Шрифт

Октоих для мирян

Глас 7. В понедельник утром. Тропари и стихиры на каждый день

Келейные молитвы вместе с Церковью по Октоиху (Осмогласснику) - сборнику молитв восьми гласов на каждый день года

Седа́льны умили́тельны. Гла́с 7:

Иму́щи, душе́ моя́, врачевство́ покая́ния, приступи́ припа́дающи, и воздыха́нием зову́щи: Врачу́ ду́ш же и теле́с, Человеколю́бче, свободи́ мя от мно́гих мои́х согреше́ний: сопричти́ мя блудни́це, и разбо́йнику, и мытарю́, и да́руй ми́, Бо́же, беззако́ний мои́х проще́ние, и спаси́ мя.

Сти́х: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́.

И́же Петро́во отверже́ние слеза́ми очи́стивый, и мытаре́ва согреше́ния воздыха́нием прости́вый, Человеколю́бче Го́споди, поми́луй мя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Превозшла́ еси́ Си́лы Небе́сныя, зане́ хра́м показа́лася еси́ Боже́ственный, благослове́нная Богоро́дице: я́ко ро́ждшая Христа́ Спа́са ду́ш на́ших.

Седа́льны. Гла́с 7.

Мытаре́ву покая́нию не поревнова́х, и блудни́цы сле́з не стяжа́х: недоуме́юся бо от ослепле́ния такова́го исправле́ния. Но Твои́м благоутро́бием, Христе́ Бо́же, спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.

Сти́х: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́.

Пучи́на жите́йская обурева́ет мя́, Го́споди, волне́ния беззако́ний мои́х погружа́ют мя́, Влады́ко: но простри́ Твою́ ру́ку я́коже Петро́ви, и спаси́ мя, Человеколю́бче.

Сти́х: Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев.

Святи́и, моли́теся оставле́нию да́тися на́м прегреше́ний на́ших, и ча́емых лю́тых изба́витися на́м, и го́рькия сме́рти, мо́лимся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Честне́йши сла́вных Херуви́мов еси́, Пресвята́я Де́во, они́ бо Боже́ственныя не терпя́ще си́лы, кри́лы покрыва́юще ли́ца слу́жбу соверша́ют: Ты́ же воплоще́нно Сло́во самови́дно зря́щи но́сиши, Его́же непреста́нно моли́ о душа́х на́ших.

Седа́льны. Гла́с 7.

Разли́чных страсте́й, и согреше́ний мои́х бу́ря потопля́ет мя́ во глубину́ отча́яния: но моли́твами а́нгел Твои́х, Иису́се Многоми́лостиве, я́ко блу́днаго спаси́ мя.

Гото́вися, душе́ моя́, в животе́ твое́м, проти́ву бу́дущей жи́зни не сумне́тися. Та́мо бо никто́же помога́яй, ни бога́тство, ни си́ла, ни дру́зи, ни кня́зи: но то́кмо показа́ние де́л и Бо́жие человеколю́бие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во нескве́рная, Сы́на Твоего́ моли́ с го́рними Си́лами, проще́нию прегреше́ний на́м пре́жде конца́ дарова́тися, ве́рно Тя́ сла́вящим.

На стихо́вне стихи́ры покая́нны, гла́с 7:

Я́ко непло́дную смоко́вницу, не посецы́ мене́, Спа́се, гре́шнаго, но на мно́гая ле́та пожда́ние ми́ да́руй, напая́я ду́шу мою́ слеза́ми покая́ния, да пло́д принесу́ Ти́ ми́лостыни.

Сти́х: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся и возвесели́хомся, во вся́ дни́ на́шя возвесели́хомся, за дни́, в ня́же смири́л ны́ еси́, ле́та, в ня́же ви́дехом зла́я: и при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны и́х.

Я́ко Со́лнце сы́й Пра́ведное, просвети́ сердца́ пою́щих Тя́: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сти́х: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на на́с, и дела́ ру́к на́ших испра́ви на на́с, и де́ло ру́к на́ших испра́ви.

Му́ченичен: Па́мять святы́х твои́х страстоте́рпец пра́зднующе, Тя́ пои́м: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Умири́ моли́твами Богоро́дицы жи́знь на́шу, вопию́щих Ти́: Ми́лостиве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Блаже́нна, гла́с 7:

Красе́н бе́ и до́бр в сне́дь, и́же мене́ умертви́вый пло́д: Христо́с е́сть Дре́во Живо́тное, от Него́же яды́й не умира́ю, но вопию́ с разбо́йником: помяни́ мя́, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни и́згнани пра́вды ра́ди, я́ко те́х е́сть Ца́рство Небе́сное.

Я́ко ве́рная ханане́я зову́ в боле́зни се́рдца моего́: поми́луй мя́, Спа́се, я́ко Бла́г: и́бо ду́шу и́мам бе́дствующую вся́кими козньми́ вра́жиими, и обурева́ему при́сно.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят ва́м, и изжену́т, и реку́т вся́к зо́л глаго́л на вы́ лжу́ще Мене́ ра́ди.

Херуви́ми, и Серафи́ми, и Престо́ли, Нача́ла и Си́лы, при́сно Арха́нгели, А́нгелов во́инства, и Госпо́дьствия, и прему́дрых Власте́й собо́ри, Тебе́ сла́вят, Благоде́телю Го́споди.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на Небесе́х.

Му́ченичен: Вра́жия лука́вая возноше́ния, к Бо́гу возвыша́еми низверго́ша соверше́нно страда́льцы: и победи́тели я́вльшеся, в ра́дости ны́не на Небесе́х живу́т, сла́вою нетле́нною блиста́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ице Неразде́льная, Еди́ница Единоесте́ственно, Трили́чное Существо́, покланя́емся Ти́ с вы́шними си́лами: О́тче, и Сы́не, и Ду́ше Святы́й, еди́ному Божеству́, Еди́ной Си́ле: Еди́н Бо́г, Тро́ица Единосу́щная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Богоро́дичен: Сластьми́ оскверни́хся жите́йскими, к Тебе́ Нескве́рней прибего́х, Де́во: поро́ка вся́каго и согреше́ний изба́ви всеокая́нную мою́ ду́шу, я́ко да ублажа́ю Тя́ Присноблаже́нную.