Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Браиловская»

Браиловская
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Взбра́нной Воево́де Присноде́вственней Ма́тери Искупи́теля ми́ра похва́льное дерза́ем принести́ пе́ние: Ты́ же Влады́чице, су́щая исто́чник милосе́рдия, не отврати́ лица́ Твоего́ от на́с, пред честно́ю ико́ною Твое́ю умиле́нне зову́щих:

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

И́кос 1.

А́нгелами в вы́шних дориноси́маго Царя́ Сла́вы, прия́вшаго от Тебе́ за милосе́рдие пло́ть на́шу, на де́вственных рука́х Твои́х носи́ла еси́, я́коже ви́дим Тя́ изображе́нную на святе́й ико́не Твое́й, ю́же благоволи́ла еси́ да́ти стране́ се́й, я́ко тверды́ню Правосла́вия и зало́г спасе́ния, мы́ гре́шнии ра́дуемся и благогове́йно глаго́лем Ти́:

Радуйся, Присноде́во Богообра́дованная;

Радуйся, Бо́га Отца́ Дщи́ благослове́нная.

Радуйся, пло́ти Христо́вы неизрече́нное составле́ние;

Радуйся, Ду́ха Свята́го прекра́сное селе́ние.

Радуйся, Богоно́сный Престо́ле Вседержи́теля;

Радуйся, прароди́тельнаго преступле́ния разреше́ние.

Радуйся, Е́юже сподо́бихомся прия́ти Творцу́ всыновле́ние;

Радуйся, проро́ческих глаго́л исполне́ние.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Конда́к 2.

Ви́дящи Пресвята́я Де́ва первоизображе́нную от апо́стола ико́ну Свою́, возра́довася, и рече́: «С си́м о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла». Сея́ подо́бие и мы́ зря́ще, благода́рне пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Разуме́ша жи́тели страны́ Подо́льския Твое́ к ни́м благоволе́ние, егда́ зря́ху во оби́тели Благове́щения ико́ну Твою́, от нея́же подае́мыми и́м благодея́ниями утеша́еми зовя́ху Тебе́:

Радуйся, уте́шительнице на́ша милосе́рдная;

Радуйся, наде́ждо непосты́дная.

Радуйся, любве́ неизсяка́емый исто́чниче;

Радуйся, в беда́х скоропомо́щнице.

Радуйся, боле́зней мо́щное врачева́ние;

Радуйся, безнаде́жных упова́ние.

Радуйся, вражду́ющих умиротворе́ние;

Радуйся, стра́нных упокое́ние.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Конда́к 3.

Си́лу благода́тную к слы́шанию сло́ва Бо́жия пода́ждь на́м, Влады́чице, я́коже пре́жде и теле́сный слу́х отве́рзла еси́ неду́говавшей игу́мении оби́тели Твоея́, я́же свободи́вшися от неду́га своего́, ра́достно возопи́ Христу́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́щим на́м духо́вное зре́ние помраче́нное жите́йскими печа́льми, просвети́ Твои́м сия́нием, я́коже иногда́ о́троку моли́вшемуся пред свято́ю Твое́ю ико́ною зре́ние возврати́ла еси́, и́же и воспе́ Тебе́ ра́дуйся:

Радуйся, све́тлосте немерца́ющая;

Радуйся, тьму́ бе́д и грехо́в прогоня́ющая.

Радуйся, о́блаки сомне́ний и раздо́ров разгоня́ющая;

Радуйся, бу́ри ра́спрей в тишину́ прелага́ющая.

Радуйся, служа́щих Тебе́ во единомы́слии сохраня́ющая;

Радуйся, с ве́рою моля́щихся Тебе́ проше́ния исполня́ющая.

Радуйся, жела́ние к де́ланию доброде́телей внуша́ющая;

Радуйся, в до́брых наме́рениях незри́мая споспе́шнице.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Кондак 4

Бу́рею возду́шнаго злоключе́ния бли́з потопле́ния бы́вшую жену́, призва́вшую Твое́ пресвято́е и́мя со обеща́нием поклони́тися чудотво́рней ико́не Твое́й, спасла́ еси́ от сме́рти Богома́ти. Та́ко и на́с обурева́емых ско́рбными прираже́нии спаси́ от потопле́ния душе́внаго, да в покая́нии воспое́м Тобо́ю на́с спаса́ющему Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаще ди́вное промышле́ние Твое́ о благоустрое́нии земне́м вве́рившихся Твоему́ води́тельству и́нокинь и в селе́нии и́х в ны́не покрыва́емой Тобо́ю оби́тели с тре́петом благода́рнаго се́рдца покланя́емся пренесе́нному из дре́вния оби́тели Твоему́ честно́му о́бразу, и взыва́ем:

Радуйся, му́драя управи́тельнице ду́ш Тебе́ посвяти́вшихся;

Радуйся, непостижи́мыми судьба́ми пути́ и́х устроя́ющая и земны́ми потре́бами и́х снабдева́ющая.

Радуйся, и в Го́рних селе́ниях ве́чныя оби́тели и́м уготовля́ющая;

Радуйся, в ше́ствии путе́м за́поведей Христо́вых укрепля́ющая;

Радуйся, несе́ние и́га кре́стнаго облегчава́ющая.

Радуйся, и среди́ во́лн мо́ря жите́йскаго духо́вный кора́бль и́х невреди́м соблюда́ющая;

Радуйся, а́ки му́драя ко́рмчая Сама́ и́м управля́ющая.

Радуйся, Свои́м Покро́вом я́ко Ма́терь покрыва́ющая.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Конда́к 5.

Боготе́чную звезду́ наставля́ющую ве́рных ше́ствовати по пути́ Бо́жию, зри́м святу́ю ико́ну Твою́, Богома́ти: к не́йже припа́дающии лю́дие прие́млют здра́вие те́ла, оче́с прозре́ние, разсла́бленнии – укрепле́ние и вси́ благода́рно пою́т Го́сподеви: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́деша правосла́внии жи́телие кра́я Подо́льскаго благода́ть Твою́ сия́ющу, егда́ незри́мо ше́ствовала еси́ в подо́бии чу́дныя Твоя́ ико́ны на избра́нное Тобо́ю свято́е ме́сто сие́, и покланя́ющеся е́й, я́ко Саме́й Тебе́ су́щей, зовя́ху:

Радуйся, про́мыслом Твои́м ме́сто сие́ освяти́вшая;

Радуйся, благода́ть Твою́ ему́ дарова́вшая.

Радуйся, я́ко тверды́ню Правосла́вия ико́ну Твою́ зде́ возвели́чившая;

Радуйся, сию́ на утеше́ние и покро́в лю́дем Твои́м дарова́вшая.

Радуйся, луча́ми Твоея́ ми́лости ве́рных озаря́ющая;

Радуйся, печа́ль ве́рных в ра́дость претворя́ющая.

Радуйся, изнемога́ющих укрепля́ющая;

Радуйся, ску́достию потре́бных удруча́емым промышле́нием Твои́м помога́ющая.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Конда́к 6.

Пропове́дницы Твои́х даро́в су́ть ве́рнии, прия́вшии благодея́ния от подо́бия боже́ственнаго ли́ка Твоего́, к нему́же умиле́нно припа́дающе пое́м Пода́телю благи́х: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́й душа́м лю́бящих Тя́ лучи́ Твоея́ безпреде́льныя све́тлости, укрепи́ малоду́шие на́ше в постига́ющих на́с беда́х и научи́ зва́ти Тебе́:

Радуйся, в стра́нствии земно́м на́с охраня́ющая;

Радуйся, к жи́зни ве́чной приуготовля́тися на́с поуча́ющая.

Радуйся, в находя́щих ско́рбех наде́ждою небе́снаго воздая́ния на́с ободря́ющая.

Радуйся, к безро́потному пренесе́нию бе́д на́с воодушевля́ющая;

Радуйся, я́ко боле́зни те́ла су́ть врачевство́ души́ на́м напомина́ющая.

Радуйся, к благода́рному те́х терпе́нию на́с побужда́ющая;

Радуйся, за вре́менная страда́ния возда́ния ве́чное Бо́га обеща́ющая.

Радуйся, поко́рность во́ле Бо́жией в се́рдца на́ша вселя́ющая.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Кондак 7

Хотя́ дарова́ти духо́вное укрепле́ние чту́щим Тя́, зна́мение сугу́быя благода́ти Твоея́ явля́еши в дарова́нии на́м други́я Твоея́ ико́ны Браи́ловския обре́тшияся в горе́ Поча́евстей: ю́же, я́ко да́р боже́ствен прие́мше насе́льницы оби́тели сея́ благода́рно воспе́ша Спаси́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вое зна́мение милосе́рдия Твоего́ почита́юще ико́ну Твою́, от горы́ Поча́евской принесе́нную, иде́же цельбоно́сный стопы́ Твоея́ сле́д е́сть покланя́ем, в весе́лии се́рдца благослови́м Тя́, благослове́нная в жена́х благоумиле́нно пою́ще:

Радуйся, го́ру Поча́евскую облагода́тствовавшая:

Радуйся, от тоя́ и на́м благослове́ние ниспосла́вшая.

Радуйся, в Го́рних селе́ниях а́нгелы окружа́емая;

Радуйся, и́ми и в хра́мех посвяще́нных и́мени Твоему́ неви́димо служи́мая.

Радуйся, безпло́тными си́лами венча́емая;

Радуйся, от огнезра́чных лико́в воспева́емая.

Радуйся, Херуви́мы превозноси́мая;

Радуйся, от все́х чино́в а́нгельских славосло́вимая.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до яви́ся от ико́ны Твоея́ Поча́ево-Браи́ловския во исцеле́нии десни́цы жены́ не́кия прибе́гшия к Твое́й по́мощи, ю́же и получи́вши возопи́ с ве́рою: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вся́ чудоде́йственная си́ла Твоя́, Присноде́во Влады́чице, прису́щая Тебе́, даде́ся Тобо́ю и изображе́нием Твои́м, по Твоему́ нело́жному обеща́нию: ему́же благогове́йно вне́млюще ублажа́ем Тя́, глаго́люще:

Радуйся, подо́бием Ли́ка Твоего́ на́с утеша́ющая;

Радуйся, те́м к созерца́нию Твоему́ на́с привлека́ющая.

Радуйся, оча́ми ве́ры зри́мая;

Радуйся, чу́вством наде́жды покланя́емая.

Радуйся, горя́щею любо́вию пева́емая;

Радуйся, та́йным вдохнове́нием си́лы души́ оживля́ющая.

Радуйся, песносло́вящих Тя́ неизрече́нно умиля́ющая;

Радуйся, те́х неви́димо благословля́ющая.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Кондак 9

Вся́кое дыха́ние превозно́сит Тя́, су́щую Ма́терь все́ми Влады́чествующаго: а́нгелы воспева́ют, проро́цы прообразу́ют, апо́столи пропове́дуют, му́ченицы дароно́сят, святи́тели богосло́вствуют, преподо́бнии ублажа́ют, немо́лчно пою́ще из Тебе́ воплоще́нному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́йства челове́ческая не мо́гут изъясни́ти та́инства Твоего́ присноде́вственнаго рождества́, его́же и а́нгельский у́м не мо́жет пости́гнути. Мы́ же смире́нно ве́руя сему́, испове́дуем Тя́ и́стинную Богоро́дицу, Е́йже моля́щеся пое́м:

Радуйся, Бо́жиих та́инств сокро́вищнице непостижи́мая:

Радуйся, пре́жде все́х ве́к на сие́ Бо́гом предызбра́нная.

Радуйся, проро́ческими гада́нии проображе́нная;

Радуйся, со́лнце, в не́м же Вы́шний положи́ селе́ние Свое́.

Радуйся, Горо́ Боговмести́мая;

Радуйся, вся́каго созда́ния превысоча́йшая.

Радуйся, вся́кия чистоты́ чисте́йшая;

Радуйся, все́х красо́т прекра́снейшая.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ от треволне́ний жите́йских жела́ющих после́довати Тебе́, в се́ни крилу́ Твое́ю покрыва́еши, науча́ющи, да тща́тся доброде́тельми доити́ и до Оби́тели Го́рняя, в не́йже с ли́ки пре́жде подвиза́вшихся воспою́т богокра́сную пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Ца́рствия Небе́снаго и́щущим и о се́м при́сно воздыха́ющим бу́ди Наста́вница, я́коже звездо́ю путево́дною подо́бием Твои́м во святы́х Твои́х ико́нах освеща́ющи и́м жите́йское пла́вание, да пою́т Тебе́:

Радуйся, от душе́внаго усыпле́ния на́с возбужда́ющая;

Радуйся, не́мощи душе́вныя смире́нием врачу́ющая.

Радуйся, от самовосхвале́ния па́мятию мытаре́вой моли́твы огражда́ющая;

Радуйся, в жесто́кости се́рдца воспомина́нием Твоего́ любвеоби́лия умиля́ющая.

Радуйся, от уны́ния к упова́нию пременя́ющая;

Радуйся, на жи́знь земну́ю а́ки со́н мимоходя́щий взира́ти поуча́ющая.

Радуйся, прилепля́тися се́рдцем к ми́ру воспреща́ющая;

Радуйся, еди́но на потре́бу е́же е́сть ве́чное спасе́ние иска́ти внуша́ющая.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Конда́к 11.

Пе́ние Тебе́ приноси́мое пред свяще́нным ли́ком Твои́м не отве́ржи Ма́ти милосе́рдия, но благоутро́бно сие́ прие́мля, научи́ в ду́хе и и́стине покланя́ющихся Спаси́телю Бо́гу взыва́ти: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рное со́лнце бла́гости Твоея́, сия́ющее в чудотво́рных ико́нах Твои́х, да оживотворя́ет изнемога́ющия на́ши ду́ши, да согре́ет в зиме́ лю́тых напа́стей принося́щих Ти́ сия́ похвалы́:

Радуйся, на блаже́нства ева́нгельская я́ко на стезю́ к жи́зни веду́щую на́м указу́ющая;

Радуйся, нищету́ ду́ха стяжа́ти помога́ющая.

Радуйся, пла́чущих покая́ния наде́ждою утеша́ющая;

Радуйся, кро́тость стяжа́вшим насле́дие безсме́ртия у Сы́на Твоего́ испроша́ющая.

Радуйся, а́лчущим и жа́ждущим пра́вды насыще́ние ве́чное уготовля́ющая;

Радуйся, ми́лостивых ми́лующая, и чи́стых се́рдцем Богозре́нием услажда́ющая.

Радуйся, миротво́рцев благословля́ющая;

Радуйся, изгна́нных пра́вды ра́ди Ца́рствия Небе́снаго сподобля́ющая.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Конда́к 12.

Благода́тною си́лою Твоего́ всемогу́щества посети́ на́с, Засту́пница на́ша в неизбе́жную коему́ждо годи́ну сме́рти: да́руй душе́ спу́тника а́нгела све́тла и ми́рна, преводя́ща ю́ в страну́ ве́чнаго све́та, иде́же го́рняя во́инства с тре́петом вопию́т Пра́ведному Судии́ пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще чудеса́ от че́ствуемых Твои́х ико́н явле́нная, хва́лим Покро́в Тво́й, и́м же до дне́сь охраня́еши свято́е ме́сто сие́, и мо́лим смире́нно: не отве́ржи ни от Лица́ Твоего́ любо́вию зову́щих Ти́:

Радуйся, ра́досте на́ша безконе́чная;

Радуйся, ми́лости реко́ неоску́дная.

Радуйся, сокро́вище любви́ к ро́ду христиа́нскому;

Радуйся, си́ло и укрепле́ние изнемога́ющих.

Радуйся, небе́сная отра́до скорбя́щих;

Радуйся, Взыска́ние погиба́ющих.

Радуйся, благода́тное согре́яние ду́ш к Тебе́ прибега́ющих;

Радуйся, в правосла́вней ве́ре отходя́щих от ми́ра сего́ непосты́дная наде́ждо спасе́ния и умилостивле́ния Бо́жия.

Радуйся, похвало́ Браи́ловская, всеми́рная Ра́досте, Богоро́дице Мари́е благода́тная.

Конда́к 13.

О, Всепе́тая Ма́ти святы́х святе́йшаго Сло́ва! ми́лостивно прие́мши ма́лое сие́ моле́ние, согре́й любо́вию боже́ственною хла́дныя се́рдца на́ши. Испроси́ у Вседержа́внаго Сы́на Твоего́ на́м в покая́нии христиа́нскую кончи́ну получи́ти, да сподо́бимся с ли́ки пра́ведных воспе́ти о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва пе́рвая.

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, все́ми дарова́нии Свята́го Ду́ха облагода́тствованная; па́че вся́каго созда́ния превысоча́йшая Святы́ня! пред чу́дною ико́ною Твое́ю уми́льно припа́дающе мо́лим Тя́: приклони́ ма́терний слу́х Тво́й к серде́чному во́плю на́шему. Ты́ еди́на ве́си вся́ потре́бы на́ши. Зри́ши ско́рби и бе́ды обурева́ющия на́с и искуше́ния отвсю́ду облежа́щия достоя́ние Твое́. Тебе́ еди́ной возмо́жно сие́ преложи́ти на ра́дость и дарова́ти вся́ потре́бная ко вре́менной жи́зни и к ве́чному спасе́нию. Вся́ка бо наде́жда на сме́ртных тща́ и не́сть помога́ющаго: Ты́ же вся́ мо́жеши, а́ще то́кмо восхо́щеши уще́дрити на́с, прося́щих Твоего́ Ма́терняго покро́ва в се́м житии́ и в преставле́нии в страну́ Го́рняго Оте́чества, иде́же Ты́ в неизрече́нной сла́ве прославля́ешися от все́х святы́х предстоя́щих Престо́лу Святы́я Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Моли́тва втора́я.

Богопревознесе́нная Госпоже́ Богоро́дице Де́во, простри́ Тво́й боже́ственный Покро́в над на́ми недосто́йными. Я́ко же уте́шила еси́ на́с прише́ствием от горы́ Поча́евския сея́ чти́мыя ико́ны Твоя́, ю́же и́мамы я́ко похвалу́ и несокруши́мую тверды́ню Правосла́вия, та́ко и всегда́ не лиши́ на́с благода́ти и ми́лости Твоея́: бу́ди све́т оче́й на́ших, здра́вие те́ла, кре́пость си́л духо́вных, побе́дою воево́дою на враги́ ви́димыя и неви́димыя. Отри́ вся́ку слезу́ от оче́й на́ших, утоли́ боле́зни души́ и те́ла, очи́сти грехи́ и́стинным покая́нием и приведи́ ны́ в Го́рняя селе́ния, иде́же е́сть веселя́щихся жили́ще, созерца́ющих сла́ву Твою́, е́юже просла́ви и увенча́ Тя́, неизрече́нно воплоти́выйся от Тебе́ Госпо́дь, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет че́сть, сла́ва и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Браиловская