Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Всецарица»

Всецарица
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Новоявле́нней Твое́й ико́не предстоя́ще ве́рнии уми́льно, воспева́ем Ти, Всецари́це, раби́ Твои́; низпосли́ цельбы́ к Тебе́ притека́ющим, да вси ра́достно зове́м Ти:

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

И́кос 1

А́нгел предста́тель с Небесе́ сшед, рече́ Всецари́це: ра́дуйся! И боговеща́нным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, возопи́ к Ней такова́я:

Ра́дуйся, глави́зно на́шего спасе́ния; ра́дуйся, исполне́ние Зижди́телева смотре́ния.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю Бог воплоти́ся; ра́дуйся, я́ко Неви́димый в Тебе́ изобрази́ся.

Ра́дуйся, Ми́лость ми́ра внутрь прия́вшая; ра́дуйся, одея́ние пло́ти Сло́ву истка́вшая.

Ра́дуйся, уму́ непости́жная го́рняя сла́во; ра́дуйся, сердца́ оживи́вшая небе́сная ма́нно.

Ра́дуйся, звездо́, благода́ти сия́ние; ра́дуйся, исто́чниче, живы́я воды́ излия́ние.

Ра́дуйся, Богоро́дице, в жена́х благослове́нная; ра́дуйся, ро́ждшая Спа́са Де́во нетле́нная.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 2

Безнача́льное Сло́во Отроча́ мла́до Тобо́ю бысть, исцеле́ния подая́ Тя, Де́во, чту́щим и неизрече́нное Его́ Рождество́ воспева́ющим: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум недоразумева́емый разуме́ти Де́ва и́щущи, возопи́ к служа́щему: «Я́ко Отрокови́ца чи́стая, ка́ко бу́ду Вы́шняго Ма́ти – изъясни́ Ми?». К Ней же Гаврии́л рече́ со стра́хом, зовы́й такова́я:

Ра́дуйся, Сове́та Вы́шняго избра́ннице; ра́дуйся, гла́са моля́щихся скоропослу́шнице.

Ра́дуйся, Сокро́вище Христо́ва ми́ра; ра́дуйся, люде́й Твои́х наде́ждо и си́ло.

Ра́дуйся, ра́ковыя я́звы ди́вная губи́тельнице; ра́дуйся, про́чих боле́зней исцели́тельнице.

Ра́дуйся, еди́ное ми́ру заступле́ние; ра́дуйся, ве́рное в ско́рбех избавле́ние.

Ра́дуйся, плач и сле́зы при́сно утоля́ющая; ра́дуйся, спасе́ния вхо́ды всем отверза́ющая.

Ра́дуйся, держа́вный покро́ве Афо́н населя́ющих; ра́дуйся, же́зле мона́хов и миря́н.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 3

Си́ла Вы́шняго осени́вши Тя, Отрокови́це, плоть прия́т неизрече́нно, показа́ Тя село́ сла́дкое хотя́щим жа́ти спасе́ние и пою́щим: Аллилу́ия.

И́кос 3

Просла́вися ди́вно свята́я ико́на Твоя́, «Всецари́ца» имену́емая, егда́ цельбоно́сно яви́ся Твое́, Богома́ти, изображе́ние; вопию́щим же пред ним с ве́рою исцеле́ния подае́ши, да умножа́ются пе́сни сицевы́я:

Ра́дуйся, Ма́ти незаходи́маго Све́та; ра́дуйся, претерпе́вших до конца́ побе́до.

Ра́дуйся, в боле́знех и ско́рбех су́щим врачева́ние; ра́дуйся, сиро́т и вдови́ц неруши́мая стено́.

Ра́дуйся, две́ри ра́йския отверза́ющая; ра́дуйся, тружда́ющихся и обремене́нных заступа́ющая.

Ра́дуйся, о спасе́нии ве́рных хода́таице; ра́дуйся, за род челове́ческий моли́твеннице.

Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, возводя́щая от земли́ к небеси́; ра́дуйся, водо́ жива́я, омыва́ющая сме́ртныя грехи́.

Ра́дуйся, а́гнице, сердца́ незло́бивых храня́щая; ра́дуйся, покро́ве, чад Це́ркве осеня́ющий.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Кондак 4

Живо́т ми́рови да́руя, Влады́ка ми́ра всели́ся во утро́бу Твою́ неискусому́жно, Ма́терь ве́рных Тя показа́в, в ми́ре тех воспева́ти призва́: Аллилу́ия.

И́кос 4

Пресла́вная соде́яшася о Тебе́, Гра́де Бо́жий, исцеле́нием быва́ющим от святы́я ико́ны Твоея́; сего́ ра́ди цельбоно́сныя струи́ врачева́ний прие́млюще, благода́рственно, о Всецари́це, вопие́м:

Ра́дуйся, сна́добие, боль утоля́ющее; ра́дуйся, прохла́до, жар неду́жных остужа́ющая.

Ра́дуйся, прижига́ющая ра́ковыя я́звы а́ки пла́менем; ра́дуйся, подыма́ющая со одра́ оста́вленных врачми́.

Ра́дуйся, лик Свой пречи́стый избра́нным явля́ющая; ра́дуйся, от грехо́вных уз разреша́ющая.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю избавле́ние от сме́рти дарова́ся; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю неизче́тный сонм ве́рных оправда́ся.

Ра́дуйся, высото́, челове́ческими по́мыслы неизсле́дованная; ра́дуйся, глубино́, еди́ным Сло́вом изве́данная.

Ра́дуйся, проро́чествие пре́жде Тебе́ бы́вших патриа́рхов; ра́дуйся, наста́внице Тебе́ моли́вшихся иера́рхов.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 5

Пречи́стый Храм Спа́сов позна́хом Тя, Отрокови́це; к Тебе́ припа́даем, Чи́стая, да нас соде́лаеши хра́мы Божества́, вопию́щих Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́деша чи́ни а́нгельстии на руку́ Твое́ю Созда́вшаго руко́ю челове́ки, и я́ко Влады́чицу разумева́юще Тя еди́ну, а́ще и Рабо́ю Себе́ нарекла́ еси́, потща́шася пе́сньми послужи́ти Ти, Благослове́нней, сицевы́ми:

Ра́дуйся, Бо́гом поста́вленная превы́ше Небе́сных Сил; ра́дуйся, чуде́сными исцеле́ньми исполня́ющая мир.

Ра́дуйся, хвалу́ и сла́ву от небе́с слы́шащая; ра́дуйся, благодаре́ние от земли́ прие́млющая.

Ра́дуйся, я́ко се́мя тли в сердца́х потреби́ла еси́; ра́дуйся, я́ко ко́зней диа́вольских яре́м сокруши́ла еси́.

Ра́дуйся, юдо́ль плаче́вную испо́лнившая ра́достию; ра́дуйся, ско́рби изменя́ющая в небе́сную сла́дость.

Ра́дуйся, благоуха́ние Бо́гу прия́тное; ра́дуйся, ка́ющихся гре́шников весе́лие изря́дное.

Ра́дуйся, броне́ пра́вды от искуше́ний; ра́дуйся, щи́те огражде́ния от вражды́ и нестрое́ний.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 6

Пропове́дницы богоглаго́ливии, Спа́совы ученицы́, предста́ша Ти, Де́во, чу́дно, егда́ от земли́ к небеси́ восходи́ла еси́, да еди́ным се́рдцем и усты́ воспою́т Бо́гови: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ ди́вно благода́ть от ико́ны Твоея́, Всецари́це, егда́ ю́ноша, уче́ньми сатани́нскими омраче́нный, пред не́ю паде́ и недви́жим бысть; па́че ча́яния же от уз мра́чных свобожде́нный, со стра́хом и ра́достию взыва́ше Ти си́це:

Ра́дуйся, исправле́ние нечести́ваго жития́; ра́дуйся, утеше́ние стра́ждущих лю́те.

Ра́дуйся, бесо́вских по́лчищ от Це́ркве отгна́ние; ра́дуйся, мглы грехо́вныя разсе́яние.

Ра́дуйся, ко́зней неви́димых упраздне́ние; ра́дуйся, де́монских чар всемо́щное одоле́ние.

Ра́дуйся, свети́льниче, прельще́нных наставля́яй; ра́дуйся, о́блаче, неви́нных от зла покрыва́яй.

Ра́дуйся, хо́лме, небе́сною ма́нною пита́ющий; ра́дуйся, доли́но, смире́нием Христо́вым насыща́ющая.

Ра́дуйся, ка́меню Небе́снаго Ца́рствия; ра́дуйся, зерца́ло преве́чнаго Све́та.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Кондак 7

Хотя́ да́ти Себе́ в снедь ве́рным, Христе́ Бо́же, благоволи́л еси́ от Де́вы воплоти́тися, да прие́млюще Пречи́стое Те́ло и Кровь Твою́, позна́ют Тя Бо́га соверше́ннаго; те́мже дивя́щеся неизрече́нней прему́дрости сей зове́м: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́вое показа́ та́инство я́влься Зижди́тель, со ученики́ сверши́вый Та́йную Свою́ Ве́черю; мы же, моля́ще Всецари́цу удосто́ити нас Боже́ственныя Святы́ни, воспису́ем Ей сицева́я:

Ра́дуйся, пода́тельнице Небе́снаго Хле́ба; ра́дуйся, роди́тельнице Ве́чнаго Живота́.

Ра́дуйся, ча́ше, Христу́ приобща́ющая; ра́дуйся, ду́шу и те́ло с Бо́гом сочетава́ющая.

Ра́дуйся, лжи́це злата́я, испо́лнь Боже́ственных Та́ин; ра́дуйся, драги́й киво́те, вмести́лище вели́кия Святы́ни.

Ра́дуйся, пе́рсте, на святу́ю Евхари́стию указу́яй; ра́дуйся, трапе́зо, предлага́ющая нам Пи́щу Святу́ю.

Ра́дуйся, досто́йных прича́стников одесну́ю поставля́ющая; ра́дуйся, ревни́телей Боже́ственныя Литурги́и от а́да избавля́ющая.

Ра́дуйся, приводя́щая сме́ртных к Исто́чнику безсме́ртия; ра́дуйся, огражда́ющая чад Свои́х ми́ром и кре́постию.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 8

Стра́нное Рождество́ ви́девше, жите́йское вся́кое отло́жше попече́ние, горе́ име́им сердца́; на сие́ бо Вы́шний яви́ся, во е́же привлещи́ Тому́ вопию́щия: Аллилу́ия.

И́кос 8

Неотсту́пно в не́дрех Оте́ческих пребыва́я, Сло́во неопи́санное на земли́ плоть бысть; Бог Ве́лий сотвори́ вели́чие Де́ве и призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, слы́шащия сицева́я:

Ра́дуйся, невмести́маго Бо́га вмести́вшая; ра́дуйся, надми́рнаго Творца́ ми́ру яви́вшая.

Ра́дуйся, я́ко сокруши́ся сме́рти держа́ва; ра́дуйся, я́ко исцели́ся Ада́мова ра́на.

Ра́дуйся, пла́стырю, стру́пы душе́вныя заживля́яй; ра́дуйся, еле́е, я́звы теле́сныя умаща́яй.

Ра́дуйся, утоле́ние боле́зней ражда́ющих; ра́дуйся, облегче́ние мук умира́ющих.

Ра́дуйся, нане́сшая пораже́ние а́ду; ра́дуйся, притупи́вшая сме́рти жа́ло.

Ра́дуйся, ча́яние всео́бщаго воскресе́ния; ра́дуйся, правосла́вных несумне́нное спасе́ние.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Кондак 9

Вся́кое естество́ а́нгельское и челове́ческое удиви́ся вели́чию непостижи́маго Твоего́ воплоще́ния, Сло́ве; недоумева́юще же о сей ве́лией та́йне благоче́стия, со стра́хом и тре́петом благода́рственно зове́м Ти: Аллилу́ия.

И́кос 9

Многоразли́чными неду́ги одержи́мии, о Всецари́це, от святы́я ико́ны Твоея́ па́че ча́яния исцеле́ния получа́ют, да прие́мше ве́рою благода́ть, велегла́сно взыва́ют Ти:

Ра́дуйся, здра́вых чад при́сное сохране́ние; ра́дуйся, боля́щих ко здра́вию преложе́ние.

Ра́дуйся, дете́й неду́гующих исцеле́ние; ра́дуйся, ю́ных страда́льцев Ма́ти.

Ра́дуйся, воста́ние на одр боле́зни пове́рженных; ра́дуйся, отра́до стра́хом сме́ртным одержи́мых.

Ра́дуйся, вне́млющая челове́ков рыда́ниям; ра́дуйся, призрева́ющая на на́ша стена́ния.

Ра́дуйся, бо́лей земны́х небе́сною ра́достию растворе́ние; ра́дуйся, лю́те обурева́емых пачеесте́ственное терпе́ние.

Ра́дуйся, я́ко уготовля́еши пла́чущим ра́дость; ра́дуйся, я́ко снабдева́еши кро́тких крило́ма моли́твы.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ Зижди́тель истле́вшее грехо́м челове́ческое естество́, сни́де на Тя, я́ко дождь на руно́, и купину́ Тя соде́лав неопали́мую, Бог сый бысть челове́к, да воспева́ем Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ де́вам, Отрокови́це чи́стая, и всем о чистоте́ радя́щим: в Тя бо всели́ся Бог, очища́яй разу́мная созда́ния Своя́, да избы́вше вся́кия скве́рны, предлага́ем Ти сицева́я:

Ра́дуйся, молча́ния взыску́ющих собесе́днице; ра́дуйся, ве́нче храня́щих де́вство.

Ра́дуйся, нача́ло и коне́ц духо́внаго соверше́ния; ра́дуйся, храни́лище Боже́ственнаго Открове́ния.

Ра́дуйся, Тро́ическаго Сове́та таи́ннице; ра́дуйся, спасе́ния челове́ков вино́внице.

Ра́дуйся, верши́но, го́рдым умо́м непристу́пная; ра́дуйся, убе́жище, смире́нным сердца́м досту́пное.

Ра́дуйся, чи́стая, небесе́ чисте́йшая; ра́дуйся, Херуви́мов и Серафи́мов честне́йшая.

Ра́дуйся, обра́дованная, я́ко прия́ла еси́ от Арха́нгела ра́дование; ра́дуйся, уте́шенная, я́ко ру́це Твои́ осяза́сте воскре́сшаго Христа́.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 11

Пе́ние тща́щеся разу́мное Спа́су приноси́ти, всегда́ неключи́ми, Влады́чице, остае́мся раби́ Твои́; кто бо мо́жет досто́йно воспе́ти Бо́га, Его́же и́мя я́ко ми́ро излия́нное? Сего́ ра́ди вопие́м Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 11

Свет ве́лий возсия́в во тьме седя́щим, посети́ нас Восто́к свы́ше, Сын и Бог Твой, о Де́во; Тя соде́лав свеще́ю на све́щнице, светоно́сным ча́дом церко́вным наказу́ет приноси́ти Ти сицева́я:

Ра́дуйся, заре́ У́мнаго Со́лнца; ра́дуйся, вмести́лище Боже́ственнаго Огня́.

Ра́дуйся, све́те, я́ко oдея́ние святы́х сотка́ла еси́; ра́дуйся, свеще́, я́ко тьму бесо́вскую отгна́ла еси́.

Ра́дуйся, ко́сных умо́в Просвеще́ние; ра́дуйся, гре́шных серде́ц Озаре́ние.

Ра́дуйся, десни́це, из мо́ря су́етствий изводя́щая; ра́дуйся, луче́, путеводя́щая к Ца́рствию спаса́ющихся.

Ра́дуйся, мо́лние, нераска́янных поража́ющая; ра́дуйся, гро́ме, губи́телей устраша́ющий.

Ра́дуйся, омраче́нныя со́вести просветле́ние; ра́дуйся, Бо́жия Суда́ умилостивле́ние.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 12

Благода́ть да́ти восхоте́в, Зако́на Ве́тхаго Пода́тель Заве́т Но́вый нам дарова́; мы же, благода́ть прии́мше, не де́лы зако́на, но еди́ною ве́рою спасе́ние улучи́вше, воспису́ем вси: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще Твое́ рождество́, Богома́ти, я́коже дре́вле Изра́иль в кимва́лех сено́вную ски́нию воспева́ше, та́ко мы ны́не Тя, Ски́нию и́стинну, доброде́тельми прославля́ем, да слы́шиши от всех сицева́я:

Ра́дуйся, песне, воспеваемая горе; ра́дуйся, псалме, слышимый низу.

Ра́дуйся, Единому Богу достойно послужившая; ра́дуйся, Божественней Троице смирением угодившая.

Ра́дуйся, веки Носящаго носившая в Себе; ра́дуйся, престоле Содержащаго Вселенную в руце.

Ра́дуйся, тайно неизреченная веков и времен; ра́дуйся, упование твердое народов и племен.

Ра́дуйся, сердечное радование иереев благоговейных; ра́дуйся, быстрое слышание молитв церковных и келейных.

Ра́дуйся, Премудрости доме богозданный; ра́дуйся, Милости сосуде, Богом избранный.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Конда́к 13

О Всецари́це Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во, ны́нешнее на́ше прие́мши песнопе́ние, от вся́кия сме́ртныя боле́зни исцели́ ны и бу́дущаго изба́ви осужде́ния вопию́щих: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю принесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, Терпе́нием и Осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отча́яния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия лю́ди Твоя́, о всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́; да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненнеи исцеле́ния и врачбы́, Ра́досте скорбя́щих, в печа́лех Утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Всецарица