Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Триодь Цветная. Службы от Пасхи до Пятидесятницы

Последование Утрени в среду 4-ой седмицы по Пасхе, Преполовение Пятидесятницы. Для домашнего (келейного) совершения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.(Трижды.)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Шестопса́лмие:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды)

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды)

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Го́споди поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Тропарь, глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

КАФИСМА ДЕСЯТАЯ

Давиду псалом, сынов Ионадавовых и первых пленшихся, не надписан у еврей, 70

1На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся в век. 2Пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя, приклони́ ко мне у́хо Твое́ и спаси́ мя. 3Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в ме́сто кре́пко спасти́ мя, я́ко утвержде́ние мое́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты. 4Бо́же мой, изба́ви мя из ру́ки гре́шнаго, из ру́ки законопресту́пнаго и оби́дящаго, 5я́ко Ты еси́ терпе́ние мое́, Го́споди, Го́споди, упова́ние мое́ от ю́ности моея́. 6В Тебе́ утверди́хся от утро́бы, от чре́ва ма́тере моея́ Ты еси́ мой покрови́тель: о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну. 7Яко чу́до бых мно́гим, и Ты помо́щник мой кре́пок. 8Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния, я́ко да воспою́ сла́ву Твою, весь день великоле́пие Твое́. 9Не отве́ржи мене́ во вре́мя ста́рости, внегда́ оскудева́ти кре́пости мое́й, не оста́ви мене́. 10Яко ре́ша врази́ мои́ мне, и стрегу́щии ду́шу мою совеща́ша вку́пе, 11глаго́люще: Бог оста́вил есть его, пожени́те и ими́те его, я́ко несть избавля́яй. 12Бо́же мой, не удали́ся от мене́, Бо́же мой, в по́мощь мою вонми́. 13Да постыдя́тся и исче́знут оклевета́ющии ду́шу мою, да облеку́тся в студ и срам и́щущии зла́я мне. 14Аз же всегда́ возупова́ю на Тя и приложу́ на вся́ку похвалу́ Твою. 15Уста́ моя́ возвестя́т пра́вду Твою, весь день спасе́ние Твое́, я́ко не позна́х кни́жная. 16 Вни́ду в си́ле Госпо́дни, Го́споди, помяну́ пра́вду Тебе́ Еди́наго. 17Бо́же мой, и́мже научи́л мя еси́ от ю́ности моея́, и до ны́не возвещу́ чудеса́ Твоя́, 18и да́же до ста́рости и престаре́ния, Бо́же мой, не оста́ви мене́, до́ндеже возвещу́ мы́шцу Твою ро́ду всему́ гряду́щему, 19си́лу Твою и пра́вду Твою, Бо́же, да́же до вы́шних, я́же сотвори́л ми еси́ вели́чия. Бо́же, кто подо́бен Тебе́? 20 Ели́ки яви́л ми еси́ ско́рби мно́ги и злы, и обра́щься оживотвори́л мя еси́, и от бездн земли́ возве́л мя еси́. 21Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́, и обра́щься уте́шил мя еси́, и от бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́. 22И́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, в сосу́дех псало́мских и́стину Твою, Бо́же, воспою́ Тебе́ в гу́слех, Святый Изра́илев. 23Возра́дуетеся устне́ мои́, егда́ воспою́ Тебе́, и душа́ моя́, ю́же еси́ изба́вил. 24 Еще́ же и язы́к мой весь день поучи́тся пра́вде Твое́й, егда́ постыдя́тся и посра́мятся и́щущии зла́я мне.

О Соломоне, псалом Давиду, 71

1Бо́же, суд Твой царе́ви даждь, и пра́вду Твою сы́ну царе́ву: 2суди́ти лю́дем Твои́м в пра́вде, и ни́щым Твои́м в суде́. 3Да восприи́мут го́ры мир лю́дем, и хо́лми пра́вду. 4Су́дит ни́щым людски́м, и спасе́т сы́ны убо́гих и смири́т клеветника́. 5И пребу́дет с со́лнцем, и пре́жде луны́ ро́да родо́в. 6Сни́дет я́ко дождь на руно́, и я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю. 7 Возсия́ет во днех его пра́вда и мно́жество ми́ра, до́ндеже отъи́мется луна́. 8И облада́ет от мо́ря до мо́ря, и от рек до коне́ц вселе́нныя. 9Пред ним припаду́т Ефио́пляне, и врази́ его персть поли́жут. 10Ца́рие Фарси́йстии и о́строви да́ры принесу́т, ца́рие Ара́встии и Сава́ да́ры приведу́т: 11и покло́нятся ему вси ца́рие зе́мстии, вси язы́цы порабо́тают ему. 12Яко изба́ви ни́ща от си́льна, и убо́га, ему́же не бе помо́щника. 13Пощади́т ни́ща и убо́га, и ду́шы убо́гих спасе́т: 14от ли́хвы и от непра́вды изба́вит ду́шы их, и че́стно и́мя его пред ни́ми. 15И жив бу́дет, и да́стся ему от зла́та Арави́йска, и помо́лятся о нем вы́ну, весь день благословя́т его. 16Бу́дет утвержде́ние на земли́ на версе́х гор, превознесе́тся па́че Лива́на плод его́: и процвету́т от гра́да я́ко трава́ земна́я. 17Будет и́мя его благослове́но во ве́ки, пре́жде со́лнца пребыва́ет и́мя его, и благословя́тся в нем вся коле́на земна́я, вси язы́цы ублажа́т его. 18Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, творя́й чудеса́ Еди́н. 19И благослове́но и́мя сла́вы Его во век и в век ве́ка, и испо́лнится сла́вы Его вся зе́мля: бу́ди, бу́ди.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Оскудеша песни Давида, Сына Иессеова, псалом Асафу, 72

1Коль благ Бог Изра́илев, пра́вым се́рдцем. 2мои́ же вма́ле не подвижи́стеся но́зе: вма́ле не пролия́шася стопы́ моя́. 3Яко возревнова́х на беззако́нныя, мир гре́шников зря. 4Яко несть восклоне́ния в сме́рти их, и утвержде́ния в ра́не их, 5в труде́х челове́ческих не суть, и с челове́ки не прии́мут ран. 6Сего́ ра́ди удержа́ я́ горды́ня их до конца́: оде́яшася непра́вдою и нече́стием свои́м. 7Изы́дет я́ко из ту́ка непра́вда их, преидо́ша в любо́вь се́рдца. 8Помы́слиша и глаго́лаша в лука́встве, непра́вду в высоту́ глаго́лаша. 9Положи́ша на небеси́ уста́ своя́, и язы́к их пре́йде по земли́. 10Сего́ ра́ди обратя́тся лю́дие мои́ се́мо, и дни́е испо́лнени обря́щутся в них. 11И ре́ша: ка́ко уве́де Бог? И а́ше есть ра́зум в Вы́шнем? 12Се си́и гре́шницы и гобзу́ющии в век, удержа́ша бога́тство. 13И рех: еда́ всу́е оправди́х се́рдце мое́ и умы́х в непови́нных ру́це мои́, 14и бых я́звен весь день, и обличе́ние мое́ на у́тренних. 15 Аще глаго́лах, пове́м та́ко: се ро́ду сыно́в Твои́х, ему́же обеща́хся, 16и непщева́х разуме́ти: сие́ труд есть предо мно́ю, 17до́ндеже вни́ду во святи́ло Бо́жие и разуме́ю в после́дняя их. 18Оба́че за льще́ния их положи́л еси́ им зла́я, низложи́л еси́ я́, внегда́ разгорде́шася. 19Ка́ко бы́ша в запусте́ние? Внеза́пу исчезо́ша, погибо́ша за беззако́ние свое́. 20Яко со́ние востаю́щаго, Го́споди, во гра́де Твое́м о́браз их уничижи́ши. 21Яко разжже́ся се́рдце мое́, и утро́бы моя́ измени́шася. 22И аз уничиже́н и не разуме́х, ско́тен бых у Тебе́. 23И аз вы́ну с Тобо́ю, удержа́л еси́ ру́ку десну́ю мою, 24и сове́том Твои́м наста́вил мя еси́, и со сла́вою прия́л мя еси́. 25Что бо ми есть на небеси́? И от Тебе́ что восхоте́х на земли́? 26Исчезе́ се́рдце мое́ и плоть моя́, Бо́же се́рдца моего́, и часть моя́, Бо́же, во век. 27 Яко се удаля́ющии себе́ от Тебе́, поги́бнут; потреби́л еси́ вся́каго любоде́ющаго от Тебе́. 28Мне же прилепля́тися Бо́гови бла́го есть, полага́ти на Го́спода упова́ние мое́, возвести́ти ми вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни.

Разума Асафу, 73

1Вску́ю, Бо́же, отри́нул еси́ до конца́? Разгне́вася я́рость Твоя́ на о́вцы па́жити Твоея́? 2Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва, изба́вил еси́ жезло́м достоя́ния Твоего́, гора́ Сио́н сия́, в не́йже всели́лся еси́. 3 Воздви́гни ру́це Твои́ на горды́ни их в коне́ц, ели́ка лука́внова враг во святе́м Твое́м. 4И восхвали́шася ненави́дящии Тя посреде́ пра́здника Твоего́, положи́ша зна́мения своя́, зна́мения, и не позна́ша, 5я́ко во исхо́де превы́ше, я́ко в дубра́ве дре́вяне секи́рами разсеко́ша. 6Две́ри его вку́пе: се́чивом и оско́рдом разруши́ша и́. 7Возжго́ша огне́м святи́ло Твое́, на земли́ оскверни́ша жили́ще и́мене Твоего́. 8Ре́ша в се́рдце свое́м ю́жики их вку́пе: прииди́те и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́. 9Зна́мения их не ви́дехом: несть ктому́ проро́ка, и нас не позна́ет ктому́. 10Доко́ле, Бо́же, поно́сит враг? Раздражи́т проти́вный и́мя Твое́ до конца́? 11Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою и десни́цу Твою от среды́ не́дра Твоего́ в коне́ц? 12Бог же Царь наш пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. 13Ты утверди́л еси́ си́лою Твое́ю мо́ре, Ты сте́рл еси́ главы́ змие́в в воде́, 14Ты сокруши́л еси́ главу́ зми́еву, дал еси́ того́ бра́шно лю́дем Ефио́пским. 15Ты расто́ргл еси́ исто́чники и пото́ки, Ты изсуши́л еси́ ре́ки Ифа́мския. 16Твой есть день, и Твоя́ есть нощь: Ты соверши́л еси́ зарю́ и со́лнце. 17Ты сотвори́л еси́ вся преде́лы земли́, жа́тву и ве́сну Ты созда́л еси́ я́. 18 Помяни́ сия́, враг поноси́ Го́сподеви, и лю́дие безу́мнии раздражи́ша и́мя Твое́. 19Не преда́ждь звере́м ду́шу, испове́дающуся Тебе́, душ убо́гих Твои́х не забу́ди до конца́. 20При́зри на заве́т Твой, я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́ домо́в беззако́ний. 21Да не возврати́тся смире́нный посра́млен, нищ и убо́г восхвали́та и́мя Твое́. 22Воста́ни, Бо́же, суди́ прю Твою, помяни́ поноше́ние Твое́, е́же от безу́мнаго весь день. 23Не забу́ди гла́са моли́твенник Твои́х, горды́ня ненави́дящих Тя взы́де вы́ну.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1В коне́ц, да не растлиши, псалом. песни Асафу, 74

2Испове́мыся Тебе́, Бо́же, испове́мыся Тебе́, и призове́м и́мя Твое́; пове́м вся чудеса́ Твоя́. 3Егда́ прииму́ вре́мя, Аз правоты́ возсужду́. 4 Раста́яся земля́ и вси живу́щии на ней, Аз утверди́х столпы́ ея́. 5Рех беззако́ннующым, не беззако́ннуйте: и согреша́ющым, не возноси́те ро́га, 6не воздвиза́йте на высоту́ ро́га ва́шего, и не глаго́лите на Бо́га непра́вду: 7 я́ко ниже́ от исхо́д, ниже́ от за́пад, ниже́ от пусты́х гор. 8 Яко Бог судия́ есть: сего́ смиря́ет, и сего́ возно́сит. 9Яко ча́ша в руце́ Госпо́дни, вина́ нерастворе́на, испо́лнь растворе́ния, и уклони́ от сея́ в сию́: оба́че дро́ждие Его́ не истощи́ся, испию́т вси гре́шнии земли́. 10Аз же возра́дуюся в век, воспою́ Бо́гу Иа́ковлю: 11и вся ро́ги гре́шных сломлю́, и вознесе́тся рог пра́веднаго.

1В коне́ц, в песнех, псалом Асафу, песнь ко ассирианину, 75

2Ве́дом во Иуде́и Бог: во Изра́или ве́лие и́мя Его. 3И бысть в ми́ре ме́сто Его и жили́ще Его в Сио́не. 4 Та́мо сокруши́ кре́пости луко́в, ору́жие и мечь и брань. 5Просвеща́еши Ты ди́вно от гор ве́чных. 6Смято́шася вси неразу́мнии се́рдцем: усну́ша сном свои́м, и ничто́же обрето́ша вси му́жие бога́тства в рука́х свои́х. 7От запреще́ния Твоего́, Бо́же Иа́ковль, воздрема́ша все́дшии на ко́ни. 8 Ты стра́шен еси́, и кто противоста́нет Тебе́? Отто́ле гнев Твой. 9 С Небесе́ слы́шан сотвори́л еси́ суд: земля́ убоя́ся, и умолча́, 10внегда́ воста́ти на суд Бо́гу, спасти́ вся кро́ткия земли́. 11Яко помышле́ние челове́ческое испове́стся Тебе́: и оста́нок помышле́ния пра́зднует Ти. 12Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Богу на́шему. Вси и́же о́крест Его принесу́т да́ры, 13 стра́шному и отъе́млющему ду́хи князе́й, стра́шному па́че царе́й земны́х.

1В коне́ц, о Идифуме, псалом Асафу, 76

2Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Богу, и внят ми. 3В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма, но́щию пред Ним, и не прельще́н бых. Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. 4 Помяну́х Бо́га и возвесели́хся, поглумля́хся и малоду́шествоваше дух мой. 5Предвари́сте стражбы́ о́чи мои́: смято́хся и не глаго́лах. 6 Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся: 7но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и тужа́ше дух мой: 8еда́ во ве́ки отри́нет Госпо́дь, и не приложи́т благоволи́ти па́ки? 9Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т, сконча́ глаго́л от ро́да в род? 10Еда́ забу́дет уще́дрити Бог? И ли́ удержи́т во гне́ве Свое́м щедро́ты Своя́? 11И рех, ны́не нача́х: сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго. 12Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́, 13и поучу́ся во всех де́лех Твои́х, и в начина́ниих Твои́х поглумлю́ся. 14Бо́же, во святе́м путь Твой: кто бог ве́лий я́ко Бог наш? 15Ты еси́ Бог творя́й чудеса́: сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́, 16изба́вил еси́ мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы. 17 Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася: смято́шася бе́здны, 18 мно́жество шу́ма вод, глас да́ша о́блацы, и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят. 19Глас гро́ма Твоего́ в колеси́, освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную: подви́жеся и тре́петна бысть земля́. 20В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твоя́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твои́ не позна́ются. 21Наста́вил еси́ я́ко о́вцы лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

По стихословии седальны, глас 4:

Всех серде́ц помышле́ния ве́дый, / посреде́ святи́лища став, / взыва́ше лжи́вым, глаго́ля и́стину: / что и́щете уби́ти Мя, Животода́вца, / пра́зднику преполовля́ющуся, вопия́ де́рзостно? / Не на лица́ зря́ще суд суди́те, законопресту́пницы.

Глас 5: Слава, и ныне: Влады́ка всех во хра́ме стоя́, / пра́зднику преполови́вшуся Пятдеся́тницы честны́я, евре́ем бесе́дуя, / облича́ше я́ве в дерзнове́нии мно́зе, я́ко Царь сый и Бог, мучи́тельство тех де́рзостное: / нам же всем да́рует за благоутро́бие ве́лию ми́лость.

Стихира

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному. / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон Преполовения, глас 4.

Песнь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну, / невла́жными стопа́ми, / дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, / крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма, / Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ве́лия я́же па́че ума́, Влады́ко, / Боже́ственнаго Твоего́ воплоще́ния, благодея́ния сия́ют нам, / да́рове же и благода́ти, и Боже́ственныя све́тлости, / благода́тно истека́ющия.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прише́л еси́, Христе́, све́тлости Божества́ испуща́я, / пра́здника посреде́ явле́нно, / пра́здник бо ра́достный спаса́емых еси́, / и спасе́ния на́шего хода́тай.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прему́дрость, пра́вда, Го́споди, / и избавле́ние у Бо́га Ты был еси́ нам, / от земли́ к небе́сной преводя́ высоте́, / и Дух Боже́ственный да́руя.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Плоть Твоя́ истле́ния во гро́бе не ви́де, Влады́ко, / но я́ко соста́вися кроме́ се́мене, тле́ния не прия́т, / после́дованию естества́, пресу́щественно не рабо́тавшая.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Язы́цы восплещи́те, евре́и воспла́чите, / животода́вец бо Христо́с, у́зы а́довы расто́рже, / и ме́ртвыя воскреси́, и неду́ги исцели́ сло́вом, / Сей есть Бог наш, да́вый жизнь ве́рующим во и́мя Его́.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Чу́до показа́л еси́, во́ду в вино́ преше́дшую, / во Еги́пте ре́ки преложи́вый, Влады́ко, в кровь, / и ме́ртвыя воскреси́л еси́, зна́мение сие́ второ́е сконча́в. / Сла́ва, Спа́се, несказа́нному Твоему́ сове́ту: / сла́ва истоща́нию Твоему́, и́мже обнови́л еси́ нас.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Струя́ приснотеку́щая сый, Го́споди, жи́зни и́стинныя, / Ты еси́ воскресе́ние на́ше, / хотя́ труди́лся еси́, Спа́се мой, / и во́лею вжа́ждался еси́, зако́ном естества́ повину́яся, / и в Сиха́рь шед пло́тию, воды́ проси́л еси́ у самаряны́ни пи́ти.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Хле́бы благослови́л еси́, ры́бы умно́жил еси́, непостижи́мый Бо́же, / и лю́ди насы́тил еси́ незави́стно, / и исто́чник приснотеку́щий, прему́дрость, жа́ждущим обеща́л еси́. / Ты еси́ Спас Бог наш, / да́вый живо́т ве́рующим во и́мя Твое́.

Слава, Троичен: Три собезнача́льны сла́влю и сопресто́льны, / Отца́ безнача́льна Бо́га, и Сы́на собезнача́льна, и Ду́ха соприсносу́щна Сы́ну, / еди́но триипоста́сное Существо́, / еди́но нача́ло пребезнача́льное пою́, / безнача́льнаго Божества́ и Существа́ чту.

И ныне, Богородичен: Еди́на вмести́ла еси́ Зижди́теля Твоего́, Богороди́тельнице, во чре́ве, / и пло́тию родила́ еси́ неизрече́нно, / и Де́ва пребыла́ еси́, ничто́же де́вству оскверни́вшуся. / Сего́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га непреста́нно моли́ о ста́де Твое́м при́сно.

Песнь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: / Ты моя́ кре́пость Го́споди, / и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вод животво́рных исто́чники отве́рзл еси́ Це́ркви, / а́ще кто жа́ждет, усе́рдно да прихо́дит и пие́т, вопия́, Бла́же.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

От земли́ у́бо на не́бо вознести́ся, проявле́нно глаго́лал еси́: / с небесе́ же Ду́ха посла́ти обеща́л еси́ Свята́го.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Естество́м животворя́й и от Де́вы роди́выйся Госпо́дь, / всем ве́рным дарова́ безсме́ртие, я́ко Благоутро́бен.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Не и́же на лице́ суд суди́те, иуде́е, уча́ глаго́лаше Влады́ка, / егда́ прии́де во святи́лище, я́коже пи́сано есть, / преполови́вшуся зако́нному пра́зднику.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Не и́же на лице́ суд суди́те, иуде́е: / Христо́с бо прии́де, / Его́же нарица́ху проро́цы от Сио́на гряду́ща и мир взыва́юща.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

А́ще и словесе́м не ве́руете, иуде́е, дело́м ве́руйте Влады́ки. / Что прельща́етеся, отмета́ющеся Свята́го, / Его́же написа́ в зако́не Моисе́й?

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

А́ще месси́и вся́ко подоба́ет приити́, иуде́е, / Христо́с же прии́де ны́не Месси́а. / Что прельща́етеся, отмета́ющеся Пра́веднаго, / Его́же написа́ в зако́не Моисе́й?

Слава, Троичен: Тебе́ покланя́емся, О́тче, безнача́льный Существо́м, / пое́м безнача́льнаго Сы́на Твоего́, / и Ду́ха благоче́стно Всесвята́го, / я́ко еди́наго три, естество́м Бо́га.

И ныне, Богородичен: Еди́н от Тро́ицы сый быв, плоть ви́делся еси́, / не прело́жь, Го́споди, существа́, / ниже́ опали́в Ро́ждшия нетле́нное чре́во, / Бог сый весь и огнь.

Седален, глас 8.

Стоя́ посреде́ святи́лища, преполовля́ющуся боже́ственно пра́зднику, / жа́ждай, взыва́л еси́, да гряде́т ко Мне и пие́т, / пия́й бо от сея́ Боже́ственныя Моея́ воды́, / ре́ки из чре́ва источи́т веле́ний Мои́х, / а и́же ве́рует в Мя, по́сланнаго от Боже́ственнаго Роди́теля, со Мно́ю просла́вится. / Сего́ ра́ди вопие́м Ти: / сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, / я́ко бога́тно излия́л еси́ во́ды Твоего́ человеколю́бия рабо́м Твои́м.

Слава, и ныне: Подобен: Прему́дрости во́ду и жи́зни, источа́я ми́рови, / всех, Спа́се, призыва́еши почерпсти́ спасе́ния во́ды, / Боже́ственный бо зако́н Твой прии́м челове́к, / в себе́ угаша́ет пре́лести у́глие, / отону́дуже во ве́ки не вжа́ждет, / ни преста́нет насыще́ния Твоего́, Влады́ко Царю́ Пренебе́сный. / Сего́ ра́ди сла́вим держа́ву Твою́, Христе́ Бо́же, / прегреше́ний оставле́ние прося́ще низпосла́ти бога́тно рабо́м Твои́м.

Песнь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́, / со́лнце пра́ведное, / ста в чи́не свое́м, / досто́йно взыва́ющи: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Растерза́в сме́рти врата́ си́лою Твое́ю, / пути́ жи́зни сказа́л еси́, / безсме́ртия же две́ри отве́рзл еси́, ве́рою зову́щим: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Преполове́ние всех и коне́ц име́яй, / и нача́ла, я́ко безнача́лен, обдержа́й, / стал еси́ посреде́ вопия́: / Боже́ственных, богому́дрии, прииди́те, даро́в наслади́теся.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́ко Бог и всех име́яй власть, / я́ко си́лен держа́ву низложи́в сме́рти, / посла́ти обеща́лся еси́, Христе́, Ду́ха Свята́го, / от Отца́ происходя́щаго.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Дае́ши бога́тно благода́ть Тебе́ пою́щим, / и из Тебе́ ро́ждшагося преве́чнаго Сло́ва, Ма́ти неискусобра́чная, / прегреше́ний оставле́ние сим прося́щи, Пречи́стая.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

А́ще месси́и подоба́ет приити́, / Месси́а же Христо́с есть, беззако́ннии, что не ве́руете Ему́? / Се прии́де и свиде́тельствует, я́же Той твори́т: / во́ду вино́ сотвори́, разсла́бленнаго сло́вом стягну́.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Не разуме́юще писа́ний, прельща́етеся вси вы, евре́и беззако́ннии, / вои́стинну бо прии́де Христо́с, и всех просвети́, / и в вас показа́ мно́гая зна́мения и чудеса́, / и всу́е отрица́етеся и́стиннаго живота́.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Еди́но де́ло показа́х вам, и вси уже́ дивите́ся, взыва́ше иуде́ем Христо́с. / Вы обре́зуете и в суббо́ту челове́ка, рече́, / Мене́ же что оклевета́ете про́чее, / воздви́гшаго сло́вом разсла́бленнаго?

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Дела́ сотвори́х мно́гая, и ко́его ра́ди де́ла ка́мением биете́ Мя? / Иуде́ем Христо́с, облича́я, взыва́ше: / еда́ зане́ челове́ка здра́ва всего́ сло́вом сотвори́х, / не суди́те на лице́ челове́цы.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Во апо́столех де́йствуяй, и во проро́цех Сам почива́яй с Ду́хом, / безнача́льное рожде́ние Оте́ческаго естества́, Христе́, / язы́ки к позна́нию возве́л еси́ зна́меньми Твои́ми.

Слава, Троичен: Тро́ице неразде́льная Еди́нице, / безнача́льне О́тче, Сы́не и Ду́ше Святы́й, / во Еди́нице Тро́ица равноче́стная, сопресто́льная, животворя́щая, / несозда́нный Бо́же, спаса́й воспева́ющия Тя, / и изба́ви от бед и скорбе́й.

И ныне, Богородичен: Во чре́ве Твое́м Бо́га неопи́санно вмести́вшая, / Богоневе́сто, Де́во Ма́ти Чи́стая, / не преста́й моля́щи о нас, я́ко да Тобо́ю изба́вимся от обстоя́ний, / к Тебе́ бо при́сно прибега́ем.

Песнь 5.

Ирмос: Ты, Го́споди мой, Свет в мир прише́л еси́. / Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения, / ве́рою воспева́ющих Тя.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Боже́ственных пра́здников преполове́ния дости́гше, / соверше́нное боже́ственною доброде́телию обучи́тися потщи́мся, богому́дрии.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́ко вои́стинну свяще́нное настоя́щее торжество́, преполове́ние, / превели́ких бо пра́здников ко́рень и све́тится обою́ду.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ум арха́нгельский не мо́жет разуме́ти / Твое́ неизрече́нное из Де́вы и пречи́стое рождество́, Спа́се Многоми́лостиве.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Чудесы́ украси́л еси́ апо́столы Твоя́, / дивесы́ возвели́чил еси́ ученики́, / во всем ми́ре просла́вив, Спа́се наш, и дав им Ца́рствие Твое́.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вся просвети́ша земли́ концы́ ученицы́, чудесы́ и уче́ньми, / и разли́чными о́бразы сло́во пропове́давше, Христе́ Спа́се, Ца́рствия Твоего́.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Хвалу́ возсыла́ем Ца́рствию Твоему́, пе́ние же Тебе́ прино́сим, / нас ра́ди на земли́ яви́вшемуся, и мир просвети́вшему, и Ада́ма воззва́вшему.

Слава, Троичен: Сла́ва Тебе́, О́тче Святы́й, Бо́же нерожде́нне, / сла́ва Тебе́, Сло́ве безле́тне единоро́дне, / сла́ва Тебе́, Ду́ше Боже́ственне и сопресто́льне, / и единосу́щне Отцу́ и Сы́ну.

И ныне, Богородичен: Бысть чре́во Твое́ свята́я трапе́за, иму́щая небе́сный хлеб, / от него́же всяк яды́й не умира́ет, / я́коже рече́ всех, Богороди́тельнице, Пита́тель.

Песнь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, / Це́рковь вопие́т Ти, / от бесо́вския кро́ве очи́щшися, / ра́ди ми́лости от ребр Твои́х / исте́кшею кро́вию.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Преполове́ние Пятдеся́тницы наста́ днесь, / отсю́ду Боже́ственныя у́бо Па́схи, / Боже́ственнейшею све́тлостию озари́вшееся, / отону́дуже Уте́шителевою благода́тию сия́ющее.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Глаго́лал еси́ в хра́ме, Христе́, предстоя́ иуде́йским собо́ром / Свою́ сла́ву открыва́я, и предъявля́я сро́дство к Роди́телю.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Бу́ди ми предста́тельница и стена́ неруши́мая, / от мирски́х мя собла́знов избавля́ющая, еди́на Богороди́тельнице, / и боже́ственным светоли́тием освеща́ющая.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вся содержа́й концы́, возше́л еси́, Иису́се, / и учи́л еси́ во святи́лищи наро́ды сло́ву и́стины, / пра́зднику преполовля́ющуся, я́коже Иоа́нн вопие́т.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Отве́рзл еси́ устне́ Твои́, Влады́ко, / пропове́дал еси́ ми́рови безле́тнаго Отца́ и Всесвята́го Ду́ха, / сро́дное обои́х храня́ и по воплоще́нии.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Де́ло О́тчее соверши́л еси́, / де́лы уве́рил еси́ словеса́ Твоя́, / исцеле́ния соверша́я, Спа́се, и зна́мения, / разсла́бленнаго исправля́я, прокаже́нныя очища́я, и ме́ртвыя воскреша́я.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Безнача́льный Сын нача́ло бысть прие́м, / е́же по нам вочелове́чися, / и посреде́ пра́здника уча́ше, глаго́ля: / притецы́те ко исто́чнику приснотеку́щему, жизнь почерпи́те.

Слава, Троичен: Еди́но в Тро́ице Божество́, / Существо́ триипоста́сное, несозда́нное, неразде́льное вси сла́вим, / Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, я́ко три су́щее, и еди́но.

И ныне, Богородичен: Де́ву по рождестве́ пое́м Тя, / Де́ву и Ма́терь сла́вим Тебе́ еди́ну, / Чи́стая Богоневе́сто Отрокови́це, / из Тебе́ бо вои́стинну Бог воплоти́ся, обнови́в нас.

Кондак, глас 4:

Пра́зднику зако́нному преполовля́ющуся, / всех Тво́рче и Влады́ко, / к предстоя́щим глаго́лал еси́, Христе́ Бо́же: / прииди́те и почерпи́те во́ду безсме́ртия. / Те́мже Тебе́ припа́даем и ве́рно вопие́м: / щедро́ты Твоя́ да́руй нам, / Ты бо еси́ Исто́чник жи́зни на́шея.

Икос: Олядене́вшую мою́ ду́шу прегреше́ний беззако́ньми, / тече́ньми Твои́х крове́й напо́й, / и покажи́ плодоно́сну доброде́тельми. / Ты бо рекл еси́ всем, е́же приходи́ти к Тебе́, Сло́ве Бо́жий Всесвяты́й, / и во́ду нетле́ния почерпа́ти, живу́ю же и очища́ющую грехи́, / пою́щих сла́вное и Боже́ственное Твое́ воста́ние, / подая́, Благи́й, с высоты́ сше́дшую вои́стинну ученико́м Твои́м Ду́ха кре́пость, / Тебе́ Бо́га ве́дущим, / Ты бо еси́ исто́чник жи́зни на́шея.

Песнь 7.

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей, / любо́вию благоче́стия па́че, / не́жели пла́менем опаля́еми взыва́ху: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Кре́постию, Спа́се, сме́ртную разо́рь си́лу, / стезю́ жи́зни показа́л еси́ челове́ком, благода́рно Тебе́ зову́щим: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Плоть нося́ща ви́дяще, / не разуме́ша собо́ри евре́йстии Сло́ве Тя Бо́жий, / но мы Тебе́ воспева́ем: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное боже́ственное селе́ние, ра́дуйся! / Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, вопию́щим: / благослове́на Ты в жена́х еси́, Пренепоро́чная Влады́чице.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пло́тски потруди́лся еси́, упокое́ние всех, / во́лею вжа́ждался еси́, исто́чниче чуде́с, / воды́ проси́л еси́, во́ду жи́зни, Иису́се, возвеща́яй.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Самаряны́ни, Го́споди, жене́ бесе́довал еси́, / облича́я безу́мие беззако́нных евре́ев, / она́ у́бо ве́рова Сы́на бы́ти Бо́жия, си́и же отверго́шася.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Во́ду живу́ю истека́ющую, во́ду безсме́ртия, / исто́чник присноживу́щий пода́ти обеща́л еси́, / ве́рою Дух Твой прие́млющим, Спа́се, от Отца́ происходя́щий.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пятьми́ хле́бы препита́л еси́, ты́сящи а́лчущих, / и насыще́ния оста́нки, в други́я ты́сящи, Спа́се, умно́жил еси́, / показу́я сла́ву Твою́ свяще́нным ученико́м.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Яды́й Те́ло Твое́, жив бу́дет во ве́ки, / и пия́й Кровь Твою́, в Тебе́ пребу́дет, Спа́се мой, / и Ты в нем пребыва́еши, / и воскреси́ши его́ в после́днее мгнове́ние.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Удиви́л еси́, Влады́ко, Твое́ смотре́ние, / уве́рив чудесы́ Боже́ственную власть, / неду́ги изгна́л еси́, ме́ртвыя воскреси́л еси́ и́ слепы́я просвети́л еси́, я́ко Бог.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прокаже́нныя очи́стил еси́, хромы́я испра́вил еси́, / разсла́бленныя стягну́л еси́, кровоточи́вую исцели́вый, / ше́ствовал еси́ по пучи́не, показа́в сла́ву Твою́ свяще́нным ученико́м.

Слава, Троичен: Покланя́емся Твоему́, Го́споди, Пречи́стому Отцу́, / и благода́ти Ду́ха, ю́же Твои́м апо́столом Бог сый разда́вый, / посыла́я их на про́поведь.

И ныне, Богородичен: Во чре́ве Твое́м вмести́ла еси́ невмести́маго Сло́ва, / от Твои́х сосе́ц дои́ла еси́ ми́ру Пита́теля, / на объя́тии носи́ла еси́ Содержи́теля на́шего, Богороди́тельнице Чи́стая.

Песнь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р Дании́л, / львов зия́ния в ро́ве затче́, / о́гненную же си́лу угаси́ша, / доброде́телию препоя́савшеся, / благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Красе́н из гро́ба воста́в, Божества́ сла́вою укра́шен, / апо́столом Твои́м, Го́споди, яви́лся еси́, / Ду́ха обеща́яся тем посла́ти де́йство, вопию́щим: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Умертви́в а́да, я́ко Бог живонача́льнейший, / всем источи́л еси́ живо́т ве́чный, / его́же ны́не вообража́ют я́вственнее, / светоно́сных дней сих ра́дости, вопию́щим: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лучи́, я́ко Со́лнце, Христе́, пра́вды яви́вся, / ми́ру посла́л еси́ апо́столы Твоя́, / нося́щия Тебе́ свет непостижи́мый, / и неве́дения мглу очища́ющия и вопию́щия: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Се ны́не оскуде́ я́ве от Иу́дина пле́мене князь и вождь, / Ты бо, Всенепоро́чная, родила́ еси́, / пре́жде обеща́нное ча́яние язы́ков, Христа́ Бо́га, / Ему́же пое́м: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прииди́те ви́дите, лю́дие, на престо́ле сла́вы воспева́емаго, / от люде́й беззако́нных ху́лимаго, / и ви́дяще по́йте в проро́цех Месси́ю предрече́ннаго.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ты еси́ вои́стинну Христо́с, в мир сей прише́дый, / из Него́же спасе́ние и оставле́ние оте́ческих согреше́ний. / Ты еси́ вои́стинну живо́т, в Тя ве́ровавшим.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прему́дрость Бо́жия, преполови́вшуся пра́зднику, я́коже пи́сано есть, / во святи́лищи предста́ и уча́ше, / я́ко вои́стинну Сей бя́ше Месси́а Христо́с, И́мже спасе́ние.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

В суббо́тах Христо́с, и по вся дни пока́зоваше зна́мений дела́, / исцеля́я су́щия в неду́зех разли́чных, / но прельще́ннии лю́дие я́ростию распыха́хуся.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Разсла́бленнаго, глаго́лет, в ле́тех же мно́зех лежа́щаго, / в суббо́ту Сей исцели́ и преступи́ зако́н, / иуде́и Христа́ го́рько укоря́ху.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Не Моисе́й ли вам, зако́н да́вый, повелева́ет обре́затися, / и в суббо́ту му́жа обре́зуете, да не ка́ко зако́н оте́ческий разори́тся, / Христо́с иуде́ем глаго́лаше.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Неблагода́рни всегда́ в пусты́ни жи́вшии, / Благоде́теля за́вистию прогне́ваху, ху́ляще, / дви́жуще непра́ведныя язы́ки, тще́тным поуча́ющеся.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Еди́н Бог у́бо Тро́ица, / Отцу́ не преступи́вшу в сыновство́, / ниже́ Сы́ну прело́жшуся во исхожде́ние, / но сво́йственная и обоя́, Свет Бо́га, три прославля́ю во век.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Ка́ко родила́ еси́, рцы, от Отца́ безле́тно просия́вшаго, / и со Святы́м Ду́хом воспева́емаго? / Или́ я́ко весть еди́н благоволи́вый из Тебе́ роди́тися, Богоро́дице.

Песнь 9.

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный / от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во, / краеуго́льный отсече́ся, / Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. / Тем веселя́щеся, Тя Богоро́дице велича́ем.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Но́вому и чи́стому жи́тельству, от Христа́ научи́вшеся, / сие́ да́же до конца́ сохрани́ти поле́зно вси потщи́мся, / я́ко да Свята́го Ду́ха прише́ствие восприи́мем.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ты мое́ сме́ртное, Жизнода́вче, / обложе́нием безсме́ртия, и нетле́ния благода́тию / обле́к, Спа́се, совоскреси́л еси́, / и Отцу́ приве́л еси́, вре́менную мою́ разруши́в брань.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

В небе́сное па́ки житие́ зва́ни бы́вше, / хода́тайства си́лою истощи́вшагося да́же и до ра́бия о́браза, и нас возне́сшаго, / Сего́ досто́йно возвели́чим.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Я́ко ко́рень, исто́чник и вину́ нетле́ния, / Тебе́, Де́во, вси ве́рнии уве́девше, похвала́ми почита́ем, / Ты бо ипоста́сное безсме́ртие нам источи́ла еси́.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пра́зднику преполовля́ющуся иуде́йскому, / возше́л еси́, Спа́се мой, во святи́лище Твое́, и науча́л еси́ всех, / чудя́хуся же иуде́е, и отку́ду Сей весть пи́сьмена не научи́вся, глаго́лаху.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Исцеле́ния дарова́ний Изба́витель мой источа́я, / сотворя́ше чудеса́ и зна́мения, / прогоня́ неду́ги, целя́ немощству́ющия, / но иуде́и неи́стовствовахуся мно́жеством чуде́с Его́.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Непокори́выя иуде́и Изба́витель мой облича́я, вопия́ше: / не суди́те на лице́, но пра́веден суд суди́те, / и́бо зако́н и в суббо́ту обре́зоватися повелева́ет вся́кому челове́ку.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Бо́льшая чуде́с ученико́м Твои́м, Спа́се, я́коже обеща́в, по́дал еси́, / посла́в в язы́ки пропове́дати сла́ву Твою́, / они́ же ми́рови пропове́даху Твое́ Воскресе́ние, благода́ть и воплоще́ние.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

А́ще челове́ка обре́зуете в суббо́ту, да не ка́ко разори́тся зако́н, / ны́не на Мя что гне́ваетеся, / я́ко челове́ка всего́ здра́ва сотвори́х сло́вом? / По пло́ти вы су́дите, глаго́лет иуде́ем Христо́с.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Суху́ю исцели́вый ру́ку сло́вом, / изсо́хшую дре́вле зе́млю моего́ се́рдца исцели́в, Сло́ве, / покажи́ мя плодоно́сна, да соде́лаю и аз, Спа́се, / плоды́ в покая́нии те́пле.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прокаже́нное мое́ се́рдце очи́стив, / и души́ моея́, Сло́ве, о́чи просвети́вый, / на одре́ боле́зни мя лежа́ща испра́ви, / я́коже разсла́бленнаго возста́вил еси́ на одре́ лежа́щаго.

Слава, Троичен: Чу́жде есть беззако́нным сла́вити безнача́льную Тро́ицу, / Отца́, и Сы́на же, и Свята́го Ду́ха, / несозда́нное вседержа́ние, / И́мже весь мир созда́ся держа́вою кре́пости Ея́.

И ныне, Богородичен: Вмести́ла еси́ во чре́ве Твое́м, Де́во Ма́ти, / еди́наго от Тро́ицы Христа́ Жизнода́вца, / Его́же пое́т вся тварь и трепе́щут го́рнии престо́ли, / Того́ моли́, Всеблаже́нная, спасти́ ду́ши на́ша.

Ексапостиларий.

Ча́шу име́яй неистощи́мых даро́в, / даждь ми почерпсти́ во́ду во оставле́ние грехо́в, / я́ко содержи́мь есмь жа́ждею, Благоутро́бне, еди́не Ще́дре. [Трижды.]

Хвали́тны псалмы́, глас 4:

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

На хвалитех стихиры, глас 4.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Прему́дрость и си́ла, О́тчее сия́ние, / Сло́во присносу́щное и Сын Бо́жий, / во святи́лище прии́де пло́тию, / и уча́ше иуде́йския лю́ди, жесто́кия и неблагода́рныя, / и удивля́хуся прему́дрости бога́тству, вопию́ще: / отку́ду весть пи́смена, ни от кого́же учи́вся?

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Кни́жником затыка́ше уста́, / иуде́и облича́ше Месси́а Госпо́дь, вопия́ к ним: / не на лице́ законопресту́пницы, я́ко непра́веднии суди́те, / в субботу бо Аз разсла́бленнаго воздви́гнух. / Те́мже Госпо́дь суббо́ты есмь и зако́на, / что и́щете Мене́ уби́ти, уме́ршия воздви́гшаго?

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем: / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Навуфе́а ка́мением поби́ша, лю́тии и законопресту́пнии, / иуде́йское собра́ние неблагода́рное, / Иса́ию же пило́ю древя́ною растро́ша, / в кал му́драго Иереми́ю вверго́ша, / Го́спода же на Крест возне́сше взыва́ху: / храм разоря́яй, спаси́ Себе́, и уве́руем.

Глас 4: Слава И ны́не: Просвети́вшеся бра́тие, / Воскресе́нием Спа́са Христа́, / и дости́гше преполове́ния пра́здника Влады́чня, / прии́скренно сохрани́м за́поведи Бо́жия, / да досто́йни бу́дем и Вознесе́ние пра́здновати, / и прише́ствие получи́ти Свята́го Ду́ха.

Славосло́вие вели́кое:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Три́жды)

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Таже, тропарь глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподобных и богоносных отец наших и всех святы́х, поми́луй и спасм нас я́ко Благ и Челове́колюбец.

Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды)

И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному Воскресе́нию.