Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Почаевская»

Почаевская
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Взбра́нной Воево́де родо́в христиа́нских и страны́ на́шея изве́стней Изба́вительнице хвале́бныя пе́сни принесе́м, ве́рнии, на святе́й горе́ Ея́ собра́вшеся; Ты́ же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, о Влады́чице Богоро́дице, моле́ния на́шего, пред чудотво́рным Твои́м о́бразом возноси́маго, не отве́ржи, да в умиле́нии серде́ц зове́м Ти́:

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

И́кос 1.

Арха́нгел Гаврии́л пе́рвее «Ра́дуйся!» тебе́ приноша́ше, Влады́чице, егда́ зача́тие Сы́на Бо́жия благовествова́ше, по пресла́внем же Успе́нии Твое́м вся́ Небе́сныя си́лы ту́южде хвалу́ на Небеси́ Тебе́ непреста́нно прино́сят; ка́ко у́бо мы́, гре́шнии, своя́ гла́сы с гла́сы Безпло́тных совокупи́ти де́рзнем? Оба́че, милосе́рдие Твое́ ко все́м ка́ющимся помина́юще, устне́ на́ша со стра́хом и любо́вию отверза́ем, глаго́люще си́це:

Ра́дуйся, ми́лости бе́здно; ра́дуйся, любве́ неистощи́мое мо́ре.

Ра́дуйся, ро́да христиа́нскаго блага́я Предста́тельнице; ра́дуйся, оби́тели Поча́евския стено́ неруши́мая.

Ра́дуйся, правосла́вныя лю́ди на го́ру Поча́евскую у́зами любве́ привлека́ющая; ра́дуйся, вся́кую печа́ль от ду́ш и́х отгоня́ющая.

Ра́дуйся, Ея́же чудотво́рный о́браз, я́ко звезда́, от горы́ Поча́евския на́с путево́дствует; ра́дуйся, Е́йже возноси́мыя моли́твы стра́стныя прило́ги вско́ре отража́ют.

Ра́дуйся, явле́нием Свои́м на горе́ се́й лю́ди уте́шившая; ра́дуйся, сле́д стопы́ Твоея́ на не́й на́м оста́вившая.

Ра́дуйся, ве́рных при́сное дерзнове́ние; ра́дуйся, сумня́щихся до́брое утвержде́ние.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Конда́к 2.

Ви́девше пусты́нницы поча́евстии и просте́ц Иоа́нн Бо́сый Пресвяту́ю Богоро́дицу на скале́ во о́гненном столпе́ яви́вшуюся, сле́д стопы́ Ея́ облобыза́ху и водо́ю, зде́ от ка́мени исте́кшею, окропля́яся, вопия́ху Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум недоразумева́емый о явле́нии Твое́м, Влады́чице, и́щуще, в сицево́м упова́нии утвержда́ется, я́ко пе́рвее от ага́рян, по́слежде от еретико́в опло́т Правосла́вия на горе́ Поча́евстей утверди́ти благоволи́ла еси́, сего́ ра́ди в Тво́й святы́й хра́м приходя́ще, те́плою ве́рою сердца́ на́ша исполня́ем, глаго́лющи:

Ра́дуйся, и́стинныя ве́ры утвержде́ние; ра́дуйся, злове́рия я́вное обличе́ние.

Ра́дуйся, дре́вле в неопали́мей купине́ сина́йстей извести́вшаяся; ра́дуйся, христиа́ном в столпе́ о́гненном зде́ яви́вшаяся.

Ра́дуйся, я́ко в пещи́ горя́щей, росо́ю спасе́ннии, Авраа́мстии о́троцы Тя́ предвозвести́ша; ра́дуйся, я́ко водо́ю от сле́да стопы́ Твоея́ исцеле́ннии благода́ть Твою́ пропове́даша.

Ра́дуйся, зе́млю на́шу, дре́вле от ага́рян разоре́нную, явле́нием Твои́м тогда́ уте́шившая; ра́дуйся, и ны́не мно́гими зна́меньми моля́щияся зде́ ободря́ющая.

Ра́дуйся, ка́ющихся ско́рое услы́шание; ра́дуйся, подвиза́ющимся по́мощь и прибе́жище.

Ра́дуйся, и неве́дущих вразумле́ние; ра́дуйся, и малоду́шных укрепле́ние.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Конда́к 3.

Си́лу сугу́быя благода́ти яви́ла еси́, Влады́чице, на горе́ Поча́евстей, егда́ ме́сто явле́ния Твоего́ по трие́х ста́х ле́тех чудотво́рною ико́ною Свое́ю обогати́ла еси́, ю́же руко́ю святи́теля Неофи́та Е́ллина, из Москвы́ гряду́щаго, пе́рвее боя́рыне А́нне дарова́ла еси́, пото́м же от нея́ во оби́тель Поча́евскую прия́ла еси́, ра́дующимся лю́дем и пою́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́щи в дому́ свое́м ико́ну Твою́, Влады́чице, боя́рыня А́нна и исцеле́ние от нея́ слепорожде́нному бра́ту своему́ Фили́ппу бы́вшее уве́девши, а́бие ду́хом ре́вности о сла́ве Твое́й возгоре́ся и оби́тель из ка́мене во и́мя пречестна́го Успе́ния Твоего́ пусты́нником поча́евским устроя́ет, в не́йже чудотво́рному о́бразу Твоему́ поклоня́ющеся взыва́ет си́це:

Ра́дуйся, сокро́вище бога́тное в Твое́й святе́й ико́не на́м препода́вшая; ра́дуйся, святи́теля руко́ю дарова́нным о́бразом Твои́м зе́млю на́шу освяти́вшая.

Ра́дуйся, ду́ши на́ша от земна́го бога́тства отвраща́ющая; ра́дуйся, Сла́ву Бо́жию пе́ти на́с науча́ющая.

Ра́дуйся, я́ко чудеса́ Твоя́ зря́ще, к Небеси́ се́рдцы свои́ми восхища́емся; ра́дуйся, я́ко во оби́тели Твое́й, а́ки в преддве́рии рая́ обрета́емся.

Ра́дуйся, правосла́вныя лю́ди ико́ною Твое́ю уте́шившая; ра́дуйся, от все́х стра́н моля́щияся лю́ди во оби́тель Поча́евскую призыва́ющая.

Ра́дуйся, Е́юже ве́ра умножа́ется; ра́дуйся, Е́юже уны́ние отго́нится.

Ра́дуйся, и́ноков поча́евских при́сное Ра́дование; ра́дуйся, мирски́х люде́й непосты́дное Упова́ние.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Кондак 4

Бу́ря ерети́ческаго неи́стовства на святу́ю оби́тель Твою́ устреми́вшися, Влады́чице, святу́ю ико́ну Твою́ руко́ю злы́х иконобо́рцев плени́вши и на злохуле́ние те́х подви́гши, вско́ре гне́вом Бо́жиим уде́ржана бы́сть, егда́ неви́димая си́ла безсту́дне пи́ршествующия ху́льники, а́ки Артаксе́ркса и И́рода, сля́че и в неду́г вве́рже, над святы́нею Твое́ю руга́вшихся и не уве́девших пе́ти: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаша и́ноцы поча́евстии и вси́ правосла́внии лю́дие, я́ко свята́я ико́на Твоя́ по седмина́десяти ле́тех ерети́ческаго плене́ния во святу́ю оби́тель от посра́мленных хули́телей возвраща́ется, а́бие на сре́тение ея́ изыдо́ша и пла́ч сво́й на ра́дость прело́жше, вопия́ху Тебе́:

Ра́дуйся, христиа́ном прибе́жище; ра́дуйся, еретико́в обличе́ние.

Ра́дуйся, оби́тель Поча́евскую ико́ны Твоея́ до конца́ не лиши́вшая; ра́дуйся, злохуле́ние иконобо́рцев посрами́вшая.

Ра́дуйся, я́ко в беда́х не уныва́ти и на́с науча́еши; ра́дуйся, я́ко правосу́дию Бо́жию ве́ровати на́м повелева́еши.

Ра́дуйся, Е́юже Правосла́вие во стране́ на́шей утверди́ся; ра́дуйся, Е́юже и вся́ вселе́нная воплоще́нную И́стину прия́ти сподо́бися.

Ра́дуйся, долготерпе́нию Бо́жию подража́ющая; ра́дуйся, в терпе́нии лю́ди Твоя́ утвержда́ющая.

Ра́дуйся, я́ко смире́ннии Тобо́ю утеше́ние прие́млют; ра́дуйся, я́ко гордели́вии Тобо́ю смиря́ются.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ и́щущим спасе́ния яви́лася еси́, Влады́чице, к Со́лнцу Пра́вды си́х приводя́щая, я́коже бо в земне́м житии́ Твое́м о лю́дех предста́тельница к Сы́ну Твоему́ в Ка́не Галиле́йстей показа́лася еси́, та́ко и по пресла́вном Твое́м на Небеса́ отше́ствии моле́ния о ве́рных, от коне́ц земли́ приноси́мая, к Сы́ну Твоему́ возно́сиши и зде́, на горе́ Поча́евстей, исцеле́ния многоразли́чная от Него́ лю́дем подае́ши, вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́деша лю́дие, на го́ру Поча́евскую, я́коже в дре́вняя, та́ко и в после́дняя ле́та притека́ющии, мно́жества исцеле́ний, Тобо́ю подава́емая, в жела́нии спасе́ния души́ своя́ утвержда́ху и о гресе́х свои́х покая́ние те́плое приноша́ху, вопию́ще Тебе́:

Ра́дуйся, слепы́х прозре́ние и хромы́х исцеле́ние; ра́дуйся, бе́сных от де́монов избавле́ние.

Ра́дуйся, плене́ннаго и́нока во оби́тель Твою́ на возду́се чуде́сне возврати́вшая; ра́дуйся, младе́нца Симео́на предуме́рша по моли́тве ста́рицы воскреси́вшая.

Ра́дуйся, я́ко в си́х зна́мениих си́ла дре́вних чуде́с Твои́х лю́дем па́ки яви́ся; ра́дуйся, я́ко исцеле́ния от святы́я ико́ны Твоея́ и в после́дняя дни́ не оскуде́ша.

Ра́дуйся, во все́м ми́ре исто́чник исцеле́ний от святы́х ико́н Твои́х подаю́щая; ра́дуйся, па́че си́х духо́вными дарова́ньми моля́щияся обогаща́ющая.

Ра́дуйся, Е́юже правосла́внии ро́ди хва́лятся; ра́дуйся, к Ея́же по́мощи и малове́рнии притека́ют.

Ра́дуйся, земноро́дных упова́ние; ра́дуйся, Небе́сных чино́в ра́дование.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Конда́к 6.

Пропове́дницы сла́вы Пречи́стая Де́вы яви́шася ага́ряне на оби́тель Поча́евскую наше́дшии и виде́ния Пречи́стая Богоро́дицы с преподо́бным И́овом пе́рвее не уразуме́вшии; егда́ бо стре́лы, от ни́х пуща́емыя, па́ки на ня́ устреми́шася, а́бие си́лу Влады́чицы проразуме́вше и покая́ние о безу́мии свое́м прине́сше, ве́рою возопи́ша: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ виде́ние Твое́, Влады́чице, на горе́ Поча́евстей, егда́ бра́тия оби́тели, зело́ от ага́рян осажда́еми, с ве́лиим во́плем моле́ние пред свято́ю Твое́ю ико́ною и пред ра́кою преподо́бнаго И́ова возноша́ше, егда́ же бра́тия ага́ряны, виде́нием си́м смяте́нныя и бежа́щия, ви́де, а́бие с весе́лием воспе́ Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша и спасе́ние; ра́дуйся, ро́да христиа́нскаго при́сное вспоможе́ние.

Ра́дуйся, нечести́выя враги́ от Твоея́ святы́ни отгна́вшая; ра́дуйся, в покая́ние и́х приводя́щая.

Ра́дуйся, Ея́же и неви́димии спасе́ния на́шего врази́ трепе́щут; ра́дуйся, Е́йже Святи́и А́нгели и преста́вльшияся пра́ведницы на Небеси́ покланя́ются.

Ра́дуйся, преподо́бнаго И́ова в моли́тву с Собо́ю прие́мшая; ра́дуйся, ага́ряны ко Свято́му Креще́нию виде́нием Свои́м приве́дшая.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю ве́рнии стра́х сме́ртный в коне́ц отложи́ша; ра́дуйся, я́ко Тебе́ ра́ди не́цыи от ага́рян богобоя́зненнии и́ноцы зде́ яви́шася.

Ра́дуйся, и́стины при́сное изъявле́ние; ра́дуйся, заблужда́ющимся до́брое вразумле́ние.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Кондак 7

Хотя́щи жела́ние ве́чнаго живота́ возгре́ти в сердца́х христиа́нских, Пресвята́я Богоро́дица боля́щия чудесы́ Свои́ми исцеля́ет, бе́сы изгоня́ет, плене́нныя свобожда́ет, ме́ртвыя воскреша́ет, да мы́ вси́, си́лу Бо́жию уразуме́вше, земна́я возненави́дим и о душа́х свои́х попече́ние приложи́м, непреста́нно вопию́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́выя и тягча́йшия беды́ претерпе́ оби́тель Поча́евская, егда́ вку́пе со все́ю страно́ю от Правосла́вия ле́стию отто́рженная во облада́ние еретико́в вдаде́ся, оба́че проше́дшим сто́м и десяти́м ле́том па́ки правосла́вным христиа́ном вдана́ бы́сть, в ню́же правосла́внии и́ноцы, прише́дше и святы́я мо́щи преподо́бнаго И́ова из-под спу́да изъе́мше, к чудотво́рному о́бразу Влады́чицы припа́даху, глаго́люще:

Ра́дуйся, Правосла́вия защи́тнице; ра́дуйся, еретико́в обличи́тельнице.

Ра́дуйся, оби́тель Твою́ до конца́ не оста́вившая; ра́дуйся, стра́ху Бо́жию на́с науча́ющая.

Ра́дуйся, я́ко предста́тельством Твои́м страна́ Волы́нская па́ки ко Правосла́вию возврати́ся; ра́дуйся, я́ко от ле́т дре́вних мно́зи еретицы́ Твои́м вразумле́нием испра́вишася.

Ра́дуйся, во святу́ю Ла́вру Твою́ ве́рных на моли́тву па́ки призыва́ющая; ра́дуйся, и неве́рныя зде́ поклоня́тися правосла́вней святы́не науча́ющая.

Ра́дуйся, Ю́же пра́ведницы и пра́веднии непреста́нно воспева́ют; ра́дуйся, к Не́йже и па́дшии в покая́нии притека́ют.

Ра́дуйся, отсту́пников к ве́ре возвраще́ние; ра́дуйся, прельща́емых к све́ту и́стины возведе́ние.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до зри́м о Тебе́, Богома́ти, ели́ко бо теле́снии неду́зи святы́я Твоея́ ико́ны целова́нием и воды́ поча́евския кропле́нием исцеля́ются, та́ко и душе́вныя стра́сти ви́дением святы́ни Твоея́ отъе́млются, ве́ра утвержда́ется и умиле́ния сердца́ на́ша исполня́ются, пою́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь а́з недосто́йный греха́ми испо́лнихся, мирско́му разсе́янию вда́вся и о души́ свое́й вознераде́в, оба́че на святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице, взира́я, и просвеще́ние от нея́ безчи́сленным лю́дем, зде́ приходя́щим, ви́дя, па́ки на пу́ть спасе́ния устремля́юся и в ра́дости се́рдца воспева́ю Ти́ си́це:

Ра́дуйся, чистоты́ сокро́вище; ра́дуйся, ми́лостей бе́здно.

Ра́дуйся, к Сы́ну Твоему́ о ве́рных моле́ния вы́ну принося́щая; ра́дуйся, моле́ния гре́шных не отверга́ющая.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю мно́зи отча́яния грехо́внаго избего́ша; ра́дуйся, я́ко призыва́ющии и́мя Твое́ от паде́ния стра́ннаго воста́ша.

Ра́дуйся, Е́юже иконобо́рная е́ресь во вселе́нней посрами́ся; ра́дуйся, Е́юже и́стинная ве́ра Волы́нской стране́ возврати́ся.

Ра́дуйся, к по́двигу целому́дрия ду́ши возводя́щая; ра́дуйся, оби́дящим проща́ти науча́ющая.

Ра́дуйся серде́ц на́ших умиле́ние; ра́дуйся, ду́ш на́ших упова́ние.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Кондак 9

Вся́кия отсту́пства и ерети́ческая блужда́ния пока́явшемуся наро́ду земли́ Волы́нския отпусти́ла еси́, Влады́чице, и па́ки исто́чник исцеле́ний от чудотво́рныя Твоея́ ико́ны, от сле́да стопы́ Твоея́ на горе́ Поча́евстей в правосла́вной Ла́вре Твое́й лю́дем откры́ла еси́, то́кмо а́ще покая́ние о гресе́х свои́х принесу́т Бо́гу и, о Твое́й по́мощи не сумня́щеся, возопию́т Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́я сла́вы Твоея́ яви́шася, Влады́чице, слепи́и и хро́мии исцеле́ние от Твоея́ ико́ны, правосла́вным лю́дем возвраще́нныя, прия́вшии, я́ко и ерети́ческой жене́ не́коей боля́щей, Тя́ в по́мощь призва́ти и по исцеле́нии и́стинную ве́ру испове́дати и облобыза́ти, на́м же вопи́ти Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, Царя́ Небе́снаго умоле́ние; ра́дуйся, земны́х при́сное предста́тельство.

Ра́дуйся, от лю́терских заблужде́ний жену́ не́кую неду́га исцеле́нием отврати́вшая; ра́дуйся, вся́ лю́ди во и́стине Правосла́вия уве́рившая.

Ра́дуйся, я́ко Тебе́ ра́ди правосла́внии лю́дие столькра́ты прельще́ния ага́рянская победи́ша; ра́дуйся, я́ко Тебе́ ра́ди и совраще́ннии от латы́н па́ки правосла́вную ве́ру облобыза́ша.

Ра́дуйся, к Не́йже вси́ живу́щии моли́твенно о́чи воздвиза́ют; ра́дуйся, Ю́же и моля́щиися о упокое́нии уме́рших в по́мощь призыва́ют.

Ра́дуйся, и от жите́йских ну́жд притека́ющия к Тебе́ изъе́млющая; ра́дуйся, па́че си́х вся́кия ну́жды претерпева́ющим кре́пость да́рствующая.

Ра́дуйся, христолюби́вому во́инству во бране́х вспоможе́ние; ра́дуйся, на де́моны во́инствующим благо́е наставле́ние.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́щи Пречи́стая Богоро́дица препро́стую не́кую ста́рицу, во ослепле́нии латы́нстем бы́вшую и вну́ку ма́лую иму́щую, Правосла́вием у́бо просвеще́нную, но теле́сными очесы́ слепо́тствующу, си́ма обе́ма благо́е жела́ние влага́ет, е́же на горе́ Поча́евстей чудотво́рному Ея́ о́бразу поклони́тися, иде́же а́бие слепу́ю отрокови́цу чуде́сне исцеля́ет и ста́рицу правосла́вную ве́ру испове́дати науча́ет, вопию́щую Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ неруши́мая и́стинныя ве́ры яви́лася еси́, Влады́чице, зане́, я́коже нечести́вии еретицы́ от прославле́ния Тебе́, я́ко И́стинныя Богоро́дицы, со упо́рством отверго́шася, та́ко и правосла́внии в ве́ре Твое́й тве́рди пребы́ша и от моли́тв, непреста́нно Тебе́ приноси́мых, николи́же отврати́тися восхо́щут, и си́х ра́ди ерети́ческих глаго́л во ушеса́ своя́ приима́ти не де́рзнут, но се́рдцем благода́рным восхваля́ти Тя́ не преста́нут, глаго́люще:

Ра́дуйся, христиа́ном отра́до и утеше́ние; ра́дуйся, А́нгельским чино́м сла́во и поклоне́ние.

Ра́дуйся, от льсти́вых глаго́л ерети́ческих на́с отвраща́ющая; ра́дуйся, па́мятованием ми́лостей Твои́х умы́ на́ша к Бо́гу вознося́щая.

Ра́дуйся, святы́я Апо́столы ко Успе́нию Твоему́ на о́блацех возду́шных призва́вшая; ра́дуйся, и гре́шныя лю́ди в то́й де́нь на го́ру Поча́евскую в ты́сящах и тма́х на вся́ко ле́то собира́ющая.

Ра́дуйся, Ея́же ра́ди христиа́не тру́дность пути́, а́ки сла́дкое упокое́ние, подъе́млют; ра́дуйся, Ея́же ра́ди и лени́вии подража́ти и́м тща́тся.

Ра́дуйся, и́ноком сла́дость мирску́ю забы́ти благода́тию Твое́ю посо́бствующая; ра́дуйся, вспя́ть озира́ющияся сновиде́ньми гро́зными устраша́ющая.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы лу́чшая диади́мо; ра́дуйся, страны́ на́шея щи́те неодоли́мый.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Конда́к 11.

Пе́ние благода́рное о Твои́х, Влады́чице, благодея́ниях во все́м ми́ре от христиа́н возноси́мое, а́ки фимиа́м, к Небеси́ непреста́нно восходя́щий, помышля́юще, и на́ша убо́гая хвале́ния не отврати́ти Тебе́ про́сим, еще́ же и благода́ть покая́ния дарова́ти Тебе́ мо́лим, со упова́нием пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́т живота́ вре́меннаго и ве́чныя жи́зни упова́ние яви́лася еси́, Влады́чице, челове́ку не́коему в Бессара́бии умре́ти иму́щему, но внеза́пу, по вкуше́нии воды́ от святы́ни Поча́евския, здра́ву бы́вшему, е́же сро́дницы его́ ви́девше, со стра́хом и умиле́нием Тебе́ воззва́ша:

Ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние; ра́дуйся, скорбя́щих слы́шание.

Ра́дуйся, Тобо́ю бо сме́рть прише́дшая отгна́ся; ра́дуйся, Тобо́ю бо ве́ра несуме́нная на́м дарова́ся.

Ра́дуйся, я́ко предвеща́ние Гаврии́ла пред о́чию на́шею сбыва́ется; ра́дуйся, я́ко от все́х родо́в, по глаго́лу Твоему́, ны́не и при́сно ублажа́ешися.

Ра́дуйся, го́ру Поча́евскую, я́ко ме́сто пребыва́ния Твоего́ освяти́вшая; ра́дуйся, а́ки вторы́й Назаре́т ту́ю яви́вшая.

Ра́дуйся, Я́же никого́же упова́ния отврати́вшая; ра́дуйся, все́х моли́твы те́пле прие́млющая.

Ра́дуйся, здра́вие на́м подава́ющая; ра́дуйся, ко спасе́нию на́с возводя́щая.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Конда́к 12.

Благода́ть исцеле́ний и умиле́ния моли́твеннаго от Твоея́, Влады́чице, ико́ны источа́емая, да не вотще́ душа́м на́шим бу́дет, а́ще бо гре́х ра́ди во окамене́нное безчу́вствие впадо́хом, оба́че, я́ко иму́щая вла́сть ме́ртвыя воскреша́ти, и на́ше пробуди́ душе́вное омертве́ние и по́мыслом лу́чшим сердца́ на́ша озари́, да, грехо́вную пре́лесть возненави́девше, воспое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще Твоя́ чудеса́ во оби́тели Поча́евстей явле́нная, мо́лим Тя́, Влады́чице, лица́ Твоего́ от страны́ на́шея не отврати́, но и все́м приходя́щим на святу́ю го́ру Твою́ и ми́лости от Тебе́ и́щущим во благо́е проше́ние испо́лни, да вси́ воспою́т Ти́ си́це:

Ра́дуйся, всепра́веднаго Бо́га умилостивле́ние; ра́дуйся, христиа́н ко Христу́ дерзнове́ние.

Ра́дуйся, торжество́ ве́ры в Ла́вре Твое́й явля́ющая; ра́дуйся, сердца́ челове́ков любо́вию распаля́ющая.

Ра́дуйся, я́ко дре́вним чудесе́м подо́бное зде́ ви́дети лю́дие сподо́бишася; ра́дуйся, я́ко гора́ сия́, а́ки вторы́й Сина́й, в страна́х христиа́нских просла́вися.

Ра́дуйся, Бо́га, на земли́ я́вльшагося, во чре́ве Твое́м поне́сшая; ра́дуйся, челове́ки моли́твою Твое́ю к Бо́гу вознося́щая.

Ра́дуйся, ико́ну Твою́, я́ко пропове́дницу спасе́ния во оби́тели Твое́й оста́вившая; ра́дуйся, сле́д стопы́ Твоея́, целе́бною водо́ю исполня́емый, чудесы́ просла́вившая.

Ра́дуйся, с небе́сных высо́т на рабы́ Твоя́ призира́ющая; ра́дуйся, на благи́я дея́ния ве́рныя наставля́ющая.

Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская и всего́ ми́ра наде́ждо и утеше́ние.

Конда́к 13.

О Всепе́тая Ма́ти Христа́ Бо́га, вся́ ро́ды христиа́нския любо́вию Себе́ всынови́вшая, досто́йныя похвалы́ воспе́ти Тебе́ недоуме́ем мы́, гре́шнии, оба́че, любо́вию Твое́ю побежда́емии и к Твоему́ чудотво́рному о́бразу о́чи своя́ вознося́ще, мо́лим Тя́: в боре́нии и ну́ждах на́ших не оста́ви ча́д Твои́х, заступле́нию Твоему́ те́пле ве́рующих и Сы́ну Твоему́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва.

К Тебе́, о Богома́ти, моли́твенно притека́ем мы́, гре́шнии, чудеса́ Твоя́, во святе́й ла́вре Поча́евстей явле́нная, помина́юще и о свои́х сокруша́ющеся прегреше́ниих. Ве́мы, Влады́чице, ве́мы, я́ко не подоба́ше на́м, гре́шным, чесого́ проси́ти, то́кмо о е́же Пра́ведному Судии́ беззако́ния на́ша оста́вити на́м. Вся́ бо на́ми в житии́ претерпе́нная, ско́рби же, и ну́жды, и боле́зни, я́ко плоды́ паде́ний на́ших прозябо́ша на́м, Бо́гу сия́ на исправле́ние на́ше попуща́ющу. Те́мже вся́ сия́ и́стиною и судо́м Свои́м наведе́ Госпо́дь на гре́шныя рабы́ Своя́, и́же в печа́лех свои́х к заступле́нию Твоему́, Пречи́стая, притеко́ша и во умиле́нии серде́ц к Тебе́ взыва́ют си́це: грехо́в и беззако́ний на́ших, Блага́я, не помяни́, но па́че всечестне́и ру́це Твои́ воздви́гши, к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу предста́ни, да лю́те соде́янная на́ми отпу́стит на́м, да за премно́гая неиспо́лненная обеща́ния на́ша лица́ Своего́ от рабо́в Свои́х не отврати́т, да благода́ти Своея́, спасе́нию на́шему посо́бствующия, от ду́ш на́ших не оты́мет. Е́й, Влады́чице, бу́ди спасе́нию на́шему Хода́таица и, малоду́шия на́шего не возгнуша́вшися, при́зри на стена́ния на́ша, я́же в беда́х и ско́рбех на́ших пред чудотво́рным Твои́м о́бразом возно́сим. Просвети́ умиле́нными по́мыслы умы́ на́ша, ве́ру на́шу укрепи́, наде́жду утверди́, любве́ сладча́йший да́р сподо́би на́с прия́ти. Си́ми у́бо, Пречи́стая, дарова́ньми, а не боле́зньми и скорбьми́ живо́т на́ш ко спасе́нию да возво́дится, но, от уны́ния и отча́яния ду́ши на́ша огражда́ющи, изба́ви на́с, маломо́щных, от находя́щих на ны́ бе́д, и ну́жд, и клеветы́ челове́ческия, и боле́зней нестерпи́мых. Да́руй ми́р и благоустрое́ние жи́тельству христиа́нскому предста́тельством Твои́м, Влады́чице, утверди́ Правосла́вную ве́ру в стране́ на́шей и во все́м ми́ре. Це́рковь Апо́стольскую и Собо́рную умале́нию не преда́ждь, уста́вы святы́х оте́ц на ве́ки непоколеби́мы сохрани́ и все́х к Тебе́ притека́ющих от ро́ва поги́бельнаго спаси́. Еще́ же и е́ресию прельще́нных бра́тий на́ших или́ ве́ру спаси́тельную в грехо́вных страсте́х погуби́вших па́ки ко и́стинней ве́ре и покая́нию приведи́, да вку́пе с на́ми, Твоему́ чудотво́рному о́бразу покланя́ющеся, Твое́ предста́тельство испове́дят. Сподо́би у́бо на́с, Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, еще́ в животе́ се́м побе́ду и́стины Твои́м заступле́нием узре́ти, сподо́би на́с благода́тную ра́дость пре́жде кончи́ны на́шея восприя́ти, я́коже дре́вле насе́льники Поча́евския Твои́м явле́нием победи́тели и просвети́тели ага́рян показа́ла еси́, да вси́ мы́ благода́рным се́рдцем вку́пе со А́нгелы, и проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми, Твое́ милосе́рдие прославля́юще, воздади́м сла́ву, че́сть и поклоне́ние в Тро́ице пева́емому Бо́гу Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Почаевская