Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Гребневская»

Гребневская
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Взбранней Воеводе и Деве Богородице, от всех родов на спасение наше избранней и, яко Матери Христа, Бога нашего, достодолжно ублажаемей, похвальное пение, вернии, принесем и пред иконою Ея с надеждою и любовию молитву вознесем: избави нас, Владычице, от враг видимых и невидимых, да спасеннии Тобою воззовем вси радостно:

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Икос 1

Ангелов множества и вся небесная воинства славят Тя, Царицу Небесе и земли. Прослави Тя, Пречистая, и великий князь Димитрий с вои русскими, егда, яко победитель над нечестивыми агаряны, путь свой к Первопрестольному граду совершая, в дар чудотворную икону Твою от людий града Гребени прият. Темже, держа ю на объятиих своих, со дерзновением возопи Преблагословенней:

Радуйся, сретением иконы Твоея верныя ратоборцы возвеселившая;

Радуйся, ею благословение Первопрестольному граду даровавшая.

Радуйся, шествием Твоим землю Русскую освятившая;

Радуйся, к вере христианстей многия люди обратившая.

Радуйся, агарянскаго зловерия Обличение;

Радуйся, веры Православныя Утверждение.

Радуйся, с верою прибегающим прошения исполняющая;

Радуйся, людем православным присно чудодеющая.

Радуйся, скорая человеком Помощнице;

Радуйся, премудрая верным Наставнице.

Радуйся, Великих Московских князей Покровительнице;

Радуйся, рода христианскаго усердная Заступнице.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 2

Видяще христолюбивии людие, в страданиих и скорбех сущии, чудеса от иконы Твоея, Владычице, бываемая, от многих мест к Тебе стекахуся и молитвы возсылаху. Темже, получивше с верою просимая, благодарне из глубины сердец взываху Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумеша людие промышление Божие о себе, егда, всечестная икона Твоя, Богомати, яко солнце пресветлое, в стольный град Москву святым великим князем Димитрием принесеся. Сего ради, светло празднующе честнаго образа Твоего сретение, с любовию к Тебе взываху:

Радуйся, яко икона Твоя во спасение нам даровася;

Радуйся, яко тою соборная церковь Успения украсися.

Радуйся, землю Русскую в удел Себе избравшая;

Радуйся, многими чудесы люди града Гребени удивившая.

Радуйся, заблудших грешников скорое Вразумление;

Радуйся, сердец наших Умиление.

Радуйся, Покрове чистоты и девства;

Радуйся, Ограждение благаго супружества.

Радуйся, прибегающих к Тебе милосердая Споручнице;

Радуйся, оставленных врачами безмездная Целительнице.

Радуйся, Божественною славою Украшенная;

Радуйся, дивными чудесами Прославленная.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 3

Силою, данною Ти свыше, многая чудеса сотворила еси, Владычице, в земли нашей и не возможно есть исчислити славныя победы над супостаты. Князие бо русстии, имеюще икону Твою, безстрашно отражаху вражия полчища, вопиюще Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще Тя неусыпающую Молитвенницу и усердную Заступницу, всякое уныние и страх отчаяния побеждаем. Ты бо, стяжавши велие дерзновение к Сыну Твоему и Богу нашему, любовию покрываеши землю русскую и всем твориши спастися. Сего ради, аще и нерадиви суще о своем спасении, обаче дерзаем со умилением глаголати Тебе таковая:

Радуйся, в бедах и скорбех скорая Помощнице;

Радуйся, теплая о нас пред Богом Молитвеннице.

Радуйся, православных воинов на поли брани укрепляющая;

Радуйся, елеем благодати Твоея раны их врачующая.

Радуйся, верная чада на подвиги благословляющая;

Радуйся, неверныя под ноги их покоряющая.

Радуйся, грешником грозное Обличение;

Радуйся, кающимся человеколюбное Снисхождение.

Радуйся, духовная очи, еже видети грехи, нам открывающая;

Радуйся, благодатную помощь ко исправлению подающая.

Радуйся, страстей пагубных Исцеление;

Радуйся душ наших Спасение.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 4

Бурею недоумений обдержими быша людие, видяще церковь Успения Твоего, Владычице, огнем объяту. Егда же узреша икону Твою на воздусе верху пламене стоящу и не сгорающу, прославиша Бога дивнаго в чудесех Своих и Тя, Пресвятая Дево, Огнь Божества во чреве Твоем вместившую, в радости поюще: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаще чудо от иконы Твоея, Всемилостивая Богородице, бываемое, како во огни, яко Неопалимая Купина, явися несгараема, удивляемся и, разумеюще знамение милости Твоея, воспеваем сице:

Радуйся, икону Твою чудесне во огни сохраньшая;

Радуйся, сим знамением любовь Твою к нам явльшая.

Радуйся, огнезрачная Палато на херувимех Седящаго;

Радуйся, одушевленный Престоле горними и дольними Владычествующаго.

Радуйся, вочеловечению Единаго от Троицы непорочно послужившая;

Радуйся, Творца Неба и земли без семени воплотившая.

Радуйся, Огнь Божества во чреве Твоем вместившая;

Радуйся, Христа, Божию Силу и Божию Премудрость, нам породившая.

Радуйся, пламень огня геенскаго росою молитв Твоих угашающая;

Радуйся, хладная сердца наша огнем любве Божия воспламеняющая.

Радуйся, от всяких бед и скорбей нас сохраняющая;

Радуйся, жилища наша от огненнаго запаления соблюдающая.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 5

Боголюбивая Хранительница явилася еси, Владычице, егда злии татие, пришедше в церковь, тщахуся ризу иконы Твоея восхитити. Ты же, Пречистая, наказующи, наказала еси святотатцы сия, иныя попаливши огнем от лика иконы Твоея исшедшим, иныя же вразумила еси воспети Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Вемы, воистину вемы, Владычице, яко не оставиши ны, беззащитныя, и воспретиши врагом видимым и невидимым, тщащимся погубити души наша и Царствия Небеснаго лишити. Темже, яко обличила еси святотатцы злыя, соблюди и нас от злых татей князя воздушнаго, да благодарственно Ти вопием:

Радуйся, рода христианскаго теплая Заступнице;

Радуйся, во обители райския благая Путеводительнице.

Радуйся, праведный гнев Божий на милость претворяющая;

Радуйся, отчаянных и отверженных непрестанно милующая.

Радуйся, помраченных смыслом благодатное Просвещение;

Радуйся, творящих злыя похоти грозное Вразумление.

Радуйся, лукавыя правители строго обличающая;

Радуйся, обиженныя ими любовию ограждающая.

Радуйся, умерщвленныя грехми благодатию Твоею оживляющая;

Радуйся, надеждою благ вечных их увеселяющая.

Радуйся, злыя распри умиряющая;

Радуйся, и в малых скорбех нам помогающая.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 6

Проповедуют гради и веси земли нашея чудеса Твоя, Богородительнице, ихже Ты явила еси в защищении людей православных. Темже и икона Твоя прославися многими чудесы и явися русским великим князем, яко щит и ограждение и на враги одоление, иже победы улучавше, вопияху Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия отечеству нашему от иконы Твоея, Владычице, дивная победа, егда православнии воини изнесоша ю противу изменников и иноверных, хотящих град Москву разорити и веру Православную погубити. Ты же, одоление на враги даровавши, тьму неверия отгнала еси, всех же научила еси с любовию взывати:

Радуйся, Землю Русскую возлюбившая;

Радуйся, отечество наше в удел Себе избравшая.

Радуйся, врагов наших грозное Устрашение;

Радуйся, веры Православныя всемощное Защищение.

Радуйся, Покровом Твоим нас покрывающая;

Радуйся, заблуждших к познанию Истины приводящая.

Радуйся, в день скорби плач верных в радость обратившая;

Радуйся, знамением милости Твоея их сердца возвеселившая.

Радуйся, щедроты Твоя верным людем изливающая;

Радуйся, иконою Твоею им помогающая.

Радуйся, несумненная наша Надеждо;

Радуйся, тихое и доброе Пристанище.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 7

Хотящи обновити чудотворную икону Твою, Богомати, от мног лет в ветхость пришедшу, сестра царева со усердием украси ю и, совершивши молебное пение, возврати в новосозданную церковь, прославляющи Тя, Пречистая, Богу же взывающи: Аллилуиа.

Икос 7

Дивна дела Твоя, Владычице, и кто возможет достойно воспети я, издревле бо, яко залог милости, икону Твою отечеству нашему даровала еси скорбящим на утешение, болящим во здравие и всем христианом во спасение. Сего ради, благодарни суще, на образ Твой с любовию взирающе, со умилением зовем:

Радуйся, путь ко спасению нам указующая;

Радуйся, души верных к тихому пристанищу приводящая.

Радуйся, плач матерей о чадех своих утишающая;

Радуйся, юных от растления мира сего спасающая.

Радуйся, подвизающихся к Царствию Небесному Путеводительнице;

Радуйся, душепагубных ересей и расколов Искоренительнице.

Радуйся, мрак греховный душ наших просвещающая;

Радуйся, ум наш в горняя вперяющая.

Радуйся, пристрастие к тленному богатству от нас отражающая;

Радуйся, сокровище нетленное на Небеси искати всех научающая.

Радуйся, молящихся Тебе и Сыну Твоему Покров и Заступление;

Радуйся, люте страждущим скорое Вспоможение.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 8

Странное чудо явила еси, Богородице, некоей жене, яже глуха и нема сущи, мимоходяше и моляшеся пред иконою Твоею. Ты же, Милосердая Мати, не презревши моления ея, даровала еси слух, безгласная же уста подвигла еси благодарно воспети Богу: Аллилуия.

Икос 8

Все житие наше на земли болезнено и всякия скорби исполнено есть. Но ведуще Тя, Пречистая, скорую Помощницу и благую Заступницу рода христианскаго, с верою несумненною к Тебе прибегаем и пред иконою Твоею чудотворною слезы проливаем, во умилении зовуще сице:

Радуйся, иереев честных Благословение;

Радуйся, иноком в подвизех Поможение.

Радуйся, безматерних сирот любезное Воспитание;

Радуйся, отроков благодатное Просвещение.

Радуйся, супругом в любви Единомыслие;

Радуйся, старцем надежное Подкрепление.

Радуйся, алчущих и жаждущих Питательнице;

Радуйся, о всех нас присная Молитвеннице.

Радуйся, благодатное Утешение всех скорбящих;

Радуйся, несокрушимое защищение на Тя уповающих.

Радуйся, в час смертный нам помогающая;

Радуйся, смиренным Царствие Небесное уготовляющая.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 9

Все естество ангельское дивится Твоему неизреченному милосердию, Всемилостивая Владычице, зане теплым Твоим предстательством пред Сыном Твоим род человеческий заступаеши, весь мир от бед избавляеши и от вечныя смерти спасаеши всех, с верою к Тебе притекающих, Богу же вопиющих: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии боговещаннии многая пения составиша в честь Твою, Богородице, в нихже по достоянию прославиша Тя и воспеша чудеса от икон Твоих явленная. Такожде и мы, любовию объяти суще, дерзаем благодарственно принести Тебе похвалы сия:

Радуйся, Владычице, милостивая о нас пред Богом Заступнице;

Радуйся, христианом Помощнице и милосердая о грешных Предстательнице.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая;

Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Радуйся, благодатная Богородице Дево, погибших Взыскание и всех скорбящих Радосте;

Радуйся, Мати Дево всепетая, христиан Похвало.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая;

Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Радуйся, Благодатная, Купино неопалимая, огненнаго запаления нас избавляющая;

Радуйся, Владычице, неупиваемая Чаше, духовную нашу жажду утоляющая.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая;

Радуйся, Обрадованная, во успении Твоем нас не оставляющая.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 10

Спасти хотя род человеческий, Человеколюбец Господь дарова нам Матерь Свою в покров и защищение. Темже, благодарни суще, на Тя надеемся, Владычице, и умиленно просим: буди нам всеблагая Помощница, да в радости воспоим Богу благодарственную песнь: Аллилуиа.

Икос 10

Стена необоримая от лет древних явилася еси, Пречистая Владычице, в стране нашей, изливающи чудеса и осеняющи благодатною помощию христолюбивыя воины. Сия ведуще, благовернии князие и вси людие со благоговением вопияху Ти сице:

Радуйся, присно о нас, грешных, промышляющая;

Радуйся, в годы лютых испытаний нас не оставляющая.

Радуйся, в правой вере Укрепление;

Радуйся, надеждою спасения Ободрение.

Радуйся, Единому Богу работати научающая;

Радуйся, заповеди Божия исполняти помогающая.

Радуйся, ищущим спасения путь указующая;

Радуйся, и благодать им ниспосылающая.

Радуйся, горестная воздыхания наша утишающая;

Радуйся, слезы с ланит отирающая.

Радуйся, николиже нас, грешных, забывающая;

Радуйся, непрестанно за нас Христу молящаяся.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 11

Пение умиленное и благодарственное приносим Ти, Пречистая Владычице, яко во дни гонения безбожнаго землю нашу сохранила еси. Умоли, Милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, еже Церкви российстей в мире и благоденствии пребывати и оградити ю от неверия, раскола и ересей, да вси едиными усты и единым сердцем сподобимся воспевати Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарная Твоя икона, Всепетая Богородице, юже древле благоверный князь Димитрий на объятиях своих ношаше, и до днесь благоговейно почитается в пределех земли Московския. Вернии бо людие, возжелевше благодати тоя имети причастие, храмы во славу Твою созидают и пред образом Твоим взывают сице:

Радуйся, всех притекающих к Тебе скорая Услышательнице;

Радуйся, изнемогающих от уныния и печали благая Утешительнице.

Радуйся, воздыханий наших не отвергающая;

Радуйся, смятенным душам мир и покой подающая.

Радуйся, на князи и сыны человеческия надеятися нам возбраняющая;

Радуйся, козни диавольския побеждати нам помогающая.

Радуйся, яко Московскую землю возлюбила еси;

Радуйся, яко храмы Гребневския в ней устроити благоволила еси.

Радуйся, Богородских пределов дивное украшение;

Радуйся, града Одинцова незримое охранение.

Радуйся, весь на реце Клязьме иконою Твоею благословившая;

Радуйся, всех нас Твоим Покровом не оставляющая.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 12

Благодати Твоея не лиши нас, Владычице, погрязших в пучине беззаконий и люте страждущих. Обаче всю надежду на Тя возлагаем и, на образ Твой со умилением взираем, от негоже вси скорбящии и обременении грехми многими спасение и цельбы приемлют и радостно о Тебе воспевают Всеблагому Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя чудеса, взираем на образ Твой, Богомати. Ты бо, десницею Младенца Христа объемлющи, молишися о нас, Он же, мольбы Твоя приемля, милостивно благословляет Тя в знамение Своего благоволения. О сем убо удивляющеся, с любовию вопием Ти сице:

Радуйся, Творца всяческих на руку Твоею держащая;

Радуйся, о нас к Нему присно ходатайстующая.

Радуйся, Царице, Царем царствующих избранная;

Радуйся, Владычице, Господем господствующих прославленная.

Радуйся, светом радости души ободряющая;

Радуйся, греховную мглу нашу разгоняющая.

Радуйся, лукавых духов Низложение;

Радуйся, всех христиан Упование.

Радуйся, Светильниче златый, небо и землю освящающий;

Радуйся, Жезле правый, путь к Богу указующий.

Радуйся, неугасимая Лампадо, в нощи жития нам светящая;

Радуйся, световидная Лествице, к престолу Господню приводящая.

Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах наших.

Кондак 13

О, Всепетая Мати, Пречистая Дево, Всемилостивая Госпоже Богородице, приими от нас, недостойных раб Твоих, малое сие моление, в простоте сердца Тебе приносимое, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, не остави нас матерним Твоим предстательством и Царствия Небеснаго сподоби, о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Сей кондак глаголется трижды. Таже икос 1 и кондак 1.

Молитва

О, Царице Всеблагая и теплая Заступнице! К Тебе, единей нашей Надежди и Упованию, преклоньше колена, прилежно молимся: услыши прошения наша, из глубины сердца Тебе приносимая и буди нам, блуждающим по распутиям скорбныя жизни, верная ко спасению Путеводительница.

О, державная Заступнице! Ты древле князем русским была еси во бранех Вспоможение и на враги Одоление, многажды землю нашу от нашествия иноплеменных сохраняющи и люди русския спасающи. Ныне же, пред святым образом Твоим предстояще, усердное благодарение приносим и тепле молимся: заступай и на будущее время землю Русскую, умилосердися о нас, в суете жизнь свою провождающих, и прости недостойных, водвори в душах наших мир и тишину, егда же постигнет искушение, помози прияти е, яко вразумление, паче же принести истинныя плоды покаяния.

О, Пречистая Богородице! Даруй пастырем Церкве ревность и благочестие, правителем мудрость и правосудие, воином мужество и крепость и всем людем, яже ко спасению полезная. В час же кончины нашея отжени от нас духов злобы поднебесных, ищущих погибели нашея, и сподоби, Всемилостивая Владычице, непреткновенно проити воздушная мытарства и достигнути Царства Небеснаго, идеже вси святии вкупе с Тобою прославляют Триединаго Бога Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Гребневская