Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Триодь Постная. Службы Великого поста и подготовительных недель

Последование Великопостной Утрени Четверга Пятой седмицы Великого поста. Стояние Марии Египетской. Для домашнего (келейного) совершения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 19:

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20:

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва, и ны́не:

Трисвятое.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари сия:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

И ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, / не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, / утверди́ правосла́вных жи́тельство: / спаси́ лю́ди Твоя́, и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, / зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

И поем Троичны гласа, кийждо по единощи.

Песни Троичны:

У́мных Твои́х слуг приноси́ти сме́ртнии, песнь дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш. Моли́твами святы́х апо́стол Твои́х и святи́теля Никола́я поми́луй нас.

Сла́ва: Я́ко чи́ни ны́не А́нгельстии на Небеси́ / и стоя́ния стра́хом челове́ческая на земли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Безнача́льнаго Твоего́ Отца́ / и Тебе́, Христе́ Бо́же, / и Пресвята́го Твоего́ Ду́ха, / херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

И чтется кафисма 8-я.

Псалом 55.

Поми́луй мя, Бо́же, я́ко попра́ мя челове́к, весь день боря́ стужи́ ми. Попра́ша мя врази́ мои́ весь день, я́ко мно́зи борю́щии мя с высоты́. В день не убою́ся, аз же упова́ю на Тя. О Бо́зе похвалю́ словеса́ моя́, на Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне плоть? Весь день слове́с мои́х гнуша́хуся, на мя вся помышле́ния их на зло. Вселя́тся и скры́ют, ти́и пя́ту мою́ сохраня́т, я́коже потерпе́ша ду́шу мою́. Ни о чесо́мже отри́неши я́, гне́вом лю́ди низведе́ши. Бо́же, живо́т мой возвести́х Тебе́, положи́л еси́ сле́зы моя́ пред Тобо́ю, я́ко и во обетова́нии Твое́м. Да возвратя́тся врази́ мои́ вспять, во́ньже а́ще день призову́ Тя, се позна́х, я́ко Бог мой еси́ Ты. О Бо́зе похвалю́ глаго́л, о Го́споде похвалю́ сло́во. На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к? Во мне, Бо́же, моли́твы, я́же возда́м хвалы́ Твоея́, я́ко изба́вил еси́ ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез, и но́зе мои́ от поползнове́ния, благоугожду́ пред Го́сподем во све́те живы́х.

Псалом 56.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, я́ко на Тя упова́ душа́ моя́, и на сень крилу́ Твое́ю наде́юся, до́ндеже пре́йдет беззако́ние. Воззову́ к Бо́гу Вы́шнему, Бо́гу, благоде́явшему мне. Посла́ с Небесе́ и спасе́ мя, даде́ в поноше́ние попира́ющыя мя, посла́ Бог ми́лость Свою́ и и́стину Свою́, и изба́ви ду́шу мою́ от среды́ ски́мнов. Поспа́х смуще́н, сы́нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы, и язы́к их меч остр. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́. Сеть угото́ваша нога́м мои́м и сляко́ша ду́шу мою́, ископа́ша пред лице́м мои́м я́му и впадо́ша в ню. Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, воспою́ Тебе́ во язы́цех, я́ко возвели́чися до Небе́с ми́лость Твоя́, и да́же до о́блак и́стина Твоя́. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́.

Псалом 57.

А́ще вои́стинну у́бо пра́вду глаго́лете, пра́вая суди́те, сы́нове челове́честии. И́бо в се́рдце беззако́ние де́лаете, на земли́ непра́вду ру́ки ва́ша сплета́ют. Очужди́шася гре́шницы от ложе́сн, заблуди́ша от чре́ва, глаго́лаша лжу. Я́рость их по подо́бию змиину́, я́ко а́спида глу́ха и затыка́ющаго у́ши свои́, и́же не услы́шит гла́са обава́ющих, обава́емь обава́ется от прему́дра. Бог сокруши́т зу́бы их во усте́х их, члено́вныя львов сокруши́л есть Госпо́дь. Уничижа́тся я́ко вода́ мимотеку́щая, напряже́т лук свой, до́ндеже изнемо́гут. Я́ко воск раста́яв отъи́мутся, паде́ огнь на них и не ви́деша со́лнца. Пре́жде е́же разуме́ти те́рния ва́шего ра́мна, я́ко жи́вы, я́ко во гне́ве пожре́т я́. Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника. И рече́т челове́к: а́ще у́бо есть плод пра́веднику, у́бо есть Бог судя́ им на земли́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 58.

Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние и от муж крове́й спаси́ мя. Я́ко се улови́ша ду́шу мою́, нападо́ша на мя кре́пцыи, ниже́ беззако́ние мое́, ниже́ грех мой, Го́споди. Без беззако́ния теко́х и испра́вих, воста́ни в сре́тение мое́ и виждь. И ты, Го́споди Бо́же сил, Бо́же Изра́илев, вонми́ посети́ти вся язы́ки, да не уще́дриши вся де́лающыя беззако́ние. Возвратя́тся на ве́чер и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. Се ти́и отвеща́ют усты́ свои́ми, и меч во устна́х их, я́ко кто слы́ша? И Ты, Го́споди, посмее́шися им, уничижи́ши вся язы́ки. Держа́ву мою́ к Тебе́ сохраню́, я́ко Ты, Бо́же, Засту́пник мой еси́. Бог мой, ми́лость Его́ предвари́т мя, Бог мой, яви́т мне на вразе́х мои́х. Не уби́й их, да не когда́ забу́дут зако́н Твой, расточи́ я́ си́лою Твое́ю и низведи́ я́, Защи́тниче мой, Го́споди. Грех уст их, сло́во усте́н их, и я́ти да бу́дут в горды́ни свое́й, и от кля́твы и лжи возвестя́тся в кончи́не. Во гне́ве кончи́ны, и не бу́дут, и уве́дят, я́ко Бог влады́чествует Иа́ковом и концы́ земли́. Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. Ти́и разы́дутся я́сти. А́ще ли же не насы́тятся, и поро́пщут. Аз же воспою́ си́лу Твою́ и возра́дуюся зау́тра о ми́лости Твое́й, я́ко был еси́ Засту́пник мой и Прибе́жище мое́ в день ско́рби моея́. Помо́щник мой еси́, Тебе́ пою́: я́ко Бог Засту́пник мой еси́, Бо́же мой, ми́лость моя́.

Псалом 59.

Бо́же, отри́нул ны еси́ и низложи́л еси́ нас, разгне́вался еси́, и уще́дрил еси́ нас. Стрясл еси́ зе́млю и смути́л еси́ ю́, исцели́ сокруше́ние ея́, я́ко подви́жеся. Показа́л еси́ лю́дем Твои́м жесто́кая, напои́л еси́ нас вино́м умиле́ния. Дал еси́ боя́щымся Тебе́ зна́мение, е́же убежа́ти от лица́ лу́ка. Я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́, спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: возра́дуюся и разделю́ Сики́му, и юдо́ль жили́щ разме́рю. Мой есть Галаа́д, и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м – кре́пость главы́ Моея́, Иу́да – царь Мой. Моа́в – коно́б упова́ния Моего́, на Идуме́ю простру́ сапо́г Мой, Мне иноплеме́нницы покори́шася. Кто введе́т мя во град огражде́ния? или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т стужа́ющыя нам.

Псалом 60.

Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, вонми́ моли́тве мое́й. От коне́ц земли́ к Тебе́ воззва́х, внегда́ уны́ се́рдце мое́, на ка́мень возне́сл мя еси́, наста́вил мя еси́. Я́ко был еси́ упова́ние мое́, столп кре́пости от лица́ вра́жия. Вселю́ся в селе́нии Твое́м во ве́ки, покры́юся в кро́ве крил Твои́х. Я́ко Ты, Бо́же, услы́шал еси́ моли́твы моя́, дал еси́ достоя́ние боя́щымся и́мене Твоего́. Дни на дни царе́вы приложи́ши, ле́та eго́ до дне ро́да и ро́да. Пребу́дет в век пред Бо́гом, ми́лость и и́стину Его́ кто взы́щет? Та́ко воспою́ и́мени Твоему́ во ве́ки, возда́ти ми моли́твы моя́ день от дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 61.

Не Бо́гу ли повине́тся душа́ моя́? От Того́ бо спасе́ние мое́. И́бо Той Бог мой и Спас мой, Засту́пник мой, не подви́жуся наипа́че. Доко́ле належите́ на челове́ка? Убива́ете вси вы, я́ко стене́ преклоне́не, и опло́ту возринове́ну. Оба́че це́ну мою́ совеща́ша отри́нути, теко́ша в жа́жди, усты́ свои́ми благословля́ху и се́рдцем свои́м кленя́ху. Оба́че Бо́гови повини́ся, душе́ моя́, я́ко от Того́ терпе́ние мое́. И́бо Той Бог мой и Спас мой, Засту́пник мой, не преселю́ся. О Бо́зе спасе́ние мое́ и сла́ва моя́, Бог по́мощи моея́, и упова́ние мое́ на Бо́га. Упова́йте на Него́ весь сонм люде́й, излия́йте пред Ним сердца́ ва́ша, я́ко Бог помо́щник наш. Оба́че су́етни сы́нове челове́честии, лжи́ви сы́нове челове́честии в ме́рилех е́же непра́вдовати, ти́и от суеты́ вку́пе. Не упова́йте на непра́вду и на восхище́ние не жела́йте. Бога́тство а́ще тече́т, не прилага́йте се́рдца. Еди́ною глаго́ла Бог, дво́я сия́ слы́шах, зане́ держа́ва Бо́жия, и Твоя́, Го́споди, ми́лость, я́ко Ты возда́си кому́ждо по дело́м eго́.

Псалом 62.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

Псалом 63.

Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, от стра́ха вра́жия изми́ ду́шу мою́. Покры́й мя от со́нма лука́внующих, от мно́жества де́лающих непра́вду. И́же изостри́ша, я́ко мечь, язы́ки своя́, напряго́ша лук свой, вещь го́рьку, состреля́ти в та́йных непоро́чна, внеза́пу состреля́ют eго́ и не убоя́тся. Утверди́ша себе́ сло́во лука́вое, пове́даша скры́ти сеть, ре́ша: кто у́зрит их? Испыта́ша беззако́ние, исчезо́ша испыта́ющии испыта́ния, присту́пит челове́к, и се́рдце глубоко́, и вознесе́тся Бог. Стре́лы младе́нец бы́ша я́звы их, и изнемого́ша на ня язы́цы их. Смути́шася вси ви́дящии их, и убоя́ся всяк челове́к, и возвести́ша дела́ Бо́жия, и творе́ния Его́ разуме́ша. Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́, и похва́лятся вси пра́вии се́рдцем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Седальны, глас 4:

Свети́ла в конце́х ученики́ Твоя́, Христе́,/ яви́л еси́, сия́ющыя душа́м су́щым во тьме́, ра́зум Тво́й, Влады́ко:/ и ле́сть и́дольскую те́х ра́ди омрачи́в,/ уче́ньми благоче́стия просвети́л еси́ ми́р.// Те́х мольба́ми спаси́ ду́шы на́ша.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их

Я́ко Моисе́й Изра́иля от рабо́ты, мо́рем Чермны́м наста́вивый,/ десни́цею Твое́ю, Влады́ко, погрузи́вый фарао́на:/ та́ко чудесы́, прему́дрии ученицы́ Твои́/ мо́ре расторго́ша го́рькаго безбо́жия/ и лю́ди наста́виша к Тебе́, Безнача́льне Сло́ве// и Еди́не Человеколю́бче.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Кресто́м вооружи́вшеся, страстоте́рпцы Твои́/ победи́ша ко́зни началозло́бнаго врага́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ша, я́ко свети́ла, челове́ки наставля́юще,/ даю́т исцеле́ния ве́рою прося́щим.// Тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего,/ от Тебе́ воплоти́вшееся позна́хом, Богоро́дице Де́во,/ еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная.// Тем непреста́нно Тя воспева́юще велича́ем.

Житие́ преподо́бныя ма́тере на́шея Мари́и Еги́петския, ея́же моли́твами, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Аминь

Житие Марии Египетской

Та́йну царе́ву добро́ храни́ти, дела́ же Бо́жия открыва́ти и пропове́дати сла́вно, та́ко рече́ Рафаи́л А́нгел к Тови́ту по пресла́вном прозре́нии ослепле́нных его́ оче́с. И́бо ца́рския не храни́ти та́йны, боя́зненно есть и па́губно, а е́же молча́ти дела́ Бо́жия пресла́вная, ве́лия есть души́ тщета́. Те́мже и аз (глаго́лет Софро́ний святы́й) стра́хом одержи́мь, Боже́ственная в молча́нии сокры́ти, воспомина́я прети́мую (в Ева́нгелии) беду́ лени́вому рабу́, и́же прие́мь от Го́спода тала́нт в зе́млю закопа́, и да́нный де́лания ра́ди сокры́ не де́лая, по́весть святу́ю до мене́ доше́дшую ника́коже умолчу́. Но никто́же бу́ди неве́рующ пи́шущему, я́же слы́шах, ниже́ да мнит кто дерза́юща мя неи́стинная писа́ти, сумня́щеся о ве́щи сей вели́кой, не бу́ди мне лга́ти на святы́я. А́ще же бу́дут не́цыи, и́же получи́вше сие́ писа́ние, и пресла́вному сему́ де́лу дивя́щеся неудо́бь восхотя́т ве́ровати, и о́ным ми́лостив да бу́дет Госпо́дь, поне́же ти́и не́мощь челове́ческаго помышля́юще естества́, неудо́бна бы́ти непщу́ют, я́же о челове́цех пресла́вная глаго́лются. Но уже́ подоба́ет нача́ти по́весть о ве́щи сей преди́вной, бы́вшей в ро́де на́шем. Бысть не́кий ста́рец во еди́ном от Палести́нских монастыре́й, жития́ благонра́вием и сло́ва благоразу́мием укра́шен, от са́мых пеле́н во и́ноческих по́двизех до́бре наста́влен. Зоси́ма же бе и́мя ста́рцу тому́. И́же вся по́двиги по́стническаго жития́ про́йде, и вся́кое пра́вило пре́данное от соверше́нных и́ноков сохрани́, вся же та творя́ никогда́же поуче́ния Боже́ственных слове́с пренебреже́, но и возлега́я, и востая́, и в рука́х име́я де́лание, и пи́щи вкуша́я, (а́ще досто́ит и пи́щею нарещи́, ея́же он ма́ло не́что вкуша́ше) еди́но де́ло име́ немо́лчное, и никогда́же престаю́щее, е́же пе́ти Бо́гу всегда́, и поуче́ние твори́ти Боже́ственных слове́с. От са́маго же младе́нчества вдан бы́вши в монасты́рь, до пяти́десяти трех лет в нем до́бре по́стническими труда́ми подвиза́ся. Посе́м же смуще́н бысть от не́киих помышле́ний, а́ки бы он у́же во всем был соверше́н, от ины́х наставле́ния ника́коже тре́буяй, глаго́ля мы́слию в себе́: есть ли на земли́ мона́х по́льзовати мя моги́й, и́же пока́жет ми о́браз по́стничества, его́же аз не соде́яхъ? Обря́щется ли в пусты́ни челове́к, превосходя́щ дела́ моя́? Си́це же помышля́ющу ста́рцу, яви́ся А́нгел, и рече́: о Зоси́мо! до́бре, я́коже бе мо́щно челове́ку, подвиза́лся еси́, до́бре по́стническое тече́ние проше́л еси́, оба́че никто́же есть в челове́цех, и́же бы себе́ соверше́нна бы́ти показа́л. Бо́лий есть по́двиг предлежа́щий от мимоше́дшаго уже́, его́же ты не ве́си, да позна́еши у́бо, коли́ко есть ко спасе́нию ины́х путе́й, изы́ди от земли́ твоея́, я́коже Авраа́м о́ный в патриа́рсех наро́читый, и иди́ в монасты́рь су́щий при Иорда́не реце́. А́бие у́бо ста́рец после́дуя глаго́лющему, изы́де из монастыря́, в не́мже от младе́нчества и́ночествова, и дости́г Иорда́на, наста́влен бысть от зову́щаго во о́ный монасты́рь, в не́мже Бог бы́ти ему́ повеле́. Толкну́в же руко́ю в две́ри монасты́рския, обре́те мона́ха две́ри храня́щаго, и тому́ пе́рвее о себе́ рече́. Он же возвести́ игу́мену, и́же его́ прие́мь, и о́бразом мона́ха узре́в, сотво́ршаго и́ноческое обы́чное поклоне́ние и моли́тву, вопроси́ его́: отку́ду еси́, бра́те? И чесо́ ра́ди к ни́щим нам ста́рцем прише́л еси́? Зоси́ма же отвеща́: е́же отку́ду приидо́х, несть сие́ ну́жно рещи́, по́льзы же ра́ди, о о́тче, приидо́х. Слы́шах бо о вас вели́кая и достохва́льная, могу́щая ду́шу присво́ити Бо́гу. Рече́ же ему́ игу́мен: Бог еди́н, бра́те, исцеля́яй души́ не́мощь, Той тебе́ и нас да научи́т Свои́м Боже́ственным хоте́ниям, и наста́вит вся твори́ти поле́зная. Челове́к бо челове́ка по́льзовати не мо́жет, а́ще не ки́йждо внима́ет себе́ всегда́, и бо́дрствуя ду́хом де́лает поле́зное, Бо́га имы́й с ним ку́пно де́лающа. Но поне́же любо́вь Христо́ва, е́же ви́дети нас, убо́гих ста́рцев, тебе́ подви́же, пребыва́й с на́ми, а́ще сего́ ра́ди прише́л еси́, и всех нас напита́ет благода́тию Свята́го Ду́ха Па́стырь до́брый, да́вый ду́шу свою́ избавле́ние за нас. Сия́ ре́кшу игу́мену к Зоси́ме, поклони́ся он, и испроси́в моли́тву и благослове́ние, и рек ами́нь, пребы́сть в монастыре́ том. Ви́де же та́мо ста́рцев, дея́нием до́брых дел и Богомы́слием сия́ющих, ду́хом горя́щих, Го́сподеви рабо́тающих. Пе́ние бо их бе непреста́нное, стоя́ние всено́щное, в рука́х при́сно де́лание, и псалмы́ во усте́х их. Словесе́ же пра́здна не бе в них, промы́шления о стяжа́нии прибы́тков вре́менных и печа́ли жите́йския ниже́ именова́нием в них познава́ема бя́ху, но еди́но бе то́чию и пе́рвое и после́дствующее с поспеше́нием о всех тща́ние, е́же име́ти себе́ ме́ртвых те́лом. Пи́щу же име́яху неоскудева́ющую словеса́ Бо́жия, пита́ху же и те́ло хле́бом и водо́ю, я́коже коему́ждо бе к Бо́жией любви́ разжже́ние. Сия́ ви́дев Зоси́ма, по́льзовашеся зело́, простира́яся на предлежа́щий по́двиг. Днем же мно́гим мимоше́дшим, прибли́жися вре́мя свята́го Вели́каго поста́, врата́ же монасты́рская затворе́на бя́ху всегда́, и никогда́же отверза́хуся, ра́зве то́чию егда́ кто от них изше́л бы посыла́емый о́бщия ра́ди потре́бы, пу́сто бо бе ме́сто, и не то́чию ины́м невходи́мо, но и незна́емо миря́нами. Бе же тако́в в монастыре́ том чин, его́же ра́ди Бог и Зоси́му та́мо приведе́. В пе́рвую неде́лю поста́ творя́ше пресви́тер святу́ю литурги́ю, и вси прича́стницы быва́ху пречи́стаго Те́ла и Кро́ве Христа́ Бо́га на́шего, и ма́ло от бра́шна по́стническаго вкуша́ху. Пото́м собира́хуся в це́рковь, и сотвори́вше моли́тву приле́жну, и коленопреклоне́ния дово́льная, лобза́ху друг дру́га ста́рцы, и ки́йждо игу́мена, с поклоне́нием прося́ о благослове́нии и моле́нии на предлежа́щий по́двиг поспешеству́ющем и спутьше́ствующем. Сим же бы́вшим врата́ монасты́рская отверза́ху, и пою́ще согла́сно: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? и про́чее псалма́ того́ докончава́юще, исхожда́ху вси в пусты́ню, еди́наго или́ два бра́та храни́теля монастырю́ оста́вльше, не да храня́т внутрь су́щая име́ния, не бе бо в нем что татьми́ крадо́мое, но да це́рковь без служе́ния Боже́ственнаго не оста́нется, и прехожда́ху реку́ Иорда́н. Ки́йждо же ноша́ше себе́ пи́щу, я́коже можа́ше и хотя́ше, проти́ву потре́бы теле́сныя уме́ренну, ов ма́ло хле́ба, ов же смо́квы, ин фи́ники, други́й же со́чиво моче́ное водо́ю, а ин ничто́же, то́чию те́ло свое́, и ру́бы, и́миже оде́ян бя́ше, пита́шеся же, егда́ естество́ те́ла принужда́ше, зе́лиями расту́щими в пусты́ни. Та́ко Иорда́н преше́дше, разлуча́хуся дале́че о себе́, и не ве́дяше ки́йждо друг дру́га, ка́ко пости́тся, или́ ка́ко подвиза́ется. А́ще ли же случа́шеся узре́ти друг дру́га своего́ к нему́ иду́ща, а́бие уклоня́шеся на и́ну страну́, и еди́н живя́ше Бо́гу поя́ всегда́, и зело́ ма́ло во вре́мя урече́нное вкуша́я пи́щи. Си́це у́бо весь пост скончава́юще, возвраща́хуся в монасты́рь, в неде́лю, я́же есть пре́жде Воскресе́ния Христо́ва, его́же предпра́зднство тогда́ с цветоно́сием це́рковь пра́здновати прия́ла есть. Возвраща́хуся же ки́йждо име́я труда́ своего́ свиде́теля со́весть свою́, све́дущую что соде́ла, и никто́же отню́д вопроша́ше друга́го, ка́ко и ко́им о́бразом труда́ по́двиг соверши́. Тако́в бо бе уста́в монастыря́ того́. Тогда́ у́бо и Зоси́ма по обы́чаю монасты́рскому пре́йде Иорда́н, ма́ло не́что от пи́щи нося́ тре́бования ра́ди теле́снаго, и оде́жду, е́юже оде́ян бя́ше. Пра́вило же свое́ моли́твенное соверша́ше сквозе́ пусты́ню ходя́, и во вре́мя пи́щи, по ну́жде есте́ственной опа́сно творя́ше. Сна же ма́ло име́яше, в нощи́ на земли́ воскло́нься и се́дши, не́колико почива́я, иде́же нощно́е вре́мя его́ пости́же, зело́ же ра́но па́ки востая́, свое́ тече́ние творя́ше. Вожделе́ же вни́ти во вну́треннюю пусты́ню, наде́яся обрести́ не́коего от оте́ц та́мо подвиза́ющагося, и́же бы могл по́льзовати его́, и приложи́ся ему́ жела́ние к жела́нию. Шед же два́десять дней (ини́и пи́шут осмь дней), ста ма́ло от пути́, и обрати́вся на восто́к, поя́ше час шесты́й, творя́ обы́чныя моли́твы, престая́ше бо ма́ло от путеше́ствия во вре́мя пра́вила своего́, коего́ждо часа́ поя́ и кла́няяся. Егда́ же стоя́ше поя́, узре́ от десны́я страны́ стень а́ки челове́ческаго телесе́, испе́рва у́бо ужасе́ся, мня зре́ти привиде́ние бесо́вское, и тре́петен быв, зна́менася зна́мением кре́стным, и страх отложи́в, у́же скончава́я свою́ моли́тву, обрати́ся очеса́ми к полу́дню, и ви́де не́коего иду́ща на́га те́лом, и че́рна от со́лнечнаго опале́ния, власы́ иму́ща на главе́ бе́лы, а́ки волну́, и кра́тки, я́ко то́чию до вы́и досяза́ющия. Сие́ Зоси́ма ви́дев, нача́ тещи́ на страну́ о́ную, на не́йже то ви́дяше, ра́дуяся ра́достию вели́кою: не ви́де бо в ты́я дни челове́ческаго виде́ния, ниже́ ина́го ко́его живо́тнаго (ка́ко обре́теся преподо́бным Зоси́мою в пусты́ни). Егда́ же то виде́ние Зоси́му издале́ча гряду́щаго узре́, нача́ тещи́ и бежа́ти в глубоча́йшую пусты́ню. Зоси́ма же я́ко забы́ свою ста́рость и труд пу́тный, бы́стро теча́ше, хотя́ пости́гнути бежа́щее, сей у́бо гоня́ше, а о́ное бежа́ше, бысть же тече́ние Зоси́мино скоре́йшее па́че того́ бежа́щаго. Егда́ же прибли́жися, я́ко мощи́ уже́ и глас слы́шати, нача́ вопи́ти Зоси́ма со слеза́ми, глаго́ля: почто́ от мене́ бежи́ши, ста́рца гре́шнаго, ра́бе и́стиннаго Бо́га, Его́же ра́ди в пусты́ни сей живе́ши? Пожди́ мене́, недосто́йнаго и немощна́го, пожди́ наде́жды ра́ди воздая́ния за твоя́ труды́, ста́ни, и пода́ждь ми, ста́рцу, моли́тву твою́ и благослове́ние, ра́ди Бо́га невозгнуша́вшагося никого́же. Сия́ Зоси́ме со слеза́ми глаго́лющу, бы́ша близ себе́, теку́ще к ме́сту не́коему, иде́же а́кибы пото́к сух вообража́шеся. Егда́ же прибего́ша на то ме́сто, бежа́щее сни́де на другу́ю страну́. Зоси́ма же утру́ждся, и ктому́ тещи́ не моги́й, ста на сей стране́ пото́чнаго воображе́ния, и приложи́ к слеза́м сле́зы, и к во́плю вопль, я́ко па́че ближа́йших рыда́ний слы́шатися им. Тогда́ о́ное бежа́щее те́ло глас тако́в испусти́: а́вво Зоси́мо, прости́ мя Го́спода ра́ди, я́ко не могу́ обрати́вшися яви́тися тебе́, жена́ бо есмь на́га, я́коже ви́диши, и студ теле́сный непокрове́н иму́щая. Но а́ще хо́щеши мне, жене́ гре́шней, моли́тву твою́ и благослове́ние пода́ти, пове́рзи ми не́что от оде́жды твоея́, да покры́ю наготу́ мою́, и обра́щшися к тебе́ моли́тву от тебе́ прииму́. Тогда́ тре́пет и страх ве́лий, у́жас же ума́ объя́ Зоси́му, я́ко услы́ша и́менем себе́ зово́ма, его́же никогда́же та ви́де, и о не́мже никогда́же слы́ша, и рече́ в себе́: а́ще не бы сия́ прозорли́ва была́, не бы и́менем звала́ мене́. И сотвори́ вско́ре рече́нное ему́, снем с себе́ оде́жду ве́тху же и раздра́нну, ю́же ноша́ше, ве́рже к ней, отврати́вся лице́м от нея́. Она́ же взе́мши, покры́ часть те́ла своего́, ю́же досто́яше па́че ины́х часте́й покры́ти, я́коже бе мо́щно, препоя́савши, и обрати́вшися к Зоси́ме, рече́ к нему́: почто́ тебе́ изво́лися, а́вво Зоси́мо, гре́шную жену́ ви́дети? Что ли тре́буя у мене́ слы́шати, или́ чему́ научи́тися, толи́каго труда́ не облени́лся еси́ подъя́ти? Он же на зе́млю пове́ргся, прося́ше прия́ти благослове́ние от нея́. Та́кожде и она́ пове́рже себе́, и лежа́ша о́ба на земли́, еди́н от друга́го благослове́ния прося́щи, и ничто́же бе слы́шати от обои́х глаго́лемо, кроме́, благослови́. По мно́зем же часе́ рече́ жена́ к Зоси́ме: а́вво Зоси́мо, тебе́ подоба́ет благослови́ти и моли́тву сотвори́ти, ты бо пресви́терства са́ном почте́н еси́, и от мно́гих лет свято́му олтарю́ предстоя́, Боже́ственных Та́ин да́ры Го́споду прино́сиши. Сия́ словеса́ в бо́льший страх Зоси́му подвиго́ша, и тре́петен быв ста́рец, слеза́ми облива́шеся и стеня́ше, глаго́ла же к ней претружде́нным и изнемога́ющим отдыха́нием: о ма́ти духо́вная! ты Бо́гу прибли́жилася еси́, и мно́жайшею ча́стию умертви́лася еси́, явля́ет тя бо́льшее па́че ины́х Бо́жие да́нное тебе́ дарова́ние, я́ко и́менем мя зове́ши, и пресви́тера нарекла́ еси́, его́же никогда́же ви́дела еси́, те́мже сама́ па́че благослови́ Го́спода ра́ди, и пода́ждь моли́тву тре́бующему от твоего́ соверше́ния. Посла́бивши у́бо она́ прилежа́нию ста́рчю, рече́: благослове́н Бог хотя́й спасе́ния душа́м челове́ческим. Зоси́ме же ре́кшу, ами́нь, воста́ша о́ба от земли. Она́ же рече́ к ста́рцу: чесо́ ра́ди ко мне, гре́шнице, прише́л еси́, о челове́че Бо́жий? Чесо́ ра́ди восхоте́л еси́ ви́дети жену́ нагу́ю, ни еди́ныя доброде́тели име́ющую? Оба́че благода́ть Свята́го Ду́ха наста́вила тя, да не́кое послуже́ние соверши́ши те́лу моему́ бо вре́мя потре́бы. Рцы же ми, о́тче, ка́ко христиа́не живу́т ны́не, ка́ко же цари́, и ка́ко святы́я це́ркви? Зоси́ма же отвеща́: моли́твами ва́шими святы́ми мир кре́пок Бог дарова́л есть, но приими́ мольбу́ недосто́йнаго ста́рца, и помоли́ся Го́спода ра́ди о ми́ре всем и о мне, гре́шном, да не бу́дет ми безпло́дно пусты́нное сие́ хожде́ние. Она́ же отвеща́ к нему́: тебе́ па́че досто́ит, а́вво Зоси́мо, свяще́нный име́ющу чин, за мене́ и за вся моли́тися, на то бо и учине́н еси́, оба́че поне́же послуша́ние твори́ти должны́ есмы́, повеле́нное у́бо мне тобо́ю сотворю́. Сие́ ре́кши, обрати́ся на восто́к, и возве́дши о́чи горе́, и ру́це возде́вши, нача́ моли́тися ти́хо, и не слы́шахуся глаго́лы ея́, от ни́хже Зоси́ма ничто́же разуме́, и стоя́ше (я́коже глаго́ла) тре́петен, до́лу зря, и ничто́же веща́я (в моли́тве возвыша́шеся на возду́х). Кленя́шеся же Бо́гом свиде́телем, глаго́ля, я́ко егда́ ме́дляше та на моли́тве, воздви́г ма́ло о́чи от зре́ния на зе́млю, узре́х ю́ возвы́шену я́ко на ла́коть еди́н от земли́, и на возду́се стоя́щую и моля́щуюся. Сие́ же я́ко ви́де Зоси́ма, стра́хом мно́жайшим содержи́мь, пове́рже себе́ на зе́млю, слеза́ми облива́яся, и ничесоже глаго́ла, то́чию: Го́споди, поми́луй. На земли́ же лежа́ ста́рец, смуща́шеся мы́слию, мня я́ко привиде́ние се и дух есть, и́же моли́тву притворя́ет. Обрати́вшися же она́, воздви́же ста́рца, и рече́: почто́ тя, а́вво Зоси́мо, помышле́ния о привиде́нии смуща́ют, глаго́лющая: я́ко дух есмь, и моли́тву притворя́ю? Ей, молю́ тя, о́тче блаже́нне, да изве́стен бу́деши, я́ко жена́ есмь гре́шница, но креще́нием святы́м ограждена́, и несмь в привиде́нии дух, но земля́, прах, и пе́пел, и вся́чески плоть, ничто́же когда́ духо́вное помы́слившая. И сие́ ре́кши, зна́мена кре́стным зна́мением чело́ свое́, и о́чи, и устне́, и пе́рси, глаго́лющи си́це: Бог (а́вво Зоси́мо) да изба́вит нас от лука́ваго, и от ловле́ния его́, я́ко мно́га брань его́ на нас. Сия́ слы́шав и ви́дев ста́рец, паде́ пред нога́ми ея́, глаго́ля со слеза́ми: заклина́ю тя и́менем Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и́стиннаго Бо́га, ро́ждшагося от Де́вы, Его́же ра́ди наготу́ сию́ но́сиши, и Его́же ра́ди плоть твою́ та́ко умертви́ла еси́, не скрый от мене́ жития́ твоего́, но все пове́ждь ми, да вели́чия Бо́жия я́ве сотвори́ши. Рцы ми все Бо́га ра́ди, не похвалы́ бо ра́ди изрече́ши, но да извести́ши, я́же о тебе́, мне, гре́шному и недосто́йному. Ве́рую бо Бо́гу моему́, ему́же живе́ши, я́ко сего́ ра́ди наста́влен есмь в пусты́ню сию́, да твоя́ вся я́ве Бог сотвори́т, несть бо си́лы на́шея проти́витися судьба́м Бо́жиим. А́ще бо не бы уго́дно бы́ло Христу́ Бо́гу на́шему, дабы́ ты уве́дана была́ и по́двиги твоя́, и тебе́ не яви́л бы мне, и мене́ на толи́кий путь не укрепи́л бы, никогда́же хоте́вшаго или́ могу́щаго изы́ти из ке́ллии моея́. Сия́ и мно́жайшая изре́кшу Зоси́ме воздви́гши его́, она́ рече́ к нему: стыжду́ся (о́тче, прости́ мя) студ рещи́ тебе́ дел мои́х, но поне́же те́ло мое́ на́го ви́дел еси́, обнажу́ ти и дела́ моя́, да позна́еши, коли́ка студа́ и срамоты́ испо́лнена есть душа́ моя́, не похвале́ния бо не́коего ра́ди, я́коже сам рекл еси́, я́же о мне испове́м тебе́, о чесо́м бо и́мам похвали́тися сосу́д избра́н диа́волу бы́вшая. Но а́ще начну́ по́весть, я́же о мне, бежа́ти и́маши от мене́, я́коже кто бежи́т от зми́я, не терпя́ слы́шати ушесы́ безме́стная, я́же аз недосто́йная соде́ях, оба́че изреку́, не умолча́ ничто́же, но молю́ тя пе́рвее, да не оскуде́еши моли́тися за мя, я́ко да обря́щу ми́лость в день Cу́дный.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон Великий. Глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Помо́щник и покрови́тель / бысть мне во спасе́ние, / Сей мой Бог и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́ и вознесу́ Его́, / сла́вно бо просла́вися.

Запев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Отку́ду начну́ пла́кати / окая́ннаго моего́ жития́ дея́ний? / Ко́е ли положу́ нача́ло, Христе́, ны́нешнему рыда́нию? / Но я́ко благоутро́бен, / даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

Гряди́, окая́нная душе́, с пло́тию твое́ю, / Зижди́телю всех испове́ждься, / и оста́нися про́чее пре́ждняго безслове́сия, / и принеси́ Бо́гу в покая́нии сле́зы.

Первозда́ннаго Ада́ма преступле́нию поревнова́в, / позна́х себе́ обнаже́на от Бо́га / и присносу́щнаго Ца́рствия и сла́дости, / грех ра́ди мои́х.

Увы мне, окая́нная душе́, / что уподо́билася еси́ пе́рвей Е́ве? / Ви́дела бо еси́ зле, и уязви́лася еси́ го́рце, / и косну́лася еси́ дре́ва и вкуси́ла еси́ де́рзостно / безслове́сныя сне́ди.

Вме́сто Е́вы чу́вственныя / мы́сленная ми бысть Е́ва, / во пло́ти стра́стный по́мысл, / показу́яй сла́дкая / и вкуша́яй при́сно / го́рькаго напое́ния.

Досто́йно из Еде́ма изгна́н бысть, / я́ко не сохрани́в еди́ну Твою́, Спа́се, за́поведь Ада́м: / аз же что постражду́, / отмета́я всегда́ живо́тная Твоя́ словеса́?

Ка́иново преше́д уби́йство, / произволе́нием бых уби́йца со́вести душе́вней, / оживи́в плоть, и воева́в на ню / лука́выми мои́ми дея́ньми.

А́велеве Иису́се, не уподо́бихся пра́вде, / да́ра Тебе́ прия́тна не принесо́х когда́, / ни дея́ния боже́ственна, ни же́ртвы чи́стыя, / ни жития́ непоро́чнаго.

Я́ко Ка́ин и мы, душе́ окая́нная, / всех Соде́телю дея́ния скве́рная, / и же́ртву поро́чную, / и непотре́бное житие́ принесо́хом вку́пе: / те́мже и осуди́хомся.

Бре́ние Зда́тель живосозда́в, / вложи́л еси́ мне плоть и ко́сти, / и дыха́ние и жизнь: / но о Тво́рче мой, Изба́вителю мой и Судие́, / ка́ющася приими́ мя.

Извеща́ю Ти, Спа́се, грехи́, я́же соде́ях, / и души́, и те́ла моего́ я́звы, / я́же внутрь уби́йственнии по́мыслы / разбо́йнически на мя возложи́ша.

А́ще и согреши́х, Спа́се, / но вем, я́ко Человеколю́бец еси́, / наказу́еши ми́лостивно, и милосе́рдствуеши те́пле: / слезя́ща зри́ши, / и притека́еши я́ко Оте́ц, призыва́я блу́днаго.

Пове́ржена мя, Спа́се, пред враты́ Твои́ми, / поне́ на ста́рость не отри́ни мене́ во ад тща, / но пре́жде конца́, я́ко Человеколю́бец, / даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

В разбо́йники впады́й аз есмь, / помышле́ньми мои́ми, / весь от них уязви́хся ны́не, и испо́лнихся ран, / но Сам ми предста́в, / Христе́ Спа́се, исцели́.

Свяще́нник мя предви́дев ми́мо и́де, / и леви́т ви́дя в лю́тых на́га презре́, / но из Мари́и возсия́вый Иису́се, / Ты предста́в уще́дри мя.

А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ всех, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

Покая́ния вре́мя, / прихожду́ Ти, Созда́телю моему́, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

Не возгнуша́йся мене́, Спа́се, не отри́ни от Твоего́ лица́, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь мне грехопаде́ний оставле́ние.

Во́льная, Спа́се, и нево́льная прегреше́ния моя́, / явле́нная и сокрове́нная, / и ве́домая и неве́домая, / вся прости́в, я́ко Бог, / очи́сти и спаси́ мя.

От ю́ности, Христе́, за́поведи Твоя́ преступи́х, / всестра́стно небреги́й, / уны́нием преидо́х житие́. / Те́мже зову́ Ти, Спа́се: / поне́ на коне́ц спаси́ мя.

Бога́тство мое́, Спа́се, изнури́в в блуде́, / пуст есмь плодо́в благочести́вых, / а́лчен же зову́: / О́тче щедро́т, предвари́в / Ты мя уще́дри.

Тебе́ припа́даю, Иису́се, / согреши́х Ти, очи́сти мя, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

Не вни́ди со мно́ю в суд / нося́ моя́ дея́ния, / словеса́ изыску́я, и исправля́я стремле́ния, / но в щедро́тах Твои́х презира́я моя́ лю́тая, / спаси́ мя, Всеси́льне.

Иный канон преподобныя матере нашея Марии Египетския.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Ты ми даждь светоза́рную благода́ть / от Боже́ственнаго свы́ше промышле́ния, / избежа́ти страсте́й омраче́ния, / и пе́ти усе́рдно, твоего́ Мари́е жития́, / кра́сная исправле́ния.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Прикло́ньшися Христо́вым Боже́ственным зако́ном, / к Сему́ приступи́ла еси́, / сла́достей неудержи́мая стремле́ния оста́вивши, / и вся́кую доброде́тель всеблагогове́йно, / я́ко еди́ну испра́вила еси́.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Моли́твами твои́ми нас, Андре́е, / изба́ви страсте́й безче́стных, / и Ца́рствия ны́не Христо́ва о́бщники / ве́рою и любо́вию воспева́ющия тя, сла́вне, покажи́, мо́лимся.

Слава, Троичен: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бна, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство Тебе́ пою́щих, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко Влады́чица Чи́стая, / ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2.

Ирмос: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, / и воспою́ Христа́, / от Де́вы пло́тию прише́дшаго.

Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, / земле́, внуша́й глас, / ка́ющийся к Бо́гу и воспева́ющий Его́.

Вонми́ ми, Бо́же, Спа́се мой, / ми́лостивным Твои́м о́ком, / и приими́ мое́ те́плое испове́дание.

Согреши́х па́че всех челове́к, / еди́н согреши́х Тебе́, / но уще́дри я́ко Бог, Спа́се, / творе́ние Твое́.

Бу́ря мя злых обдержи́т, / благоутро́бне Го́споди, / но я́ко Петру́, / и мне ру́ку простри́.

Сле́зы блудни́цы, Ще́дре, / и аз предлага́ю, / очи́сти мя, Спа́се, / благоутро́бием Твои́м.

Омрачи́х душе́вную красоту́ / страсте́й сластьми́, / и вся́чески весь ум / персть сотвори́х.

Раздра́х ны́не оде́жду мою́ пе́рвую, / и́же ми изтка́ Зижди́тель из нача́ла, / и отту́ду лежу́ наг.

Облеко́хся в раздра́нную ри́зу, / ю́же изтка́ ми змий сове́том, / и стыжду́ся.

Воззре́х на садо́вную красоту́ / и прельсти́хся умо́м, / и отту́ду лежу́ наг и срамля́юся.

Де́лаша на хребте́ мое́м / вси нача́льницы страсте́й, / продолжа́юще на мя / беззако́ние их.

Погуби́х первозда́нную добро́ту / и благоле́пие мое́, / и ны́не лежу́ наг и стыжду́ся.

Сшива́ше ко́жныя ри́зы грех мне, / обнажи́вый мя пе́рвыя / боготка́нныя оде́жды.

Обложе́н есмь одея́нием студа́, / я́коже ли́ствием смоко́вным, / во обличе́ние мои́х самовла́стных страсте́й.

Оде́яхся в сра́мную ри́зу, / и окровавле́нную сту́дно, / тече́нием стра́стнаго и любосла́стнаго живота́.

Оскверни́х пло́ти моея́ ри́зу / и окаля́х, / е́же по о́бразу, Спа́се, / и по подо́бию.

Впадо́х в стра́стную па́губу / и в веще́ственную тлю, / и отто́ле до ны́не враг мне досажда́ет.

Любове́щное и любоиме́нное житие́, / невоздержа́нием, Спа́се, предпоче́т ны́не, / тя́жким бре́менем обложе́н есмь.

Украси́х плотски́й о́браз / скве́рных помышле́ний разли́чным обложе́нием, / и осужда́юся.

Вне́шним приле́жно благоукраше́нием / еди́нем попеко́хся, / вну́треннюю презре́в / богообра́зную ски́нию.

Вообрази́в мои́х страсте́й безобра́зие, / любосла́стными стремле́ньми / погуби́х ума́ красоту́.

Погребо́х пе́рваго о́браза добро́ту, Спа́се, страстьми́, / ю́же я́ко иногда́ дра́хму, / взыска́в обря́щи.

Согреши́х, я́коже блудни́ца вопию́ Ти, / еди́н согреши́х Тебе́, / я́ко ми́ро приими́, Спа́се, / и моя́ сле́зы.

Поползо́хся, я́ко Дави́д, блу́дно и оскверни́хся, / но омы́й и мене́, Спа́се, слеза́ми.

Очи́сти, я́коже мыта́рь вопию́ Ти, / Спа́се, очи́сти мя, / никто́же бо су́щих из Ада́ма, я́коже аз / согреши́х Тебе́.

Ни слез, ниже́ покая́ния и́мам, ниже́ умиле́ния, / Сам ми сия́, Спа́се, / я́ко Бог да́руй.

Дверь Твою́ не затвори́ мне тогда́, / Го́споди, Го́споди, / но отве́рзи ми сию́ / ка́ющемуся Тебе́.

Человеколю́бче, хотя́й всем спасти́ся, / Ты воззови́ мя, / и приими́, я́ко Благ, ка́ющагося.

Внуши́ воздыха́ния души́ моея́, / и о́чию мое́ю приими́ ка́пли, Спа́се, / и спаси́ мя.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / еди́на Всепе́тая, / моли́ приле́жно, во е́же спасти́ся нам.

Ирмос: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / ма́нну одожди́вый / и во́ду из ка́мене источи́вый / дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м, / десни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю.

Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / внуша́й, душе́ моя́, Го́спода вопию́ща, / и удали́ся пре́жняго греха́, / и бо́йся я́ко неумы́тнаго, / и я́ко Судии́ и Бо́га.

Кому́ уподо́билася еси́, многогре́шная душе́, / то́кмо пе́рвому Ка́ину и Ламе́ху о́ному, / каменова́вшая те́ло злоде́йствы, / и уби́вшая ум безслове́сными стремле́ньми.

Вся пре́жде зако́на прете́кши, о душе́! / Си́фу не уподо́билася еси́, / ни Ено́са подража́ла еси́, / ни Ено́ха преложе́нием, ни Но́я, / но яви́лася еси́ убо́га пра́ведных жи́зни.

Еди́на отве́рзла еси́ хля́би гне́ва, / Бо́га твоего́, душе́ моя́, / и потопи́ла еси́ всю, я́коже зе́млю плоть, и дея́ния, и житие́, / и пребыла́ еси́ вне спаси́тельнаго ковче́га.

Му́жа уби́х, глаго́лет, / в я́зву мне, и ю́ношу в струп, / Ламе́х рыда́я вопия́ше, / ты же не трепе́щеши, о душе́ моя́, / окаля́вши плоть и ум оскверни́вши.

О ка́ко поревнова́х Ламе́ху, пе́рвому уби́йце, / ду́шу я́ко му́жа, ум я́ко ю́ношу, / я́ко бра́та же моего́ те́ло уби́в, / я́ко Ка́ин уби́йца, любосла́стными стремле́ньми.

Столп умудри́ла еси́ созда́ти, о душе́, / и утвержде́ние водрузи́ти твои́ми похотьми́, / а́ще не бы Зижди́тель удержа́л сове́ты твоя́, / и низве́ргл на зе́млю ухищре́ния твоя́.

Уязви́хся, ура́нихся, / се стре́лы вра́жия уязви́вшия мою́ ду́шу и те́ло, / се стру́пи, гное́ния, омраче́ния, / вопию́т ра́ны самово́льных мои́х страсте́й.

Одожди́ Госпо́дь / от Го́спода огнь иногда́, / на беззако́ние гне́вающее соже́г Содо́мляны, / ты же огнь вжегла́ еси́ гее́нский, / в не́мже и́маши, о душе́, сожещи́ся.

Разуме́йте и ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / испыта́яй сердца́ и уму́чаяй мы́сли, / облича́яй дея́ния и попаля́яй грехи́, / и судя́й си́ру, и смире́ну, и ни́щу.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Преподобней: Просте́рла еси́ ру́це твои́ / к ще́дрому Бо́гу, Мари́е, / в бе́здне зол погружа́емая, / и я́коже Петру́ человеколю́бно, / ру́ку Боже́ственную простре́, / твое́ обраще́ние вся́чески иски́й.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Всем усе́рдием и любо́вию / притекла́ еси́ Христу́, / пе́рвый греха́ путь отвра́щши, / и в пусты́нях непроходи́мых пита́ющися, / и Того́ чи́сте соверша́ющи Боже́ственныя за́поведи.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Ви́дим, ви́дим человеколю́бие, о душе́, / Бо́га и Влады́ки, / сего́ ра́ди пре́жде конца́, Тому́ со слеза́ми припаде́м вопию́ще: / Андре́я моли́твами, Спа́се, поми́луй нас.

Слава, Троичен: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, / неразде́льная Еди́нице, / ка́ющася мя приими́, / согреши́вша спаси́, / Твое́ есмь созда́ние, не пре́зри, / но пощади́ и изба́ви мя / о́гненнаго осужде́ния.

И ныне, Богородичен: Пречи́стая Влады́чице Богороди́тельнице, / наде́ждо к Тебе́ притека́ющих, / и приста́нище су́щих в бу́ри, / Ми́лостиваго и Созда́теля, и Сы́на Твоего́, / уми́лостиви и мне / моли́твами Твои́ми.

Песнь 3.

Ирмос: На недви́жимом, Христе́, ка́мени за́поведий Твои́х, / утверди́ мое́ помышле́ние.

Огнь от Го́спода иногда́ / Госпо́дь одожди́в, / зе́млю Содо́мскую / пре́жде попали́.

На горе́ спаса́йся, душе́, / я́коже Лот о́ный, / и в Сиго́р угонза́й.

Бе́гай запале́ния, о душе́, / бе́гай Содо́мскаго горе́ния, / бе́гай тле́ния Боже́ственнаго пла́мене.

Испове́даюся Тебе́, Спа́се, / согреши́х, согреши́х Ти, / но осла́би, оста́ви ми, / я́ко благоутро́бен.

Согреши́х Тебе́ еди́н аз, / согреши́х па́че всех, Христе́ Спа́се, / да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ Па́стырь до́брый, / взыщи́ мене́ а́гнца, / и заблу́ждшаго да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ сла́дкий, Иису́се, / Ты еси́ Созда́телю мой, / в Тебе́, Спа́се, оправда́юся.

Запев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: О Тро́ице Еди́нице Бо́же! / Спаси́ нас от пре́лести, / и искуше́ний и обстоя́ний.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ра́дуйся, Богоприя́тная утро́бо, / ра́дуйся, престо́ле Госпо́день, / ра́дуйся, Ма́ти Жи́зни на́шея.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / подви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н свят еси́ и Госпо́дь.

Исто́чник живота́ стяжа́х Тебе́, / сме́рти низложи́теля, / и вопию́ Ти от се́рдца моего́ пре́жде конца́: / согреши́х, очи́сти и спаси́ мя.

При Но́и, Спа́се, / блу́дствовавшия подража́х, / о́нех насле́дствовав осужде́ние, / в пото́пе погруже́ния.

Согреши́х, Го́споди, / согреши́х Тебе́, очи́сти мя, / несть бо и́же кто согреши́ в челове́цех, / его́же не превзыдо́х прегреше́ньми.

Ха́ма о́наго душе́, / отцеуби́йца подража́вши, / сра́ма не покры́ла еси́ и́скренняго, / вспять зря возврати́вшися.

Благослове́ния Си́мова не насле́довала еси́, душе́ окая́нная, / ни простра́нное одержа́ние, / я́коже Иа́фет име́ла еси́ на земли́ оставле́ния.

От земли́ Харра́н, / изы́ди от греха́, душе́ моя́, / гряди́ в зе́млю точа́щую присноживо́тное нетле́ние, / е́же Авраа́м насле́дствова.

Авраа́ма слы́шала еси́, душе́ моя́, / дре́вле оста́вльша зе́млю оте́чества, / и бы́вша прише́льца, / сего́ произволе́нию подража́й.

У ду́ба Мамври́йскаго / учреди́в патриа́рх а́нгелы, / насле́дствова по ста́рости / обетова́ния лови́тву.

Исаа́ка, окая́нная душе́ моя́, / разуме́вши но́вую же́ртву, / та́йно всесожже́нную Го́сподеви, / подража́й его́ произволе́нию.

Исма́ила слы́шала еси́, трезви́ся, душе́ моя́, / изгна́на я́ко рабы́нино отрожде́ние, / виждь, да не ка́ко подо́бно что / постра́ждеши ласкосе́рдствующи.

Ага́ре дре́вле, душе́, еги́птяныне уподо́билася еси́, / порабо́тившися произволе́нием и ро́ждши / но́ваго Исма́ила, презо́рство.

Иа́ковлю ле́ствицу / разуме́ла еси́, душе́ моя́, / явля́емую от земли́ к небесе́м, / почто́ не име́ла еси́ / восхо́да тве́рда, благоче́стия?

Свяще́нника Бо́жия и царя́ уедине́на, / Христо́во подо́бие, / в ми́ре жития́, в челове́цех подража́й.

Не бу́ди столп сла́ный, душе́, / возврати́вшися вспять: / о́браз да устраши́т тя Содо́мский, / горе́ в Сиго́р спаса́йся.

Запале́ния, я́коже Лот, / бе́гай, душе́ моя́, греха́, / бе́гай Содо́мы и Гомо́рры, / бе́гай пла́мене вся́каго безслове́снаго жела́ния.

Поми́луй, Го́споди, поми́луй мя, вопию́ Ти, / егда́ прии́деши со а́нгелы Твои́ми, / возда́ти всем по достоя́нию дея́ний.

Моле́ния, Влады́ко, / Тебе́ пою́щих не отве́ржи, / но уще́дри, Человеколю́бче, / и пода́ждь ве́рою прося́щим оставле́ние.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Содержи́мь есмь бу́рею и треволне́нием согреше́ний, / но сама́ мя, ма́ти, ны́не спаси́, / и к приста́нищу Боже́ственнаго покая́ния возведи́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Ра́бское моле́ние и ны́не преподо́бная / прине́сши ко благоутро́бней моли́твами твои́ми, Богоро́дице, / отве́рзи ми Боже́ственныя вхо́ды.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Твои́ми моли́твами да́руй / и мне оставле́ние долго́в, / о Андре́е, Кри́тский председа́телю! / покая́ния бо ты таи́нник преизря́дный.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, несозда́нная, / безнача́льное Естество́, / в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, / спаси́ ны ве́рою покланя́ющияся / держа́ве Твое́й.

И ныне, Богородичен: От Отца́ безле́тна Сы́на, / в ле́то Богороди́тельнице / неискусому́жно родила́ еси́, / стра́нное чу́до, / пребы́вши Де́ва доя́щи.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / подви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н свят еси́ и Госпо́дь.

Седален, господина Иосифа, глас 8:

Свети́ла богозра́чная, Спа́совы апо́столи, / просвети́те нас во тьме жития́, / я́ко да во дни ны́не благообра́зно хо́дим, / све́том воздержа́ния нощны́х страсте́й отбега́юще, / и све́тлыя стра́сти Христо́вы у́зрим, ра́дующеся.

Слава, другий седален, глас 8

Апо́стольская двоенадеся́тице богоизбра́нная, / мольбу́ Христу́ ны́не принеси́, / по́стное по́прище всем прейти́, / соверша́ющим во умиле́нии моли́твы, / творя́щим усе́рдно доброде́тели, / я́ко да си́це предвари́м ви́дети / Христа́ Бо́га сла́вное Воскресе́ние, / сла́ву и хвалу́ принося́ще.

И ныне, Богородичен. Непостижи́маго Бо́га, Сы́на и Сло́во, / несказа́нно па́че ума́ из Тебе́ ро́ждшееся, / моли́ Богоро́дице со апо́столы, / мир вселе́нней чи́стый пода́ти, / и согреше́ний да́ти нам пре́жде конца́ проще́ние, / и Ца́рствия Небе́снаго кра́йния ра́ди бла́гости, / сподо́бити рабы́ Твоя́.

Житие́ преподо́бныя ма́тере на́шея Мари́и Еги́петския, ея́же моли́твами, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Житие Марии Египетской

Ста́рцу жела́ющу уве́дати житие́ Мари́и, и неудержи́мо слезя́щу, нача́ она́ я́же о себе́ повествова́ти си́це: Аз, о́тче, рожде́на есмь во Еги́пте, бы́вшей же ми двуна́десяти лет, и еще́ живы́м су́щим роди́телем мои́м, отверго́хся любве́ их, и идо́х во Александри́ю. И ка́ко пе́рвое де́вство мое́ растли́х, неудержи́мое же и ненасы́тное нача́х твори́ти любодея́ние, стыжду́ся же и помы́слити, не то́чию глаго́лати намно́зе, оба́че ну́жднейшее скоре́е изглаго́лю, да уве́си неудержа́ние пло́ти моея́: седмьна́десять лет и бо́лее сотвори́х в наро́дном блудодея́нии, не ра́ди да́ра или́ мзды ко́ея, ниже́ бо от не́киих даю́щих ми хоте́х прия́ти, сие́ же умы́слих, да мно́жайших приобря́щу притека́ти ко мне ту́не, и исполня́ти плотско́е жела́ние мое́. Не мни же о мне, я́ко бога́та бех, и не взима́х: в нищете́ бо живя́х, и мно́жицею гладна́ изгре́бия прядо́х, раждеже́ние же име́ях ненасы́тное, всегда́ в ти́не блу́дной валя́тися, то бо мнех бы́ти и жизнь, е́же всегда́ твори́ти безче́стие естества́. Та́ко у́бо живу́щи, ви́дех в не́кое жа́твенное вре́мя наро́д мног муже́й Ливи́ан и Еги́птян иду́щих на мо́ре, вопроси́х же тогда́ не́коего прилучи́вшагося мне: ка́мо и́дут му́жи си́и со тща́ниемъ? Он же ми рече́: во Иерусали́м, Воздви́жения ра́ди Честна́го и Животворя́щаго Креста́, е́же не по мно́зех днех пра́здноватися бу́дет. И реко́х к нему́: по́ймут ли у́бо и мене́, а́ще пойду́ с ни́ми? Он же рече́: а́ще и́маши нае́м и бра́шно, никто́же тебе́ возбрани́т. Реко́х же к нему́: вои́стинну, бра́те, ни на́йма и́мам, ни бра́шна, пойду́ же и аз, и вни́ду во еди́н кора́бль с ни́ми, и пита́ти мя и́мут: те́ло бо мое́ дам им за нае́м. Сего́ же ра́ди хоте́х с ни́ми идти́, (о́тче, прости́ мя,) я́ко да и́мам мно́жайших рачи́телей гото́вых к стра́сти мое́й. Рех ти, о́тче Зоси́мо, не ну́ди мене́ изрещи́ студ мой, ужаса́юся бо, весть Госпо́дь, я́ко оскверня́ю и са́мый возду́х словесы́ мои́ми. Зоси́ма же слеза́ми омака́я зе́млю, отвеща́ к ней: глаго́ли Го́спода ра́ди, о ма́ти моя́! Глаго́ли, и не преста́ни от поле́зныя ми по́вести. Она́ же к пе́рвым приложи́ сия́: той у́бо ю́ноша услы́шавши скве́рных мои́х слове́с безсту́дие, сме́хом содержи́мь оти́де. Аз же пове́ргши пря́слицу, ю́же случи́ся ми на вре́мя носи́ти, теко́х к мо́рю, иде́же теку́щих зрех и ви́дех не́кия при мо́ри стоя́щия, число́м я́ко де́сять муже́й или́ и мно́жайших, ю́ных телесы́, и́же дово́лни мне бы́ти яви́шася к по́хоти мое́й. Внидо́ша же и ини́и уже́ пре́жде в кора́бль, и по обы́чаю моему́ безсту́дно вскочи́вши к ним, пойми́те, реко́х, и мене́, а́може вы и́дете, не и́мам бо вам обрести́ся неуго́дна, но и ины́я ре́кши скве́рныя глаго́лы, подвиго́х всех на смех. Они́ же безсту́дие мое́ ви́девше, пои́мше мя введо́ша в кора́бль свой, и отту́ду нача́хом плы́ти. А я́же отсе́ле бы́ша, ка́ко ти испове́м, о челове́че Бо́жий! Кото́рый язы́к изрече́т, или́ слух прии́мет бы́вшая зла́я дела́ моя́ на пути́ и в корабли́? Ка́ко и не хотя́щих аз окая́нная понужда́х на грех: несть бо о́браза нечисто́т изрица́емых же и неизрица́емых, и́хже тогда́ бех учи́тельница, и́ми мне ве́ру, о́тче, ужаса́юся, ка́ко понесе́ мо́ре блуже́ние мое́? Ка́ко же не раздви́же земля́ уст свои́х, и живу́ю мя во ад не погрузи́, толи́ко душ се́тию сме́ртною улови́вшую? Но мню, я́ко покая́ния моего́ Бог иска́ше, не хотя́щ сме́рти гре́шника, но ожида́ющ с долготерпе́нием обраще́ния. Та́ко у́бо и с таковы́м тща́нием взыдо́х во Иерусали́м, и ели́ко дней пре́жде пра́здника та́мо пребы́х, подо́бная пе́рвым твори́х, па́че же и го́ршая, не дово́льна бо бех ю́ношами бы́вшими со мно́ю в корабли́ и на пути́, но и ины́я мно́жайшия, гра́жданы же и стра́нныя, на ту скве́рну собира́х. Егда́ же пости́же пра́здник свята́го Воздви́жения Честна́го Креста́, аз я́ко и пе́рвее обхожда́х ду́ши ю́ных уловля́ющи. Ви́дех же зело́ ра́но всех согла́сно стека́ющихся в це́рковь, идо́х у́бо и аз, и теко́х с теку́щими, и приидо́х с ни́ми в притво́р церко́вный. И егда́ приспе́ час свята́го Воздви́жения Честна́го Креста́ Госпо́дня, и аз тща́щися вни́ти в це́рковь с наро́дом, тесня́хся, но оттесня́ема, и отрева́ема бех, угнета́ема же, с трудо́м мно́гим и ну́ждею прибли́жихся к две́рем це́ркве и аз окая́нная. Егда́ же на праг две́рный возступи́х, ини́и у́бо вси невозбра́нно внидо́ша, мне же Боже́ственная не́кая возбрани́ си́ла, не попуща́ющи вни́ти, и па́ки покуси́хся, но отринове́на бех, и еди́на в притво́ре отве́ржена стоя́х, мне́вши же, я́ко от же́нския не́мощи сие́ случа́ется ми. Па́ки ины́м входя́щим примеси́хся и нужда́хся вни́ти, но тружда́хся всу́е, и па́ки бо егда́ нога́ моя́ гре́шная пра́гу косну́ся, це́рковь всех приима́ше никому́же возбраня́я, мене́ же еди́ну окая́нную не приима́ше, но я́ко во́инское мно́жество на сие́ устро́енное, е́же вход возбраня́ти, си́це мне внеза́пная не́кая возбраня́ше си́ла, и па́ки обрето́хся в притво́ре. Си́це же три́жды и четы́режды пострада́вши, труди́вшися, и ничто́же успе́вши, изнемого́х, и ктому́ не мого́х примеша́тися к входя́щим, (бы́вшу и те́лу моему́ от ну́жды угнета́ющих зело́ претружде́ну.) В студе́ же су́щи и неча́янии про́чее, отступи́х, и стах в не́коем у́гле притво́ра церко́внаго, и едва́ не́когда приидо́х в чу́вство, ка́я бысть вина́ возбраня́ющая мне ви́дети Животворя́щее Дре́во Креста́ Госпо́дня, косну́ся бо очесе́м се́рдца моего́ свет ра́зума спаси́тельнаго, за́поведь Госпо́дня све́тлая, просвеща́ющая душе́вныя о́чи, показу́ющи ми, я́ко ти́на дел мои́х возбраня́ет ми церко́вный вход, нача́х у́бо пла́катися, и рыда́ти, и в пе́рси би́ти, воздыха́ния из глубины́ се́рдца износя́щи. Пла́чущися же на ме́сте, на не́мже стоя́х, узре́х горе́ ико́ну Пресвяты́я Богоро́дицы на стене́ стоя́щую, и реко́х к Ней, неотвра́тно очесы́ и умо́м зря́щи: о Де́во Влады́чице, ро́ждшая пло́тию Бо́га Сло́ва! вем вои́стинну, вем, я́ко несть Ти достохва́льно, ниже́ благоприя́тно, е́же зре́ти мне си́це нечи́стей и скве́рней блудни́це на честну́ю ико́ну Твою́ Пречи́стыя Присноде́вы Мари́и, иму́щия те́ло и ду́шу чи́сту и нескве́рну, пра́ведно же есть мне, блудни́це, возненави́денней и омерзе́нней бы́ти от Твоея́ де́вственныя чистоты́. Но поне́же слы́шах, я́ко сего́ ра́ди Бог челове́к бысть, его́же родила́ еси́, да призове́т гре́шники на покая́ние, помози́ мне, еди́ней не иму́щей ни от кого́же по́мощи. Повели́, да и мне невозбране́н бу́дет в це́рковь вход, и не лиши́ мене́ ви́дети Честно́е Дре́во, на не́мже пло́тию пригвозди́ся Бог рожде́нный от Тебе́, и́же Кровь Свою́ за мое́ избавле́ние даде́. Повели́, о Влады́чице! да и мне, недосто́йной, две́ри отве́рзутся к поклоне́нию Боже́ственнаго Креста́. И бу́ди ми Ты, Пору́чница достове́рнейшая к рожде́нному из Тебе́, я́ко уже́ ктому́ телесе́ моего́ не и́мам оскверни́ти нико́имже нечи́стым блуже́ния руга́нием, но егда́ Дре́во свято́е Кре́стное Сы́на Твоего́ узрю́, ми́ра и я́же в ми́ре всего́ отве́ргуся, и а́бие изы́ду, а́може Ты Сама́, я́ко Пору́чница моего́ спасе́ния, наста́виши мя. Сия́ ре́кши, и я́ко не́кое извеще́ние прие́мши, ве́рою разжже́на, и наде́ждею на благоутро́бие Богоро́дицы утвержде́на, дви́гнухся от о́наго ме́ста, на не́мже стоя́щи творя́х моли́тву, и ше́дши па́ки ко входя́щим в це́рковь примеси́хся, и уже́ никто́же бе отрева́яй мене́, и никто́же возбраня́яй бы́ти ми близ двере́й, и́миже в це́рковь вхожда́ху. Прия́ у́бо мя страх и у́жас, и вся трепета́х и трясо́хся, та́же дости́гши двере́й, я́же дото́ле затворе́ны мне бы́ша, без труда́ внидо́х внутрь це́ркве свята́я святы́х, и Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Дре́во ви́дети сподо́бихся, и ви́дех та́йны Бо́жия, и ка́ко гото́в есть приима́ти ка́ющихся. Па́дши же на зе́млю, поклони́хся Честно́му Дре́ву Кре́стному, и лобыза́х е́ со стра́хом, и изыдо́х, к Пору́чнице мое́й приити́ тща́щися. Бы́вши же на о́ном ме́сте, иде́же бе Пору́чницы моея́ рукописа́ние, ико́на Ея́ свята́я, и на коле́на поклони́вшися пред Присноде́вою Богоро́дицею, сия́ изреко́х глаго́лы: Ты, о Присноблаже́нная Де́во Влады́чице Богоро́дице! Твое́ на мне показу́еши преблаго́е человеколю́бие. Ты недосто́йныя моея́ не гнуша́ешися моли́твы, ви́дех бо сла́ву, ю́же впра́вду недосто́йно бе мне зре́ти блу́дной. Сла́ва Бо́гу прие́млющему Тебе́ ра́ди покая́ние гре́шных. Что́же и́мам бо́лее гре́шная помы́слити или́ рещи́? Вре́мя есть уже́, Влады́чице, испо́лнити за поруче́нием Твои́м е́же обеща́х, ны́не, а́може во́лиши, наста́ви мя, ны́не бу́ди ми про́чее спасе́ния учи́тельница, руково́дствующи на путь покая́ния. Сия́ глаго́ля, слы́шах глас издале́ча вопию́щ: а́ще Иорда́н пре́йдеши, добр поко́й обря́щеши. Аз же глас Той услы́шавши, и я́ко мене́ ра́ди бысть, ве́ровавши, со слеза́ми воззва́х, на ико́ну Богоро́дицы зря: Влады́чице, Влады́чице Богоро́дице, не оста́ви мене́! И си́це воззва́вши изыдо́х из притво́ра церко́внаго, и скороте́чно ше́ствовах. Иду́щую же мя ви́де не́кто, и даде́ ми три ца́ты, ре́кши: приими́ сия́, о ма́ти! Аз же прие́мши купи́х за них три хле́ба. Вопроси́х же хлебопрода́вца: кото́рый путь есть ко Иорда́ну? Уве́давши же врата́ гра́дская су́щая ко о́ной стране́, изыдо́х, теку́щи и слезя́щи. Вопроша́ющи же пути́ от срета́ющих, день той в пути́ сконча́х, бе же к тре́тиему часу́ дне, егда́ Честны́й святы́й Крест Христо́в ви́дети сподо́бихся, и со́лнцу уже́ к за́паду прекло́ншуся, достиго́х це́ркве свята́го Иоа́нна Крести́теля, близ Иорда́на су́щия, в не́йже поклони́вшися, снидо́х на Иорда́н а́бие, и от тоя́ святы́я воды́ ру́це и лице́ умы́х, и ше́дши па́ки в це́рковь причасти́хся в ней Пречи́стых и Животворя́щих Та́ин Христо́вых, и посе́м еди́наго от хле́бов полови́ну снедо́х, и от воды́ Иорда́нския пих, на земли́ же но́щию почи́х. И воу́трие ра́но обре́тши та́мо корабле́ц мал, превезо́хся на о́ну страну́ Иорда́на, и па́ки помоли́хся наста́внице мое́й Богоро́дице, да наста́вит мя, иде́же Ей само́й есть благоуго́дно. Приидо́х у́бо в пусты́ню сию́, и отто́ле да́же и до днесь удали́хся бе́гая, и зде водвори́хся, ча́я Бо́га спаса́ющаго мя от пренемога́ния души́ и бу́ри, обраща́ющуюся к Нему́. Зоси́ма же рече́ к ней: коли́ко лет есть, о госпоже́ моя́, отне́леже в сей водворя́ешися пусты́ни? Она́ же отвеща́: четы́редесять и седмь лет разуме́ю бы́ти, отне́леже изыдо́х из Свята́го Гра́да. Рече́ же Зоси́ма: и что обрета́еши на пи́щу, госпоже́ моя́? Она́ же рече́: полтретья́ хле́ба принесо́х преше́дши Иорда́н, и́же пома́ле изсо́хше окамене́ша, и́хже пома́лу чрез ле́та не́кая вкуша́ющи сконча́х. Рече́ же Зоси́ма: ка́ко же безбе́дно пребыла́ еси́ толи́кое вре́мене разстоя́ние, нико́емуже сопроти́вну премене́нию смути́вшу тя? Отвеща́ она́: о ре́чи мя ны́не вопроси́л еси́, а́вво Зоси́мо, о не́йже ужаса́юся глаго́лати, а́ще бо воспомяну́ толи́кия беды́, я́же претерпе́х, и помышле́ния лю́тая смути́вшая мя, бою́ся, да не ка́ко па́ки от них объя́та бу́ду. Рече́ же к ней Зоси́ма: ничто́же оста́ви, о госпоже́ моя́, е́же не возвести́ти ми, еди́ною бо о сем вопроси́х тя, да вся подро́бну изъяви́ши ми. Она́ же рече́ к нему́: ве́руй ми, а́вво Зоси́мо, седмьна́десять лет пребы́х в пусты́ни сей, я́ко со зверьми́ лю́тыми, с мои́ми безу́мными похотьми́ борю́щися. Егда́ бо пи́щи вкуша́ти начина́х, жела́х мяс и рыб, я́же ми бя́ху во Еги́пте. Жела́х же и пития́ вина́ вожделе́ннаго мне. Мно́го бо вина́ пия́х в ми́ре су́щи, зде же и воды́ отню́д не име́ющи, лю́те жа́ждею пали́ма бех, и бе́дне терпя́х. Быва́ше же ми и жела́ние блу́дных пе́сней, зело́ смуща́ющее и понужда́ющее мя пе́ти пе́сни бесо́вския, и́мже навыко́х. А́бие же слезя́щи, и в пе́рси бию́щися, воспомина́х обе́ты, я́же сотвори́х исходя́щи, в пусты́ню сию́. Быва́х же по́мыслом пред ико́ною Пречи́стыя Богоро́дицы Спору́чницы моея́, и пред не́ю пла́кахся, моля́щи отгна́ти от мене́ помышле́ния, си́це окая́нную мою́ ду́шу смуща́ющая, егда́ же дово́льно пла́кахся, и в пе́рси усе́рдно бия́х, тогда́ свет ви́дех отвсю́ду мя осия́вший, и тишина́ от треволне́ния изыма́ющая быва́ше ми. По́мыслы же на блуд па́ки порева́ющия мя, ка́ко ти испове́м, а́вво, прости́: огнь бо внутрь се́рдца моего́ стра́стнаго возгара́шеся, и всю отвсю́ду паля́ше мя, и к жела́нию смеше́ния понужда́ше. Егда́ же таково́е помышле́ние прихожда́ше ми, поверга́х мя на зе́млю, и слеза́ми облива́хся, помышля́ющи са́мую мне предстоя́ти Спору́чницу мою́, преступле́ние мое́ судя́щую, и муче́ние за преступле́ние гро́зно показу́ющую, и не востава́х от поверже́ния мене́ на зе́млю день и нощь, до́ндеже сла́дкий о́ный свет осиява́ше мя, и по́мыслы смуща́ющия мя отгоня́ше, о́чи же мои́ к Спору́чнице мое́й возводя́х, непреста́нно прося́щи по́мощи мне бе́дствующей в пусты́нной пучи́не, я́коже и вои́стинну помо́щницу ту име́х и к покая́нию поспе́шницу. И та́ко сконча́х седмьна́десять лет, безчи́сленныя беды́ пострада́вши. отто́ле же да́же до днесь помо́щница моя́ Богоро́дица во всем, и на вся руково́дствует мя. Рече́ же Зоси́ма к ней: не потре́бовала ли еси́ про́чее пи́щи или́ одея́ния? Она́ же отвеща́: хле́бы у́бо о́ныя сконча́вши в седмина́десяти ле́тех, пита́хся зе́лием обрета́ющимся в пусты́ни сей. Одея́ние же, е́же име́х Иорда́н преше́дши, о ве́тхости истле́, и мно́гую от зимы́ и от зно́я ну́жду претерпе́х, зно́ем опаля́ема и зимо́ю омерза́ема и трепе́щуща, я́коже и мно́жицею па́дши на земли́, а́ки безду́шна, отню́д недви́жима лежа́х, мно́гими и разли́чными беда́ми, и искуше́ниями безме́рными бори́ма. Отто́ле же и до днесь си́ла Бо́жия многообра́зная гре́шную мою́ ду́шу и те́лу смире́нное соблюде́, помышля́ющи бо то́чию, от каковы́х мя зол изба́ви Госпо́дь, пи́щу неистощи́мую стяжа́х наде́жду спасе́ния моего́, пита́юся бо и покрыва́юся глаго́лом Бо́жиим, содержа́щим вся́ческая, и́бо не о хле́бе еди́ном жив бу́дет челове́к. И ели́цы не име́яху покро́ва, в ка́мение облеко́шася, ели́ко их совлече́ся грехо́внаго одея́ния. Слы́шав же Зоси́ма, я́ко и словеса́ от Писа́ния воспомина́ет, от Моисе́а же и Проро́к и от книг псало́мских, рече́ к ней: псалмо́м же и ины́м кни́гам, о госпоже́, учи́лася ли еси́? Она́ же слы́шавши сие́, оскла́бися, и рече́ к нему́: ве́руй, челове́че, не ви́дех ина́го челове́ка, отне́леже Иорда́н преидо́х, кроме́ твоего́ лица́ днесь, и ниже́ зве́ря, ни ина́го живо́тнаго ви́дех, кни́гам же никогда́же учи́хся, ни ина́го чту́щаго или́ пою́щаго слы́шах, но сло́во Бо́жие жи́во и де́йственно у́чит ра́зуму челове́ка, да́же до зде коне́ц су́щия о мне по́вести. Ны́не у́бо заклина́ю тя воплоще́нием сло́ва Бо́жия, моли́тися за мя, блудни́цу. Сия́ егда́ она́ изрече́, и сло́во сконча́, устреми́ся ста́рец поклони́тися, и со слеза́ми возопи́: благослове́н Бог творя́й вели́кая и стра́шная, сла́вная же и ди́вная неизрече́нная, и́мже несть числа́. Благослове́н Бог показа́вый ми, ели́ка да́рует боя́щимся Его́, вои́стинну не оставля́еши взыску́ющих Тебе́, Го́споди. Она́ же е́мши ста́рца, не попусти́ тому́ соверше́нно поклони́тися ей, и рече́ к нему́: сия́ вся, я́же слы́шал еси́, о́тче, заклина́ю тя Иису́сом Христо́м Бо́гом Спаси́телем на́шим, да никому́же рече́ши, до́ндеже Бог от земли́ во́змет мя. Ны́не же с ми́ром отыди́, и па́ки в гряду́щее ле́то у́зриши мя Бо́жией нас храня́щей благода́ти. Сотвори́ же Го́спода ра́ди то, е́же ти ны́не пове́м, моля́: в пост гряду́щаго ле́та не преходи́ Иорда́на, я́коже обыко́сте твори́ти в монастыре́. Дивля́шеся же Зоси́ма, услы́шав, я́ко и чин монасты́рский возвести́, и ничто́же и́но глаго́лаше, кроме́: сла́ва Бо́гу даю́щему вели́кая лю́бящим его́. Она́ же рече́ ему́: пребу́ди у́бо, я́коже глаго́лю ти, а́вво, в монастыре́, и́бо и хотя́щу изы́ти, не возмо́жно ти бу́дет. Во святы́й же Вели́кий Четверто́к, в ве́чер Та́инственныя Христо́вы Ве́чери, возми́ от Животворя́щаго Те́ла и Кро́ве Христа́ Бо́га на́шего в сосу́д святы́й, досто́йный такова́го та́инства, принеси́ же и пожди́ мя на о́ной Иорда́на стране́, су́щей близ селе́ния мирска́го, да прише́дши причащу́ся Животворя́щих Даро́в. Отне́леже бо прича́стихся их в це́ркви Предте́чеве, пре́жде да́же Иорда́н преидо́х, да́же до ны́не святы́ни тоя́ не получи́х, ны́не же усе́рдно ея́ жела́ю, и молю́ тя, да не пре́зриши моего́ моле́ния, но вся́чески принеси́ ми Животворя́щее то Боже́ственное Та́инство, в о́ньже час Госпо́дь Своя́ ученики́ ве́чери Боже́ственныя прича́стники сотвори́. Иоа́нну же игу́мену монастыря́, в не́мже живе́ши, рцы: внима́й тебе́ и ста́ду твоему́, не́кая бо та́мо творя́тся тре́бующая исправле́ния, оба́че хощу́, да не ны́не то рече́ши ему́, но егда́ Госпо́дь повели́т ти. Сия́ ре́кши и моле́ния за ся от ста́рца испроси́вши, во вну́треннюю пусты́ню оти́де. Зоси́ма же поклони́ся до земли́, целова́ ме́сто, иде́же стоя́ стопы́ ног ея́, дая́ сла́ву Бо́гу, и возврати́ся хваля́ и благословя́ Христа́ Бо́га на́шего. Преше́д же о́ную пусты́ню, прии́де в монасты́рь, в о́ньже день возвраща́тися обыко́ша бра́тия в нем живу́щии, и в то ле́то умолча́ вся, никому́же сме́я изрещи́, я́же ви́де. В себе́ же Бо́га моля́ше показа́ти ему́ па́ки жела́емое лице́, скорбя́ше же и тужа́ше помышля́я долготу́ ле́тняго тече́ния, хотя́ еди́ным днем ле́ту о́ному бы́ти, а́ще бы мо́щно бы́ло. Егда́ же прибли́жися свята́го Вели́каго поста́ пе́рвая неде́ля, а́бие по обы́чаю и чи́ну монасты́рскому, сотвори́вше моли́тву, ини́и вси бра́тия пою́ще изыдо́ша в пусты́ню. Зоси́ме же неду́гом распале́ну, нужда́ бе уде́ржану в монастыре́ оста́тися. Воспомяну́ же той преподо́бную ре́кшую, я́ко, и хотя́щу ти из оби́тели изы́ти невозмо́жно бу́дет, но не по мно́гих днех от неду́га воста́в, пребыва́ше в монастыре́. Егда́ же возврати́шася бра́тия и прибли́жися ве́чер Та́инственныя Христо́вы Ве́чери, сотвори́ Зоси́ма завеща́нное ему́: вложи́ в ма́лую ча́шу от Пречи́стаго Те́ла и Кро́ве Христа́ Бо́га на́шего. Вложи́ же в ко́шницу и смо́квей ма́ло суше́ных, и фи́ников, и ма́ло со́чива моче́на в воде́, и и́де в ве́чер зело́ по́зден, и се́де на бре́зе Иорда́нове ждый преподо́бныя. Ме́длящей же святе́й, Зоси́ма не воздрема́ся, но неукло́нно зря́ше в пусты́ню, ожида́я ви́дети усе́рдно жела́емое. Глаго́лаше же в себе́ ста́рец, седя́: еда́ ка́ко недосто́инство мое́ возбрани́ приити́ ей, или́ прише́дши и не обре́тши мя возврати́ся? Си́це же помышля́я, воздохну́ и прослези́ся, и о́чи на не́бо возве́д Бо́га моля́ше, глаго́ля: не лиши́ мене́, Влады́ко, и па́ки да ви́жду лице́ то, е́же ви́дети сподо́бил мя еси́, да не отиду́ тощь, нося́ моя́ грехи́ на обличе́ние мое́. Си́це со слеза́ми помоли́вся, во ино́е помышле́ние пре́йде, глаго́ля в себе́: что у́бо будет, а́ще и прии́дет, а корабля́ несть? Ка́ко Иорда́н пре́йдет, и ко мне прии́дет, недосто́йному? Увы́ моему́ недосто́инству! Увы́ мне, кто мя такова́го добра́ лиши́тися сотвори́! Та́ко помышля́ющу ста́рцу, се преподо́бная прии́де, и на о́ной стране́ реки́ ста, отню́дуже идя́ше. Зоси́ма же воста́, ра́дуяся и веселя́ся и сла́вя Бо́га. Но еще́ с по́мыслом боря́шеся, я́ко не мо́жет та прейти́ Иорда́на, и ви́де ю́ зна́мением кре́стным Иорда́н зна́менавшую, [всю бо нощь тогда́ луна́ сия́ше, и ку́пно с тем зна́мением взы́де свята́я на во́ду, и ходя́щи верху́ воды́ к нему́ грядя́ше. Он же хоте́ поклони́тися ей, но та возбрани́ ему́ еще́ по воде́ ше́ствующи, глаго́ля: что твори́ши а́вво, свяще́нник сый, и нося́ Боже́ственныя Та́йны? Он же послу́ша глаго́лющия, я́же соше́дши с воды́, рече́ к ста́рцу: благослови́ о́тче, благослови́. Он же к ней отвещава́я с тре́петом, [у́жас бо его́ объя́ от преди́внаго виде́ния] рече́: вои́стинну Бог нело́жен есть, обеща́вый уподо́бити себе́ тех, и́же себе́ по си́ле свое́й очища́ют. Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же наш, показа́вый мне рабо́ю Твое́ю сею́, коли́ко отстою́ от ме́ры соверше́ния. Сие́ ре́кшаго моли́ она́ глаго́лати Симво́л святы́я ве́ры: Ве́рую во еди́наго Бо́га: и моли́тву Госпо́дню: О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х: и сконча́нней бы́вшей моли́тве, причасти́ся свята́я Пречи́стых и Животворя́щих Христо́вых Та́ин, и по обы́чаю целова́ ста́рца. Та́же на не́бо ру́це возде́вши воздохну́, прослези́ся, и возопи́: Ны́не отпуща́еши рабу́ Твою́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром, я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́. И глаго́ла к ста́рцу: прости́, а́вво Зоси́мо, еще́ же и друго́е мое́ жела́ние испо́лни: иди́ ны́не в монасты́рь твой, Бо́жиим ми́ром храни́мь, в гряду́щее же ле́то прииди́ па́ки во о́ный же пото́к, иде́же ти пе́рвее собесе́довах, прииди́ у́бо, прииди́ Го́спода ра́ди, и па́ки у́зриши мя, я́коже хо́щет Госпо́дь. Он же к ней отвеща́: хоте́л бы, а́ще бы мо́щно бы́ло, в след тебе ходи́ти, и зре́ти честно́е твое́ лице́. Молю́ же, сотвори́ еди́но проси́мое у тебе́ мно́ю ста́рцем: вкуси́ ма́ло от пи́щи, ю́же принесо́х се́мо. И сие́ рек, показа́ ей, е́же име́ принесе́нное в ко́шнице. Она́ же пе́рстов края́ми со́чива косну́вшися, и три зерна́ взе́мши, во своя́ принесе́ уста́, и рече́: довле́ет сие́ благода́ти духо́вней, храня́щей естество́ души́ нескве́рненное. И па́ки рече́ к ста́рцу: моли́ Го́спода о мне, о́тче мой, моли́, помина́я всегда́ мое́ окая́нство. Он же поклони́ся пред нога́ми ея́, и проша́ше ю́, да мо́лится к Бо́гу о це́ркви и о царе́х и о нем. Сие́ же испроси́в со слеза́ми, оста́ви ю́ оти́ти, сам стеня́ и рыда́я, не сме́яше бо надо́лзе ю́ держа́ти, но а́ще бы и хоте́л, неудержи́ма бе. Она́ же па́ки Иорда́н зна́менавши, пре́йде той верху́ воды́, я́коже и пре́жде. Ста́рец же возврати́ся, ра́достию и стра́хом мно́гим содержи́мый, укоря́я себе́ и жале́я, я́ко и́мене преподо́бныя не уве́да, оба́че упова́ше сие́ получи́ти во гряду́щее ле́то. Ле́ту же мимоше́дшу, по́йде Зоси́ма па́ки в пусты́ню, вся испо́лнивши по обы́чаю, и теча́ше ко о́ному преди́вному виде́нию. Преше́д же пусты́нную долготу́, и дости́г не́киих зна́мений, показу́ющих иско́мое ме́сто, озира́ше десна́я и шу́яя, и всю́ду смотря́ше очи́ма, а́ки лове́ц не́кий иску́снейший, где бы уго́дный получи́л лов. Егда́ же ни отку́ду что дви́жущееся та́ко ви́де, нача́ себе́ облива́ти слеза́ми, и возве́д на не́бо о́чи, моля́шеся Бо́гу, глаго́ля: покажи́ ми, Го́споди, сокро́вище Твое́ некра́домое, е́же в пусты́ни сей скрыл еси́, покажи́ мне (молю́ся) во пло́ти а́нгела, ему́же соравни́тися несть досто́ин весь мир. Си́це моля́щися, дости́же ме́ста, е́же пото́к зна́меноваше, и став на краи́ того́, ви́де на стране́ су́щей к восто́ку преподо́бную лежа́щую ме́ртву, ру́це, я́коже достоя́ше, согбе́нны, и лице́ на восто́к обраще́нно иму́щую, к не́йже прите́к, но́зе блаже́нныя слеза́ми свои́ми умыва́ше, ни кото́рой бо ино́й ча́сти те́ла дерзну́л косну́тися. Пла́кав же мно́го, и псалмы́ прили́чныя вре́мени тоя́ потре́бы изре́к, сотвори́ моли́тву погребе́ния, и рече́ к себе́: погребсти́ ли и́мам преподо́бныя те́ло, еда́ ли неуго́дно блаже́нней сие́ бу́детъ? И сия́ в мы́сли свое́й глаго́ля, ви́де при главе́ ея́ изображе́нное писа́ние на земли́ сие́: погреби́, а́вво Зоси́мо, на сем ме́сте смире́нныя Мари́и те́ло, отда́ждь персть пе́рсти, моли́ же Го́спода за мя преста́вльшуюся ме́сяца Фарму́фиа Еги́петски, Ри́мски же Апри́ллиа в 1 день, в са́мую нощь спаси́тельныя Христо́вы Стра́сти, по причаще́нии Боже́ственныя Та́йныя Ве́чери. Сие́ написа́ние проче́т ста́рец, пе́рвее помышля́ше, кто есть писа́вый? Она́ бо, я́коже рече́, не ве́дяше писа́ния: оба́че возра́довася зело́, я́ко и́мя преподо́бныя уве́да. Позна́ же, я́ко егда́ преподо́бная Боже́ственных Та́ин при Иорда́не причасти́ся, а́бие на ме́сте том бысть, иде́же тогда и преста́вися, и а́може он ше́ствова путь, два́десять дней трудя́ся, та́мо во еди́н час Мари́а пре́йде, и а́бие к Бо́гу оти́де. Сла́вя же Бо́га ста́рец, и слеза́ми омоча́я зе́млю и те́ло преподо́бныя, и рече́ к себе́: вре́мя есть, о ста́рче Зоси́мо! Повеле́нное тебе́ соверши́ти, но ка́ко сотвори́ши, окая́нне, ископа́ние, в рука́х ничесо́же име́я? И сие́ рек, ви́де не дале́че дре́вце ма́лое пове́рженное в пусты́ни, е́же взем, нача́ им копа́ти, суха́ же су́щи земля́, ника́коже послу́шаше тружда́ющагося ста́рца, и́же копа́ше по́том облива́емь, но ничто́же успе́ти можа́ше. Воздохну́в же зело́ из глубины́ ду́ха, ви́де льва вели́ка те́лу преподо́бныя Мари́и предстоя́ща, и но́зе ея́ ли́жуща, его́же узре́в, тре́петен бысть, убоя́ся зве́ря, па́че же воспомяну́в блаже́нною рече́нное, я́ко никогда́же звере́й ви́де, зна́менався же кре́стным зна́мением, ве́рова, я́ко невре́дно бу́дет сохране́н си́лою лежа́щия. Лев же нача́ приближа́тися ти́хо к ста́рцу, ласка́яся помава́нми, а́ки целу́я. Зоси́ма же рече́ ко льву: поне́же, о зве́рю! вели́кая сия́ повеле́ мне погребсти́ ея́ те́ло, аз же стар есмь, и не могу́ ископа́ти гро́ба, ниже́ бо и́мам ору́дия к копа́нию потре́бнаго, и в толи́ком разстоя́нии от оби́тели не могу́ ско́ро возврати́тися, и принести́ е́, сотвори́ у́бо ты копа́ние ноготьми́ твои́ми, да отда́м земли́ преподо́бныя те́ло. И а́бие глаго́л сей слы́шав лев, ископа́ пре́дними нога́ми ров, ели́ко дово́льно бе покры́ти погреба́емое. Па́ки у́бо ста́рец преподо́бныя но́зе слеза́ми омы́в, и мно́го моли́вся ей за вся моли́тися, покры́ те́ло ея́ земле́ю на́го су́щее, и ничто́же и́но име́ющее, то́чию о́ную оде́жду ве́тхую раздра́нную, пове́рженную испе́рва от Зоси́мы, е́юже Мари́а покры́ тогда́ не́кия своего́ те́ла ча́сти. Та́же отидо́ша о́ба, лев во вну́треннюю пусты́ню, я́ко овча́ ти́хо отлучи́ся, Зоси́ма же во своя́ возврати́ся, благословя́ и хваля́ Христа́ Бо́га на́шего. И прише́д в монасты́рь, всем мона́хом пове́да о преподо́бней сей Мари́и, ничто́же скрыв, е́же ви́де, и е́же слы́ша от нея́, я́ко всем слы́шащим вели́чия Бо́жия удиви́тися, со стра́хом же, ве́рою и любо́вию твори́ти па́мять, и почита́ти день преставле́ния преподо́бныя сея́ Мари́и. Иоа́нн же игу́мен обре́те не́кия в монастыре́ тре́бующия исправле́ния, по словеси́ преподо́бныя, и сия́ по́мощию Бо́жиею испра́ви. Зоси́ма же пожи́вши Богоуго́дно, близ ста лет сый, сконча́ в том монастыре́ жизнь вре́менную, и оти́де на ве́чную ко Го́споду. И оста́виша мона́си того́ монастыря́ ненапи́санное та́мо сие́ о преподо́бней Мари́и сей сло́во, но по восприима́нию еди́ни от други́х глаго́люще, и во о́бщую предлага́юще по́льзу по́весть слы́шащим, писа́нием же то пре́дано дото́ле не слы́шася. Аз же (глаго́лет Софро́ний святы́й) е́же ненапи́санное прия́х, пи́санною по́вестию изъяви́х. А́ще же ини́и житие́ сея́ преподо́бныя списа́ша, лу́чше ве́дуще, то не у́ в мое́ ве́дение прии́де, оба́че и аз коли́ко возмого́х, но си́ле мое́й написа́х, ничто́же па́че и́стинныя по́вести предпоче́т. Бог же преди́вная творя́й чудеса́, и вели́кими воздая́й дарова́нии с ве́рою к нему́ прибега́ющим, да даст мзду приобрета́ющим по́льзу от сея́ по́вести, чту́щим сие́ и слы́шащим, и потща́вшемуся преда́ти по́весть сию́ написа́нием, и да сподо́бит их благи́я ча́сти Мари́и сея́ блаже́нныя со все́ми, Богомы́слием и труда́ми благоугоди́вшими ему́ от ве́ка. Дади́м же и мы сла́ву Бо́гу, Царю́ ве́чному, да и нас сподо́бит ми́лость обрести́ в день Су́дный о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, и поклоне́ние, со Отце́м и Пресвяты́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Воздержа́нием пожи́вше / просвеще́ннии, Христо́вы апо́столи, / воздержа́ния вре́мя нам / хода́тайствы Боже́ственными утиша́ют.

Двоенадесятостру́нный орга́н, / песнь воспе́ спаси́тельную, / ученико́в лик боже́ственный, / лука́вая возмуща́я гласова́ния.

Одожде́нием духо́вным / всю подсо́лнечную напои́сте, / су́шу отгна́вше многобо́жия всеблаже́ннии.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Смири́вшася спаси́ мя, / высокому́дренно пожи́вшаго, / ро́ждшая Возне́сшаго смире́нное естество́, / Де́во Всечи́стая.

Иный. Глас тойже.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Апо́стольское всечестно́е ликостоя́ние, / Зижди́теля всех моля́щее, / проси́ поми́ловати ны восхваля́ющия тя.

Я́ко де́лателе су́ще, Христо́вы апо́столи, / во всем ми́ре Боже́ственным Сло́вом возде́лавшии, / прино́сите плоды́ Ему́ всегда́.

Виногра́д бы́сте Христо́в / вои́стинну возлю́бленный, / вино́ бо духо́вное источи́сте ми́ру, апо́столи.

Запев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: Пренача́льная, сообра́зная, / всеси́льнейшая Тро́ице Свята́я, / О́тче, Сло́ве и Ду́ше Святы́й, / Бо́же, Све́те и Животе́, / сохрани́ ста́до Твое́.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный, / ра́дуйся, свети́льниче свещено́сный, / ра́дуйся, горо́ освяще́ния, ковче́же жи́зни, / святы́х свята́я се́не.

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Дел Твои́х да не пре́зриши, / созда́ния Твоего́ да не оста́виши, Правосу́де, / а́ще и еди́н согреши́х, я́ко человек, / па́че вся́каго челове́ка, Человеколю́бче, / но и́маши, я́ко Госпо́дь всех, / власть оставля́ти грехи́.

Приближа́ется, душе́, коне́ц, приближа́ется, / и неради́ши, ни гото́вишися, / вре́мя сокраща́ется, воста́ни, близ при две́рех Судия́ есть, / я́ко со́ние, я́ко цвет, вре́мя жития́ тече́т. / Что всу́е мяте́мся?

Воспряни́, о душе́ моя́, / дея́ния твоя́, я́же соде́лала еси́, помышля́й, / и сия́ пред лице́ твое́ принеси́, / и ка́пли испусти́ слез твои́х: / рцы со дерзнове́нием дея́ния и помышле́ния Христу́, / и оправда́йся.

Не бысть в житии́ греха́, ни дея́ния, ни зло́бы, / ея́же аз, Спа́се, не согреши́х / умо́м и сло́вом, и произволе́нием, / и предложе́нием, и мы́слию, и дея́нием согреши́в, / я́ко ин никто́же когда́.

Отсю́ду и осужде́н бых, / отсю́ду препре́н бых аз окая́нный от своея́ со́вести, / ея́же ничто́же в ми́ре нужне́йше, / Судие́, Изба́вителю мой и ве́дче, / пощади́ и изба́ви, и спаси́ мя, раба́ Твоего́.

Ле́ствица, ю́же ви́де дре́вле / вели́кий в патриа́рсех, / указа́ние есть, душе́ моя́, / де́ятельнаго восхожде́ния, разу́мнаго возше́ствия, / а́ще хо́щеши у́бо, дея́нием, и ра́зумом, / и зре́нием пожи́ти, обнови́ся.

Зной дневны́й претерпе́ / лише́ния ра́ди патриа́рх, / и мраз нощны́й понесе́, / на всяк день снабде́ния творя́, / пасы́й, тружда́яйся, рабо́таяй, / да две жене́ сочета́ет.

Жены́ ми две разуме́й, / дея́ние же и ра́зум в зре́нии, / Ли́ю у́бо дея́ние, я́ко многоча́дную; / Рахи́ль же ра́зум, я́ко многотру́дную; / и́бо кроме́ трудо́в, ни дея́ние, ни зре́ние, душе́, испра́вится.

Бди о душе́ моя́! / Изря́дствуй я́коже дре́вле вели́кий в патриа́рсех, / да стя́жеши дея́ние с ра́зумом, / да бу́деши ум зряй Бо́га / и дости́гнеши незаходя́щий мрак в виде́нии, / и бу́деши вели́кий купе́ц.

Двана́десять патриа́рхов, / вели́кий в патриа́рсех детотвори́в, / та́йно утверди́ тебе́ / ле́ствицу де́ятельнаго, душе́ моя́, восхожде́ния; / де́ти, я́ко основа́ния, степе́ни, / я́ко восхожде́ния, прему́дренно подложи́в.

Иса́ва возненави́деннаго подража́ла еси́, душе́, / отдала́ еси́ преле́стнику твоему́ / пе́рвыя добро́ты пе́рвенство, / и оте́ческия моли́твы отпа́ла еси́, / и два́жды поползну́лася еси́, окая́нная, / дея́нием и ра́зумом, / те́мже ны́не пока́йся.

Едо́м Иса́в нарече́ся, / кра́йняго ра́ди женонеи́стовнаго смеше́ния, / невоздержа́нием бо при́сно разжига́емь, / и сластьми́ оскверня́емь, / Едо́м именова́ся, / е́же глаго́лется разжже́ние души́ любогрехо́вныя.

И́ова на гно́ищи слы́шавши, / о душе́ моя́, оправда́вшагося, / того́ му́жеству не поревнова́ла еси́, / тве́рдаго не име́ла еси́ предложе́ния во всех, я́же ве́си, / и и́миже искуси́лася еси́, / но яви́лася еси́ нетерпели́ва.

И́же пе́рвее на престо́ле, / наг ны́не на гно́ищи гно́ен, / мно́гий в ча́дех и сла́вный, / безча́ден и бездо́мок напра́сно, / пала́ту у́бо гно́ище, / и би́серие стру́пы вменя́ше.

Ца́рским досто́инством, венце́м и багряни́цею оде́ян, / многоиме́нный челове́к и пра́ведный / бога́тством кипя́ и ста́ды, / внеза́пу бога́тства, сла́вы ца́рства / обнища́в лиши́ся.

А́ще пра́веден бя́ше он и непоро́чен па́че всех, / и не убеже́ ловле́ния льсти́ваго и се́ти, / ты же грехолюби́ва су́щи, окая́нная душе́, что сотвори́ши, / а́ще чесо́му о недове́домых / случи́тся наити́ тебе́?

Те́ло оскверни́ся, дух окаля́ся, / весь острупи́хся, / но я́ко врач, Христе́, / обоя́ покая́нием мои́м уврачу́й, / омы́й, очи́сти, / покажи́, Спа́се мой, / па́че сне́га чисте́йша.

Те́ло Твое́ и Кровь, распина́емый о всех, / положи́л еси́, Сло́ве, / Те́ло у́бо, да мя обнови́ши, / Кровь, да омы́еши мя, / дух же пре́дал еси́, / да мя приведе́ши, Христе́, / Твоему́ Роди́телю.

Соде́лал еси́ спасе́ние / посреде́ земли́, Ще́дре, / да спасе́мся. / Во́лею на дре́ве распя́лся еси́. / Еде́м затворе́нный отве́рзеся, / го́рняя и до́льняя тварь, / язы́цы вси спасе́ни / покланя́ются Тебе́.

Да бу́дет ми купе́ль, / кровь из ребр Твои́х, / вку́пе и питие́, / источи́вшее во́ду оставле́ния, / да обою́ду очища́юся, / помазу́яся и пия́, / я́ко пома́зание и питие́, Сло́ве, / живото́чная Твоя́ словеса́.

Наг есмь черто́га, / наг есмь и бра́ка, ку́пно и ве́чери, / свети́льник угасе́, я́ко безъеле́йный, / черто́г заключи́ся мне спя́щу, / ве́черя снеде́ся, / аз же по руку́ и но́гу свя́зан, / вон низве́ржен есмь.

Ча́шу Це́рковь стяжа́, / ре́бра Твоя́ живоно́сная, / из ни́хже сугу́быя нам источи́ то́ки, / оставле́ния и ра́зума, / во о́браз дре́вняго и но́ваго / двои́х вку́пе заве́тов, Спа́се наш.

Вре́мя живота́ моего́ ма́ло, / и испо́лнено боле́зней и лука́вства, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Высокоглаго́лив ны́не есмь, / жесто́к же и се́рдцем, / вотще́ и всу́е, / да не с фарисе́ем осу́диши мя, / па́че же мытаре́во смире́ние пода́ждь ми, / еди́не Ще́дре, Правосу́де, / и сему́ мя сочисли́.

Согреши́х, досади́в сосу́ду пло́ти моея́, / вем, Ще́дре, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Самоистука́н бых страстьми́, / ду́шу мою́ вредя́, Ще́дре, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Не послу́шах гла́са Твоего́, / преслу́шах писа́ние Твое́ законополо́жника, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Безпло́тных жи́тельство в пло́ти преходя́щи, / благода́ть преподо́бная к Бо́гу / ве́лию вои́стинну прия́ла еси́, / ве́рно о чту́щих тя предста́тельствуй. / Те́мже мо́лим тя, / от вся́ких напа́стей и нас моли́твами твои́ми изба́ви.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Вели́ких безме́стий во глубину́ низве́дшися, / неодержи́ма была́ еси́, / но востекла́ еси́ по́мыслом лу́чшим, / к кра́йней дея́ньми я́ве доброде́тели пресла́вно, / а́нгельское естество́, Мари́е, удиви́вши.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Андре́е, оте́ческая похвало́, / моли́твами твои́ми не преста́й моля́ся, / предстоя́ Тро́ице Пребоже́ственней, / я́ко да изба́вимся муче́ния, / любо́вию предста́теля тя боже́ственнаго всеблаже́нне призыва́ющии, / Кри́ту удобре́ние.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, / несли́тное Ли́цы, / богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, / я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, / вопию́ Ти песнь вели́кую, / в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши и де́вствуеши, / и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва, / Рожде́йся обновля́ет зако́ны естества́, / утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. / Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин, / твори́т бо ели́ка хо́щет.

Песнь 5.

Ирмос: От нощи́ у́тренююща, / Человеколю́бче, просвети́, молю́ся, / и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, / и научи́ мя, Спа́се, / твори́ти во́лю Твою́.

В нощи́ житие́ мое́ преидо́х при́сно, / тьма бо бысть и глубока́ мне мгла, нощь греха́, / но я́ко дне сы́на, Спа́се, покажи́ мя.

Руви́ма подража́я окая́нный аз, / соде́ях беззако́нный и законопресту́пный сове́т на Бо́га Вы́шняго, / оскверни́в ло́же мое́, я́ко о́тчее он.

Испове́даюся Тебе́, Христе́ Царю́, / согреши́х, согреши́х, / я́ко пре́жде Ио́сифа бра́тия прода́вшии, / чистоты́ плод и целому́дрия.

От сро́дников пра́ведная душа́ связа́ся, / прода́ся в рабо́ту сла́дкий, / во о́браз Госпо́день, / ты же вся, душе́, продала́ся еси́ / злы́ми твои́ми.

Ио́сифа пра́веднаго и целому́дреннаго ума́ / подража́й окая́нная и неиску́сная душе́, / и не оскверня́йся безслове́сными стремле́ньми / при́сно беззако́ннующи.

А́ще и в ро́ве поживе́ иногда́ Ио́сиф, / Влады́ко Го́споди, / но во о́браз погребе́ния и воста́ния Твоего́, / аз же что Тебе́ когда́ сицево́е принесу́?

Моисе́ов слы́шала еси́ ковче́жец, душе́, / вода́ми, волна́ми носи́м ре́чными, / я́ко в черто́зе дре́вле бе́гающий де́ла го́рькаго / сове́та фараони́тска.

А́ще ба́бы, слы́шала еси́, убива́ющия иногда́ / безвозра́стное му́жеское, душе́ окая́нная, целому́дрия дея́ние, / ны́не, я́ко вели́кий Моисе́й, / сси прему́дрость.

Я́ко Моисе́й вели́кий, / еги́птянина, ума́ уязви́вши, / окая́нная, не уби́ла еси́, душе́, / и ка́ко всели́шися, глаго́ли, / в пусты́ню страсте́й покая́нием?

В пусты́ню всели́ся вели́кий Моисе́й, / гряди́ у́бо подража́й того́ житие́, / да и в купине́ богоявле́ния, душе́, / в виде́нии бу́деши.

Моисе́ов жезл вообража́й, душе́, / ударя́ющий мо́ре и огустева́ющий глубину́, / во о́браз Креста́ Боже́ственнаго, / и́мже мо́жеши и ты / вели́кая соверши́ти.

Ааро́н приноша́ше огнь Бо́гу, непоро́чный, неле́стный, / но Офни́ и Финее́с, я́ко ты, душе́, / приноша́ху чужде́е Бо́гу оскверне́нное житие́.

Я́ко тя́жкий нра́вом, / фарао́ну го́рькому бых, Влады́ко, / Ианни́, и Иамври́, душе́ю и те́лом, / и погруже́н умо́м, но помози́ ми.

Ка́лом смеси́хся окая́нный умо́м, / омы́й мя, Влады́ко, ба́нею мои́х слез, / молю́ Тя, пло́ти моея́ оде́жду / убели́в я́ко снег.

А́ще испыта́ю моя́ дела́, Спа́се, / вся́каго челове́ка превозше́дша греха́ми себе́ зрю, / я́ко ра́зумом му́дрствуяй согреши́х, / не неве́дением.

Пощади́, пощади́, Го́споди, созда́ние Твое́, / согреши́х, осла́би ми, / я́ко естество́м чи́стый Сам сый еди́н, / и ин ра́зве Тебе́ / никто́же есть кроме́ скве́рны.

Мене́ ра́ди Бог сый, / вообрази́лся еси́ в мя, / показа́л еси́ чудеса́, исцели́в прокаже́нныя, / и разсла́бленнаго стягну́в, / кровоточи́выя ток уста́вил еси́, Спа́се, / прикоснове́нием риз.

Кровоточи́вую подража́й, окая́нная душе́, / притецы́, удержи́ оме́ты Христо́вы, / да изба́вишися ран, / и услы́шиши от Него́: / ве́ра твоя́ спасе́ тя.

Ни́зу снича́щую подража́й о душе́, / прииди́, припади́ к нога́ма Иису́совыма, / да тя испра́вит, / и да хо́диши пра́во / стези́ Госпо́дни.

А́ще и кла́дязь еси́ глубо́кий, Влады́ко, / источи́ ми во́ду из пречи́стых Твои́х жил, / да я́ко самаряны́ня, не ктому́ пия́й жа́жду, / жи́зни бо струи́ источа́еши.

Силоа́м да бу́дут ми / сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди, / да умы́ю и аз зе́ницы се́рдца, / и ви́жду Тя у́мно, Све́та преве́чна.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Несравне́нным жела́нием, всебога́тая, / Дре́ву возжеле́вши поклони́тися живо́тному, / сподо́билася еси́ жела́ния, / сподо́би у́бо и мене́ / улучи́ти вы́шния сла́вы.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Струи́ Иорда́нския преше́дши, / обрела́ еси́ поко́й безболе́зненный, / пло́ти сла́сти избежа́вши, / ея́же и нас изми́ / твои́ми моли́твами, преподо́бная.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Я́ко па́стырей изря́днейша, / Андре́е прему́дре, / избра́нна су́ща тя, / любо́вию ве́лию и стра́хом молю́, / твои́ми моли́твами спасе́ние улучи́ти, / и жизнь ве́чную.

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице, сла́вим, Еди́наго Бо́га, / Свят, Свят, Свят еси́ / О́тче, Сы́не и Ду́ше, / про́стое Существо́, / Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ныне, Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, / нетле́нная безму́жная Ма́ти Де́во, / Бог созда́вый ве́ки, / и соедини́ Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой.

Сле́зы, Спа́се, о́чию мое́ю, / и из глубины́ воздыха́ния / чи́сте приношу́, вопию́щу се́рдцу: / Бо́же, согреши́х Ти, / очи́сти мя.

Уклони́лася еси́, душе́, от Го́спода твоего́, / я́коже Дафа́н и Авиро́н, / но пощади́, воззови́ из а́да преиспо́дняго, / да не про́пасть земна́я тебе́ покры́ет.

Я́ко ю́ница, душе́, разсвире́певшая, / уподо́билася еси́ Ефре́му, / я́ко се́рна от тене́т сохрани́ житие́, / впери́вши дея́нием ум и зре́нием.

Рука́ нас Моисе́ова да уве́рит, душе́, / ка́ко мо́жет Бог прокаже́нное житие́ / убели́ти и очи́стити, / и не отча́йся сама́ себе́, / а́ще и прокаже́нна еси́.

Во́лны, Спа́се, прегреше́ний мои́х, / я́ко в мо́ри Чермне́м возвраща́ющеся, / покры́ша мя внеза́пу, / я́ко Еги́птяны иногда́ и триста́ты.

Неразу́мное, душе́, произволе́ние име́ла еси́, / я́ко пре́жде Изра́иль, / Боже́ственныя бо ма́нны предсуди́ла еси́ безслове́сно, / любосла́стное страсте́й объяде́ние.

Кладенцы́, душе́, предпочла́ еси́ ханане́йских мы́слей, / па́че жи́лы ка́мене, / из него́же прему́дрости река́, я́ко ча́ша, / пролива́ет то́ки богосло́вия.

Свина́я мяса́ и котлы́, и Еги́петскую пи́щу, / па́че небе́сныя предсуди́ла еси́, душе́ моя́, / я́коже дре́вле неразу́мнии лю́дие в пусты́ни.

Я́ко уда́ри Моисе́й, раб Твой, / жезло́м ка́мень, / обра́зно животвори́вая ре́бра Твоя́ прообразова́ше, / из ни́хже вси / питие́ жи́зни, Спа́се, почерпа́ем.

Испыта́й, душе́, и смотряй, я́коже Иису́с Нави́н, / обетова́ния зе́млю, какова́ есть, / и всели́ся в ню благозако́нием.

Воста́ни и побори́, / я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, / и гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы / при́сно побежда́ющи.

Преиди́ вре́мене теку́щее естество́, / я́ко пре́жде ковче́г, / и земли́ о́ныя бу́ди во одержа́нии обетова́ния, душе́, / Бог повелева́ет.

Я́ко спасл еси́ Петра́ возопи́вша, / спаси́, предвари́в мя, Спа́се, / от зве́ря изба́ви, просте́р Твою́ ру́ку, / и возведи́ из глубины́ грехо́вныя.

Приста́нище Тя вем ути́шное, / Влады́ко, Влады́ко Христе́, / но от незаходи́мых глуби́н греха́ и отча́яния / мя предвари́в изба́ви.

Аз есмь, Спа́се, / ю́же погуби́л еси́ дре́вле ца́рскую дра́хму, / но вжег свети́льник Предте́чу Твоего́, Сло́ве, / взыщи́ и обря́щи Твой о́браз.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Да страсте́й пла́мень угаси́ши, / слез ка́пли источи́ла еси́ при́сно, Мари́е, / душе́ю распаля́ема, / и́хже благода́ть пода́ждь и мне, / твоему́ рабу́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Безстра́стие небе́сное стяжа́ла еси́, / кра́йним на земли́ житие́м ма́ти. / Те́мже тебе́ пою́щим, / от страсте́й изба́витися / моли́твами твои́ми, моли́ся.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Кри́тскаго тя па́стыря и председа́теля, / и вселе́нныя моли́твенника ве́дый, / притека́ю Андре́е и вопию́ ти: / изми́ мя, о́тче, из глубины́ греха́.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна, / разде́льна Ли́чне, / и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на, / Оте́ц глаго́лет, и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, / воображе́нна по нам: / Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́ Богоро́дице, / да Твои́ми моли́твами оправди́мся.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой.

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Икос: Христо́во врачевство́ ви́дя отве́рсто, / и от Сего́ Ада́му истека́ющее здра́вие, / пострада́, уязви́ся диа́вол, / и я́ко бе́дствуя рыда́ше, / и свои́м друго́м возопи́: / что сотворю́ Сы́ну Мари́ину, / убива́ет мя Вифлее́млянин, / И́же везде́ сый и вся исполня́яй.

Таже блаженны с поклоны. Глас 6:

Во Ца́рствии Твое́м, помяни́ нас Го́споди, егда́ прии́деши во ца́рствии Твое́м.

Разбо́йника, Христе́, рая́ жи́теля сотвори́л еси́, / на Кресте́ Тебе́ возопи́вша: помяни́ мя, / того́ покая́нию / сподо́би и мене́ недосто́йнаго.

Стих: Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Мано́я слы́шавши дре́вле, душе́ моя́, / Бо́га в явле́нии бы́вша, / и из непло́дове тогда́ прие́мша плод обетова́ния, / того́ благоче́стие подража́й.

Стих: Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Сампсо́новой поревнова́вши ле́ности, / главу́ остри́гла еси́, душе́, дел твои́х, / преда́вши иноплеме́нником, любосла́стием / целому́дренную жизнь и блаже́нную.

Стих: Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Пре́жде че́люстию о́слею / победи́вый иноплеме́нники, / ны́не плене́ние ласкосе́рдству стра́стному обре́теся, / но избе́гни, душе́ моя́, подража́ния, / дея́ния и сла́бости.

Стих: Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Вара́к и Иеффа́й военача́льницы, / судии́ Изра́илевы предпочте́ни бы́ша, / с ни́миже Дево́рра мужеу́мная, / тех до́блестьми, душе́, / вмужи́вшися укрепи́ся.

Стих: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Иаи́лино хра́брство позна́ла еси́, душе́ моя́, / Сиса́ра дре́вле пробо́дшую, / и спасе́ние соде́лавшую, дре́вом о́стрым, слы́шиши, / и́мже тебе́ Крест образу́ется.

Стих: Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Пожри́, душе́, же́ртву похва́льную, / дея́ние, я́ко дщерь, принеси́, / от Иеффа́евы чисте́йшую, / и заколи́, я́ко же́ртву, стра́сти плотски́я / Го́сподеви твоему́.

Стих: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Гедео́ново руно́ помышля́й, душе́ моя́, / с небесе́ ро́су подыми́, / и прини́кни я́коже пес и пий во́ду, / от зако́на теку́щую, / изгнете́нием пи́сменным.

Стих: Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Или́и свяще́нника осужде́ние, душе́ моя́, / восприя́ла еси́, лише́нием ума́ / приобре́тши стра́сти себе́, / я́коже он ча́да, де́лати беззако́нная.

Стих: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.

В судия́х Леви́т, небреже́нием / свою́ жену́, двана́десятим коле́ном раздели́, душе́ моя́, / да скве́рну обличи́т / от Вениами́на беззако́нную.

Стих: Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Любому́дренная А́нна моля́щися, / устне́ у́бо двиза́ше ко хвале́нию, / глас же ея́ не слы́шашеся, / но оба́че непло́дна су́щи, / сы́на моли́твы ражда́ет досто́йна.

Стих: Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

В судия́х спричте́ся / А́ннино порожде́ние, вели́кий Саму́ил, / его́же воспита́ла Армафе́ма в дому́ Госпо́дни, / тому́ поревну́й, душе́ моя́, и суди́ / пре́жде ине́х дела́ твоя́.

Стих: Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Дави́д на ца́рство избра́н, / ца́рски пома́зася ро́гом Боже́ственнаго ми́ра; / ты у́бо, душе́ моя́, а́ще хо́щеши вы́шняго Ца́рствия, / ми́ром пома́жися слеза́ми.

Стих: Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Поми́луй созда́ние Твое́, Ми́лостиве, / уще́дри руку́ Твое́ю творе́ние, / и пощади́ вся согреши́вшия, / и мене́ па́че всех, / Твои́х презре́вшаго повеле́ний.

Слава, Троичен: Безнача́льну, и рожде́нию же и происхожде́нию, / Отцу́ покланя́юся ро́ждшему, / Сы́на сла́влю рожде́ннаго, / пою́ сопросия́вшаго Отцу́ же и Сы́ну, / Ду́ха Свята́го.

И ныне, Богородичен: Преесте́ственному Рождеству́ Твоему́ покланя́емся, / по естеству́ сла́вы Младе́нца Твоего́ / не разделя́юще, Богороди́тельнице, / И́же бо еди́н лице́м, / сугу́быми испове́дуется естествы́.

Песнь 7.

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, / непра́вдовахом пред Тобо́ю, / ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́коже запове́дал еси́ нам; / но не преда́ждь нас до конца́, / отце́в Бо́же.

Согреши́х, беззако́нновах, / и отверго́х за́поведь Твою́, / я́ко во гресе́х произведо́хся / и приложи́х я́звам стру́пы себе́: / но Сам мя поми́луй, / я́ко Благоутро́бен, отце́в Бо́же.

Та́йная се́рдца моего́ / испове́дах Тебе́, Судии́ моему́, / виждь мое́ смире́ние, / виждь и скорбь мою́, / и вонми́ суду́ моему́ ны́не, / и Сам мя поми́луй, я́ко Благоутро́бен, / отце́в Бо́же.

Сау́л иногда́ я́ко погуби́ отца́ своего́, душе́, осля́та, / внеза́пу ца́рство обре́те к прослу́тию, / но блюди́, не забыва́й себе́, / ско́тския по́хоти твоя́ / произво́ливши па́че Ца́рства Христо́ва.

Дави́д иногда́ Богооте́ц, / а́ще и согреши́ сугу́бо, душе́ моя́, / стрело́ю у́бо устреле́н быв прелюбоде́йства, / копие́м же плене́н быв уби́йства томле́нием, / но ты сама́ тяжча́йшими де́лы неду́гуеши, / самохо́тными стремле́ньми.

Совокупи́ у́бо Дави́д иногда́ беззако́нию беззако́ние, / уби́йству же любоде́йство раствори́в, / покая́ние сугу́бое показа́ а́бие, / но сама́ ты, лука́внейшая душе́, соде́лала еси́, / не пока́явшися Бо́гу.

Дави́д иногда́ вообрази́, / списа́в я́ко на ико́не песнь, / е́юже дея́ние облича́ет, е́же соде́я, зовы́й: / поми́луй мя. Тебе́ бо Еди́ному согреши́х всех Бо́гу, / Сам очи́сти мя.

Киво́т я́ко ноша́шеся на колесни́це, / Зан о́ный, / егда́ превра́щшуся тельцу́, / то́чию косну́ся, Бо́жиим искуси́ся гне́вом, / но того́ дерзнове́ния убежа́вши, душе́, / почита́й Боже́ственная че́стне.

Слы́шала еси́ Авессало́ма, / ка́ко на естество́ воста́? / Позна́ла еси́ того́ скве́рная дея́ния, / и́миже оскверни́ ло́же Дави́да отца́, / но ты подража́ла еси́ того́ стра́стная / и любосла́стная стремле́ния.

Покори́ла еси́ нерабо́тное твое́ досто́инство те́лу твоему́, / ино́го бо Ахитофе́ла обре́тши врага́, душе́, / снизшла́ еси́ сего́ сове́том, / но сия́ разсы́па Сам Христо́с, / да ты вся́ко спасе́шися.

Соломо́н чу́дный, / и благода́ти прему́дрости испо́лненный, / сей лука́вое иногда́ пред Бо́гом сотвори́в, / отступи́ от Него́: / ему́же ты прокля́тым твои́м житие́м, душе́, / уподо́билася еси́.

Сластьми́ влеко́мь страсте́й свои́х оскверня́шеся, / увы́ мне, рачи́тель прему́дрости, / рачи́тель блу́дных жен и стра́нен от Бо́га, / его́же ты подража́ла еси́ умо́м, о душе́, / сладостра́стьми скве́рными.

Ровоа́му поревнова́ла еси́ / не послу́шавшему сове́та о́тча, / ку́пно же и зле́йшему рабу́ Иеровоа́му, пре́жнему отсту́пнику, душе́, / но бе́гай подража́ния и зови́ Бо́гу: / согреши́х, уще́дри мя.

Ахаа́вовым поревнова́ла еси́ / скве́рнам, душе́ моя́, увы мне, / была́ еси́ плотски́х скверн пребыва́лище, / и сосу́д сра́млен страсте́й, / но из глубины́ твоея́ воздохни́, / и глаго́ли Бо́гу грехи́ твоя́.

Попали́ Илия́ иногда́ два́щи / пятьдеся́т Иезаве́линых, / егда́ сту́дныя проро́ки погуби́, / во обличе́ние Ахаа́вово, / но бе́гай подража́ния двою́, душе́, / и укрепля́йся.

Заключи́ся тебе́ не́бо, душе́, / и глад Бо́жий пости́же тя, / егда́ Илии́ Фесви́тянина я́коже Ахаа́в, / не покори́ся словесе́м иногда́, / но Сара́ффии уподо́бився, / напита́й проро́чу ду́шу.

Манасси́ева собрала́ еси́ согреше́ния изволе́нием, / поста́вльши я́ко ме́рзости стра́сти, / и умно́живши, душе́, негодова́ние, / но того́ покая́нию ревну́ющи те́пле, / стяжи́ умиле́ние.

Припа́даю Ти, / и приношу́ Тебе́, я́коже сле́зы глаго́лы моя́: / согреши́х, я́ко не согреши́ блудни́ца, / и безако́нновах, я́ко и́ный никто́же на земли́, / но уще́дри, Влады́ко, творе́ние Твое́, / и воззови́ мя.

Погребо́х о́браз Твой, / и растли́х за́поведь Твою́, / вся помрачи́ся добро́та, / и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, свеща́, / но уще́дрив возда́ждь ми / я́коже пое́т Дави́д, ра́дование.

Обрати́ся, пока́йся, откры́й сокрове́нная, / глаго́ли Бо́гу вся ве́дущему: / Ты ве́си моя́ та́йная, еди́не Спа́се, / но Сам мя поми́луй, я́коже пое́т Дави́д / по ми́лости Твое́й.

Исчезо́ша дни́и мои́, я́ко со́ние востаю́щаго, / те́мже, я́ко Езеки́я, слезю́ на ло́жи мое́м, / приложи́тися мне ле́том живота́. / Но кий Иса́ия предста́нет тебе́, душе́, / а́ще не всех Бог?

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Возопи́вши к Пречи́стей Богома́тери, / пе́рвее отри́нула еси́ неи́стовство страсте́й, / ну́жно стужа́ющих, / и посрами́ла еси́ врага́ запе́ншаго, / но даждь ны́не по́мощь от ско́рби, / и мне, рабу́ твоему́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Его́же возлюби́ла еси́, Его́же возжеле́ла еси́, / Его́же ра́ди плоть изнури́ла еси́ преподо́бная, / моли́ ны́не Христа́ о рабе́х, / я́ко да ми́лостив быв всем нам, / ми́рное состоя́ние да́рует / почита́ющим Его́.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: На ка́мени мя ве́ры / моли́твами твои́ми утверди́, о́тче, / стра́хом мя Боже́ственным огражда́я, / и покая́ние, Андре́е, пода́ждь ми, молю́ся ти, / и изба́ви мя от се́ти враго́в / и́щущих мя.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, неразде́льная, / единосу́щная, и Естество́ еди́но, / Све́тове, и Свет, и Свята три, и еди́но Свя́то / пое́тся Бог Тро́ица, / но воспо́й, просла́ви, Живо́т и Животы́, душе́, / всех Бо́га.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, / покланя́емся Ти, Богороди́тельнице, / я́ко неразде́льныя Тро́ицы породи́ла еси́ еди́наго Христа́ Бо́га / и Сама́ отве́рзла еси́ нам / су́щим на земли́ Небе́сная.

Трипеснец. Глас 8.

Песнь 8.

Ирмос: Безнача́льнаго Царя́ сла́вы, / Его́же трепе́щут небе́сныя си́лы, / по́йте свяще́нницы, / лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко у́глие невеще́ственнаго огня́, / попали́те веще́ственныя стра́сти моя́, / возжиза́юще ны́не во мне жела́ние / Боже́ственныя любве́, апо́столи.

Трубы́ благогла́сныя Сло́ва почти́м, / и́миже падо́ша сте́ны неутвержде́ны вра́жия, / и богоразу́мия утверди́шася забра́ла.

Куми́ры стра́стныя души́ моея́ сокруши́те, / и́же хра́мы и столпы́ сокруши́сте врага́, / апо́столи Госпо́дни, / хра́мове освяще́ннии.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Вмести́ла еси́ невмести́маго естество́м: / носи́ла еси́ нося́щаго вся: / дои́ла еси́, Чи́стая, пита́ющаго тварь, / Христа́ Жизнода́вца.

Иный трипеснец. Ирмос тойже.

Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Ду́ха началохи́тростием созда́вше всю Це́рковь / апо́столи Христо́вы, / в ней благослови́те Христа́ во ве́ки.

Воструби́вше трубо́ю уче́ний, / низверго́ша апо́столи всю лесть и́дольскую, / Христа́ превознося́ще во вся ве́ки.

Апо́столи, до́брое преселе́ние, / назира́телие ми́ра и небе́снии жи́телие, / вас при́сно восхваля́ющия, / изба́вите от бед.

Запев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: Трисо́лнечное всесве́тлое Богонача́лие, / единосла́вное и единопресто́льное Естество́, / О́тче вседе́телю, / Сы́не и Боже́ственный Ду́ше, / пою́ Тя во ве́ки.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Я́ко честны́й и превы́шший престо́л, / воспои́м Бо́жию Ма́терь непреста́нно, лю́дие, / еди́ну по рождестве́ / Ма́терь и Де́ву.

Великаго канона ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благослови́те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Согреши́вша Спа́се поми́луй, / воздви́гни мой ум ко обраще́нию, / приими́ мя ка́ющагося, уще́дри вопию́ща: / согреши́х Ти, спаси́, / беззако́нновах, поми́луй мя.

Колесни́чник Илия́, / колесни́цею доброде́телей вшед, / я́ко на небеса́, ноша́шеся / превы́ше иногда́ от земны́х: / сего́ у́бо душе́ моя́, восхо́д помышля́й.

Иорда́нова струя́ пе́рвее, ми́лотию Илиино́ю / Елиссе́ем, ста сю́ду и сю́ду: / ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти / за невоздержа́ние.

Елиссе́й иногда́ прие́м ми́лоть Илиину́, / прия́т сугу́бую благода́ть от Бо́га: / ты же о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти / за невоздержа́ние.

Сомани́тида иногда́ / пра́веднаго учреди́, о душе́, нра́вом благи́м: / ты же не ввела́ еси́ в дом, / ни стра́нна, ни пу́тника. / Те́мже черто́га изри́нешися вон, рыда́ющи.

Гиези́ев подража́ла еси́ окая́нная / ра́зум скве́рный всегда́ душе́, / его́же сребролю́бие отложи́ поне́ на ста́рость: / бе́гай гее́нскаго огня́, / отступи́вши злых твои́х.

Ты Ози́и душе́ поревнова́вши, / сего́ прокаже́ние в себе́ стяжа́ла еси́ сугу́бо: / безме́стная бо мы́слиши, беззако́нная же де́еши: / оста́ви я́же и́маши, / и притецы́ к покая́нию.

Ниневи́тяны душе́ слы́шала еси́ / ка́ющияся Бо́гу, вре́тищем и пе́пелом, / сих не подража́ла еси́, но яви́лася еси́ зле́йшая всех, / пре́жде зако́на, и по зако́не прегреши́вших.

В ро́ве бла́та слы́шала еси́ Иереми́ю душе́, / гра́да Сио́ня рыда́ньми вопию́ща, / и слез и́щуща, / подража́й сего́ плаче́вное житие́ и спасе́шися.

Ио́на в Фарси́с побеже́, / проразуме́в обраще́ние ниневи́тянов, / разуме́ бо я́ко проро́к Бо́жие благоутро́бие: / те́мже ревнова́ше / проро́честву не солга́тися.

Дании́ла в ро́ве слы́шала еси́, / ка́ко загради́ уста́, о душе́ звере́й: / уве́дела еси́, ка́ко о́троцы и́же о Аза́рии, / погаси́ша ве́рою пе́щи пла́мень горя́щий.

Ве́тхаго Заве́та вся / приведо́х ти душе́, к подо́бию, / подража́й пра́ведных боголюби́вая дея́ния, / избе́гни же па́ки лука́вых грехо́в.

Правосу́де Спа́се поми́луй, / и изба́ви мя огня́, и преще́ния, / е́же и́мам на суде́ пра́ведно претерпе́ти: / осла́би ми пре́жде конца́, / доброде́телию и покая́нием.

Я́ко разбо́йник вопию́ Ти: помяни́ мя. / Я́ко Петр пла́чу го́рце: / осла́би ми Спа́се. Зову́ я́ко мыта́рь: / слезю́ я́ко блудни́ца. / Приими́ мое́ рыда́ние, / я́коже иногда́ ханане́ино.

Гное́ние, Спа́се, исцели́ / смире́нныя моея́ души́: еди́не Врачу́, / пла́стырь мне наложи́, и еле́й и вино́, дела́ покая́ния, / умиле́ние со слеза́ми.

Ханане́ю и аз подража́я, / поми́луй мя, вопию́, Сы́не Дави́дов: / каса́юся кра́я ри́зы, я́ко кровоточи́вая: / пла́чу, я́ко Ма́рфа и Мари́я над Ла́зарем.

Сле́зную Спа́се сткля́ницу, / я́ко ми́ро истощава́я на главу́, / зову́ Ти я́коже блудни́ца, ми́лости и́щущая, / мольбу́ приношу́, / и оставле́ние прошу́ прия́ти.

А́ще и никто́же, я́коже аз согреши́ Тебе́, / но оба́че приими́ и мене́, Благоутро́бне Спа́се, / стра́хом ка́ющася, и любо́вию зову́ща: / согреши́х Тебе́ еди́ному, / поми́луй мя Ми́лостиве.

Пощади́ Спа́се Твое́ созда́ние, / и взыщи́ я́ко Па́стырь поги́бшее, / предвари́ заблу́ждшаго, восхи́ти от во́лка, / сотвори́ мя овча́ / на па́стве Твои́х ове́ц.

Егда́ Судие́ ся́деши я́ко Благоутро́бен, / и пока́жеши стра́шную сла́ву Твою́ Спа́се: / о каковы́й страх тогда́! Пе́щи горя́щей, / всем боя́щимся нестерпи́маго суди́ща Твоего́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Све́та незаходи́маго Ма́ти, тя просвети́вши, / от омраче́ния страсте́й разреши́. / Те́мже вше́дши в духо́вную благода́ть, / просвети́ Мари́е, / тя ве́рно восхваля́ющия.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Чу́до но́во ви́дев, ужаса́шеся боже́ственный в тебе́ вои́стинну ма́ти Зоси́ма: / а́нгела бо зря́ше во пло́ти, / и у́жасом весь исполня́шеся, / Христа́ поя́ во ве́ки.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Я́ко дерзнове́ние имы́й ко Го́споду, / Андре́е Кри́тский честна́я похвало́, / молю́, моли́ся разреше́ние от уз беззако́ния / ны́не обрести́ мне моли́твами твои́ми, / я́ко покая́ния учи́тель, / и преподо́бных сла́ва.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Безнача́льне О́тче, Сы́не собезнача́льне, / Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый: / Сло́ва Бо́жия Роди́телю, / Отца́ безнача́льна Сло́ве, / Ду́ше живы́й и зи́ждяй, / Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Я́ко от оброще́ния червлени́цы Пречи́стая, / у́мная багряни́ца Емману́илева, / внутрь во чре́ве Твое́м плоть истка́ся. / Те́мже Богоро́дицу / вои́стинну Тя почита́ем.

Ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благослови́те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Трипеснец. Глас 8.

На 9-й песни поем песнь Пресвятыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

К коемуждо стиху припеваем: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, / спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, / с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Исто́чницы спаси́тельныя воды́ / я́вльшеся апо́столи, / иста́явшую ду́шу мою́ грехо́вною жа́ждою, ороси́те.

Пла́вающаго в пучи́не поги́бели, / и в погруже́нии уже́ бы́вша, / Твое́ю десни́цею, я́коже Петра́, / Го́споди, спаси́ мя.

Я́ко со́ли, вку́сных су́ще уче́ний, / гни́льство ума́ моего́ изсуши́те, / и неве́дения тьму отжени́те.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ра́дость я́ко роди́вшая, / плачь мне пода́ждь, / и́мже Боже́ственное утеше́ние, Влады́чице, / в бу́дущем дни обрести́ возмогу́.

Иный.

Ирмос: Тя небесе и земли ходатаицу вси роди ублажаем: плотски бо вселися в Тя исполнение, Дево, Божества

Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Тя благосла́вное апо́стольское собра́ние, / пе́сньми велича́ем: / вселе́нней бо свети́ла све́тлая яви́стеся, / пре́лесть отгоня́ще.

Благове́стною мре́жею ва́шею, / слове́сныя ры́бы улови́вше, / сия́ приноси́те всегда́ снедь Христу́, / апо́столи блаже́ннии.

К Бо́гу ва́шим проше́нием / помяни́те нас, апо́столи, / от вся́каго изба́витися искуше́ния, мо́лимся, / любо́вию воспева́ющия вас.

Запев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: Тя триипоста́сную Еди́ницу, / О́тче, Сы́не, со Ду́хом, / Еди́наго Бо́га единосу́щна пою́, / Тро́ицу единоси́льную и безнача́льную.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Тя Детороди́тельницу и Де́ву, / вси ро́ди ублажа́ем, / я́ко Тобо́ю изба́вльшеся от кля́твы, / ра́дость бо нам родила́ е́си, Го́спода.

Великаго канона ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

Ум острупи́ся, те́ло оболе́знися, / неду́гует дух, сло́во изнемо́же, / житие́ умертви́ся, коне́ц при две́рех. / Те́мже, моя́ окая́нная душе́, что сотвори́ши, / егда́ прии́дет Судия́ испыта́ти твоя́?

Моисе́ово приведо́х ти, душе́, миробы́тие, / и от того́ все заве́тное писа́ние, / пове́дающее тебе́ пра́ведныя и непра́ведныя; / от ни́хже вторы́я, о душе́, подража́ла еси́, а не пе́рвыя, / в Бо́га согреши́вши.

Зако́н изнемо́же, пра́зднует Ева́нгелие, / писа́ние же все в тебе́ небреже́но бысть, / проро́цы изнемого́ша, и все пра́ведное сло́во: / стру́пи твои́, о душе́, умно́жишася, / не су́щу врачу́ исцеля́ющему тя.

Но́ваго привожду́ ти писа́ния указа́ния, / вводя́щая тя, душе́, ко умиле́нию; / пра́ведным у́бо поревну́й, гре́шных же отвраща́йся, / и уми́лостиви Христа́ моли́твами же и поще́ньми, / и чистото́ю, и гове́нием.

Христо́с вочелове́чися, / призва́в к покая́нию разбо́йники и блудни́цы, / душе́, пока́йся, дверь отве́рзеся Ца́рствия уже́, / и предвосхища́ют е́ фарисе́е и мытари́, / и прелюбоде́и ка́ющиися.

Христо́с вочелове́чися, / пло́ти приобщи́вся ми, / и вся, ели́ка суть естества́ хоте́нием / испо́лни греха́ кроме́, / подо́бие тебе́, о душе́, / и о́браз предпоказу́я Своего́ снизхожде́ния.

Христо́с волхвы́ спасе́, / па́стыри созва́, / младе́нец мно́жества показа́ му́ченики, / ста́рцы просла́ви и ста́рыя вдови́цы, / и́хже не поревнова́ла еси́, душе́, ни дея́нием, ни житию́, / но го́ре тебе́, внегда́ бу́деши суди́тися.

Пости́вся Госпо́дь дний четы́редесять в пусты́ни, / последи́ взалка́, показу́я челове́ческое, / душе́, да не разлени́шися, а́ще тебе́ приложи́тся враг, / моли́твою же и посто́м от ног твои́х да отрази́тся.

Христо́с искуша́шеся, / диа́вол искуша́ше, / показу́я ка́мение, / да хле́би бу́дут: / на го́ру возведе́ / ви́дети вся ца́рствия ми́ра во мгнове́нии. / Убо́йся, о душе́, ловле́ния, / трезви́ся моли́ся на вся́кий час Бо́гу.

Го́рлица пустынолю́бная, / глас вопию́щаго возгласи́, / Христо́в свети́льник, пропове́дуяй покая́ние, / И́род беззако́ннова со Иродиа́дою. / Зри, душе́ моя́, да не увя́знеши в беззако́нныя се́ти, / но облобыза́й покая́ние.

В пусты́ню всели́ся благода́ти Предте́ча, / и Иуде́я вся и Самари́я / слы́шавше теча́ху, / и испове́даху грехи́ своя́, / креща́ющеся усе́рдно, / и́хже ты не подража́ла еси́, душе́.

Брак у́бо честны́й и ло́же нескве́рно, / обоя́ бо Христо́с пре́жде благослови́, / пло́тию яды́й, / и в Ка́не же на бра́це во́ду в вино́ соверша́я, / и показу́я пе́рвое чу́до, / да ты измени́шися, о душе́.

Разсла́бленнаго стя́гну Христо́с, / одр взе́мша, / и ю́ношу уме́рша воздви́же, вдови́че рожде́ние, / и со́тнича о́трока, / и самаряны́не яви́ся, / в Ду́се слу́жбу / Тебе́, душе́, предживописа́.

Кровоточи́вую исцели́ / прикоснове́нием кра́я ри́зна Госпо́дь, / прокаже́нныя очи́сти, / слепы́я и хромы́я просвети́в, испра́ви, / глухи́я же и немы́я, и нича́щия ни́зу исцели́ сло́вом, / да ты спасе́шися, окая́нная душе́.

Неду́ги исцеля́я, / ни́щим благовествова́ше, Христо́с Сло́во, / вре́дныя уврачева́, с мытари́ ядя́ше, / со гре́шники бесе́доваше, / Иаи́ровы дще́ре ду́шу предуме́ршую / возврати́ осяза́нием руки́.

Мыта́рь спаса́шеся и блудни́ца целому́дрствоваше, / и фарисе́й хваля́ся осужда́шеся; / ов у́бо, очи́сти мя; / о́ва же, поми́луй мя. / Сей же велича́шеся вопия́: Бо́же, благодарю́ Тя, / и про́чия безу́мныя глаго́лы.

Закхе́й мыта́рь бе, но оба́че спаса́шеся, / и фарисе́й Си́мон соблажня́шеся, / и блудни́ца приима́ше оста́вительная разреше́ния, / от Иму́щаго кре́пость оставля́ти грехи́; / ю́же, душе́, потщи́ся подража́ти.

Блудни́це, о окая́нная душе́ моя́, / не поревнова́ла еси́, / я́же прии́мши ми́ра алава́стр, / со слеза́ми ма́заше но́зе Спа́сове, / отре́ же власы́ / дре́вних согреше́ний рукописа́ние раздира́ющаго ея́.

Гра́ды, и́мже даде́ Христо́с благове́стие, / душе́ моя́, уве́дала еси́, ка́ко про́кляти бы́ша. / Убо́йся указа́ния, да не бу́деши я́коже о́ны, / и́хже Содо́мляном Влады́ко уподо́бив, / да́же до а́да осуди́.

Да не го́ршая, о душе́ моя́, / яви́шися отча́янием, ханане́и / ве́ру слы́шавшая, / ея́же дщи сло́вом Бо́жиим исцели́ся. / Сы́не Дави́дов, спаси́ и мене́, / воззови́ из глубины́ се́рдца, / я́коже она́ Христу́.

Умилосе́рдися, спаси́ мя, / Сы́не Дави́дов, поми́луй, / бесну́ющияся сло́вом исцели́вый, / глас же благоутро́бный, я́ко разбо́йнику, мне рцы: / ами́нь, глаго́лю тебе́, со Мно́ю бу́деши в раи́, / егда́ прииду́ во сла́ве Мое́й.

Разбо́йник оглаго́ловаше Тя, / разбо́йник Богосло́вяше Тя, / о́ба бо на кресте́ сви́сяста, / но, о Благоутро́бне, я́ко ве́рному разбо́йнику Твоему́, / позна́вшему Тя Бо́га, / и мне отве́рзи дверь / сла́внаго Ца́рствия Твоего́.

Тварь содрога́шеся распина́ема Тя ви́дящи, / го́ры и ка́мения стра́хом распада́хуся, / и земля́ сотряса́шеся, и ад обнажа́шеся, / и соомрача́шеся свет во дни, / зря Тебе́, Иису́се, / пригвожде́на ко Кресту́.

Досто́йных покая́ния плодо́в не истяжи́ от мене́, / и́бо кре́пость моя́ во мне оскуде́, / се́рдце мне да́руй при́сно сокруше́нное, / нищету́ же духо́вную, / да сия́ Тебе́ принесу́, / я́ко прия́тную же́ртву, еди́не Спа́се.

Судие́ мой и Ве́дче мой, / хотя́й па́ки приити́ со а́нгелы, / суди́ти ми́ру всему́, / ми́лостивным Твои́м о́ком тогда́ ви́дев мя, / пощади́ и уще́дри мя, Иису́се, / па́че вся́каго естества́ челове́ча согреши́вша.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Удиви́ла еси́ всех / стра́нным житие́м твои́м, / а́нгелов чи́ны и челове́ков собо́ры, / невеще́ственно пожи́вши и естество́ преше́дши, / и́мже, я́ко невеще́ственныма нога́ма вше́дши, Мари́е, / Иорда́н прешла́ еси́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Уми́лостиви Созда́теля / о хва́лящих тя, преподо́бная ма́ти, / изба́витися озлобле́ний и скорбе́й / о́крест напа́дающих, / да изба́вившеся от напа́стей, возвели́чим непреста́нно / просла́вльшаго тя Го́спода.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Андре́е честны́й, и о́тче треблаже́ннейший, / па́стырю Кри́тский, / не преста́й моля́ся о воспева́ющих тя, / да изба́вимся вси гне́ва и ско́рби, и тле́ния, / и прегреше́ний безме́рных, / чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Слава, Троичен: Тро́ице единосу́щная, / Е́динице триипоста́сная, / Тя воспева́ем, / Отца́ сла́вяще, Сы́на велича́юще, / и Ду́ху покланя́ющеся, / еди́ному Естеству́ вои́стину Бо́гу, / Жи́зни же и живу́щему Ца́рству бесконе́чному.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраня́й, / Богороди́тельнице Пречи́стая, / в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, / в Тебе́ и утвержда́ется, / и Тобо́ю побежда́яй, / побежда́ет вся́кое искуше́ние, / и пленя́ет ра́тники, / и прохо́дит послуша́ние.

И абие ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

Светилен, глас 4:

Свет возсия́й ми́ру Твоему́, во тьме ду́шу мою́ су́щую от вся́каго греха́ очи́сти, моли́твами, Го́споди, апо́стол Твои́х и святи́теля Николая́, и спаси́ мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свет возсия́й ми́ру Твоему́, во тьме ду́шу мою́ су́щую от вся́каго греха́ очи́сти, моли́твами, Го́споди, святы́х Твои́х, и спаси́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свет возсия́й ми́ру Твоему́, во тьме ду́шу мою́ су́щую от вся́каго греха́ очи́сти, моли́твами, Го́споди, Богоро́дицы, и спаси́ мя.

Хвалитны псалмы

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными. Сотвори́ти в них суд напи́сан. / Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Сла́ва, и ны́не.

Славословие.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

На стиховне самогласен, глас 8:

В разбо́йническия пути́ впа́дши душе́ моя́,/ лю́те уя́звлена еси́ от свои́х согреше́ний,/ преда́вшися неразу́мным враго́м./ Но я́ко иму́щая вре́мя, во умиле́нии возопи́й:/ упова́ние ненаде́жных, животе́ отча́явшихся,// Спа́се, возста́ви и спаси́ мя.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся. За дни, в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, / и наста́ви сы́ны их.

В разбо́йническия пути́ впа́дши душе́ моя́,/ лю́те уя́звлена еси́ от свои́х согреше́ний,/ преда́вшися неразу́мным враго́м./ Но я́ко иму́щая вре́мя, во умиле́нии возопи́й:/ упова́ние ненаде́жных, животе́ отча́явшихся,// Спа́се, возста́ви и спаси́ мя.

Cтих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, / и де́ло рук на́ших испра́ви.

Во броня́ ве́ры обо́лкшеся до́бре,/ и о́бразом Кре́стным вооружи́вше себе́,/ во́ини благомо́щнии показа́стеся,/ мучи́телем му́жески проти́вистеся,/ и диа́волю пре́лесть потреби́сте,/ победи́теле бы́вше, венце́в сподо́бистеся:/ моли́теся Христу́ о нас,// во е́же спасти́ся душа́м на́шим.

Слава, и ныне, Богородичен: Приими́ гла́сы раб Твои́х,/ Всечи́стая Богоро́дице Де́во,/ и моли непреста́нно,// грехо́в разреше́ние, и мир дарова́ти нам.

Благо есть исповедатися Господеви, и пети имени Твоему, Вышний, возвещати заутра милость Твою, и истину Твою на всяку нощь

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь

В храме стояще славы Твоея, на небеси стояти мним, Богородице, Дверь Небесная, отверзи нам двери милости Твоея.

Господи, помилуй. (40 раз.)

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобной Марии Египетской, святого преподобного Андрея Критского, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь