Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Триодь Постная. Службы Великого поста и подготовительных недель

Последование Великопостной Утрени понедельника Первой седмицы Четыредесятницы. Для домашнего (келейного) совершения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 19:

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20:

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва, и ны́не:

Трисвятое.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари сия:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

И ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, / не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, / утверди́ правосла́вных жи́тельство: / спаси́ лю́ди Твоя́, и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, / зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

И поем Троичны гласа, кийждо по единощи.

Песни троичны, глас 1:

Плотски́ми образова́нии Безпло́тных сил / к мы́сленному и невеще́ственному возводи́ми уму́ / и Трисвято́ю пе́снию Триипоста́снаго Божества́ прие́млюще сия́ние, / херуви́мски возопии́м Еди́ному Бо́гу: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Предста́тельствы Безпло́тных Твои́х поми́луй нас.

Сла́ва: Со все́ми Небе́сными си́лами / херуви́мски Су́щему в Вы́шних возопии́м, / трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Псалом Давиду, 24

1К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, 2и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 3Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 4Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. 5Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. 6Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. 7 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твоей помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. 8Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. 9Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. 10Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его, и свиде́ния Его. 11Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. 12Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. 13Душа́ его во благи́х водвори́тся, и се́мя его насле́дит зе́млю. 14Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его, и завет Его явит им. 15Очи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от сети но́зе мои́. 16При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. 17Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. 18Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. 19Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. 20 Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. 21Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди, 22 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Псалом Давиду, 25

1 Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. 2 Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́. 3Яко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й. 4Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. 5 Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. 6Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди. 7Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. 8Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. 9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою, и с му́жи крове́й живо́т мой. 10И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды. 11 Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя. 12 Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.

Псалом Давиду, прежде помазания, 26

1Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? 2 Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, тии изнемо́гоша и падо́ша. 3Аще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. 4Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его. 5Яко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. 6И ны́не се вознесе́ главу́ мою, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. 7Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. 8Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. 9Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. 10Яко отец мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. 11Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. 12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. 13Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. 14 Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 27

1 К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ премолчи́ши от мене́: и уподо́блюся низходя́щым в ров. 2Услы́ши, Го́споди, глас моле́ния моего́, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ ко хра́му свято́му Твоему́. 3Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. 4Даждь им, Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им: возда́ждь воздая́ние их им. 5Яко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. 6Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́. 7 Госпо́дь Помо́щник мой, и Защи́титель мой: на Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею мое́ю испове́мся Ему. 8Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х, и Защи́титель Спасе́ний христа́ Своего́ есть. 9Спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови ́достоя́ние Твое, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

Псалом Давиду, исхода скинии, 28

1Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. 2Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его. 3Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. 4 Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. 5Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры Лива́нския: 6и истни́т я́ я́ко тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь. 7Глас Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́. 8Глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. 9Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его вся́кий глаго́лет сла́ву. 10Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век. 11Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Псалом песни, обновления до́му Давидова, 29

2 Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне. 3Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́. 4Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. 5 По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его, и испове́дайте па́мять святы́ни Его. 6Яко гнев в я́рости Его, и жи́вот в во́ли Его: ве́чер водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость. 7Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. 8Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. 9К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся. 10Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́? 11Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. 12Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. 13Яко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

В коне́ц, псалом Давиду, изступления, 30

2На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. 3 Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. 4Яко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. 5Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. 6В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. 7Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. 8Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, 9и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. 10Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. 11Яко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. 12От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. 13Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. 14Яко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою совеща́ша. 15Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. 16В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. 17Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. 18Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. 19 Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. 20Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. 21Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. 22Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. 23Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. 24Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. 25Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом Давиду, разума, 31

1Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. 2Блаже́н муж, ему́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х его лесть. 3Яко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. 4 Яко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. 5 Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. 6За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся. 7Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. 8Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи мои́. 9Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. 10Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. 11Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, не надписан у еврей, 32

1Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. 2Испове́дайтеся Го́сподеви в гу́слех, во псалти́ри десятостру́ннем по́йте Ему. 3Воспо́йте Ему песнь но́ву, до́бре по́йте Ему со восклица́нием: 4я́ко пра́во сло́во Госпо́дне, и вся дела́ Его в ве́ре. 5Лю́бит ми́лостыню и суд Госпо́дь, ми́лости Госпо́дни испо́лнь земля́. 6Сло́вом Госпо́дним небеса́ утверди́шася, и ду́хом уст Его вся си́ла их. 7Собира́яй я́ко мех во́ды морски́я, полага́яй в сокро́вищах бе́здны. 8Да убои́тся Го́спода вся земля́, от Него́же да подви́жутся вси живу́щии по вселе́нней. 9Яко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. 10Госпо́дь разоря́ет сове́ты язы́ков, отмета́ет же мы́сли люде́й, и отмета́ет сове́ты князе́й. 11 Сове́т же Госпо́день во век пребыва́ет, помышле́ния се́рдца Его в род и род. 12Блаже́н язы́к, ему́же есть Госпо́дь Бог его, лю́ди, я́же избра́ в насле́дие Себе́. 13С Небесе́ призре́ Госпо́дь, ви́де вся сы́ны челове́ческия. 14 От гото́ваго жили́ща Своего́ призре́ на вся живу́щыя на земли́. 15Созда́вый на еди́не сердца́ их, разумева́яй на вся дела́ их. 16Не спасе́тся царь мно́гою си́лою, и исполи́н не спасе́тся мно́жеством кре́пости своея́. 17 Лож конь во спасе́ние, во мно́жестве же си́лы своея́ не спасе́тся. 18Се о́чи Госпо́дни на боя́щыяся Его́, упова́ющыя на ми́лость Его́. 19Изба́вити от сме́рти ду́шы их, и препита́ти я́ в глад. 20Душа́ же на́ша ча́ет Го́спода, я́ко Помо́щник и Защи́титель наш есть. 21Яко о Нем возвесели́тся се́рдце на́ше, и во и́мя свято́е Его упова́хом. 22Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

1Псалом Давиду, внегда измени лице свое пред Авимелехом, и отпусти его, и отъиде, 33

2Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его во усте́х мои́х. 3 О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. 4Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его вку́пе. 5Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. 6Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. 7Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его спасе́ и́. 8Ополчи́тся Ангел Госпо́день о́крест боя́щихся Его, и изба́вит их. 9Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. 10Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его. 11Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. 12 Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. 13Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? 14Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. 15Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. 16о́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его в моли́тву их. 17Лице́ же Госпо́дне, на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. 18Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. 19Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. 20Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. 21Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. 22Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. 23 Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 34

1Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя, побори́ борю́щыя мя. 2Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою́. 3Изсу́ни мечь, и заключи́ сопроти́в гоня́щих мя. Рцы души́ мое́й: спасе́ние твое́ есмь Аз. 4Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся мы́слящии ми зла́я. 5Да бу́дут я́ко прах пред лице́м ве́тра, и Ангел Госпо́день оскорбля́я их. 6Да бу́дет путь их тма и по́лзок, и Ангел Госпо́день погоня́яй их: 7я́ко ту́не скры́ша ми па́губу се́ти своея́, всу́е поноси́ша души́ мое́й. 8Да прии́дет ему сеть, ю́же не весть, и лови́тва, ю́же скры, да объи́мет и́, и в сеть да впаде́т в ню. 9Душа́ же моя́ возра́дуется о Го́споде, возвесели́тся о спасе́нии Его. 10Вся ко́сти моя́ реку́т: Го́споди, Го́споди, кто́ подо́бен Тебе́? Избавля́яй ни́ща из руки́ кре́пльших его́, и ни́ща, и убо́га от расхища́ющих его́. 11Воста́вше на мя свиде́теле непра́веднии, я́же не ве́дях, вопроша́ху мя. 12Возда́ша ми лука́вая воз блага́я, и безча́дие души́ мое́й. 13Аз же, внегда́ они́ стужа́ху ми, облача́хся во вре́тище, и смиря́х посто́м ду́шу мою́, и моли́тва моя́ в не́дро мое́ возврати́тся. 14Яко бли́жнему, я́ко бра́ту на́шему, та́ко угожда́х, я́ко пла́ча и се́туя, та́ко смиря́хся. 15И на мя возвесели́шася и собра́шася: собра́шася на мя ра́ны, и не позна́х, раздели́шася, и не умили́шася. 16Искуси́ша мя, подражни́ша мя подражне́нием, поскрежета́ша на мя зубы́ свои́ми. 17 Го́споди, когда́ у́зриши? Устро́й ду́шу мою от злоде́йства их, от лев единоро́дную мою. 18Испове́мся Тебе́ в це́ркви мно́зе, в лю́дех тя́жцех восхвалю́ Тя. 19Да не возра́дуются о мне вражду́ющии ми непра́ведно, ненави́дящии мя туне и помиза́ющии очи́ма. 20Яко мне у́бо ми́рная глаго́лаху и на гнев ле́сти помышля́ху. 21Разшири́ша на мя уста́ своя́, ре́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́деша о́чи на́ши. 22Ви́дел еси́, Го́споди, да не премолчи́ши. Го́споди, не отступи́ от мене́. 23Воста́ни, Го́споди, и вонми́ суду́ моему́, Бо́же мой и Го́споди мой, на прю мою́. 24суди́ ми, Го́споди, по пра́вде Твое́й, Го́споди Бо́же мой, и да не возра́дуются о мне. 25Да не реку́т в сердца́х своих: бла́гоже, бла́гоже души́ на́шей, ниже́ да реку́т: пожро́хом его́. 26Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе ра́дующиися злом мои́м, да облеку́тся в студ и срам велере́чующии на мя. 27Да возра́дуются и возвеселя́тся хотя́щии пра́вды моея́, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, хотя́щии ми́ра рабу́ Его. 28И язы́к мой поучи́тся пра́вде Твое́й, весь день хвале́ Твое́й.

1В коне́ц, отроку Госпо́дню Давиду, 35

2Глаго́лет пребеззако́нный согреша́ти в себе́: несть стра́ха Бо́жия пред очи́ма его. 3Яко ульсти́ пред ним обрести́ беззако́ние свое́ и возненави́дети. 4Глаго́лы уст его беззако́ние и лесть, не восхоте́ разуме́ти е́же ублажи́ти. 5Беззако́ние помы́сли на ло́жи свое́м: предста́ вся́кому пути́ небла́гу, о зло́бе же не негодова́. 6Го́споди, на Небеси́ ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ до о́блак. 7Пра́вда Твоя́, я́ко го́ры Бо́жия, судьбы́ Твоя́ бе́здна мно́га. Челове́ки и скоты́ спасе́ши, Го́споди. 8Яко умно́жил еси́ ми́лость Твою, Бо́же, сы́нове же челове́честии в кро́ве крилу́ Твое́ю наде́ятися и́мут. 9Упию́тся от ту́ка до́му Твоего́, и пото́ком сла́дости Твоея́ напои́ши я́. 10Яко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. 11Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя и пра́вду Твою пра́вым се́рдцем. 12Да не прии́дет мне нога́ горды́ни, и рука́ гре́шнича да не подви́жит мене́. 13Та́мо падо́ша вси де́лающии беззако́ние: изринове́ни бы́ша, и не возмо́гут ста́ти.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 36

1Не ревну́й лука́внующым, ниже́ зави́ди творя́щим беззако́ние. 2Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшут, я́ко зе́лие зла́ка ско́ро отпаду́т. 3Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню, и насели́ зе́млю, и упасе́шися в бога́тстве ея́. 4Наслади́ся Го́сподеви, и даст ти проше́ния се́рдца Твоего́. 5Откры́й ко Го́споду путь твой и упова́й на Него, и Той сотвори́т: 6и изведе́т, я́ко свет, пра́вду твою́ и судьбу́ твою, я́ко полу́дне. 7Повини́ся Го́сподеви и умоли́ Его. Не ревну́й спе́ющему в пути́ свое́м, челове́ку, творя́щему законопреступле́ние. 8Преста́ни от гне́ва и оста́ви я́рость, не ревну́й е́же лука́вновати. 9Зане́ лука́внующии потребя́тся, терпя́щии же Го́спода, ти́и насле́дят зе́млю. 10И еще́ ма́ло, и не бу́дет гре́шника, и взы́щеши ме́сто его́, и не обря́щеши. 11Кро́тцыи же насле́дят зе́млю и насладя́тся о мно́жестве ми́ра. 12Назира́ет гре́шный пра́веднаго и поскреже́щет нань зубы́ свои́ми. 13Госпо́дь же посмее́тся ему, зане́ прозира́ет, я́ко прии́дет день его. 14Мечь извлеко́ша гре́шницы, напряго́ша лук свой, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцем. 15Мечь их да вни́дет в се́рдца их, и лу́цы их да сокруша́тся. 16Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́тства гре́шных мно́га. 17Зане́ мы́шцы гре́шных сокруша́тся, утвержда́ет же пра́ведныя Госпо́дь. 18Весть Госпо́дь пути́ непоро́чных, и достоя́ние их в век бу́дет. 19Не постыдя́тся во вре́мя лю́тое, и во днех гла́да насы́тятся, я́ко гре́шницы поги́бнут. 20Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися им и вознести́ся, исчеза́юще я́ко дым исчезо́ша. 21Зае́млет гре́шный и не возврати́т, пра́ведный же ще́дрит и дае́т. 22Яко благословя́щии Его насле́дят зе́млю, клену́щии же Его потребя́тся. 23От Го́спода стопы́ челове́ку исправля́ются, и пути́ его восхо́щет зело́. 24Егда́ паде́т, не разбие́тся, я́ко Госпо́дь подкрепля́ет ру́ку его́. 25Юне́йший бых, и́бо состаре́хся, и не ви́дех пра́ведника оста́влена, ниже́ се́мени его́ прося́ща хле́бы. 26Весь день ми́лует и взаи́м дае́т пра́ведный, и се́мя его во благослове́ние бу́дет. 27Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го, и всели́ся в век ве́ка. 28Яко Госпо́дь лю́бит суд и не оста́вит преподо́бных Свои́х, во век сохраня́тся. Беззако́нницы же изжену́тся, и се́мя нечести́вых потреби́тся. 29Пра́ведницы же насле́дят зе́млю и вселя́тся в век ве́ка на ней. 30Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его возглаго́лет суд. 31Зако́н Бо́га его в се́рдце его́, и не за́пнутся стопы́ его. 32Сматря́ет гре́шный пра́веднаго и и́щет е́же умертви́ти его́. 33Госпо́дь же не оста́вит его́ в руку́ его, ниже́ осу́дит его, егда́ су́дит ему́. 34Потерпи́ Го́спода и сохрани́ путь Его, и вознесе́т тя, е́же насле́дити зе́млю, внегда́ потребля́тися гре́шником у́зриши. 35Ви́дех нечести́ваго превознося́щася и вы́сящася, я́ко ке́дры Лива́нския. 36И ми́мо идо́х, и се не бе, и взыска́х его, и не обре́теся ме́сто его́. 37Храни́ незло́бие и виждь правоту́, я́ко есть оста́нок челове́ку ми́рну. 38Беззако́нницы же потребя́тся вку́пе: оста́нцы же нечести́вых потребя́тся. 39Спасе́ние же пра́ведных от Го́спода, и Защи́титель их есть во вре́мя ско́рби. 40И помо́жет им Госпо́дь, и изба́вит их, и и́змет их от гре́шник, и спасе́т их, я́ко упова́ша на Него́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

По 2-м стихословии седален Триоди господина Иосифа, глас 2.

Поста́ Боже́ственным нача́тком / умиле́ние стя́жим, от души́ вопию́ще: / Влады́ко Христе́, моли́тву на́шу приими́, я́ко избра́нное кади́ло, / и изба́ви нас, мо́лимся, / злосмра́дныя тли, и му́ки стра́шныя, / я́ко еди́н сый благоуве́тливый.

Слава, тойже.

И ныне, Богородичен. Подобен: Милосе́рдия су́щи исто́чник, / ми́лости сподо́би нас, Богоро́дице, / при́зри на лю́ди согреши́вшия, / яви́ я́ко при́сно си́лу Твою: / на Тя бо упова́юще, ра́дуйся вопие́м Ти, / я́коже иногда́ Гаврии́л безпло́тных Архистрати́г.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1Псалом Давиду, в воспоминание о субботе, 37

2Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 3Яко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. 4Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. 5Яко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. 6Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. 7Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. 8Яко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. 9 Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 10Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. 11Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя сила́ моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. 12Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, 13и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 14Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. 15И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. 16Яко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. 17Яко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. 18Яко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. 19Яко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 20Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. 21Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. 22Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. 23Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

1В коне́ц, Идифуму, песнь Давиду, 38

2Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м храни́ло, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. 3Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. 4Согре́яся се́рдце мое́ во мне, и в поуче́нии мое́м разгори́тся огнь. Глаго́лах язы́ком мои́м: 5скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою и число́ дней мои́х, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? 6 Се пя́ди положи́л еси́ дни моя́, и соста́в мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й. 7У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, кому́ собере́т я́. 8И ны́не кто терпе́ние мое́, не Госпо́дь ли? И соста́в мой от Тебе́ есть. 9От всех беззако́ний мои́х изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. 10Онеме́х и не отверзо́х уст мои́х, я́ко Ты сотвори́л еси́. 11Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. 12Во обличе́ниих о беззако́нии наказа́л еси́ челове́ка и иста́ял еси́, я́ко паучи́ну, ду́шу его́: оба́че всу́е всяк челове́к. 13Услы́ши моли́тву мою, Го́споди, и моле́ние мое́ внуши́, слез мои́х не премолчи́: я́ко пресе́льник аз есмь у Тебе́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́. 14Осла́би ми, да почи́ю, пре́жде да́же не отъиду́, и ктому́ не бу́ду.

1В коне́ц, псалом Давиду, 39

2Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою. 3И возведе́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́, 4и вложи́ во уста́ моя́ песнь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода. 5Блаже́н муж, ему́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние его, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. 6Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Го́споди, Бо́же мой, чудеса́ Твоя́ и помышле́нием Твои́м несть кто уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́. 7Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. 8Тогда́ рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне пи́сано есть о мне: 9е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́. 10Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты разуме́л еси́. 11Пра́вду Твою не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою и спасе́ние Твое рех, не скрых ми́лость Твою и и́стину Твою от со́нма мно́га. 12Ты же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя. 13Яко одержа́ша мя зла́я, и́мже несть числ́а, постиго́ша мя беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя. 14Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя: Го́споди, во е́же помощи́ ми вонми́. 15Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. 16Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. 17Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое. 18Аз же нищ есмь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Бо́же мой, не закосни́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1В коне́ц, псалом Давиду, 40

2Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его Госпо́дь. 3Госпо́дь да сохрани́т его и живи́т его, и да ублажи́т его на земли́, и да не преда́ст его в ру́ки враго́в его. 4Госпо́дь да помо́жет ему на одре́ боле́зни его: все ло́же его обрати́л еси́ в боле́зни его. 5Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою, я́ко согреши́х Ти. 6Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя его? 7И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце его, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. 8На мя шепта́ху вси врази́ мои́, на мя помышля́ху зла́я мне. 9Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? 10И́бо челове́к ми́ра моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние. 11Ты же, Го́споди, поми́луй мя и возста́ви мя и возда́м им. 12В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́, я́ко не возра́дуется враг мой о мне. 13Мене́ же за незло́бие прия́л и утверди́л мя еси́ пред Тобою́ в век. 14Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.

1В коне́ц, в ра́зум сынов Кореовых, псалом Давиду, не надписан у еврей, 41

2 И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же. 3Возжада́ душа́ моя́ к Бо́гу Кре́пкому, Живо́му: когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию? 4Бы́ша сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой? 5Сия́ помяну́х и излия́х на мя ду́шу мою, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́вна, да́же до до́му Бо́жия, во гла́се ра́дования и испове́дания шу́ма пра́зднующаго. 6Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой. 7Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. 8Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твои́х, вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша. 9В день запове́сть Госпо́дь ми́лость Свою, и но́щию песнь Его от мене́, моли́тва Богу живота́ моего́. 10 Реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 11Внегда́ сокруша́тися косте́м мои́м, поноша́ху ми врази́ мои́, внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой? 12Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.

Псалом Давиду, не надписан у еврей, 42

1 Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю мою́, от язы́ка непреподо́бна, от челове́ка непра́ведна и льсти́ва изба́ви мя. 2Зане́ Ты еси́, Бо́же, Кре́пость моя́, вску́ю отри́нул мя еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 3Посли́ свет Твой и и́стину Твою́, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою и в селе́ния Твоя́. 4И вни́ду к же́ртвеннику Бо́жию, к Бо́гу веселя́щему ю́ность мою, испове́мся Тебе́ в гу́слех, Бо́же, Бо́же мой. 5Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица моего́, и Бог мой.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1В коне́ц, сынов Кореовых, в ра́зум, 43

2Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам де́ло, е́же соде́лал еси́ во днех их, во днех дре́вних. 3Рука́ Твоя́ язы́ки потреби́, и насади́л я́ еси́, озло́бил еси́ лю́ди и изгна́л еси́ я́. 4Не бо мече́м свои́м насле́диша зе́млю, и мы́шца их не спа́се их, но десни́ца Твоя́, и мы́шца Твоя́, и просвеще́ние лица́ Твоего́, я́ко благоволи́л еси́ в них. 5Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой, запове́даяй спасе́ния Иа́ковля. 6О Тебе́ враги́ на́шя избоде́м ро́ги, и о и́мени Твое́м уничижи́м востаю́щыя на ны. 7Не на лук бо мой упова́ю, и мечь мой не спасе́т мене́. 8Спасл бо еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящих нас посрами́л еси́. 9О Бо́зе похва́лимся весь день и о и́мени Твое́м испове́мыся во век. 10Ны́не же отри́нул еси́ и посрами́л еси́ нас, и не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших. 11Возврати́л еси́ нас вспять при вразе́х на́ших, и ненави́дящии нас расхища́ху себе́. 12Дал еси́ нас я́ко о́вцы сне́ди, и во язы́цех разсе́ял ны еси́. 13Отда́л еси́ лю́ди Твоя́ без цены́, и не бе мно́жество в восклица́ниих на́ших. 14Положи́л еси́ нас поноше́ние сосе́дом на́шим, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас. 15Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех, покива́нию главы́ в лю́дех. 16Весь день срам мой предо́ мно́ю есть, и студ лица́ моего́ покры́ мя 17от гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго, от лица́ вра́жия и изгоня́щаго. 18 Сия́ вся приидо́ша на ны, и не забы́хом Тебе́, и не непра́вдовахом в заве́те Твое́м. 19И не отступи́ вспять се́рдце на́ше, и уклони́л еси́ стези́ наша от пути́ Твоего́. 20Яко смири́л еси́ нас на ме́сте озлобле́ния, и прикры́ ны сень сме́ртная. 21Аще забы́хом и́мя Бо́га на́шего и а́ще возде́хом ру́ки на́ша к бо́гу чужде́му. 22Не Бог ли взы́щет сих? То́й бо весть та́йная се́рдца. 23Зане́ Тебе́ ра́ди умерщвля́емся весь день, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. 24Воста́ни, вску́ю спи́ши, Го́споди? Воскресни́ и не отри́ни до конца́. 25Вску́ю лице́ Твое отвраща́еши? Забыва́еши нищету́ нашу и скорбь нашу? 26Яко смири́ся в персть душа́ наша, прильпе́ земли́ утро́ба наша. 27Воскресни́, Го́споди, помози́ нам и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́.

1В коне́ц, о изменяемых сыном Кореовым, в ра́зум, еснь о возлюбленнем, 44

2Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ царе́ви: язы́к мой трость кни́жника скоропи́сца. 3Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х Твои́х, сего́ ра́ди благослови́ тя Бог во век. 4Препоя́ши мечь Твой по бедре́ Твое́й, Си́льне. 5Красото́ю Твое́ю и добро́тою Твое́ю, и наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит Тя ди́вно десни́ца Твоя́. 6Стре́лы Твоя́ изощре́ны, Си́льне, лю́дие под Тобою паду́т в се́рдцы враг царе́вых. 7Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́. 8Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости, па́че прича́стник Твои́х. 9Сми́рна и ста́кти и касси́а от риз Твои́х, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша Тя. 10Дще́ри царе́й в че́сти Твое́й, предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна преиспещре́на. 11Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое, и забу́ди лю́ди Твоя́, и дом отца́ Твоего́. 12И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо́дь Твой и поклони́шися Ему. 13И дщи Ти́рова с да́ры, лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. 14Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. 15Приведу́тся Царю́ де́вы в след ея́, и́скренния ея́ приведу́тся Тебе́. 16Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в. 17Вме́сто оте́ц твои́х бы́ша сы́нове твои: поста́виши я́ кня́зи по всей земли́. 18Помяну́ и́мя Твое во вся́ком ро́де и ро́де. 19 Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе́ в век и во век ве́ка.

1В коне́ц, о сынех Кореовых, тайных, псалом 45

2Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. 3Сего́ ра́ди не у́бои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. 4Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его. 5Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. 6Бог посреде́ его, и не подви́жится: помо́жет ему Бог у́тро зау́тра. 7Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́. 8Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. 9Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: 10отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лук сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. 11Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. 12Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

По 3-м стихословии седален господина Феодора, глас 2.

Всечестно́е воздержа́ние начне́м све́тло, / луча́ми сия́юще святы́х за́поведей Христа́ Бо́га на́шего, / любве́ све́тлостию, моли́твы блиста́нием, / чистоты́ очище́нием, благому́жества кре́постию: / я́ко да светоно́сни предвари́м во свято́е и тридне́вное Воскресе́ние, / осиява́ющее нетле́ние ми́ру.

Слава, тойже.

И ныне, Богородичен. Подобен: Необори́мую моли́тву Твою́ стяжа́в в лю́тых, / свобожда́юся от оскорбля́ющих мя па́че надежди чу́дно. / О Ма́ти Бо́жия, предваря́еши всегда́ прося́щим Тя ве́рно. / Отону́дуже благода́рно вопие́м Ти: / приими́, Влады́чице, кра́ткая благода́рственная, / вме́сто сих бу́ди ми во всех по́мощь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон и трипеснец. Глас 2:
Песнь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, / днесь восприи́мем поще́ний дарова́ние, / я́ко Богодарова́нное вре́мя покая́ния, / в сем Спа́са уми́лостивим.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ка́ко ны́не моего́ воспла́чу отпаде́ния? / Ко́е нача́ло сотворю́ спасе́ния моего́, блу́дно пожи́вый, Ще́дре? / И́миже судьба́ми ве́си, спаси́ мя.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Се вре́мя покая́ния, се день спаси́тельный, поще́ния вход, / душе́ бо́дрствуй, и страсте́й вхо́ды затвори́, / ко Го́споду взира́ющи.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Грехо́в треволне́ние буря́щееся, / во глубину́ низвлачи́т мя отча́яния, / но к Твое́й прибега́ю пучи́не ми́лости, спаси́ мя, Го́споди.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Еди́н аз греху́ порабо́тихся, / еди́н аз страсте́м две́ри отверзо́х, благоуве́тливе Сло́ве, / обрати́ мя, Спа́се, благоутро́бием Твои́м.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Богородичен: Исто́чник безстра́стия ро́ждшая, / уя́звлена страстьми́ Отрокови́це исцели́, / и огня́ ве́чнаго исхити́ мя, еди́на Богоблагода́тная.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Приспе́ ны́не, введе́ся по́двигов вре́мя, поста́ по́прище / усе́рдно вси начне́м сей, / доброде́тели Го́сподеви я́ко да́ры нося́ще.

Слава, Троичен: Еди́нице про́стая, трисве́тлая, нача́льственнейшая Еди́на, / всемо́щнейшая, всежи́зненная, Бо́же и Го́споди, / О́тче Вседержи́телю, Сы́не и Ду́ше, спаса́й чту́щия Тя.

И ныне, Богородичен: Бо́жию святу́ю го́ру воспои́м, Мари́ю нескве́рную, / из Нея́же возсия́ пра́вды Со́лнце, / су́щим во тьме Христо́с, всех Жизнь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Колесни́ца о́гненная прия́т Илию́ чу́днаго, посто́м вооруже́ннаго, / Моисе́я показа́ зри́теля неизрече́нных: / и мы сей прии́мше, у́зрим Христа́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Бра́шно Ада́м яде́, и от рая́ того́ невоздержа́ние изри́ну: / нас же, Го́споди, пост прие́мый, / досто́йны покая́ния покажи́, Человеколю́бче.

Песнь 8.

Ирмос: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, / и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, / по́йте дела́, я́ко Го́спода, / и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Огнесожже́на сластьми́, и души́ зри́тельным помраче́на, / огне́м Твоего́ стра́ха обнови́в, Христе́, / све́том мя спасе́ния озари́, да Тя сла́влю во вся ве́ки.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Сы́тость возненави́девши страсте́й, / напита́йся до́брых сла́достною пи́щею, / и услади́ся па́че от поста́ сла́достию, / го́рести сласте́й уклоня́ющися, смире́нная душе́ моя́, / и поживи́ во ве́ки.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ослепле́н душе́ю, и пия́нством страсте́й отемне́н, / ника́коже взира́ю к Тебе́, Еди́ному Бо́гу. / Те́мже мя уще́дри и просвети́, / и покая́ния отве́рзи ми врата́.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Богородичен: Онебеси́вшая на́ше земно́е и тле́нное, Чи́стая, существо́, / те́плою Твое́ю моли́твою, упра́витися на́шим мольба́м и моле́ниям сотвори́, / к Твоему́ и всех Бо́гу, и Царю́.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Све́тло усря́щим поста́ вход ве́рнии, и да не се́туим, / но омы́им ли́ца на́ша безстра́стия водо́ю, / благословя́ще и превознося́ще Христа́ во ве́ки.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Еле́ем пома́завше ми́лости души́ главу́, / не многосло́вим Отцу́ на́шему, Су́щему на Небесе́х, / моли́твы возсыла́юще, / благословя́ще и превознося́ще Его́ во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Присносу́щна, безнача́льна Отца́, воспои́м ве́рнии, / Сы́на же собезнача́льна, и Ду́ха сопросия́вша из Отца́, / единосу́щна Ли́ца, / Еди́наго су́ща всеси́льнаго нача́ла и вла́сти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Мари́е Богозва́нная, очисти́лище вои́стинну ве́рных, / из Тебе́ бо оставле́ние подава́ется всем бога́тно: / Сы́на Твоего́ и Го́спода не преста́й моля́щи о пою́щих Тя.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пости́вся Госпо́дь четыредеся́тную ме́ру дней, / сия́ ны́не освяти́ и очи́сти дни, бра́тие, в ня́же дости́гше, зове́м: / благослови́те, и превозноси́те Христа́ во ве́ки.

На 9-й песни поем песнь Пресвятыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

К коемуждо стиху припеваем: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9.

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, / неизрече́нною му́дростию прише́дшего обнови́те Ада́ма, / я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, / от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди, / ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Поста́ день, отложе́ние греха́ да бу́дет ти, душе́, / и к Бо́гу ма́ние вку́пе, и присвое́ние: / я́ко да убежи́ши зло́бныя про́пасти, / и са́мыя то́кмо пути́ возлю́биши, веду́щия ко о́ному поко́ю.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

И помышле́ньми поползну́вся, / и пло́тию прегреши́в рыда́ю, и стеню́, и вопию́: / спаси́ мя, Го́споди, спаси́ мя, незло́биве еди́не, / и не осуди́ мене́ во огнь гее́нны о́ныя, осужде́ния досто́йнаго.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Во све́тлую поста́ обле́кшеся ри́зу, / пия́нства те́мныя и злотя́жкия совлеце́мся оде́жды, / и све́тли бы́вше Боже́ственными доброде́тельми, / светоза́рная Спа́сова ве́рою у́зрим страда́ния.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Богородичен: Изнемо́гшую все́ми прило́ги зло́бных бесо́в, / стра́стную мою́ ду́шу исцели́ Пречи́стая Влады́чице, / Цели́теля ро́ждшая Христа́, избавле́ние нас, / ве́дущих Тя, Отрокови́цу, Де́ву нетле́нну.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ны́не наста́ вре́мя святы́х посто́в, / начне́м сего́ в до́брых пребыва́ниих: / в суда́х бо и крамола́х не пости́теся глаго́лет.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

В горе́ Хори́в посто́м очи́щься, ви́де Бо́га Илия́: / очи́стим и мы посто́м се́рдце, и у́зрим Христа́.

Слава, Троичен: Еди́ному Естеству́ покланя́юся, три Ли́ца пою́, / Еди́наго Бо́га всех, / Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, присносу́щное нача́ло.

И ныне, Богородичен: Чи́стая Отроча́ ражда́еши, Де́ва мле́ком дои́ши: / ка́ко в сию́ двою́ де́вствуеши ро́ждши? / Бог есть соде́явый, не взыску́й от Мене́, е́же ка́ко?

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

День еди́н у́бо, рече́, житие́ вся́ко земны́х: / тружда́ющимся от любве́ четы́редесять суть дней поста́, / я́же соверши́м све́тло.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Хвалитны псалмы

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными. Сотвори́ти в них суд напи́сан. / Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Сла́ва, и ны́не.

Славословие.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

На стиховне самогласен, глас 5:

Прии́де пост, ма́ти целому́дрия, / обличи́тель грехо́в, пропове́дник покая́ния, / жи́тельство а́нгелов, и спасе́ние челове́ков, / ве́рнии возопии́м: Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся. За дни, в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, / и наста́ви сы́ны их.

Прии́де пост, ма́ти целому́дрия, / обличи́тель грехо́в, пропове́дник покая́ния, / жи́тельство а́нгелов, и спасе́ние челове́ков, / ве́рнии возопии́м: Бо́же, поми́луй нас.

Cтих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, / и де́ло рук на́ших испра́ви.

Благослове́но во́инство Царя́ Небе́снаго, / а́ще бо и земноро́днии бы́ша страстоте́рпцы, / но а́нгельский сан потща́шася дости́гнути, о телесе́х небре́гше, / и страстьми́ свои́ми безпло́тных че́сти сподо́бишася. / Моли́твами их, Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Слава, и ныне, Богородичен: Тя, Бо́жию Ма́терь, Де́ву Чи́стую и херуви́м святе́йшую, / во гла́сех пе́сней велича́ем: / зане́ душе́ю и те́лом Богоро́дицу испове́дуем, / я́ко вои́стинну ро́ждшую Бо́га воплоще́нна: / моли́ся, Пречи́стая, о душа́х на́ших.

Благо есть исповедатися Господеви, и пети имени Твоему, Вышний, возвещати заутра милость Твою, и истину Твою на всяку нощь

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь

В храме стояще славы Твоея, на небеси стояти мним, Богородице, Дверь Небесная, отверзи нам двери милости Твоея.

Господи, помилуй. (40 раз.)

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь