Шрифт

Последование Полуношницы Великой Субботы для домашнего (келейного) совершения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.).

И читаем исповедание православныя веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Трисвятое.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Канон. Глас 6

Песнь 1.

Ирмос: Волно́ю морско́ю / Скры́вшаго дре́вле, / гони́теля мучи́теля, под земле́ю скры́ша / спасе́нных о́троцы; / но мы, я́ко отрокови́цы, / Го́сподеви пои́м, / сла́вно бо просла́вися.

Го́споди Бо́же мой, / исхо́дное пе́ние и надгро́бную Тебе́ песнь воспою́, / погребе́нием Твои́м жи́зни моея́ вхо́ды отве́рзшему, / и сме́ртию смерть и ад умертви́вшему.

Горе́ Тя на Престо́ле и до́ле во гро́бе, / преми́рная и подзе́мная, помышля́ющая, Спа́се мой, / зы́бляхуся умерщвле́нием Твои́м, / па́че ума́ бо ви́ден был еси́ мертв, Живонача́льниче.

Да Твоея́ сла́вы вся испо́лниши, / сшел еси́ в ни́жняя земли́, / от Тебе́ бо не скры́ся соста́в мой, и́же во Ада́ме, и погребе́н, / истле́вша мя обновля́еши, Человеколю́бче.

Песнь 3.

Ирмос: Тебе́, на вода́х / пове́сившаго / всю зе́млю неодержи́мо, / тварь ви́девши / на ло́бнем ви́сима, / у́жасом мно́гим содрога́шеся, / несть свят, / ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющи.

О́бразы погребе́ния Твоего́ показа́л еси́, виде́ния умно́жив. / Ны́не же сокрове́нная Твоя́ богому́жно уясни́л еси́, и су́щим во а́де, Влады́ко, / несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющим.

Просте́рл еси́ дла́ни и соедини́л еси́ дре́вле разстоя́щаяся. / Одея́нием же, Спа́се, е́же в плащани́це и во гро́бе, / окова́нныя разреши́л еси́, / несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющия.

Гро́бом и печа́тьми, Невмести́ме, / содержи́мь был еси́ хоте́нием, / и́бо си́лу Твою́ де́йствы показа́л еси́, / богоде́йственно пою́щим: / несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди, Человеколю́бче.

Седален, глас 1:

Гроб Твой, Спа́се, во́ини стрегу́щии, / ме́ртви от облиста́ния я́вльшагося А́нгела бы́ша, / пропове́дающа жена́м Воскресе́ние. / Тебе́ сла́вим, тли потреби́теля! / Тебе́ припа́даем, Воскре́сшему из гро́ба, / и Еди́ному Бо́гу на́шему!

Песнь 4.

Ирмос: На Кресте́ Твое́ / Боже́ственное истоща́ние / прови́дя Авваку́м, / ужа́сся, вопия́ше: / Ты си́льных пресе́кл еси́ / держа́ву, Бла́же, / приобща́яся су́щим во а́де, я́ко Всеси́лен.

Седьмы́й день днесь освяти́л еси́, / его́же дре́вле благослови́л еси́ упокое́нием дел, / прево́диши бо вся́ческая и обновля́еши, / суббо́тствуя, Спа́се мой, и назида́я.

Си́лою лу́чшаго, победи́вшаго Тебе́, / от пло́ти душа́ Твоя́ раздели́ся, / растерза́ющи бо обоя́ у́зы, / сме́рти и а́да, Сло́ве, держа́вою Твое́ю.

Ад, Сло́ве, срет Тя огорчи́ся, / челове́ка зря обоже́на, / уя́звлена ра́нами, и Всесильноде́теля, / стра́шным же зра́ком поги́бе.

Песнь 5.

Ирмос: Богоявле́ния Твоего́, Христе́, / к нам ми́лостивно бы́вшаго, / Иса́ия Свет ви́дев Невече́рний, / из но́щи у́треневав взыва́ше: / воскре́снут ме́ртвии, / и воста́нут су́щии во гробе́х, / и вси земноро́днии возра́дуются.

Новотвори́ши земны́я, Созда́телю, пе́рстен быв, / и плащани́ца и гроб явля́ют е́же в Тебе́, Сло́ве, та́инство. / Благообра́зный бо сове́тник, Тебе́ Ро́ждшаго сове́т образу́ет, / в Тебе́ велеле́пно новотворя́щаго мя.

Сме́ртию сме́ртное, / погребе́нием тле́нное прелага́еши, / нетле́нно твори́ши бо, / боголе́пно безсме́ртно творя́ прия́тие, / плоть бо Твоя́ истле́ния не ви́де, Влады́ко, / ниже́ душа́ Твоя́ во а́де странноле́пно оста́влена бысть.

Из Небра́чныя проше́д, и прободе́н в ре́бра, Соде́телю мой, / из Нея́ соде́лал еси́ обновле́ние Е́вино, Ада́м быв, / усну́в па́че естества́ сном есте́ственным, / и жизнь воздви́гнув от сна и тле́ния, я́ко Всеси́лен.

Песнь 6.

Ирмос: Ят бысть, / но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на, / Твой бо о́браз нося́, / Страда́вшаго, и погребе́нию да́вшагося, / я́ко от черто́га от зве́ря изы́де. / Приглаша́ше же кустоди́и, / храня́щии су́етная и ло́жная, / ми́лость сию́ оставили есте́.

Бие́н был еси́, но не раздели́лся еси́, Сло́ве, / ея́же причасти́лся еси́ пло́ти, / а́ще бо и разори́ся Твой храм во вре́мя стра́сти, / но и та́ко еди́н бе соста́в Божества́ и пло́ти Твоея́. / Во обои́х бо Еди́н еси́ Сын, Сло́во Бо́жие, Бог и Челове́к.

Человекоуби́йственно, но не богоуби́йственно бысть прегреше́ние Ада́мово, / а́ще бо и пострада́ Твоея́ пло́ти пе́рстное существо́, / но Божество́ безстра́стно пребы́сть, / тле́нное же Твое́ на нетле́ние преложи́л еси́, / и нетле́нныя жи́зни показа́л еси́ исто́чник Воскресе́нием.

Ца́рствует ад, но не ве́чнует над ро́дом челове́ческим, / Ты бо поло́жся во гро́бе Держа́вне, живонача́льною дла́нию, / сме́рти ключи́ разве́ргл еси́, / и пропове́дал еси́ от ве́ка та́мо спя́щим, избавле́ние нело́жное / быв, Спа́се, ме́ртвым пе́рвенец.

Кондак, глас 6:

Бе́здну заключи́вый мертв зри́тся, / и сми́рною и плащани́цею обви́вся, / во гро́бе полага́ется, я́ко сме́ртный, Безсме́ртный, / жены́ же приидо́ша пома́зати Его́ ми́ром, / пла́чущия го́рько и вопию́щия: / сия́ суббо́та есть преблагослове́нная, / в не́йже Христо́с усну́в, воскре́снет тридне́вен.

Икос:

Содержа́й вся на Крест вознесе́ся, / и рыда́ет вся тварь, Того́ ви́дящи на́га ви́сяща на дре́ве, / со́лнце лучи́ сокры́ и зве́зды отложи́ша свет, / земля́ же со мно́гим стра́хом поколеба́ся и мо́ре побеже́, / и ка́мение распаде́ся, гро́би же мно́ги отверзо́шася, / и телеса́ воста́ша святы́х муже́й. / Ад ни́зу сте́нет, / и иуде́е сове́туют оклевета́ти Христо́во Воскресе́ние. / Жены́ же взыва́ют: / сия́ суббо́та есть преблагослове́нная, / в не́йже Христо́с усну́в, воскре́снет тридне́вен.

Песнь 7.

Ирмос: Неизрече́нное чу́до, / в пещи́ изба́вивый / преподо́бныя о́троки из пла́мене, / во гро́бе мертв / бездыха́нен полага́ется, / во спасе́ние нас пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, / благослове́н еси́.

Уязви́ся ад, в се́рдце / прие́м Уя́звеннаго копие́м в ре́бра, / и воздыха́ет огне́м Боже́ственным иждива́емь, / во спасе́ние нас, пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Бога́т гроб, / в себе́ бо прии́м, я́ко спя́ща, Соде́теля, / жи́зни Боже́ственное сокро́вище показа́ся, / во спасе́ние нас, пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Зако́ном уме́рших / е́же во гро́бе положе́ние, всех прие́млет Жизнь, / и сего́ исто́чника показу́ет воста́ния, / во спасе́ние нас, пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Еди́но бя́ше неразлу́чное, / е́же во а́де, и во гро́бе, и во Еде́ме, / Божество́ Христо́во, со Отце́м и Ду́хом, / во спасе́ние нас, пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8.

Ирмос: Ужасни́ся боя́йся не́бо, / и да подви́жатся основа́ния земли́: / се бо в мертвеце́х вменя́ется в вы́шних Живы́й, / и во гроб мал странноприе́млется. / Его́же о́троцы благослови́те, / свяще́нницы воспо́йте, / лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Разруши́ся Пречи́стый храм, / па́дшую же совозставля́ет ски́нию, / Ада́му бо пе́рвому Вторы́й, И́же в вы́шних Живы́й, / сни́де да́же до а́довых сокро́вищ. / Его́же о́троцы благослови́те, / свяще́нницы воспо́йте, / лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Преста́ де́рзость ученико́в, / Аримафе́й же изря́дствует Ио́сиф, / ме́ртва бо и на́га зря, над все́ми Бо́га, / про́сит и погреба́ет, зовы́й: / о́троцы благослови́те, / свяще́нницы воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

О чуде́с но́вых! / О бла́гости! / О неизрече́ннаго терпе́ния! / Во́лею бо под земле́ю печатле́ется, И́же в вы́шних Живы́й, / и я́ко льстец, Бог оклевета́ется. / Его́же о́троцы благослови́те, / свяще́нницы воспо́йте, / лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Не рыда́й Мене́, Ма́ти, / зря́щи во гро́бе, / Его́же во чре́ве без се́мене зачала́ еси́ Сы́на. / Воста́ну бо и просла́влюся, / и вознесу́ со сла́вою, непреста́нно, я́ко Бог, / ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия.

В стра́ннем Твое́м рождестве́, / боле́зней избежа́вше па́че естества́, / ублажи́хся, Безнача́льне Сы́не, / ны́не же Тя, Бо́же мой, / бездыха́нна зря́щи ме́ртва, / ору́жием печа́ли растерза́юся лю́те, / но воскресни́, я́ко да возвели́чуся.

Земля́ покрыва́ет Мя хотя́ща, / но устраша́ются а́довы вра́тницы, / оде́яна ви́дяще оде́ждею окровавле́ною, Ма́ти, отмще́ния, / враги́ бо Кресто́м порази́в, я́ко Бог, / воскре́сну па́ки и возвели́чу Тя.

Да ра́дуется тварь, / да веселя́тся вси земноро́днии, / враг бо плени́ся ад, / с ми́ры жены́ да срета́ют, / Ада́ма со Е́вою избавля́ю всеро́дна, / и в тре́тий день воскре́сну.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь