Шрифт

Октоих для мирян

Глас 2. В субботу утром. Тропари и стихиры на каждый день

Келейные молитвы вместе с Церковью по Октоиху (Осмогласснику) - сборнику молитв восьми гласов на каждый день года

Седа́льны му́ченичны. Гла́с 2:

Тебе́ одева́ющаго не́бо о́блаки иму́ще святи́и одея́ние в ми́ре, му́ки от беззако́нник претерпе́ша, и пре́лесть и́дольскую упраздни́ша. Те́х моли́твами и на́с свободи́, Спа́се, от неви́димаго врага́, и спаси́ на́с.

Сти́х: Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев.

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, до́бре по́двиг соверши́вшии, и ве́ру соблю́дшии, дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, о на́с Того́ я́ко Бла́га моли́те, спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шым.

Сти́х: Ду́ши и́х во благи́х водворя́тся.

И́же ме́ртвыми и живы́ми я́ко Бо́г облада́яй все́ми, вла́стию животода́вче, приими́ моле́ние ра́б Твои́х: покажи́ твое́ милосе́рдие, Человеколю́бче, и пода́ждь оставле́ние душа́м, я́же преста́вил еси́ наде́ждею в Тя́, благоутро́бия ра́ди я́ко бла́г.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Вся́ па́че смы́сла, вся́ пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, чистоте́ запеча́танной и де́вству храни́му, Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна, Бо́га ро́ждши и́стиннаго: Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шым.

Седа́льны. Гла́с 2.

И́же просвети́вый святы́я Твоя́ па́че зла́та, и просла́вивый преподо́бныя Твоя́ я́ко бла́г, от ни́хже умоле́н быва́я, Христе́ Бо́же, жи́знь на́шу умири́, я́ко Человеколю́бец, и моли́тву испра́ви я́ко кади́ло, еди́не во святы́х почива́яй.

Сти́х: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от все́х и́х изба́вит я́ Госпо́дь.

Страстоте́рпцы Госпо́дни, блаже́нна земля́ напи́вшаяся крове́й ва́ших, и свя́ти хра́мы прие́мшии телеса́ ва́ша: на суди́щи бо врага́ обличи́сте, и Христа́ со дерзнове́нием пропове́дасте. Того́ я́ко бла́га моли́те спасти́, мо́лимся, ду́шы на́шя.

Сти́х: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди.

Помяни́, Го́споди, я́ко бла́г, ду́шы ра́б Твои́х, и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́, никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты́ моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во Мари́е, ро́ждшая Христа́ изба́вителя и Спа́са, моли́ся Того́ благосты́ни, со апо́столы и му́ченики, и проро́ки, с преподо́бными же и священному́ченики, очище́ние грехо́в дарова́ти на́м, и ве́лию ми́лость.

На хвали́тех стихи́ры му́ченичны, гла́с 2:

Сти́х: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

По Христе́ пострада́вше да́же до сме́рти, о страстоте́рпцы му́ченицы, ду́шы у́бо и́мате на небесе́х в руце́ Бо́жией, и по ми́ру всему́ почита́еми су́ть мо́щи ва́шя. Святи́телие покланя́ются, и лю́дие вси́, ра́дующеся, согла́сно вопие́м: со́н че́стен пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́.

Сти́х: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

По Христе́ пострада́вше да́же до сме́рти, о страстоте́рпцы му́ченицы, ду́шы у́бо и́мате на небесе́х в руце́ Бо́жией, и по ми́ру всему́ почита́еми су́ть мо́щи ва́шя. Святи́телие покланя́ются, и лю́дие вси́, ра́дующеся, согла́сно вопие́м: со́н че́стен пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́.

Сти́х: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем: хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Вся́к гра́д и страна́ чту́т мо́щи ва́шя, о страстоно́сцы му́ченицы: вы́ бо зако́нно пострада́вше, венцы́ небе́сныя прия́сте, и сего́ ра́ди святи́телем есте́ похвала́ и Це́рквам благоле́пие.

Сти́х: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Кре́ст Христо́в взе́мше святи́и му́ченицы, ору́жие непобеди́мое, всю́ диа́волю си́лу упраздни́ша, и прия́ша венцы́ Небе́сныя, стена́ на́м бы́ша, о на́с при́сно моля́щеся.

Сти́х: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния: вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Ме́ртвен: Увы́ мне́, коли́к по́двиг и́мать душа́ разлуча́ющися от телесе́! увы́ мне́, тогда́ коли́ко слези́т, и не́сть и́же поми́лует ю́! Ко А́нгелом о́чи возводя́щи, безде́льно мо́лится: к челове́ком ру́це простира́ющи, и не и́мать помога́ющаго. Те́мже возлю́бленная моя́ бра́тие, разуме́вше кра́ткую на́шу жи́знь, преста́вленым поко́я от Христа́ про́сим, и душа́м на́шым ве́лия ми́лости.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Прииди́те, Ма́терь Све́та пе́сньми немо́лчными вси́ просла́вим, Та́ бо роди́ спасе́ние на́ше: и ра́дуйся принесе́м, я́ко Еди́ной ро́ждшей все́х нача́льнейшаго, И́же пре́жде ве́к Бо́га. Ра́дуйся, я́же Е́ву падшую па́ки назда́вшая, ра́дуйся Пречи́стая Де́во Неискусобра́чная.

На стихо́вне стихи́ры поко́йны. Гла́с 2.

Стремле́ние сме́ртное и тлю́ Твое́ю живоно́сною сме́ртию низложи́л еси́, Влады́ко: все́м же источи́л еси́ живо́т ве́чный, и земны́м уме́ршым воста́ние дарова́. Те́мже мо́лимся Тебе́, Спа́се: и́же ве́рою к Тебе́ преста́вльшыяся упоко́й, и нетле́нней Твое́й сла́ве си́х сподо́би, Человеколю́бче.

Сти́х: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди.

Да челове́ки о́бщники Боже́ственнаго твоего́ Ца́рствия соде́лаеши, Христе́, распя́тие претерпе́л еси́, и сме́рть во́льную прия́т. Сего́ ра́ди мо́лимся: Твои́м милосе́рдием прича́стники яви́ Ца́рствия Твоего́, ве́рою к Тебе́ преста́вльшыяся, и сла́дкия добро́ты Твоея́ си́х сподо́би, Человеколю́бче.

Сти́х: Ду́ши и́х во благи́х водворя́тся.

Спасти́ Твое́ созда́ние восхоте́в, смотре́ния же вои́стинну стра́шное та́инство, ра́дуяся соверши́л еси́ я́ко преблаги́й: и цено́ю искупи́л еси́ ве́сь ми́р честно́ю Твое́ю кро́вию. Те́мже мо́лимся: и́же ве́рою к Тебе́ преста́вльшыяся, со все́ми святы́ми избавле́ния сподо́би.

Сти́х: И па́мять и́х в ро́д и ро́д.

Гро́зному, тре́петному, и стра́шному престо́лу Твоему́, Христе́, предстоя́ще, я́же от ве́ка уме́ршии ожида́ют пра́веднаго изрече́ния Твоего́, и Боже́ственное прие́млют правосу́дие. Тогда́ у́бо упоко́й, Спа́се, рабы́ Твоя́, ве́рою к тебе́ преста́вльшыяся, иде́же святы́х ли́цы, и ра́дость е́сть неизглаго́ланная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Егда́ плотска́го соу́за хо́щет душа́ моя́ от жития́ разлучи́тися, тогда́ ми́ предста́ни, Влады́чице, и безпло́тных враго́в сове́ты разори́, и си́х че́люсти сокруши́, и́щущих пожре́ти мя́ неща́дно: я́ко да невозбра́нно пройду́ на возду́се стоя́щыя кня́зи тьмы́, Богоневе́стная.

Блаже́нна, гла́с 2:

Гла́с Ти́ прино́сим разбо́йничь, и мо́лимся: помяни́ на́с, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни и́згнани пра́вды ра́ди, я́ко те́х е́сть Ца́рство Небе́сное.

Христо́вым страсте́м уподо́бльшеся му́ченицы, стра́сти челове́ческия разли́чныя при́сно исцеля́ете.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят ва́м, и изжену́т, и реку́т вся́к зо́л глаго́л на вы́ лжу́ще Мене́ ра́ди.

Со проро́ки, апо́столы, со преподо́бными учи́тели, соде́телю все́х до́бре угоди́ша.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на Небесе́х.

Со все́ми святы́ми Твои́ми, я́ко Человеколю́бец Го́споди, вся́ и́же ве́рою преста́вльшыяся, учини́ рабы́ Твоя́, мо́лимся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О Тро́ице пресу́щная, чту́щих Тя́ уще́дри, от пре́лести вра́жия и се́тей, все́х избавля́ющи при́сно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Богоро́дичен: Мольбы́ ра́б Твои́х не пре́зри, Всенепоро́чная, спаса́ющи на́с от вся́ких бе́д и скорбе́й.