Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Молченская»

Молченская
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́нной от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери благода́рственная прино́сим пе́ния о явле́нии чу́дныя Ея́ ико́ны, к Не́йже притека́ющии от бе́д, скорбе́й и боле́зней ско́рое прии́мут избавле́ние. О, небесе́ и земли́ Цари́це, бу́ди на́м милосе́рдная Ма́ти, да любо́вию Твое́ю во вся́ дни́ жи́зни на́шея охраня́еми, вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц избра́ Тя́, Влады́чице, спасе́нию послужи́ти ро́да челове́ческаго. Ты́ же, на сла́вный и многоско́рбный се́й жре́бий согла́сие да́вши, пло́ть Свою́ воплоще́нию Сы́на Бо́жия дарова́ла еси́. Ны́не же предста́тельствуеши за на́с пред Ни́м и ве́лию Твою́ ми́лость излива́еши чрез многочи́сленныя ико́ны Твоя́ чудотво́рныя. К еди́ней же от ни́х, «Молче́нской», припа́дающе, из глубины́ се́рдца взыва́ем Ти́:

Ра́дуйся, Свято́е селе́ние Сло́ва Бо́жия;

Ра́дуйся, Све́та Непристу́пнаго Вмести́лище;

Ра́дуйся, Престо́ле Госпо́день превознесе́нный;

Ра́дуйся, реше́ния Предве́чнаго Сове́та Исполни́тельнице;

Ра́дуйся, Ка́мене домострои́тельства Бо́жия;

Ра́дуйся, Небе́снаго во́инства Цари́це;

Ра́дуйся, Царя́ ца́рствующих Ма́ти;

Ра́дуйся, Но́вый Еде́ме, сла́внейший дре́вняго;

Ра́дуйся, Е́вино паде́ние к восста́нию подви́гшая;

Ра́дуйся, рождество́м Свои́м главу́ зми́еву попра́вшая;

Ра́дуйся, дре́вней кля́твы разреше́ние;

Ра́дуйся, Обетова́ние гряду́щаго спасе́ния;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Конда́к 2.

Ви́дяще Тя́, Богоро́дице, на ико́не ди́вней Твое́й, во объя́тиях Сы́на Бо́жия держа́щую, в десни́це Твое́й зри́м ле́ствицу, и́же путеводи́тельство Твое́ явля́ет. По не́й же по́мощию Твое́ю и моли́твами на не́бо восхо́дим, иде́же вси́ пра́веднии воспева́ют Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум немощны́й изумля́ется, Богома́ти, егда́ в зна́цех, на дре́вней ико́не Твое́й явле́нных, тщи́тся объя́ти глубину́ непостижи́мую служе́ния Твоего́: одея́ние бо Твое́ я́ко из те́мных о́блак сотка́но, на десно́м ра́мене – свети́ло лу́нное, на главе́ Твое́й – ли́к со́лнечный, на пе́рсех – дуга́ многоцве́тная. Дивя́ся сему́, в изумле́нии вопие́м Ти́ та́ко:

Ра́дуйся, Ковче́же Но́ев, наро́д святы́й Бо́гу спаса́ющий;

Ра́дуйся, Голуби́це, благу́ю ве́сть в пото́пе жите́йстем погиба́ющим прине́сшая;

Ра́дуйся, Дуго́ многоцве́тная, обетова́ние спасе́ния на́шего;

Ра́дуйся, Ле́ствице Иа́ковля, Е́юже сни́де Бо́г к лю́дем Свои́м;

Ра́дуйся, Купино́ Неопали́мая, о́гнь Божества́ неврежде́нно прии́мшая;

Ра́дуйся, Же́зле Моисе́ов, в мо́ре жите́йстем пу́ть спасе́ния указу́ющий;

Ра́дуйся, Мо́ре Чермно́е, по проше́ствии Изра́иля непрохо́дно пребы́вшее;

Ра́дуйся, Живоно́сный исто́чниче, в пусты́не напоя́ющий жа́ждущия;

Ра́дуйся, Ма́нно Небе́сная, при́сно пита́ющая мно́гих;

Ра́дуйся, Скрижа́ле, в Тебе́ бо Сло́во спасе́ния вообрази́ся;

Ра́дуйся, Ковче́же Заве́та одушевле́нный, Христа́-Законода́вца вну́трь носи́вший;

Ра́дуйся, Свята́я Святы́х несравне́нно бо́льшая;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Конда́к 3.

Си́лу разуме́ния Писа́ний пода́ти на́м про́сим, Влады́чице, дабы́ позна́ти, я́ко проро́цы дре́вле прореко́ша во о́бразех мно́зех прикрове́нную до вре́мени сла́ву Твою́, Богома́ти. Та́ко и ны́не возсия́вши в ико́не Твое́й сре́дь бла́т Молче́нских, о́браз на́м явля́еши, я́ко да возсия́ет све́т ми́лости Твоея́, Влады́чице, сре́дь бла́та грехо́внаго ду́ш на́ших, те́м же возсла́вим Бо́га: Аллилу́иа.

И́кос 3.

И́маше промышле́ние благо́е о лю́дех Твои́х, Богоро́дице, зри́м у́бо, я́ко дре́вле прорече́нное во проро́цех, явля́еши ны́не ко вразумле́нию на́шему в чудотво́рных ико́нах Твои́х. Ве́дуще сие́, воспои́м Ти́ та́ко:

Ра́дуйся, Засту́пнице, предстои́ши бо Христу́, я́ко Цари́ца, златы́ми ри́зами доброде́тели оде́яна;

Ра́дуйся, Горо́ ту́чная, усыре́нная Ду́хом, в Тебе́ бо благоволи́ пребыва́ти Бо́г;

Ра́дуйся, Черто́же Ца́рский, Гра́де избра́нный, в не́м же всели́ся Христо́с;

Ра́дуйся, Руно́ Гедео́ново, на Него́ же Ду́х Святы́й сше́л еси́, я́ко до́ждь;

Ра́дуйся, Избра́ннице Бо́жия, о Тебе́ же дре́вле воспе́ Соломо́н: Вся́ добра́ еси́, Бли́жняя моя́;

Ра́дуйся, Ковче́же одушевле́нный, в Тебе́ бо Прему́дрость Бо́жия созда́ Себе́ до́м;

Ра́дуйся, Вмести́лище небеса́ми Невмести́маго, о Тебе́ бо Иса́ия возопи́: Се́, Де́ва во чре́ве прии́мет;

Ра́дуйся, Же́зле процве́тший, от Него́ же прозябе́ на́м Цве́т небе́сный Христо́с;

Ра́дуйся, Де́во, Иезеки́илем предрече́нная, Е́ю же, затворе́нней вни́де Бо́г;

Ра́дуйся, Колесни́це огнеобра́зная Су́щаго на херуви́мех;

Ра́дуйся, Кни́го запечатле́ная, в Не́й же Пе́рстом Боже́ственым начерта́ся на́м Сло́во Бо́жие;

Ра́дуйся, Горо́ Несеко́мая, от Нея́ же Краеуго́льный Ка́мень отсече́ся, Христо́с;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Кондак 4

Бу́рю напа́стей и ра́спрей воздвиза́емую умири́ла еси́ засту́пничеством Твои́м, Богома́ти, егда́ Лжедми́трий со иноплеме́нницы злоумышля́л е́сть в Пути́вле проти́в земли́ Ру́сской. Та́ко ны́не предста́тельством Твои́м умири́ ми́р, просвети́ отступи́вших от Бо́га и разори́ сове́ты нечести́вых проти́ву Це́ркви Христо́вой. Да просла́вим Бо́га, дарова́вшаго такову́ю Засту́пницу, поя́ Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше словеса́ Твоя́, Богоро́дице, о первопи́санней ико́не: С си́м о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла, с наде́ждой припа́даем к святы́м ико́нам Твои́м и прославля́ем житие́ Твое́ та́ко:

Ра́дуйся, непло́дных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны благоуха́нный пло́де;

Ра́дуйся, в хра́м зако́нный жи́ти приведе́нная и во Свята́я Святы́х, на обще́ние А́нгелов введе́нная;

Ра́дуйся, пу́ть де́вства Присноде́вством Свои́м освяти́вшая;

Ра́дуйся, Благода́тная, благу́ю ве́сть о рождестве́ Сы́на Бо́жия от Арха́нгела получи́вшая;

Ра́дуйся, Благослове́нная в жена́х, избра́нничеством и смире́нием Свои́м Бо́га на зе́млю низве́дшая;

Ра́дуйся, целова́ние Елисаве́тино и взыгра́ние младе́нца ея́ я́ко проро́чество прии́мшая;

Ра́дуйся, кра́йнее снисхожде́ние Бо́жие продолжи́ла еси́, в верте́пе Сы́на Бо́жия ро́ждши и в я́слех положи́вши Его́;

Ра́дуйся, рождество́м Сы́на Своего́ А́нгелов возвесели́вшая;

Ра́дуйся, поклоне́ние па́стырей и да́ры волхво́в Сы́ну Бо́жию прии́мшая;

Ра́дуйся, скорбе́й, Симео́ном Тебе́ предрече́нных, не убоя́вшаяся;

Ра́дуйся, от зло́бы И́рода со Младе́нцем Христо́м А́нгелом спасе́нная;

Ра́дуйся, явле́нием Свои́м и́долов еги́петских сокруши́вшая;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ е́сть лю́дем ико́на Твоя́, Богома́ти, явля́еши бо ся́ в не́й Одиги́трией, пу́ть на не́бо на́м указу́ющей. Мо́лим Тя́, Преблага́я, укажи́ на́м ца́рский пу́ть ко спасе́нию, да ше́дше и́м, воспои́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дяще, Богоро́дице, ди́вную ико́ну Твою́, я́ко щи́т в жите́йских бране́х на́м да́нную, обрати́мся душе́ю к многоско́рбному и сла́вному пути́ Твоему́ и воззри́м со смире́нием на бе́ды и ско́рби на́ша, да наставле́нием Твои́м усмо́трим в ни́х Бо́жие промышле́ние, ко спасе́нию подава́емое. Разуме́вше же сие́, воспои́м Ти́ та́ко:

Ра́дуйся, Сы́на поте́ряннаго, в до́ме Отца́ – Хра́ме Бо́жием обре́тшая;

Ра́дуйся, о преложе́нии воды́ в вино́ на бра́ке в Ка́не Сы́на упроси́вшая;

Ра́дуйся, ве́сь кре́стный пу́ть Сы́на Бо́жия до Голго́фы с Ни́м проше́дшая;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная, апо́столов тве́рдостию Свое́ю превозше́дшая;

Ра́дуйся, Божество́ Сы́на Своего́ в сами́х му́ках Его́ прозре́вшая;

Ра́дуйся, пре́данность смотре́нию Бо́жию при Кресте́ Христо́вом яви́вшая;

Ра́дуйся, гре́х распе́нших Сы́на Твоего́ любо́вию покры́вшая;

Ра́дуйся, ве́сь ро́д челове́ческий в лице́ Иоа́нна Богосло́ва при Кресте́ усынови́вшая;

Ра́дуйся, пе́рвая от челове́к воскре́сшаго Го́спода узре́вшая;

Ра́дуйся, вознесе́ние Го́спода зря́щи, прославле́нию челове́чества Его́ возликова́вшая;

Ра́дуйся, по успе́нии свое́м ду́шу в ру́це Сы́на Своего́ преда́вшая;

Ра́дуйся, я́ко по вознесе́нии свое́м на не́бо та́м предста́тельствуеши за на́с;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Конда́к 6

Пропове́дниками сла́вы Твоея́, Богома́ти, в земли́ Су́мской, яви́стася два́ и́нока, прине́сших ико́ну Твою́ во дни́ дре́вния из разоре́нных преде́лов Ки́евских на го́ру Чу́дную посреде́ бла́т Молче́нских. Ви́дящии же ту́ и уве́рившеся в чудотворе́ниих ея́ возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6

Возсия́ на Чу́дной горе́ благода́ть ве́лия, егда́ по сме́рти и́ноков, ико́на Твоя́, Богоро́дице, бо́ртнику яви́ся, и, по веле́нию Твоему́, на ме́сте явле́ния ея́ це́рковь Рождества́ Богоро́дицы лю́дем пути́вльским в ра́дость ве́лию основа́ся. С ни́ми же и вся́ Це́рковь Правосла́вная славосло́вие прино́сит Ти́ таково́е:

Ра́дуйся, усе́рдно внима́вшая уче́нию Сы́на своего́;

Ра́дуйся, ве́рная Исполни́тельнице дела́ Христо́ва;

Ра́дуйся, Благослове́нная, апо́стольский жре́бий прия́вшая;

Ра́дуйся, Хра́ме Бо́га Жива́го, Це́рковь собо́ю прообрази́вшая;

Ра́дуйся, Сто́лпе и Утвержде́ние И́стины, Це́ркве покро́в и заступле́ние;

Ра́дуйся, Прему́дросте Бо́жия, ста́до Христо́во назида́ющая;

Ра́дуйся, Исто́чниче красоты́ церко́вныя;

Ра́дуйся, хра́мов Бо́жиих благоукраше́ние;

Ра́дуйся, благода́ть и си́лу о́бразом свои́м сообща́ющая;

Ра́дуйся, благоле́пием слу́жбы церко́вныя исполня́ющая;

Ра́дуйся, благозву́чие моли́твеннаго пе́ния благода́тию напоя́ющая;

Ра́дуйся, Се́рдце Це́ркве, отве́тную любо́вь у ве́рных вызыва́ющая;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Кондак 7

Хотя́й бо́ртник ме́ду собра́ти, ви́де на ве́твех в сия́нии я́ко со́лнце ико́ну Твою́, Богома́ти. Слы́ша же гла́с: Да сози́ждется на ме́сте се́м це́рковь Пресвяты́я Богоро́дицы, ме́д и́стинный вме́сто пчели́наго обре́т, возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Новозда́нный хра́м на ме́сте явле́ния ико́ны Твоея́, Богома́ти, мно́гих моля́щихся привле́кл е́сть. Моли́твами же и по́двигами Софро́ниева пу́стынь во и́мя Рождества́ Твоего́, Влады́чице, основа́ся зде́. И́ноцы же оби́тели се́й сла́вяще Тя́ та́ко:

Ра́дуйся, от ми́ра отре́кшимся духо́вное утеше́ние да́рующая;

Ра́дуйся, во бране́х духо́вных непобеди́мая Спобо́рнице;

Ра́дуйся, правосла́вных оби́телей благоустрое́ние;

Ра́дуйся, трудо́в мона́шеских благопло́дие изря́дное;

Ра́дуйся, я́ко чу́дная ико́на Твоя́ на Чу́дной горе́ просла́вися;

Ра́дуйся, я́ко среди́ то́пи бла́т Молче́нских благода́ть Твоя́ ве́лия возсия́;

Ра́дуйся, я́ко ме́дом и́стинным бо́ртнику яви́вшися, ны́не напоя́еши все́х;

Ра́дуйся, Софро́ниевой пу́стыни основа́ние;

Ра́дуйся, по разоре́нии пу́стыни ико́ны Твоея́ чу́дное спасе́ние;

Ра́дуйся, пути́вльския оби́тели прему́дрое устрое́ние;

Ра́дуйся, оби́тели Молче́нския из руи́н чуде́сное возста́ние;

Ра́дуйся, земли́ Пути́вльския Тверды́не и благослове́ние;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до яви́ся, егда́ деви́ца слепа́я в ве́си Буси́новской узре́ Тя́ во сне́, Влады́чице. Слы́шавши же сло́ва: Иди́ вдо́ль ре́ки и обря́щеши ико́ну Мою́, возста́ от сна́, во́лю Твою́ испо́лни. Обре́тше же чу́дную ико́ну, в ра́дости возопи́: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вся́ исполня́я по сло́ву Твоему́, Пречи́стая, по́йде деви́ца по бре́гу и обре́те исто́чник, омы́вши о́чи, прозре́. Посе́м до но́щи с усе́рдием иска́ше деви́ца ико́ну Твою́, Богома́ти, и не узре́. То́кмо на вторы́й де́нь срето́ша ико́ну, из глубины́ души́ возопи́ Ти́ та́ко:

Ра́дуйся, гра́д Москву́ явле́нием чу́дныя ико́ны Твоея́ посети́вшая;

Ра́дуйся, ве́си Буси́новской благослове́ние и благоукраше́ние;

Ра́дуйся, ду́ш челове́ческих из мра́ка изведе́ние;

Ра́дуйся, духо́вных и теле́сных оче́с прозре́ние;

Ра́дуйся, Живоно́сный Исто́чниче жи́знь ве́чную источа́ющая;

Ра́дуйся, кла́дезю Буси́новскому си́лу благода́тную сообща́ющая;

Ра́дуйся, мно́гих омы́вшихся в не́м ско́рое исцеле́ние;

Ра́дуйся, Мо́ре благода́ти от ико́ны Твоея́ источа́ющая;

Ра́дуйся, Приста́нище жите́йскаго бу́рнаго пла́вания;

Ра́дуйся, Звездо́, озаря́ющая ду́ши на́ша;

Ра́дуйся, Не́бо, сия́нием Сла́вы Госпо́дней испо́лненное;

Ра́дуйся, Горо́ высо́кая, в го́рняя ду́шу возводя́щая;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Кондак 9

Вся́кое и́стинное утра́тив разуме́ние, не́ции от богоро́дичник, непра́во воздаю́ще почита́ние Богоро́дице, навы́кли в хра́м Буси́новский ходи́ти, смуща́юще ста́до Христо́во, служи́телями же це́ркви вразумле́ни бы́ша, оста́вили заблужде́ние свое́, ве́рнии же возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́и си́и многовеща́ннии, глаго́лют, я́ко Де́ва Пречи́стая, а не Сы́н Ея́, спаса́ет ро́д челове́ческий. Сию́ хулу́ глаго́люще и та́инств церко́вных не прие́млюще отрева́ют себе́ от Це́ркви Бо́жией. Мы́ же, воздава́я че́сть Пречи́стей, испове́дуем Ея́ Ма́терию Христа́, Сы́на Бо́жия, и я́ко Хода́таице пред Ни́м за на́с навы́кли че́сть Е́й воздава́ти. Сего́ ра́ди восхваля́ем Пренепоро́чную та́ко:

Ра́дуйся, Дще́ре Ада́мова, избра́нничеством, послуша́нием и чистото́ю Свое́й гре́х перворо́дный обеспло́дившая;

Ра́дуйся, Непоро́чная, ли́чнаго греха́ еди́ная из же́н не име́вшая;

Ра́дуйся, Пло́де Сладча́йший, в да́р Го́споду от ро́да челове́ческаго принесе́нный;

Ра́дуйся, Браконеиску́сная, наше́ствием Ду́ха свята́го предочище́нная;

Ра́дуйся, пло́ть Свою́ Сы́ну Бо́жию взаимода́вшая;

Ра́дуйся, Прему́драя, непра́во почита́ющих Тя́ вразумля́ющая;

Ра́дуйся, Благода́тная, чудесы́ ди́вные от ико́н Твои́х источа́ющая;

Ра́дуйся, Милосе́рдная, инове́рцев, обраща́ющихся к Тебе́ не отверга́ющая;

Ра́дуйся, Преблага́я, проше́ния все́х ско́ро исполня́ющая;

Ра́дуйся, Пресвята́я, все́х любо́вию Свое́ю покрыва́ющая;

Ра́дуйся, Пресве́тлая, лжеучи́телей суему́дренных вразумля́ющая;

Ра́дуйся, Чи́стая, коле́блющихся в ве́ре наставля́ющая и утвержда́ющая;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́щи ро́д челове́ческий от скорбе́й и боле́зней, Богома́ти, ве́лию ми́лость и́маши к стра́ждущим младе́нцем, ве́домо бо е́сть, я́ко пома́зани бы́вше еле́ем от ико́ны Твоея́ в це́ркви Буси́новской, скоре́е получа́ху изцеле́ние. Ма́тери же о́ных воспева́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10

Стена́ еси́ кре́пкая, Богома́ти. Оби́тели Молче́нской, и ве́си Буси́новской огра́да несокруши́мая. Сего́ ра́ди припа́дающе к чудотво́рной ико́не Твое́й с многоразли́чными скорбя́ми свои́ми, вопие́м Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, же́н нося́щих во чре́ве Храни́тельнице;

Ра́дуйся, стра́ждущих ро́жениц Разреше́ние;

Ра́дуйся, младе́нцев Млекопита́тельнице;

Ра́дуйся, блага́я наста́внице ю́ных;

Ра́дуйся, сиро́т Огра́до и изря́дное попече́ние;

Ра́дуйся, Устрои́тельнице благи́х супру́жеств;

Ра́дуйся, семе́й благочести́вых Покрови́тельнице;

Ра́дуйся, в ско́рбех жите́йских наде́жная Помо́щнице;

Ра́дуйся, вражду́ющих ско́рое примире́ние;

Ра́дуйся, вдо́в и ма́терей одино́ких Заступле́ние;

Ра́дуйся, в немощне́й ста́рости Опо́ро и Утеше́ние;

Ра́дуйся, все́ми отве́рженных Защище́ние;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Конда́к 11.

Пе́нием хвале́бным прославля́ем Тя́ вси́, Богоро́дице, я́ко по вели́кому милосе́рдию Твоему́, хули́тели ве́ры правосла́вныя, оскверни́вше живоно́сный исто́чник Буси́новский, замышля́ли ума́лити сия́ние сла́вы ико́ны Твоея́, Влады́чице. Оба́че в за́мысле свое́м ника́коже успе́ша, возросла́ бо е́сть сла́ва Ея́ па́че пре́жняго. Ве́рнии же, ра́дующеся о се́м, возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Свети́льницы на́ша угасо́ша, зело́ оскуде́ли е́сть мы́ еле́ом ве́ры и доброде́телей, всу́е мяте́мся в жи́зни се́й вре́менней. К ико́не же Твое́й припа́дающе, си́лу ве́ры и наде́жду спасе́ния в Тебе́ обрета́ем. Сего́ ра́ди велегла́сно Ти́ вопие́м:

Ра́дуйся, обурева́емых жите́йскою бу́рею Свети́льниче неугаси́мый;

Ра́дуйся, ми́ра мяту́щагося умире́ние;

Ра́дуйся, ро́да правосла́внаго Покрови́тельнице;

Ра́дуйся, прави́телей безу́мных вразумле́ние и наказа́ние;

Ра́дуйся, в ра́тных бра́нех пра́вым Побо́рнице;

Ра́дуйся, правове́рных вожде́й и во́инов воодушевле́ние и Храни́тельнице;

Ра́дуйся, больны́х и уя́звленных ра́нами Цели́тельнице;

Ра́дуйся, сре́дь то́лп мяте́жных су́щим Покро́ве и Огражде́ние;

Ра́дуйся, изгна́нных из домо́в свои́х Приста́нище;

Ра́дуйся, у кра́я бе́здны су́щих Спасе́ние;

Ра́дуйся, ма́терем скорбя́щим, усе́рдно моля́щимся Тебе́, заблу́дших дете́й Возвраще́ние;

Ра́дуйся, отча́явшимся наде́жду спасе́ния подаю́щая;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Конда́к 12.

Благода́ть, возсия́вшая иногда́ посреде́ бла́т Молче́нских от ди́вныя ико́ны Твоея́, Богома́ти, преизлива́ется ны́не в ве́си Буси́новской и во все́м гра́де Моско́вском, зна́емо бо е́сть, я́ко сугу́бую благода́тную по́мощь и́мут от Тебе́ неду́гующии душе́вными боле́зньми и одержи́мые духа́ми нечи́стыми. Мы́ же, лику́юще о се́м, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще мно́жество благодея́ний Твои́х ро́ду челове́ческому, не уподо́бимся младе́нцем несмы́сленным, да́рам матери́нским ра́дующимся, са́мую же ма́терь благодари́ти забыва́ющим. Но иму́ще в Тебе́, Богоро́дице, красоты́ и любве́ сокро́вище неистощи́мое, воспои́м благода́рными усты́ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, дарова́ньми благода́тными оби́льно украше́нная;

Ра́дуйся, усе́рдно притека́ющих к Тебе́ ще́дро одаря́ющая;

Ра́дуйся, ро́да челове́ческаго упова́ние;

Ра́дуйся, всея́ тва́ри Бо́жией ча́яние;

Ра́дуйся, одержи́мых духа́ми нечи́стыми исцеле́ние;

Ра́дуйся, вся́ потре́бная ко спасе́нию подаю́щая;

Ра́дуйся, отходя́щим в жи́знь ве́чную ободре́ние и заступле́ние;

Ра́дуйся, непра́вых су́дей вразумле́ние;

Ра́дуйся, стра́ждущих у́зников Защи́та и Утеше́ние;

Ра́дуйся, стра́нствующих Путеводи́тельница;

Ра́дуйся, зижди́телей тружда́ющихся блага́я Помо́щнице;

Ра́дуйся, песнотво́рцев богоуго́дных Вдохнове́ние;

Ра́дуйся, О́бразе любве́ неизрече́нныя, Пресвяты́я Тро́ицы чи́стое зерца́ло.

Конда́к 13.

О, Всепе́тая Ма́ти, припа́дающе ны́не к благода́тней ико́не Твое́й, про́сим Тя́ умоли́ти ми́лостиваго Бо́га: да спасе́т погиба́ющий ми́р, поми́лует страну́ на́шу Росси́йскую и на́с, живу́щих в не́й вразуми́т и на пу́ть пра́вый наста́вит, да воспое́м Ему́ вси́: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва.

О, Всеми́лостивая, человеколюби́вая Влады́чице на́ша Богоро́дице! Услы́ши сие́ немощно́е моле́ние с любо́вию и тре́петом припа́дающих к честне́й и сла́вней Молче́нской ико́не Твое́й. Смире́нно про́сим Тя́: бу́ди Стена́ неруши́мая стране́ на́шей Росси́йстей, святу́ю Це́рковь Правосла́вную защити́ от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Ты́ бо еси́ всеси́льная христиа́н Засту́пница. Вся́кую ду́шу, к Тебе́ прибега́ющую, огради́ от зла́го обстоя́ния, ско́рби и боле́зни, удержи́ от паде́ний грехо́вных, па́дших возста́ви к покая́нию, стра́ждущих душе́вными неду́гами и одержи́мых злы́ми духа́ми исцели́, пода́ждь уходя́щим в жи́знь ве́чную утеше́ние и наде́жду спасе́ния, и вся́ потре́бная к благочести́вой жи́зни да́руй. Да сла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и Твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Молченская