Шрифт

Акафисты Богородице

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Слово плоть бысть» Албазинская

Слово плоть бысть» Албазинская
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Взбра́нной Воево́де и благо́й Засту́пнице земли́ Аму́рской и Оте́чества на́шего, похва́льныя пе́сни прино́сим Ти́, у святы́я ико́ны Твоея́ собра́вшеся. Моле́ния на́шего у чудотво́рнаго о́браза Твоего́ не пре́зри, но моли́твами Твои́ми от вся́ких на́с бе́д свободи́ и вся́ блага́я на́м да́руй, во умиле́нии велегла́сно зову́щим Ти́:

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

И́кос 1.

Арха́нгелов и А́нгелов Цари́це и ро́да челове́ческаго Засту́пнице, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, явле́нием ико́ны Твоея́ Албази́нския кра́й Аму́рский и страну́ Росси́йскую благода́тию озари́ла еси́, охраня́я преде́лы Оте́чества на́шего и люде́й ве́рных, воспева́ющих Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, освяще́нное селе́ние Бо́га Сло́ва;

Ра́дуйся, А́гнице, роди́вшая А́гнца, взе́млющаго грехи́ ми́ра;

Ра́дуйся, раю́ цветоно́сный, Боже́ственное Дре́во произрасти́вшая;

Ра́дуйся, Богообра́дованная Ма́ти, ра́дость не́бу и земли́ роди́вшая;

Ра́дуйся, прароди́тельскаго преступле́ния разреше́ние;

Ра́дуйся, проро́ческих глаго́лов исполне́ние;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Конда́к 2.

Ви́дяще, Преблага́я Влады́чице, усе́рдие ста́рца Ермоге́на, священнои́нока оби́тели Усть-Ки́ренския, благоизво́лила еси́ рука́ма сего́ о́бразу Твоему́ свято́му на зе́млю Аму́рскую принести́ся, у него́ же Вели́кому Промысли́телю Бо́гу пое́м, Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум богопросвеще́н име́юще, преподо́бный Ермоге́н му́жественно противостоя́ше беда́м и лише́ниям в земли́ неизве́данной, явле́нными благодея́ниями от ико́ны Твоея́ в ве́ре укрепля́ем, благода́рне подвиза́ет на́с зва́ти Тебе́:

Ра́дуйся, Уте́шительнице на́ша милосе́рдная;

Ра́дуйся, Наде́ждо на́ша непосты́дная;

Ра́дуйся покро́вом Твои́м все́х притека́ющих к ико́не Твое́й осеня́ющая;

Ра́дуйся, бога́тство невесо́мое все́м чту́щим Тя́ подава́ющая;

Ра́дуйся, гла́су моле́ния все́х скорбя́щих послу́шная;

Ра́дуйся, Ма́ти милосе́рдия неоску́дная;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Конда́к 3.

Си́лу сугу́быя благода́ти яви́ Госпо́дь о́бразу Твоему́, Пресвята́я Влады́чице, моля́щимся лю́дем поселе́ния Албази́нскаго в ско́рбных испыта́ниях покро́в и избавле́ние дарова́ла еси́. Ра́дующеся таково́му благоволе́нию Бо́жию, по моли́твам к Тебе́, Преблага́я, восхваля́ем Благопода́теля Бо́га, пою́ще Ему́, Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́юще Тя́ вои́стину Вои́тельницу и Засту́пницу, от ико́ны Твоея́ многочи́сленныя зна́мения и чудеса́ явля́ющую, лю́дие Албази́нские поспеши́ша хра́м Воскресе́ния Христо́ва в кре́пости устро́ити, да в не́м поста́вленному о́бразу Твоему́ со вся́ким умиле́нием покланя́ющеся, Тебе́ взыва́ху:

Ра́дуйся, я́ко сте́ну неруши́мую Тебе́ стяжа́хом;

Ра́дуйся, я́ко благомо́щную Покрови́тельницу Тя́ позна́хом;

Ра́дуйся, сокро́вище бога́тное в Твое́й святе́й ико́не на́м препода́вшая;

Ра́дуйся, о́бразом Твои́м Албази́нским зе́млю на́шу освяти́вшая;

Ра́дуйся, сла́ву Бо́жию пе́ти на́с науча́ющая;

Ра́дуйся, с ве́рою моля́щихся Тебе́ проше́ния исполня́ющая;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Кондак 4

Бу́рею неи́стовства одержи́ми инове́рнии, противостоя́ше благоустрое́нию в земли́ Дау́рской люде́й ру́сских; моли́тв ра́ди у святы́я ико́ны Твоея́ яви́лася еси́ в виде́нии чу́дном, устраша́я иноплеме́нныя, посе́вы хле́бныя сожещи́ хотя́щия; ра́дующеся таково́му явле́нию ми́лости Твоея́, моля́щиеся благода́рне возопи́ша Бо́гу, Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше от иноплеме́нных о ди́вном явле́нии Твое́м на коне́, Жены́ во одея́ниих бе́лых, красоты́ неизрече́нныя, устраши́вшей злоко́зненное замышля́ющих, таково́му води́тельству Твоему́ о благоустрое́нии земне́м вве́рившеся, с тре́петом благода́рнаго се́рдца у честна́го о́браза Твоего́ взыва́ем:

Ра́дуйся, чи́стых рука́ма и се́рдцем земледе́льцев благослове́нными плода́ми венча́ющая;

Ра́дуйся, Ма́ти милосе́рдия, мо́ре щедро́т христиа́ном излива́ющая;

Ра́дуйся, от гла́да и ну́жды прия́тное попече́ние;

Ра́дуйся, изнемога́ющих засту́пнице и укрепле́ние;

Ра́дуйся, Е́юже ве́ра умножа́ется;

Ра́дуйся, сла́ву Бо́жию пе́ти на́с науча́ющая;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Конда́к 5.

Боготе́чной звезде́ уподо́билася ико́на Твоя́, Влады́чице, явля́я о́браз воплоще́ннаго из Тебе́ Сло́ва Бо́жия. Ви́дяще ю́ моля́щиеся пред не́ю отцы́ на́ша в и́стинней ве́ре укрепля́хуся, испове́дующе Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, науча́я и на́с воспева́ти Ему́, Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дяще чудеса́ пресла́вныя, от ико́ны Твоея́ быва́емыя, я́ко многосве́тлый свети́льник в земли́ Дальневосто́чней просия́вший, зри́м святу́ю ико́ну Твою́, Пречи́стая Богома́ти, све́том ве́ры Христо́вой зе́млю на́шу озари́вшая и в пра́вом славле́нии Триипоста́снаго Бо́га ве́рных научи́вшая, зову́щих Ти́:

Ра́дуйся, я́ко тверды́ню Правосла́вия возвели́чившая;

Ра́дуйся, е́юже Правосла́вие в земле́ на́шей утверди́ся;

Ра́дуйся, сию́ на утеше́ние и покро́в лю́дем Твои́м дарова́вшая;

Ра́дуйся, луча́ми ми́лости Твоея́ озаря́ющая;

Ра́дуйся, ди́вная зна́мения ико́нами Твои́ми соверша́ющая;

Ра́дуйся, Богома́терними щедро́тами все́х прибега́ющих к Тебе́ посеща́ющая;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Конда́к 6.

Пропове́дует ми́р ве́сь чудеса́ от ико́ны Твоея́ Албази́нския, излива́емыя в земле́ Дальнеросси́йстей, не́сть бо гра́да или́ ве́си, Влады́чице, иде́же не соверши́ся по моли́твам у о́ной де́йства си́лы Бо́жия, оби́льно то́ки чуде́с умиле́нно припа́дающим излива́ла еси́. Удивля́хуся таково́му усмотре́нию Бо́жию, явле́нию ико́ны Твоея́ чу́дныя, благода́рные лю́дие воспева́ют Бо́гу, Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ луча́ми сла́вы во́инству Росси́йскому, Влады́чице, егда́ по моли́твам у ико́ны Твоея́ благополу́чный спла́в каза́чих во́йск по река́м Ши́лки и Аму́ра соверши́ся, гра́фу Никола́ю Муравье́ву споспешеству́я, в де́ле защи́ты рубеже́й Ру́сских в земле́ Камча́тстей, малочи́сленному Петропа́вловскому гарнизо́ну победоно́сное противостоя́ние а́нгло-францу́зской эска́дре дарова́ла еси́, Христоимени́тое Во́инство воспе́ша Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, непобеди́мая Воево́до вожде́й и во́инств христиа́нских;

Ра́дуйся, ро́да христиа́нскаго при́сное вспоможе́ние;

Ра́дуйся, лю́ди Твоя́ ди́вною побе́дою увенча́вшая;

Ра́дуйся, ико́ною Твое́ю исто́чники чуде́с вели́ких на́м явля́ющая;

Ра́дуйся, тьму́ лю́тых обстоя́ний от почита́ющих Тя́ отгоня́ющая;

Ра́дуйся, зна́меньми непостижи́мыми моля́щихся Тебе́ ободря́ющая;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Кондак 7

Хотя́ Госпо́дь дарова́ти но́выя ми́лости в освое́нии земе́ль Дальневосто́чных, положи́ на се́рдце святи́телю Инноке́нтию Вениами́нову и генера́л-губерна́тору Никола́ю Муравье́ву основа́ти стани́цу У́сть-Зе́йскую и в не́й хра́м пресла́вному Благове́щению сооруди́ти, в не́мже поста́влен бу́дет о́браз Тво́й Албази́нский в па́мять чуде́снаго засту́пничества Твоего́. У него́ же собра́вшеся, благода́рно воспева́ем Бо́гу, Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую показа́ ми́лость все́х Творе́ц и Влады́ка по моли́твам у ико́ны Твоея́ Албази́нския, Влады́чице, егда́ на ве́чныя времена́ и по о́бщему согла́сию Айгу́нский догово́р заключе́н бы́сть. Под покро́вом Твои́м и води́тельством, Пресвята́я Де́во, ми́р и согла́сие Росси́и и Кита́я установи́ся, миролюби́вые лю́дие, с ра́достию припа́дающе к чудотво́рному о́бразу Твоему́, еди́ными усты́ и се́рдцем возгласи́ша:

Ра́дуйся, ми́р, тишину́ и благоде́нствие на́м явля́ющая;

Ра́дуйся, земли́ Ру́сския утвержде́ние;

Ра́дуйся, кре́пкая защи́то возложи́вших на Тя́ упова́ние;

Ра́дуйся, земли́ на́шея несокруши́мое огражде́ние;

Ра́дуйся, раздо́ры и нестрое́ния умиря́ющая;

Ра́дуйся, омофо́ром Твои́м светоза́рным вся́ покрыва́ющая;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до яви́ся, Богома́ти, от ико́ны Твоея́ Албази́нския, егда́ лю́дие новоучрежде́ннаго гра́да Благове́щенска, многоле́тне обурева́еми эпиде́мией и я́звой всегуби́тельной, целова́нием ико́ны Твоея́ и кропле́нием воды́ освяще́нныя исцеля́хуся. Восприе́млюще от Тебе́, Цели́тельнице Блага́я, такову́ю благода́ть, лю́дие хвале́бно воспе́ша пе́снь Бо́гу, Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вся́ объе́млющая любо́вию Твое́ю, Пречи́стая, ко ико́не Твое́й приснопокланя́емей притека́ющих усе́рдно, я́коже дре́вле отце́м на́шим по́мощь Твою́ держа́вную явля́ла еси́, та́ко и на́с, смире́нных, не лиши́ Твоего́ благода́тного заступле́ния, зову́щих Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, от я́звы и всегуби́тельства сме́ртнаго на́с соблюда́ющая;

Ра́дуйся, от разлия́ния во́д и потопле́ния руко́ю кре́пкою возводя́щая;

Ра́дуйся, от запале́ния о́гненнаго росо́ю моли́тв Твои́х избавля́ющая;

Ра́дуйся, уда́ры мо́лнии и гро́мы от главы́ на́шея отводя́щая;

Ра́дуйся, безнаде́жных изве́стное наде́яние;

Ра́дуйся, ма́терей детородя́щих ско́рое и безболе́зненное разреше́ние;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Кондак 9

Вся́к во́зраст и чи́н славосло́вит Тя́ и Сы́на Твоего́, Влады́чице, притека́я ко о́бразу Твоему́, в земле́ Приаму́рстей просла́вленному, име́я ико́ну Твою́ чудотво́рную я́ко щи́т и огражде́ние от враго́в ви́димых и неви́димых, благоде́евшему на́м Бо́гу воспева́ем, Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многовеща́нныя умолко́ша, и недоумева́ет вся́к у́м о пресла́внем заступле́нии Твое́м Собо́рныя це́ркви и жи́телем гра́да Благове́щенска, егда́ восста́вшии Ихэтуа́ни ви́дяху Тя́ на возду́се, Жену́ чуде́сную во оде́ждах бе́лых, со Младе́нцем на рука́х носи́мым, ополче́ние и стрельбу́ воспреща́ющую. Ра́дуяся ви́димому предста́тельству Твоему́, ве́рнии у ико́ны Твоея́ возопи́ша:

Ра́дуйся, Твои́ми моли́твами пред Бо́гом на́ша Засту́пнице;

Ра́дуйся, в напа́стех превели́кая Защи́тнице;

Ра́дуйся, ско́рбных утеше́ние;

Ра́дуйся, ненаде́янных наде́яние;

Ра́дуйся, в беда́х су́щих ру́ку по́мощи подаю́щая;

Ра́дуйся, ма́тернюю любо́вь и милосе́рдие на́м явля́ющая;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Конда́к 10.

Спасти́ся хотя́щим на́м и под кро́в Тво́й прибега́ющим бу́ди Блага́я Помо́щнице, Пресвята́я Де́во. В земле́ Приаму́рстей живу́щих и во тьме́ неве́рия пребыва́ющих, и от и́стинной Це́ркви Христо́вой отпа́вших, в ра́зум И́стины приведи́ и в ло́но Це́ркви Сы́на Твоего́ возврати́, да Твои́м Богома́терним предста́тельством поми́лует на́с Судия́ Пра́ведный и в де́нь о́ный Стра́шнаго Суда́ сподо́бит со избра́нными пе́ти Ему́, Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стено́ необори́мая и исто́чник чуде́с в земле́ Аму́рской яви́ся ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во, о́браз бо Тво́й во дни́ тя́жких отступле́ний и вели́ких испыта́ний наро́да на́шего сокры́т бы́сть. Да по ле́тех мно́гих со сла́вою возврати́ся, мглу́ безбо́жия кра́я на́шего заре́ю све́та Христо́вой И́стины просвеща́юще, ра́достно Ти́ зову́щих:

Ра́дуйся, Купино́ неопали́мая, неопа́льно во огне́ пречестны́й о́браз Тво́й сохра́ншая;

Ра́дуйся, ско́рбныя лю́ди Твоя́ чудотво́рной ико́ны не лиши́вшая;

Ра́дуйся, святы́х оби́телей Христо́вых покро́в и снабде́ние;

Ра́дуйся, ве́рных па́стырей Це́ркви бо́дрость и вразумле́ние;

Ра́дуйся, и́стинныя ве́ры утвержде́ние;

Ра́дуйся, от па́губных уче́ний на́ше охране́ние;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Конда́к 11.

Пе́ние хвале́бное прино́сим Ти́, Пресвята́я Де́во, пред свято́ю и чудотво́рною ико́ною Твое́ю, Влады́чице. Сохрани́ от вся́каго зла́го обстоя́ния гра́д на́ш и зе́млю Дальневосто́чную, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему воспева́я, Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рная ико́на Твоя́ «Сло́во пло́ть бы́сть», Влады́чице, я́ко светоприе́мная свеща́, невеще́ственный о́гнь благода́ти Твоея́ восприе́мши, в подо́биих ея́ но́вых возжига́ет свети́льники, прича́стны то́ежде благода́тныя си́лы, и озаря́ет чудесы́, наставля́ющи на́с на пу́ть спасе́ния, зову́щих:

Ра́дуйся, подо́бием ли́ка Твоего́ на́с утеша́ющая;

Ра́дуйся, на́с неви́димо благословля́ющая;

Ра́дуйся, песносло́вящих Тя́ неизрече́нно умиля́ющая;

Ра́дуйся, я́ко отсту́пницы от ве́ры оте́ческия Тобо́ю вразумля́ются;

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю и́стинная ве́ра в земле́ на́шей насажда́ется;

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю ко́зни враго́в Правосла́вия посрамля́ются;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Конда́к 12.

Благода́ть и ми́лость пода́ждь на́м, Влады́чице, от ико́ны Твоея́ Албази́нския мно́гими зна́мениями и чудесы́ просла́вленной, никто́ же бо притека́яй с ве́рою, то́щь и неуслы́шан от нея́ исхо́дит. Те́мже и мы́ покланя́емся Тебе́ и мо́лимся: в Правосла́вии на́с соблюди́ и сподо́би до после́дняго издыха́ния на́шего ве́рно пе́ти Бо́гу, Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще Твоя́ дре́вния и но́выя ми́лости, Влады́чице, явля́емыя ве́рным рабо́м Твои́м, покланя́емся пречу́дному о́бразу Твоему́, на Аму́рской земле́ явле́нному, хва́лим Тя́, Честне́йшую Херуви́м, и велича́ем Тя́, Сла́внейшую Серафи́м, и припа́дающе честно́му о́бразу Твоему́, я́ко Тебе́ Само́й с на́ми су́щей, уми́льно глаго́лем:

Ра́дуйся, ико́ною Твое́ю чудеса́ и ми́лости на́м явля́ющая;

Ра́дуйся, тьму́ лю́тых обстоя́ний от почита́ющих Тя́ отгоня́ющая;

Ра́дуйся, Твои́м хода́тайством от все́х бе́д на́с избавля́ющая;

Ра́дуйся, боле́зни на́ша душе́вные и теле́сные исцеля́ющая;

Ра́дуйся, свяще́нное прибе́жище ве́рных;

Ра́дуйся, пода́тельнице бла́г ве́чных;

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, Аму́рская Похвало́ и ми́ра Засту́пнице.

Конда́к 13.

О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая все́х святы́х Святе́йшее Сло́во, при́зри на смире́нная моле́ния на́ша и похвалу́ пред пречи́стым о́бразом Твои́м возноси́мая, От вся́ких на́с бе́д и скорбе́й изба́ви и насле́дниками Ца́рствия Сы́на Твоего́ соде́лай, да просла́вим безме́рное милосе́рдие Твое́, воспева́я Бо́гу на́шему Херуви́мскую пе́снь, Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Тропа́рь, гла́с 3.

Всеми́лостивая на́ша Засту́пнице, / Ма́ти воплоти́вшагося Бо́га Сло́ва, / явле́й чудото́чный о́браз Сво́й на Аму́рской земли́, / из него́ же благода́ть оби́льно излива́еши, / подава́я исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных. / О, Всеблага́я Богороди́тельнице, / непра́здных же́н в рода́х Помо́щнице, / и Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / от наше́ствия иноплеме́нных Кре́пкий Щи́те, / Правосла́вие в конце́х земли́ Росси́йстей укрепи́, / и пода́й душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Конда́к, гла́с 6.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, / хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, / но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь на́с, ве́рно зову́щих Ти́: / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Моли́тва.

Богоро́дице Де́во, Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, Засту́пнице ро́да христиа́нскаго! Пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю предстоя́ше, отцы́ на́ши моли́ша Тя́, да яви́ши покро́в Тво́й и заступле́ние стране́ Приаму́рстей. Те́мже и мы́ ны́не мо́лим Тя́: гра́д на́ш и страну́ сию́ от нахожде́ния иноплеме́нных соблюди́ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́. Да́руй ми́рови ми́р, земли́ плодо́в изоби́лие; сохрани́ во святы́ни па́стырей на́ших, во святы́х хра́мех тружда́ющихся: осени́ вседержа́вным покро́вом Твои́м строи́телей и благотвори́телей и́х. Утверди́ в правове́рии и единомы́слии бра́тий на́ших: заблу́ждших же и отсту́пльших от правосла́вныя ве́ры вразуми́ и соедини́ Святе́й Це́ркви Сы́на Твоего́. Бу́ди все́м притека́ющым к чудотво́рней ико́не Твое́й покро́в, утеше́ние и приста́нище от вся́ких зо́л, бе́д и обстоя́ний, Ты́ бо еси́ больны́х исцеле́ние, скорбя́щих утеше́ние, заблу́дших исправле́ние и вразумле́ние. Приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ я́ ко Престо́лу Всевы́шняго, я́ко да твои́м предста́тельством соблюда́еми и покро́вом Твои́м осеня́еми, просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Слово плоть бысть» Албазинская