Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Боянская»

Боянская
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Взбранной Воеводе и усердной Заступнице рода христианскаго, похвальная пения приносим о явлении Ея иконы. Сия бо слезы источает и сими всяку слезу от очес страждущих и притекающих к Ней отирает, да во умилении присно зовем Ей:

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Икос 1

Архангел Гавриил вещаше Тебе, Дево, радуйся, и мы, грешнии, сице Тебе вопием, яко благоизволила еси явити чудотворный Твой образ, в земли Боянстей чудесне просиявший, злобу всякую и неверие человеков посрамивший и научивший всех звати Ти сицевая:

Радуйся, Преблагая Заступнице рода христианскаго;

Радуйся, преизящнейшая Наставнице наша;

Радуйся, Преблагословенная, Господь с Тобою;

Радуйся, Препрославленная Царице неба и земли;

Радуйся, яко Тобою Ангели удивляются;

Радуйся, яко Тобою вси человецы хвалятся;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 2

Видя, яко мы грешнии в беззакония погружаемся, Ты, Пречистая, благоволила еси слезы источати из Богоматерних очес Твоих, показующи сим великую любовь Твою к нам и милосердие. Священницы же и людие, видяще в церкви плачущую Твою икону, со страхом и любовию воззваша Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум неуразуменный о явлении слезящия Твоея иконы уразумети ищуще, архиереи притекоша в храм Твой, Владычице, и со страхом испытавше вся, яже от Тебе бывшая, со всеми верными воспеша благодарственную песнь Тебе, глаголюще:

Радуйся, похваление наше в земнем странствии;

Радуйся, Прелюбимая наша Заступнице;

Радуйся, породившая нам Царя Славы, Христа;

Радуйся, пречудно к небесному Свету нас приводящая;

Радуйся, Стамно, Небесную Манну вместившая;

Радуйся, Царице, ризами златыми одеянная;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 3

Силою свыше укрепляеши нас, Богомати, и слезми Твоими исцеляеши души наша и телеса, исхищающи от мрака неверия, ересей и расколов, да, избавльшеся от заблуждения, прославим чудеса Твоя и из глубины души воскликнем Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеющи попечение о людех земли Буковинския, благоволила еси явити чудотворную Твою икону, призывающую нас к слезному покаянию о гресех наших, да теплою верою и любовию к Тебе, Благословенней, воспеваем тако:

Радуйся, Жезле Ааронов прозябший;

Радуйся, неиссякаемый источник чудес;

Радуйся, неописуемое попечение о человецех;

Радуйся, слез Евиных избавление;

Радуйся, всемощный Покрове в бедах сущих;

Радуйся, скорая Заступнице уничиженных;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 4

Буря ересей и расколов обуревает нашу землю, но Ты, Пречистая, ведущи немощи наша, и всегда готова сущи на помощь и заступление, явила еси нам икону Твою плачущую и чудотворящую, укрепляющи нас в православнем стоянии и воздвизающи пети Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Услышавше о плачущей иконе Твоей, Богородице, православнии людие из многих градов и весей стекошася, да видят чудо сие явленное. Ты же, Пресвятая, простерла еси к людем Своя милости, подающи обильная исцеления различных недугов и научающи всех пети Тебе таковая:

Радуйся, всегдашняя Утешительнице наша;

Радуйся, утоление печали;

Радуйся, всех скорбящих Радосте;

Радуйся, обидимых Заступнице;

Радуйся, Херувимов честнейшая;

Радуйся, Серафимов славнейшая;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 5

Боготечней звезде, целебныя лучи испущающей, уподобилася святая икона Твоя, Богомати, егда отрока, благоговейно облобызавшаго Твою икону, от неисцельныя язвы чудесно исцелила еси. Родители же сего и людие, уведевше бывшее, со слезами благодаряху Тя и воспеваху Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще слезы, от иконы Твоея, Пречистая, во время Божественныя Литургии истекшия, дети, притекшия из страны далече в храм Твой, удивишася. Ты же, Пресвятая, отгоняющи от душ их всякое сомнение, научила еси с верою и любовию пети Тебе сицевая:

Радуйся, Пророков Исполнение;

Радуйся, Святителей чудесная похвало;

Радуйся, Преподобных венче неизменный;

Радуйся, Мучеников всегдашнее укрепление;

Радуйся, святых жен Образе неизреченный;

Радуйся, Праведных всех непременное упование;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 6

Проповедницы Твоея милости явишася людие, страждущии от различных болезней и обретшия исцеления душевных и телесных недугов у святыя Твоея иконы. Мы же, дивящеся таковому о нас попечению, со всеми верными вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Молитвы, приносимыя у святыя иконы Твоея, услышавши, Пресвятая Дево, жену некую исцелила еси от тяжкаго недуга, укрепляющи сим не токмо ея, но и нашу веру во всемощную Твою помощь всем призывающим имя Твое и вопиющим Тебе тако:

Радуйся, благая Питательнице младенцев;

Радуйся, предивная Покровительнице юных;

Радуйся, Жезле утешения старости;

Радуйся, непостыдная Надеждо в смерти нашей;

Радуйся, Заступнице наша на судищи Христове;

Радуйся, яко молитвами Твоими от ада грешных исхищаеши;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 7

Хотя даровати милости Своя людем Всещедрый Господь, благоволи явити икону Твою, Пречистая, поражая сим, аки некиими стрелы духовными, всякое плотское мудрование в человецех и показуя, яко едина есть истинная вера, вера православная, научающая всех спасительно пети Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новое чудо сотвори Господь явлением иконы Божия Матере в Боянах, сия бо во удивление и вразумление многих чудесно слезы источает из очес Богоматере и Богомладенца Христа, подающи с ними надежду на спасение всем вопиющим к Ней таковая:

Радуйся, небурное Пристанище в мори плавающим;

Радуйся, непостыдная Надеждо по воздуху путешествующим;

Радуйся, всемощное укрепление наше в земнем странствии;

Радуйся, наша присная и вожделенная Похвало;

Радуйся, крепчайшая Заступнице воюющих на плоть свою;

Радуйся, Щите, ограждающий нас от духов злобы;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 8

Странное чудо явися, Пресвятая Владычице, егда, по молитвам родительницы пред иконою Твоею, младенец скончаваяся, возвратися к жизни. Видящии же сия утвердишася в вере и надежде на Твою помощь и воспеша Всесильному Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь мир величает Тя, яко Всемощную Покровительницу нашу, ибо молитвами Твоими ныне, якоже древле в Кане Галилейстей, чудеса совершаются, скиптры царстии утверждаются и прогоняются полцы врагов видимых и невидимых от всех вопиющих Ти:

Радуйся, ограждение наше от соблазнов мира;

Радуйся, предивный человеков Покрове;

Радуйся, яко мы, грешнии, Тя верно ублажаем;

Радуйся, яко пред Тобою смиренно колена душ и телес приклоняем;

Радуйся, яко слезы Твоя укрепляют веру Православную;

Радуйся, яко сими умягчаеши наша злая сердца;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 9

Всякое естество Ангельское удивися, егда в Рождестве девство сохранила еси, Богородице. И ныне Твоими слезами люди во удивление привела еси, призывающи к целомудрию и благочестивому житию, да чистыми душами и телесы возсылаем песнь Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии не возмогоша исчислити множество чудес Твоих, Богомати, имиже любовь Твою к людем являеши. Мы же ублажаем Тя, яко призрела еси нас, удалившихся от своего Творца и ныне прибегающих к Твоему Покрову и вопиющих:

Радуйся, плачем твоим нас утешающая;

Радуйся, всесильную десницу Твою к нам простирающая;

Радуйся, Кораблю хотящих спастися;

Радуйся, небурное наше Благоотишие;

Радуйся, верных Венче благознаменитый;

Радуйся, горних чинов Украшение;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 10

Спасти хотя мир, милосердый Господь, дарова людем согрешившим великую Заступницу и Ходатаицу, Пречистую Матерь Свою, да вси, хотящии наследовати спасение, прибегают к Ней во умилении сердца, вопиюще Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси, Дево, всем от духов злобы страждущим, прогоняющи их далече от призывающих имя Твое. Сего ради мы, боримии от мира, плоти и диавола, смиренно молим Тя и пред Твоим пречистым образом взываем сице:

Радуйся, непременная Устроительнице нашего спасения;

Радуйся, Путеводительнице наша;

Радуйся, дивно приводящая грешников к покаянию;

Радуйся, Радосте наша;

Радуйся, с пречистою Плотию Твоею на небеса вознесенная;

Радуйся, славо наша и величание;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 11

Пение благодарственное приносим Ти, Пречистая, яко честнейшей Херувимов и славнейшей без сравнения Серафимов, и уповая на Тя не убоимся, егда подвижется земля и преложатся горы в сердца морская, чада Твоя бо есмы, у Креста Тебе врученнии Твоим Сыном и Богом нашим, Емуже вопием: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемная свеща и Луна всесовершенная являешися человеком, Небесная Дево, в нощи бо греховней блуждающих нас просвещаеши, облистающи светом, от вечнаго Солнца Правды исходящим, и научаеши пети Тебе таковая:

Радуйся, в Рождестве девство сохранившая;

Радуйся, по Рождестве Дева пребывшая;

Радуйся, во Успении Твоем нас не оставляющая;

Радуйся, мира Благая Заступнице;

Радуйся, Земле обетования;

Радуйся, яко источаеши нам мед и млеко;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 12

Благодатный Покров и Защищение вемы Тя, Владычице мира, яко чрез икону Твою слезящую охраняеши от всяческих ересей и расколов, воздвизаемых духом злобы поднебесныя. Сподоби нас до скончания века пребыти во Святей Церкви Православней и воспевати Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Воспевающи милости и чудеса Твоя, молимся Тебе, Царице Небесе и земли, даровавшей нам в Твоей святей иконе надежду спасения и твердое уверение в истинности веры православныя и, якоже древле Архангел, и мы Тебе вопием:

Радуйся, в мире премирная нам являющая;

Радуйся, девство и Рождество сочетавшая;

Радуйся, мудрецов мира сего посрамление;

Радуйся, чистоты и целомудрия возвышение;

Радуйся, немолчная Уста славы Божия;

Радуйся, всем сердцем и душею любити Бога нас научающая;

Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших.

Кондак 13

О, всепетая Мати, Владычице наша Богородице, приими сия похвалы и молитвы от нечитых устен наших. Сохрани Церковь и люди наша от всяких нужд и напастей, и сподоби нас в единстве духа и союзе мира присно Тя славити и воспевати Богу: Аллилуиа.

(Сей кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

МОЛИТВА

О, Преблагословенная Владычице Богородице, милости и благосердия неисчерпаемая бездно и любве Божия присноживотный Источниче! Предстояще пред святою Твоею иконою, юже в земли нашей чудно явити благоволила еси, и созерцающе очами веры и смирения слезы милости Твоея, от чудотворнаго образа Твоего обильно источаемыя, яко раби непотребнии со умилением молим Тя: открый покаянием ко Господу помраченная сердца наша и сокрушенный дух наш паки созижди целомудрием; оживотвори любовию Божественнаго Сына Твоего вся наша помыслы, чувствия и начинания; страхом Господним укрепи расслабленную страстьми волю нашу; помози в терпении принести благословенныя плоды милосердия и братолюбия; да чистым сердцем и искреннею душею в любви Божией возрастающе, прочее время живота нашего в мире поживем, прославляюще в Троице Единаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое всемилостивое предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Боянская