боже,Отче Саваофе, помилуй мя.

Кондак 13

О, Всеблагий Всещедрый Боже Отче Саваофе, приими наше малое моление, яко приял еси смиренную жертву Авелеву, и сопричти мя в Сыне благодати и наследника Царствия Твоего Небесного соделай да со святыми Твоими вкупе и со Святым Духом вопию Ти: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва Богу Отцу Господу Саваофу

О, Всемогущий Державный Царю! Воссидяй на облацех, почивая в Вышних, иже есть Благословен на тверди небесной. Свят, Свят, Свят Господь Саваоф исполнь небо и земля славы Твоея! Осанна в Вышних! Исполни, Боже Вседержителю, сие наше смиренное моление и прошение раб твоих ( имя рек ), да будут ушеса Твоя внемлюще гласу молений наших, святый Господи! Милостиво призри и услыши нас, рабов Твоих ( имя рек) от земли на небо вопиющих Тебе: спаси, сохрани и помилуй нас, избави от всяких бед и напастей и всякого зла, защити Духом Святым во дни и нощи и на всякий час подаждь ми победы и всем, Тебе молящимся, силу Твою Божественную, Благодать чудодейственную, силу и крепость исполненную. Силою Честного и Животворящаго Креста Господня победи всех врагов наших видимых же и невидимых, сотвори их, яко овцы, и развей их, яко прах пред лицем ветра, да познают имя Твое, Господи да постыдятся во веки, яко Ты еси Вышний по всей земли и несть студа уповающим на Тя во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Акафист ко Господу Саваофу