Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Козельщанская»

Козельщанская
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранней Владычице и Заступнице рода христианскаго, знамениями чудес дивных от святыя Своея иконы в стране нашей возсиявшей, благодарственная и умиленная пения немолчно приносяще, яко Матери Господней, в печалех наших и болезнех вопием:

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Икос 1

Архангели и Ангели, Херувими и Серафими и вся Небесныя Силы, зряще Тя на небеси и на земли, яко неисчерпаемый источник благодатных исцелений, непрестанно славят Тя, Присноблаженная Богородице; мы же, грешнии, на земли, поминающе дивное знамение милости Твоея, еже в сия последняя времена явила еси в цельбоносней иконе, наследии предков дражайшем, от лет древних из рода в род преходящем, ублажаем Тя сице:

Радуйся, Небесная Царице, Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим; радуйся, от всех родов на земли похвалами ублажаемая.

Радуйся, одесную Сына Твоего и Бога предстоящая; радуйся, ко Господу Спасу всех нас приводящая.

Радуйся, яко в видимом образе Твоем невидимую силу благодати обретаем; радуйся, яко на Твое предстательство все упование наше возлагаем.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 2

Видящи Тя, Благосердая Мати, в пречудней иконе Твоей, якоже сущую с нами, страждущая в неисцельном недузе девица Мария со слезами и верою объят икону Твою, лобызающи ю и чающи от Тебе великия милости. Темже, исцеление улучивши, абие велегласно возопи к Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум богопросвещен имуще, родители исцелевшия всем людем проповедаша о чудеси, явленном от святыя иконы сея, да вси притекают к ней с верою и, приемлюще скорая исцеления, прославят Тя, взывающе:

Радуйся, Мати Божия, прошения болящих приемлющая; радуйся, Мати милосердия, от очес слезы страждущим отирающая.

Радуйся, Всемилостивая, спасение людем от Спаса являющая; радуйся, Всещедрая, Своими щедротами нас одаряющая.

Радуйся, яко Тобою душам нашим утешение обретаем; радуйся, яко во успении Твоем залог безсмертия уразумеваем.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 3

Силою Духа Божия водима Мария, исцеление улучивши, с радостию велиею взят святую икону родную и во град Москву ко отцу и врачем тую принесе во свидетельство им, да не сокрыт будет новоявленный источник благодатных исцелений. Множество же народа, уведевше, к предивней иконе с верою прихождаху и исцеление недугов своих неисцельных приимаху, благодарно взывающе ко Господу Сил: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи вседрагую икону Твою, Владычице, яко дар благодатный, радости исполнися обитель Козельщанская, на горнем месте молитвою, потом, скорбьми и слезами созданная; зрящи бо на руку Твоею Богомладенца, Крест всечестный в деснице Своей воздвизающа, чашу же и лжицу близ Того предлежащу, с трепетом лобызает святыню Твою, взывающи согласно:

Радуйся, Одигитрие, ко обителем Горним путь открывающая; радуйся, святую обитель нашу в жилище Себе на земли устроившая.

Радуйся, Крест Сына Своего, яко оружие острое в сердце Твое восприявшая; радуйся, всем на земли Крест Христов на ся вземшим понести облегчающая.

Радуйся, иночеству, обитель Твою возлюбившему, смысл добраго жития даровавшая; радуйся, чашу терпения и во гладе питание ему благосердно навеки принесшая.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 4

Буря велия иногда укротися сему образу Твоему, шествующу по Русскому морю ко Отечеству нашему, и вси воини христолюбивии благодатно от потопления спасошася. Темже и мы, сицеваго явления поминание творяще, в бури жития нашего руку помощи сею иконою Твоею получити тщимся, Сыну же Твоему и Богу вопияти дерзаем: Аллилуиа.

Икос 4

Слышим множество чудес, от иконы Твоея являемых, яко и вси концы земли ко Твоему покрову, не токмо вернии, но и чуждии вере православной со страхом и упованием к Тебе, Богородице, руце свои простирают и, припадающе ко Твоему благосердию, славословия Ти сицевая возсылают:

Радуйся, ума нашего просвещение; радуйся, сердца нашего умиление.

Радуйся, веру крепкую в нас утверждающая; радуйся, на спасения стези заблуждших обращающая.

Радуйся, в покаянии грешных ободряющая; радуйся, и самых отчаянных надеждою спасения увеселяющая.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 5

Богом прославленную икону Твою, яко живоносный источник святыни почитающе, прибегаем к Тебе во храм Твой благолепный, во славу Твою, Премилосердая Мати, созданный: приими зде, якоже кадило благовонное, прошения всех нас, да благодарне воспоем благодеющему Тобою Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше неоскудное чудес излияние, от иконы Твоея являемое, православнии люди потщашася дарми послужити Тебе, Преблагословенная, и вместо кущи малыя, в нейже первее икона Твоя водворися, честный храм Тебе от древес сложиша, последи же и сей дом, небеси подобный, Тебе воздвигоша. Таковому усердию людей Твоих, веру неослабную к Тебе имущих, радующеся, непрестанно глаголати Тебе дерзаем:

Радуйся, страну Полтавскую светом веры озарившая; радуйся, явлением чудес от святыя Твоея иконы всех увеселившая.

Радуйся, горо благодати небесныя, на горнем месте обитель Твою утвердившая; радуйся, кивоте святыни небесныя, во храме созданном жилище Себе восприявшая.

Радуйся, Божественная трапезо и стамно златая, небесною манною всех напитавшая; радуйся, лествице высокая, путь земным к небеси показавшая.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 6

Проповедует мир весь величие Твое, Богомати, славит Тя наипаче же страна Российская немолчно; ликует обитель святая Твоя, святителей лик воспевает Тя присно, монаси и мирстии к иконе Твоей припадают; хор земнородных согласно взывает: не забуди всех нас, Всепетая Дево, мир мирови даруй и в скорбех обрадуй, всем радость посли и воплю вонми; да воззовем вси с небожительми купно Небесному Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия, яко свет от небес, обитель Твоя, Приснодево Владычице Чистая, великое бо множество предивных чудес являеши Ты: се отрок недвижим дыханием веры жизнь прояви; тамо слепец Иоанн не преста вопияти: «Даруй ми, Мати моя, да очима прозрю», - и свет от Тебе слепоту его озари. Притекаем убо и мы к чудотворней иконе Твоей, вопиюще:

Радуйся, твердая и необоримая наша Заступнице; радуйся, рода христианскаго всемощная Защитнице.

Радуйся, градов и весей покров и ограждение; радуйся, обителей святых благословение и утверждение.

Радуйся, яко пред святою иконою Твоею знамения чудес созерцаем; радуйся, яко на Твое предстательство все упование свое возлагаем.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 7

Хотящим врагом обитель Твою утеснити и инокинь стадо, о Христе любовию собранное, враждой поразити, скоро познаша сии Твое заступление, стеною необоримою Твоею обстоими. И мы с верою взираем в грядущую даль веков и времен, благодарно вопиюще Спасителю Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Дивно и доныне прославляется святая икона Твоя, Владычице, знаменьми исцелений, от нея являемых. Ты бо, Пречистая, бесныя исцеляеши, хромым даруеши хождение, слепым прозрение, расслабленным крепость и силу и всяк недуг в людех по вере врачуеши. И мы, видяще чудеса сия и стекшеся в храм Твой, благолепием чистым сияющий, молим Тя неотступно:

Радуйся, всем призывающим Тя, скоро готовая помоще; радуйся, преславней обители Твоей, всем страждущим и скорбящим светлая радосте.

Радуйся, яко в иконе Твоей чудотворящей залог милости вечныя обретаем; радуйся, яко Твоею благодеющею силою в житии своем путь к небеси улучаем.

Радуйся, всех немощных духом и телом врачевство верное; радуйся, всех скорбящих и обремененных облегчение всеблагое.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 8

Странное и преславное видим таинство, яко дивная и ужасная явила еси во обители Твоей, о неисчерпаемая в чудесех Своих Благостыня! Егда воутрие предпразднества Твоего Вхождения во храм Господень приведоша сестры инокиню Параскеву, зело разслабленну, ко Твоему пречистому образу, и сию укрепила еси во мгновении ока, даровавши ей силу и движение омертвелому составу ея телесе, и сподобися та за Божественною службою Святых Таин причаститися, последи же, исходящи, воспет со множеством людей, бывших во храме, хвалу Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Всяк земнородный да взыграется духом просвещаем и освящаем от цельбоносныя святыни Твоея, Радосте наша и Похвало, да не умолчит никогда силы Твоя глаголати, аще и недостоин есть пред величеством славы Твоея; сего ради и мы преславная глаголем о Тебе, неизглаголанная Тайно; приими сицевыя от нас, яко от глубин духа нашего возносимыя хвалы и благодарения:

Радуйся, Хранительнице наша в настоящем веце; радуйся, Предстательнице наша в будущем.

Радуйся, жестокость и окаменение сердца нашего любовию Своею умягчающая; радуйся, чистым и благим сердцем познавати Тя научающая.

Радуйся, яко страсти наша Тобою побеждаем; радуйся, яко жало греховное страстию Сына Твоего и Бога в себе умерщвляем.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 9

Всякое естество человеческое удивися преславному чудеси, явленному исперва, последи же и всем явленным и являемым зде и на всяцем месте от святыя иконы Твоея, Преблагословенная Матерь Живота, яко всяку похвалу от земли превосходит небесная слава Твоя: не точию земли нашея, но и иных стран любомудрие и врачевство преклоняются смиренне и честне пред величеством непостижимыя тайны исцелений, от Твоея силы источаемых. И мы, грешнии, в недузех и скорбех отягченнии, не вемы иныя на земли Заступницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, и ко Твоему благосердию припадающе, во умилении сердца за премногую милость к нам, недостойным, возсылаем Богу милующему и спасающему всех нас Тобою: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство человеческое не возможет достойно воспети Тя, о Всепетая Мати, всему миру и стране нашей во святыни икон Твоих неисчислимая знамения и чудеса явльшую; мы же, просвещаемии сиянием таковыя славы и богатством милостей Твоих недостоинству нашему, непрестанно тщимся хвалу Ти воздати молении сими:

Радуйся, Царице Небесе и земли, Престолу Господню предстоящая; радуйся, Заступнице вечная, Христа за ны умоляющая.

Радуйся, Мати чадолюбивая, всех охраняющая; радуйся, заблуждших от пути истины к покаянию призывающая.

Радуйся, Молебнице теплая, Судию всех умилостивляющая; радуйся, вход во обители вечныя кающимся открывающая.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 10

Спасти хотщи избранную Богом страну и прибегающия к Тебе люди, дивно прославила еси, Богомати Пречистая, икону Твою Козельщанскую промыслительными знаменьми милостей Твоих всебогатых. Аще бо Ты не бы предстояла молящи о нас, кто бы ны избавил от толиких бед, кто бы сохранил ны до ныне свободны? Несть числа чудесем Твоим, Всеблагая, не отступим, Владычице, от Тебе. Даруй ныне и присно всем нам зрети своя прегрешения, открый в нас источники слез, да омыем падение в бездны греховныя и, познавше Твоего милосердия неизследимую бездну, возстанем и поработаем, поюще к небесем прославльшему Тя Всемогущему Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси крепкая обители Твоей, якоже и всему миру, ограждающая нас от врагов досаждения, верою и любовию чтущих Тя, честному образу Твоему покланяющихся и приносящих тепле благодарения таковая:

Радуйся, чистоты девства и целомудрия сердца ревнителей в любовь Своего сердца приемшая; радуйся, печаль и обиду от мира в Небесную радость по вере преложшая.

Радуйся, вдов и сирот заступление; радуйся, домашних церквей охранение.

Радуйся, сласти земныя презирати нас научающая; радуйся, преходящия блага мира греховнаго ни во чтоже вменяти побуждающая.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 11

Пение архангельское умиленно приносим Ти, Богородице Дево: «Радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах!» - обаче и тако величия славы Твоея объяти не мним: высота бо еси неудобовосходимая человеческому помыслу и глубина неудобозримая и ангельскому очеси. Кий язык восхвалит Тя, кое слово возвеличит? Познавая убо таковыя немощи наша, трепетно вопием рожденному от Тебе Божественному Слову: Аллилуиа.

Икос 11

Яко светоносная свеща, явися святая икона Твоя, Владычице и Матерь Света, свет благодати небесной всем излиявшая, пред неюже мы благоговейно предстояще, взываем Ти: избави грады и веси, домы и нивы наша от всякаго вреда и зла, да со благодарением непрестанно воспоем Ти:

Радуйся, удары грома и молнии от нас отводящая; радуйся, от сухости, града, червя и иныя пагубы вертограды и нивы наша спасающая.

Радуйся, от огненнаго запаления и зловредных поветрий нас орошающая; радуйся, от глада и смерти напрасныя нас свобождающая.

Радуйся, путьшествующим по суше и морю вспоможение крепкое; радуйся, язв душевредных и болезней телесных врачевание верное.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 12

Благодать Твою свыше подаждь нам, Богоблагодатная Дево; до последних дней мира святую обитель Твою сохрани; восхотевшим в ней жити путь добр к небеси укажи; любовь и терпение со страхом Господним стяжати в сердцах умудри, да со Ангелы и всеми святыми воспоют Превечному Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поем чудеса Твоя, от святыя иконы пред всеми явленная, величаем Подателя всяческих Бога, даровавшаго в ней толикое всем утешение: болящим исцеление, скорбящим радование, нищим помощь, окованным свободу, мятущимся духом упование бодрое, слабым в вере укрепление твердое; зрим начертание кроткаго лика Твоего и объятаго любовию Твоею, Богомати, Богомладенца Христа, лобызаем священныя знаки страданий Его за грехи всего мира - Крест и Чашу Святую - и покланяемся непостижным тайнам еже от Тебе рождества, непобедимыя силы Креста и светозарнаго всем Воскресения и воспеваем Ти вечную славу:

Радуйся, во славе приседящая Сыну Твоему на Престоле Небеснем; радуйся, прерадованная Мати Царева, мир христианский под вечный покров Свой любовию объявшая.

Радуйся, уповающим на Тя конец живота непостыден дающая; радуйся, безболезненну и мирну кончину верным Богу до смерти низпосылающая.

Радуйся, в мытарствах воздушных душе человечестей путь к Судии указующая; радуйся, взывающим к Тебе до конца живота красоту вечныя жизни яве являющая.

Радуйся, скорая Утешительнице и Целительнице, любовь Свою и милосердие нам являющая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Божественная славо и красото небесе и земли, неисчерпаемое чудес море, заступнице и хранительнице рода христианскаго и святыя обители Твоея, приими недостойное сие, обаче благодарное от сокрушеннаго сердца возносимое к Тебе моление; яви нам до конца Матернее Твое милосердие: в скорби и напасти не остави нас сирых и в час смертный Твоим теплым предстательством причастники вечнаго блаженства сотвори, да, памятующе выну Твоя дивная о нас заступления, со всеми святыми не престанем воспевати Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Архангели и Ангели …» и 1-й кондак «Избранней Владычице …».

Молитва

О Пресвятая Дево Владычице Богородице, добропослушная Божественному Слову Мати Пречистая, от всех родов избранная, на небеси и на земли ублажаемая, приими и сие благодарение наше и всеблагоговейное поклонение чудотворней иконе Твоей, юже, яко многоцелебный источник Твоея благодати, благоизволила еси явити стране нашей православней и святей обители сей. Архангельский глас вопием Ти, Чистая: "Обрадованная, радуйся, с Тобою Господь и Тобою с нами!" Предстательством Твоим и заступлением на небеси у престола всеблагаго Бога никтоже да изыдет отсюда упования своего тощ и не услышан.

О пречудная и высшая всех тварей небесных и земных Богомати Дево! Благодарне поминающе преславная чудеса, от святаго образа Твоего дарованная, молим Тя, Всеблагая, не лиши от него и нас дивнаго знамения во спасение наше. Помяни щедроты Твоя древния, в судьбах отечества нашего явленныя, и да престанем вси от лукавств своих, имиже прогневахом Тя в век сей мятежный удалением от любве, еюже возлюби и возрасти нас Церковь Святая. О премудрая небесная Началоводительнице ко спасению инокинь обители, именем Твоим нареченныя, юже избрала еси в достояние Свое на месте сем, Тобою благословеннем, яви ю пристанище тихое всем скорбящим и обремененным и чающим блаженныя вечныя жизни. Грешнии есмы, пренепорочная Владычице, но Твои до века.

Озари убо души наша светом божественныя благодати Твоея, покрый нас от всякаго зла, скорби и печали; огради от всякия напасти, клеветы человеческия и навета вражия; немощным и болящим здравие даруй; кающихся грешников прости и от плена страстей свободи; отступившия от православныя веры и погибельными ересьми ослепленныя светом богопознания просвети и святей апостольстей Церкви причти. Молим Тя умиленно, сохрани и помилуй пастырей Церкве Православныя и всех верных чад ея, утверди житие наше в мире; управи пути и советы наша в правде, во еже открытися в них царству Христову; даруй нам кончину христианскую, безболезненну, непостыдну, мирну, божественных Таин причастну, и Сама нам в час той предстани и спаси посреде мытарств воздушных от мрака и скорби лютыя, в страшный же день Суда сподоби ны стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего. Молим Тя, Дево всепетая, призри благосердием Твоим на обитель сию и сохрани ю до века целу и неврежденну, да выну чистотою возвышается и славится в ней величество Единосущныя Троицы и Твое препетое и преблагословенное имя во веки. Аминь.

Тропарь, глас 4

Веселися, земле Полтавская и все Отечество наше православное: се бо, яко светозарное солнце, явися пречудная икона Твоя, Преблагословенная Богомати, мир озаряющи множеством чудес Твоих, теми убо обретаем, яже на земли, вся благая и полезная, и сущих, яже на Небеси, сокровищ сподобляемся. Сего ради вопием Ти: радуйся, Похвало наша приснопокланяемая, спаси ны, молящияся Тебе, единая Надеждо и Радование вечное поющих Тя.

Кондак, глас 3

Боголепно во смирении красуется обитель Красногорская, осеняемая и спасаемая предивным образом Владычицы Пречистыя, Небесе и земли Царицы Богородицы, от негоже источники благодати и чаша чудес обильно изливаются, и усердно притекающии исцеления верою приемлют, и невернии верою крепкою сердца исполняют и мы, раби Твои, Богомати, благодарне вопием Ти: радуйся, Предстательство христиан непостыдное и обители Твоея красото и радование.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Козельщанская