Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Воспитание»

Воспитание
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Взбра́нной Воево́де и усе́рдней Воспита́тельнице ро́да христиа́нскаго, я́ко изба́вльшеся от злы́х, благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких бе́д на́ших ча́д свободи́, да зове́м Ти́:

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

И́кос 1.

А́нгела с Небесе́ посла́ти ча́дом на́шим исхода́тайствуй, Пресвята́я, у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, я́коже и Тебе́ по́слан бы́сть Гаврии́л арха́нгел, и сподо́би ны́ взыва́ти Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, рожде́нием Свои́м роди́телей обра́довавшая; ра́дуйся, со слеза́ми мно́гими у Бо́га испро́шенная.

Ра́дуйся, моли́твы и поста́ све́тлое прозябе́ние; ра́дуйся благочести́выя жи́зни кра́сный пло́де.

Ра́дуйся, от младе́нства свята́го послуша́ния испо́лненная; ра́дуйся благоче́стием от сосца́ ма́тере напое́нная.

Ра́дуйся, любве́ всесве́тлое Жили́ще; ра́дуйся, ми́лостей Госпо́дних Сокро́вище.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Конда́к 2.

Ви́дящи на́ше сле́зное роди́тельское моле́ние, умилосе́рдися, Влады́чице, о ча́дех на́ших, возми́ и́х под Сво́й честны́й и благосве́тлый покро́в, да воззову́т в весе́лии Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум ча́дом на́шим низпосли́, е́же ка́ко до́бре Ти́ послужи́ти, и напо́лни сердца́ и́х прему́дростию небе́сною, подаю́щи еди́ну ю́ возлюби́ти, земно́е же презре́ти, и не возбрани́ усто́м на́шим взыва́ти такова́я:

Ра́дуйся, де́тство Свое́ при хра́ме прове́дшая; ра́дуйся, во Свята́я святы́х возше́дшая.

Ра́дуйся, еди́ному Бо́гу посвяще́нная; ра́дуйся, моли́вшаяся Ему́ де́нь и но́щь.

Ра́дуйся, чистоту́ и целому́дрие измла́да возлюби́вшая; ра́дуйся, смире́ние Свое́ всеусе́рдно охраня́вшая.

Ра́дуйся, моли́твою к Бо́гу при́сно пламене́вшая; ра́дуйся, Похвало́ и Ра́досте роди́телей святы́х.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго да осени́т ча́да на́ша Твоего́ ра́ди неусы́пного предста́тельства за ни́х пред Сы́ном Твои́м, да позна́вше Твое́ Ма́тернее милосе́рдие ко все́м с ве́рою притека́ющим к Тебе́, воззову́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́ще от Бо́га ча́д на́ших, не хо́щем зре́ти и́х в гее́нне о́гненней пребыва́ющих, но напи́санных в кни́зе живо́тней. Сего́ ра́ди, Пречи́стая Де́во, приклони́ся ко гла́су моле́ния на́шего, взыва́ющу Тебе́:

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́га и Сло́ва; ра́дуйся Свята́я святы́х бо́льшая.

Ра́дуйся, Воспита́тельнице Сы́на Бо́жия; ра́дуйся, Корми́лице Го́спода си́л.

Ра́дуйся, я́ко ражда́еши Спаси́теля ми́ра; ра́дуйся, я́ко расти́ши Изба́вителя плене́нным.

Ра́дуйся, я́ко но́сиши Наста́вника заблу́ждшим; ра́дуйся, я́ко Сы́н Тво́й Госпо́дь.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Кондак 4

Бу́рю ви́дяще собла́знов многоразли́чных, умно́жившихся, я́ко пе́сия му́хи и скни́пы, в преде́лех на́ших, к Тебе́, Благода́тная, взыва́ем о ча́дех свои́х, да избе́гнут си́х и вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаще гла́с Тво́й, глаго́лющий Сы́ну Твоему́: Приими́ вся́каго моля́щагося Тебе́ и призыва́юща и́мя Мое́ на по́мощь,– простира́ем ру́це на́ша на моли́тве к Твоему́ милосе́рдию, да во́змеши ча́д на́ших под покро́в Сво́й и испо́лниши проше́ния на́ша такова́я:

Ра́дуйся, от уны́ния зла́го ча́д на́ших избавля́ющая; ра́дуйся, от безу́мнаго весе́лия и́х огражда́ющая.

Ра́дуйся, в несе́нии креста́ и́х укрепля́ющая; ра́дуйся, в по́двизех благоче́стия и́х утвержда́ющая.

Ра́дуйся, под покро́вом Твои́м ми́лостиво и́х сохраня́ющая; ра́дуйся, здра́вие ду́ш и теле́с и́м подава́ющая.

Ра́дуйся, усе́рдная Наста́внице целому́дрия; ра́дуйся, ми́лостивая Взыска́тельнице заблу́ждших.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Конда́к 5.

Боготе́чная Звезда́ у́тренняя, Сы́н Тво́й, Пресвята́я Де́во, да возсия́ет све́том невече́рним в сердца́х ча́д на́ших, во е́же воззва́ти и́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дящи на́ше приле́жное моле́ние, не отврати́ лица́ Твоего́ от ча́д на́ших, а́ще и отвратя́тся от Тебе́, и услы́ши глаго́лы у́ст на́ших, вопию́щих такова́я:

Ра́дуйся, я́ко науча́еши ча́д на́ших име́ти ра́зум на до́брое; ра́дуйся, на пути́ греха́ и́х запина́ющая.

Ра́дуйся, пра́во ше́ствовати и́х наставля́ющая; ра́дуйся, от лука́вства злы́х челове́к и́х огражда́ющая.

Ра́дуйся, в злострада́нии и́х укрепля́ющая; ра́дуйся, благодари́ти Бо́га за вся́ науча́ющая.

Ра́дуйся, блага́я Хода́таице при́сно о ча́дех на́ших к Сы́ну Своему́; ра́дуйся, Спору́чнице и́х пред Творцо́м и Бо́гом.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Конда́к 6.

Пропове́дует ве́сь ми́р христиа́нский Твое́ всегда́шнее заступле́ние о моля́щихся Тебе́. Си́це и ны́не услы́ши многоболе́зненное сие́ роди́тельское моле́ние о ча́дех на́ших, во е́же зва́ти им Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Да возсия́ет луча́ благода́ти в душа́х ча́д на́ших, и, просвеще́нии Тобо́ю, у́зрят пу́ть, веду́щий в живо́т ве́чный, и после́дуют и́м, сохраня́еми под Твои́м всемогу́щим покро́вом. Сего́ ра́ди услы́ши ны́, зову́щия Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, роди́телей на любо́вь бла́гу к ча́дом свои́м подвиза́ющая; ра́дуйся, сердца́ ча́д, во е́же роди́телей свои́х чти́ти, умиля́ющая.

Ра́дуйся, прося́щим подаю́щая ра́зум; ра́дуйся, ве́рных озаря́ющая смы́слы.

Ра́дуйся, все́х скорбя́щих Ра́досте; ра́дуйся, Умягче́ние злы́х серде́ц.

Ра́дуйся, Отра́до и Утеше́ние; ра́дуйся, Прибавле́ние ума́.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Кондак 7

Хотя́ще ча́дом на́шим ве́чнаго спасе́ния, со слеза́ми предстои́м пред честно́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице, да не пре́зриши моле́ния на́шего, зову́ще Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую покажи́ ми́лость на ча́дех на́ших, Влады́чице, и неизсле́димыми судьба́ми Сы́на Твоего́ привлецы́ и́х под Сво́й благода́тный покро́в, да усе́рдно зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Воспита́ние ча́д на́ших, во е́же огражде́нным и́м бы́ти му́ки ве́чныя; ра́дуйся, Воспита́ние ча́д на́ших, во е́же насле́довати и́м блаже́нство непрестаю́щее.

Ра́дуйся, Пробужде́ние со́вести ча́д на́ших на покая́ние; ра́дуйся, пита́ющая и́х плода́ми добротолю́бия.

Ра́дуйся, премилосе́рдая Уте́шительнице все́х скорбя́щих и обремене́нных; ра́дуйся, неусыпа́ющая Наста́внице все́х заблу́ждших и ослепле́нных.

Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго умоле́ние; ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Конда́к 8.

Стра́нствующе в юдо́ли се́й многоско́рбней по мо́рю многомяте́жному страсте́й, ча́да на́ша где́ обря́щут тве́рдое приста́нище, а́ще не в Тебе́, Пречи́стая? Спутеше́ствуй же и́м и наста́ви и́х на пу́ть и́стинный, да зову́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Все́м еси́ Ма́ти ми́лующая, Пречи́стая Де́во, я́коже Христо́с Спаси́тель рече́ Тебе́, у креста́ Его́ предстоя́щей: Се́, сы́н Тво́й, - указу́я на избра́ннаго от челове́к. Сего́ ра́ди вруча́ем ча́да на́ша в ру́це Твои́ и во смире́нии зове́м Ти́:

Ра́дуйся, ча́д на́ших благосе́рдая Путеводи́тельнице; ра́дуйся, те́рния грехо́вных страсте́й милосе́рдая Искорени́тельнице.

Ра́дуйся, отра́ду в пусты́не греха́ подаю́щая; ра́дуйся, в мину́ту ско́рби утеша́ющая.

Ра́дуйся, в зе́млю обетова́ния путево́дствующая; ра́дуйся, на воде́ упокое́ния веселя́щая.

Ра́дуйся, соверше́нный Ра́зуме наста́вников и детоводи́телей; ра́дуйся, Благослове́ние домо́в и семе́йств благочести́вых.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Кондак 9

Вся́каго бла́га испо́лни сердца́ и ду́ши ча́д на́ших, отгоня́ющи от ни́х ду́ха злосмра́днаго безбо́жия, нече́стия и блудоде́йства, госпо́дствующа в ми́ре се́м. Сохрани́ рабо́в Твои́х в чистоте́ и целому́дрии, да взыва́ют во умиле́нии Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́й суему́дренных, лжу́щих на Твое́ всемо́щное заступле́ние, отжени́, Ма́ти Бо́жия, от ча́д на́ших, да не попо́лзнутся умо́м в душетле́нная уче́ния и не обратя́тся се́рдцем в по́хоти безме́стныя, но при́зри на ны́, ве́рно вопию́щия:

Ра́дуйся, до́брым нра́вом ча́д на́ших науча́ющая; ра́дуйся, от злы́х на́выков и́х избавля́ющая.

Ра́дуйся, му́дрых наста́вников Твои́м рабо́м посыла́ющая; ра́дуйся, от худы́х соо́бществ и́х отвраща́ющая.

Ра́дуйся, благо́му уче́нию внима́ти призыва́ющая; ра́дуйся, суе́тные ба́сни презира́ти помога́ющая.

Ра́дуйся, Бо́жие ко гре́шным благоволе́ние; ра́дуйся, ка́ющихся пред Го́сподем кре́пкое заступле́ние.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ ми́р, Христо́с Бо́г призва́ не пра́ведники, но гре́шники на покая́ние. Сего́ ра́ди моли́ся Сы́ну Твоему́ о ча́дех на́ших, а́ще и отъи́дут в страну́ дале́че, оба́че, взыска́ннии Твои́м Ма́терним заступле́нием, возвратя́тся в сокруше́нии се́рдца к Отцу́ Небе́сному и воззову́т Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стено́ю несокруши́мою ста́ни, Небе́сная Цари́це, ча́дом на́шим, да Твои́м предста́тельством избе́гнут зми́ева приноше́ния, кра́снаго в сне́дь, последи́ же смертоно́снаго, и возмо́гут чи́стым се́рдцем пе́ти Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, избавля́ющая ча́д на́ших от ядови́таго зе́лия; ра́дуйся, спаса́ющая и́х от душепа́губнаго пития́.

Ра́дуйся, от блудоде́йства и́х сохраня́ющая; ра́дуйся, целому́дрию и́х науча́ющая.

Ра́дуйся, потребле́ние вся́каго обольще́ния; ра́дуйся, избавле́ние вся́каго смуще́ния.

Ра́дуйся, трезве́ния побо́рнице; ра́дуйся, му́дрости хода́таице.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Конда́к 11.

Пе́ти Твое́ необори́мое заступле́ние вы́ну сподо́би ча́д на́ших, да обря́щут Тебе́ кре́пкую Помо́щницу, и Твое́ю благода́тию отве́рзут уста́ свои́ воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоприе́мную свещу́ житие́ ча́д на́ших соде́лай, да при́сно горя́т любо́вию к Тебе́ и Сы́ну Твоему́, и не пре́зри ны́, зову́щия Ти́:

Ра́дуйся, ды́м собла́знов разгоня́ющая; ра́дуйся, мглу́ страсте́й просвеща́ющая.

Ра́дуйся, зре́ние храни́ти науча́ющая; ра́дуйся, блюсти́ чу́вствования вразумля́ющая.

Ра́дуйся, щедро́т неизрече́нных Ма́ти; ра́дуйся, побужда́ющая ча́д на́ших в благогове́нии Тебе́ предстоя́ти.

Ра́дуйся, Утеше́ние и́м в ско́рби живоно́сное; ра́дуйся, от набе́га лука́вых Прибе́жище непрело́жное.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Конда́к 12.

Благода́тию неизрече́нною Ду́ха Свята́го напита́й сердца́ ча́д на́ших, е́же возлюби́ти то́кмо Сы́на Твоего́ и Бо́га и Тебе́, Преблагу́ю Засту́пницу, да, подви́гшеся Тобо́ю, зову́т Царю́ вся́ческих: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще Твое́ милосе́рдие, и́мже ми́луеши и пита́еши ча́д на́ших, мо́лимся: не преста́й проси́ти о ни́х Сы́на Твоего́, я́ко вся́ Тебе́ возмо́жна су́ть, и услы́ши мольбы́ на́ша таковы́я:

Ра́дуйся, от купе́ли Свята́го Креще́ния ча́д на́ших Восприе́мнице; ра́дуйся, к све́ту и́стины и́х Путеводи́тельнице.

Ра́дуйся, ро́су благода́ти Твоея́ и́м подаю́щая; ра́дуйся, млеко́м и́стины и́х пита́ющая.

Ра́дуйся, я́ко твори́ши ча́д на́ших земны́я а́нгелы; ра́дуйся, я́ко претворя́еши и́х в небе́сныя челове́ки.

Ра́дуйся, насле́дники Ца́рствия Небе́снаго и́х показу́ющая; ра́дуйся, в Оби́телех Небе́сных и́х водворя́ющая.

Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во Свята́я святы́х.

Конда́к 13.

О Всепе́тая Ма́ти Иису́са Сладча́йшаго! Приими́ ма́лое сие́ моле́ние о ча́дех на́ших в воню́ благоуха́ния духо́внаго и возми́ и́х под Тво́й милосе́рдный покро́в. Еще́ же да́руй и́м мы́слити, глаго́лати и твори́ти то́чию Тебе́ и Сы́ну Твоему́ уго́дная и посли́ и́м в жи́зни се́й привре́менней вся́ поле́зная ко спасе́нию ду́ш и́х, да воспева́ют Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере услы́ши на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, к Тебе́ приле́жно притека́ющих. Го́споди, в ми́лостивей вла́сти Твое́й ча́да на́ша, раби́ Твои́ (имена́). Поми́луй и спаси́ и́х и́мене Твоего́ ра́ди, прости́ и́м вся́ согреше́ния во́льная и нево́льная, соверше́нная и́ми пред Тобо́ю, Го́споди. Наста́ви и́х на пу́ть и́стинный, ра́зум и́х просвети́ све́том Твои́м, се́рдце согре́й любо́вию Твое́ю. Го́споди, благослови́ и́х в до́ме, в уче́нии, в пути́ и на вся́ком ме́сте Твоего́ влады́чества. Го́споди, сохрани́ и́х под кро́вом Твои́м святы́м от летя́щия стре́лы, от огня́, меча́, от смертоно́сныя я́звы и от напра́сныя сме́рти. Го́споди, огради́ и́х от все́х ви́димых и неви́димых враго́в, исцели́ и́х от вся́кия боле́зни, очи́сти и́х от вся́кия скве́рны и облегчи́ и́х душе́вныя страда́ния. Го́споди, да́руй и́м благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го на мно́гая ле́та жи́зни, здра́вия, целому́дрия и благоче́стия. Го́споди, умно́жи и укрепи́ и́х душе́вные и теле́сные си́лы, Тобо́ю дарова́нные и́м. Да́руй Твое́ благослове́ние ча́дом на́шим на благочести́вую и, а́ще уго́дно Тебе́, семе́йную жи́знь. Го́споди, да́руй на́м, недосто́йным и гре́шным рабо́м Твои́м (имена́), благослове́ние на воспита́ние ча́д на́ших и сподо́би все́х ку́пно дости́гнути ве́чнаго Ца́рствия и та́мо просла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом. Ами́нь.

Моли́тва к Бо́жией Ма́тери.

О Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, премилосе́рдая Ма́ти все́х челове́к, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м ча́д на́ших (имена́), все́х отроко́в, отрокови́ц, младе́нцев и во чре́ве ма́тере носи́мых. Покры́й и́х ри́зою Твое́ю, соблюди́ и́х во стра́се Бо́жием и послуша́нии роди́телем, умоли́ Го́спода на́шего и Сы́на Твоего́, да да́рует и́м вся́ поле́зная к душе́вному спасе́нию. Вруча́ем и́х Твоему́ Матери́нскому смотре́нию, я́ко Ты́ еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Воспитание