Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Отрадо» или «Утешение» («Ватопедская») иной

Отрадо Утешение
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Возбра́нных си́л небе́сных ра́дость и хвале́ние, всего́ же ро́да челове́ча исправле́ние, ублажа́ем Тя́, Пречи́стая Де́во Ма́ти. Ты́ же, на́ше упова́ние еди́ное, низпосли́ душа́м отра́ду благода́тную, да пое́м Тебе́, о́браз ди́вный Тво́й чту́ще:

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

И́кос 1.

А́нгелов ли́цы дивя́тся, о́браз афо́нский Тво́й зря́ще, на не́мже, пречи́стая Де́во и Ма́ти, от у́ст нетле́нных руко́ю десно́ю десни́цу Младе́нца отво́диши кро́тко. Что́ сие́ е́сть зна́мение о́браза? Мы́ же рече́м, пою́ще такова́я:

Ра́дуйся, Де́во, Всевы́шняго Ма́ти; Ра́дуйся, ди́вный раю́ благода́ти.

Ра́дуйся, на́ша отра́до небе́сная; Ра́дуйся, лю́дем наде́ждо изве́стная.

Ра́дуйся, о́браз бо Тво́й спасе́ние возвеща́ет все́й земли́; Ра́дуйся, взо́р бо Тво́й утеше́ние пребыва́ющим во тли́.

Ра́дуйся, све́те небе́сный, мглу́ на́ших дни́й озаря́яй; Ра́дуйся, цве́те нетле́нный, тле́н на́ших де́л оживля́яй.

Ра́дуйся, Ты́ бо моли́твы к Сы́ну за ми́р твори́ши; Ра́дуйся, я́ко в те́плой моли́тве, а́ки свети́льник, гори́ши.

Ра́дуйся, ра́достно Ти́ восклица́ем; Ра́дуйся, пе́сненно Тя́ воспева́ем.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 2.

Недоуме́ет у́м до́льний та́йны Твоея́ разуме́ти, Пречи́стая Богоблаже́нная Де́во. Ты́ бо, в ло́но чи́стое де́йствием Ду́ха прии́мши безсе́менно О́тчее Сло́во, Бо́га челове́ком сочета́вши и пе́снь повелева́еши все́м пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 2.

Го́ру Афо́нскую, Де́во, Сы́ном Ти́ да́нную в жре́бий, покро́вом Свои́м осеня́ющи свы́ше, храни́ши ди́вно от бе́д и напа́стей. Благода́тных ико́н Твои́х чудесы́ оби́тели афо́нския сла́вятся и гла́сы преподо́бными Тя́ хва́лят:

Ра́дуйся, Де́во, отра́до в печа́лех; Ра́дуйся, скоропослу́шнице в ско́рбех.

Ра́дуйся, су́щим в пути́ Одиги́трие; Ра́дуйся, хра́мов свяще́нных врата́рнице.

Ра́дуйся, до́брая предвозве́стнице уныва́ющим в беде́; Ра́дуйся, ве́рное утеше́ние притека́ющим к Тебе́.

Ра́дуйся, бе́дным бога́тство, елеоно́сная Же́но; Ра́дуйся, чту́щим ака́фист благоволя́щая та́йно.

Ра́дуйся, в ке́ллии ста́рцу ре́кшая «Ра́дуйся» чу́дно; Ра́дуйся, живоприе́мная Ма́ти.

Ра́дуйся, Тя́ бо досто́йно е́сть пе́ти; Ра́дуйся, Тя́ бо по до́лгу ублажа́ем.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 3.

Е́вину го́рдую пре́лесть Де́вы смире́нное «Бу́ди» в оча́х Милосе́рднаго всю́ упраздня́ет: се́ Сы́н Бо́жий Сы́н Де́вы быва́ет и Бо́г непристу́пный живе́т с челове́ки. Те́мже благода́рственное пе́ние немо́лчными усты́ возсыла́ем: Аллилу́ия.

И́кос 3.

Ликостоя́ще над мо́рем, све́том моли́твы сия́ют пред Бо́гом святы́ни Афо́на и я́вно Бо́жия Ма́тере сла́ва Афо́на святы́я главы́ осеня́ет, к пе́нию на вся́к ча́с призыва́ющи пусты́нников, пою́щих Е́й хвале́бно:

Ра́дуйся, сла́во пу́стынь вожделе́нных; Ра́дуйся, чу́до высо́т поднебе́сных.

Ра́дуйся, го́р и холмо́в осене́ние; Ра́дуйся, ска́л и стремни́н освяще́ние.

Ра́дуйся, Е́юже открыва́ется пу́ть в небе́сныя страны́; Ра́дуйся, Е́юже отверза́ется ра́й нетле́нныя весны́.

Ра́дуйся, кри́не в юдо́ли, благоуха́нная ра́досте; Ра́дуйся, ли́лие в по́ли, приснотеку́щая сла́досте.

Ра́дуйся, све́та восто́че, до́лы земли́ озари́вый; Ра́дуйся, жи́зни пото́че, во́ду живу́ю яви́вый.

Ра́дуйся, гла́се немо́лчных моле́ний; Ра́дуйся, щи́те свяще́нных селе́ний.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Кондак 4

О челове́честем ро́де, е́же спасти́ ны́, о Де́во, в моли́твах пред Сы́ном сладча́йшим стои́ши; о Ма́ти, лю́дем блага́я отра́до, Ты́ ви́диши бе́здну грехо́в на́ших лю́тых, мы́ же, в ро́ве истле́ния пове́рженнии, не сме́ем возвести́ оче́с и пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 4.

Ватопе́да оби́тель сла́вится о́бразом чу́дным, ему́же е́сть дре́внее и́мя Отра́да. О не́м преда́ние ста́рец блаже́нных храни́т благода́тную ди́вную по́весть, во сла́ву Богоро́дицы засту́пницы, да слы́шаще сию́, пое́м Пречи́стей:

Ра́дуйся, ми́ра блага́я отра́до; Ра́дуйся, ве́рным стено́ и огра́до.

Ра́дуйся, чу́до чуде́с несказа́нное; Ра́дуйся, не́бо небе́с осия́нное.

Ра́дуйся, лю́бящим жи́знь безмо́лвия святы́х жела́ний кра́ю; Ра́дуйся, и́щущим безмяте́жия жела́нный раю́.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся́ка душа́ ожива́ет; Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю ме́ртвенный у́м воскреса́ет.

Ра́дуйся, ве́ры горни́ло, и́мже неве́рие та́ет; Ра́дуйся, та́йная си́ло, я́же от тли́ возставля́ет.

Ра́дуйся, сла́во отше́льников тве́рдых; Ра́дуйся, кре́посте и́ноков бо́дрых.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 5.

Ро́ждшая жи́знь всему́ ми́ру, ро́ждшая ми́лости бе́здну, о Де́во Пречи́стая, о́ком ясне́йшим зри́ши на́ших печа́лей пучи́ну, слы́шиши гла́сы земны́х воздыха́ний, ско́ро к на́м на по́мощь притека́ющи, и учи́ши на́с пе́ти Всеблаго́му: Аллилу́ия.

И́кос 5.

А́лчуще зла́та и кро́ве, де́рзко разбо́йницы с мо́ря оби́тель святу́ю в но́щи облага́ют, да зело́ у́тро, врато́м отворе́нным, уби́вше мона́хов, расхи́тят святы́ни. Ты́ же, неусы́пная Засту́пнице, уде́л Сво́й защища́еши, да сла́вит Тя́:

Ра́дуйся, Ватопе́да отра́до; Ра́дуйся, вра́жиим ко́знем прегра́до.

Ра́дуйся, за́мыслов злы́х обличе́ние; Ра́дуйся, лю́тых враго́в отраже́ние.

Ра́дуйся, Ты́ бо не усыпа́еши, Сво́й спаса́ющи уде́л; Ра́дуйся, Ты́ бо бо́дрственно отвраща́еши ту́чи смертоно́стных стре́л.

Ра́дуйся, кре́посте чту́щих свя́тость ико́н Твои́х чу́дных; Ра́дуйся, сто́лпе пою́щих сла́ву чуде́с Твои́х мно́гих.

Ра́дуйся, кро́тких побе́до и пораже́ние го́рдых; Ра́дуйся, пра́вых защи́то и посрамле́ние лжи́вых.

Ра́дуйся, Ты́ бо еси́ заблу́дших корми́ло; Ра́дуйся, Ты́ бо еси́ моли́твы кади́ло.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 6.

Де́вственный взо́р Тво́й, блага́я Ма́ти, пото́ки любви́ и щедро́т излива́ет: Ты́ на́с храни́ши в исхо́дех и вхо́дех, спаса́еши ве́рных на су́ши и в мо́ри, а́ще то́кмо и́скра покая́ния возника́ет в се́рдце, е́же воспева́ти: Аллилу́ия.

И́кос 6.

О́бщия моли́твы в ча́с у́тра и́ноцы соверши́вше, отыдо́ша в ке́ллии до литурги́и, оба́че игу́мен оби́тели, в хра́ме еди́н моля́ся, от ико́ны Твоея́ Отра́ды гла́с слы́ша: «Вра́т не отверза́йте дне́сь», тре́петом же объя́т сы́й, си́це ста́рец восклица́ше:

Ра́дуйся, Де́во, Ты́ бо еси́ стра́жа святы́ни; Ра́дуйся, я́ко до́м Тво́й спаса́еши ны́не.

Ра́дуйся, щи́те зау́тра и но́щию; Ра́дуйся, гро́зная си́лою мно́гою.

Ра́дуйся, Ты́ бо щади́ши гре́шныя милосе́рдием Твои́м; Ра́дуйся, Ты́ бо поража́еши си́льныя, востаю́щыя на ны́.

Ра́дуйся, ве́нче наде́жды, знаменова́ние ми́ра; Ра́дуйся, же́зле побе́ды, обетова́ние сла́вы.

Ра́дуйся, ка́меню сапфи́ре, подо́бный виде́нию не́ба; Ра́дуйся, све́тлый престо́ле и колесни́це Царе́ва.

Ра́дуйся, я́ко гла́с Тво́й сла́док уши́ма; Ра́дуйся, я́ко о́браз Тво́й красе́н очи́ма.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Кондак 7

Сы́н Челове́ческий бли́з е́сть, Су́д Его́ Стра́шный при две́рех - веща́ет на́м гла́с богоно́сных Писа́ний, оба́че неради́м о кончи́не, лени́вии су́ще, и гро́зным глаго́лом не вне́млем, вси́ бо суете́ пови́нни во́лею, и сло́во изрещи́ не ве́мы Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7.

Тре́петно ста́рец игу́мен к о́бразу взо́р сво́й возво́дит и ви́дит: се́ ли́цы пред ни́м ожива́ют, и Де́ве гро́зный Младе́нец руко́ю уста́ загражда́ет, глаго́ля: «О Ма́ти, не провещава́й, да нака́жутся». Ста́рец же, ужаса́яся, пое́т Пречи́стей та́ко:

Ра́дуйся, Де́во, Влады́чице ми́ра; Ра́дуйся, не́ба Цари́це блага́я.

Ра́дуйся, я́ко Бо́жий гне́в утоля́еши; Ра́дуйся, я́ко гро́зный су́д отвраща́еши.

Ра́дуйся, Ма́ти всемилосе́рдая, избавле́ние от бе́д; Ра́дуйся, по́моще благода́тная, упова́ние душа́м.

Ра́дуйся, Ты́ бо печа́ли на́ша отго́ниши ско́ро; Ра́дуйся, Ты́ бо боле́зни гре́шных врачу́еши ди́вно.

Ра́дуйся, я́коже у́тро, све́т пролива́ющая ти́хий; Ра́дуйся, я́коже со́лнце, согрева́ющая хла́дныя ду́ши.

Ра́дуйся, чу́дная Отрокови́це; Ра́дуйся, ди́вная Богоневе́сто.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 8.

Единомы́сленно, Де́во, взо́ры к Тебе́ обраща́ем, Ты́ бо в де́нь воздая́ния на́с не оставля́еши; простри́ у́бо на́м ще́друю Свою́ ру́ку, грехми́ бо падо́хом до а́дския бе́здны, и кто́ на́с изба́вит от гряду́щих му́к, кто́ же на́с утверди́т, во е́же пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 8.

Ма́ти отво́дит десни́цу сла́дкаго Сы́на и, ма́ло лице́ отклоня́ющи, ста́рцу глаго́лет: «На сте́ны бра́тия вся́ да выхо́дят и лю́тых разбо́йников да отража́ют!» Ста́рец же всю́ бра́тию глаша́ет и, ви́девше все́ чу́до, воспева́ют:

Ра́дуйся, Ма́ти блага́я Христо́ва; Ра́дуйся, ти́хой пу́стыни покро́ве.

Ра́дуйся, а́ще и не ве́мы, ки́ими Тя́ хвале́бными возвели́чим словесы́; Ра́дуйся, а́ще и не ве́мы, ки́я благода́тныя принесе́м Ти́ похвалы́.

Ра́дуйся, я́ко Све́т преве́чный но́сиши неопали́мо; Ра́дуйся, я́ко О́гнь ипоста́сный держи́ши непостижи́мо.

Ра́дуйся, Тя́ бо и́мамы необори́мую сте́ну; Ра́дуйся, Тя́ бо вси́ ве́мы ми́лости ве́лию бе́здну.

Ра́дуйся, херуви́мов честне́йшая; Ра́дуйся, серафи́мов сла́внейшая.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Кондак 9

И́ов, страда́лец пред Бо́гом, му́дренно на́с поуча́ет, глаго́лет бо: се́, благоче́стие - му́дрость, и бла́го все́м уходя́щим от ми́ра и сла́достный по́двиг моли́твы подъя́вшим, и́мже помога́ет Богоро́дица в моли́твах укрепля́тися и зва́ти: Аллилу́ия.

И́кос 9.

Ра́достно в хра́ме се́м зря́ще спи́сок с ико́ны Отра́ды афо́нских оби́телей да́р драгоце́нный, в моли́тве мы́сленно соедини́мся с хвале́бными ли́ки отце́в-святого́рцев, и́же от зао́блачных высо́т свои́х Пречи́стую на́с пе́ти приглаша́ют:

Ра́дуйся, стра́н и наро́дов святы́не; Ра́дуйся, все́х христиа́н благосты́не.

Ра́дуйся, О́гнь во утро́бу прия́вшая; Ра́дуйся, Сло́во по пло́ти яви́вшая.

Ра́дуйся, о́блаче све́та ле́гкий, в ми́р прине́сший Христа́; Ра́дуйся, ле́ствице, возводя́щая от земли́ на небеса́.

Ра́дуйся, ста́мно ма́нны, а́лчущим сла́дкая пи́ще; Ра́дуйся, ча́ше злата́я, жа́ждущим но́вое пи́во.

Ра́дуйся, вы́шнее не́бо, све́т озаря́ющее ве́рным; Ра́дуйся, ту́чная ни́во, все́м веселя́щая ду́ши.

Ра́дуйся, ти́хая А́нгелов сла́во; Ра́дуйся, лю́дем блага́я отра́до.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 10.

У́м к небеси́ устреми́вше, чу́вства возне́сше над тле́ном, о, ко́ль вожделе́нно спасти́ся от ми́ра, иму́ще еди́но ду́ха стремле́ние к го́рним, еди́ну се́рдца наде́жду на Бо́га. Помога́й на́м, Де́во Богоро́дице, и в пу́ть веди́ на́с пра́вый, е́же пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 10.

О́браз честны́й провожда́я в пу́ть от Афо́на на се́вер в покро́в благода́тный оби́тели но́выя, в зало́г небе́сныя по́мощи гра́ду, честны́й схимона́х святого́рец веща́ет: Се́ благослове́ние Влады́чицы! Моли́теся и ве́руйте, и по́йте:

Ра́дуйся, я́ко еси́ на́м покро́в благода́тный; Ра́дуйся, я́ко еси́ на́м зало́г упова́ний.

Ра́дуйся, су́щим в беда́х утеше́ние; Ра́дуйся, су́щим в греха́х умиле́ние.

Ра́дуйся, я́ко в ча́с гне́ва Бо́жия укрепля́еши сердца́; Ра́дуйся, я́ко в де́нь испыта́ния умудря́еши умы́.

Ра́дуйся, я́ко злы́х наве́тов ту́чи от на́с отвраща́еши; Ра́дуйся, я́ко в го́ды бе́дствий не до конца́ погубля́еши.

Ра́дуйся, я́ко во дни́ бу́рь безбо́жных Ты́ еси́ еди́ная на́м при́стань; Ра́дуйся, я́ко пре́лестей ло́жных избавля́еши на́с при́сно.

Ра́дуйся, в жи́зни на́м ти́хая ра́досте; Ра́дуйся, в ве́чности ра́йская сла́во.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 11.

Те́мныя си́лы владе́ют в ми́ре си́лою же и сла́вою и све́та Христо́ва позна́ти не мо́гут, но ве́рным то́кмо моли́тва е́сть си́ла, и́м сле́зы – зало́г и побе́ды, и сла́вы. О Де́во Ма́ти, да́ждь на́м ту́чу сле́зную и бо́дрственный на́м ве́тр возве́й, пою́щим: Аллилу́ия.

И́кос 11.

Ра́дость на ли́цах сия́ет, гла́с вопие́т от Афо́на: Влады́чица ше́ствует к ва́м, исходи́те, срета́йте Де́ву небе́с со свеща́ми, срета́йте же па́че Сию́ со слеза́ми ра́дости, любве́ и умиле́ния и пра́зднуйте, и све́тлым гла́сом по́йте:

Ра́дуйся, киво́те освяще́нный; Ра́дуйся, престо́ле вознесе́нный.

Ра́дуйся, го́рних чино́в воспева́ние; Ра́дуйся, а́довых си́л трепета́ние.

Ра́дуйся, я́ко еси́ весе́лие челове́ческим сердца́м; Ра́дуйся, я́ко еси́ спасе́ние соврати́вшимся душа́м.

Ра́дуйся, я́ко гла́с Тво́й пресла́дкий ве́чную ра́дость веща́ет; Ра́дуйся, я́ко взо́р Тво́й прети́хий на́м тишину́ обеща́ет.

Ра́дуйся, я́ко Сы́на и Бо́га Ты́ умо́лиши о лю́дех; Ра́дуйся, я́ко ра́йских черто́гов Ты́ на́м отверза́еши две́ри.

Ра́дуйся, хра́мино Ду́ха Свята́го; Ра́дуйся, ски́ние Бо́га жива́го.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 12.

А́нгельски дне́сь воспева́ем пе́снь благода́тней Мари́и: Сия́ бо е́сть сла́дость, и ра́й, и блаже́нство, отра́да в ча́с испыта́ний и гне́ва, наде́жда блаже́нств безконе́чных по сме́рти. Ра́дуйся у́бо, Засту́пнице усе́рдная, и ра́дость подава́й на́м пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12

Да защити́т Богома́ти о́бразом ди́вным Отра́ды моли́твы опло́т – монасты́рь се́й и хра́мы, да во ве́к не уга́снет лампа́да пред ли́ком спаси́тельным Богоневе́сты, со́нми же мона́хов гла́сом ра́дости с миря́ны немо́лчно взыва́ют:

Ра́дуйся, хра́ме, светле́йший Сио́на; Ра́дуйся, све́те и сла́во Афо́на.

Ра́дуйся, и́ноков мы́сль непреста́нная; Ра́дуйся, де́вственных пе́снь неумо́лчная.

Ра́дуйся, ро́су утеше́ния посыла́еши во дни́; Ра́дуйся, я́ко сле́зы умиле́ния исторга́еши в нощи́.

Ра́дуйся, ди́вное и́мя, чудотворя́щее в та́йне; Ра́дуйся, Бо́жие ми́ро, в ми́р излия́нное ще́дро.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю лие́тся на́м све́т безконе́чный; Ра́дуйся, я́ко с Тобо́ю ве́чно Младе́нец предве́чный.

Ра́дуйся, све́тлосте лю́дем, Тя́ чту́щим; Ра́дуйся, ра́досте на́м, Тя́ пою́щим.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 13.

О всепречи́стая Де́во, све́тлая на́ша отра́до, сладча́йшаго Сы́на нетле́нная Ма́ти! От вся́ких бе́д и скорбе́й огражда́й на́с и от бу́дущих му́к изба́ви на́с, Блага́я, ра́дости же ве́чныя сподо́би на́с у го́рняго престо́ла воспева́ти: Аллилу́ия.

Этот конда́к читается трижды, затем 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва.

О Пресвята́я Влады́чице Госпоже́ Де́во Богоро́дице, Неве́сто нетле́нная, Ма́ти благослове́нная, све́тлая на́ша отра́до, вожделе́нное утеше́ние!

Приими́ ны́не дерзнове́нное и неотсту́пное моле́ние сие́, от гре́шных усте́н и недосто́йных ду́ш Тебе́ приноси́мое пред святы́м и светоза́рным Твои́м о́бразом.

Пощади́ ны́, ми́лостивая и милосе́рдная и щедролюби́вая на́ша Засту́пнице, и не преда́ждь на́с суду́ и гне́ву Сы́на Твоего́ и Спа́са на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же без конца́ согреши́хом и пови́нни есмы́ осужде́нию и пра́ведному Его́ изрече́нию, да нака́жемся по грехо́м на́шим, превозше́дшим вся́кую ме́ру Его́ долготерпе́ния.

Прини́кни с высо́т Твои́х го́рних, иде́же А́нгели тре́петно сла́вят Тя́, и воззри́ на на́шу до́льнюю нищету́: ка́ко обнища́хом ве́рою, ка́ко бе́дствуем наде́ждою и оскуде́хом любо́вию, ка́ко умо́м омрачи́хомся, се́рдцем же и чу́вством ожесточи́хомся. Уврачу́й на́с моли́твою Твое́ю, Де́во целе́бнице. Возста́ви ны́, па́дшия ду́хом, укрепи́ разсла́бленныя умо́м, возбуди́ уны́лыя и отча́янныя, исцели́ боля́щия душе́ю и те́лом.

При́зри на гра́д на́ш и пощади́ его́, Бо́жий отводя́щи Твои́м предста́тельством гне́в. Укроти́ го́рдостная стремле́ния люде́й и богоотсту́пная и́х шата́ния. Возве́й ти́хое дыха́ние благода́ти Твоея́ на смяте́нныя ду́ши и сокруше́нная сердца́.

Сохрани́ супру́жеством чистоту́, матери́нству че́сть, де́вству благослове́ние. Низпосли́ под кро́в жили́щ на́ших освяща́ющий лу́ч боже́ственнаго све́та, да облича́тся дея́ния неподо́бная и устыдя́тся ре́чи ху́льныя, и укротя́тся мы́сли зло́бныя.

О миролюби́вая, бла́гостнейшая и тиша́йшая Де́во Ма́ти, о паде́ниих на́ших скорбя́щая, о спасе́нии на́шем воздыха́ющая! Утоли́ церко́вныя бу́ри, умири́ раско́лы и распаде́ния, собери́ расточе́нныя, обрати́ отпа́дшия и все́х приведи́ в едине́ние Святы́я Це́ркве, да единоду́шно и единому́дренно сла́вится на земли́, я́коже и на небеси́, еди́ное святе́йшее и спаси́тельное и́мя Единосу́щныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Отрадо Утешение