Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Иверская Монреальская»

Иверская Монреальская
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́нной от все́х родо́в Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, дарова́вшей на́м чу́дное зна́мение от ико́ны Своея́ честны́я и ми́ро благово́нное от нея́ источи́вшей, благохва́льное пе́ние прино́сим во умиле́нии серде́чнем. Ты́ же, я́ко иму́щая влады́чество над тва́рию вся́кою, обновле́ние се́рдца и жития́ пода́ждь на́м, зову́щим:

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

И́кос 1.

А́нгелом гове́йная ико́на Твоя́, о Влады́чице, возсия́ на́м в после́дняя времена́ сия́, я́ко исто́чник благода́ти Боже́ственныя неистощи́мый, да вси́ ве́рнии, с любо́вию припа́дающии Тебе́ и пред о́бразом си́м благогове́йно кла́няющиися, возопию́т Тебе́ пе́снь похва́льную си́це:

Ра́дуйся, Де́во, от ве́ка Го́сподом предызбра́нная; ра́дуйся, от взо́ра челове́ча до вре́мени прему́дро утае́нная.

Ра́дуйся, дщи́ Ада́ма пе́рстнаго; ра́дуйся, прама́тере Е́вы исправле́ние.

Ра́дуйся, в естестве́ отпа́дшем рожде́нная; ра́дуйся, превы́ше а́нгельскаго естества́ доброде́телию вознесе́нная.

Ра́дуйся, в гада́ниих проро́ки предобразова́нная; ра́дуйся, рождество́м Твои́м сено́вное служе́ние упраздни́вшая.

Ра́дуйся, от непло́дове пречу́дно возсия́вшая; ра́дуйся, плодоно́сие духо́вное ве́рным дарова́вшая.

Ра́дуйся, ча́яний дре́вних пресла́вное сбытие́; ра́дуйся, и в после́дняя времена́ живу́щих наде́ждо после́дняя.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Конда́к 2.

Ви́дяще ми́ро, от ико́ны Твоея́ источе́нное, все́ мно́жество моля́щихся пред о́бразом святы́м у́жасом и ра́достию исполня́ется и те́плыя сле́зы от се́рдца сокруше́ннаго приноша́ет Тебе́, я́ко же́ртву благодаре́ния, да не уничижи́тся предста́тельством Твои́м к Сы́ну Твоему́ умиле́нный и́х гла́с: Аллилу́ия!

И́кос 2.

Ра́зум на́ш немощны́й недоумева́ет пресла́внаго чудесе́ изрече́ния: ка́ко ми́ро благоуха́нное, мно́жицею от ико́ны Твоея́ источе́нное, а́ще еди́ножды вку́пе со́брано бу́дет, седмери́цею тягото́ю свое́ю са́м о́браз превзы́дет. Мы́ же, та́инству дивя́щеся, благода́рно славосло́вим Тя́ си́це:

Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче неисчерпа́емый; ра́дуйся, чистото́ю безме́рною Безме́рному послужи́вшая.

Ра́дуйся, Невмести́маго все́м ми́ром вмести́вшая; ра́дуйся, Неопи́саннаго опи́сана показа́вшая.

Ра́дуйся, в вы́шних Живу́щаго к на́м приве́дшая; ра́дуйся, к восхожде́нию на Небеса́ челове́ком послужи́вшая.

Ра́дуйся, Рабо́ Госпо́дня смире́нная; ра́дуйся, Влады́чице чинонача́лий а́нгельских.

Ра́дуйся, во Свята́я святы́х воспита́нная; ра́дуйся, ни еди́наго же по́мысла возносли́ваго прие́мшая.

Ра́дуйся, а́нгелом обра́дованная; ра́дуйся, во юдо́ли плаче́вной на земли́ пребыва́вшая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго и до ны́не не оскуде́, а́ще и оскуде́ша ве́рнии и ума́лишася зело́, но покро́вом Твои́м при́сно покрыва́еми, Сы́на Твоего́ гне́в пра́ведный преложи́ти на ми́лость ча́ем, вопию́ще Ему́: Аллилу́ия!

И́кос 3.

Иму́ще бога́тство неизрече́нныя ми́лости Твоея́, ту́не от ико́ны Твоея́ дарова́нныя, стра́хом исполня́емся, гре́шнии, я́ко неиспра́влени пребыва́ем, оба́че па́ки на ми́лость Твою́ дерза́юще, со слеза́ми, Влады́чице, к Тебе́ вопие́м: да не в су́д или́ во осужде́ние чуде́с Твои́х зре́ние на́м вмени́тся, но да поне́ наконе́ц очище́нным се́рдцем сподо́бимся и мы́ воспе́ти Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, А́гнице, А́гнца кро́ткаго ро́ждшая; ра́дуйся, я́ко от Иу́ды льва́ ми́ру яви́вшая.

Ра́дуйся, Бо́га безтеле́снаго во чре́ве нете́сно вмести́вшая; ра́дуйся, пло́тию челове́ческою Того́ оде́явшая.

Ра́дуйся, ма́терию ста́вшая и де́вою пребы́вшая; ра́дуйся, во двою́ естеству́ еди́наго Сы́на Твоего́ на́м показа́вшая.

Ра́дуйся, благослове́ния О́тча прия́телище; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го ковче́же преиспо́лненный.

Ра́дуйся, сластьми́ душетле́нными неискуше́нная; ра́дуйся, боле́зней ма́терних в рождестве́ не позна́вшая.

Ра́дуйся, грехопрекло́ннаго естества́ насле́днице; ра́дуйся, николи́же наси́льству его́ уступи́вшая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Кондак 4

Бу́рею христоуби́йства ды́шуще, приидо́ша в дерзнове́нии мно́зи Копрони́ми но́вии, за грехи́ на́ша на земли́ Ру́сстей Бо́гом попуще́ннии, олтари́ оте́ческия раскопа́ша и служи́телей Госпо́дних изби́ша, ча́д же и́х ле́стию безбо́жия разврати́ша и немно́зи ве́рнии во оте́чествии и на земли́ чужде́й сохрани́шася. Ты́ же, Влады́чице, не оста́вила еси́ и́х, но ди́вным явле́нием ико́ны Своея́ утеша́еши со слеза́ми Бо́гу вопию́щих: Аллилу́ия!

И́кос 4.

Слы́ша о чудесе́х пресла́вных, от ико́ны Твоея́ истека́ющих, ве́сь ми́р, от Христа́ отре́кшийся, недоуме́нием одержи́мь безмо́лвствует, ничто́же бо возмо́жет вопреки́ глаго́лати. Ве́рнии же, спасе́ние Тобо́ю улучи́вше, немо́лчными пе́сньми вопию́т Ти́ си́це:

Ра́дуйся, благове́рным царе́м держа́во; ра́дуйся, во́инству христолюби́вому Воево́до победоно́сная.

Ра́дуйся, нечести́вым ага́ряном при́сное посрамле́ние; ра́дуйся, мно́гажды ра́тующия на лю́ди Твоя́ разгна́вшая.

Ра́дуйся, гра́ды правосла́вныя от наше́ствия вра́жия покрыва́вшая; ра́дуйся, к покая́нию и моли́тве лю́ди Твоя́ ди́вно наставля́вшая.

Ра́дуйся, избра́нным моле́бником Твои́м во сла́ве явля́вшаяся; ра́дуйся, во́лю Бо́жию о спасе́нии все́х ве́рных те́ми возвеща́вшая.

Ра́дуйся, гне́в Бо́жий от на́с утоли́вшая; ра́дуйся, до конца́ поги́бнути во гресе́х на́м не да́вшая.

Ра́дуйся, вдо́вствующаго престо́ла ца́рскаго на земли́ Местоблюсти́тельнице; ра́дуйся, Цари́це, с Сы́ном Твои́м на Небеси́ при́сно ца́рствующая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Конда́к 5.

Боготе́чною звездо́ю ве́рным сия́еши, в разсе́янии су́щим, Влады́чице, и́же сугу́бое изгна́ние терпя́щим: от рая́ отпа́вшим Ада́мовым преслуша́нием, от земна́го же уде́ла Твоего́, Руси́ Святе́й, промышле́нием Бо́жиим изгна́нным за грехи́ оте́ческия, да поне́ земна́го гра́да лише́ннии, Небе́снаго взы́щем вседу́шно, иде́же воспе́ти не́когда ча́ем: Аллилу́ия!

И́кос 5.

Ви́деша вси́ концы́ земни́и вели́чие чуде́с Бо́жиих, от ико́ны Твоея́ истека́ющих, и чудя́хуся мно́гому милосе́рдию Твоему́, о Влады́чице! Разуме́юще же не́цыи от ни́х, я́ко еди́н е́сть Бо́г и́стинен, Сы́н Тво́й со Отце́м и Ду́хом покланя́емый, вопия́ху Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, и́стины скрижа́ль богопи́санная; ра́дуйся, благода́ти подая́ние незави́стное.

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя утвержде́ние; ра́дуйся, неве́дущим благо́е вразумле́ние.

Ра́дуйся, от все́х родо́в ублаже́нная; ра́дуйся, разстоя́щия Сы́ном Твои́м собра́вшая.

Ра́дуйся, ча́яний ве́тхаго Изра́иля исполне́ние; ра́дуйся, но́вым Изра́ильтяном Ма́ти я́вльшаяся.

Ра́дуйся, неве́рных иуде́ев посрамле́ние; ра́дуйся, но́вый наро́д Бо́жий от все́х язы́к совоку́пльшая.

Ра́дуйся, Пода́тельнице бла́г преходя́щих; ра́дуйся, Храни́лище сокро́вищ неиждива́емых.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Конда́к 6.

Пропове́дника чуде́с Твои́х и храни́теля ико́ны Твоея́ в разсе́янии Ру́сстем не епи́скопа, ни кня́зя, ниже́ мона́шествующих наста́вника избра́ла еси́, но про́ста и иноплеме́нника ро́дом, я́ко да никто́же по пло́ти похва́лится пред Бо́гом, но о се́м да хва́лится хваля́йся, е́же зна́ти Го́спода и взыва́ти Ему́ правосла́вно: Аллилу́ия!

И́кос 6.

Возсия́л еси́ все́м конце́м земли́ све́т Правосла́вныя ве́ры: Сы́н бо Тво́й по глаго́лу Твоему́ изгна́нники смире́нныя вознесе́ и те́ми во вся́ком язы́це а́лчующия бла́г духо́вных испо́лни, да вку́пе вси́ вопию́т Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, апо́столы дре́вле ико́ною Твое́ю благослови́вшая; ра́дуйся, благода́тию Сы́на Твоего́ о́бразы Твоя́ снабди́вшая.

Ра́дуйся, поклоне́ние пред ико́нами Твои́ми прия́вшая; ра́дуйся, на первообра́зная то́е направля́ти на́с наста́вльшая.

Ра́дуйся, Спу́тнице незри́мая все́м благовеству́ющим; ра́дуйся, укрепле́ние чу́дное словесе́м и́х челове́ческим.

Ра́дуйся, Копрони́мову я́рость укроти́вшая; ра́дуйся, Лю́терово нече́стие низложи́вшая.

Ра́дуйся, от уя́звленныя ико́ны дре́вле кро́вь излия́вшая; ра́дуйся, от че́стно покланя́емаго спи́ска тоя́ ми́ро источи́вшая.

Ра́дуйся, зло́бою дви́жимым устраше́ние; ра́дуйся, Ду́хом води́мым Святы́м укрепле́ние.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Кондак 7

Хотя́щим все́м си́лам бе́здны а́дския ве́ру Правосла́вную до конца́ низложи́ти, ди́вное заступле́ние оста́тку ве́рных показа́ла еси́, Влады́чице, но и заблужда́ющим во тме́ неве́рия ми́лость Твою́ простира́еши, да ви́дяще очи́ма свои́ма чудеса́ дре́вних красне́йшая, умиля́тся се́рдцем и, мра́к неве́рия разгна́вше, Сы́ну Твоему́ возопию́т: Аллилу́ия!

И́кос 7.

Но́выя зве́зды на Не́бе духо́внем Руси́ Святы́я возсия́ша — все́ мно́жество страда́лец от лю́тых христобо́рцев уму́ченных, егда́ же и на земли́ но́выя пе́сни церко́вныя в похвалу́ и́х воспе́ты бы́ша, тогда́ и ико́на Твоя́ ми́ро нача́т излива́ти, зна́менуя во́лю благу́ю Госпо́дню о всецерко́внем прославле́нии си́х уго́дников ве́рных Свои́х, и́же непреста́нно во све́те предстоя́т невече́рнем, хода́тайствующе о вопию́щих Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, дре́вле Иса́иею проро́ком предзре́нная; ра́дуйся, да́же до сме́рти лю́тыя от богоотсту́пных те́м воспева́емая.

Ра́дуйся, от напа́стей неча́янных избавле́ние; ра́дуйся, в попуще́нных на́м от Го́спода ско́рбех укрепле́ние.

Ра́дуйся, ми́лостию Твое́ю к покая́нию приводя́щая; ра́дуйся, ско́рбными лечба́ми я́звы на́ша грехо́вныя врачу́ющая.

Ра́дуйся, от сме́рти внеза́пныя исхища́ющая; ра́дуйся, на му́ки и сме́рть за Христа́ благословля́ющая.

Ра́дуйся, му́чеников пресве́тлая похвало́; ра́дуйся, страда́лец победоно́сных укрепле́ние.

Ра́дуйся, лю́бящих Тя́ креста́ми венча́ющая; ра́дуйся, пою́щия Тя́ прославля́ющая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Конда́к 8.

Стра́ннаго и непостижи́маго промышле́ния Госпо́дня о рабе́х Его́, в разсе́янии Ру́сстем су́щих, не уразуме́ша отсту́пницы та́йнии, ре́кшии: благода́ти Бо́жией в Це́ркви изгна́нной не бы́ти. Ты́ же, Влады́чице, чудото́чное ми́ро от ико́ны Твоея́ источи́вши, а́бие злохуле́ние сие́ всеконе́чно посрами́ла еси́, ве́рныя же Твоя́ возвесели́ла еси́, вопию́щия о Тебе́: Аллилу́ия!

И́кос 8.

Ве́сь бе́ в ни́жних помышле́нием свои́м вся́к благоле́пием вне́шним церко́вным то́чию хваля́йся, и в дру́жестве с си́льными ми́ра сего́ зало́г благоде́нствия Це́ркве Христо́вой возмне́вший. Мы́ же па́че о Небе́снем заступле́нии Твое́м, Влады́чице, вся́ческое тща́ние прило́жим, взыва́юще Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, му́дрыя умо́м свои́м юро́ды показа́вшая; ра́дуйся, тве́рдаго упова́ния на́шего не посрами́вшая.

Ра́дуйся, лука́вых наве́тов отгна́ние; ра́дуйся, простоты́ серде́чныя благо́е венча́ние.

Ра́дуйся, Хитроде́теля вся́ческих ро́ждшая; ра́дуйся, вся́ хитросплете́ния челове́ческия лжи́ растерза́вшая.

Ра́дуйся, миролю́бцем присноневе́домая; ра́дуйся, упова́ющим на Тя́ тайнозре́ние дарова́вшая.

Ра́дуйся, си́льныя ве́ка сего́ со престо́л низложи́вшая; ра́дуйся, смире́нныя пресла́вно возне́сшая.

Ра́дуйся, Све́та и И́стины Ма́ти; ра́дуйся, вся́кия ле́сти и тмы́ прогна́ние.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Кондак 9

Вся́кое естество́ челове́ческое да подви́жится к похвале́нию Сы́на Твоего́ и пе́нию мно́жества щедро́т Твои́х, Влады́чице, и да не и́щут уте́шеннии Тобо́ю утеше́ния и́нуде, но немо́лчным гла́сом да пою́т: Аллилу́ия!

И́кос 9.

Вети́и суему́дреннии и проро́цы лжи́вии приидо́ша в после́дния дни́ сия́, и́менем Твои́м преле́стная глаго́люще и открове́ния от ду́ха нечи́стаго приводя́ще, а́ки бы́ша Тебе́ Са́мую ви́дели. Оба́че вси́, разуме́юще чуде́с Твои́х и́стинных бе́здну, суесло́вию сему́ ве́ры не и́мут, вопию́ще Тебе́ непреста́нно:

Ра́дуйся, кро́ткая Цари́це; ра́дуйся, николи́же Себе́ велича́вшая.

Ра́дуйся, все́ми ро́ды блажи́мая; ра́дуйся, никого́же поклони́тися Тебе́ понужда́вшая.

Ра́дуйся, посреде́ собо́ра апо́столов безмо́лвствовавшая; ра́дуйся, молча́нием Твои́м па́че словесе́ назида́вшая.

Ра́дуйся, и́стинныя Прему́дрости Бо́жия Ма́ти; ра́дуйся, с Сы́ном и Бо́гом Твои́м при́сно ца́рствующая.

Ра́дуйся, существа́ Боже́ственнаго присво́ити Себе́ не дерза́вшая; ра́дуйся, и́стиннаго обоже́ния по благода́ти па́че все́х сподо́бльшаяся.

Ра́дуйся, на Суде́ Сы́на Твоего́ Хода́таице после́дняя; ра́дуйся, помышле́нием о суди́щи се́м мно́гия от поги́бели исхити́вшая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ иногда́ ико́ну Твою́ чудотво́рную от поруга́ния нечести́вых, пресла́вно волно́ю морско́ю понесла́ ю́ еси́, и и́ноком Горы́ Афо́нския в столпе́ све́тлом правоше́ствующу по пучи́не дарова́ла еси́, но и спи́ски с нея́ мно́гими чудесы́ просла́вила еси́, да вси́ благода́рно зову́т Бо́гу: Аллилу́ия!

И́кос 10.

Стена́ еси́, Де́во, Правосла́вныя ве́ры и благоче́стия и́стиннаго утвержде́ние, а́ще бо и спе́ется пу́ть нечести́вых и вси́ творя́щии беззако́ние угобзи́шася. Ты́ же па́ки пу́ть еди́н ко спасе́нию показу́еши, е́же во испове́дании пра́вом стоя́ти непоколеби́мо и Тебе́ воспева́ти такова́я:

Ра́дуйся, вся́ рабо́м Твои́м к по́льзе творя́щая; ра́дуйся, и́стинную по́льзу ду́ш на́ших до́бре ве́дущая.

Ра́дуйся, от явле́ния сла́вы Твоея́ не́мощь на́шу щадя́щая; ра́дуйся, боголе́пную сла́ву Твою́ зра́ком ико́ны скрыва́ющая.

Ра́дуйся, избра́нником Твои́м иногда́ я́ве предста́вшая; ра́дуйся, свяще́нный тре́пет и́х ско́ро на ра́дость прело́жшая.

Ра́дуйся, немогу́щих зре́ти сла́вы Твоея́ в ти́хости ми́лующая; ра́дуйся, ми́ром чу́дным в то́й же тре́пет на́с приводя́щая.

Ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми кро́ткими к покая́нию на́с наставля́ющая; ра́дуйся, в ве́ре и́стинней те́ми на́с утвержда́ющая.

Ра́дуйся, удивле́ния пра́зднаго от на́с не прие́млющая; ра́дуйся, всеце́лаго обраще́ния от всея́ души́ на́шея взыску́ющая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Конда́к 11.

Пе́ние хвале́бное приноша́ет Ти́ Ру́сь Правосла́вная, не то́чию бо в разсе́янии, но и во оте́чествии су́щии раби́ Твои́ уве́деша пресла́вная чудеса́ от мироточи́выя Твоея́ ико́ны и, я́ко сокро́вища многоце́нныя, мироуха́нныя струи́цы сохраня́ху, на мно́зех ле́тех благово́ния от ни́х обоня́юще, Бо́гу же воспева́юще: Аллилу́ия!

И́кос 11.

Светоприе́мную свещу́ — ико́ну Твою́ дарова́ла еси́ на́м, Влады́чице, во тме́ нечу́вствия пребыва́ющим и в земны́х веще́х утеше́ние и́щущим, но не обрета́ющим, да возбну́в от омраче́ния грехо́внаго, о́чи своя́ горе́ возведе́м, Тебе́ же возопие́м такова́я:

Ра́дуйся, сле́зы от ико́н Твои́х о на́с источа́ющая; ра́дуйся, и на́м сле́зы покая́ния подаю́щая.

Ра́дуйся, го́рьким ско́рби врачевство́м на́с исцеля́ющая; ра́дуйся, на ра́дость печа́ль на́шу прелага́ющая.

Ра́дуйся, правосла́внаго оте́чествия лише́ние за грехи́ на́м попусти́вшая; ра́дуйся, и́стинное оте́чествие Небе́сное все́м скорбя́щим о то́м угото́вившая.

Ра́дуйся, у́зами скорбе́й от грехо́вных тене́т разреша́ющая; ра́дуйся, зна́мением благосе́рдия Твоего́ терпели́выя утеша́ющая.

Ра́дуйся, еди́ною ми́ра ка́плею мно́гия на земли́ веселя́щая; ра́дуйся, мо́ре неисчерпа́емое ми́ра мы́сленнаго на Небеси́ иму́щая.

Ра́дуйся, моли́твы хла́дныя на́шея согре́яние; ра́дуйся, ума́ землере́тнаго к Небеси́ возведе́ние.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Конда́к 12.

Благода́ти Твоея́ и щедро́т насыще́ннии оби́льно не приложе́ния даро́в Твои́х про́сим, Влады́чице, но па́че е́же прия́ти на́м да́ры сия́ неосужде́нно и не истя́занным бы́ти на́м о презо́рстве и небреже́нии в ча́с су́дный, но, я́ко раби́ блази́и и ве́рнии, вы́ну сподо́бимся Го́споду пе́ти: Аллилу́ия!

И́кос 12.

Пою́ще милосе́рдие Твое́ превышенебе́сное, восхваля́ем Тя́, Богоро́дице, я́ко благу́ю Засту́пницу на́шу, в ве́це се́м и в бу́дущей жи́зни сла́дость на́шу неизрече́нную, те́мже и вопие́м Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, ми́лостию Твое́ю помышле́ние вся́ко смиря́ющая; ра́дуйся, стра́хом Суда́ неужа́сно устраша́ющая.

Ра́дуйся, радостотво́рнаго пла́ча пода́ние; ра́дуйся, смехотво́рства безу́мнаго угаше́ние.

Ра́дуйся, дме́ние по́мыслов разгоня́ющая; ра́дуйся, смире́ние лобза́ющих вознося́щая.

Ра́дуйся, покая́ния предсме́ртнаго сподобля́ющая; ра́дуйся, кончи́ну христиа́нскую подаю́щая.

Ра́дуйся, на мыта́рствах возду́шных ве́рныя покрыва́ющая; ра́дуйся, еди́на наде́ждо души́, от те́ла разлучи́вшияся.

Ра́дуйся, грехо́в оставле́ния прося́щим Хода́таице; ра́дуйся, Небе́сныя награ́ды дарова́ние незави́стное.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая!

Конда́к 13.

О, Всепе́тая Ма́ти! От честны́х крове́й Твои́х Сло́во воплоще́нное ро́ждшая, и от ико́ны Твоея́ честны́я ми́ро источи́вшая многоцеле́бное, ны́нешнее на́ше пе́ние приими́ ми́лостивно, я́ко да на земли́ да́ры Твоя́ благи́м усе́рдием прие́мше, и Небе́сных Твои́х бла́г не лише́ни бу́дем, Сы́ну Твоему́ вопию́ще о Тебе́: Аллилу́ия!

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва.

О, Пресла́вная Госпоже́, Цари́це Небесе́ и земли́, Де́во Богоро́дице! Пред честно́ю ико́ною Твое́ю ны́не припа́дающе, умиле́нным се́рдцем вопие́м Тебе́ ма́лое моле́ние сие́ на́ше, я́ко раби́ неключи́ми есмы́, осужде́ние прия́ти иму́щии, но Твои́м всемо́щным хода́тайством Судии́ умилостивле́ния ча́ющии. Ве́руем и упова́ем, Влады́чице, я́ко не хотя́й сме́рти гре́шных Сы́н Тво́й хода́тайству Твоему́ вне́млет, и ны́не извести́хомся о се́м чу́дным зна́мением от ико́ны Твоея́ мироточи́выя, от нея́же и исцеле́ния оби́льно источи́ла еси́ все́м с ве́рою и любо́вию к Тебе́ притека́ющим. Сего́ ра́ди и вопие́м Тебе́ со слеза́ми: пощади́ окая́нство на́ше, прости́ на́м неве́рность на́шу, сокруши́ горды́ни на́шея превозноше́ние, отжени́ нечу́вствие от серде́ц ожесточе́нных, при́зри на воздыха́ние уны́нием бори́мых, уцелому́дри на́с бу́дущаго воздая́ния ожида́нием. И пода́ждь, Госпоже́, Це́ркви на́шей в и́стине непоколеби́мое стоя́ние и в любви́ благо́е возраще́ние, от все́х ко́зней бесо́вских и суему́дрий ерети́ческих покры́й на́с и расточе́нныя ве́рныя собери́ воеди́но, да вси́ на земли́ правосла́вно Тя́ сла́вящии и в Небе́сных черто́зех воспе́ти сподо́бятся всечестно́е И́мя Святы́я Тро́ицы и Твое́ ми́лостивное о на́с заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Иверская Монреальская