Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Избавительница»

Избавительница
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Возбрани́ враго́м на́шим озлобля́ти на́с и от Го́спода на́шего отлучи́ти коне́чне и научи́ на́с пе́ти Тебе́, Богоро́дице, ве́село:

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

И́кос 1.

А́нгелов мно́жество по Твоему́, Ма́ти на́ша, повеле́нию ополча́ются на избавле́ние на́ше гро́зно, Ты́ же приими́ моли́тву сию́:

Ра́дуйся, А́нгелов на спасе́ние на́ше посыла́ющая; ра́дуйся, Цари́це го́рних чино́в, небе́сную и́х по́мощь на́м да́рующая.

Ра́дуйся, А́нгелом храни́ти на́с повелева́ющая; ра́дуйся, во́инством А́нгельским враго́в на́ших поража́ющая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 2.

Ви́дят бе́дствующии толи́кую и мно́гую по́мощь Твою́ серде́чно Тя́ призыва́ющим и наставля́ются те́м пе́ти Сы́ну Твоему́ непреста́нно: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Разуме́ют мно́зи, я́ко ми́рови дарова́ Тя́ Сы́н Тво́й Изба́вительницу бе́дствующим, те́мже пое́м Ти́ си́це:

Ра́дуйся, бе́дствующих Ма́ти; ра́дуйся, стра́ждущих утеше́ние.

Ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние; ра́дуйся, ненаде́жных наде́ждо.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго дарова́ся Ти́ на по́мощь и спасе́ние ми́ру и на́с, в беда́х погиба́ющих. И кто́ же Тобо́ю не изба́влен бы́сть, и кто́ же не пое́т Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́щи непостижи́мую любо́вь к ро́ду челове́чу, ка́я воздыха́ния не прия́ла еси́, ки́я сле́зы не оте́рла еси́, и кого́ не прину́дила еси́ призыва́ти Тя́, вопию́ще:

Ра́дуйся, бе́дствующих ско́рое услы́шание; ра́дуйся, печа́льных и ско́рбных утеше́ние.

Ра́дуйся, погиба́ющих бы́строе спасе́ние: ра́дуйся, плене́нных свобожде́ние.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Кондак 4

Бу́ря несча́стий налете́ на ны́, спаси́ у́бо на́с погиба́ющих, Изба́вительнице на́ша, бу́рю поги́бельную на земли́ укроти́вшая и прие́млющая на́шу пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаша челове́честии ро́ди всю́ Твою́ к христиа́ном ди́вную любо́вь и Твое́ мо́щное избавле́ние от вся́ких находя́щих на ни́х лю́тых, научи́шася пе́ти Тебе́:

Ра́дуйся, челове́ческаго ро́да от бе́д избавле́ние; ра́дуйся, бу́рь жите́йских прекраще́ние.

Ра́дуйся, уны́ния прогони́тельнице; ра́дуйся, ра́дости по ско́рби на́м пода́тельнице.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 5.

Боготе́чней звезде́ подо́бящася, мра́к и темноту́ в гре́шных сердца́х разгоня́еши, да во све́те Твоея́ любве́ у́зрят Го́спода и воспою́т Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́деша лю́дие росси́йстии Твое́ неча́янное от многоразли́чных бе́д избавле́ние, ра́достно пою́т Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, в беда́х на́ша помо́щнице; ра́дуйся, скорбе́й на́ших отъя́тие.

Ра́дуйся, печа́лей на́ших отгна́ние; ра́дуйся, в ско́рбех на́ших утеше́ние.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 6.

Пропове́дуют по́мощь и любо́вь Твою́, Ма́ти, исцеле́ннии, уте́шеннии, обра́дованнии и спасе́ннии Тобо́ю от бе́д и пою́т Твоему́ высокодержа́вному Сы́ну: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ на́м Све́т спасе́ния во мгле́ поги́бели, окружи́вшей на́с, и наста́ви пе́ти Тебе́:

Ра́дуйся, мглу́ грехо́в разгоня́ющая; ра́дуйся, тьму́ грехо́вную потребля́ющая.

Ра́дуйся, мра́к души́ моея́ просвеща́ющая; ра́дуйся, све́том ра́дости ду́ши ободря́ющая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Кондак 7

Хотя́щим на́м коне́чному отча́янию преда́тися, отвсю́ду беда́м належа́щим, помы́слихом же о Тебе́, Изба́вительнице, и ободри́хомся, и уте́шихомся, пою́ще Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую и нежда́нную показа́ на́м ми́лость Свою́, под держа́вную руку́ Твою́ на́с восприя́вши, и отвсю́ду вопие́м Ти́, Богоро́дице:

Ра́дуйся, Цари́це держа́вная: ра́дуйся, и на́с под Твою́ держа́ву восприя́вшая.

Ра́дуйся, защи́ту Твою́ на́м дарова́вшая; ра́дуйся, враго́в на́ших порази́вшая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до: на поги́бель обрече́нных и в ну́ждах томя́щихся безчи́сленных, внеза́пу спасе́ние и избавле́ние получа́ют от Тебе́, Вселю́бящей, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вси́ су́щии во мра́це скорбе́й, вси́ обурева́емии несча́стий бу́рею, прииди́те к до́брому приста́нищу и на́шему поможе́нию, покро́ву Де́вы Изба́вительницы, вопию́ще Е́й:

Ра́дуйся, ра́достей исто́чниче; ра́дуйся, печа́лей прогна́ние.

Ра́дуйся, бе́д избавле́ние; ра́дуйся, вся́ческаго поко́я пода́тельнице.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Кондак 9

Все́ существо́ челове́ческое хва́лит Тя́, вси́ воспева́ют Тя́, многоразли́чное избавле́ние несу́щую, вме́сто печа́лей ра́дость подаю́щую пою́щым Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многоу́мнии обезу́меша, ви́дяще Твое́ ско́рое и чуде́сное от бе́д стра́ждущих избавле́ние, и умолко́ша, на́м пою́щим Ти́:

Ра́дуйся, чудесы́ ми́р удиви́вшая; ра́дуйся, чудесы́ на́с укрепи́вшая.

Ра́дуйся, безбо́жие чудеса́ми истреби́вшая; ра́дуйся, враго́в си́лою Бо́жиею посрами́вшая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ вся́ку ду́шу челове́чу, все́ю любо́вию пече́шися о не́й, до́ндеже научи́ши ю́ пе́ти Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стено́ю ми́р христиа́нский храня́щей и вся́ку ду́шу от враго́в огражда́ющей яви́ся ико́на Твоя́, Изба́вительнице, в ми́ре правосла́внем и чудесы́ просла́вися, Тебе́ лю́дем Бо́жиим воспева́ющим:

Ра́дуйся, наста́внице на́ша, святу́ю го́ру Афо́нскую в жре́бий Себе́ избра́вшая; ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша, Твои́м благослове́нием Но́вый Афо́н благослови́вшая.

Ра́дуйся, весе́лие на́ше, зна́мение сою́за неразры́внаго уде́лов Твои́х земны́х ико́ною Твое́ю яви́вшая; ра́дуйся, ве́чная ра́досте на́ша, чуде́сным попече́нием к ю́ной Новоафо́нской оби́тели благоволи́вшая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 11.

Пе́ние непреста́нное прино́сят Ти́, Влады́чице, Тобо́ю изба́вленнии и Тобо́ю па́ки ра́дость обре́тшии и Боже́ственному Сы́ну Твоему́ пою́т ра́достно: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светосия́ющим свети́лом лучеза́рным во мра́це греха́ яви́ся на́м ико́на Твоя́, Изба́вительнице, наставля́ющая на́с пе́ти Тебе́:

Ра́дуйся, от гла́да на́с избавля́ющая; ра́дуйся, вредонося́щее естество́ от расте́ний отгоня́ющая.

Ра́дуйся, посе́вы и леса́ и вся́ расту́щая от поги́бели спаса́ющая; ра́дуйся, земледе́льцев скорбя́щих утеше́ние и труда́ и́х благослове́ние.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 12.

Благода́ть от ико́ны Твоея́, Изба́вительнице, теку́щая, исцеле́ний струи́ оби́льно подаю́щая и сердца́ весе́лием оживля́ющая, побежда́ет все́х во́лею пе́ти Тебе́, Ма́ти, и Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Воспева́ем исцеле́ния, от святы́я ико́ны Твоея́ быва́емая, воспева́ем наипа́че воскреше́ние Анаста́сия о́трока и воспева́юще пое́м:

Ра́дуйся, ме́ртвых воскреша́ющая; ра́дуйся, уме́ршая сердца́ оживля́ющая.

Ра́дуйся, от сме́рти и ве́чнаго огня́ изыма́ющая; ра́дуйся, посме́ртное на́ше упова́ние и защи́то.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 13.

О всепе́тая и вселюби́мая на́ша Ма́ти! Умилосе́рдися ны́не и поми́луй, в лю́тых и безысхо́дных су́щих на́с ско́рбех избавля́ющи, научи́ на́с серде́чно воспева́ти Бо́гу, проща́ющему на́с: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва.

О Ма́ти Бо́жия, по́моще и защи́та на́ша, при́сно бу́ди на́м Изба́вительница, на Тя́ бо упова́ем и всегда́ вседу́шно Тя́ призыва́ем: умилосе́рдися и помози́, пожале́й и изба́ви, приклони́ у́хо Твое́ и на́ша ско́рбныя и сле́зныя моли́твы приими́, и я́коже хо́щеши успоко́й и обра́дуй на́с, лю́бящих Твоего́ Безнача́льнаго Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Избавительница