Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Любечская»

Любечская
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Взбранной Воеводе и усердней Заступнице рода христианского, Пресвятей Деве Богородице, град Любеч явлением святыя иконы Ея прославльшей и чудесы, от нея бываемыми, духовно ны утешившей, благодарственное приносим пение; Ты же, Всемилостивая Царице, яко имущая державу непобедимую и милосердие неисчетное, от всяких нас бед и скорбей присно свобождай, да зовем Ти:

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Икос 1

Ангелов Царице и всея твари Владычице, от Ангелов горе приемлющая достойныя Тебе хвалы, приими и от нас земных и перстных усердныя благохваления, их же пред святою и чудотворною иконою Твоею возносити Тебе дерзаем и, уповая на Твое матернее благосердие, сице от любве сердечныя Тебе вопием:

Радуйся, радость нам вечную, Христа Спасителя, рождшая;

Радуйся, в рождестве и по рождестве Девою пребывшая.

Радуйся, в девстве и целомудрии верныя утверждающая;

Радуйся, райския двери благочестивым отверзающая.

Радуйся, иконою Твоею нас присно утешающая;

Радуйся, чудесы, от нея бываемыми, духовно нас веселящая.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 2

Видяще святую икону Твою, Богородице Дево, в Любечи от лет древних чудесы Божественными прославленную, яже миро есть излиянное для верных и боголюбивых душ, со благоговением ей поклоняемся и славословим преблагословенное имя Твое: облагоухай, Владычице, и наша сердца Божиею благодатию, да радостно зовем Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумеем, Пречистая, Твое благоволение к стране нашей православней, яже чудотворными иконами Твоими преукрашена есть, в них же явила еси нам источники милостей Твоих пребогатых; се, и в Любечи икона Твоя чудотворная прославлена бысть от лет древних, от нея же помощь Твою всем даруеши, иже верно к Тебе взывают:

Радуйся, Любечская похвало и Помощнице наша всеблагая;

Радуйся, всех верных утешение и заступление непостыдное.

Радуйся, о Ней же радуются Ангелы;

Радуйся, о Ней же Бога славят человецы.

Радуйся, горняго мира доблее украшение;

Радуйся, дольнаго мира благодатное ограждение.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 3

Силою Божиею укреплен святый равноапостольный Великий Князь Владимир, его же матере Любеч отечество бысть, идолы попра и всю землю Российскую верою Христовою просвети, его же подвиг блажаще, на помощь молитвы его небесныя призываем и, прославляя в Любечи икону Твою святую, Владычице, молим Ти ся: молися с ним за нас ко Христу Богу, Ему же присно поем: Аллилуиа.

Икос 3

Имеет град Любеч в себе сокровище пребогатое Божественных даров, икону Твою чудотворную, Богородице Дево, и молитвами преподобнаго и богоноснаго отца нашего Антония Печерскаго чудотворца, иже в Любечи родися и воспитася, многия милости и щедроты Твоя от образа Твоего благодатнаго получает, о них же Тя благодаряще, сице Тебе зовет:

Радуйся, преподобнаго Антония благоволением Твоим осенившая;

Радуйся, отечество его земное иконою Твоею чудотворною прославльшая.

Радуйся, с ним вкупе присно молящаяся за нас Сыну Твоему и Богу;

Радуйся, от горних высот к нам матернею Твоею любовию приникающая.

Радуйся, преподобных трудолюбцев изрядное венчание;

Радуйся, иноков благоскорбящих всевеселящее радование.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 4

Бурею скорби велией одержим бысть муж, внезапно лишившийся жены и двух чад своих, и не ведая что творити, на ладьи устремися долу по реце Днепру, но силою Божиею принесеся на ладьи своей к Любечу и зде на брезе обрете икону Твою святую, Богородице Дево, юже взем, принесе в дом свой и узре тамо жену и чад своих живы и здравы сущи. Темже велегласно прослави Твое всемогущество и благость и возопи Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше чудо преславное, в явлении иконы Твоея святыя бывшее, людие Любечстии стекошася видети спасенных Тобою и новоявленную икону Твою, Владычице Преблагая; им же поведаше обретший ю муж, како умерших жену и чад своих, принесши благодатную икону Твою в дом свой, обрете живых и здравых. Темже вси вернии радостно и хвалебно восклицаху к Тебе:

Радуйся, скорбящих милостивая Утешительнице;

Радуйся, мертвых благодатная Воскресительнице.

Радуйся, в явлении иконы Твоея безвременно погибшим смертию напрасною живот возвратившая;

Радуйся, яко вся возможна Тебе, сим показавшая.

Радуйся, в Любечи возсиявшая преславными чудесы;

Радуйся, всем чтущим образ Твой святый дарующая от него милости Твоя богатыя.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 5

Боготечная звезда, икона Твоя святая, Богородице Дево, от Любеча в Киев пренесена бысть Твоим благоволением, Преблагая, и в соборнем храме Софии Премудрости Божией поставленная в нем пребывает, и милости Твоя благодатныя всем с верою молящимся пред нею обильно источает, да вси зовут рождшемуся от Тебе и прославльшему Тя Богу Слову: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше людие Любечстии лишение свое, яко чудотворная икона Твоя, Владычице, от них в Киев пренесена бысть, просиша Первосвятителя Киевскаго о ея к ним возвращении, но сей, список с чудотворныя иконы написав и освятив, в Любеч его посла, идеже чудес благодатию сей прославися, и тако скорбь людей Любечских утолися и в радость преложися Твоим благопромышлением о них, Госпоже Всеблагая. Сего ради вопием Ти:

Радуйся, во благих желания наша дивно исполняющая;

Радуйся, любящим и чтущим Тя любовию Твоею Божественною сугубо воздающая.

Радуйся, скорбь людей Любечских о лишении образа Твоего честнаго в радость претворившая;

Радуйся, список с иконы Твоея чудотворныя многими чудесы прославльшая.

Радуйся, яко с верою и благоговением поклоняемся пречистаго лика Твоего изображению;

Радуйся, яко от него приемлем благодатныя дары Твоя на пользу душ и телес наших.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 6

Проповедует град Любеч милости Твоя и чудеса, Владычице Всемилостивая, и светло красуется. имея в себе залог Твоего благоволения, икону Твою благодатную, Госпоже Всеблагая, к ней же усердно притекающе, в недузех исцеление, в скорбех утешение, в бедах избавление от нея приемлем и зовем Тобою благодеющему нам Христу, Царю и Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияла еси, яко луна полная, на тверди Христовы Церкве, Богородице Дево, лучами чудес предивных озаряя верных и всех путеводствуя к пресветлому Солнцу Правды, Сыну Твоему и Богу. Озари Владычице, и наша мрачныя души, да во свете добрых дел неосужденно возможем приносити Тебе пения сицевыя:

Радуйся, радость и умирение миру рождеством Твоим принесшая;

Радуйся, во благих обеты наша милостиво приемлющая.

Радуйся, ветхим деньми силы обновляющая;

Радуйся, юношей и дев к целомудрию невидимо руководящая.

Радуйся, иноков и инокинь Боголюбивых тайное утешение;

Радуйся, в сомнении сущих и неверных благодатное вразумление.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 7

Хотящим всем с верою приходити на поклонение чудотворней иконе Твоей, Владычице, дары благодатная от нея подаеши и вся спасаеши, иже по Бозе упование свое на Тя возложиша, Тебе бо дадеся от Господа велия благодать матерняго заступления. Темже с любовию припадающе к многоцелебному Твоему образу, взываем Сыну Твоему и Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новое знамение Твоего милосердия явила еси, Владычице, в Любечи, егда среди агарянских и латинских гонений веру православную целу и невредиму тамо сохранила еси, чудесы, от иконы Твоея святыя бываемыми, утверждая верных в православии святоотечестем и внушая им вопити к Тебе:

Радуйся, щите святыя православныя веры;

Радуйся, молние, ереси пожигающая.

Радуйся, Наставнице богомудрия душеспасительнаго;

Радуйся, Мздовоздательнице верных подвижников православия.

Радуйся, многопетая славо пастырей святыя Церкве Христовы;

Радуйся, ограждение крепкое истиннаго и праваго учения.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 8

Странно есть видети святую икону Твою, Богородице Дево, на доске написанную и духов тьмы присутствием своим прогоняющую силою Твоею Божественною, яко ада Победителя — Христа Бога родила еси, Иже и Тебе подаде власть на диавола, от его же насилия и нас грешных свободи, Всеблагая, да благодарственно зовем воплощшемуся от Тебе Царю славы Христу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся благая, временная и вечная исходатайствуй нам, Владычице, матерним предстательством Твоим ко Христу Богу и умоли Его благость даровати нам прощение согрешений наших, вольных и невольных, и не лишити нас наследия Царствия Небеснаго, да радостно Ти взываем:

Радуйся, обрадованная Приснодево, Богородице Марие;

Радуйся, едина избранная и добрая в женах.

Радуйся, дев похвало и матерей веселие;

Радуйся, земных и небесных Божественное радование.

Радуйся, от Сиона горняго благосердием Твоим посещающая земнородных;

Радуйся, избавляющая от всяких бед веру и любовь к Тебе имущия.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 9

Вси Ангели на небеси немолчныя хвалы воспевают Ти, Богородице, мы же на земли, подражати им дерзающе, велие желание имамы пети Тя и хвалити, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Матерь Господа нашего; Ты же, Всеблагая, Сама научи нас достойно славити Тя и воспевати рождшемуся от Тебе Спасу душ наших: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии суемудреннии не могут достойно восхвалити Тя, Пречистая Дево, мы же, смиреннии, от любве сердечныя сии малыя похвалы приносим Ти и молимся: не возгнушайся ими, Всеблагая, ради греховнаго недостоинства нашего, но приемлющи ны благоутробно, воздаждь нам предстательством Твоим к триединому Богу, да зовем Ти радостно:

Радуйся, покрове миру, ширший облака;

Радуйся, града прибежище, в нем же странники земныя отдохновение обретают.

Радуйся, чертоже Божественнаго уневещения;

Радуйся, Виновнице грешных с Богом примирения.

Радуйся, величием многих чудес прославленная во вселенней;

Радуйся, иконою Твоею святою являющая помощь и милость земнородным.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 10

Спасителя душ наших Господа Иисуса Христа, яко младенца, видим на руку Твоею, Богомати Владычице, носимаго и вся ны благословящаго, Его же созерцая на иконе Твоей святей, радуемся, грешнии, и со страхом и любовию сию целуем, яко залог Божия и Твоего к нам благоволения, зовуще благих подателю Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена необоримая и крепкое защищение даровася граду Любечу иконою Твоею чудотворною, Богородице Дево, сияет бо сия многими преславными чудесы, сего ради мы грешнии, поклоняющеся Твоему пречистому образу, Владычице, благоумиленно пред ним Тебе вопием:

Радуйся, заре немерцающая, всякий мрак греховный прогоняющая:

Радуйся, просвещение неверующих и в сомнении сущих сердец.

Радуйся, боголепная красото святыя Христовы Церкве;

Радуйся, ризою Твоею честною всех нас защищающая.

Радуйся, матернею любовию Твоею весь мир христианский объемлющая;

Радуйся, щедроты Твоя богатыя верным нескудно подавающая.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 11

Пение хвалебное приносим Ти с любовию, Богородительнице Пречистая, не таим чудес Твоих, исповедуем милости Твоя, на нас и отцех наших от иконы Твоея святыя явленныя, и припадая к ней со усердием многим, молим Тя, Покровительнице наша: покрый нас покровом Твоим святым от всякаго зла и научи достойно воспевати Пресвятей Троице Ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательная икона Твоя, Богородице Марие, в Любечи от лет древних лучами Божественных чудес сияет, души и сердца верных благодатно просвещает и вся привлекает на поклонение Тебе Пречистой и Преблагословенней Заступнице рода нашего. Темже ущедреннии милостями Твоими, согласно взываем к Тебе:

Радуйся, стено богозданная, ограждающая нас от искушений врага — диавола;

Радуйся, реко приснотекущая чудес Божественных, еюже благодатно напаяются души наша.

Радуйся, в Киеве честною иконою Твоею пребывающая и Любеча таковою же святынею неоставляющая;

Радуйся, всю Российскую землю благоволения Твоего сподобляющая.

Радуйся, яко Тобою радость подается скорбящим и печальным;

Радуйся, яко Тобою помощь ниспосылается в беде и отчаянии сущим.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 12

Благодать Божественная осеняет святую икону Твою, Богородице Дево, и действует чрез нее ко благо душ и телес наших. Сего ради почитаем радостное ея явление в Любечи и со страхом Тебе вопием: Царице и Владычице наша Преблагая, не остави нас помощию Твоею державною в жизни нашей, в смерти и по смерти, и сподоби нас во стране живых воспевати Творцу и Искупителю нашему: Аллилуиа.

Икос 12

Поем Твоя чудеса, Владычице, в Любечи от иконы Твоея святыя бывшия, благодарим Тя, взыскавшую нас смиренных щедротами Твоими, прославляем милости Твоя богатыя, на нас и отцех наших явленныя Тобою от пречистаго образа Твоего, егоже явление торжественно празднующе, с веселием взываем к Тебе:

Радуйся, весну спасения нам возсиявшая;

Радуйся, теплотою благодати хладныя сердца наша согревающая.

Радуйся, присно царствующая с Сыном Твоим и Богом;

Радуйся, Царский венец улучившая от Царя царей.

Радуйся, на руку Твоею держащая Вседержителя;

Радуйся, к Нему за ны руце Твои молебно простирающая.

Радуйся, Мати Божия, и спаси на Тя уповающия.

Кондак 13

О всепетая Мати, Любечская похвало и наше заступление, приими милостиво сие малое моление наше, пред пречистым образом Твоим приносимое, и умоли Сына Твоего и Бога нашего избавити нас муки вечныя и сподобити радости святых, выну поющих Ему: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Любечская