Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Иверская»

Иверская
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Взбра́нной Воево́де, Влады́чице на́шей Богоро́дице, похва́льная пе́ния прино́сим Ти́ раби́ Твои́, я́ко прише́ствием честна́го о́браза Твоего́ стяжа́вшии щи́т кре́пкий, сте́ну необори́мую и стра́жа неусы́пна. Ты́ же, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, покры́й и защити́ на́с, Влады́чице, от все́х враго́в ви́димых и неви́димых и изба́ви от вся́каго вре́да, душе́внаго и теле́снаго, да зове́м Ти́:

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

И́кос 1.

А́нгел предста́тель по́слан бы́сть рещи́ Богоро́дице, егда́ паде́ Е́й жре́бий апо́стольскаго служе́ния в земли́ И́верстей: «Не разлуча́йся Иерусали́ма, жре́бий же, Тебе́ па́дший, просвети́тся в после́дния дни́, Ты́ же и́маши потруди́тися в земли́, ю́же Тебе́ Бо́г изво́лит». Те́мже [зове́м Ти́]:

Ра́дуйся, Е́юже Ева́нгелие благовести́тся; ра́дуйся, Е́юже и́дольская пре́лесть упраздни́тся.

Ра́дуйся, Е́юже вла́сть кня́зя тмы́ разруши́тся; pа́дуйся, Е́юже Ца́рство Христо́во утверди́тся.

Ра́дуйся, па́дших во тму́ идолослуже́ния к све́ту Ева́нгелия воззва́ние; ра́дуйся, от ра́бства диа́волу в свобо́ду сла́вы ча́д Бо́жиих приведе́ние.

Ра́дуйся, гото́вая служи́тельнице Сы́на Своего́ и Бо́га; ра́дуйся, послуша́нием преслуша́ние Е́вы исцеля́ющая.

Ра́дуйся, высото́ доброде́телей; ра́дуйся, глубино́ смиренному́дрия.

Ра́дуйся, Е́юже неве́рнии познаю́т Творца́; ра́дуйся, Е́юже ве́рнии усыновля́ются Отцу́.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Конда́к 2.

Ви́дящи Свята́я Де́ва ди́вное и но́вое о Себе́ промышле́ние Бо́жие, я́ко раба́ Госпо́дня, при́сно гото́вая твори́ти во́лю Его́, возопи́: Аллилу́ия.

И́кос 2.

Ра́зум недоразумева́емый глаго́ла а́нгельскаго разу́мен Тебе́, Пречи́стая, творя́ Госпо́дь, упра́ви ше́ствие Твое́ к горе́ Афо́нстей, иде́же пропове́дася Тобо́ю Ева́нгелие, и та́ко яви́ся жре́бий Тво́й. Мы́ же ра́достно вопие́м:

Ра́дуйся, освяти́вшая Афо́н Свои́м прише́ствием; ра́дуйся, низложи́вшая та́мо и́долов.

Ра́дуйся, насади́вшая та́мо ве́ру и́стинную; ра́дуйся, неве́рие отгна́вшая.

Ра́дуйся, в жре́бий Себе́ го́ру сию́ избра́вшая; ра́дуйся, благода́ть сему́ ме́сту обеща́вшая.

Ра́дуйся, ве́рным, живу́щим в не́й, пода́тельнице земны́х бла́г; ра́дуйся, спору́чнице ве́чнаго и́х спасе́ния.

Ра́дуйся, те́плая хода́таице о живу́щих в жре́бии Твое́м; ра́дуйся, все́х враго́в и́х устраше́ние.

Ра́дуйся, ми́лость Сы́на Своего́ до сконча́ния ве́ка ме́сту сему́ обеща́вшая; ра́дуйся, благода́ть Его́ неотсту́пною бы́ти предре́кшая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго заступле́нием Богома́тере осени́ Святу́ю Го́ру, и удо́лия и де́бри ея́, я́ко село́ простра́нное показа́, все́м в и́ноческой жи́зни хотя́щим жа́ти спасе́ние, внегда́ пе́ти си́це: Аллилу́ия.

И́кос 3.

Име́я промышле́ние о жре́бии Свое́м, лю́дех И́верския земли́, устро́ила еси́ в ме́сте, иде́же Сама́ к Афо́ну приста́ла еси́, оби́тель ро́ду и́х, в ти́хое приста́нище и́щущим спасе́ния, хотя́ дарова́ти е́й в щи́т и огражде́ние ико́ну Свою́, да вси́ взыва́ют:

Ра́дуйся, посла́вшая пропове́дницу Ева́нгелия в зе́млю И́верскую; ра́дуйся, обрати́вшая сию́ страну́ от пре́лести и́дольской к све́ту Христо́ву.

Ра́дуйся, о́трасли неувяда́емыя розго́, ди́вную лозу́ Ни́не дарова́вшая; ра́дуйся, от нея́ произрасти́вшая гро́здие чуде́с и благи́я ве́ры.

Ра́дуйся, са́д духо́вный на Афо́не насади́вшая; ра́дуйся, струю́ из него́ просвеще́ния духо́внаго стране́ И́верстей источи́вшая.

Ра́дуйся, Евфи́мия златослове́сныя уста́; ра́дуйся, Торни́кия непобеди́мая кре́посте.

Ра́дуйся, царе́й благочести́вых укрепле́ние; ра́дуйся, и́ноков огражде́ние.

Ра́дуйся, ти́хое приста́нище и́щущих спасе́ния; ра́дуйся, ве́чный поко́й и́м уготовля́ющая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Кондак 4

Бу́рю вну́трь име́я помышле́ний сумни́тельных, честна́я вдови́ца, я́же в Нике́и, смяте́ся, зря́ копие́м во́ина иконобо́рца прободе́ну святу́ю и чти́мую ико́ну Богома́тере и а́бие источи́вшу кро́вь и, стра́хом обдержи́ма, да не пору́гана бу́дет свята́я ико́на, с моли́твою слезоточа́щи вве́рже в мо́ре. Уви́дев же ю́ пря́мо верху́ воды́ пу́ть творя́щу и теку́щу к за́паду, возопи́ с весе́лием: Аллилу́ия.

И́кос 4.

Ви́деша и́ноцы Святы́я Горы́ я́вльшийся в мо́ри я́ко пла́мень, я́ко сто́лп о́гнен, его́же ве́рх досяза́ше небеси́, я́ко со́лнце сия́ющее, и в нощи́ притеко́ша к кра́ю мо́ря и, ви́девше святу́ю ико́ну Богома́тере, по мо́рю носи́мую си́лою свы́ше, возопи́ша Благода́тней:

Ра́дуйся, купино́, Законополо́жником предзри́мая; ра́дуйся, сто́лпе о́гненный, наставля́яй су́щия во тме́.

Ра́дуйся, ле́ствице, досяза́ющая до небе́с, е́юже сни́де Бо́г; ра́дуйся, мо́сте, преводя́й су́щих от земли́ на не́бо.

Ра́дуйся, заре́ та́инственнаго дне́; ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце.

Ра́дуйся, Све́т неизрече́нный роди́вшая; ра́дуйся, е́же ка́ко ни еди́наго же научи́вшая.

Ра́дуйся, облече́нная в со́лнце, сия́ющая благода́тию и сла́вою все́й вселе́нней; ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая и ве́рных смы́слы озаря́ющая.

Ра́дуйся, све́тлосте, во тме́ светя́щая; ра́дуйся, я́ко многосве́тлое возсиява́еши просвеще́ние.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Конда́к 5.

Боготе́чную ико́ну Свою́ да́ти хотя́ И́верстей оби́тели, рекла́ еси́, Богома́ти, преподо́бному Гаврии́лу: «Иди́ с ли́ком и́ноков к бре́гу мо́ря, сни́ди в пучи́ну и приими́ ико́ну Мою́». О́н же, ве́рою и любо́вию окриля́емь, по воде́, а́ки по су́ху ходя́, прия́т ю́ во объя́тия своя́ и, дости́гши сокро́вища, ины́м недостижи́маго, в достоя́ние и́ноков ро́да своего́ и́верскаго, веселя́ся поя́ше: Аллилу́ия.

И́кос 5.

Ви́деша и́ноцы и́верстии мно́гажды ико́ну Богома́тере из хра́ма в верху́ вра́т монасты́рских на сте́ну гра́да незри́мою си́лою изнесе́нную, ужаса́хуся и стоя́ху, зову́ще к не́й такова́я:

Ра́дуйся, святу́ю ико́ну да́ти на́м изво́лившая; ра́дуйся, покро́в ю́ бы́ти на́м обеща́вшая.

Ра́дуйся, любо́вь Твою́ к оби́тели на́шей показа́вшая; ра́дуйся, благо́е о не́й промышле́ние яви́вшая.

Ра́дуйся, по́мощь на́ша в чужде́й стране́; ра́дуйся, в стра́нствии на́шем утеше́ние.

Ра́дуйся, Бо́жие к на́м благоволе́ние; ра́дуйся, на́ше к Бо́гу дерзнове́ние.

Ра́дуйся, сле́з на́ших избавле́ние; ра́дуйся, си́рых на́с защи́тнице.

Ра́дуйся, огражде́ние на́ше; ра́дуйся, еди́на ра́досте на́ша.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Конда́к 6.

Пропове́дника творя́ Гаврии́ла во́ли Своея́, рекла́ еси́ к нему́, Влады́чице: «Не приидо́х храни́ма бы́ти от ва́с, но да бу́ду А́з храни́тельница ва́ша не то́кмо в настоя́щем, но и в бу́дущем ве́це. Се́ даю́ ва́м зна́мение: до́ндеже зрите́ в монастыре́ ико́ну Мою́, не оскуде́ет ва́м благода́ть Сы́на Моего́ и ми́лость», да вопию́т Ему́ вси́: Аллилу́ия.

И́кос 6.

Возсия́ ра́дость ве́лия слы́шавшим Твоя́, Богома́ти, обетова́ния, и Тебе́, небе́сней Врата́рнице, хра́м на врате́х оби́тели с весе́лием и́ноцы воздвиго́ша и возопи́ша та́ко:

Ра́дуйся, храни́тельнице на́ша в настоя́щем ве́це; ра́дуйся, предста́тельнице на́ша в бу́дущем.

Ра́дуйся, стра́ху Бо́жию на́с науча́ющая; ра́дуйся, на пу́ть доброде́тели наставля́ющая.

Ра́дуйся, дерзнове́ние на́ше и наде́ждо; ра́дуйся, упова́ние на́ше и покро́в.

Ра́дуйся, благоутро́бие Сы́на Своего́ к на́м преклони́вшая; ра́дуйся, благода́ть Его́ неоску́дно пребыва́ти с на́ми возвеща́ющая.

Ра́дуйся святу́ю ико́ну зало́гом ми́лости да́вшая; ра́дуйся, да́р чудоде́йствия е́й дарова́вшая.

Ра́дуйся, прило́г вся́каго зла́ от оби́тели отража́ющая; ра́дуйся, всему́ благо́му вхо́д отверза́ющая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Кондак 7

Хотя́щу иногда́ злочести́вому Ами́ре оби́тель И́верскую разори́ти и ста́до и́ноков, та́мо собра́нное, разсе́яти, ско́ро позна́ кре́пкое оби́тели заступле́ние от Богома́тере, уви́дев корабли́ своя́ в пучи́не мо́ря погря́зшия и ра́тники изги́бшия. И прише́д со смире́нием, сребро́ и зла́то в оби́тель дая́ше, моли́твы прося́. И́ноцы же, ви́девше сия́, возопи́ша к Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7.

Но́выя и безчи́сленныя чудеса́ показа́ Богома́терь, в оби́тели оскуде́ние вина́, муки́ и еле́я восполня́ющи, бесны́я исцеля́я, хромы́м да́руя хожде́ние, слепы́м прозре́ние и вся́к неду́г врачу́я, да, ви́дяще чудеса́ сия́, воспева́ют Тебе́:

Ра́дуйся, Взбра́нная Воево́до, враги́ побежда́ющая; ра́дуйся, ско́рая на по́мощь призыва́ющим Тя́.

Ра́дуйся, не презира́ющая моле́ния на́шего; ра́дуйся, обеща́ния Своего́ не отступа́ющая.

Ра́дуйся, ско́рбь оби́тели в ра́дость претворя́ющая; ра́дуйся, оскуде́ние оби́тели восполня́ющая.

Ра́дуйся, слепы́х прозре́ние; ра́дуйся, хромы́х хожде́ние.

Ра́дуйся, все́х немощны́х цели́тельнице; ра́дуйся, все́х ско́рбных уте́шительнице.

Ра́дуйся, я́ко не престае́ши промышля́ющи и спаса́ющи на́с; ра́дуйся, я́ко от толи́ких бе́д избавля́еши на́с.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Конда́к 8.

Стра́нно покрыва́емую от ико́ны Богома́тере оби́тель И́верскую слы́шав патриа́рх Ни́кон, вожделе́ и Росси́йстей стране́ благода́ти Ея́ стяжа́ти прича́стие, сего́ ра́ди, созда́в оби́тель в че́сть сла́внаго о́браза, со тща́нием испроси́ изображе́ние чудотво́рнаго о́браза Богома́тере, да, покро́вом Ея́ защища́еми, вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 8.

Вся́ су́щи в вы́шних, но и ни́жних не отступа́я, благоизво́лила еси́, Богома́ти, я́коже дре́вле Анто́нию дарова́ся благослове́ние горы́ Афо́нския на утвержде́ние оби́тели Пече́рския, дарова́ти и но́вой оби́тели в стране́ Росси́йстей Свою́ благода́ть, е́юже благослови́ла еси́ Афо́н, в подо́бии честна́го о́браза Твоего́. Те́мже взыва́ем Ти́:

Ра́дуйся, страны́ Росси́йския покро́ве, ши́рший о́блака; ра́дуйся, правосла́вныя ве́ры в не́й огражде́ние и утвержде́ние.

Ра́дуйся, Правосла́вныя Це́ркве непоколеби́мый сто́лпе; ра́дуйся, ересе́й и раско́лов обличе́ние.

Ра́дуйся, све́тлыми луча́ми чудотво́рных ико́н всю́ страну́ озаря́ющая; ра́дуйся, да́ры исцеле́ний и ми́лостей от ни́х источа́ющая.

Ра́дуйся, ски́птры царе́й на́ших утвержде́ние; ра́дуйся, враго́в устраше́ние.

Ра́дуйся, святи́телей весе́лие; ра́дуйся, иере́ев похвало́.

Ра́дуйся, и́ноков наста́внице; ра́дуйся, всего́ ро́да на́шего спасе́ние.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Кондак 9

Вся́ко тща́ние иму́ще о написа́нии честна́го о́браза ми́лостивыя Врата́рницы, со́нм по́стников и́верских моле́бная пе́ния соверша́ет, водо́ю от чу́дныя ико́ны омыва́ет дску́, на не́йже и́мать изобрази́тися честны́й о́браз, и преподо́бнаго Иамвли́ха освяща́ет, и́же подвиза́вся в посте́, моли́тве и бде́нии со все́ю бра́тиею, списа́ ва́пы, свято́ю водо́ю и моща́ми освяще́нными, честно́е изображе́ние Богома́тере, вы́ну моля́ся и вопия́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 9.

Вити́я многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя, ви́дим о Тебе́, Богоро́дице, недоуме́ют бо, ка́ко по досто́инству похвали́ти вся́ чудеса́ Твоя́, явле́нная ро́ду на́шему от святы́я Твоея́ ико́ны: еще́ бо на пути́ в Росси́йскую страну́ чудоде́йствоваше, благочести́вому Ману́илу повелева́я вы́куп да́ти неве́рным, возбраня́ющим ше́ствие святы́я ико́ны в страну́ Ру́сскую, и сугу́бо ему́ по́слежде отда́вши. Мы́ же, дивя́щеся, ве́рно вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, исто́чниче чуде́с неисчерпа́емый; ра́дуйся, вся́кия ми́лости пода́тельнице.

Ра́дуйся, всегда́ те́плая о на́с хода́таице к Бо́гу; ра́дуйся, промышле́ния Его́ о на́с сокро́вище.

Ра́дуйся, су́щим в беда́х прибе́жище; ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние.

Ра́дуйся, больны́х исцеле́ние; ра́дуйся, немощны́х укрепле́ние.

Ра́дуйся, вдо́в заступле́ние; ра́дуйся, сиро́тствующих милосе́рдая Ма́ти.

Ра́дуйся, заблужда́ющих на пу́ть и́стины обраще́ние; ра́дуйся, гре́шников к покая́нию воззва́ние.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ мно́гия лю́ди от бе́д и скорбе́й, источа́еши, Богома́ти, неоску́дный исто́чник ми́лости от Своея́ ико́ны ро́ду на́шему: се́ бо и в ца́рствующем гра́де Москве́, блага́я Врата́рница, явля́ешися все́м покланя́ющимся Тебе́, ско́рое вспоможе́ние подава́я, и в но́вой оби́тели И́верстей благода́ти струи́ от ико́ны Твоея́ испуща́еши, и во ины́х граде́х, оби́телех и ве́сех чту́щим Тя́ поле́зное проше́ние исполня́я. Те́мже, прославля́я Бо́га, да́вшаго на́м благода́ть такову́ю, вопие́м Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 10.

Стена́ еси́ и́ноческому чи́ну, Богоро́дице, и все́м, к Тебе́ прибега́ющим, и́бо небесе́ и земли́ Творе́ц, все́лься в де́вственной утро́бе Твое́й, научи́ все́х чистоты́ и целому́дрия ревни́телей возглаша́ти Тебе́:

Ра́дуйся, де́вства сосу́де избра́нный; ра́дуйся, чисте́йший о́бразе целому́дрия.

Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения; ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная.

Ра́дуйся, Се́ятеля чистоты́ ро́ждшая; ра́дуйся, ве́рных Го́сподеви сочета́вшая.

Ра́дуйся, в бу́ри искуше́ний ско́рая помо́щнице; ра́дуйся, прило́ги врага́ отража́ющая.

Ра́дуйся, мглу́ душевре́дных страсте́й отгоня́ющая; ра́дуйся, по́мыслы очища́ющая.

Ра́дуйся, земны́я сла́сти презира́ти науча́ющая; ра́дуйся, к го́рнему умы́ и сердца́ направля́ющая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Конда́к 11.

Пе́ние вся́кое побежда́ется, спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству мно́гих щедро́т Твои́х: равночи́сленныя бо песка́ пе́сни а́ще прино́сим Ти́, Влады́чице на́ша Богоро́дице, ничто́же соверша́ем досто́йно, я́же подава́еши на́м, о Тебе́ вопию́щим: Аллилу́ия.

И́кос 11.

Светоприе́мную свещу́, су́щим во тме́ бе́д я́вльшуюся, зри́м святу́ю ико́ну Богома́тере: невеще́ственный бо о́гнь благода́ти прие́млющи, луча́ми чуде́с все́х озаря́ет, науча́я си́це взыва́ти Благослове́нней:

Ра́дуйся, во вся́ких ну́ждах ско́рое вспоможе́ние; ра́дуйся, в печа́лех бы́строе услы́шание.

Ра́дуйся, от огня́, меча́ и наше́ствия иноплеме́нных на́с избавля́ющая; ра́дуйся, от гла́да и напра́сныя сме́рти на́с свобожда́ющая.

Ра́дуйся, от я́звы и всегуби́тельства сме́ртнаго на́с соблюда́ющая; ра́дуйся, бе́дствующим в пути́, на су́ше и на вода́х внеза́пное вспоможе́ние.

Ра́дуйся, я́зв душе́вных и теле́сных врачева́ние; ра́дуйся, оста́вленных врача́ми в Свои́ ру́ки прие́млющая.

Ра́дуйся, милосе́рдая уте́шительнице все́х скорбя́щих и обремене́нных; ра́дуйся, не отверга́ющая все́х презре́нных и отве́рженных.

Ра́дуйся, са́мых отча́янных из ро́ва поги́бели исхища́ющая; ра́дуйся, и мене́, обнаже́ннаго до́брых де́л, не оставля́ющая Свои́м покро́вом и заступле́нием.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Конда́к 12.

Благода́ть да́ти восхоте́в долго́в дре́вних, все́х долго́в Реши́тель челове́ком, прии́де Собо́ю ко отше́дшим Того́ благода́ти и, раздра́в рукописа́ние, дарова́ на́м кре́пкое Богоблагода́тныя хода́тайство, да вопие́м вси́ моли́твами Ея́: Аллилу́ия.

И́кос 12.

Пою́ще Твоя́ чудеса́, явля́емая на́м в жи́зни се́й, хва́лим Тя́, Богоро́дице, я́ко неисчерпа́емый исто́чник ми́лости. Но, припа́дая к Тебе́ пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, мо́лим Тя́ смире́нно, бу́ди на́м покро́в и защище́ние и в де́нь кончи́ны на́шея, и егда́ и́мамы предста́ти на су́д стра́шному престо́лу Сы́на Твоего́, да вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, во сла́ве приседя́щая престо́лу Сы́на Твоего́ и та́мо на́с воспомина́ющая; ра́дуйся, с Сы́ном Твои́м и Бо́гом ве́чно ца́рствующая и о на́с хода́тайствующая.

Ра́дуйся, упова́ющим на Тя́ коне́ц живота́ непосты́ден даю́щая; ра́дуйся, безболе́зненную и ми́рную кончи́ну устроя́ющая.

Ра́дуйся, мыта́рств го́рьких избавле́ние; ра́дуйся, от вла́сти кня́зя возду́шнаго свобожде́ние.

Ра́дуйся, грехо́в на́ших непоминове́ние; ра́дуйся, по Го́споде упова́ние на́м блаже́нныя жи́зни.

Ра́дуйся, упова́ющим на Тя́, одесну́ю Сы́на Твоего́ стоя́ние устроя́ющая; ра́дуйся, блаже́ннаго гла́са о́наго, небе́снаго Ца́рствия насле́дие обеща́ющаго, слы́шати сподобля́ющая.

Ра́дуйся, блага́я Ма́ти, все́х чту́щих Тя́ жи́ти с Собо́ю вселя́ющая; ра́дуйся, кре́пкая наде́ждо ве́чнаго спасе́ния все́м христиа́ном.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Конда́к 13.

О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Госпоже́ Де́во Богоро́дице! При́зри на на́с, принося́щих смире́нно со слеза́ми ма́лыя сия́ моли́твы пред пречи́стым Твои́м о́бразом и все́ упова́ние и наде́жду возложи́вших на Тя́, и изба́ви на́с все́х бе́д и напа́стей в животе́ се́м и бу́дущия изми́ му́ки, да спаса́емии Тобо́ю, вопие́м вы́ну: Аллилу́ия.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва ко Пресвяте́й Богоро́дице.

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию души́ на́шея, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на на́с, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се́ бо, грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́я на Тво́й о́браз, я́ко живе́й Ти́ су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти все́х скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ на́м, немощны́м, утоли́ ско́рбь на́шу, наста́ви на пу́ть пра́вый на́с, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй на́м про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся на́м милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя́, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Иверская