Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Семистрельная» и «Умягчение злых сердец»

Семистрельная Умягчение злых сердец
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Из­бра́н­ной Де́ве Ма­ри́и, превы́сшей всех дще́рей зем­ли́, Ма­те­ри Сы́­на Бо́­жия, Е́ю­же дае́тся спа­се́­ние ми́­ра, со уми­ле́­нием взы­ва́­ем: воз­зри́ на многоско́рбное жи­тие́ на́­ше, воспомяни́ ско́р­би и бо­ле́з­ни, я́же претерпе́ла еси́, я́ко на́­ша земноро́дная, и со­тво­ри́ с на́­ми по милосе́рдию Тво­ему́, да зо­ве́м Ти:

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Икос 1

А́н­гел воз­вес­ти́ па́с­ты­рем вифлее́мстим о Рождестве́ Спа­си́­те­ля ми́­ра, и с ним мно́­жест­во во́ев не­бе́с­ных восхваля́ху Бо́­га, пою́­ще: «Сла́­ва в вы́ш­них Бо́­гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние». Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, не име́вши где гла­ву́ преклони́ти, зане́ не бе ме́ста во оби́­те­лех, родила́ Сы́­на Сво­его́ Пе́рвенца в верте́пе, и пови́ла Его́ пелена́ми, и положи́ла Его́ в я́слех. Те́м­же, скорбь се́рд­ца Тво­его́ ве́­ду­ще, во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, дыха́нием Сво­и́м Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго согре́вшая; ра́­дуй­ся, Преве́чнаго Мла­де́н­ца пелена́ми пови́вшая.

Ра́­дуй­ся, Носи́теля вселе́нныя мле́­ком Сво­и́м пита́вшая; ра́­дуй­ся, верте́п в не́­бо обрати́вшая.

Ра́­дуй­ся, престо́л херуви́мский соде́лавшаяся; ра́­дуй­ся, в рождестве́ и по рождестве́ Де́ва пребы́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 2

Ви́­дя­ще Преве́чнаго Мла­де́н­ца пови́та лежа́ща в я́слех, прише́дше, поклони́шася Ему́ па́стыри вифлее́мстии и глаго́лаша рече́нное им а́н­ге­лы о Отроча́ти. Мариа́м же соблюда́ше вся гла­го́­лы сия́ в се́рд­це Сво­е́м. По проше́ствии же осьми́ дней обре́зан бе Иису́с по зако́ну Изра́илеву, я́ко Че­ло­ве́к. Вос­пе­ва́ю­ще сми­ре́­ние и терпе́ние Твое́, Бо­го­ро́­ди­це, по­е́м Ве́ч­но­му Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум иму́ще в Бо́­зе утвержде́нный и соблюда́юще Зако́н Госпо́день, в четыредеся́тый день, ег­да́ испо́лнишася дни́е очище́ния, вознесо́ста Иису́­са во Иерусали́м роди́телие Его́, е́же поста́вити Его́ пред Го́с­по­дем и да́­ти за Не­го́ же́ртву по ре­че́н­ному в Зако́не Госпо́днем; мы же во­пи­е́м Бо­го­ро́­ди­це си́­це:

Ра́­дуй­ся, Созда́теля вселе́нныя во ис­пол­не́­ние Зако́на в храм Иерусали́мский прине́сшая; ра́­дуй­ся, та́­мо ста́рцем Симео́ном ра́­дост­но сре́тенная.

Ра́­дуй­ся, Еди́на Чи́с­тая и Бла­го­сло­ве́н­ная в же­на́х; ра́­дуй­ся, крест Твой, скорбьми́ пре­ук­ра­ше́н­ный, во смире́нии не́сшая.

Ра́­дуй­ся, во́лю Бо́­жию николи́же преслу́шавшая; ра́­дуй­ся, о́б­раз терпе́ния и сми­ре́­ния нам Со­бо́ю яви́вшая.

Ра́­дуй­ся, со­су́­де, ис­по́л­нен­ный бла­го­да́­ти Ду́­ха Свя­та́­го; ра́­дуй­ся, ро́жд­шая Сы́­на Единоро́днаго От­ца́ Не­бе́с­на­го.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 3

Си́­лою свы́­ше укрепля́ема была́ еси́, Ма́­ти Бо́­жия, ег­да́ услы́шала еси́ словеса́ пра­вед­на­го ста́рца Симео́на: «Се, лежи́т Сей на паде́ние и на воста́ние мно́гим во Изра́или и в зна́­ме­ние пререка́емо, и Те­бе́ же Само́й ду́­шу про́йдет ору́­жие, я́ко да откры́ются от мно́гих сер­де́ц помышле́ния». Оба́­че скорбь ве́лия пронзе́ се́рд­це Бо­го­ро́­ди­цы, и возо­пи́ Сия́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я тща́­ние погуби́ти От­ро­ча́, посла́ И́род изби́ти вся де́ти, су́щия в Вифлее́ме и преде́лех его́, от двою́ ле́ту и нижа́йше, по вре́мени, е́же испыта́ от волх­во́в. И се, повеле́нием Бо́­жи­им, да́нным чрез а́н­ге­ла во сне ста́рцу Ио́сифу, бежа́ все Свято́е Семе́йство во Еги́пет и пребы́сть та́­мо седмь лет до сме́р­ти И́рода. Те́м­же со уми­ле́­нием воспое́м Ти, Бо­го­ро́­ди­це:

Ра́­дуй­ся, всю тесноту́ стра́нствия поне́сшая; ра́­дуй­ся, я́ко вси и́до­ли па­до́­ша в стра­не́ Еги́петстей, не возмо́гше терпе́ти кре́­пос­ти Сы́­на Тво­его́.

Ра́­дуй­ся, с нечести́выми язы́чники пребыва́вшая; ра́­дуй­ся, из Еги́пта с Пе́рвенцем О́троком и Сво­и́м обру́чником в Назаре́т прише́дшая.

Ра́­дуй­ся, со ста́рцем Ио́сифом древоде́лом в нищете́ жи́вшая; ра́­дуй­ся, все вре́­мя Свое́ в труде́х провожда́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 4

Бу́ря ско́р­би обдержа́ Пречи́стую Ма́­терь, ег­да́ возвраща́ющимася и́ма из Иерусали́ма не обрето́ша в пу­ти́ О́трока Иису́­са. Се­го́ ра́­ди возврати́стася во Иерусали́м, взыска́юще Его́. И бысть по трие́х днех, обрето́ста Его́ в це́рк­ви, седя́щаго посреде́ учи́телей, и послу́шающаго их, и вопроша́ющаго их. И ре­че́ к Не­му́ Ма́­ти Его́: «Ча́до, что со­тво­ри́ на́ма та́­ко? Се оте́ц Твой и Аз, боля́ще, иска́хом Те­бе́.» И ре­че́ к ни́ма Иису́с: «Что я́ко иска́сте Ме­не́? Не ве́сте ли, я́ко в тех, я́же От­ца́ Мо­его́, досто́ит бы­ти Ми?» Ты же, Пре­чи́с­тая, соблюда́ла еси́ гла­го́­лы сия́ в се́рд­це Сво­е́м, вопию́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Услы́шала еси́, Ма́­ти Бо́­жия, я́ко Иису́с прохожда́ше всю Галиле́ю, уча́ на со́нмищих, пропове́дуя Ева́нгелие Ца́рст­вия и исцеля́я всяк не­ду́г и вся́­кую я́зю в лю́­дех. И изы́де слух о Нем по всей стра­не́, и приведо́ша к Не­му́ вся боля́щия разли́чными не­ду́­ги и страсть­ми́, одержи́мыя бе́сы и разсла́бленныя, и ис­це­ли́ их. Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, ве́дущи проро́чество, скорбя́щи се́рд­цем, познава́ла еси́, я́ко вско́ре прии́дет час, ег­да́ Сын Твой принесе́т Се­бе́ в же́ртву за гре­хи́ ми́­ра. Те́м­же убла­жа́­ем Тя, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, во­пию́­ще:

Ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ на служе́ние на­ро́­ду иуде́йскому отда́вшая; ра́­дуй­ся, ско́рбная се́рд­цем, но поко́рная во́ли Бо­жией.

Ра́­дуй­ся, мир от по­то́­па грехо́внаго спа́сшая; ра́­дуй­ся, гла­ву́ дре́в­ня­го зми́я сте́ршая.

Ра́­дуй­ся, Се­бе́ в же́ртву Бо́­гу прине́сшая; ра́­дуй­ся, Гос­по́дь с То­бо́ю, Бла­го­сло­ве́н­ная.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 5

Ца́рст­вие Бо́­жие на зем­ли́ пропове́дуя, облича́ше Иису́с го́рдость фарисе́ев, мне́вших се­бе́ пра́­вед­ни­ки бы­ти. Те́м­же слы́­ша­ще при́тчи Его́, разуме́ша, я́ко о них глаго́лет, и иска́ша взя́ти Его́, но убоя́шася наро́да, по­не́­же я́ко проро́ка Его́ име́яху; сия́ вся ве́дающи, скорбя́щи Бо­го­ро́­ди­ца о Сы́­не Сво­е́м возлю́бленнем, страда́ше, да не убию́т Его́, оба́­че во­пию́­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше не́ции от иуде́й воскреше́ние Ла́заря, идо́ша к фарисе́ем и реко́ша им, я́же со­тво­ри́ Иису́с; и ре­че́ им Каиа́фа, архиере́й сый ле́ту тому́: «У́не есть нам, да еди́н че­ло­ве́к у́мрет за лю́­ди, а не весь наро́д поги́бнет». И от се­го́ дне совеща́ша, да убию́т Его́. Мы же во­пи­е́м Ти, Пре­чи́с­тая:

Ра́­дуй­ся, Спа­си́­те­ля ми́­ра ро́жд­шая; ра́­дуй­ся, спа­се́­ния на́­ше­го глави́зно.

Ра́­дуй­ся, от рожде́ния в Ма́­терь Спа́су на́­ше­му предызбра́нная; ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, обрече́нная на страда́ние.

Ра́­дуй­ся, Бла­го­сло­ве́н­ная, Цари́ца Не­бе́с­ная соде́лавшаяся; ра́­дуй­ся, вы́­ну за ны моля́щаяся.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 6

Пре́ж­де про­по­ве́д­ник сло́ва Бо́­жия, последи́ же преда́тель, Иу́да Искарио́тский, еди́н от обоюна́десяте апо́с­то­лов, и́де ко архиере́ом, преда́ти хо­тя́ Учи́теля сво­его́; они́ же, слы́­шав­ше, обра́довашася и обеща́ша ему́ сре́бренники да́­ти. Ты же, Бо­го­ма́­ти, скорбя́щи о Сы́­не Сво­е́м возлю́бленнем, вопия́ла еси́ го́рце Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́ла есть после́дняя ве́черя ученико́м Хри­сто́­вым, на ней­же Учи́тель умы́ но́зе им, о́б­раз сми­ре́­ния показу́я, и ре­че́ им: «Еди́н от вас преда́ст Мя, яды́й со Мно́ю». Мы же, го́рю Ма­те­ри Бо­жией сострада́юще, вос­пе­ва́­ем Ей:

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, му́кою серде́чною истомле́нная; ра́­дуй­ся, вся претерпе́вшая в юдо́ли сей многоско́рбней.

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­ве успокое́ние находи́вшая; ра́­дуй­ся, всех скор­бя́­щих Ра́­дос­те.

Ра́­дуй­ся, утоле́ние на́­ших пе­ча́­лей; ра́­дуй­ся, из ти́ны гре­хо́в­ныя нас спа­са́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 7

Хо­тя́й яви́­ти лю­бо́вь Свою́ к ро́ду челове́ческому Гос­по́дь наш Иису́с Хрис­то́с на Та́йней ве́чери, благослови́в и преломи́в хлеб, даде́ Сво­и́м ученико́м и апо́с­то­лом, рек: «Приими́те, яди́те, сие́ есть те́­ло Мое́» и, при­е́м ча́шу и хва­лу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: «Сия́ есть кровь Моя́ Но́­ва­го Заве́та, я́же за мно́­гия излива́емая во ос­тав­ле́­ние гре­хо́в». Бла­го­да­ря́­ще Ми­ло­сти­ва­го Бо́­га за ми­ло­се́р­дие Его́ к нам не­из­ре­че́н­ное, по­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вое зна́­ме­ние ми́­лос­ти Своея́ яви́ Гос­по́дь ученико́м Сво­и́м, обеща́я им посла́ти ина́го Уте́­ши­те­ля — Ду́­ха и́с­ти­ны, И́же от От­ца́ исхо́дит, да свиде́тельствует о Нем. Те­бе́ же, Ма­те­ри Бо­жией, па́­ки освяще́нней Ду́­хом Свя­ты́м в день Пятьдеся́тницы, во­пи­е́м си́­це:

Ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го обита́лище; ра́­дуй­ся, черто́же всесвяты́й.

Ра́­дуй­ся, простра́нное се­ле́­ние Бо́­га Сло́ва; ра́­дуй­ся, Би́сер Бо­же́ст­вен­ный произве́дшая.

Ра́­дуй­ся, рождество́м Тво­и́м ра́йс­кия две́ри нам отверза́ющая; ра́­дуй­ся, зна́­ме­ние ми́­лос­ти Бо­жией нам Со­бо́ю яви́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 8

Стра́н­но и приско́рбно нам слы́шати, я́ко лобза́нием предаде́ Учи́теля сво­его́ и Го́с­по­да Иу́да Искарио́тский. Спи́ра же и ты́сящник и слуги́ архиере́йстии взя́ша Иису́­са и связа́ша Его́, и ведо́ша к первосвяще́ннику А́нне пе́рвее, посе́м же к Каиа́фе архиере́ови. Ма́­терь же Бо́­жия, сме́ртнаго сове́та на Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго ожида́ющи, во­пия́­ше Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Вси иуде́и ведо́ша Иису́­са от Каиа́фы в прето́р к Пила́ту, гла­го́­лю­ще Его́ злоде́я бы­ти. Пила́т же вопроси́ Его́ и глаго́ла им, я́ко ни еди́ныя вины́ обре́те в Нем. Мы же Ма­те­ри Бо­жией, поноше́ния Сы́­на Сво­его́ ви́дящей, уми́ль­но во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, се́рд­це го́рем истерза́нное име́вшая; ра́­дуй­ся, сле́зы о Сы́­не Сво­е́м пролива́вшая.

Ра́­дуй­ся, Ча́до Свое́ люби́мое на суди́лище преда́нное зре́вшая; ра́­дуй­ся, вся претерпе́вшая без ро́пота, я́ко раба́ Гос­по́д­ня.

Ра́­дуй­ся, стеня́щая и рыда́ющая; ра́­дуй­ся, Ца­ри́­це не­бе­се́ и зем­ли́, при­е́м­лю­щая мо­ли́т­вы раб Сво­и́х.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 9

Вси ро́­ди бла­жа́т Тя, чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, Влады́чицу и Ма́­терь Изба́вителя на́­ше­го, рождество́м Сво­и́м ра́­дость все­му́ ми́­ру прине́сшую, последи́ же скорбь ве́­лию име́вшую, ви́­дя­щи Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго на поруга́ние, бие́ние и смерть пре́даннаго. Мы же уми­ле́н­ное пе́­ние при­но́­сим Ти, Пре­чи́с­тая, во­пию́­ще Всемогу́щему Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут изрещи́ всех страда́ний, То­бо́ю пренесе́нных, Спа́­се наш, ег­да́ во́­ини, спле́тше ве­не́ц из те́рния и воз­ло­жи́в­ше на гла­ву́ Твою́, и в ри́зу багря́ну обле́кше Тя, глаго́лаху: «Ра́­дуй­ся, Ца­рю́ Иуде́йский», и бия́ху Тя по лани́тома. Мы же, Ма́­ти Бо́­жия, стра­да́­ния Твоя́ познава́юще, во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ бие́ннаго зре́вшая; ра́­дуй­ся, багряни́цею и терно́вым вен­це́м оде́яннаго зре́вшая.

Ра́­дуй­ся, Его́­же мле́­ком Сво­и́м пита́ла еси́, терза́емаго ви́девшая; ра́­дуй­ся, страда́нием Его́ спострада́вшая.

Ра́­дуй­ся, все́­ми ученики́ Его́ оста́вленнаго ви́девшая; ра́­дуй­ся, непра́ведными судия́ми Его́ осужде́ннаго зре́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ Иису́­са, ре­че́ Пила́т иуде́ем: «Есть же обы́чай вам, да еди́­на­го вам отпущу́ на Па́сху. Хо́щете ли у́бо, да отпущу́ вам Ца­ря́ Иуде́йска?» Но вси возо­пи́­ша, гла­го́­лю­ще: «Не Се­го́, но Вара́вву». Про­слав­ля́ю­ще ми­ло­се́р­дие От­ца́ Не­бе́с­на­го, И́же та́­ко воз­лю­би́ мир, я́ко Сы́­на Сво­его́ Единоро́днаго отда́л есть на кре́стную смерть, да искупи́т ны от ве́ч­ныя сме́р­ти, во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и ог­раж­де́­ние бу́­ди нам, Вла­ды́­чи­це, изнемога́ющим от ско́р­би и бо­ле́з­ни. Ты бо и Сама́ страда́ла еси́, слы́шащи иуде́ев, во­пию́­щих: «Распни́, распни́ Его́!» Ны́­не же услы́­ши нас, во­пию́­щих Ти:

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти ми­ло­се́р­дия, отъе́млющая вся́­кую слезу́ от лю́­те стра́ждущих; ра́­дуй­ся, слезу́ умиле́ния нам по­даю́­щая.

Ра́­дуй­ся, погиба́ющих гре́ш­ни­ков спа­са́ю­щая; ра́­дуй­ся, предста́тельство хри­сти­а́н не­по­сты́д­ное.

Ра́­дуй­ся, от страс­те́й нас из­бав­ля́ю­щая; ра́­дуй­ся, се́рдцу сокруше́нному отра́ду по­даю́­щая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 11

Пе́­ние все­уми­ле́н­ное Спа­си́­те­лю ми́­ра при­но́­сим, на во́льное страда́ние ше́дшему и крест Свой не́сшему. Во́­ини же, прише́дше на Голго́фу, пропя́ша Его́. Стоя́ху при кре­сте́ Иису́сове Ма́­ти Его́, и сестра́ Ма́­те­ре Его́ — Мари́я Клео́пова, и Мари́я Магдали́на. Иису́с же, ви́­дев Ма́­терь и ученика́ стоя́­ща, его́­же любля́ше, глаго́ла Ма­те­ри Свое́й: «Же́но, се сын Твой»; пото́м глаго́ла ученику́: «Се Ма́­ти твоя́». И от того́ ча́са поя́т Ю учени́к во своя́си. Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, обезче́щенна ви́­дя­щи на кре­сте́ Сы́­на и Го́с­по­да, терза́лася еси́, вопию́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Сы́­не Мой и Бо́­же Пред­ве́ч­ный, Тво́р­че всех тва́рей, Го́с­по­ди! Ка́­ко те́рпиши на кре­сте́ страсть, — Чи́с­тая Де́ва, пла́чущи, гла­го́­ла­ше. — О стра́шнем Тво­е́м Рождестве́, Сы́­не Мой, па́­че всех матере́й возвели́чена бых, но увы́ Мне: ны́­не Тя ви́­дя­щи, распаля́юся утро́бою». Мы же, сле́зы пролива́юще и Те­бе́ вне́млюще, во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, ра́­дос­ти и ве­се́­лия лише́нная; ра́­дуй­ся, во́льная стра­да́­ния Сы́­на Тво­его́ на кре­сте́ ви́девшая.

Ра́­дуй­ся, Ча́до Свое́ возлю́бленное уязвле́нным зре́вшая; ра́­дуй­ся, А́гнца, на закла́ние ведо́маго, Ма́­ти.

Ра́­дуй­ся, Изба́вителя язв ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных я́з­вами покры́таго ви́девшая; ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ воскре́сшаго из ме́рт­вых зре́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 12

Бла­го­да́ть по­да́ждь нам, Спа́­се Всеми́лостивый, на Кре­сте́ дух Свой испусти́вый и со­гре­ше́­ний на́­ших рукописа́ние растерза́вый. «Се, све́­те Мой сла́дкий, на­де́ж­до и жи­во­те́ Мой бла­ги́й, Бо́­же Мой, уга́сл еси́ на Кре­сте́», — Де́ва, стеня́щи, гла­го́­ла­ше. Потщи́ся, Ио́сифе, к Пила́ту приступи́ти и проси́ его́ сня́ти с дре́ва Учи́теля сво­его́ уязвле́ннаго: «Даждь ми Се­го́ стра́ннаго, И́же не и́мать где главы́ преклони́ти». Богома́терь же, ви́девши Сы́­на Сво­его́ безсла́вна, на́га на дре́­ве, возо­пи́: «Увы́ Мне, Ча́до Мое́, увы́ Мне, све́­те Мой, ду́­шу про́йде Мне ору́­жие по рече́нию пра­вед­на­го ста́рца Симео́на». Мы же, Пре­чи́с­тей Де́ве состра́ждуще, во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще ми­ло­се́р­дие Твое́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че, покланя́емся бо­га́т­ству ми́­лос­ти Твоея́, Вла­ды́­ко. «Со­зда́­ние Твое́ спас­ти́ хо­тя́, смерть подъ­я́л еси́, — ре­че́ Пре­чи́с­тая, — но Вос­кре­се́­ни­ем Тво­и́м, Спа́­се, по­ми́­луй всех нас». Мы же Бо­го­ро́­ди­це, о нас моля́щейся, во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, ме́ртваго зря́щая, бездыха́нна Преблага́го Го́с­по­да; ра́­дуй­ся, лобза́вшая те́­ло Сы́­на Тво­его́ возлю́бленнаго.

Ра́­дуй­ся, Све́­та Сво­его́ сла́дкаго на́га и уязвле́ннаго Мертвеца́ зре́вшая; ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ гро́бу преда́вшая.

Ра́­дуй­ся, плащани́цею но́вою те́­ло Его́ обви́вшая; ра́­дуй­ся, Воскресе́ние Его́ ви́девшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 13

О Все­пе́­тая Ма́­ти, изнемога́ющая от ско́р­би у крес­та́ Сы́­на Тво­его́ и Бо́­га! Внемли́ воздыха́нием и слеза́м на́­шим, умягчи́ зла́я серд­ца́, востаю́щая на нас, из­ба́­ви от ско́р­би, бо­ле́з­ней и ве́ч­ныя сме́р­ти всех упова́ющих на не­из­ре­че́н­ное Твое́ ми­ло­се́р­дие и во­пию́­щих Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «А́н­гел воз­вес­ти́ …» и 1-й кондак «Из­бра́н­ной Де́ве Ма­ри́и …».

Мо­ли́т­ва пер­вая

О многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, пре­вы́ш­шая всех дще́рей зем­ли́ по чис­то­те́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, То­бо́ю на зем­ли́ пренесе́нных! При­ими́ многоболе́зненныя воздыха́ния на́­ша и со­хра­ни́ нас под кро́вом Твоея́ ми́­лос­ти. Ина́го бо прибе́жища и теп­ла­го предста́тельства, ра́­зве Те­бе́, не ве́­мы, но, я́ко дерз­но­ве́­ние иму́­щи ко И́же от Те­бе́ Рожде́нному, помози́ и спа­си́ ны мо­ли́т­ва­ми Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го, иде́­же со все́­ми свя­ты́­ми бу́дем вос­пе­ва́­ти хва­лу́ в Тро́­ице Еди́­но­му Бо́­гу, всег­да́, ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва вто­рая

О кто не ублажи́т Тя, Де́­во Бла­го­да́т­ная, кто не воспое́т Твое́ ми­ло­се́р­дие к ро́ду челове́ческому. Те­бе́ мо́­лим­ся, Тебя́ про́­сим: не оста́­ви нас, во зле погиба́ющих, раствори́ лю­бо́­вию серд­ца́ на́­ша и ко врага́м на́­шим пошли́ стрелу́ Свою́, да уязвля́ет серд­ца́ на́­ша ми́­ром к гоня́щим нас. А́ще мир нас ненави́дит — Ты про­стри́ лю­бо́вь Свою́ к нам, а́ще мир нас го́нит — Ты при­ими́ нас. По­да́ждь нам Бла­го­да́т­ную си́­лу терпе́ния — без ро́пота перенести́ испыта́ния, в ми́­ре сем быва́емая. О Гос­по­же́! Умягчи́ серд­ца́ злых че­ло­ве́­ков, восстаю́щих на нас, да не поги́бнут серд­ца́ их во зле, но умо­ли́, Бла­го­да́т­ная, Сы́­на Тво­его́ и Бо́­га на́­ше­го, да умири́т серд­ца́ их ми́­ром, диа́вол же — оте́ц зло́бы — да посрами́тся! Мы же, вос­пе­ва́ю­ще ми­ло­се́р­дие Твое́ к нам, злым, непотре́бным, воспое́м Ти, о Пречу́дная Гос­по­же́ Де́­во Бла­го­да́т­ная: услы́­ши нас в час сей, сокруше́нная серд­ца́ иму́­щих, огради́ нас ми́­ром и лю­бо́­вию друг ко дру́гу и ко враго́м на́­шим, искорени́ от нас вся́­кую зло́бу и вражду́, да воспое́м Те­бе́ и Сы́­ну Тво­ему́, Го́с­по­ду Иису́­су Хри­сту́ на́­ше­му: Алли­лу́иа! Алли­лу́иа! Алли­лу́иа!

Ве­ли­ча́­ние

Ве­ли­ча́­ем Тя, Пре­свя­та́я Де́­во, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, и чтим о́б­раз Твой свя­ты́й, и́м­же то́­чи­ши ис­це­ле́­ния всем с ве́­рою при­те­ка́ю­щим.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Семистрельная Умягчение злых сердец