Шрифт

Помощь святых в нуждах / Кому молиться в болезнях?

Кому молиться в болезнях и житейских нуждах

Святые, хадатайствующие к Богу об исцелении и помощи. Кому молиться?

Об исцелении от эпилепсии (падучей болезни)

молятся святым:

Мученику Виту (16/29 мая; 15/28 июня).

Святой мученик Вит пострадал в царствование Диоклетиана. Ему молятся об избавлении от падучей болезни, то есть от эпилепсии.

Молитвы

Мученику Виту

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Вит,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́,/ непреле́стная ми́рови,/ со́лнца Христа́ возвеща́ющи,/ заря́ми твои́ми страстоте́рпче Вите,/ и пре́лесть погаси́л еси́ всю:/ нам же подае́ши свет,// моля́ся непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя, / страстоте́рпче святы́й Вите, / и чтим честна́я страда́ния твоя́, / я́же за Христа́ // претерпе́л еси́.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Вите! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и акафисты