Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Триодь Цветная. Службы от Пасхи до Пятидесятницы

Последование Утрени в понедельник Святаго Духа (Духов день). Для домашнего (келейного) совершения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся испол-ня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, приди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

ПСАЛО́М 19:

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

ПСАЛО́М 20:

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

ТРОПАРИ́:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на со-проти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство: спаси́ лю́ди Твоя́, и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная.

Шестопса́лмие:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды)

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды)

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Го́споди поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Тропарь глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Кафи́зма четвертая:

Псало́м 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди, Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псало́м 25:

Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́. Я́ко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й. Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди. Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живо́т мой. И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды. Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя. Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.

Псало́м 26:

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша. А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́. Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 27:

К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ премолчи́ши от мене́: и уподо́блюся низходя́щым в ров. Услы́ши, Го́споди, глас моле́ния моего́, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ ко хра́му свято́му Твоему́. Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. Даждь им, Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им: возда́ждь воздая́ние их им. Я́ко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его́: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́. Госпо́дь Помо́щник мой, и Защи́титель мой: на Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею мое́ю испове́мся Ему́. Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х, и Защи́титель спасе́ний христа́ Своего́ есть. Спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови ́достоя́ние Твое́, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

Псало́м 28:

Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́. Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры Лива́нския: и истни́т я́ я́ко тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь. Глас Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́. Глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву. Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век. Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Псало́м 29:

Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне. Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́. Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́. Я́ко гнев в я́рости Его́, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость. Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся. Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́? Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 30:

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псало́м 31:

Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. Блаже́н муж, eму́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х eго́ лесть. Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся. Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Седа́лен пра́здника, глас 4, подо́бен: «Удиви́ся Ио́сиф…»:

Попра́зднственный ве́рнии,/ и коне́чный пра́здник пра́зднуим све́тло,/ сей есть Пятдеся́тница,/ обеща́ния исполне́ние и предложе́ния:/ в сей бо огнь Уте́шителев сни́де на зе́млю, я́ко в ви́де язы́к,/ и ученики́ просвети́, и сия́ неботаи́нники показа́.// Свет прии́де Уте́шителя, и мир просвети́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ду́ха исто́чник прише́д на зе́млю,/ во о́гненныя ре́ки разделя́яся мы́сленно,/ апо́столы ороша́ше просвеща́я:/ и бысть им о́блак ороша́яй,/ огнь просвеща́яй тех, и одождя́яй пла́мень,/ и́миже мы прия́хом благода́ть, огне́м же и водо́ю.// Свет прии́де Уте́шителя, и мир просвети́.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Кано́н пра́здника, глас 7:

Песнь 1:

Ирмо́с: По́нтом покры́/ фарао́на с колесни́цами/ сокруша́яй бра́ни мы́шцею высо́кою,// пои́м Ему́, я́ко просла́вися.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Де́лом, я́коже дре́вле ученико́м обеща́л еси́,/ Уте́шителя Ду́ха посла́вый Христе́,// возсия́л еси́ ми́ру свет Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зако́ном дре́вле пропове́данное и проро́ки, испо́лнися:// Боже́ственнаго бо Ду́ха днесь всем ве́рным благода́ть излия́ся.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Реко́ша чи́стая и честна́я уста́:/ разлуче́ния вам не бу́дет, о дру́зи!/ Аз бо на О́тчем вы́шнем престо́ле соседя́, излию́ Ду́ха,// возсия́ти жела́ющим благода́ть незави́стную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Преде́л преше́дшее и́стиннейшее Сло́во,/ тихообра́зно соверша́ет се́рдце:/ де́ло бо сконча́в, возвесели́ дру́ги,/ дыха́нием ну́жным и о́гненными язы́ки,// пода́в Ду́ха Христо́с, я́коже обеща́ся.

Песнь 3:

Ирмо́с: С высоты́ си́лою,/ ученико́м Христе́, до́ндеже облеце́теся, рекл еси́,/ седи́те во Иерусали́ме:/ Аз же я́ко Мене́, Уте́шителя ино́го,/ Ду́ха Моего́ же и О́тча послю́,// в Не́мже утвердите́ся.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Де́лом, я́коже дре́вле ученико́м обеща́л еси́,/ Уте́шителя Ду́ха посла́вый Христе́,// возсия́л еси́ ми́ру свет Человеколю́бче. (6 раз)

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Непостижи́ма есть Богонача́льнейшая:/ вети́я бо изъяви́ безкни́жныя,/ ры́бари прему́дрыя, зауша́ющия сло́вом,// и от глубо́кия но́щи изыма́ющия лю́ди безчи́сленны, блиста́нием Ду́ха.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Бя́ше исхо́ден от нерожде́нна Све́та,/ всеси́льный сия́ющий Свет,/ Его́же Сы́ном Оте́ческия вла́сти,/ ны́не явля́ет сра́сленное озаре́ние,// о́гненный глас в Сио́не язы́ком.

Седáлен Пятидеся́тницы, глaс 8:

Всесвяты́й Дух, ны́не соше́д на апо́столы ви́дом о́гненным,/ у́жасом испо́лни язы́ков собра́ния:/ язы́ки бо глаго́лющих о́гненными, Человеколю́бче,/ свою́ ки́йждо бесе́ду слы́шаше./ Те́мже и чу́до неве́рным, я́ко пия́нство,/ ве́рным же спаси́тельное вои́стинну познава́шеся./ Сего́ ра́ди сла́вим держа́ву Твою́, Христе́ Бо́же,// прегреше́ний оставле́ния прося́ще, низпосла́ти бога́тно рабо́м Твои́м.

Песнь 4:

Ирмо́с: Смотря́яй проро́к/ в после́дняя Твое́ Христе́ прише́ствие, вопия́ше:/ Твою́ услы́шах Го́споди си́лу,// я́ко вся спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Во проро́цех глаго́лавый,/ и зако́ном пропове́данный пе́рвее несоверше́нным,/ Бог И́стинный Уте́шитель,// Сло́ва служи́телем и свиде́телем познава́ется днесь.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зна́мение Божества́ нося́й,/ апо́столом во огни́ Дух раздели́ся,/ и стра́нными язы́ки явля́шеся,// я́ко Оте́ческая Боже́ственная си́ла гряду́щая есть, самоповели́тельная.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ба́ню Боже́ственную пакибытия́ сло́вом раствори́в,/ ссложе́нное естество́, дождоточи́ши ми струю́/ от нетленнопрободе́ннаго Твоего́ ребра́, о Бо́жий Сло́ве,// запечатле́я теплото́ю Ду́ха.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Преклоня́ют вся Уте́шителю коле́на,/ Сы́ну же О́тчу, Отцу́ сра́сленному,/ в Ли́цех бо ви́деша трегу́бых Существо́ и́стинное,/ неприкоснове́нное, безле́тное, еди́ное:// возсия́ бо свет благода́ть Ду́ха.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Да испо́лнятся вси Богонача́льнейшим,/ ели́цы служи́телие Трисве́тлаго Существа́:/ па́че естества́ бо соверша́ет я́ко благоде́тель,/ и огнесве́тит Христо́с во спасе́ние,// всю дая́ благода́ть Ду́ха.

Песнь 5:

Ирмо́с: Стра́ха ра́ди Твоего́/ зача́тый Го́споди во чре́ве проро́ков,/ и рожде́нный на земли́ Дух спасе́ния,/ апо́стольская сердца́ созида́ет чи́ста/ и в ве́рных пра́вый обновля́ется:// свет бо и мир зане́ Твоя́ повеле́ния.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Наше́дшая си́ла днесь сия́, Дух Благи́й,/ Дух прему́дрости Бо́жия, Дух от Отца́ исходя́й,/ и Сы́ном ве́рным нам явле́йся подава́телен,// в ни́хже вселя́ется естество́м святы́ни, в не́йже зри́тся.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́коже благоволи́ самовла́стно,/ необлада́нный исхо́дит Дух от Отца́,/ умудря́я в язы́цех апо́столы,/ печатле́я живоно́сное Сло́во,// Отчеси́льное, сообра́зное, Его́же Спас рече́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Да исцели́т у́бо смы́слы от греха́,/ и се устроя́ше апо́столов, Бог Сло́во всенача́льное, пречи́стый дом,// в не́мже единомо́щнаго же и ссу́щественнаго ны́не вселя́ется Ду́ха свет.

Песнь 6:

Ирмо́с: Пла́вающего в молве́ жите́йских попече́ний/ с корабле́м потопля́ема грехи́,/ и душетле́нному зве́рю примета́ема,/ я́ко Ио́на Христе́, вопию́ Ти:// из смертоно́сныя глубины́ возведи́ мя.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

От Ду́ха Твоего́ на плоть вся́кую,/ я́коже рекл еси́, бога́тно излия́л еси́,/ и испо́лнишася вся́ческая Твоего́ ве́дения Го́споди,/ я́ко из Отца́ Сын нетле́нно роди́лся еси́,// и Дух Неразде́льный изы́де.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

И́стинный нам пра́вый во утро́бах ве́чно прии́мшим Дух,/ да обнови́ши Отчеисхо́дный, и всесовокупле́нно,/ вещества́ ненави́стнаго пали́тельный скверн,// ка́ла же смы́слов чисти́тельный, Вседержи́телю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Жела́тельное достоя́ние апо́столом,/ сио́няном ча́ющим Твоего́ прише́ствия, позна́ние/ Дух Отчерожде́нна Сло́ва,/ речь жесто́кую язы́ческих ласка́тельств ско́ро показа́в,// огнедохнове́нно утвержда́еши.

Конда́к Пятидеся́тницы, глас 8:

Егда́ снизше́д язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний,/ егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше,/ в соедине́ние вся призва́,// и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

И́кос:

Ско́рое и изве́стное даждь утеше́ние рабо́м Твои́м Иису́се,/ внегда́ уныва́ти духо́м на́шим,/ не разлуча́йся от душ на́ших в ско́рбех,/ не удаля́йся от мы́слей на́ших во обстоя́ниих,/ но при́сно нас предвари́./ Прибли́жися нам, прибли́жися везде́ Сый,/ я́коже со апо́столы Твои́ми всегда́ еси́,/ си́це и Тебе́ жела́ющим соедини́ Себе́ Ще́дре:/ да совоку́плени Тебе́ пое́м,/ и славосло́вим Всесвята́го Ду́ха Твоего́.

Песнь 7:

Ирмо́с: В пещь о́гненную/ вве́ржени преподо́бнии о́троцы,/ огнь в ро́су преложи́ша,/ воспева́нием си́це вопию́ще:// благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вету́ющим Боже́ственная вели́чия апо́столом,/ Ду́ха де́йство непщева́шеся пия́нство неве́рствующим,// и́мже Тро́ица познава́ется, еди́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Неразде́льное естество́ правосла́вно богосло́вим/ Бо́га Отца́ Безнача́льнаго,/ тоя́жде вла́сти Сло́ва и Ду́ха,// благослове́н еси́, зову́ще, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Гла́са пророковеща́тельнаго не разуме́вше,/ глаго́лаху безу́мнии виносотворе́нное пия́нство,/ ре́чи я́ко стра́нны слы́шаша апо́столов:/ благочести́вии же Тебе́ вопие́м боже́ственно:// Богоде́телю всех, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Боже́ственное уче́ние возгреме́/ ви́дяй виде́ния боже́ственный Ио́иль,/ Богонача́льнейшаго, и́мже излию́, рек, я́коже Сло́ва, Ду́ха Моего́ свозопию́щим:// Естество́ Тривеща́нное Све́тлое, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Тро́ичную у́бо раздели́ зря благода́ть,/ я́ко да яви́т три Ипоста́си, почита́ти в простоте́ вла́сти,/ но во еди́ном ны́не дни Госпо́дьском,// Сын, Оте́ц и Дух благослове́н.

Песнь 8:

Ирмо́с: Неопа́льная огню́ в Сина́и прича́щшаяся купина́,/ Бо́га яви́ медленноязы́чному и гугни́вому Моисе́ови,/ и о́троки ре́вность Бо́жия/ три непребори́мыя во огни́ певцы́ показа́:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Живо́тну свы́ше бу́рну носи́му гласо́вне,/ Ду́ха Всесвята́го дыха́нию рыбаре́м,/ о́гненных ви́дом язы́к вели́чия Бо́жия вети́йствоваху:// вся дела́ Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́ко на некаса́емую превосходя́ще го́ру,/ не боя́щеся огня́ страша́ща,/ прииди́те и ста́нем на горе́ Сио́нской, во гра́де Жива́го Бо́га,/ духоно́сным ученико́м ны́не слику́юще:// вся дела́ Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́мять Христо́с человекоспаси́тельных слове́с,/ я́же от Отца́ слы́шав апо́столом рече́,/ Дух устроя́ет языкоо́гненным виде́нием,/ посажда́я благослове́нно усвое́нную,// учуже́нная же пое́т Тя тварь.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Спаси́тельно самовлады́чний Еди́н, Свет самосия́тельный,/ и пода́тельный све́та сый, прише́л еси́ исполня́я апо́столы,/ честны́й я́ко верх Твои́м рабо́м,// насыти́тельный же Дух подава́еши.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Поя́ху проро́к духонасыще́нная уста́,/ Твое́ теле́сное, о Царю́, прише́ствие,/ и Дух от недр О́тчих произше́дший,/ несозда́нный, зданноде́телен, сопресто́лен Тебе́,// еди́наго вочелове́чения ве́рным честь.

Песнь 9:

Припев: Апо́столи, соше́ствие Уте́шителя зря́ще, удиви́шася, ка́ко в ви́де о́гненных язы́к яви́ся Дух Святы́й.

Ирмо́с: Не тле́ния искуше́нием ро́ждшая,/ и Всехитрецу́ Сло́ву плоть взаимода́вшая,/ Ма́ти Неискусому́жная Де́во Богоро́дице,/ прия́телище Нестерпи́маго,/ село́ Невмести́маго Зижди́теля Твоего́,// Тя велича́ем.

Припев: Апо́столи, соше́ствие Уте́шителя зря́ще, удиви́шася, ка́ко в ви́де о́гненных язы́к яви́ся Дух Святы́й.

На паля́щей дре́вле о́гненной колесни́це,/ ревни́тель и огнедохнове́нный ра́дуяся носи́м,/ е́же ны́не возсия́вшее дохнове́ние свы́ше апо́столом явля́ше:// от него́же освяти́вшеся, Тро́ицу всем сказа́ша.

Припев: Апо́столи, соше́ствие Уте́шителя зря́ще, удиви́шася,// ка́ко в ви́де о́гненных язы́к яви́ся Дух Святы́й.

Зако́на есте́ств кроме́, стра́нное слы́шашеся ученико́в:/ еди́ному бо гла́су глася́щу Ду́ха благода́тию,/ разли́чне оглаша́хуся лю́дие, племена́ и язы́ки боже́ственная вели́чия,// Тро́ицы ве́дению науча́юще.

Припев: Апо́столи, соше́ствие Уте́шителя зря́ще, удиви́шася,// ка́ко в ви́де о́гненных язы́к яви́ся Дух Святы́й.

Пе́ти подоба́ше естественножи́зненную Отрокови́цу:/ еди́на бо во чре́ве скры Сло́во,/ тая́щееся неду́гующаго челове́ческаго естества́./ И́же в десны́х страна́х ны́не седя́й О́тчих,// посла́ благода́ть Ду́ха.

Припев: Апо́столи, соше́ствие Уте́шителя зря́ще, удиви́шася,// ка́ко в ви́де о́гненных язы́к яви́ся Дух Святы́й.

Ели́цем дхну богото́чная благода́ть,/ светя́щеся, блиста́юще,/ изменя́еми стра́нным измене́нием благоле́пнейшим,/ равноси́льствующую несеко́мую уве́девше прему́дрость,// Трисве́тлое существо́ сла́вим.

Светилен:

Е́же от ве́ка днесь познава́ется та́инство:/ Бо́жие Бог Сло́во, Сын Де́вы Мари́и за милосе́рдие быва́ет./ И ра́дость Благове́щения Гаврии́л провещава́ет, с ни́мже возопии́м вси:// ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня.

Хвали́тны псалмы́, глас 2:

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Стихиры Трио́ди, глас 2, самогла́сны:

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Во проро́цех возвести́л еси́ нам путь спасе́ния,/ и во апо́столех возсия́, Спа́се наш, благода́ть Ду́ха Твоего́:/ Ты еси́ Бог пе́рвый, Ты и по сих,// и во ве́ки Ты еси́ Бог наш.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Во проро́цех восвести́л еси́ нам путь спасе́ния,/ и во апо́столех возсия́, Спа́се наш, благода́ть Ду́ха Твоего́:/ Ты еси́ Бог пе́рвый, Ты и по сих,// и во ве́ки Ты еси́ Бог наш.

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Во дво́рех Твои́х воспо́ю Тя, Спа́са мира,/ и прекло́нь коле́на, поклоню́ся Твое́й непобеди́мей си́ле,/ ве́чер, и у́тро, и полу́дне,// и на вся́кое вре́мя благословлю́ Тя, Го́споди.

Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания./ Всякое дыхание да хвалит Господа.

Во дво́рех Твои́х, Го́споди, ве́рнии/ коле́на душ и теле́с прекло́нше,/ воспева́ем Тя, безнача́льнаго Отца́,/ и собезнача́льнаго Сы́на,/ и соприсносу́щнаго и Пресвята́го Ду́ха,// просвеща́ющаго и освяща́ющаго ду́ши на́ша.

Глас 8: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Язы́цы иногда́ размеси́шася,/ де́рзости ра́ди столпотворе́ния:/ язы́цы же ны́не умудри́шася,/ сла́вы ра́ди богове́дения./ Та́мо осуди́ нечести́выя погреше́нием:/ зде просвети́л есть Христо́с ры́бари Ду́хом./ Тогда́ упраздни́ся безгла́сие к муче́нию:/ ны́не обновля́ется согла́сие// ко спасе́нию душ на́ших.

Славосло́вие вели́кое:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Три́жды)

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь праздника, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

И́же в ви́дении о́гненных язы́к, с небесе́ низпосла́вый Пресвята́го Ду́ха на святы́я Своя́ ученики́ и апо́столы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси нас я́ко Благ и Челове́колюбец.

Многоле́тие:

Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/  и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.