Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Триодь Постная. Службы Великого поста и подготовительных недель

Последование Утрени в Родительскую Субботу Четвертой седмицы Великого поста. Для домашнего (келейного) совершения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 19:

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20:

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва, и ны́не:

Трисвятое.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари сия:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

И ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, / не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, / утверди́ правосла́вных жи́тельство: / спаси́ лю́ди Твоя́, и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, / зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Тропарь, глас 2:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Слава:

Помяни́, Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

И ныне:

Богородичен: Ма́ти Свята́я Неизрече́ннаго Све́та, / а́нгельскими Тя пе́сньми почита́юще, / благоче́стно велича́ем.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафисма седмаянадесять. Псалом 118.

1 Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни.

Припев: Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

2 Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́,

3 не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша.

4 Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́.

5 Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́.

6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́.

7 Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́.

8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́.

9 В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́.

10 Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х.

11 В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́.

12 Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м.

13 Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х.

14 На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве.

15 В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́.

16 Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х.

17 Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́.

18 Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́.

19 Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́.

20 Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

21 Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х.

22 Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.

23 И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х:

24 И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́.

25 Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́.

26 Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м:

27 Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х.

28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х.

29 Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя.

30 Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х.

31 Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́.

32 Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́.

33 Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну:

34 Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м.

35 Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х.

36 Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство.

37 Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя.

38 Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой.

39 Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги.

40 Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя.

41 И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́.

42 И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́.

43 И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х.

44 И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка.

45 И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

46 И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся:

47 И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́:

48 И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х.

49 Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́.

50 То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя.

51 Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся.

52 Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся.

53 Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой.

54 Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́.

55 Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой.

56 Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

57 Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой.

58 Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́.

59 Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́.

60 Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́.

61 У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х.

62 Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́.

63 Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́.

64 Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя.

65 Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́.

66 Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.

67 Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х.

68 Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м.

69 Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́.

70 Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся.

71 Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м.

72 Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

73 Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м.

74 Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х.

75 Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́.

76 Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́.

77 Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

78 Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х.

79 Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́.

80 Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся.

81 Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х.

82 Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя;

83 Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х.

84 Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд;

85 Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди.

86 Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми.

87 Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.

88 По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х.

89 Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́.

90 В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет.

91 Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.

92 Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м.

93 Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

И поeм конeц: Я́ко а́ще бы не зако́н Твой: и Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х: с припевом трижды.

Го́споди, поми́луй. (40)

94 Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Припев: Спа́се, / спаси́ мя.

95 Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х.

96 Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́.

97 Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть.

98 Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть.

99 Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть.

100 Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

101 От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́.

102 От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́.

103 Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м.

104 От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды.

105 Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м.

106 Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́.

107 Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

108 Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя.

109 Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х.

110 Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х.

111 Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть.

112 Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние.

113 Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х.

114 Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х.

115 Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́.

116 Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́.

117 Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну.

118 Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их.

119 Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́.

120 Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся.

121 Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя.

122 Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии.

123 О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́.

124 Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя.

125 Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́.

126 Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой.

127 Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия.

128 Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех.

129 Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́.

130 Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы.

131 Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

132 При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

133 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние.

134 Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́.

135 Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

136 Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́.

137 Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́.

138 Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́.

139 Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́.

140 Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́.

141 Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.

142 Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина.

143 Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́.

144 Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду.

145 Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́.

146 Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́.

147 Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х.

148 Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м.

149 Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

150 Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася.

151 Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина.

152 Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́.

153 Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.

154 Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя.

155 Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша.

156 Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

157 Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся.

158 Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша.

159 Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя.

160 Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́.

161 Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́.

162 Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу.

163 Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х.

164 Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́.

165 Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна.

166 Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х.

167 Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́.

168 Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди.

169 Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.

170 Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

171 Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м.

172 Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда.

173 Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих.

174 Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

175 Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне.

176 Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Поeм конeц: Жива́ бу́дет душа́ моя́: и Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее: с припевом трижды.

В конец же кафисмы поем тропари мертвых, глас 5.

Припев: Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя, Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ приле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей, / и венцо́в небе́сных.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й, Бо́же, рабы́ Твоя́, / и учини́ я́ в раи́, / иде́же ли́цы святы́х, Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Слава: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м вопию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ныне: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая благослове́нная.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

И абие седален, глас 5:

Поко́й Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ Твоя́, / я́коже есть пи́сано: / презира́я я́ко благ прегреше́ния их / во́льная и нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава: И вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

И ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый ми́ру Христе́ Бо́же, / и сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 4.

Песнь 6.

Ирмос: Бу́рею грехо́вною погружа́емь, / я́ко во чре́ве ки́тове содержи́мь, / с проро́ком зову́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Го́споди, и спаси́ мя.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Преидо́сте преде́лы плотски́я страда́льцы / мно́гим терпе́нием, претерпе́вше му́ки и боле́зни. / Те́мже вся́кую боле́знь и скорбь облегча́ете, / вас воспева́ющих.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тьмам а́нгел во́инство совокупи́ся / святы́х страстоте́рпец, / и мо́лит Всеблага́го Бо́га, / согреше́ний тьмочи́сленных нас изба́вити, / я́ко Христу́ угоди́вшии.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Умертви́вся и во гро́бе Христе́ усну́в, / возста́вил еси́ ме́ртвыя, / и в ве́ре уме́ршим дае́ши бла́гости бога́тство, Христе́, / поко́й я́ со все́ми святы́ми.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пло́ти и кро́ве святи́и не пощаде́вше, / ко вся́кому муче́нию ста́сте небоя́зненни, / Христа́ не отмета́ющеся, / те́мже с небе́с низпосла́ Христо́с вам венцы́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Му́ченик торжество́ усря́щим, / просвети́вшеся де́тельми, / и возопии́м богодухнове́нными пе́сньми, / вы есте́ вои́стинну денни́цы на земли́, / Христо́вы му́ченицы.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Мученичен: Усече́ния удо́в ва́ших зря́ще, / наслажда́стеся кровьми́ ра́дующеся, / но моли́те о нас приле́жно Го́спода, / му́ченицы присносла́внии.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

От земли́ созда́вый мя, и оживи́вый мя, / и в зе́млю возврати́тися мне па́ки реки́й, / я́же прия́л еси́ рабы́ Твоя́ упоко́й, / и от тли сме́ртныя возведи́, Го́споди.

Слава, Троичен: Тро́ице Свята́я сла́влю Тя, / Естество́ безнача́льное, / еди́наго Бо́га, еди́наго Го́спода, три Ли́ца, Отца́, Сы́на и Ду́ха, / нерожде́нна, рожде́нна, исхо́дна, / Ту́южде и присносу́щну.

И ныне, Богородичен: О блаже́нная Богоневе́сто, / ка́ко родила́ еси́ без му́жа, и пребыла́ еси́ я́коже пре́жде? / Бо́га бо родила́ еси́, чу́до стра́шное, / но моли́ спасти́ся пою́щим Тя.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши, / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́иа.

Песнь 7.

Ирмос: Глаго́лавый на горе́ с Моисе́ем, / и о́браз де́вства явле́й в купине́, / благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Обо́лкшеся страда́льцы в нетле́ние боже́ственное, / обнаже́нием тле́нныя пло́ти, / нас ра́ди плоть от нетле́нныя Прие́мшему Жены́, / ны́не предстоите́ све́тлии, / сего́ ра́ди мя облецы́те во оде́жду свяще́нную / обнаже́ннаго зло́бою.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Воздержа́нием пожи́вый, страда́льческий собо́р, / воздержа́ния нас по́прище укрепи́те тещи́ невозбра́нно, / я́ко пропове́давый Христа́ на по́прищи му́жественно, / и предстоя́й престо́лу венцено́сный, / в наслажде́ние мы́сленно со а́нгелы.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Моли́твами, Бо́же, Твои́х святы́х му́ченик, / усо́пшия ве́рно рабы́ Твоя́, / рая́ жи́тели покажи́, / и све́та мы́сленнаго сподо́би я́, / непреста́нно вопию́щия Тебе́: / благослове́н Бог отце́в на́ших.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Возвели́чивый святы́я Твоя́ вся, / зна́меньми удиви́в я́ в ми́ре, / благослове́н еси́ во ве́ки Го́споди / Бо́же отце́в на́ших.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вся́кий вид ран проше́дше, / и коле́на Ваа́лу не поко́ршеся преклони́ти, / венцы́ сла́вы взя́сте от Бо́га / Христо́вы му́ченицы.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Безсме́ртному Царю́ во́инствовавше, / и ве́ру к Нему́ показа́вше соверше́нную, / кровь свою́ му́ченицы / за Него́ излия́сте.

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди.

Иде́же свет Твой жи́зни истека́ет, / преложи́ я́же преста́вил еси́ от вре́менных, / ве́рныя Твоя́ рабы́, / Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Слава, Троичен: Во Еди́нице Тро́ице, покланя́емое Существо́, / О́тче, Сы́не и Ду́ше, / воспева́ющия Тя сохраня́й, / Бо́же отце́в на́ших.

И ныне, Богородичен: Де́во Ма́ти Отрокови́це всесве́тлая, / еди́на к Бо́гу хода́тайство, / не преста́й, Влады́чице, моли́ти / спасти́ся нам.

Песнь 8.

Ирмос: Земля́, и вся я́же на ней, / мо́ре и вси исто́чницы, / небеса́ небе́с, / свет и тьма, мраз и зной, / сы́нове челове́честии, / свяще́нницы благослови́те Го́спода, / и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Великоимени́тии Христо́вы страда́льцы, / и честни́и в Бо́зе, / вся воспева́ющия па́мяти ва́ша, / вели́ких согреше́ний, и та́мошних мук изба́вите ны, / к Нему́ ва́шими вели́кими моли́твами.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Святоизбра́нное Христа́ Бо́га, / и тве́рдое вои́стинну во́инство, / му́ченик собо́ры освяти́те наш ум и се́рдце, / в сия́ святы́я дни по́стныя, / ва́шими святы́ми моли́твами.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Изба́ви че́рвия му́чащаго, / и скре́жета зу́бнаго, Го́споди, / и вне́шния тьмы несвети́мыя, / вся я́же ве́рою прия́л еси́, / и учини́ сия́, иде́же свет лица́ Твоего́ Христе́, / сия́ет во ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О до́браго измене́ния, / и́мже обрето́сте сме́ртию живо́т, / священному́ченицы Христо́вы, / огня́ и меча́, мра́за и звере́й ника́коже убоя́вшеся, / и вопию́ще: по́йте Го́спода, / и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Горе́ лик а́нгельский, до́ле же мы, земни́и, / хва́лим му́ченицы Христо́вы, стра́нная страда́ния, / и по́двиги ва́шего му́жества, / благословя́ще, пою́ще Го́спода, / и превознося́ще во вся ве́ки.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

По́двиги чу́дныя, му́ченицы, сла́вяще ва́ша, / благоде́теля и Бо́га благослови́м и покланя́емся, / на по́прище по́двигов вас укрепи́вшаго, / Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Ты сме́рти и живота́ Госпо́дь сый и Бог, / преста́вльшихся благоче́стно воздвиза́яй, / та́мо преложи́ в селе́ниих пра́ведных, / благословя́щия, пою́щия Тя, Го́споди, / и превознося́щия во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Свет, Живо́т же и Животы́, / почита́ю Тя, Отца́, и Сы́на, и Ду́ха исхо́дна, / Естество́ еди́но, три Ипоста́си, Бо́га Еди́наго поя́, / благословлю́ Тя, пою́ Тя, Го́спода, / и превозношу́ Тя во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Кто не воспое́т Тя от земноро́дных, / нескве́рная Чи́стая голуби́ца? / Ты бо родила́ еси́ нам Свет вели́кий, / жи́зни бога́тство, Иису́са Спа́са, / Его́же пое́м хва́ляще, я́ко Го́спода, / и превозно́сим во вся ве́ки.

На 9-й песни поем песнь Пресвятыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

К коемуждо стиху припеваем: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Велича́ем вси человеколю́бие Твое́, / Христе́ Спа́се наш, / сла́во раб Твои́х, / и ве́нче ве́рных, / возвели́чивый па́мять Ро́ждшия Тя.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Свети́льницы су́ще неле́стнии, / Христо́вы страда́льцы, / просвети́те на́ша по́мыслы, / утверди́те твори́ти светоза́рная и чи́стая / Бо́жия хоте́ния.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ору́жия зрите́ся закала́ющая враги́, / до́блии Христо́вы страда́льцы, / но изба́вите нас от стрел лука́ваго / предста́тельствы ва́шими.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Поко́й, Ще́дре, в не́дрех Авраа́мовых / рабы́ Твоя́, ве́рою от нас отше́дшия, / к Тебе́, вся́ческих Зижди́телю и Преблаго́му.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Воспева́ем вси па́мяти ва́ша, / му́ченицы прехва́льнии, / по́двиги ви́дяще свяще́нных ва́ших страда́ний, / и удиви́вшеся Христа́ велича́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Друг ко дру́гу стра́ждуще глаго́лаху страстоте́рпцы: / пло́ти не пощади́м, прииди́те, у́мрем о Христе́, / да во вся ве́ки поживе́м / лику́юще непреста́нно.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Ли́че святы́х, приими́ мольбу́ мою́, / и я́ко сподо́бил мя еси́ Крест целова́ти, / и спаси́тельней стра́сти поклони́тися мне, / Христа́ моли́те.

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди.

Осла́би, оста́ви, Ще́дре, / к Тебе́, Человеколю́бцу, преста́вленным, / и сих поко́й в селе́ниих избра́нных, / Ты бо еси́ Жизнь и Воскресе́ние.

Слава, Троичен: О Тро́ице во еди́ном Естестве́, / Тя воспева́ющия, / О́тче нерожде́нный, и рожде́нный Сы́не, и Ду́ше исхо́дный, / Твое́ю ми́лостию невреди́мы соблюди́.

И ныне, Богородичен: Ра́дуйся, Всечестна́я Чи́стая, / де́вства похвало́, ма́терей утвержде́ние, / челове́ков по́моще, и ми́ра ра́досте, / Мари́е Ма́ти, и Рабо́ Бо́га на́шего.

Светилен:

Не́бо звезда́ми украси́вый, я́ко Бог, / и Твои́ми святы́ми всю зе́млю просвети́вый, / Соде́телю всех пою́щия Тя спаса́й.

Слава: Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, я́ко Бог, / упоко́й Твоя́ рабы́ в селе́ниих избра́нных, / а́ще бо и согреши́ша, Спа́се, / но не отступи́ша от Тебе́.

И ныне: Сла́дость а́нгелов, скорбя́щих ра́дость, / христиа́н предста́тельнице, Де́во Ма́ти Госпо́дня, / заступи́ нас и изба́ви ве́чных мук.

Хвали́тны псалмы́, глас 8:

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Го́спода с небе́с. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Глас 8: Прииди́те пре́жде конца́ вси бра́тие,/ персть на́шу ви́дяще, и естества́ на́шего немощно́е,/ и ху́дость на́шу и коне́ц у́зрим,/ и орга́ны сосу́да пло́тнаго,/ и я́ко прах челове́к, снедь че́рвием и тле́ние,/ я́ко сухи́я ко́сти на́ша вся́ко не иму́щия дыха́ния./ Во гро́бы вни́кнем, где сла́ва?/ Где добро́та зра́ка? Где благоглаго́ливый язы́к?/ Где бро́ви? Или́ где о́ко?/ Вся прах и сень:// те́мже пощади́ Спа́се, всех нас.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Что прельща́ется челове́к хваля́ся?/ Что всу́е смуща́ется?/ Бре́ние и сам вма́ле?/ Что не помышля́ет персть,/ я́ко прах, смеше́ние, и гно́я и тле́ния отложе́ние?/ А́ще у́бо бре́ние есмы́ челове́цы,/ что прилепи́хомся земли́?/ И а́ще Христу́ есмы́ сро́дни,/ что не притека́ем к Нему́?/ И вси отве́ргше привре́менную и теку́щую жизнь,/ жи́зни нетле́нней после́дующе, я́же есть Христо́с,// просвеще́ние душ на́ших.

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Руко́ю Твое́ю созда́вый Ада́ма,/ и поста́вивый преде́л нетле́ния и ме́ртвости Спа́се,/ и жи́зни во благода́ти,/ тле́ния же премени́вый, к пе́рвой преложи́в жи́зни,/ Сам рабы́ Твоя́ Влады́ко, я́же прия́л еси́ от нас,/ с пра́ведными упоко́й, и в ли́це избра́нных:/ и сих имена́ написа́в в кни́зе живо́тней,/ и воскреси́в во гла́се арха́нгелове, и трубы́ шу́ме,// сподо́би я Небе́снаго Ца́рствия Твоего́.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Христо́с воскре́се, разреши́в у́зы Ада́ма первозда́ннаго,/ и а́дову разруши́в кре́пость./ Дерза́йте вси ме́ртвии: умертви́ся смерть,/ плене́н бысть и ад с не́ю,/ и Христо́с воцари́ся, распны́йся и воскресы́й./ Той нам дарова́ нетле́ние пло́ти,/ Той воздвиза́ет нас, и да́рует воскресе́ние нам,/ и сла́вы о́ныя с весе́лием вся сподобля́ет,// в ве́ре непрекло́нней ве́ровавшия те́пле в Него́.

Глас 2: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко цвет увяда́ет, и я́ко сень ми́мо гряде́т,/ и разруша́ется вся́кий челове́к./ Па́ки же глася́щей трубе́,/ ме́ртвии вси я́ко в тру́се воста́нут к Твоему́ сре́тению Христе́ Бо́же:/ тогда́ Влады́ко, я́же преста́вил еси́ от нас,/ во святы́х Твои́х учини́ селе́ниих ду́хи, Влады́ко,// Твои́х рабо́в при́сно.

Глас 2: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся Мари́е Богоро́дице,/ хра́ме неразори́мый, па́че же святы́й,/ я́коже вопие́т проро́к,// святы́й храм Твой, ди́вный в пра́вду.

Славосло́вие вели́кое:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Три́жды)

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Стихи́ры на стихо́вне:

Стихи́ры из Окто́иха, глас 6, подо́бен: «Всю отложи́вше…»:

Име́яй непостижи́мое е́же о на́с благоутро́бие,/ и исто́чник неистощи́мый Боже́ственныя бла́гости, Многоми́лостиве,/ и́же к Тебе́, Влады́ко, преше́дшыя,/ на земли́ живы́х всели́,/ в селе́ния возлю́бленная и жела́емая,/ одержа́ние да́руя, всегда́ пребыва́ющее./ Ты́ бо за все́х пролия́л еси́ кро́вь Твою́, Спа́се,// и живоно́сною цено́ю ми́р искупи́л еси́.

Стих 1: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди.

Умерщвле́ние претерпе́л еси́ животворя́щее во́лею/ и живо́т источи́л еси́,/ и пи́щу присносу́щную ве́рным да́л еси́,/ в не́йже учини́ усо́пшыя о упова́нии воскре́сния,/ те́х согреше́ния вся́ проща́я благода́тию/ я́ко Еди́н Безгре́шен,/ и Еди́н Бла́г и Человеколю́бец:/ да все́ми пое́тся Твое́ И́мя, Христе́,// спаси́тельное сла́вим Человеколю́бие Твое́.

Стих 2: Ду́ши и́х во бла́ги́х водворя́тся.

Живы́ми госпо́дьствующа, Богонача́льною вла́стию,/ и ме́ртвыми влады́чествующа,/ Тебе́, Христе́, зна́юще мо́лимся, ве́рныя рабы́ Твоя́,/ к Тебе́ Еди́ному Благода́телю отше́дшыя,/ те́х упоко́й со избра́нными Твои́ми, Человеколю́бче,/ на ме́сте утеше́ния, во святы́х све́тлостех:/ Воли́тель бо ми́лости еси́,/ и спаса́еши я́ко Бо́г, и́хже по о́бразу Твоему́ созда́л еси́,// Еди́не Многоми́лостиве.

Стихиры из Трио́ди, глас 6:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Боле́знь Ада́му бысть дре́ва вкуше́нием дре́вле во Еде́ме,/ егда́ змий яд изблева́:/ тем бо вни́де смерть всеро́дная, снеда́ющая челове́ка./ Но прише́д Влады́ка низложи́ зми́я,/ и упокое́ние нам дарова́,/ к Нему́ у́бо возопии́м:/ пощади́ Спа́се, и я́же прия́л еси́,// со избра́нными Твои́ми упоко́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ты еси́ Бог наш вся в му́дрости содева́яй и соверша́яй,/ проро́ки посла́л еси́ Христе́, прорещи́ Твое́ прише́ствие,/ и апо́столы, пропове́дати Твоя́ вели́чия./ И о́вии у́бо прореко́ша прише́ствие Твое́,/ о́вии же креще́нием просвети́ша язы́ки:/ му́ченицы же пострада́вше, прия́ша я́же возжела́ху./ И мо́лит Тя лик обои́х, с Ро́ждшею Тя:/ упоко́й Бо́же ду́ши, я́же прия́л еси́,/ и нас сподо́би Ца́рствия Твоего́,/ Крест претерпе́вый мене́ ра́ди осужде́ннаго,// Изба́вителю мой и Бо́же.

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Таже, тропари глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй,/ и поле́зное всем подава́яй,/ еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х:/ на Тя бо упова́ние возложи́ша,// Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы,/ и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу,// Его́же родила́ еси́ Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподобных и богоносных отец наших и всех святы́х, поми́луй и спасм нас я́ко Благ и Челове́колюбец.